Printer Friendly

Browse Vaiciulis, D.; Brazenas, A.

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Determination of stress strain state in pipe subjected to internal pressure at plane strain condition under elasto plastic loading/Vamzdzio, veikiamo vidinio slegio, itempiu ir deformaciju buvio nustatymas esant ploksciajai deformacijai ir tampriai plastiniam apkrovimui. Report Jul 1, 2011 3577

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |