Printer Friendly

Browse Vaidogas, Egidijus Rytas; Sakenaite, Jurgita

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Protecting built property against fire disasters: multi-attribute decision making with respect to fire risk/Statybinio turto gaisrines saugos uztikrinimas: daugiakriterinis sprendimu priemimas atsizvelgiant i gaisro rizika. Report Dec 1, 2010 8806

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |