Printer Friendly

Yazar dizini (5 Cilt).

AGIR, Bulent Sarper, "Bush Doktrini: Kuresel bir Hegemonik Istikrar Arayisi mi?", Cilt 3, No 12, Kis 2006-2007, s. 71-100.

AKCALI, Pinar, "Bagimsizliktan Gunumuze Turkiye-Tacikistan Iliskileri", Cilt 2, No5, Bahar 2005, s. 137-160.

AKDEVELlOGLU, Atay, "Iran Islam Cumhuriyeti'nin Orta Asya ve Azerbaycan Politikalan", Cilt 1, No 2, Bahar 2004, s. 129-160.

AKGUL ACIKMESE, Sinem, "Mustafa AYDIN and Cagri ERHAN, Turkish-American Relations: Past, Present and Future, Londra, New YorkRoutledge, 2004", Cilt 1, No 4, Kis 2004, s. 181-184.

AKGUL ACIKMESE, Sinem ve Mustafa AYDIN, "Islam Orneginde Kuresellesen Dunyada Kimlige Dayah Guvenlik Tehditleri", Cilt 5, No 18, Yaz 2008, s. 197-214.

AKGUL ACIKMESE, Sinem, "Uluslararasi Iliskiler Teorileri Isigmda Avrupa Butunlesmesi", Cilt 1, No 1, Bahar 2004, s. 1-32.

AKSOY, Sevilay Z., "The Regime Theories: Useful Frameworks for Analysing Human Rights Issues?" ("Rejim Teorileri Insan Haklari Sorunlarmm Incelenmesinde Yararh Cerceveler midir?"), Cilt 2, No 5, Bahar 2005, s. 1-23.

AKTOPRAK, Elcm, "Ahmet DAVUTOGLU, Stratejik Derinlik: Turkiye'nin Uluslararasi Konumu, Istanbul, Kure Yayinlan, 2003", Cilt 1, No 3, Guz 2004, s. 175-186.

AKTOPRAK, Elcm, "Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak", Cilt 1, No 4, Kis 2004, s. 23-58.

ALTINKAS, Evren, "Josep Fontana, Carpitilmis Gecmise Ayna: Avrupa nm Yeniden Yorumlanmasi, (Cev. Nurettin Elhuseyni)", Cilt 5, No 17, Bahar 2008, s. 191-196.

ARABACI, Ahmet, "Avrupa Birligi'nde Cikar Temsilinin Gelisimi", Cilt 5, No 17, Bahar 2008, s. 73-104.

ARAL, Berdal, "Asimetrik Saldin Savaslan, Siyaset ve Uluslararasi Hukuk", Cilt 4, No 14, Yaz 2007, s. 39-83.

ARAS, Damla, "M. Hakan YAVUZ, Islamic Political Identity in Turkey, New York, Oxford University Pres, 2003", Cilt 1, No 3, Guz 2004, s. 187-190.

ARIBOGAN, D. Ulke ve Mert BlLGlN, "Yeni Enerji Duzeni Siyaseti(Neopolitik): 'Jeopolitik'ten 'Enerjeopolitik'e", Cilt 5, No 20, Kis 2009, s. 109-132.

ARSAVA, Fusun, "Avrupa Anayasallasma Surecinde Primer Hukukta Normlar Hiyerarsisi", Cilt 1, No 2, Bahar 2004, s. 1-24.

ARSAVA, Fusun, "Avrupa Anayasasi'm Tercih Nedenleri", Cilt 2, No 5, Bahar 2005, s. 25-48.

ATES, Davut, "Ittifak/Butunlesmenin tq Politikadaki Izdusumu: Turkiye'nin Geleneksel tq Tehditleri ve Atanmislar/Se^ilmisler Gerginligi", Cilt 5, No 19, Guz 2008, s. 3-28.

AYDIN, Mustafa ve Damla ARAS, "Patrimonyal Devletlerle Ekonomik Iliskilerin Siyasi Sarti; Turkiye'nin Iran, Irak Ve Suriye'yle Iliskileri", Cilt 1, No 2, Bahar 2004, s. 103-128.

AYDIN, Mustafa, "James H. MITTELMAN, Wither Globalization? The Vortex of Knowlodge and Ideology, Londra, New York: Routledge, 2004", Cilt 1, No 4, Kis 2004, s. 185-186.

AYDIN Mustafa, "Marcel DE HAAS, Russian Security and Air Power, 1992-2002; the Development of russian Security Thinking Under Yeltsin and Putin and Its Consequences for the Air Forces, Londra, New York: Frank Cass, 2004", Cilt 1, No 4, Kis 2004, s. 179-180.

AYDIN, Mustafa, "Turkiye'de Uluslararasi Iliskiler Akademisyenlerinin Bilimsel Arastirma ve Uygulamalan ile Disipline Bakis Acdan ve Siyasi Tutumlan Anketi", Cilt 4, No 15, Guz 2007, s. 1-31.

AYDIN, Mustafa, "Turkiye'de Uluslararasi Iliskiler Egitiminin Dunu, Bugunu", Cilt 2, No 6, Yaz 2005, s. 25-29.

AYDIN, Mustafa, "Uluslararasi Iliskilerin "Gercekci" Teorisi: Kokeni, Kapsami, Kritigi", Cilt 1, Nol, Bahar 2004, s. 33-60.

AYDINLI, Ersel ve Julie MATHEWS, "Turkiye Uluslararasi Iliskiler Disiplininde Ozgun Kuram Potansiyeli: Anadolu Ekolunu Olusturmak Mumkun mil?", Cilt 5, No 17, Bahar 2008, s. 161-187.

AYHAN, Veysel, "Avrupa'nin Enerji Arz Guvenliginde Turkiye: Petrol, Dogalgaz ve Entegrasyon", Cilt 5, No 20, Kis 2009, s. 155-178.

AZUBUIKE, Samuel, "Sugar-Coating Interest with Morality-From 9/11 to the Gates of Baghdad: The Anglo-American Special Relationship and the Continual British Support for US Foreign Policy", Cilt 3, No 10, Yaz 2006, s. 89-112.

BACIK, Gokhan, "Westfalyan Sistemin Direnisi: 11 Eylul ve Uluslararasi Politika", Cilt 3, No 10, Yaz 2006, s. 53-84.

BALCI, Ali, "Diskors ve Pratik Olarak Dis Politika", Cilt 4, No 15, Guz 2007, s. 67-86.

BALCI, Ali ve Murat YESILTAS, "Bir Dis Politika Araci Olarak Dis Yardimlarm Kullamlmasi: Japonya Ornegi", Cilt 2, No 8, Kis 2005-2006, s. 167-199.

BAYKAL, Sanem, "Avrupa Birligi'nin Gelecegi: Mesruiyet Sorunu, Anayasalasma Sureci ve Butunlesmenin Nihai Hedefi Uzerine", Cilt 1, No 1, Bahar 2004, s. 119-153.

BAYLIS, John, "Uluslararasi Iliskilerde Guvenlik Kavrami", Cilt 5, No 18, Yaz 2008, s. 69-85.

BAZOGLU SEZER, Duygu, "Turkiye'de Uluslararasi Iliskiler Calismalarmm Bilim Dah Olarak Gelismesine Guncel ve Tarihsel Bir Bakis", Cilt 2, No 6, Yaz 2005, s. 30-42.

BILGIN, Mert, "Fosil, Yenilenebilir ve Nukleer Yakitlarm Neopolitik Anlami- Turkiye'nin Durumu ve Gelecek Alternatifleri", Cilt 5, No 20, Kis 2009, s. 57-88.

BILGIN, Mert, "Hazar'a Kiyidas Turki Cumhuriyetlerde Devletin Ozgul Gelisimi", Cilt 1, No 4, Bahar 2004, s. 141-164.

BILGIN, Mert, "Turkiye'nin Ihracata Yonelik Ekonomi Politikalarmda Avrasya'nm Stratejik Onemi", Cilt 2, No 7, Guz 2005, s. 87-124.

BILGIN, Pmar, "Uluslararasi Iliskiler Calismalarmda "Merkez-Cevre": Turkiye Nerede?", Cilt 2, No 6, Yaz 2005, s. 3-14.

BOZDAGLIOGLU, Yucel ve Cmar OZEN. "Liberalizmeden Neoliberalizme Guc; Olgusu ve Sistemik Bagimhhk", Cilt 1, No 4, Kis 2004, s. 59-80.

BRAUCH, Hans Gunter, "Guvenligin Yeniden Kavramsallastinlmasi: Bans, Guvenlik, Kalkmma ve Cevre Kavramsal Dortlusu", Cilt 5, No 18, Yaz 2008, s. 1-47.

BUZAN, Barry, "Askeri Guvenligin Degisen Gundemi", Cilt 5, No 18, Yaz 2008, s. 107-123.

BULBUL, Kudret, "Kuresellesen Kultur ve Degisen Yerlesik Siyasal Konumlar", Cilt 3, No 9, Bahar 2006, s. 205-245.

COSKUN, Bezen Balamir, " Kuresel Enerji Jeopolitigi ve Iran", Cilt 5, No 20, Kis 2009, s. 179-201.

CAKIR, M. Tank, Adnan SOZEN ve H. Serdar YUCESU, "Turkiye'nin Sosyo-Ekonomik Gostergeleri ile Enerji Gostergeleri Arasmdaki Iliskinin Cok Degiskenli Veri Analizi ile Irdelenmesi", Cilt 5, No 20, Kis 2009, s. 27-56.

CELIKPALA, Mitat, "Turkiye'de Kafkas Diyasporasi ve Turk Dis Politikasi'na Etkileri", Cilt 2, No 5, Bahar 2005, s. 71-108.

COBAN, Ebru, "Uluslararasi Hukukta Soykirim Sucu ve Suca Zemin Hazirlayan Toplumsal Yapilar: Ruanda Ornegi", Cilt 5, No 17, Bahar 2008, s. 47-72.

COLAKOGLU, Selcuk, "Sanghay Isbirligi Orgutu'nun Gelecegi ve Cin", Cilt 1, No 1, Bahar 2004, s. 173-197.

DAGI, Ihsan D., "Mehmet UGUR, Soylesi: Osman AKINHAY, Muzakerelerden Uyelige: AB Turkiye Gundemindeki Sorunlar, Istanbul, Agora Kitaphgi, 2005", Cilt 2, No 8, Kis 2005 2006, s. 203-208.

DALBY, Simon, "Guvenlik ve Cevre Baglantilarma Yeniden Bakmak", Cilt 5, No 18, Yaz 2008, s. 179-195.

DEDEOGLU, Beril, "Turkiye'de Uluslararasi Iliskiler Calismalan ve Egitimi Cahstayi Uzerine", Cilt 2, No 6, Yaz 2005, s. 151-155.

DEDEOGLU, Beril, "Yeniden Guvenlik Toplulugu: Benzerliklerin Karsilikh Bagimhhgmdan Farkhliklarm Birlikteligine", Cilt 1, No 4, Kis 2004, s. 1-22.

DEMIR, Ali Faik, "SSCB Sonrasi DonemdeTurkiye-Ermenistan Iliskileri", Cilt 2, No 5, Bahar 2005, s. 109-135.

DEMIR, Cenker Korhan, "Ogrenen Orgutler ve Teror Orgutleri Baglammda PKK", Cilt 5, No 19, Guz 2008, s. 57-88.

DEMIRAG, Yelda, "Bagimsizliktan Kadife Devrime Turkiye-Gurcistan Iliskileri", Cilt 2, No 7, Guz 2005, s. 125-155.

DEMIRTAS-COSKUN, Birgul, "Ankara ve Berlin'in Bosna Savasi'na Yonelik Politikalan: Karsilastirmah bir Inceleme", Cilt 4, No 13, Bahar 2007, s. 57-88.

--, "Siyasi Tarih Kitaplarmm Karsilastirmah Incelemesi", Cilt 2, No 6, Yaz 2005, s. 185-196.

--, "Alexander WENDT, Social Theory of International Politics", Cilt 2, No 7, Guz 2005, s. 189-194.

DENK, Erdem, "Medya ve Uluslararasi Politika", Cilt 4, No 13, Bahar 2007, s. 145-156.

DERSAN, Enver, "Guvenlik Alamnda Kuresellesen Belirsizlik: Turkiye Nereye?", Cilt 2, No 8, Kis 2005-2006, s. 119-150.

DIKKAYA, Mehmet ve Deniz OZYAKISIR, "Kuresellesme ve Bilgi Toplumu: Egitimin Kuresellesmesi ve Neo-Liberal Politikalarm Etkileri", Cilt 3, No 9, Bahar 2006, s. 151-172.

DONMEZ, Rasim Ozgur, "Kuresellesme, Bati Modernligi ve Siddet: Batiya Karsi Siyasal Islam", Cilt 1, No 4, Kis 2004, s. 81-114.

DUMAN, M. Zeki, "Modernden Post-Moderne Ge^iste Kimlik Tartismalan ve Cokkulturluluk", Cilt 4, No 13, Bahar 2007, s. 3-24.

EKSI, Muharrem, "Asem Nausabay Hekimoglu, Rusya'nm DiS Politikasi I: ABD, AB, Cin, Hindistan, Orta Asya", Cilt 5, No 19, Guz 2008, s. 153-158.

ELVER, Hilal, "Irak Savasi bir Saldiri Sucu mudur? Ingiltere Lordlar Kamarasi'nm bir Karari", Cilt 4, No 14, Yaz 2007, s. 85-119.

ERDEM, Gokhan, "Stephen KINZER, Hilal ve Yildiz, Iki Dimya Arasmda Turkiye, Istanbul, Iletisim Yaymevi, 2003", Cilt 1, No 2, Bahar 2004, s. 169-182.

ERDEM, Gokhan, "Turk Dis Politikasi Kitaplan", Cilt 2, No 6, Yaz 2005, s. 173-177.

ERDEM, Gokhan, "William HALE, Turk Di9 Politikasi, 1774-2000, Istanbul, Mozaik, 2003", Cilt 1, No 1, Bahar 2004, s. 198-208.

EREKER, Fulya A., "Immanuel WALLERSTEIN, Amerikan Gucunun Gerileyisi: Kaotik Bir Dunyada AB, Istanbul, Metis Yaymlan, 2004", Cilt 1, No 4, Kis 2004, s. 165-178.

EREKER, Fulya A., "Hkcaglardan Gunumuze Hakh Savas Kavrami", Cilt 1, No 3, Guz 2004, s. 1-36.

EREKER Fulya A., "Stephen F. LARRABEE ve Ian O. LESSER, Belirsizlik Doneminde Turk Dis Politikasi, Otuken Yayinlari, sstanbul, 2004", Cilt 1, No 2, Bahar 2004, s. 161-168.

EREKER, Fulya, "Turkiye'de Uluslararasi Politika Kitaplari ve Kuramsal Cerceve", Cilt 2, No 6, Yaz 2005, s. 179-183.

ERHAN, Cagri, "ABD'nin Orta Asya Politikalari ve 11 Eylul Sonrasi Acilimlari", Cilt 1, No 3, Guz 2004, s. 123-174.

ERHAN, Cagri, "Dusunce Uretim Merkezleri ve Sivil Toplum Kuruluslari", Cilt 2, No 6, Yaz 2005, s. 59-63.

ERKMEN, Serhat, "1990'lardan Gunumuze Turkiye-Israil Stratejik ssbirliSi", Cilt 2, No 7, Guz 2005, s. 157-185.

FALK, Richard, "War and Peace in an Age of Terror and State Terrorism (Teror ve Devlet Terorizmi Caginda Savas ve Baris)", Cilt 4, No 14, Yaz 2007, s. 1-15.

FINDIKCI, Aydin, "Dunya Ekonomisi Kuresellesmenin Neresinde?", Cilt 3, No 9, Bahar 2006, s. 21-49.

GALTUNG, Johan, "Emperyalizmin Yapisal Teorisi", Cilt 1, No 2, Bahar 2004, s. 25-46.

GALTUNG, Johan, "Emperyalizmin Yapisal Teorisi-Kisim II", Cilt 1, No 3, Guz 2004, s. 37-66.

GIRDNER, Eddie J., "A Spectre Haunting Europe: The European Constitution, the Budget Crisis, and the Limits of Neoliberal Integration" ("Avrupa'yi Bezdiren Hayalet: Avrupa Anayasasi, Butce Krizi ve Neoliberal Butunlesmenin Sinirlari"), Cilt 2, No 7, Guz 2005, s. 63-85.

GIRDNER, Eddie J., "The Magic Circle of Madness: How Europe Lost its Soul", Cilt 3, No 12, Kis 2006-2007, s. 101-126.

GONEN, Hakan, "ABD-Japonya Guvenlik Antlasmalari: Olusumu, Evrimi ve Sonuclari", Cilt 1, No 4, Kis 2004, s. 115-140.

GONEN, Hakan, "Benjamin L. SELF ve Jeffrey W. THOMPSON (der.), Japan's Nuclear Option: Security, Politics and Policy in the 21st Century, Washington, The Henry L. Stimson Center, 2003", Cilt 2, No 5, Bahar 2005, s. 179-187.

GOZEN, Ramazan, "Turkiye-AB Yakinlasmasi: 1999 AB Helsinki Zirvesinden 2003 Irak Savasina Stratejik Algilamalarda Donusum Sureci", Cilt 3, No 9, Bahar 2006, s. 115-146.

GUVENC, Serhat, "Turkiye'de Dusunce Kuruluslari ve Uluslararasi Iliskiler Disiplini", Cilt 4, No 13, Bahar 2007, s. 137-144.

HAN, Ahmet K., "Is Dunyasi ve Uluslararasi Iliskiler", Cilt 2, No 6, Yaz 2005, s. 64-70.

HETTNE, Bjorn, "Teori ve Pratikte Guvenlik Bolgesellesmesi", No 18, s. 87-106.

HOFFMAN, Bert, "snternetten Demokrasi sndirmek? snternetin Latin Amerika'da Vatandaslik Haklarini slerletme Potansiyeli ve Sinirlamalari", Cilt 4, No 16, Kis 2007-2008, s. 97-113.

HOFHEINZ, Albrecht, "Arap Dunyasinda snternet: Siyasi Liberallesme icin Oyun Alani", Cilt 4, No 16, Kis 2007-2008, s. 79-96.

IREM, Nazim, "Liberal Cumhuriyetcilik, Cokkulturculuk ve Kulturel Demokrasi Talepleri", Cilt 2, No 8, Kis 2005-2006, s. 33-75.

IREM, Nazim, "Postmodern ve Cokkulturcu Bir Alan Olarak Avrupa BirliSi: Tekniklesen Siyaset ve Ulusal Demokrasilerin Acmazi", Cilt 3, No 9, Bahar 2006, s. 51-87.

ISCAN, ssmail Hakki, "Uluslararasi Iliskilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Cagdas Yansimalari", Cilt 1, No 2, Bahar 2004, s. 47-79.

ISERI, Emre, "Asian Energy Security: Anti-Geopolitics of International Energy Markets versus Asian Terrestrial Geopolitics (Asya Enerji GuvenliSi: Uluslararasi Enerji Piyasasinin AntiJeopolitiSi Asya Kitasal JeopolitiSine Karsi)", Cilt 4, No 15, Guz 2007, s. 89-107.

ISERI, Emre, "Petrolun Kuresel Zirve Donemi Oncesinde Amerikan Petrodolar Hegemonyasimn Otesi", Cilt 5, No 20, Kis 2009, s. 133-154.

KALIBER, Alper, "Turkiye'de Guvenliklestirilmis Bir Alan Olarak Dis Politikayi Yeniden Dusunmek: Kibris Ornegi", Cilt 2, No 7, Guz 2005, s. 31-60.

KARAKAS, Cemal, "Uye Olmadan Entegrasyon Mumkun mil? Turkiye'nin AB Uyeliginin Hukuki Dayanaklan ve Tarn Uyelik Alternatifleri", Cilt 4, No 16, Kis 2007-2008, s. 23-49.

KARAKAYA, Dilek, "Taner TlMUR, KureseJJesme ve Demokrasi Krizi, Ankara, Imge, 2000", Cilt 3, No 9, Bahar 2006, s. 249-264.

KARANFIL, Fatih, " Enerji- Buyume- Cevre: Turkiye U^genin Neresinde?", Cilt 5, No 20, Kis 2009, s. 1- 26.

KARAOSMANOGLU, Ali L., "Muhtesem Ortaklik: Kant ve Clausewitz", Cilt 4, No 14, Yaz 2007, s. 161-183.

KARDAS, Saban, "Karen E. SMITH, The Making of EU Foreign Policy: The Case of Eastern Europe, London, Macmillan Pres, 1999), Cilt 3, No 10, Yaz 2006, s. 229-235.

KESKIN, Funda, "Insancil Mudahale: 1999 Kosova ve 2003 Irak Sonrasi Durum", Cilt 3, No 12, Kis 2006-2007, s. 49-70.

KEYMAN, E. Fuat, "Kuresellesme, Uluslararasi Iliskiler ve Hegemonya", Cilt 3, No 9, Bahar 2006, s. 1-20.

KEYMAN, E. Fuat ve N. Esra ULKU, "Turkiye Universitelerinde Uluslararasi Iliskiler Ders Mufredati", Cilt 4, No 13, Bahar 2007, s. 99-106.

KIBAROGLU, Aysegul ve Vakur SUMER, "Smirasan Nehirlerdeki Su Uyusmazliklarma Farkli Yak lasimlar: Uluslararasi Iliskiler Disiplini Ne Sunabilir?", Cilt 3, No 12, Kis 2006-2007, s. 21-48.

KIBAROGLU, Mustafa, "Kuzey Kore'nin Nukleer Silah Programi: Sebepler ve Sonuclar", Cilt 1, No 1, Bahar 2004, s. 154-172.

KIRISCI, Kemal, "Turkiye ve Avrupa Birligi: Katihm Oncesi Donemin tq ve Dis Politika Di namikleri", Cilt 2, No 8, Kis 2005-2006, s. 79-118.

KIRISCI, Kemal, "'Yumusak Guq' Araci Olarak Daha Dostca Bir Sengen Vize Sistemi: Turki yenin Deneyimi", Cilt 4, No 13, Bahar 2007, s. 27-56.

KOCER, Gokhan, "Globallesme ve Uluslararasi Iliskilerin Gelecegi", Cilt 1, No 3, Guz 2004, s. 101-122.

KOCER, Gokhan, "Turkiye'nin Barisi Destekleme Harekatlarma Katkisi", Cilt 3, No 11, Guz 2006, s. 47-70.

KOYUNCU, Berrin, "Kuresellesme ve Turk Isadamlan Dernegi: TUSIAD Ornegi", Cilt 3, No 9, Bahar 2006, s. 125-149.

KOSE, Handan Hilal, "Olli Rehn, Avrupa'mn Gelecek Simrlan.Turkiye Bir Kopru mu, Koprubasi mi yoksa Ergime Potasi mi? (Cev. Onur Sen-Hasan Kaya)", Cilt 4, No 16, Kis 2007-2008, s. 117-131.

KURUBAS, Erol, "Turkiye Uluslararasi Iliskiler Yazmmda Tarihsel Olguculuk ile Disiplinlerarasiciligm Analitik Yaklasima Etkisi ve Turkiye Uygulamasi", Cilt 5, No 17, Bahar 2008, s. 129-159.

KUT, Sule, "Turkiye'de Uluslararasi Iliskilerin Gelecegi", Cilt 2, No 6, Yaz 2005, s. 87-95.

MESJASZ, Czeslaw, "Ekonomik Guvenlik", Cilt 5, No 18, Yaz 2008, s. 125-150.

MODELSKI, George, "Kuresel Politikamn Uzun Dongusu ve Ulus-Devlet", Cilt 2, No 7, Guz 2005, s. 3-30.

NEM SINGH, Jewellord, "Damien KINGSBURY (der.), Violence in Between Conflict and Security in Archipelagic Southeast Asia, Clayton and Singapore, Institute for Southeast Asian Studies and Monash Asia Institute, 2005", Cilt 3, Nol2, Kis 2006-2007, s. 129-134.

OKTAY, Emel G., "Turkiye'nin Avrasya'da Cok Tarafli Girisimlerine bir Ornek: Karadeniz Ekonomik Isbirligi Orgutu", Cilt 3, No 10, Yaz 2006, s. 149-179.

OVALI, Sevket ve Ilkim OZDIKMENLI, "Irak Savasi Sonrasmda Liberal Dunyanin Yapay Ikiligi", Cilt 5, No 19, Guz 2008, s. 89-118.

OVALI, Sevket, "Utopya ile Pratik Arasmda: Uluslararasi Iliskilerde Insan Guvenligi Kavramsallastirmasi", Cilt 3, No 10, Yaz 2006, s. 3-52.

OZCAN, Gencer, "Turkiye'de Uluslararasi Iliskiler Alanmda Lisansustu Egitimin Sorunlan", Cilt 4, No 13, Bahar 2007, s. 107-112.

OZCAN, Nihat Ali, "Isgal Sonrasi Irak'ta Olanlar Siradan Bir Guvenlik Sorunu mu?", Cilt 1, No 1, Bahar 2004, s. 93-118.

OZCELlK, Sezai, "The Theory and Practice of Preventive Diplomacy: The Case of Preventive Deployment in Macedonia", Cilt 3, No 11, Guz 2006, s. 103-128.

--, "Islamic/Middle Eastern Conflict Resolution for Interpersonal and Intergroup Conflict: Wisata, Sulha, and Third Party", Cilt 3, No 12, Kis 2006-2007, s. 3-18.

OZDAMAR, Ozgur, "Oyun Kurammm Uluslararasi Iliskiler Yazmma Katkilan", Cilt 4, No 15, Guz 2007, s. 33-65.

OZDEMIR, Haluk, "Kuresellesme, Avrupa Birligi ve Turkiye U(;geninde Kimlik Parcalanmasi ve Kimlik Yonetisimi", Cilt 3, No 9, Bahar 2006, s. 173-203.

OZDEMIR, Sennur, "Bilgi Sosyolojisi Acmndan 'Dogu' ve 'Bati'", Cilt 1, No 1, Bahar 2004, s. 61-92.

OZDEMIR, Sennur, "Uluslararasihkta Kaos, Bir Medeniyet Donusumu ve Islami (F)aktor: Turkiye'de MUSIAD Ornegi", Cilt 1, No 3, Guz 2004, s. 67-100.

OZDEMIR, Volkan, "Jan H. Kalicki ve David L. Goldwyn (der.), Energy and Security Toward a New Foreign Policy Strategy", Cilt 4, No 13, Bahar 2007, s. 159-164.

OZEN, Cmar, "Neo-Gramsiyan Hegemonya Yaklasimi Cercevesinde Guc. ve Global Finans: Pax Britannica'nm Buyuk Donusumu", Cilt 2, No 8, Kis 2005-2006, s. 3-31.

OZER, Sanem, "Bagimsizlik Sonrasi Gurcistan -Avrupa Birligi Iliskileri", Cilt 4, No 15, Guz 2007, s. 109-148.

OZKOC, Ozge, "Erhan YARAR, "Tarihsel Donusum" Filistin Sorunu Temelinde Turk Dis Politikasi ve Israil Devletini Tamma Surecf, Cilt 3, No 11, Guz 2006, s. 131-136.

PALABIYIK, Serdar, "Turkiye'de Savas Dusuncesi", Cilt 4, No 14, Yaz 2007, s. 185-215.

PAMUKCU, Konuralp, "Kuresel Ismmaya Karsi Kuresel Isbirligi", Cilt 3, No 10, Yaz 2006, s. 181-215.

POLAT, Necati, "Turkiye'de Bans Dusuncesi", Cilt 4, No 14, Yaz 2007, s. 217-253.

RUMELILI, Bahar, "Avrupa Birligi ve Bolgesel Ihtilaflarm Cozumu", Cilt 4, No 16, Kis 2007 2008, s. 51-78.

SETTELE, Josef ve Joachim H. SPANGENBERG, " Ne Iklim Korumasi Ne de Enerji Guvenligi: Biyoyakitlar Biyosaskmlar icm mi?", Cilt 5, No 20, Kis 2009, s. 89-108.

SEVIM, Huseyin, "Uluslararasi Iliskilerde Kuresellesme Olgusu ve Ulus-Devlet Kavrammi Yeniden Dusunmek", Cilt 3, No 9, Bahar 2006, s. 89-124.

SINGER, David, "Uluslararasi Iliskilerde Analiz Duzeyi Meselesi", Cilt 3, No 11, Guz 2006, s. 3-24.

SOETERS Joseph, Erhan TANERCAN, Kadir VAROGLU ve Unsal SIGRI, "Bans Gucu Operasyonlarmda Turkiye-Hollanda Bulusmasi", Cilt 3, No 11, Guz 2006, s. 71-102.

SOYKAN, Cavidan, "Turkiye'de snsan Haklari Alaninda Yazilmis Eserler Uzerine Bir DeSerlendirme", Cilt 2, No 6, Yaz 2005, s. 197-201.

SPRING, Ursula Oswald, "Latin Amerika'da Baris Uzerine DoSulu, Avrupali ve Yerli Dusunce", Cilt 5, No 18, Yaz 2008, s. 49-67.

SUMER, Gultekin, "Amerikan Dis Politikasinin Kokenleri ve Amerikan Dis Politik Kulturu", Cilt 5, No 19, Guz 2008, s. 119-144.

TELLAL, Erel, "Turk Dis Politikasi'nda Avrasya SeceneSi", Cilt 2, No 5, Bahar 2005, s. 49-70.

TEZCAN, Ercument, "Avrupa Toplulugu Rekabet Hukuku Reformu Sonucunda Ortaya Cikan Degisikliklerin Degerlendirilmesi", Cilt 1, No 2, Bahar 2004, s. 81-102.

TEZEL, Yonet Can, "Uluslararasi Iliskilerde Teori-Pratik Iliskisi", Cilt 2, No 6, Yaz 2005, s. 55-59.

TOK, Evren, "E. Fuat Keyman ve Ziya Onis, Degisen Dunyada Turk Politikasi", Cilt 5, No 19, Guz 2008, s. 147-152.

TSCHIRGI, Dan, "The Middle East and Religious Fundamentalism as a Source of Identity-Based Conflicts"("Orta DoSu ve Kimlik-Temelli Catismalarin Kaynagi Olarak Koktendincilik"), Cilt 2, No 8, Kis 2005-2006, s. 151-165.

TURAN, slter, "Kalite Sorununu Asmada Atama ve Yukseltme Kriterleri", Cilt 4, No 13, Bahar 2007, s. 129-136.

USUL, Ali Resul, "Avrupa Birligi'nin Demokrasi/Siyasi Sartliliginda Cekme-stme Dengesi ve Bu Dengenin Bozulmasi", Cilt 5, No 17, Bahar 2008, s. 105-126.

UZER, Umut, "Guenter LEWY, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide, Salt Lake City, University of Utah Press, 2005), Cilt 3, No 10, Yaz 2006, s. 219-226.

UZGEL, Ilhan, "Turk Dis Politikasi Yaziminda Siyaset, Ayrisma ve Donusum", Cilt 4, No 13, Bahar 2007, s. 113-128.

WALTZ, Kenneth, "Uluslararasi Politikanin Degisen Yapisi", Cilt 5, No 17, Bahar 2008, s. 3-44.

WAEVER, Ole, "Toplumsal GuvenliSin DeSisen Gundemi", Cilt 5, No 18, Yaz 2008, s. 151-178.

YALCINKAYA, Alaeddin, "sdeal, Fonksiyonel ve Disiplinlerarasi Program Sorunu", Cilt 2, No 6, Yaz 2005, s. 165-170.

YALCINKAYA, Haldun, "Savaslarda Asker-Medya Iliskilerinin GeldiSi Son Asama: Ilistirilmis Gazetecilik", Cilt 5, No 19, Guz 2008, s. 29-56.

YALVAC, Faruk, "Rousseau'nun Savas ve Baris Kurami: Adalet olarak Baris", Cilt 4, No 14, Yaz 2007, s. 121-160.

YAVUZ, Burcu, "ssmail CEM, Turkiye, Avrupa, Avrasya, Birinci Cilt, Strateji-YunanistanKibris, Istanbul Bilgi Universitesi Yayinlari, 2004", Cilt 2, No 5, Bahar 2005, s. 165-178.

YILMAZ, Feyzullah, "Kevin C. Dunn ve Timothy M. Shaw, (der.), Africa's Challenge to International Relations", Cilt 5, No 17, Bahar 2008, s. 197-202.

YILMAZ, Muzaffer Ercan, "Third-Party Intervention in International Conflicts: Peacekeeping and Peacemaking in the Post-Cold War Era", Cilt 3, No 11, Guz 2006, s. 25-44.

YILMAZ, Muzaffer Ercan, "Westphalia'dan Gunumuze Savas", Cilt 4, No 14, Yaz 2007, s. 17-38.

YURDUSEV, Nuri, "Analiz Seviyesi ve Analiz Birimi": Bir Ayrim Argumani", Cilt 4, No 16, Kis 2007-2008, s. 3-19.

YURDUSEV, Nuri, "Mete TUNCOKU, Canakkale 1915: Buzdagi'nin Alti, Ankara, Turk Tarih Kurumu, 2002", Cilt 2, No 5, Bahar 2005, s. 161-163.

YURDUSEV, Nuri, "Uluslararasi Iliskilere Teorik Bakmak", Cilt 2, No 6, Yaz 2005, s. 157-163.
COPYRIGHT 2009 International Relations Council of Turkey
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Gore, Soyadi Sirasina
Publication:Uluslararasi Iliskiler / International Relations
Date:Mar 22, 2009
Words:3194
Previous Article:Konu dizini (5 Cilt).
Next Article:The agent-structure problem in international relations theory/Uluslararasi iliskiler kuraminda yapan-yapi sorunu.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters