Printer Friendly

Browse Zamyslowska-Szmytke, Ewa; Szostek-Rogula, Sylwia; Sliwinska-Kowalska, Mariola

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH VERTIGO AND DIZZINESS IN OCCUPATIONAL MEDICINE/ BADANIE CZYNNOSCIOWE OSOB Z ZAWROTAMI GLOWY I ZABURZENIAMI ROWNOWAGI DLA POTRZEB MEDYCYNY PRACY. Report Mar 1, 2018 5765

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters