Printer Friendly

Browse Vaidogas, Egidijus R.; Juocevicius, Virmantas

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Assessment of structures subjected to accidental actions using crisp and uncertain fragility functions/Avariniu apkrovu veikiamu konstrukciju vertinimas taikant tikslias ir neapibreztas pazeidziamumo funkcijas. Report Mar 1, 2009 7072

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters