Printer Friendly

Yuzunde Dermatolojik Semptomlari olan Hastalarda Demodex Akarlarinin Varligi/The Presence of Demodex Mites in Patients with Dermatologic Symptoms of the Face.

GIRIS

Insanda daimi bir ektoparazit olan Demodex, ilk kez Henle tarafindan 1841 yilinda saptanmis, 1842 yilinda ise Alman Dermatolog Gustav Simon tarafindan plosebase folikullere yerlestigi gosterilerek tanimlanmistir. Gunumuzde, akarlar alt sinifinin, Cheyletoidae ust ailesinin, Demodicidae ailesine dahil olup dunya uzerinde 10'u patojenik 65 turu bildirilmistir. Insanlarda etken olan iki tur Demodex folliculorum folikuler infindibulumda ve Demodex brevis ise sebase kanal ve meibomian bezlerinde yerlesmektedir (1-5). Yasam sureleri 15 gun kadar olup, sebum ve epitel icerigi ile beslenirler. Insandan insana yakin temasla bulastigi bilinmektedir (3). Demodex enfestasyonu, yenidogan haric her yasta saglikli bireylerde saptanabilmekte, prevalansi yasla birlikte artmaktadir (1,2). Literaturde pek cok calismada Demodex turleri basta rosacea olmak uzere pityriasis folliculorum, perioral dermatit, seboreik dermatit, pustuler erupsiyon, blefarit, seboreik alopesi gibi dermatolojik hastaliklarla iliskilendirilmektedir (1,2). Bununla birlikte cogu arastirmacilar Demodex enfestasyonunu saglikli eriskinlerde normal deri florasi olarak tanimlamakta veya hastalikli bir deride tesadufen bulunabilen bir parazit olarak kabul etmektedirler (6). Bu teoriyi deri bulgusu olmayan saglikli yetiskinlerde yapilan calismalarda %10-80 arasinda Demodex kolonizasyonu bildirilmesi desteklemektedir (7). Demodex prevalansindaki bu farkliligin sebeplerini ortaya koyabilmek uzere planlanmis, secilen populasyonun sosyodemografik verileri, yasam kosullari, hijyen aliskanliklari, deri ozellikleri gibi risk faktorlerinin degerlendirildigi calismalarin sayisi oldukca azdir.

Demodex enfestayonu tanisinda; selofan bant yontemi (SBY), deri kazintisi, punch biyopsisi ve standart yuzeyel deri biyopsisi (SYDB) gibi yontemler kullanilmaktadir. Ulkemizde en yaygin kullanilan yontem, derinin korneum tabakasinin yuzeyel kismi ile birlikte folikul iceriginin tamamen toplanmasini saglayan SYDB yontemidir (1,3).

Calismamizda dermatolojik sikayetlerle poliklinige basvuran, buyuk cogunlugu rosacea on tanili hastalarda Demodex sikligi arastirilarak hasta grubunun sosyodemografik ozelliklerinin ve risk faktorlerinin degerlendirilmesi amaclanmistir.

YONTEMLER

Saglik Bilimleri Universitesi Antalya Egitim ve Arastirma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvari'na Ocak-Aralik 2017 tarihleri arasinda Dermatoloji Poliklinigi'nden Demodex aranmasi icin gonderilen 70'i (%52,6) akne rozasea, 20'si (%15,0) kontakt dermatit, 15'i (%11,3) akne vulgaris, 7'si (%5,3) seboreik dermatit, 8'i (%6,0) pitriasis rosea, 13'u (%9,8) diger on tanili hastalar calismaya dahil edilmistir. Tum hastalardan aydinlatilmis onamlari alinmis ve risk faktorlerinin sorgulandigi anket uygulanmistir. Ornekler SYDB yontemiyle alinmistir. SYDB yonteminde ornegin alinacagi yerler (alin, yanak, cene, burun, on kol) alkol ile temizlenmis ve lam uzerine bir damla siyanoakrilat yapistirici (Japon yapistiricisi) damlatildiktan sonra lamin yapiskan iceren yuzeyi hastanin derisine bastirilarak yaklasik bir dakika tutulmustur. Alinan ornegin uzerine bir damla immersiyon yagi damlatilarak lamel kapatilmis ve mikroskopta 10X ve 40X objektif ile incelenerek akarlarin eriskin, larva, nimf ve yumurta formlari arastirilmistir. Saglik Bilimleri Universitesi Antalya Egitim ve Arastirma Hastanesi Klinik Arastirmalar Etik Kurulu'ndan onay alinmistir. (Tarih: 17/05/2018, karar no: 10/1)

Istatistiksel Analiz

Istatistiksel degerlendirme icin PASW Statisticsfor Windows, version 18.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) versiyonu kullanildi. Degiskenleri degerlendirmek icin ortalama, standart sapma, siklik ve yuzde gibi tanimlayici istatikler kullanildi. Kategorik verileri karsilastirmak icin ki-kare testi, normal dagilima uyan numerik degiskenleri karsilastirmak icin Student-T testi, normal dagilima uymayanlar icin Mann-Whitney U testi kullanildi. P degeri <0,05 ise istatiksel olarak anlamli kabul edildi.

BULGULAR

Calisma grubu, parazitoloji laboratuvari'na gonderilen 105'i (%78,9) kadin, 28'i (%21,1) erkek, yaslari 11-80 arasinda degisen [Oratalama (Ort) [+ or -] SD=41,9[+ or -]14,6] toplam 133 hastadan olusmaktadir. Mikroskobik degerlendirme sonucunda 40 (%30,1) hastada parazit saptanmazken; 93 (%69,9) hasta pozitif [D. folliculorum=58 (%62,4); D. brevis=13 (%14,0); D. folliculorum ve D. brevis=4 (%4,3); Demodex spp.: 18 (%19,4)] olarak saptanmistir. Calisma grubunun demografik ozellikleri ve anket degerlendirme sonuclari Tablo 1'de sunulmaktadir. Hastalarin cesitli demografik ozellikleri ile Demodex pozitifligi arasinda istatistiksel olarak fark saptanmamistir. Demodex pozitif olan hastalar ile negatif hastalarin yas ortalamasi arasinda istatistiksel olarak fark saptanmamis olmakla birlikte (p=0,055), hastalar yaslarina gore gruplandirildiginda Demodex pozitifliginin yasla birlikte artigi gozlenmistir (Sekil 1).

Calisma grubu hastalari tanilarina gore Demodex pozitifligi acisindan arastirildiginda pitriasis rosea, akne rozasea, kontakt dermatit, seboreik dermatit, akne vulgaris ve on tanili hastalarda sirasiyla; %100, %77,1, %75, %57, %40 ve oranlarinda pozitiflik saptanmistir (Sekil 2). Bu hastaliklarin tek tek istatistiksel olarak karsilastirmalari pitriasis rosea, akne rozasea ve kontakt dermatitli hastalar diger deri lezyonu olan hastalara gore anlamli olarak daha yuksek oranda Demodex pozitifligine sahip oldugunu gosterdi (p<0,05). Pitriasis rosea, akne rozasea ve kontakt dermatitli hastalar arasinda istatistiksel fark yoktu.

TARTISMA

Demodex akar turleri irk ve cinsiyet farki gostermeyen yasla dogru orantili olarak prevalansinin arttigi bildirilen butun dunyada yaygin bir enfestasyona sebep olmaktadir. Dermatolojik hastaliklarin etiyolojisindeki yeri halen arastirilmaktadir. Demodex akarlarinin tanisinda duyarliligi ve uygulamasi birbirinden farkli pek cok yontem kullanilmaktadir. SBY, deri kazintisi, punch biyopsisi ve SYDB, sac veya kirpik epilasyonu, komedon ekstraksiyonu, aknelerden sikistirma yontemi ile cikarilan materyalin incelenmesi gibi yontemler bunlar arasindadir (1,3). Calismalarin sonuclari secilen yonteme gore degisiklik gosterebilir. SYDB'nin ulkemiz kaynakli yayinlarda en sik kullanilan yontemdir (8-17). Daha once yapilan calismalarda Turkiye'nin cesitli bolgelerinde ozellikle rosacea hastalarda Demodex akarlarinin yuksek oranda hastaliga eslik ettigi gosterilmistir (9,11,12,14). Bizim calismamiza benzer hasta grubu ve ayni yontem (SYDB) ile Orak ve ark.'nin (8) yaptigi calismada dermatoloji poliklinigine akne, rozasea, kasinti ve deride kizariklik sikayetiyle basvuran ve demodikozis suphesi olan 176'si (%89,3) kadin ve 28'i (%10,7) erkek toplam 204 hastanin 106'sinda (%52) pozitiflik tespit edilmistir. Aycan ve ark. (9) Demodex spp. aranmasi icin rosacea, akne ve diger alerjik sikayetlerle gonderilen 121 kadin, 76 erkek toplam hastanin 197 hastanin 97'sinde (%49,23)'sinde pozitiflik saptanmistir. Yuz on yedi rosaceali hastada pozitiflik orani ise %61,5 oraninda saptamislar ve akne vulgaris ve diger alerjik hastaliklardan istatistiksel olarak anlamli bir fark bulunmamistir. Cengiz ve ark.'nin (18) deri bulgulari olan 67 hastada yaptiklari calismada ise toplamda %47,8; kadinlarda %47,4, erkeklerde %48,3 oraninda Demodex spp. izole edilmistir. Durmaz ve ark. (11) SYDB yontemiyle 61 rosacea hastasinda yaptiklari calismada %34,4 hastada pozitiflik saptamistir. Bu oranin diger calismalarla karsilastirildiginda dusuk olmasina ragmen kontrol grubuna gore belirgin yuksek oldugunu bildirmislerdir. Yucel ve ark.'nin (14) yaptigi calismada, rosacea on tanili 28 hastadan alinan kazinti orneklerine %15 KOH damlatilarak incelenmis ve %60,7 oraninda pozitiflik saptanmistir. Erbagci ve ark. (12) 38 rosacea hastasi ve 38 kontrol grubunda yaptiklari calismada rosacea hastalarinda %65,78 oraninda pozitiflik saptamis ve ortalama akar sayisinin kontrol grubuna gore belirgin olarak yuksek oldugunu gostermislerdir. Bizim calismamizda, dermatolojik sikayetlerle basvuran hastalarda %69,9, akne rosacea hastalarinin %77,1'inde Demodex turlerinden en az biri saptanmistir. Bu oran daha once Turkiye'den bildirilen calismalarin sonuclarini destekler niteliktedir.

Bizim calismamizda dermatolojik sikayetlerle basvuran erkek hastalarin %57,1'inde, kadin hastalarin %73,3'unde Demodex spp. pozitif bulunmustur. Bu calismada kadin hastalarda daha yuksek oranda Demodex saptanmistir ancak istatistiksel olarak anlamli bir iliski bulunmamistir. Literaturde yayinlanan bazi calismalarda Demodex prevalansi erkeklerde kadinlardan (6,10,11,19,20,21) bazi calismalarda ise kadinlarda erkeklerden daha yuksek bulunmustur (9,22,23). Cinsiyetler arasindaki farkin istatiksel olarak anlamliliga ulastigi calisma sayisi azdir (21), calismalarin cogu bizim bulgularimizi destekler nitelikte kadin ve erkekler arasinda Demodex prevalansi acisindan istatistiksel olarak fark olmadigini gostermektedir (8-11,13-18).

Demodex insidansinin yasla birlikte arttigi bilinmekte, 3-15 yas arasinda %13 oraninda saptanirken 71-96 yas araliginda %95 oranlarina kadar cikmaktadir (1). Bizim calismamizda da benzer sekilde 20 yasindan itibaren pozitiflik orani 60 yasina kadar artarak devam etmektedir. Yas araligi 51-60 olan hastalarin %84,2'sinde Demodex pozitifligi saptanirken bu oran 60-80 yas grubunda %70,5'e dustugu gorulmustur. Ancak bu yas grubunda 17 olan hasta sayimiz calisma grubumuzun %12,8'ini olusturmaktadir.

Calismamizda ayrica hasta grubunun Demodex enfestasyonu acisindan risk faktorleri de arastirilmistir. Teorik olarak toplu yasamin; kalabalik ev yasami, yurtlar ve kresler gibi banyolarin ve temizlik gereclerinin ortak kullanildigi yerlerin capraz bulasi kolaylastirdigi dusunulmektedir. Calismamizda evde yasayan kisi sayisi ve havlu gibi gereclerin ortak kullanilmasi sorgulamis ve Demodex pozifligini etkilemedigi gorulmustur. Kisisel hijyen, haftalik banyo yapma sayisi ile sorgulanmis ve Demodex pozitifligi acisindan anlamli bir fark bulunamamistir. Literature bakildiginda kisisel hijyen konusunda farkli sonuclar ve yorumlar mevcuttur. Ozellikle gunluk yuz yikama sayisinin sorgulandigi bir calismada (11) istatistiksel olarak fark bulunmazken diger taraftan baska bir calismada (16) gunluk yuz yikama sayisinin artmasiyla Demodex enfestasyonunun azaldigi sonucuna varilmistir. Ote yandan banyo yapmanin sorgulandigi bir calismada (17) ise banyo yapma sayisi arttikca Demodex enfestasyonunun arttigi bildirilmis, banyo sirasinda deri porlarinin acilarak Demodex yerlesmesini kolaylastirmasi seklinde yorumlanmistir.

Makyaj malzemelerinin folikulu mekanik olarak tikayarak, parazitin gocunu ve solunumunu engelleyerek ve ayni zamanda alkol gibi antiseptikler icerdikleri icin toksik etki ile Demodex akarlarinin yok edilmesine katkida bulundugu dusunulmektedir (7). Bizim calismamizda da istatistiksel olarak anlamli olmasa da Demodex akarlari makyaj yapmayan ve kozmetik kullanmayan hastalarda daha sik saptanmistir.

Demodex akarlarinin insan derisinde simbiyotik olarak bulunduklari, enflamatuvar deri hastaliklarinda ise ancak modulator rol ustlendikleri genel kabul gormektedir (4). Yuzeyel yerlesmeleri ve 5/cm2'den az sayida bulunmalari halinde genel olarak semptom olusturmazlar (24). Cok sayida ve dermise penetre olan parazit akne, rosasea ve follikulit gibi deri hastaliklarina neden olabilmektedir. Rosacea patofizyolojisi genetik faktorler, dogustan ve kazanilmis immun sistem bozulmasi, D. follicularum'un dahil oldugu mikroorganizmalar, vaskuler ve noronal bozukluklar gibi pek cok faktore bagli olmakla birlikte belirsiz olarak kalmistir (25). Son yillarda cok sayida calisma, rosacea olgularinda, saptanan parazitin yogunluguna vurgu yapmakta ve fazla sayida parazitin saptanmasinin deride patolojik degisikliklere neden oldugunu soylemektedir. Deride Demodex varligi kil folikullerinin ve sebase bezlerin tikanmasi yoluyla deri bariyerinin bozularak hasarlanmasina neden olmaktadir. Rosacea'da saptanan canli ya da olu fazla sayida parazitin ve bunlarin yapisal bozulmalari sonucunda ortama sacilan cesitli bakteri, enzim, diski iceren bagirsak iceriklerinin dogal immun yanit ve tip 4 hipersensitivite reaksiyonuna neden oldugu bildirilmektedir (4,26). Deride saptanan Demodex yogunlugu toll like reseptorlerin (TLR) aktive ya da inhibe olmalarini belirler. Normal deride az sayida bulunan parazitin konak TLR sinyal yolagini baskiladigi buna karsilik artmis Demodex yogunlugunun TLR2 yolagi uzerinden konak immun yanitini artirarak deride enflamatuvar degisikliklere neden olabildigi one surulmektedir (4,26,27).

Calismanin Kisitliliklari

Calismamizin kisitli kaldigi noktalardan biri parazit yogunlugunun degerlendirilmemis olmasi ve kontrol grubuyla karsilastirilmamis olmasidir. Ayrica, hastalarin deri lezyonlarinin oldugu bolgelerden ornek alinmistir, farkli bolgelerden alinarak karsilastirma yapilmamistir. Bu kisitliliklarina ragmen, sonuclarimiz cesitli deri patolojilerinde Demodex pozitifligini etkileyen cevresel ve kisisel faktorler hakkinda onemli bilgiler sunmaktadir.

SONUC

Deride, ozellikle de yuzde, gozlenen akne, kizariklik ve pustul gibi dermatolojik bulgularin ayirici tanisinda Demodex turleri goz onunde bulundurulmali ve parazitolojik degerlendirme icin laboratuvara yonlendirilmelidir.

* Etik

Etik kurul onayi: Saglik Bilimleri Universitesi Antalya Egitim ve Arastirma Hastanesi Klinik Arastirmalar Etik Kurulu'ndan onay alinmistir. (Tarih: 17/05/2018, karar no: 10/1)

Hasta Onayi: Tum hastalardan aydinlatilmis onamlari alinmis ve risk faktorlerinin sorgulandigi anket uygulanmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Editorler kurulunda olan kisiler tarafindan degerlendirilmistir.

* Yazarlik Katkilari

Konsept: H.Y., Y.C., Dizayn: G.K., Veri Toplama veya Isleme: G.K., H.Y., Analiz veya Yorumlama: H.Y., Y.C., Yazan: H.Y, YC.

Cikar Catismasi: Yazarlar tarafindan cikar catismasi bildirilmemistir.

Finansal Destek: Yazarlar tarafindan finansal destek almadiklari bildirilmistir.

KAYNAKLAR

(1.) Litwin D, Chen W, Dzika E, Korycinska J. Human Permanent Ectoparasites; Recent Advances on Biology and Clinical Significance of Demodex Mites: Narrative Review Article. Iran J Parasitol 2017;12:12-21.

(2.) Elston CA, Elston DM. Demodex mites. Clin Dermatol 2014;32:739-43.

(3.) Aycan OM. Demodex folliculorum ve D. brevis Enfestasyonlarini Etkileyen Faktorler (Doktora Tezi). M. Atambay (Danisman): T.C. Inonu Universitesi Saglik Bilimleri Enstitusu. 2008.

(4.) Moran EM, Foley R, Powell FC. Demodex and rosacea revisited. Clin Dermatol 2017;35:195-200.

(5.) Yolasigmaz A, Budak S. Demodicosis. In: Ozcel MA editors. Tibbi Parazit Hastaliklari kitabinda. Izmir: Meta Basim; 2007.p.891-4.

(6.) Zhao YE, Guo N, Xun M, Xu JR, Wang M, Wang DL. Sociodemographic characteristics and risk factor analysis of Demodex infestation (Acari: Demodicidae). J Zhejiang Univ Sci B 2011;12:998-1007

(7.) Horvath A, Neubrandt DM, Ghidan A, Nagy K. Risk factors and prevalence of Demodex mites in young adults. Acta Microbiol Immunol Hung 2011;58:145-55.

(8.) Orak F, Yildirim D, Set A, Hasbek M. Yuzeyel Cilt Biyopsisi Yapilan Hastalarda Demodex spp. Sikliginin Arastirilmasi. ANKEM Derg 2015;29:90-4.

(9.) Aycan OM, Otlu GH, Karaman U, Daldal N, Artambay M. Cesitli Hasta ve Yas Gruplarinda Demodex spp. Gorulme Sikligi. Turkiye Parazitoloji Dergisi 2007;31:115-8.

(10.) Karaman U, Koloren Z, Enginyurt O, Ozer A. The epidemiology of demodex mites at the college students living in dormitories in the city of Ordu. Turkiye Parazitol Derg 2014;38:166-71.

(11.) Durmaz S, Yula E, Aycan Kaya O, Aksoy Gokmen A, Kilinc C, Atambay M, et al. Sociodemographic characteristics of patients with Demodex brevis and Demodex folliculorum infestation and its association with rosacea and Behcet's disease. Biomedical Research 2015;26:549-55.

(12.) Erbagci Z, Ozgoztasi O. The significance of Demodex folliculorum density in rosacea. Int J Dermatol 1998;37:421-5.

(13.) Demirdag HG, Ozcan H, Gursoy S, Beker Akbulut G. The effects of sebum configuration on Demodex spp. Density. Turk J Med Sci 2016; 46:1415-21.

(14.) Yucel A, Yilmaz M. Investigation of the prevalance of Demodex folliculorum and Demodex brevis in rosacea patients. Turkiye Parazitol Derg 2013;37:195-8.

(15.) Tilki E, Zeytun E, Dogan S. Prevalence and Density of Demodex folliculorum and Demodex brevis (Acari: Demodicidae) in Erzincan Province. Turkiye Parazitol Derg 2017;41:80-6.

(16.) Zeytun E, Tilki E, Dogan S, Mumcuoglu KY. The effect of skin moisture, pH, and temperature on the density of Demodex folliculorum and Demodex brevis (Acari:Demodicidae) in students and staff of the Erzincan University, Turkey. Int J Dermatol 2017;56:762-6.

(17.) Kaplan M, Kelestemur N, Baspinar S. Demodex spp. Prevalence among University Students. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2012;18(Suppl-A):A43-6.

(18.) Cengiz ZT, Yilmaz H, Ozkol HU, Ekici A, Odemis N. The prevalence of Demodex spp. in patients admitted to the parasitology laboratory of the Dursun Odabas Medical Center in Yuzuncu Yil University, Van]. Turkiye Parazitol Derg 2014;38:9-11.

(19.) Roihu T, Kariniemi AL. Demodex mites in acne rosacea. J Cutan Pathol 1998;25:550-2.

(20.) Ozdemir H, Ozer E, Ozdemir S, Alkanat M. The prevalance of Demodex species in faculty of health science students. Arch Turk Dermatol Venereol 2015;49:139-41.

(21.) Isa NH, Loong LW, Fang GH, Mohamad AM, Razali N, Rani NI, et al. Demodicosis among university medical students in Malaysia and the effects of facial cleanser and moisturizer usage. S Asian J Trop Med Public Health 2011;42:1375-80.

(22.) Ozdemir MH, Aksoy U, Sonmez E, Akisu C,Yorulmaz C, Hilal A. Prevalence of Demodex in health personnel working in the autopsy room. Am J Forensic Med Pathol 2005;26:18-23.

(23.) Sonmez O, Yalcin ZG, Karakece E, Ciftci IH, Erdem T. Associations between Demodex species infestation and various types of cancer. Acta Parasitol 2013;58: 551-5.

(24.) Lacey N, Kavanagh K, Tseng SC. Under the lash: Demodex mites in human diseases. Biochem (Lond) 2009;31:2-6.

(25.) Van Zuuren EJ. Rosacea. N Engl J Med 2017;377:1754-64.

(26.) Forton FM. Papulopustular rosacea, skin immunity and Demodex: pityriasis folliculorum as a missing link. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012;26:19-28.

(27.) Lacey N, Russell-Hallinan A, Zouboulis CC, Powell FC. Demodex mites modulate sebocyte immune reaction: Possible role in the pathogenesis of rosacea. Br J Dermatol 2018;179:420-30.

(iD) Hatice Yazisiz (1), (iD) Yesim Cekin (1), (iD) Fatma Gulsum Koclar (2)

(1) Saglik Bilimleri Universitesi Antalya Egitim Arastirma Hastanesi, Tibbi Mikrobiyoloji Klinigi, Antalya, Turkiye

(2) Saglik Bilimleri Universitesi Antalya Egitim Arastirma Hastanesi, Tibbi Parazitoloji Klinigi, Antalya, Turkiye

Cite this article as: Yazisiz H, Cekin Y, Koclar FG. Yuzunde Dermatolojik Semptomlari olan Hastalarda Demodex Akarlarinin Varligi. Turkiye Parazitol Derg 2019;43(3): 143-8.

Gelis Tarihi/Received: 28.06.2018 Kabul Tarihi/Accepted: 15.07.2019

Yazar Adresi/Address for Correspondence: Yesim Cekin, Saglik Bilimleri Universitesi Antalya Egitim Arastirma Hastanesi, Tibbi Mikrobiyoloji Klinigi, Antalya, Turkiye

E-Posta/E-mail: yesimcekin@hotmail.com ORCID ID: orcid.org/0000-00034393-5618

DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6062
Tablo 1. Calisma grubunun demografik ozellikleri ve anket degerlendirme
sonuclari

                  Toplam (n=133)

Yas (Ort [+ or -] SS)        41,9[+ or -]14,6
Kilo (Kg, Ort [+ or -] SS)     69,3[+ or -]14,2
Boy (cm, Ort [+ or -] SS)     164,3[+ or -]9,2
Cinsiyet
Kadin               105
Erkek                28
Egitim durumu
Ilkokul               44 (%33,3)
Orta-Lise              39 (%29,5)
Universite             49 (%37,1)
Yasadigi yer
Il                 102 (%76,7)
Ilce                18 (%13,5)
Koy                 13 (%9,8)
Banyo sayisi (Hafta)
1-2 kez               22 (%16,9)
3-4 kez               55 (%42,3)
[greater than or equal to]5 kez   53 (%40,8)
Evde kac kisi yasiyor
[less than or equal to]2 kisi    35 (%26,9)
3-4 kisi              71 (%54,6)
[greater than or equal to]5 kisi  24 (%18,5)
Deri rengi
Beyaz                50 (%38,8)
Esmer                18 (%14)
Bugday               61 (%47,3)
Deri tipi
Yagli                47 (%35,6)
Kuru                35 (%26,3)
Karma                50 (%37,6)
Ciltte kizariklik (+)       122 (%91,7)
Sivilce (+)             90 (%67,7)
Krem kullanimi (+)         67 (%50,4)
Makyaj yapimi (+)          31 (%23,3)
Ortak havlu kullanimi (+)      55 (%41,4)
Evde 50 yas uzerinde yas ayan (+)  64 (%48,1)
Diabetes mellitus (+)        9 (%6,7)

                  Demodeks (+) (n=93)

Yas (Ort [+ or -] SS)        43,4[+ or -]14,4
Kilo (Kg, Ort [+ or -] SS)     69,4[+ or -]14,2
Boy (cm, Ort [+ or -] SS)     163,8[+ or -]8,4
Cinsiyet
Kadin                77 (%82,8)
Erkek                16 (%17,2)
Egitim durumu
Ilkokul               32 (%34,8)
Orta-Lise              30 (%32,6)
Universite             30 (%32,6)
Yasadigi yer
Il                 70 (%75,3)
Ilce                14 (%15)
Koy                 9 (%9,7)
Banyo sayisi (Hafta)
1-2 kez               16 (%17,8)
3-4 kez               39 (%43,3)
[greater than or equal to]5 kez   35 (%38,9)
Evde kac kisi yasiyor
[less than or equal to]2 kisi    25 (%27,2)
3-4 kisi              51 (%55,4)
[greater than or equal to]5 kisi  16 (%17,4)
Deri rengi
Beyaz                33 (%37,1)
Esmer                12 (%13,5)
Bugday               44 (%49,4)
Deri tipi
Yagli                29 (%31,2)
Kuru                29 (%31,2)
Karma                33 (%35,5)
Ciltte kizariklik (+)        88 (%94,6)
Sivilce (+)             63 (%67,7)
Krem kullanimi (+)         47 (%50,5)
Makyaj yapimi (+)          19 (%20,4)
Ortak havlu kullanimi (+)      42 (%45,2)
Evde 50 yas uzerinde yas ayan (+)  43 (%46,2)
Diabetes mellitus (+)        6 (%6,45)

                  Demodeks (-) (n=40) P

Yas (Ort [+ or -] SS)        38,2[+ or -]14,5  0,055
Kilo (Kg, Ort [+ or -] SS)     69,2[+ or -]14,2  0,960
Boy (cm, Ort [+ or -] SS)     165,6[+ or -]11,1  0,303
Cinsiyet
Kadin                28 (%70)
Erkek                12 (%30)      0,970
Egitim durumu
Ilkokul               12 (%30)
Orta-Lise              9 (%22,5)
Universite             19 (%47,5)
Yasadigi yer
Il                 32 (%80)
Ilce                 4 (%10)
Koy                 4 (%10)
Banyo sayisi (Hafta)
1-2 kez               6 (%15)
3-4 kez               16 (%40)
[greater than or equal to]5 kez   18 (%45)
Evde kac kisi yasiyor
[less than or equal to]2 kisi    10 (%26,3)
3-4 kisi              20 (%52,6)     0,886
[greater than or equal to]5 kisi   8 (%21,1)
Deri rengi
Beyaz                17 (%42,5)
Esmer                6 (%15)      0,765
Bugday               17 (%42,5)
Deri tipi
Yagli                18 (%45)
Kuru                 5 (%12,5)     0,060
Karma                17 (%42,5)
Ciltte kizariklik (+)        34 (%85)      0,065
Sivilce (+)             27 (%67,5)     0,772
Krem kullanimi (+)         20 (%50)      0,919
Makyaj yapimi (+)          12 (%30)      0,201
Ortak havlu kullanimi (+)      13 (%32,5)     0,209
Evde 50 yas uzerinde yas ayan (+)  21 (%52,5)     0,425
Diabetes mellitus (+)        3 (%7,5)      0,821

ORT.: Ortalama, SS: Standart sapma
COPYRIGHT 2019 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Ozgun Arastirma/Original Investigation
Author:Yazisiz, Hatice; Cekin, Yesim; Koclar, Fatma Gulsum
Publication:Turkish Journal of Parasitology
Date:Sep 1, 2019
Words:3346
Previous Article:Turkiye'de Has Kefal (Mugil cephalus) Baliklarinin Pullarini Enfekte Eden Myxobolus episquamalis Uzerine Ilk Molekuler Veriler/First Molecular Data...
Next Article:A Rare Case of Secondary Hydatid Cyst: Uterus and Colon Locations in the Same Patient/Nadir Bir Sekonder Kist Hidatik Olgusu: Ayni Hastada Uterus ve...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters