Printer Friendly

Browse Chinese herbal medicine topic

Usage subtopic

Articles

1-54 out of 54 article(s)
Title Author Type Date Words
Shenfu injection prolongs survival and protects the intestinal mucosa in rats with sepsis by modulating immune response. Jin, Shuifang; Jiang, Ronglin; Lei, Shu; Jin, Liming; Zhu, Chen; Feng, Wen; Shen, Yingying Report Apr 1, 2019 4719
Idiopathic mesenteric phlebosclerosis associated with long-term use of Chinese herbal medicine. Yeh, Hsing-Jung; Lin, Pao-Ying; Kao, Wei-Yu; Kun, Ching-Huei; Chang, Chun-Chao Letter to the editor Jan 1, 2018 939
Pharmacodynamics and Medicinal Chemistry of an External Chinese Herbal Formula for Mammary Precancerous Lesions. Chen, Ruixue; Zhang, Guijuan; Ma, Yi; Bie, Fengjie; Fan, Hongxia; Ma, Min Report Jan 1, 2017 4839
Wu-Mei-Wan Reduces Insulin Resistance via Inhibition of NLRP3 Inflammasome Activation in HepG2 Cells. Yang, Xueping; Li, Lingli; Fang, Ke; Dong, Ruolan; Li, Jingbin; Zhao, Yan; Dong, Hui; Yi, Ping; Huan Report Jan 1, 2017 5909
Effects of Jiawei Shaoyao-Gancao Decoction and Its Drug-Containing Serum on Proliferation, Apoptosis, and Ultrastructure of Human Adenomyosis Foci Cells. Zeng, Yu-yan; Li, Kun-yin Report Jan 1, 2017 4551
Antithrombotic Effect and Mechanism of Radix Paeoniae Rubra. Xie, Pingyao; Cui, Lili; Shan, Yuan; Kang, Wen-Yi Report Jan 1, 2017 6486
A Review of Dietary Ziziphus jujuba Fruit (Jujube): Developing Health Food Supplements for Brain Protection. Chen, Jianping; Liu, Xiaoyan; Li, Zhonggui; Qi, Airong; Yao, Ping; Zhou, Zhongyu; Dong, Tina T.X.; T Report Jan 1, 2017 6417
Quantitative Evaluation of Chinese Herb Medicine in the Treatment of Sialorrhea and Frequent Nighttime Urination in Patients with Parkinson's Disease. Sun, Chuanhe; Wang, Dandan; Jiang, Wenfei; Liao, Weilong; Gao, Penglin; Pan, Weidong; Liu, Te Report Jan 1, 2017 3846
Effect of QSKL on MAPK and RhoA Pathways in a Rat Model of Heart Failure. Xia, Kai; Wang, Qiyan; Li, Chun; Zeng, Zifan; Wang, Yong; Wang, Wei Report Jan 1, 2017 7411
Astragaloside IV Ameliorates Airway Inflammation in an Established Murine Model of Asthma by Inhibiting the mTORC1 Signaling Pathway. Jin, Hualiang; Wang, Limin; Li, Bei; Cai, Cui; Ye, Jian; Xia, Junbo; Ma, Shenglin Report Jan 1, 2017 5368
Tangshen Formula Attenuates Colonic Structure Remodeling in Type 2 Diabetic Rats. Chen, Pengmin; Zhao, Jingbo; Zhang, Haojun; Yang, Xin; Zhao, Tingting; Zhang, Huicun; Yan, Meihua; P Report Jan 1, 2017 6057
Tongxinluo Regulates Expression of Tight Junction Proteins and Alleviates Endothelial Cell Monolayer Hyperpermeability via ERK-1/2 Signaling Pathway in Oxidized Low-Density Lipoprotein-Induced Human Umbilical Vein Endothelial Cells. Chang, Chengcheng; Liu, Hongli; Wei, Cong; Chang, Liping; Liang, Junqing; Bei, Hongying; Li, Hongron Report Jan 1, 2017 5058
Availability, Pharmaceutics, Security, Pharmacokinetics, and Pharmacological Activities of Patchouli Alcohol. Hu, Guanying; Peng, Cheng; Xie, Xiaofang; Zhang, Sanyin; Cao, Xiaoyu Report Jan 1, 2017 6815
Schisandra Lignan Extract Protects against Carbon Tetrachloride-Induced Liver Injury in Mice by Inhibiting Oxidative Stress and Regulating the NF-[kappa]B and JNK Signaling Pathways. Chen, Qingshan; Zhan, Qi; Li, Ying; Sun, Sen; Zhao, Liang; Zhang, Hai; Zhang, Guoqing Report Jan 1, 2017 6038
Lead Poisoning Can Be Easily Misdiagnosed as Acute Porphyria and Nonspecific Abdominal Pain. Tsai, Ming-Ta; Huang, Shi-Yu; Cheng, Shih-Yu Case overview Jan 1, 2017 3094
Effect of Emodin on Preventing Postoperative Intra-Abdominal Adhesion Formation. Wei, Guangbing; Wu, Yunhua; Gao, Qi; Zhou, Cancan; Wang, Kai; Shen, Cong; Wang, Guanghui; Wang, Kang Report Jan 1, 2017 6555
Neuroprotection of Catalpol for Experimental Acute Focal Ischemic Stroke: Preclinical Evidence and Possible Mechanisms of Antioxidation, Anti-Inflammation, and Antiapoptosis. Zheng, Xia-wei; Yang, Wen-ting; Chen, Shuang; Xu, Qing-qing; Shan, Chun-shuo; Zheng, Guo-qing; Ruan, Report Jan 1, 2017 14374
The Inhibitory Effect of WenxinKeli on H9C2 Cardiomyocytes Hypertrophy Induced by Angiotensin II through Regulating Autophagy Activity. Li, Jie; Li, Yang; Zhang, Ying; Hu, Dan; Gao, Yonghong; Shang, Hongcai; Xing, Yanwei Report Jan 1, 2017 5815
Antiarthritic Activity of Qi-Wu Rheumatism Granule (a Chinese Herbal Compound) on Complete Freund's Adjuvant-Induced Arthritis in Rats. Xu, Qi; Zhou, Yong; Zhang, Rong; Sun, Zhan; Cheng, Lu-feng Report Jan 1, 2017 8605
Effect of Chinese Herbal Medicine Jinlida Granule in Treatment of Patients with Impaired Glucose Tolerance. Shi, Ya-Lin; Liu, Wen-Juan; Zhang, Xiao-Fang; Su, Wei-Juan; Chen, Ning-Ning; Lu, Shu-Hua; Wang, Li-Y Report Oct 5, 2016 4913
Therapeutic Effect of Chinese Herbal Ointment Liu-He-Dan in Patients with Acute Pancreatitis. Wan, Mei-Hua; Zhao, Xian-Lin; Chen, Wei-Wei; Li, Juan; Guo, Hui; Xia, Qing; Tang, Wen-Fu Report Sep 1, 2016 1095
Chinese herb combines well with methotrexate for RA. Moon, Mary Ann May 1, 2014 519
A Chinese herbal medicine, Jia-Wei-Xiao-Yao-San, prevents dimethylnitrosamine-induced hepatic fibrosis in rats. Chien, Shu-Chen; Chang, Wei-Chiao; Lin, Pu-Hua; Chang, Wei-Pin; Hsu, Shih-Chung; Chang, Jung-Chen; W Report Jan 1, 2014 4654
Traditional formula, modern application: Chinese medicine formula Sini Tang improves early ventricular remodeling and cardiac function after myocardial infarction in rats. Liu, Jiangang; Peter, Karoline; Shi, Dazhuo; Zhang, Lei; Dong, Guoju; Zhang, Dawu; Breiteneder, Heim Clinical report Jan 1, 2014 6964
Pharmacokinetic comparative study of gastrodin and rhynchophylline after oral administration of different prescriptions of Yizhi tablets in rats by an HPLC-ESI/MS method. Ge, Zhaohui; Xie, Yuanyuan; Liang, Qionglin; Wang, Yiming; Luo, Guoan Clinical report Jan 1, 2014 6203
Immunostimulatory activity of protein hydrolysate from oviductus ranae on macrophage in vitro. Huang, Di; Yang, Lubing; Wang, Chenlu; Ma, Sihui; Cui, Li; Huang, Shiyang; Sheng, Xia; Weng, Qiang; Clinical report Jan 1, 2014 5947
Molecular mechanism of Yisui Shengxue Granule, a complex Chinese medicine, on thalassemia patients suffering from hemolysis and anemia of erythrocytes. Chu, Na-Li; Wu, Zhi-kui; Zhang, Xin-Hua; Fang, Su-Ping; Wang, Wen-Juan; Cheng, Yan-Ling Clinical report Jan 1, 2014 6043
Effect of nourishing "Yin"-removing "Fire" Chinese herbal mixture on hypothalamic NKB/NK3R expression in female precocious rats. Wang, Shiran; Zhu, Liting; Yu, Jian; Tian, Zhanzhuang Clinical report Jan 1, 2014 4768
Rhein induces a necrosis-apoptosis switch in pancreatic acinar cells. Zhao, Xianlin; Li, Juan; Zhu, Shifeng; Liu, Yiling; Zhao, Jianlei; Wan, Meihua; Tang, Wenfu Clinical report Jan 1, 2014 3227
Effects of modified Simiao decoction on IL-1[beta] and TNF[alpha] secretion in monocytic THP-1 cells with monosodium urate crystals-induced inflammation. Liu, Ya-Fei; Tu, Sheng-Hao; Chen, Zhe; Wang, Yu; Hu, Yong-Hong; Dong, Hui Clinical report Jan 1, 2014 3835
Does the couse of Astragalus-containing Chinese herbal prescriptions and radiotherapy benefit to non-small-cell lung cancer treatment: a meta-analysis of randomized trials. He, Hailang; Zhou, Xianmei; Wang, Qian; Zhao, Yang Clinical report Jan 1, 2014 9262
PET demonstrates functional recovery after treatment by Danhong injection in a rat model of cerebral ischemic-reperfusion injury. Wang, Zefeng; Song, Fahuan; Li, Jinhui; Zhang, Yuyan; He, Yu; Yang, Jiehong; Zhou, Huifen; Zhao, Tao Clinical report Jan 1, 2014 5819
Effect of Flos carthami extract and [[alpha].sub.1]-adrenergic antagonists on the porcine proximal ureteral peristalsis. Wu, San-Yuan; Man, Kee-Ming; Shen, Jui-Lung; Chen, Huey-Yi; Chang, Chiao- Hui; Tsai, Fuu-Jen; Hsieh, Clinical report Jan 1, 2014 4191
Functions of Danggui Buxue Tang, a Chinese herbal decoction containing Astragali Radix and Angelicae Sinensis radix, in uterus and liver are both estrogen receptor-dependent and - independent. Zierau, Oliver; Zheng, Ken Y.Z.; Papke, Anja; Dong, Tina T.X.; Tsim, Karl W.K.; Vollmer, Gunter Clinical report Jan 1, 2014 5128
The molecular mechanism of rhein in diabetic nephropathy. Zeng, Cong-Cong; Liu, Xi; Chen, Guo-Rong; Wu, Qian-Jia; Liu, Wang-Wang; Luo, Hai- Ying; Cheng, Jin-G Clinical report Jan 1, 2014 3659
Action mechanism of Fuzheng Fangai pill combined with cyclophosphamide on tumor metastasis and growth. Liu, Sheng; Wang, Xiao-min; Yang, Guo-wang Clinical report Jan 1, 2014 5423
Hydrolysis of glycosidic flavonoids during the preparation of Danggui Buxue Tang: an outcome of moderate boiling of Chinese herbal mixture. Zhang, Wendy Li; Chen, Jian-Ping; Lam, Kelly Yin-Ching; Zhan, Janis Ya-Xian; Yao, Ping; Dong, Tina T Clinical report Jan 1, 2014 5296
Tetramethylpyrazine protects against hydrogen peroxide-provoked endothelial dysfunction in isolated rat aortic rings: implications for antioxidant therapy of vascular diseases. Ni, Xiaojia; Wong, Siu Ling; Wong, Chi Ming; Lau, Chi Wai; Shi, Xiaogeng; Cai, Yefeng; Huang, Yu Clinical report Jan 1, 2014 6119
Endothelium-dependent vasodilatation effects of the essential oil from Fructus Alpiniae Zerumbet (EOFAZ) on rat thoracic aortic rings in vitro. Tao, Ling; Hu, Han Shuai; Shen, Xiang Chun Report May 15, 2013 5310
Chinese medicine formula "Weikang Keli" induces autophagic cell death on human gastric cancer cell line SGC-7901. Huo, Jiege; Qin, Fengxia; Caic, Xueting; Ju, Jianming; Hu, Chunping; Wang, Zhigang; Lu, Wuguang; Wan Report Jan 15, 2013 4039
Herbs for senile dementia. Murphy, Kathleen Abstract Jun 1, 2012 247
A standardized aqueous extract of Anoectochilus formosanus modulated airway hyperresponsiveness in an OVA-inhaled murine model. Hsieh, C.-C.; Hsiao, H.-B.; Lin, W.-C. Report Jul 1, 2010 4554
Inhibition of cytochrome P450 3A4 activity by schisandrol A and gomisin A isolated from Fructus Schisandrae chinensis. Wan, C.-K.; Tse, A.K.; Yu, Z.-L.; Zhu, G.-Y.; Wang, H.; Fong, D.W.F. Report Jul 1, 2010 1922
Effects of triptolide from Tripterygium wilfordii on ER[alpha] and p53 expression in two human breast cancer cell lines. Liu, Jing; Jiang, Zhenzhou; Xiao, Jingwei; Zhang, Yun; Lin, Sensen; Duan, Weigang; Yao, Jincheng; Li Report Nov 1, 2009 4293
Ameliorative effects of arctiin from Arctium lappa on experimental glomerulonephritis in rats. Wu, Jian-Guo; Wu, Jin-Zhong; Sun, Lian-Na; Han, Ting; Du, Jian; Ye, Qi; Zhang, Hong; Zhang, Yu-Guang Report Nov 1, 2009 6256
Chinese medicine: Wu Mei Wan and diarrhea due to irritable bowel syndrome. Flaws, Bob Report Oct 1, 2009 1622
Chinese herbal medicine for dysmenorrhea. Finney-Brown, Tessa Report Sep 22, 2009 391
Chinese medicine: the prevention of nosocomial fungal infections with Bu Zhong Yi Qi Tang. Flaws, Bob Report Jul 1, 2009 1121
Vein Lite: a Chinese herbal formula for cardiovascular problems. Chi, Tsu-Tsair Report Jun 1, 2009 2207
Chinese medicinal formula Guan-Xin-Er-Hao protects the heart against oxidative stress induced by acute ischemic myocardial injury in rats. Qin, F.; Liu, Y.-X.; Zhao, H.-W.; Huang, X.; Ren, P.; Zhu, Z.-Y. Report Mar 1, 2009 3886
Chinese medicine: objective research on the Chinese medical pattern discrimination of metabolic syndrome. Flaws, Bob Report Jun 1, 2008 1769
Anti-inflammatory and analgesic effects and molecular mechanisms of JCICM-6, a purified extract derived from an anti-arthritic Chinese herbal formula. Wong, Y.F.; Zhou, H.; Wang, J.R.; Xie, Y.; Xu, H.X.; Liu, L. Report Jun 1, 2008 6107
Determination and pharmacokinetic study of indirubin in rat plasma by high-performance liquid chromatography. Deng, X.Y.; Zheng, S.N.; Gao, G.H.; Fan, G.; Li, F. Report Apr 1, 2008 3581
Use of traditional medicine appears ubiquitous among Chinese immigrants. Finn, Robert Statistical data Apr 1, 2006 572

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |