Printer Friendly

Browse Vaitkunaite, Gerda; Lukauskaite, Raimonda; Visniakov, Nikolaj

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Research of wear resistance and corrosion of nickel-aluminium coating on aluminum-magnesium alloy/Nikelio-aliuminio dangos ant aliuminio-magnio lydinio atsparumo dilimui ir korozijai tyrimas. Dec 1, 2016 3469

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |