Printer Friendly

Browse Vaitkunaite, Gerda; Markovic, Vladislav; Cernasejus, Olegas

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Research on laser micro polishing of SLS technology sintered iron-based powder surface/Selektyviuoju lazerinio sukepinimo budu sukepintu gelezies pagrindo milteliu pavirsiaus lazerinio mikroapdirbimo tyrimai. Report Dec 1, 2014 2292

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |