Printer Friendly

Volume guarantee ventilation versus pressure limit ventilation in newborn babies/Yenidoganda volum garantili ventilasyon ile basinc kontrollu ventilasyonim karsilastirilmasi.

Giris

Yenidogan yogun bakim birimlerinde mekanik ventilasyonun etkin bir sekilde uygulanmaya baslanmasi ile solunum yetersizligine bagli olum orani belirgin olarak azalmistir (1-2). Son 30 yildir yenidoganin mekanik ventilasyonunda basinc kontrollu (BK) yontemler standart olarak kullanilmaktadir (1). Basinc kontrollu solutma yonteminin, goreceli olarak daha kolay kullanilabilmesi, "kaf"siz trakeal tuplerin etrafindan olan onemli kacaklara ragmen solutma isleminin surdurulebilmesi ve soluk tepe basincinin kontrol edilebilmesi gibi onemli ustunlukleri vardir. Bununla birlikte BK solutmada, hastaya verilen tidal hacmin akciger kompliyans ve direnc degisikliklerine ikincil olarak surekli degismesi istenmeyen bir durumdur. Akciger direncinde azalma ve kompliyansinda artma surfaktan uygulamasindan sonra cok hizli, akciger hastaliklarindan iyilesme surecinde ise daha yavas bir sekilde meydana gelir. Kompliyans ve direncteki iyilesmeler surecinde tidal hacim kontrol edilemezse cok buyuk tidal hacimlerin verilmesi sonucu akciger hasari ve hipokarbi gibi tehlikeli kan gazi anormallikleri ortaya cikabilir. Mekanik ventilasyon sirasinda fazla hacim verilmesinin yarattigi hasarin, fazla basinca bagli gelisen hasar kadar onemli oldugunun anlasilmasi, basincin kontrol altinda tutulmasina ragmen akcigerde hava kacaklarinin yaygin sekilde devam etmesi ventilasyon sirasinda tidal hacmi de kontrol altina alma egilimini dogurmustur (1-4).

Volum Garanti (VG) basinc sinirli, hacim kontrollu, zaman dongulu bir solutma bicemidir. Alisilagelmis diger yapay solutma bicemlerine [senkronize aralikli zorunlu ventilasyon (SIMV-synchronized intermittent mandatory ventilation), senkronize aralikli pozitif basincli ventilasyon (SIPPV- synchronized intermittent positive pressure ventilation), basinc destekli ventilasyon (PSV-pressure support ventilation)] ek olarak kullanilir. Kullanici oncelikle bebege uygulamak istedigi tidal hacmi secer ve bunu saglayacak soluk tepe basinci icin bir ust sinir belirler. Solunum cihazi, kullanicinin belirledigi tidal hacmi verebilecegi en dusuk basinci uygulayarak yapay soluk olusturur. Cihaz yapay solugun verilecegi basinci ayarlarken bir onceki soluk sonrasinda bebegin disari verdigi gaz miktari, akcigerlerin direnci ve kompliyansini dikkate alir. Bu nedenle her solukta verilen tidal hacim sabit kalirken, basinc degisken olabilir, ancak tepe basinci uygulayici tarafindan secilen ust sinirin ustune cikamaz. Cihaz istenen tidal hacmi kullanicinin belirledigi basincin ust sinirinda bile veremiyorsa uyari verir. Cihaz iki soluk arasinda sadece 3 cm[H.sub.2]O'luk bir duzeltmeye izin verir ki, bu sayede tidal hacimde asiri degisiklikler engellenmis olur. Bununla birlikte bu durum, kompliyanstaki ani degisikliklerin algilanmasi ve uygun basincin saglanmasi icin birkac solugun gecmesi ihtiyacini dogurabilir. Sonucta bu solutma yontemi ile soluk tepe basinci akcigerlerdeki iyilesme ile birlikte cihaz tarafindan azaltilmakta ve bebegin ventilatorden ayrilma surecine katki saglamaktadir. Basinc azaltma isleminin kullanici tarafindan gogus hareketleri ya da kan gazlari degerlerine gore yapilmadigi bu solutma biceminde bebegin solunum cihazindan daha hizli ayrildigi ileri surulmektedir. Diger yandan bebege verilecek olan tidal hacmin, bebegin solugu sonrasinda trakeal tupun icinden disari attigi hacime gore ayarlaniyor olmasi, "kaf"siz trakeal tuplerin etrafindan olan gaz kacaklari nedeniyle zaman zaman sorunlar yasanmasina neden olmaktadir. Trakeal tupun etrafindan olan gaz kacaginin %40'i astigi durumlarda bu solutma biceminin kullanilmamasi onerilmektedir (1).

Volum garanti ile ilgili calismalarda henuz sadece kisa sureli sonuclar bildirilmis, yapay solutma suresini kisalttigi, hipokarbi, pnomotoraks gibi istenmeyen durumlari azalttigi ileri surulmustur (4-8). Bu calismada Yenidogan Yogun Bakim Birim'inde son iki yilda VG yontemiyle solutulan bebeklerle, BK yontemle solutulan bebekler incelenmis ve hangi yontemin daha uygun oldugu arastirilmistir.

Gerec ve Yontem

Mersin Universitesi Tip Fakultesi Yenidogan Yogun Bakim Birimi'nde 2007-2008 yillarinda yapay solutma uygulanan 91 bebegin dosyalari geriye donuk olarak incelendi. Hastalarin tanilari, yaslari, cinsiyetleri, gebelik yaslari, dogum agirliklari, dogum yerleri, dogum sekilleri, cogul gebelikle dogup dogmadiklari, ortalama Apgar puanlari, yapay solutma isleminin suresi, VG uygulananlara baslangicta verilen tidal hacim miktari, surfaktan uygulanip uygulanmadigi, solunumsal alkaloz, pnomotoraks, nekrotizan enterokolit (NEK), bronkopulmoner displazi (BPD), premature retinopatisi gelisip gelismedigi, tekrar entubasyon ihtiyaci olup olmadigi kaydedildi.

Birimimizde; nazal CPAP (devamli pozitif hava yolu basinci-continuous positive airway pressure) uygulanmasina ragmen klinik olarak belirgin solunum sikintisi (solunum sayisinin yuksek olusu, yardimci solunum kaslarinin solunuma katilmasi) olan, %60'dan fazla yogunlukta oksijen verilirken Pa[O.sub.2] (parsiyel oksijen basinci) 50 mmHg'dan dusuk, PaC[O.sub.2] degeri 60 mmHg'den yuksek ve pH degeri 7,25'den dusuk olan, sik apnesi gozlenen ve solunum yetersizligi yaratan sinir-kas hastaligi olan bebeklere yapay solutmanin gerekli oldugu kabul edilmektedir.

Birimimizde dogum odasinda entubasyon gereksinimi olan 30 haftaliktan kucuk bebeklere ilk 15 dakika icinde surfaktan uygulanirken, 30 haftanin ustundeki bebeklere erken kurtarma tedavisi seklinde ilk iki saat icinde 100/mg/kg dozunda beractant (Survanta) uygulanmaktadir. Ilk dozun ardindan alti saat sonra FiO2 ihtiyaci 0,40'in uzerinde ise ikinci doz uygulama yapilmaktadir.

Bebekler VG yontemi ile solutulanlar (VG grubu; n:49) ve BK solutma islemi uygulananlar (BK grubu; n:42) olarak iki gruba ayrildi. Yapay solutma islemi Draeger Babylog 8 000 ve Draeger Babylog 8 000 Plus (Draeger Medical, Lubeck, Germany) marka cihazlarla yapildi. Solunum destegi ihtiyaci olan bebeklerin oncelikle VG uygulanabilen cihazlarla solutulmasi planlandi, ancak VG uygulayabilen cihazlarin baska bebeklerde kullanimda oldugu durumlarda BK solutma uygulandi.

Basinc kontrollu grubundaki bebekler SIMV, SIPPV ve PSV bicemlerinde solutulurken, VG grubundaki bebekler SIMV, SIPPV, PSV'ye ek olarak VG biceminde solutuldular.

Kan gazlari incelemelerinde pH'nin 7,45'den buyuk ve PC[O.sub.2]'nin (kismi karbondioksit basinci) 35 mmHg'den kucuk olmasi solunumsal alkaloz olarak kabul edildi. Uyarlanmis Bell siniflamasinda belirtilen bulgulari tasiyan olgular NEK olarak degerlendirildi (9). Gebelik yasi 32 haftadan kucuk olan bebeklerde, gebeligin olusumundan itibaren 36. haftada, daha buyuk bebeklerde ise dogumdan sonraki 28. gunde oksijen ihtiyacinin devam etmesi BPD olarak kabul edildi.

Her iki grup dogum yerleri, dogum sekilleri, cogul gebelik, ortalama Apgar puanlari, yapay solutma suresi, surfaktan uygulanma oranlari, solunumsal alkaloz, pnomo-toraks, NEK, BPD, PR, tekrar entubasyon ihtiyaci ve olum oranlari bakimindan karsilastirildi.

Hastalara ait veriler Windows icin SPSS 11.5.1 (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Inc., Chicago, U.S.A.) programina girildi. Siklik ve tanimlayici istatistikler hesaplandiktan sonra, siklik istatistikleri ki-kare ile karsilastirildi. Tanimlayici verilerin normal dagilimi Shapiro Wilk testi ile incelendikten sonra, One Way Anova ya da Mann-Whitney U ile karsilastirildi. Normal dagilim gosteren veriler ortalama[+ or -]SS (standart sapma), normal dagilim gostermeyen veriler ortanca (%25-%75) olarak gosterildi. P degeri <0,05 olan veriler istatistiksel olarak anlamli kabul edildi.

Bulgular

Yapay solutma islemi uygulanan 91 bebegin 45'i (%49,5) erkekti, 47'si (%51,6) baska bir merkezde, 64'u (%70,3) sezaryen ile dogmustu.

Volum garantili ve BK'li gruplar arasinda gebelik yasi, cinsiyet, dogum agirligi, dogum sekli, cogul gebelik, baska bir saglik merkezinde dogum acisindan istatistiksel olarak anlamli farklilik bulunmadi (Tablo 1).

Basinc kontrollu grubundaki bebeklerde pnomotoraks ve olum oranlari anlamli derecede yuksek saptandi (sirasiyla p=0,014, p=0,029, Tablo 2). Basinc kontrollu grubunda yapay solutma suresi daha uzun ve solunumsal alkaloz daha sik saptanmakla birlikte bu fark istatistiksel olarak anlamli degildi. Bronkopulmoner displazi, NEK oranlari her iki grup arasinda benzerdi. Hicbir bebekte PR gozlenmedi.

Bebekler tanilari acisindan incelendiginde %39,6'sinda sikintili solunum sendromu (RDS), %7,7'sinde hipoksik dogum, %7,7'sinde ozofagus atrezisi, %5,5'inde pnomoni, %4,4'unde sepsis ve %35,1'inde diger nedenler (dogumsal kalp hastaliklari, persistan pulmoner hipertansiyon, trizomi 18, Dandy Walker sendromu, osteopetroz, hidrops fetalis, ansefalosel, spinal muskuler atrofi, iki tarafli renal agenezi, diafragma hernisi, pnomotoraks, mekonyum aspirasyonu sendromu) saptandi. Sikintili solunum sendromu tanisi VG grubunda daha yuksek orandaydi (p=0,035). Volum garantili grubunda RDS tanisi alan 25 olgunun 14'une (%56) surfaktan uygulanirken, BK grubunda RDS tanisi alan 11 hastadan altisina (%54) surfaktan uygulanmisti. Her iki grup arasinda RDS tanisi alan olgularda surfaktan uygulanmasi acisindan anlamli fark yoktu (p> 0,05). Volum garantili grubundaki bebeklere baslangicta verilen ortalama tidal hacim 4,8 ml/kg idi.

Tartisma

Volum garanti bicemi ile solutma, asiri dusuk dogum agirlikli bebeklerde bile guvenle kullanilabilen hacim kontrollu solutma yontemlerinden biridir. Volum garantili uygulamanin yapay solunum suresini kisalttigi, sabit bir tidal hacim sagladigi, hipokarbi ve pnomotoraks gibi istenmeyen durumlarin sikligini azalttigi ve daha az akciger hasari yarattigi bildirilmektedir (1,5,10-11).

Volum garanti ile solutmada, baslangic icin tidal hacim 4-6 ml/kg olarak onerilmektedir (1,6,12). Bununla birlikte asiri dusuk dogum agirlikli bebeklerde tidal hacim gereksinimi daha fazladir. 800 gr'dan kucuk 47 bebegi iceren bir calismada, 500 gr altindaki bebeklerin tidal hacim ihtiyaci ortalama 5,7[+ or - ]0,36 ml/kg iken 500-700 gram arasindakilerin tidal hacim ihtiyaci 4,7[+ or -]0,39 ml/kg bulunmustur (12). Ayni calismada cihazdaki akis algilayicisinin yarattigi ilave olu bosluk nedeniyle kucuk bebeklerde daha fazla tidal hacme ihtiyac duyuldugu ileri surulmekte, daha buyuk bebeklerde ise 4 ml/kg'dan kucuk tidal hacimlerin kullanilmasi onerilmemektedir. Tidal hacmin 4,5 ml/kg'dan 3 ml/kg'a azaltilmasinin solunum isinde artisa neden oldugu gosterilmistir (13). Bir baska calismada ise 3 ml/kg tidal hacim ile yapilan yapay solutma sirasinda trakea salgisinda yangisal sitokinlerin arttigi bulunmustur (14). Arastirmacilar normalden dusuk tidal hacimler ile yapilan solutmanin atelektazilere neden oldugunu ve bu durumun yangisal sitokinlerin duzeyini artirdigini, bir anlamda da biyolojik hasara neden oldugunu ileri surmuslerdir. Calismamizda baslangic icin kullanilan tidal hacim onerilen degerler ile uyumlu olarak ortalama 4,8 ml/kg'di.

Kompliyansta hizli degisimlerin oldugu surfaktan tedavisi sonrasi ya da dogumdan hemen sonraki donemde, hastaya verilen tidal hacmi sabit tutarak, soluk tepe basincini kompliyans duzeldikce azaltmak, VG'nin akcigerlerde hava kacagi sendromlarinin sikligini azaltabilecegi fikrini mantikli kilmaktadir. Calismamizda RDS tanisi alan olgu sayisi VG grubunda BK grubuna gore daha fazlaydi ancak bu hastalarda surfaktan tedavisi acisindan her iki grup arasinda anlamli fark yoktu. Calismalarda genel olarak, VG uygulanan ve uygulanmayan bebekler arasinda hava kacagi gorulme sikligi bakimindan bir farklilik bildirilmemistir (6,10,15). Bununla birlikte ayni calismalarin tamaminin degerlendirildigi ayrintili incelemelerde, VG uygulanan bebeklerde pnomotoraks oranlarinin anlamli sekilde daha az goruldugu, akciger doku araligindaki hava kacaklari bakimindan bir fark gorulmedigi bildirilmistir (5). Bizim calismamizda da VG grubundaki bebeklerde pnomotoraks sikligi anlamli derecede dusuk bulunmustur (p=0,01).

Hipokarbinin norolojik gelisim uzerinde olumsuz etkilerinin olduguna, ozellikle beyinde ventrikul cevresindeki beyaz cevher hasari ile hipokarbi arasinda var olan neden sonuc iliskisine dair guclu veriler bulunmaktadir (4,6-8). Zamanindan once dogan bebeklerde basinc kontrollu solutma sirasinda, yasamin birinci gununde %30 oraninda, en az bir kez 0hipokarbi gelistigi bildirilmistir (2). Tidal hacim ve PaCO2 degiskenligi, SIPPV, SIMV ya da PSV solutma bicemlerinin herhangi biri ile VG'nin birlikte kullanildigi durumlarda, soz konusu yontemlerin tek baslarina kullanildigi durumlarina gore daha az olmaktadir (1). Bu alanda yapilan ilk ileriye donuk kontrollu calismada VG'nin asiri tidal hacim verilme ve hipokarbi gorulme sikligini onemli derecede azalttigi gosterilmistir (6). Bir baska calismada SIPPV ile solutma sirasinda hipokarbi (PaC[O.sub.2]<25 mmHg) orani %57 iken, SIPPV'ye VG'nin eklendigi grupta bu oran %32 olarak bulunmustur (16). Tidal hacmin 4 ml/kg olarak verildigi bir baska calismada ise, SIMV+VG ile solutulan zamanindan once dogmus bebeklerde, yasamin ilk 48 saatinde hipokarbi (PaC[O.sub.2]<25 mmHg) orani %3,5 olarak bildirilmistir (17). Bizim calismamizda hipokarbi gorulme orani BK grubunda daha fazlaydi ancak bu fark istatistiksel olarak anlamli degildi. Bunun nedeni birimimizde BK yontemiyle solutmak zorunda kaldigimiz bebeklere uyguladigimiz soluk tepe basincinin cok dikkatle ve mumkun olan en az degerde uygulaniyor olmasi olabilir.

Volum garanti ile birlikte kullanilan yapay solutma bicemleri bebeklerde farkli sonuclara neden olabilmektedir. Volum garantinin SIPPV ile birlikte kullanilmasinin, SIMV ile birlikte kullanimina gore tidal hacim dalgalanmalarina daha az neden oldugu bildirilmistir. Her ikisinde kullanilan tidal hacim ayni olmasina ragmen, VG'nin SIMV ile kullanilmasi oksihemoglobin doygunlugunun daha dusuk olmasina ve oksihemoglobin doygunlugunda daha fazla dalgalanmalarin gorulmesine, bebekte onemli derecede daha fazla takipne ve tasikardi gelisimine, ayni tidal hacimi vermek icin daha yuksek soluk tepe basinci ihtiyacina neden olmustur (18). Bebeklerin SIMV+VG ile solutulmasi sirasinda genellikle ikinci saatin sonunda yoruldugu, bunun sonucunda solunum isine katkilarinin azaldigi dusunulmektedir. Bebegin solunumu ile eszamanli yapilan yapay solutma sirasinda bebege verilen tidal hacim, bebegin kendi solunum cabasi ve cihazin yaptigi yardimin bilesimi ile olusmaktadir. Bebek yoruldugu zaman tidal hacme katkisi daha az olacagi icin, solunum cihazi ayni tidal hacmi verebilmek icin daha fazla soluk tepe basincina ihtiyac duyacaktir (1). Calismamizda her iki grupta SIMV, SIPPV sekillerinin kullanim oranlari benzer bulunmustur.

Volum garanti yontemi ile solutulan bebeklerde yapay solutma suresinin daha kisa oldugu bildirilmistir (5). Zamanindan once dogmus (gebelik yasi 25-32 hafta) 53 bebek uzerinde yapilan bir calismada PSV+VG ile solutulan bebeklerde yapay solutma suresi, PSV ile solutulan bebeklere gore anlamli derecede dusuk bulunmustur (10). Hacim ve BK ile solutmanin karsilastirildigi, 1250 gramdan buyuk 50 bebegi iceren diger bir calismada, hacim kontrol grubunda yapay solutma suresi BK grubundaki bebeklere gore anlamli derecede dusuk bulunmustur (15). Bununla birlikte hacim ve BK solutma yapilan bebeklerde yapay solutma suresinin degismedigini bildiren calismalar da vardir (14). Bizim calismamizda VG grubunda yapay solutma suresi BK grubuna gore daha dusuk bulunmustur, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamli degildi. Bunun nedeni birimimizde yapay olarak solutulan tum bebeklerin en kisa zamanda solunum cihazindan ayrilmalari icin cok ciddi caba harcanmasi olabilir. Volum garanti grubundaki bebeklerde yuksek hacmin yarattigi hasarin daha az olmasinin ve kompliyanstaki iyilesmeyle birlikte soluk tepe basincinin cihaz tarafindan azaltilmasinin yapay solutma suresi uzerine olumlu etkileri olmus olabilir. Ancak hasta grubunun ve kullanilan solunum cihazlarinin cesitliliginin de bu farkli sonuclari dogurabilecegi goz ardi edilmemelidir. Volum garanti uygulanan bebeklerde BPD, NK, PR ve olum sikligi BK yontemiyle solutulan bebeklerle benzer olarak bildirilmistir (5,8,10). Calismamizda olgularin 6'sinda (% 6,5) BPD gelismisti, ancak her iki grup arasinda BPD gelisimi acisindan anlamli fark bulunmadi. Olum orani BK grubunda belirgin olarak yuksekti, ancak bebeklerin birincil hastaliklarinin (osteogenezis imperfekta, iki tarafli bobrek yoklugu, trizomi 18, agir dogumsal kalp hastaliklari, spinal muskuler atrofi, diafragma hernisi, direncli pulmoner hipertansiyon gibi) bu sonuca neden oldugunu dusunmekteyiz. Nekrotizan enterokolit ve PR gorulme oranlari ise gruplar arasinda benzer siklikta bulundu.

Sonuc olarak VG yontemiyle yapilan yapay solutma isleminin basinc kontrollu yonteme gore daha tercih edilebilir oldugu kanisina varilmistir. Volum garanti yontemiyle solutulan bebeklerin akciger islevleri, bilissel ve motor yetilerinin degerlendirilebilmesi icin uzun sureli takipleri gerekmektedir.

DOI: 10.4274/tpa.45.324

Kaynaklar

(1.) Keszler M, Abubakar KM. Volume guarantee ventilation. Clin Perinatol 2007; 34: 107-16.

(2.) Luyt K, Wright D, Baumer JH. Randomised study comparing extent of hypocarbia in preterm infants during conventional and patient triggered ventilation. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 84: 14-7.

(3.) Dreyfuss D, Saumon G. Ventilator-induced lung injury: lessons from experimental studies. Am J Respir Crit Care Med 1998; 157: 294-323.

(4.) Wiswell TE, Graziani LJ, Kornhauser MS, et al. Effects of hypocarbia on the development of cystic periventricular leukomalacia in premature infants treated with high-frequency jet ventilation. Pediatrics 1996; 98: 918-24.

(5.) McCallion N, Davis PG, Morley CJ. Volume-targeted versus pressure-limited ventilation in the neonate. Cochrane Database Syst Rev 2005, Issue 3. Art. No.:CD003666. DOI: 10.1002/14651858.CD003666.pub2.

(6.) Keszler M, Abubakar KM. Volume guarantee: stability of tidal volume and incidence of hypocarbia. Pediatr Pulmonol 2004; 38: 240-5.

(7.) Fujimoto S, Togari H, Yamaguchi N, Mizutani F, Suzuki S, Sobajima H. Hypocarbia and cystic periventricular leukomala-cia in premature infants. Arch Dis Child 1994; 71: 107-10.

(8.) Okumura A, Hayakawa F, Kato T, et al. Hypocarbia in preterm infants with periventricular leukomalacia: the relation between hypocarbia and mechanical ventilation. Pediatrics 2001; 107: 469-75.

(9.) Bell MJ, Ternberg JL, Feigin RD, et al. Neonatal necrotizing enterocolitis. Therapeutic decisions based upon clinical staging. Ann Surg 1978; 187: 1-7.

(10.) Lista G, Colnaghi M, Castoldi F, et al. Impact of targeted-volume ventilation on lung inflammatory response in preterm infants with respiratory distress syndrome (RDS). Pediatr Pulmonol 2004; 37: 510-4.

(11.) Keszler M. Volum-targed ventilation. Early Hum Dev 2006; 82: 811-8.

(12.) Nassabeh-Montazami S, Abubakar KM, Keszler M. The impact of instrumental dead-space in volume-targeted ventilation of the extremely low birth weight (ELBW) infant. Pediatr Pulmonol 2009; 44: 128-33.

(13.) Herrera CM, Gerhardt T, Claure N, et al. Effects of volume-guaranteed synchronized intermittent mandatory ventilation in preterm infants recovering from respiratory failure. Pediatrics 2002; 110: 529-33.

(14.) Lista G, Castoldi F, Fontana F, et al. Lung inflammation in preterm infants with respiratory distress syndrome: effects of ventilation with different tidal volumes. Pediatr Pulmonol 2006; 41: 357-63.

(15.) Sinha S, Donn S, Gavey J, McCarty M. Randomised trial of volume controlled versus time cycled, pressure limited ventilation in preterm infants with respiratory distress syndrome. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1997; 77: 202-5.

(16.) Cheema IU, Sinha AK, Kempley ST, Ahluwalia JS. Impact of volume guarantee ventilation on arterial carbon dioxide tension in newborn infants: a randomised controlled trial. Early Hum Dev E 2007; 83: 183-9.

(17.) Dawson C, Davies MW. Volume-targeted ventilation and arterial carbon dioxide in neonates. J Paediatr Child Health 2005; 41: 518-21.

(18.) Abubakar K, Keszler M. Effect of volume guarantee combined with assist/control vs. synchronized intermittent mandatory ventilation. J Perinatol 2005; 25: 638-42.

Aytiig Atici, Ali Haydar Turhan, Yalcin Celik, Bulent Aziz Ozkan,

Mersin Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Mersin, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Aytug Atici, Mersin Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Neonatoloji Bilim Dali, Mersin, Turkiye E-posta: aytug.atici@gmail.com Gelis Tarihi/Received: 09.12.2009 Tarihi/Accepted: 24.08.2010
Tablo 1. Hastalarin demografik ozellikleri

                 BK Grubu (n=42)   VG Grubu (n=49)

Gebelik yasi (hafta)       35,8 [+ or -] 4,4  34,0 [+ or -] 4,6
Dogum agirligi (gram)      2566 [+ or -] 902  2196 [+ or -] 892
Erkek cinsiyet (n, %)      25 (59,5)      20 (40,8)
Sezaryen ile dogum (n, %)
Baska bir merkezde dogum (n,%)
Cogul gebelik (n,%)       4,0 (9,5)      6,0 (12,5)

                 P

Gebelik yasi (hafta)       0,65
Dogum agirligi (gram)      0,29
Erkek cinsiyet (n, %)      0,07
Sezaryen ile dogum (n, %)
Baska bir merkezde dogum (n,%)
Cogul gebelik (n,%)       0,65

BK; Basinc kontrol, VG; Volum garanti

Tablo 2. Hastalarin klinik ozellikleri

                BK Grubu (n=42)   VG Grubu (n=49)

1.dakika Apgar puani      5,1 [+ or -] 2,7   5,4 [+ or -] 2,5
5.dakika Apgar puani      7,3 [+ or -] 2,0   7,7 [+ or -] 1,2
Hastanede kalis suresi (gun)  18 [+ or -] 20,9  23,9 [+ or -] 22,1
Yapay solutma suresi (gun)   9,4 [+ or -] 17   6,9 [+ or -] 11,4
Solunumsal alkaloz (n, %)     12 (28,5)      10 (20)
Pnomotoraks (n, %)         7(16,6)       1 (2)
NEK (n, %)             2 (4,7)       2(4,0)
BPD (n, %)              3 (7)       3 (6,1)
Olum (n, %)             13(30)       6(12,2)
PR (n, %)              0 (0)        0 (0)

                    P

1.dakika Apgar puani         0,14
5.dakika Apgar puani         0,14
Hastanede kalis suresi (gun)     0,79
Yapay solutma suresi (gun)      0,35
Solunumsal alkaloz (n, %)      0,36
Pnomotoraks (n, %)          0,01
NEK (n, %)              0,87
BPD (n, %)              0,87
Olum (n, %)             0,02
PR (n, %)               -

BPD; Bronkopulmoner displazi, BK; Basinc kontrol, NEK; Nekrotizan
enterokolit, PR; Premature retinopatisi, VG; Volum garanti
COPYRIGHT 2010 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Atici, Aytug; Turhan, Ali Haydar; Celik, Yalcin; Ozkan, Bulent Aziz
Publication:Turkish Pediatrics Archive
Article Type:Report
Date:Dec 1, 2010
Words:3007
Previous Article:The effects of ABT-491 administration on visual evoked potentials in rat model of hypoxic ischemic brain injury/Hipoksik iskemik beyin hasari...
Next Article:The efficacy of oral ibuprofen in the treatment of clinically significant patent ductus arteriosus in preterm infants/Erken dogmus bebeklerde klinik...
Topics:

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters