Printer Friendly

Yumurta Alerjisi olan Cocuklarda Kizamik, Kizamik-Kizamikcik-Kabakulak (KKK) ve Sucicegi Asilamalari/Measles, Measles-Mumps-Rubella, and Varicella Vaccinations in Children with Egg Allergy.

OZ

Amac: Yumurta alerjisi sut cocuklarinda ikinci siklikta gorulen gida alerjisi olup urtiker, anjioodem, anafilaksi, atopik dermatit alevlenmelerine yol acabilir. Yumurta alerjisi tanisi dikkatli bir hasta anamnezi ve bunu destekleyen deri prik testi ve spesifik IgE' ler ile konulur. Yumurta alerjisi olan cocuklarda kizamik, MMR ve sucicegi asilamasi yapilmasi ve nasil uygulanacagi halen tartismalidir. Bu asilar tavuk embriyo fibroblast kulturunde uretildigi icin eser miktarda yumurta proteini icerebilir. Bu asilamalara bagli anafilaksi orani cok dusuktur ve bu hastalarda anafilaksinin neye (yumurta proteini veya jelatine) bagli oldugu ise bilinmemektedir. Burada; 18 yumurta allerjisi olan cocukta 3 asinin uygulanmasiyla ilgili (36 doz) deneyimimizi paylasiyoruz.

Yontemler: 2013-2016 yillarinda poliklinigimize yumurta alerjisinden dolayi asi uygulamasi icin basvuran hastalari geriye donuk degerlendirmeye aldik. Hastalara cocuk servisinde deri prik testleri yapildiktan sonra iki esit dozda asilamalari yapildi.

Bulgular: Hastalarimizin hepsinde klinik oyku mevcut olup 3 hastada yumurta alerjisine atopik dermatit eslik etmekteydi. Deri prik testi12 (%67) hastada pozitif saptandi. Spesifik IgE degeri 16 (%89) hastada yuksek bulundu. 18 hastada 36 doz asi uygulamasindan sonra sadece 1 (%2,9) hastada reaksiyon gozlendi.

Sonuc: Calismamizda olgu sayisi yetersiz olmasina ragmen, yumurta allerjisi olan cocuklarda kizamik, MMR ve sucicegi asilamasi guvenli bulunmustur. Yumurta alerjisi asinin yapilmamasini ya da ertelenmesini gerektirmedigini dusunmekteyiz.

Anahtar Sozcukler: Alerji, yumurta, asilama, kizamik, MMR, sucicegi

ABSTRACT

Objective: Egg allergy is the second most common food allergy in infants and may cause urticaria, angioedema, anaphylaxis, and exacerbation of atopic dermatitis. Egg allergy is diagnosed by carefully examining a patient's clinical history, performing contributory skin prick tests, and assessing specific IgE levels to hen's egg. The administration of measles, measles-mumps-rubella (MMR), and varicella vaccinations to children with egg allergy remains controversial. These vaccines contain trace amounts of egg proteins as they are produced in chicken embryo fibroblast cultures. The incidence of anaphylaxis as a result of vaccinations is very low, and its cause (egg or gelatin) is not well known. Here we report our experience with the three vaccinations in 18 patients with egg allergy (36 doses).

Methods: Between 2013 and 2016, we retrospectively evaluated patients with egg allergy who presented to our allergy clinic for vaccinations. After performing the skin prick test for patients who were admitted to our clinic, vaccinations were administered by dividing the doses in equal two parts.

Results: All patients had a clinical history, and atopic dermatitis coexisted with egg allergy in three patients. The skin prick test results were positive in 12 (67%) patients. The specific IgE test was positive in 16 (89%) patients. There was a reaction in just one (2.9%) patient of 18 patients of 36 dose vaccinations.

Conclusion: Measles, MMR, and varicella vaccinations in children with egg allergy were found to be safe albeit small number of patients. We believe that egg allergy does not necessitate a delay or contraindication for vaccination.

Keywords: Allergy, egg, vaccination, measles, MMR, varicella

GIRIS

Yumurta allerjisi sut cocuklarinda ikinci siklikta gorulen gida alerjisidir (1). Immunoglobulin E (IgE)'ye bagimli tip 1 reaksiyon sonucu urtiker, anjioodem, anafilaksi gibi bulgulara neden olabildigi gibi, mikst ve non-IgE bagimli formlarinda atopik dermatit ve eosinofilik gastroenteropati seklinde bulgu verir (1-4). Yumurta beyazinda bulunan bes major protein daha sik alerjiye neden olur: ovomukoid (Gad d 1), ovalbumin (Gad d 2), ovotransferrin (Gad d 3), lizozim (Gad d 4) ve ovomusin (2). Ovomukoid en alerjik protein olmasina ragmen en cok bulunan protein ovalbumindir. Kizamik, kizamik-kizamikcik-kabakulak (KKK) ve sucicegi asilarinda ciddi allerjik reaksiyonlara da bu proteinin yol actigi dusunulmektedir. Yumurta alerjisi tanisi dikkatli bir hasta anamnezi (klinik oyku) ve bunu destekleyen deri prik test ve spesifik IgE'ler ile konulur. Cift kor, plasebo kontrollu oral gida provokasyon testi halen gida alerjisi tanisinda altin standarttir (3-5). Literaturde az sayida calisma olmasina ragmen, yumurta allerjisi olan cocuklarda kizamik, KKK ve sucicegi asilamasi guvenli kabul edilmekle beraber tartismalar devam etmektedir. Klasik KKK asisi icin kontrendikasyonlar: KKK asisinin ilk dozundan sonra anafilaksi, neomisin ya da jelatine karsi agir alerjik reaksiyon, hamilelik, immunyetmezlikler, kemik iligi ve lenfatik sistem hastaliklari, sistemik immunosupresyon olarak sayilmaktadir. Bu nedenler icinde yumurta alerjisi yoktur (6-10).

Ulkemizde kizamik asisi multeci probleminden dolayi salgin endisesiyle 9. ayda tekrar yapilmaya baslanmistir. MMR (kizamik-kizamikcik-kabakulak) asisi 12. ayin sonunda ve ilkogretim 1. sinifta yapilmaktadir. Sucicegi asisi 12. ayin sonunda rutin olarak yapilmaktadir. Uc asi da canli attenue asidir. Kizamik asisi Edmonston-Enders (Moraten) susunu icerir. Kabakulak asisi Jeryl-Lynn susunu, kizamikcik Wistar RA 27/3 susunu ve sucicegi asisi da Oka susunu icerir (11). Kizamik, kabakulak ve sucicegi asilari tavuk embriyo fibroblast kulturunde uretildigi icin eser miktarda (picogram-nanogram) yumurta proteinleri (ovalbumin) icerebilir (12-14). Yumurta alerjisi olan kisilerde yapilan bu asilar sonrasi anafilaksiye kadar varan yan etkiler gelisebilmesi nedeniyle onemlidir. Bu asilamalara bagli anafilaksi orani cok dusuktur, milyonda bir gorulur (15). Literaturde ciddi yumurta alerjisi olanlarda bile asinin guvenle yapilabilmesi nedeniyle, bu hastalarda gelisen anafilaksinin neye bagli oldugunu tartismali hale gelmistir. Son zamanlarda KKK ve sucicegi asilari icinde en yuksek miktarda bulunan jelatine baglanmasina ragmen, bu husus da kesinlesmis degildir (12-14). Bu calismada yumurta allerjisi tanisi klinik oyku ve/veya laboratuar testleriyle konulan ve 3 tip asinin uygulandigi 18 hastalik (36 doz asilik) deneyimimizi paylastik.

YONTEMLER

2013 Mayis -2016 Mayis yillari arasinda Sakarya'daki tek cocuk alerji poliklinigimize ailenin sikayeti ve testler sonucunda yumurta alerjisi suphesinden dolayi asi uygulamasi icin basvuran hastalardan 18'ini geriye donuk olarak degerlendirdik. Hastalardan yapilan islemler icin onam alinmakla beraber, bu calismanin retrospektif ozelligi nedeniyle etik kurul onayi alinmamistir. Calismamiz Helsinki Bildirgesi'ne uygun sekilde gerceklestirilmis ve yazilmistir. Hastalardan 4'u kiz, 14'u erkekti. Bes hasta yalniz kizamik, 1 hasta sucicegi, 2 hasta MMR, 3 hasta MMR+sucicegi, 1 hasta kizamik+MMR, 6 hasta kizamik+MMR+ Sucicegi asisi icin basvurmusdu. Birden fazla asi (kizamik[+ or -]MMR[+ or -]sucicegi) yapilanlar, 9. ay sonrasi kizamik asisi yapildiktan sonra, 12. -15. ay civari sonraki asilama icin de klinigimize basvuranlardi.

Deri Prik Testi: Tam yumurta allerjeni ile lanset kullanilarak uzman hekim tarafindan deri prik testi yapildi. Pozitif kontrol olarak %10 histamin fosfat ve negatif kontrol olarak gliserin-salin kullanildi. (Stallergenes, Fransa). Testten 15-20 dakika sonra degerlendirilen endurasyon capinin negatif kontrolden 3 mm veya daha buyuk olmasi pozitif kabul edildi (16).

Spesifik IgE Testi: Tam yumurta spesifik IgE, yumurta beyazi spesifik IgE, yumurta sarisi spesifik IgE olcumleri icin floresan enzim immun degerlendirme yontemi kullanildi (UniCAP, Phadia; Uppsala, Isvec). Yumurta (tam, beyaz, sari) spesifik IgE icin, [greater than or equal to]0,35 KU/L sonuclar pozitif kabul edildi (17, 18).

Asilarin Uygulanma Protokolu: Yumurta alerjisi ve/veya allerjik hastalik olan hastalarin deri prik testi ve spesifik IgE testleri degerlendirildi. Hastalar cocuk servisine yatirilarak, herhangi bir mudahele icin damar yolu acildi. Pozitif (histamin), negatif (salin) kontrol ve asinin kendisiyle sulandirilmadan deri prik testleri yapildi. Yirmi dakika sonra, testler degerlendirildikten ve negatif bulunduktan sonra bolunmus 2 esit dozda asi yapildi. Once asinin 1/2'si kontrollu bir sekilde uygulandi 30 dakika beklendi, reaksiyon gelismeyen hastalara asinin diger yarisi yapildi. En az 4 saat boyunca serviste gozlenen ve herhangi bir reaksiyon gelismeyen hastalar taburcu edildi. Eger supheli bir dokuntu varsa ertesi gunlerde cagrilarak 1-2 gun boyunca hasta takip edildi. Yumurta alerjisi olanlardaki bu uygulamamiz bu tur hastalarda influenza asisinin yapilma (2010 BSACI) protokolu'nden uyarlandi (19).

Istatistiksel Analiz

IBM Statistical Package for the Social Sciences 22 (IBM SPSS Statistics; Armonk, New York, ABD) istatistik paket programi kullanildi. Deri prik test ve spesifik IgE degerleri arasindaki korelasyon Pearson testi ile degerlendirildi. Anlamlilik orani p<0,05 olarak alindi.

BULGULAR

Calismaya katilan hastalarin ozellikleri ve asilamalari Tablo 1'de gorulmektedir.Calismaya alinan hastalarimizin hepsinde yumurta alerjisini dusundurtecek klinik oyku ya da atopik dermatit bulgulari mevcuttu. Hastalarimizin klinik oykusunde besin alimi sonrasi gelisen urtiker ya da dokuntu ve/veya atopik dermatit alevlenmesini dusunduren sikayetleri vardi. Uc hastada yumurta alerjisine atopik dermatit eslik etmekteydi (Tablo 1). Solunum yolu, gastrointestinal tutulumu dusunduren ya da anafilaksiyi dusunduren bir klinik oyku yoktu. Deri prik testinde tam yumurtaya karsilik 11 hastada histamine es ya da ustunde anlamli duzeyde ([greater than or equal to]3+) pozitiflik, 1 hastada histamin'den dusuk pozitiflik, toplamda 12 (%67) hastada pozitiflik saptandi. Tam yumurta, yumurta beyazi ve yumurta sarisina karsi klas II veya ustu (+) spesifik IgE degeri 14 hastada saptandi. Klas I veya ustu (+) spesifik IgE degeri 2 cocukta mevcuttu. Toplamda 16 (%89) hastada spesifik IgE degeri pozitif saptandi. Hastalarimizin hicbirinde oral gida provokasyon testi yapilamadi.

Calismaya katilan ve toplam 36 doz asi uygulamasi yapilan 18 hastadan sadece 1'inde (%2,9) asilama sonrasi 4 saatlik serviste gozlenme suresinde (kizamik asisindan sonra) supheli bir makuler dokuntu goruldu. 24.- 48. saatte kontrole cagrilan hastada dokuntu ilac kullanilmadan geriledi. Yumurta deri prik testleri ile spesifik IgE degerleri arasindaki korelasyon (r=0,44, p=0,033, 1-tailed), tam yumurta prik degeri ve yumurta beyazi spesifik IgE degeri arasinda idi.

ImmunoCAP sistemi kullanilan calismalarda 2 yas alti cocuklardaki yumurta allerjisinde spesifik IgE [greater than or equal to]2 kU/L degeri %95 pozitif prediktif deger (PPV) olarak tanimlanmistir (17, 18). Benzer calismalar deri prik testleri icin yapilmis ve 2 yas alti cocuklarda, [greater than or equal to]5 mm'lik deger %95 PPV olarak saptanmistir (20, 21). Iki yasin altinda olan tum hastalarimizin deri prik testleri 9/18'inde [greater than or equal to]5 mm idi. Iki yasin altinda olan tum hastalarimizin spesifik IgE degerinin 8/18'inde [greater than or equal to]2kU/L idi. Hastalarin 6/18'inde ise hem deri prik testleri hem de spesifik IgE degeri %95 PPV degerlerine esit ya da onlarin ustundeydi. Yine hastalarimizin sadece 6/18'inde (1/3) bu ciddi reaksiyon icin sinir degerlerinden hicbiri yokken, 2/3 hastada herhangi biri mevcuttu.

TARTISMA

Bu calismamizda klinik oyku ve/veya laboratuar testleriyle yumurta allerjisi tanisi konulan ve 3 degisik tip asinin 9.-15 aylar arasinda 18 hastaya (36 doz asi) uygulanisi ile ilgili deneyimimizi paylasmaktayiz. Olgu sayisi her ne kadar yetersizse de, yumurta allerjisi olan cocuklarda kizamik, MMR ve sucicegi asilamalarinin guvenli bulundugu calismamizin detaylari asagida tartisilmaktadir.

Hastalarimizin 2/3'unde klinikte yansimasi olabilecek siddette yumurta alerjisi olmasina ragmen, 18 hastamizda da asilama sonrasi onemli bir yan etki gorulmedi. Genelde KKK asisinda kisinin siddetli yumurta alerjisi olsa bile, IgE-aracili anafilaksi gibi bir reaksiyon gelistirebilme olasiliginin olmadigi bazi yazarlar tarafindan one surulmektedir (22). Dolayisiyla, diger cocuklara uygulandigi gibi yumurta allerjik hastaya da ayni sekilde rutin onlemler alindiktan sonra asinin yapilabilecegi bildirilmektedir. Fakat beraberinde hastada astim gibi bir allerjik hastalik da varsa, anafilaksi gelisebilme esigi duser ve risk artar (22).

Literaturde yumurta alerjisi olan cocuklara asi uygulamasinin tek dozda, esit dozda ikiye bolunmus veya kademeli doz artimiyla yapildigina dair calismalar mevcuttur (19). Yumurta alerjisi olanlarda, asilarin daha guvenle verildigi kabul edilen kademeli veya bolunmus doz uygulamalarinda da bazi olgularda vakamizdaki gibi dokuntulu hafif allerjik reaksiyonlar bildirilmistir (23, 24). Klinigimizde esit dozda ikiye bolunmus asi uygulamasi yaptiklarimizdan sadece kizamik asisi yapilan bir hastada supheli dokuntu saptadik, ancak hastanin sistemik bulgulari yoktu.

Uygulanacak asi oncesinde asi ile deri prik test veya intradermal test yapilmasi tartismalidir. Bu her iki testin yumurta allerjili hastalarda asi sonrasi allerjik reaksiyonu tahmin etmedeki yeri ile ilgili celiskili sonuclar mevcuttur (25). Baxter (20) tarafindan 200 yumurta allerjili hastaya KKK asisi ile deri testlerini yaptiktan sonra asilamasi yapilmis ve bes hastada asi ile deri prik testi pozitif saptanmistir. Bu hastalarin dort tanesinde intradermal test negatif saptanmis, KKK asilamasi sonrasi reaksiyon gozlenmemistir. Sadece bir hastada intradermal test sonrasi anafilaksi gozlenmistir. Bu nedenle yumurta allerjili hastalarda KKK asisi oncesi asi ile deri testi yapilmasi gerektigini savunmuslardir. Fakat hastanin, asinin yumurta komponentine mi yoksa diger komponentlerine mi reaksiyonu oldugu belirlenmemistir. Ayni calismada yumurta ile ciddi reaksiyonu olan 15 hasta da asilanmis ve hicbirinde asilama sonrasinda reaksiyon gozlenmemistir (20). Yine literaturde yumurta alerjisi olmayan cocuklarda da kizamik, MMR ve sucicegi asisina bagli anafilaktik reaksiyonlar gozlenmis ve daha cok asilarin icindeki jelatin suclanmistir (26). Hastalarimiza deri prik testine gore uygulama zorlugu (invazif), aileden onam alma zorlugu ve %15'e varan yalancilik pozitiflik orani yaninda testin kendisinde anafilaksi riskinden dolayi intradermal test yapilmamistir (27).

Nakayama ve ark. (26) %0,2 jelatin iceren KKK asisi sonrasi reaksiyon gosteren 366 cocukta 34'unde anafilaksi, 76'sinda urtiker, 215'inde urtikeryal olmayan dokuntu, 41'inde lokal reaksiyon saptamistir. Olgularin 206' sinin serumunda jelatine karsi IgE antikoru bakilmistir. Anafilaksi gecirenlerin %93'unde; urtikerli olgularin %56'sinda ve dokuntulu olgularin %9'unda antikor saptanmasina ragmen lokal reaksiyon gecirenlerde antikor saptanamamistir. Yine bu calisma da 202 olgunun gecmiste uygulanan asilari ogrenilmis ve %98'ine jelatin iceren DTaP asilari yapildigi ogrenilmis ve bu da onceden duyarlasma gelistigini gostermistir. KKK asisi olan MMRII[R]'de 14.500[micro]g/0,5ml doz; sucicegi asisi olan Varivax[R]'da ise 12.500[micro]g/0,5ml jelatin bulunur (26). Sakaguchi ve ark. (28) jelatin iceren sucicegi asisi ile meydana gelen 33 erken allerjik reaksiyonun hepsinde jelatine karsi spesifik IgE saptamistir.

SONUC

Calismamizdaki hastalarimizin 2/3 'unde onemli derecede denilebilecek yumurta alerjisi klinik ve laboratuar bulgularina ragmen; 3 degisik asi (kizamik, KKK ve sucicegi) uygulamasinin 9.-15. aylar arasi asilamada gecikmeye neden olmadan guvenli bir sekilde yapilabilecegini gosterilmistir. Literaturdeki celiskili durum netlige kavusana kadar, yumurtaya alerjik bu hastalardaki asilamalar mumkunse hastane ortaminda ve anafilaksiye karsi gerekli onlemler alindiktan sonra yapilmasi gerektigi kanaatindeyiz.

Etik Komite Onayi: Yazarlar calismanin World Medical Association Declaration of Helsinki "Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects", (amended in October 2013) prensiplerine uygun olarak yapildigini beyan etmislerdir.

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu calismaya katilan hastalardan alinmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - O.O.; Tasarim - O.O., D.E.; Denetleme - O.O.; Kaynaklar - D.E., O.O.; Malzemeler - O.O.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi - D.E.; Analiz ve/veya Yorum - O.O., D.E.; Literatur Taramasi - D.E.; Yaziyi Yazan - O.O.; Elestirel Inceleme - O.O.; Diger - D.E.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Ethics Committee Approval: Authors declared that the research was conducted according to the principles of the World Medical Association Declaration of Helsinki "Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects", (amended in October 2013).

Informed Consent: Written informed consent was obtained from patients who participated in this study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - O.O.; Design - O.O., D.E.; Supervision - O.O.; Resources - D.E., O.O.; Materials - O.O.; Data Collection and/or Processing - D.E.; Analysis and/or Interpretation - O.O., D.E.; Literature Search - D.E.; Writing Manuscript - O.O.; Critical Review - O.O.; Other - D.E.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

KAYNAKLAR

(1.) Osterballe M, Hansen TK, Mortz CG, Hst A, Bindslev-Jensen C. The prevalence of food hypersensitivity in an unselected population of children and adults. Pediatr Allergy Immunol 2005; 16: 567. [CrossRef]

(2.) Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy. J Allergy Clin Immunol 2006; 117(2 Suppl Mini-Primer): S470.

(3.) Heine RG, Laske N, Hill DJ. The diagnosis and management of egg allergy. Curr Allergy Asthma Rep 2006; 6: 145-52. [CrossRef]

(4.) Roehr CC, Edenharter G, Reimann S, Ehlers I, Worm M, Zuberbier T, et al. Food allergy and non-allergic food hypersensitivity in children and adolescents. Clin Exp Allergy 2004; 34: 1534. [CrossRef]

(5.) Sanchez-Garcia S, Cipriani F, Ricci G. Food allergy in childhood: phenotypes, prevention and treatment. Pediatr Allergy Immunol 2015; 26: 711-20. [CrossRef]

(6.) McLean HQ, Fiebelkorn AP, Temte JL, Wallace GS, Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of measles, rubella, congenital rubella syndrome, and mumps, 2013: summary recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2013; 62: 1.

(7.) Martorell A, Alonso E, Bone J, Echeverria L, Lopez MC, Martin F, et al. Position document: IgE-mediated allergy to egg protein. Allergol Immunopathol (Madr) 2013; 41: 320-36. [CrossRef]

(8.) Verstraeten T, Jumaan AO, Mullooly JP, Seward JF, Izurieta HS, DeS-tefano F, et al. A retrospective cohort study of the association of varicella vaccine failure with asthma, steroid use, age at vaccination, and measles-mumps-rubella vaccination. Pediatrics 2003; 112: e98. [CrossRef]

(9.) Lievano F, Galea SA, Thornton M, Wiedmann RT, Manoff SB, Tran TN, et al. Measles, mumps, and rubella virus vaccine (M-M-R[TM]II): a review of 32 years of clinical and postmarketing experience. Vaccine 2012; 30: 6918-26. [CrossRef]

(10.) Perry RT, Murray JS, Gacic-Dobo M, Dabbagh A, Mulders MN, Strebel PM, et al. Progress toward regional measles elimination - worldwide, 2000-2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2015; 64: 1246-51. [CrossRef]

(11.) Czajka H, Schuster V, Zepp F, Esposito S, Douha M, Willems P. A combined measles, mumps, rubella and varicella vaccine (Priorix-Tetra): immunogenicity and safety profile. Vaccine 2009; 27: 6504-11. [CrossRef]

(12.) Bandi S, MacDougall C. MMR and egg allergy: to vaccinate or not to vaccinate? Br J Gen Pract 2010; 60: 693-94. [CrossRef]

(13.) Carballo C, Pastor MCD, Zavala BB, Sanchez Cano M, de la Hoz Caballer B. Safety of measles-mumps-rubella vaccine (MMR) in patients allergic to eggs. Allergol Immunopathol 2007; 35: 105-9. [CrossRef]

(14.) Kelso JM, Yunginger JW. Immunization of egg-allergic individuals with egg- or chicken-derived vaccines. Immun Allerg Clin N Am 2003; 23: 635-48. [CrossRef]

(15.) Bohlke K, Davis RL, Marcy SM, Braun MM, DeStefano F, Black SB, et al. Risk of anaphylaxis after vaccination of children and adolescents. Pediatrics 2003; 112: 815-20. [CrossRef]

(16.) Heinzerling L, Mari A, Bergmann KC, Bresciani M, Burbach G, Darsow U, et al. The skin prick test - European standards. Clin Transl Allergy 2013; 3: 3. [CrossRef]

(17.) Monti G, Muratore MC, Peltran A, Bonfante G, Silvestro L, Oggero R, et al. High incidence of adverse reactions to egg challenge on first known exposure in young atopic dermatitis children: predictive value of skin prick test and radioallergosorbent test to egg proteins. Clin Exp Allergy 2002; 32: 1515-9. [CrossRef]

(18.) Boyano Martinez T, Garcia-Ara C, Diaz-Pena JM, Munoz FM, Garcia Sanchez G, Esteban MM. Validity of specific IgE antibodies in children with egg allergy. Clin Exp Allergy 2001; 31: 1464-9. [CrossRef]

(19.) Clark AT, Skypala I, Leech SC, Ewan PW, Dugue P, Brathwaite N, et al. British Society for Allergy and Clinical Immunology guidelines for the management of egg allergy. Clin Exp Allergy 2010; 40: 1116-29. [CrossRef]

(20.) Baxter DN. Measles immunization in children with a history of egg allergy. Vaccine 1996; 14: 131-4. [CrossRef]

(21.) Caffarelli C, Cavagni G, Giordano S, Stapane I, Rossi C. Relationship between oral challenges with previously uningested egg and egg-specific IgE antibodies and skin prick tests in infants with food allergy. J Allergy Clin Immunol 1995; 95: 1215. [CrossRef]

(22.) Khakoo GA, Lack G. Guidelines for measles vaccination in egg-allergic children. Clin Exp Allerg 2000; 30: 288-93. [CrossRef]

(23.) Gagnon R, Primeau MN, Des Roches A, Lemire C, Kagan R, Carr S, et al. Safe vaccination of patients with egg allergy with an adjuvanted pandemic H1N1vaccine. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: 317-23. [CrossRef]

(24.) Andersen DV, Jorgensen IM. MMR vaccination of children with egg allergy is safe. Dan Med J 2013; 60: A4573.

(25.) Aickin R, Hill D, Kemp A. Measles immunisation in children with allergy to egg. BMJ 1994; 309: 223-5. [CrossRef]

(26.) Nakayama T, Aizawa C, Kuno-Sakai H. A clinical analysis of gelatin allergy and determination of its causal relationship to the previous administration of gelatin-containing acellular pertussis vaccine combined with diphtheria and tetanus toxoids. J Allergy Clin Immunol 1999; 103: 321-5. [CrossRef]

(27.) Wood RA, Setse R, Halsey N; Clinical Immunization Safety Assessment (CISA) Network Hypersensitivity Working Group. Irritant skin test reactions to common vaccines. J Allergy Clin Immunol 2007; 120: 478-81. [CrossRef]

(28.) Sakaguchi M, Miyazawa H, Inouye S. Sensitization to gelatin in children with systemic non-immediate-type reactions to varicella vaccines. Ann Allergy Asthma Immunol 2000; 84: 341-4. [CrossRef]

Oner Ozdemir (1), Dilek Ersavas (2)

(1) Sakarya Universitesi Tip Fakultesi Egitim ve Arastirma Hastanesi, PediatrikAlerji-Immunoloji Klingi, Sakarya, Turkiye

(2) Sakarya Universitesi Tip Fakultesi Egitim ve Arastirma Hastanesi, Pediatri Klinigi, Sakarya, Turkiye

Yazisma Adresi / Address for Correspondence: Oner Ozdemir E-posta: ozdemir_oner@hotmail.com

Gelis Tarihi / Received Date: 22.06.2016 Kabul Tarihi / Accepted Date: 01.08.2016

Bu calisma 22. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji Kongresi'nde sunulmustur, 28 Kasim - 2 Aralik 2015, Antalya, Turkiye.

This study was presented in at the 22th National Allergy and Clinical Immunology Congress, 28 November - 2 December 2015, Antalya, Turkey.

Bu calisma EAACI Kongresi'nde sunulmustur, 11-15 Haziran 2016, Viyana, Avusturya.

This study was presented in at the EAACI Congress 2016, 11-15 June 2016, Vienna, Austria.

Cite this article as: Ozdemir O, Ersavas D. Measles, Measles-Mumps-Rubella, and Varicella Vaccinations in Children with Egg Allergy. JAREM 2017; 7: 58-62.
Tablo 1. Hastalarimizin ozellikleri, tetkik ve asilama sonuclari

    Hasta ozellikleri         Deri Prick Testi (mm)
Hasta  Uygulama  Cins  Klinik  Tam    Pozitif  Negatif
(n)   Yasi (ay)     oyku   yumurta  kontrol  kontrol

 1   9-12     E   +    4     4     0

 2   10      K   +    0    10     0
 3   9-13     E   +    3     8     0

 4   9-12     E   +    10     5     0

 5   9-15     E   +    0     6     0

 6   12      K   +    0     3     0
 7   9-12     K   +    5     5     0

 8   9-13     E   +    0     5     0

 9   10      E   +    0     5     0
10   12      E   +    10     5     0

11   12      E   +    8     5     0

12   12      E   +    9     4     0

13   12      K   +    0     5     0
14   9-13     E   +    7     3     0

15   9-12     E   +    4     9     0

16   9      E   +    6     7     0
17   12      E   +    11     9     0
18   9      E   +    5     9     0

      Spesifik IgE (KU/L)      Asilama
Hasta  Tam    Yumurta  Yumurta  Asi    Reaksiyon
(n)  Yumurta  sarisi  beyazi   turu

 1   0,58   0,64   0,97   Kizamik,  Gelismedi
                   MMR
                   Sucicegi
 2   0,26   0,56   1,50   Kizamik  Gelismedi
 3   0,33   0,43   0,66   Kizamik,  Gelismedi
                   MMR
                   Sucicegi
 4   14,90   13,20   29,40   Kizamik,  Makuler
                   MMR    dokuntu
                   Sucicegi
 5   0,12   0,16   0,18   Kizamik,  Gelismedi
                   MMR
                   Sucicegi
 6   3,70   0,88   6,50   Sucicegi  Gelismedi
 7   0,12   3,60   4,70   Kizamik,  Gelismedi
                   MMR
                   Sucicegi
 8   1,94   0,71   0,50   Kizamik,  Gelismedi
                   MMR
                   Sucicegi
 9   0,17   0,17   0,23   Kizamik  Gelismedi
10   0,35   0,35   0,35   MMR    Gelismedi
                   Sucicegi
11   0,57   0,38   1,50   MMR    Gelismedi
                   Sucicegi
12   10,90   10,8   18,90   MMR    Gelismedi
                   Sucicegi
13   0,48   0,72   0,60   MMR    Gelismedi
14   7,30   8,80   15,00   Kizamik,  Gelismedi
                   MMR
                   Sucicegi
15   10,90   10,80   18,90   Kizamik,  Gelismedi
                   MMR
16   6,70   12,80   12,10   Kizamik  Gelismedi
17   0,51   0,49   0,78   MMR    Gelismedi
18   2,90   1,60   5,50   Kizamik  Gelismedi
COPYRIGHT 2017 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Ozgun Arastirma / Original Investigation
Author:Ozdemir, Oner; Ersavas, Dilek
Publication:Journal of Academic Research in Medicine
Article Type:Report
Date:Aug 1, 2017
Words:3935
Previous Article:Prevalence and Clinical Manifestations of Hereditary Angioedema in Untested Close and Distant Blood Relatives of Hereditary Angioedema Index Patients...
Next Article:Sensitization Prevalence of Children with Allergic Rhinitis for Inhalant and Food Allergens in the Province of Sakarya, Turkey/Turkiye'nin Sakarya...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters