Printer Friendly

Browse Willemse, Hein

1-17 out of 17 article(s)
Title Type Date Words
The writing of Arthur Fula: Modernity, language, place and religion. Essay Sep 22, 2018 8063
R. E. van der Ross (1921-2017). Obituary Sep 22, 2018 1809
Keorapetse Kgotsitsile (1938-2018). Obituary Sep 22, 2018 1151
Adam Small (1936-2016). In memoriam Mar 22, 2016 1894
Tydskrif vir letterkunde @80. Mar 22, 2016 720
Die sideboard. May 6, 2015 999
Andre P. Brink se bevrydende woord en dissidensie. Mar 22, 2015 2007
Nadine Gordimer (1923-2014) --'n persoonlike herinnering. Obituary Mar 22, 2014 1110
Jakes Gerwel (1946-2012). In memoriam Sep 22, 2013 2088
Autobiography and memory as resistance in Adam Small's The Orange Earth/ Outobiografie en herinnering as verset in Adam Small se The Orange Earth. Critical essay Jun 27, 2012 5377
Huldeblyk: Willie Adams (1951-2012). Obituary Mar 22, 2012 1282
Tydskrif vir Letterkunde: a continuous record of 75 years/Tydskrif vir Letterkunde: 'n Aaneenlopende rekord van 75 jaar. Mar 22, 2011 2761
S.V Petersen in dialogue with his intellectual and social environment/S.V. Petersen in dialoog met sy intellektuele en sosiale omgewing. Critical essay Mar 22, 2010 7570
Notes on three little histories/Aantekeninge by drie klein geskiedenisse. Mar 22, 2010 7300
Afrikaans Onbeperk--die lewensbydrae van Patrick J. Petersen. Mar 22, 2008 2039
Die Swart Afrikaanse skrywer-simposium--oorspronge en konteks. Mar 22, 2007 4736
Tydskrif vir letterkunde: beyond the bounds. Mar 22, 2007 1757

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters