Printer Friendly

editorun kaleminden.

Koc Universitesi Hemsirelikte Egitim ve Arastirma Dergisi'nin Saygideger Okuyuculari, Eylul 2018 Sayisi ile tekrar sizlerle bulusmus olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Eylul Sayimizda sizlere hem arastirma hem de derleme icerigi ile zengin bir makale cesidi sunmaktayiz.

Bu sayida yer alan arastirma makalelerimiz; Hemsirelik Ogrencilerinin Yenilikcilik Ozellikleri ve Etkileyen Faktorler; Bir Hemsirelik Fakultesindeki Akademisyenlerin Mesleki Degerleri; Aile Sagligi Elemanlari Acisindan Aile Hekimligi Modeli; Obez Hemsirelik Ogrencilerinde Egzersizin Yasam Kalitesi ve Fizyolojik Parametrelere Olan Etkisi; Hemsirelik Ogrencilerinin Bilincli Farkindalik Duzeylerinin Belirlenmesi isimleri ile yer almakta. Derleme yazilarimiz ise; Addison Hastaligi Olan Gebenin Bakiminda Ebe ve Hemsirenin Rolu; Hemsirelik Uygulamalari Uzerinde Kontrol Kavrami; Tonsil Kanseri Tanisi Alan Hastanin Hemsirelik Bakimi: Olgu Sunumu; Menstrual Hijyen ve Gorme Engelliler; Sagligi Gelistirme Modeline Gore Verilen Egitimin Turkiye'deki Hemsirelik Arastirmalarinda Kullanimi seklinde yer aldi.

Size sunmus oldugumuz bu makalelerin, mesleki uygulamalara ve egitimine onemli katkilar sunacagini dusunuyor, yazarlarimiza ve hakemlerimize degerli katkilarindan dolayi tesekkur ediyorum.

Son olarak, dergimizi ulusal ve uluslararasi platformlarda deger gorecegi yerlere tasima cabalarimizi surdurdugumuzu belirtmek istiyorum. Bu kapsamda, bu ve bundan sonraki sayilarimizda tum yazarlarimizin ORCID numaralarini iceren kimlik bilgilerinin verilmesi uygulamasina gectigimizi de hatirlatmak istiyorum. Tum yazarlarimizdan makale kapak sayfalarina ilk gonderimde veya revizyonlar sirasinda, makalede adi gecen tum yazarlarin iletisim bilgileri ile birlikte ORCID numaralarini da eklemelerini rica ediyorum.

Keyifli ve faydali okumalar dilerim

Saygilarimla, Prof.Dr. Aygul AKYUZ

COPYRIGHT 2018 KARE Publishing
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Akyuz, Aygul
Publication:Journal of Education and Research in Nursing
Date:Sep 1, 2018
Words:216
Previous Article:The Effects of the Migration on Adolescent Mental Health/ Goc Olgusunun Ergen Ruh Sagligina Etkisi.
Next Article:Innovation Characteristics of Nursing Students and Affecting Factors/ Hemsirelik Ogrencilerinin Yenilikcilik Ozellikleri ve Etkileyen Faktorler.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |