Printer Friendly

What is your diagnosis/Taniniz nedir?

[ILLUSTRATION OMITTED]

Elli uc yasinda erkek hasta 10 yildir ayak parmak aralarinda sulantili, pullanan, islak, kasintili yaralar nedeniyle poliklinige basvurdu. Cesitli topikal ve sistemik antimikotik ilaclar kullanmis, ancak tedaviden yanit alamamisti. Ozgecmis ve soygecmisinde ozellik yoktu.

Fizik muayenesinde her iki ayakta parmaklar arasinda baslayip parmaklarin altina dogru uzanan masere, beyaz plaklar ve arada derin fissurler saptandi, ayak tirnaklarinda beyaz diskolorasyon ve subungual hiperkeratoz bulunmaktaydi (Resiml). Direkt mikolojik incelemede ve mantar kulturunde ozellik saptanmadi. Wood isigi muayenesi normaldi ve alinan bakteri kulturunde ureme olmadi. Parmak arasindaki masere alandan panc biyopsi alindi (Resim 2). Taniniz nedir?

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Bir onceki sayida yer alan olgunun tanisi

Reaktif Perforan Kollojenoz

Ilk olarak 1967'de Mehregan ve arkadaslari tarafindan tanimlanan reaktif perforan kollojenoz (RPK), dejenere olmus kollajen bantlarin transepidermal eliminasyonu sonucu ortaya cikan, travmaya maruz kalan bolgelerde, keratotik tikac bulunan papullerle karakterize, nadir gorulen bir hastaliktir (1-3). Kalitimsal ve kazanilmis form olmak uzere iki formu tanimlanmistir (3,4). Kalitimsal formda lezyonlar yasamin erken doneminde ortaya cikar (1,5,6). Otozomal resesif veya otozomal dominant olarak kalitildigi dusunulmektedir (1). Kazanilmis form ise eriskin cagda ortaya cikar. Kazanilmis RPK diyabetes mellitus, kronik bobrek yetmezligi, lenfomalar, AIDS, hipo-hipertroidizm, karaciger disfonksiyonu ve norodermatit ile iliskili olarak bildirilmistir (5). Hastaligin tipik lezyonu el dorsumu, cene, dirsek, kol, bacak ve kalcalar gibi travmaya maruz kalan alanlarda, deri renginde, toplu igne basi buyuklugunde papullerle baslar. Papuller uc-dort hafta icerisinde genisleyerek, gobeklenme olusur ve merkezinde yapisik keratotik tikac gelisir. Papuller genellikle 5-10 mm boyuta ulasir ve alti-sekiz hafta icerisinde hipo-hiperpigmentasyon veya skar birakarak iyilesir. Eski lezyonlar iyilesirken, farkli bir bolgeden yeni lezyonlar cikmaya devam eder (1,7). Lezyonlarin histopatolojik incelemesinde, epidermisin bir bolgesinde ayrilma ve bu alanda bazofilik debris, kollajen ve parakeratotik keratinden olusan keratin tikac izlenir. Lezyon cevresindeki epidermiste ise akantoz ve dermiste hafif perivaskuler mononukleer inflamatuvar infiltrat saptanir. Masson trikrom boyasi ile kollajenin transepidermal eliminasyonu gorulur (1,2). Ayirici tanida diger perforan dermatozlar, molluskum kontagiozum, verruka vulgaris, hidroa vaksiniforme, perforan granuloma anulere dusunulmelidir. Histopatolojik inceleme ve trikrom boyama ile tani konur (4,7). Bu olguda yuz, her iki el dorsumu ve govde on yuzunde cok sayida yapisik keratotik tikacli papuler lezyonlar mevcuttu. Histopatolojik incelemede akantoz ve parakeratoz gosteren epidermisin yerini bir alanda notrofil lokositler, nukleer kirintilar ve keratin materyalden olusan nekrobiyotik alanin aldigi ve bu alan altinda bazilari vertikal olarak yerlesmis kollajen demetlerin izlendigi saptandi. Kollajen demetler trikrom boyasi ile gosterildi. Bu olguya tipik klinik ve histopatolojik bulgularla RPK tanisi konuldu. Nadir gorulen bir olgu olmasi nedeniyle sunumu uygun goruldu.

Yanitlarinizi semrademirel@turkderm.org.tr adresine gonderebilirsiniz. Dogru yanit verenler arasinda yapilacak kura ile belirlenecek sansli meslektaslarimiza kitap armagan edilecektir.

Kaynaklar

(1.) Sehgal VN, Jain S, Thappa DM, Bhattacharya SN, Logani K: Perforating dermatoses: a review and report of four cases. J Dermatol 1993;20:329-40.

(2.) Yanagihara M, Fujita T, Shirasaki A, et al: The pathogenesis of the transepithelial elimination of the collagen bundles in acquired reactive perforating collagenosis. A light and electron microscopical study. J Cutan Pathol 1996;23:398-403.

(3.) Kawakami T, Saito R: Acquired reactive perforating collagenosis associated with diabetes mellitus: eight cases that meet Faver's criteria. Br J Dermatol 1999; 140:521-4.

(4.) Bhatia KK, Kumar S, Narang A. Reactive perforating collagenosis-a case report. J Dermatol 1987;14:70-2.

(5.) Faver IR, Daoud MS, Su WP Acquired reactive perforating collagenosis. Report of six cases and review of the literature. J Am Acad Dermatol 1994;30:575-80.

(6.) Kyriaki A, Ephtichia Z, Anna L, Panagiotis D. Reactive perforating collagenosis and acquired perforating dermatosis: presentation of two cases. J Dermatol 1997;24:170-3.

(7.) Berlin C, Goldberg LH. Reactive perforating collagenosis and phototraumatism. Dermatologla 1985;171:255-8.

Sorumuza dogru yanit verenler arasinda yapilan cekiliste kitap odulunu, Ataturk Egitim ve Arastirma Hastanesi, Deri ve Zuhrevi Hastaliklar Klinigi'nden Dr. Selma Emre kazanmistir.

Sirin Yasar, Nurhan Doner, Isik Gonenc * Zehra Asiran Serdar, Pembegul Gunes **

Haydarpasa Numune Egitim ve Arastirma Hastanesi, Deri ve Zuhrevi Hastaliklar Anabilim Dali, * Aile Hekimligi Anabilim Dali ve ** Patoloji Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Sirin Yasar, Haydarpasa Numune Egitim ve Arastirma Hastanesi, Derive Zuhrevi Hastaliklar Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye Tel.: +90 216 414 45 02 E-posta: drsirin@gmail.com Gelis Tarihi/Received: 04.11.2011 Kabul Tarihi/Accepted: 17.01.2012
COPYRIGHT 2013 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Yasar, Sirin; Doner, Nurhan; Gonenc, Isik; Serdar, Zehra Asiran; Gunes, Pembegul
Publication:Archives of the Turkish Dermatology and Venerology
Date:Sep 1, 2013
Words:699
Previous Article:Terra firma-forme dermatosis/Terra firma-form dermatozu.
Next Article:Helpful patterns to prepare and present a scientific English talk/Etkili ingilizce bilimsel sunum hazirlamak icin yararli kaliplar.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters