Printer Friendly

Browse Vasiliauskas, Aidas Vasilis; Vilkelis, Aurimas; Zinkeviciute, Virgilija; Batarliene, Nijole

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Development of automobile distribution networks on the basis of multi-criteria evaluation of distribution channels/ Lengvuju automobiliu paskirstymo tinklu sudarymas, remiantis distribuciniu kanalu daugiakriteriu vertinimu. Report Dec 1, 2010 4566

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters