Printer Friendly

Ureterocutaneostomy: for whom and when? / Ureterokutanostomi: Kime ve ne zaman?

ABSTRACT

Objective: To report and discuss the indications and the results of patients treated with ureterocutaneostomy (UCN) for urinary diversion in our center.

Material and methods: Between March 2008 and November 2012, 27 patients (19 males and 8 females) were treated with UCN. Patient age ranged from 56-78 years. Radical cystectomy was performed on 21 of these patients. The patients underwent transureteroureterostomy and UCN or unilateral or bilateral side-by-side UCN on the abdominal wall. Double-J stents were placed inside the ureters and changed every 12 weeks. Comorbidities and American Society of Anesthesiologists (ASA) scores were noted.

Results: Twenty-four patients presented with invasive bladder cancer, 1 patient with multiple tumors in and out of a diverticulum and recurrent hemorrhage. 1 patient with recurrent hemorrhage and 1 patient with bladder contracture. As comorbidities, 14 patients had hypertension, 11 patients had chronic obstructive pulmonary disease, 10 patients had diabetes mellitus. 8 patients had coronary artery disease, and 2 patients had chronic renal failure. One patient had Crohn's disease. The ASA score was 3 or greater in 14 patients. At follow-up. 3 patients experienced pyelonephritis, and 1 had a strictured ureteral orifice.

Conclusion: UCN can be used as the method of urinary diversion in selected patients.

Key words: Invasive bladder cancer: ureterocutaneostomy; urinary diversion.

OZET

Amac: Cesitli nedenlerle uriner diversiyon yontemi olarak uretrokutaneostomi (UKN) secilen olgularimizda bunun gerekcelerini ve sonuclarini tartismak.

Gerec ve yontemler: Klinigimizde Mart 2008 ile Kasim 2012 tarihleri arasinda yaslari 56-78 olan 19'u erkek, 8'i kadin olmak uzere toplam 27 hastaya UKN uygulanmistir. Hastalardan 21 tanesine radikal sistektomi uygulanabilmistir. Islem karin yan duvarina transureteroureterostomi ve UKN veya tek ya da her iki ureter yan yana UKN sek1inde yapildi. Iclerine double J stent konuldu ve her on iki haftada bir degistirildi. Hastalara eslik eden ek hastalikiari ve ASA skorlari not edildi.

Bulgular: Yirmi dort hastada invaziv mesane tumoru, 1 hastada divertikul ici ve disi yaygin tumorler ve onlenemeyen rekurren hemoraji. 1 hastada rekurren hemoraji. 1 hastada da mesane kontrakturu mevcut idi. Eslik eden ek hastalik olarak 14 hastada hipertansiyon, 11 hastada kronik obstruktif akciger hastaligi, 10 hastada diabetes mellitus, 8 hastada koroner arter hastaligi ve 2 hastada kronik bobrek yetmezligi vardi. Bir hastada Crohn Hastaligi mevcut idi. Preoperatif olarak 14 hastada ASA skoru 3 ve uzerinde tespit edildi. Takiplerde 3 hastada pyelonefrit atagi gelisti, 1 hastada ureter agzinda darlik iziendi.

Sonuc: Uretrokutaneostomi, iyi secilmis hastalarda tercih edilebilecek bir uriner diversiyon yontemidir.

Anahtar sozcukler: Invaziv mesane kanseri; ureterokutaneostomi; uriner diversiyon.

Giris

Mesane kanseri erkekte tum tumorler arasinda dorduncu en sik gorulen tumor olup genitouriner kanserler arasinda da ikinci siklikta gorulur. Amerika Birlesik Devletleri'nde 2010 yilnicla yaklasik 70,530 yeni mesane kanseri vakasi teshis edilmis, bu da 14,680 olume sebebiyet vermistir. (1) Tani aninda mesane kanseri hastalarinin yaklasik %75-85'inde yuzeyel hastalik (Ta, T1. CIS) bulunmaktadir. (2) Bu tumorlerin buyuk bir kismi yasami tehdit etmez ve konservatif yontemlerle tedavi edilebilir. Buna karsin yaklasik %20-25 olgu ilk tani sirasinda kasa invaziv tumorlerdir. Yuzeyel mesane tumorlerinin %75'inde nuks gelisirken, %10-20'si daha sonra kas invaziv hale gelir. Kasa invaze mesane kanseri (KIMK)'nin %50 kadari ilk tani aninda nodal ya da metastatik hastalik icermesi nedeniyle onkolojik prensipler dogrultusunda optimal tedavinin duzenlenmesi gereklidir. Bu grup hastada temel amac hastayi mumkunse tumorsuz hale getirmek ve de yasam kalitesini maksimum duzeyde koruyabilmektir. KIMK'nin tedavisinde altin standart radikal sistektomi (RS) ve bilateral pelvik lenf nodu disseksiyonudur (PLND). (3), (4) KIMK teshisi ile RS uygulanmis hastalarin %57'sinin tani aninda kasa invaziv oldugu, %43'unun ise ilk tani aninda yuzeyel oldugu halde takipler sonrasi KIMK haline donustugu bildirilmistir. (5)

Uriner sistem diversiyonu 1852'de Simon (6) tarafindan tanimlanmis ve 1950 yilinda Bricker (7) tarafindan konduit'in populerize edilmesi ile standart hale gelmistir. Uriner diversiyon (UD) sadece sistektomi sonrasi degil ayni zamanda norojenik mesane bozukluklari veya konjenital anomalilerde de kullanilmaktadir. Ister mesane tumoru icin isterse yukaridaki nedenlere bagli olarak yapilsin UD yapilan her olguda sistektomi yapilamayabilir. Yapilacak UD'nun sekli anatomik olarak degerlendirildiginde 3 alternatif yol bulunmaktadir: abdominal, uretral veya rektosigmoid kolon. (8) UD'nun sekli oncelikle hastanin genel durumu, hastaliga ozgu saglik durumu ve hayat kalitesi beklentileri belirlemektedir. Ortotopik ileal yeni mesane yapilmasi ideale yakin gibi gorunse de bazi cekinceleri vardir. Ileal konduit veya ureterokutaneostomi (UKN); uzun donemde dogabilecek komplikasyonlar, hayat kalitesi beklentileri, hastaligin lokal ileri evreye sahip olmasi (uretral veya mesane boynu tutulumu gibi) veya ameliyat surecini sikintiya sokabilecek eslik eden hastaliklarin olmasi halinde akilci bir secenek haline gelmektedir. Kontinan olmayan UD'lara bagli komplikasyonlarin degerlendirildigi 2008 yilina ait bir calismada 16 aylik takiplerde UKN'nin ileal ve kolon konduitlere gore cok daha avantajli oldugu gosterilmistir. (9) Yine ayni yil yapilan daha kapsamli baska bir calismada ise ileal konduitlerin uzun donemde tum kontinan abdominal poslardan ve ortotopik neobladder uygulamalarindan daha az komplikasyona neden oldugu bildirilmistir. (10)

Bu calismamizda amacimiz klinigimizde cesitli nedenlerle UD yontemi olarak UKN secilen olgularimizda bunun gerekcelerini ve sonuclarini tartismaktir.

Gerec ve yontemler

Klinigimizde Mart 2008 ile Kasim 2012 tarihleri arasinda yaslari 56-78 olan 19'u erkek, 8'i kadin olmak uzere toplam 27 hastaya UKN uygulandi. Hastalara ameliyat oncesi ameliyatin safhalari, olasi seyri ve olasi komplikasyonlarini aciklayan, ayrintili hasta onam formu imzalatildi. Hastalardan 21'ine RS uygulanabildi. Bir hastaya kontrakte mesane nedeniyle sadece UKN uygulandi. 5 hastaya ise frozen pelvis nedeniyle RS planlanmasina ragmen uygulanamadi (Tablo 1). Islem karin yan duvarina transureteroureterostomi + UKN veya tek ya da her iki ureter yan yana UKN seklinde yapildit. Iclerine double J stent konuldu ve her 12 haftada bir degistirildi. Double J stent degisimi "ayaktan hasta" basligi ile lokal ameliyathane sartlarinda, iclerinden yumusak kateter gonderilmek suretiyle gerceklestirildi. Hastalarin eslik eden ek hastaliklari ve ASA skorlari not edildi (Tablo 1, 2).
Tablo 1. Ureterokutaneostomi yapilan hastalarin Radikal Sistektomi
acisindan eslik eden hastalik ve ASA skoru profilieri

Tedavi sekli     Hasta Frozen Eslik   ASA skoru 3
          sayisi pelvis eden     ve uzeri
                  hastalik

Radikal Sistektomi   21    0 KOAH (8),      11
yapilanlar             DM (6)
                  KAH (6),
                  HT (10)
                  KBY (2)

Radikal Sisiektomi    6    5 KOAH (3),      3
yapilmayanlar            DM (4)
                  KAH (2),
                  HT (4)
                  Crohn
                  (1)

ASA: American Society of Anesthesiologists, DM: Diabetes
Mellitus, KAH: Korona Artrr Hastaligi, HT: Hipertansiyon,
KBY: Kronik Bobrek Yetmezligi

Tablo 2. Ureterokutaneostomi sekilleri ve hasta profilleri

Tedavi  Hasta Frozen     Preoperatif Eslik eden      ASA
sekli  sayisi pelvis fonksiyonel soliter hastalik      skoru
               bobrek unitesi            3 ve
                                 uzeri

TUU+UK    8    1          0 KOAH (3), DM (2)
                       KAH (2), HT (4)     4

UK     19    4          6 KOAH (8), DM (8)
                       KAH (6), HT (10),   10
                       KBY (2), Crohn (1)

TUU: Transureteroureterostomi, UK: Ureterokutanostomi, ASA: American
Society of Anesthesiologists, KOAH: Kronik Obstruktif Akciger
Hastaligi, DM: Diabetes Mellitus, KAH: Koroner Arter Hastaligi,
HT: Hipertansiyon, KBY: Kronik Bobrek Yetmezligi


Istatistiksel Analiz

Calismamizda gerekli istatistiksel islemler icin Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 11.0 versiyonu (SPSS. Inc., Chicago, III., USA) kullanilmistir.

Bulgular

Hastalarin yas ortalamalari; erkek hastalar icin 69,7[+ or -]5.2, kadin hastalar icin 72,1[+ or -]45 olarak bulunmustur.Yirmi dort hastada invaziv mesane tumoru, 1 hastada divertikul ici ve disi yaygin tumorler ve onlenemeyen rekurren hemoraji. 1 hastada rekurren hemoraji, 1 hastada da mesane kontrakturu mevcut idi. Hastalardan 3'unun hikayesinde pelvis renalis tumoru nedeniyle nefroureterektomi operasyonu vardi. Iki hastada tek tarafli nonfonksiyone bobrek mevcut idi. Bir hasta baska sebeplerden nefrektomi uygulanmis idi. Eslik eden ek hastalik olarak 14 hastada hipertansiyon (HT), 11 hastada kronik obstruktif akciger hastaligi (KOAH). 10 hastada diabetes mellitus (DM), 8 hastada koroner arter hastaligi (KAH) ve 2 hastada kronik bobrek yetmezligi (KBY) vardi. Bir hastada Crohn Hastaligi mevcut idi. Preoperatif olarak 14 hastada ASA skoru 3 ve uzerinde tespit edildi. Takiplerde 3 hasta mesane tumorunun ilerlemesine bagli. 4 hasta da ek komorbiditelere bagli olarak kaybedildi. Alti hastaya RS sonrasi lokal rezidiv hastalik nedeniyle. 5 hastaya da frozen pelvis nedeniyle ek tedavi (RT ve KT) verildi. On bir hastada hastalik progrese oldu.

Takiplerde 3 hastada pyelonefrit atagi ge1isti. 1 hastada ureter azinda darlik izlendi.

Tartisma

Kasa invaze mesane kanserinin tedavisinde erkek hastalar icin standart kuratif sistektomi; mesane ile birlikte prostatin makroskopik olarak gorulebilen ve cikarilabilecek tum tumor odaklari ile birlikte distal ureterler ve ilgili lenf nodlari ile birlikte cikarilmasidir. (8) Guncel literaturde hastanin yasam kalitesini iyilestirme cabalari kapsaminda tumor kontrolunu sekteye ugratmayacak sekilde uyarlamalar yapilmistir. Ortotopik yeni mesane yapilmasina olanak saglayabilmek icin cizgili sfinkter kasi ile birlikte anterior ve membranoz uretranin korunmasi bunlardandir. Ayrica; fertilite, potens ve kontinansa fayda saglamak acisindan kismen de olsa prostat ve seminal vezikullerin korunmasi, pelvik otonomik ve duyusal sinirlerin korunmasi da onerilmistir. (8), (11) Kadin hastalarda standart pelvik ekzenterasyori; mesanenin, tum uretranin, bitisik vajen duvarinin, uterusun. distal ureterlerin ve ilgili lenf nodlarinin cikarilmasini kapsar. (8) Bu uyarlamalar kapsaminda, yapilacak yeni mesane uygulamalarina olanak saglayabilmek acisindan kadinlarda da uretranin ve otonomik sinirlerinin korunmasi soz konusu olabilir. (11), (12) Yeni calismalarda ise yapilacak ortotopik yeni mesaneye destek olma acisindan uterusun ve vajen duvarinin cikarilmasi tartismaya acilmistir. (8) Ilerletilmis PLND'nun, KIMK hastalarinda sagkalimi olumlu etkiledigi gosterilmisse de bunun gercek oranlari ve standart sinirlari henuz kesinlik kazanmamistir. (8), (3), (14)

Uriner diversiyonun sekli, RS sonrasi hastanin bundan sonraki hayatini nasil gecirecegini belirlediginden onemlidir. Ideal olan, hastanin mesanesinin dogal yerinde ve benzer ozelliklere sahip bir pos yaparak normal yoldan ve kontinan olarak idrar yolunun butunlugunun saglanmasidir. UD icin degisik intestinal segmentler; reflu olan ya da olmayan, kontinan olan ya da olmayan tekniklerle kullanilir. Bu ameliyatlarda ciddi ve hayati tehdit edici problemler ile karsilasilabilmekte, bu durumun hastaya saglanacak hayat kalitesi ile kiyaslamalarinin yapilmasi ve her hasta icin bireysel, ideal yontemin bulunmasi gerekmektedir. Son kilavuzlarda UD sonrasi hastanin hayat kalitesini belirleyen, seksuel yasam, kontinans durumu, vucut butunlugunun korunmasi gibi normlarin degerlendirildigi calismalar gozden gecirilmistir. Yasam kalitesi kriterlerini belirlemede; hastaligin preoperatif evresi, hasta yasi ve beklentileri, fonksiyonel kapasitesi, sosyoekonomik durumu, tedavi eden ekibin tecrubesi ve olasi cerrahi komplikasyonlarin onemli oldugu bildirilmistir. (8) Bu derlemelerin isiginda her hastaya her turlu UD'nun teklif edilemeyecegi, tum UD'lar arasinda cerrahi olarak en az komplikasyona sahip yontemin UKN oldugu belirtilmistir (LE:3). Nispeten daha komplike UD yontemleri tercih etmek icin bazi kontraendikasyonlar belirlenmistir. Bunlar; ileri derecede norolojik veya psikiyatrik hastaliklar, kisa yasam beklentisi, bozulmus karaciger veya bobrek fonksiyonlari, uretral veya diger bolgelerde pozitif cerrahi sinirlar olmast olarak siralanabilir (LE:2b). (8) Ortotopik yeni mesane olusturulmasi icin de bazi relatif kontraendikasyonlar mevcuttur. Bunlar arasinda; yuksek doz preoperatif RT a1inmis olmasi, kompleks uretra darligi bulunmasi ve uretral sfinkter yetmezligine bagli ileri derecede uriner inkontinans olmasi sayilabilir (LE:2b). (15-18)

Klinigimizde en sik uygulanan UD tipleri, oncelikle ureterokutanostomi, daha sonra da Studer tipi basta olmak uzere ortotopik yeni mesane uygulamalari ve en son strada UKN'dir. Belirtilen sure zarfinda uygulanmis 27 UKN vakasina genel olarak bakildiginda; gerek lokal ileri evre hastalik, gerek barsak problemleri ve gerekse hastanin intraoperatif sag kalimini etkileyebilecek veya ciddi komplikasyon riski dogurabilecek genel saglik sorunlari olmasi nedeniyle bu yonteme basvunildugu gorulmektedir (Tablo 1, 2). Bu hastalarda her turlu risk goze alinarak mutlak surette bir barsak segmenti iceren UD yontemine gidilmemis, oncelikle hastanin sag kalimi ve ideale yakin bir hayat kalitesi beklentisi gozetilmistir.

Uretrokutaneostomi sonrasi hasta bakimi ve kooperasyonu acisindan dikkat edilecek hususlar diger UD yontemlerine gore bir miktar degisiklik arz edebilir. Herhangi bir barsak segmenti cikarilmadigi ve dolayistyla barsak anastomozunun soz konusu olmadigi bu vakalarda oral beslenmeye diger UD tiplerinden cok daha kisa surede ve sorunsuz gecilebilmektedir. Her bir ureter icerisine uygun kalibrede double J stent yerlestirilmesi sayesinde ureter agizlarindaki daralmanin onune gecilebilmektedir. Fakat yine de ciltteki daralmalar UKN'nin onemli handikaplarindan biridir. Klinigimizdeki seride sadece 1 hastada ciltte kapanma gelismis, lokal mudahale ile acilmistir. Cilt ile renal unite arasinda ileal bir segment olmamasi hastalarin daha kolay piyelonefrit gecirmesine sebep olsa da bizim deneyimimizde dikkatli bir takip ve 2 ayda bir doule j stent degisimi ile sadece 3 hastada piyelonefrit gelismistir. Doule j stent degisimi, lokal ve steril sartlarda iclerinden yumusak kateter gonderilmek suretiyle kolaylikla gerceklestirilebilmektedir.

Sonuc olarak, UKN, KIMK sonucu frozen pelvis nedeniyle mesanenin cikarilamadigi ve bu nedenle yasam beklentisi kisa, genel durum bozuklugu nedeniyle ameliyatin hizli sonlandirilmasi gereken, eslik eden komorbiditeler nedeniyle yasam beklentisi uzun olmayan hastalarda veya barsak problemleri nedeniyle barsak segmenti kullaniminin mumkun olmadigi hastalarda tercih edilebilecek bir UD yontemidir.

Conflict of Interest

No conflict of interest was declared by the authors.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Informed Consent: Written informed consent was obtained from patients who participated in this study.

Author Contributions

Concept-B.G., Z.K.; Design-Z.K., T.D.; Supervision-B.G., S.M.; Materials-Z.K., Y.C.; Data Collection and/or Processing-Z.K., T.D., Y.C.; Analysis and/or Interpretation-S.M., B.G., Z.K., T.D.; Literature Review-Y.C., Z.K.; Writer-Z.K., B.G.; Review-S.M.

Cikar Catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir.

Hakem degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu calismaya katilan hastalardan alinmistir.

Yazar Katkilari

Fikir-B.G., Z.K.; Tasarim-Z.K., T.D.; Denetleme-B.G., S.M.; Malzemeler-Z.K., Y.C.; Veri toplanmasi ve/veya islemesi-Z.K., T.D., Y.C.; Analiz ve/veya yorum-S.M., B.G., Z..K., T.D.; Literatur taramasi-Y.C., Z.K.; Yaziyi yazan-Z.K., B.G.; Elestirel Inceleme-S.M.

Kaynaklar

(1.) Siegel R, Naishadham D, Jemal A. Cancer statistics, 2013. CA Cancer J Clin 2013;63:11-30.

(2.) Babjuk M, Oosterlick W, Sylvester R, Kaasinen E, Bohle A, Paula-Redorta J, et al. EAU Guidelines on Non-Muscle Invasive Urothelial Carcinoma of the Bladder. the 2011 Update. Eur Urol 2011;59:997-1008.

(3.) Khosravi-Shahi P, Cabezon-Gutierrez L. Selective organ preservation in muscle-invasive bladder cancer: Review of the literature. Surg Oncol 2012;21:17-22.

(4.) Hautmann RE, Abol-Enien H, Hafez K, Haro I, Mansson W, Mills RD, et al. Urinary Diversion. WHO Consensus Conference on Bladder Cancer. Urology 2007;69:17-49.

(5.) Vladya A, Soloway MS, Hawke C, Tiguert R, Civantos F. De novo muscle invasive bladder cancer: Is there a change in trend? J Urol 2001;165:47-50.

(6.) Simon J. Ectopia vesicae (absence of the anterior walls of the bladder and pubis abdominal parietis); operationfor directing the orifices of the ureters into the rectum; temporary success; subsequent death; autopsy. Lancet 1852;11:568.

(7.) Bricker EM. Bladder substitution after pelvic evisceration. Surg Clin North Am 1950;30:1511-3.

(8.) Stenzl A, Cowan CN, de Santis M, Kuczyk MA, Merseburger AS, Ribal MJ, et al. Treatment of muscle invasive bladder cancer: Update of the EAU Guidelines. Eur Urol 2011;59:1009-18.

(9.) Pycha A, Comploj E, Martini T, Trend E, Mian C, Lusuardi L, et al. Comparison of complications in three incontinent urinary diversions. Eur Urol 2008;54:825-32.

(10.) Nieuwenhuijzen JA, de Vries RR, Bex A, van der Pod l HG, Meinhardt W, Antonini N, et al. Urinary diversions after cystectomy: the association of clinical factors, complications and functional results of four different diversions. Eur Urol 2008;53:834-44.

(11.) Stenzl A, Nagele U, Kuczyk M, Sievert KD, Anastasiadis A, Seibold J, et al. Cystectomy-technical considerations in male and female patients. EAU Update Series 2005;3:138-46.

(12.) Stenzl A, Colleselli K, Poisel S, Feichtinger H, Pontasch H, Bartsch G. Rationale and technique of nevre sparing radical cystectomy before an orthotopic neobladder procedure in women. J Urol 1995;154:2044-9.

(13.) Advanced Bladder Cancer (ABC) Meta-analysis Collaboration. Adjuvant chemotherapy in invasive bladder cancer: a systematic review and meta-analysis of individual patient data Advanced Bladder Cancer (ABC) Meta-analysis Collaboration. Eur Urol 2005;48:189-201.

(14.) Herr HW, Bochner BH, Dalbagni G, Donat SM, Reuter VE, Bajorin DR. Impact of the number of lymph nodes retrieved on outcome in Patients with muscle invasive bladder cancer. J Urol 2002;167:1295-8.

(15.) Farnham SB, Cookson MS. Surgical complications of urinary diversion. World J Urol 2004;22: 157-67.

(16.) Stenzl A, Sherif H, Kuczyk M. Radical cystectomy with orthotopic neobladder for invasive bladder cancer: a critical analysis of long term oncological, functional and quality of life results. Int Braz J Urol 2010;36:537-47.

(17.) Stein JP, Clark P, Miranda G, Cal J, Groshen S, Skinner DG. Urethral tumor recurrence Mowing cystectomy and urinary diversion:clinical and pathological characteristics in 768 male patients.J Urol 2005;173;1163-8.

(18.) Hautmann RE, Volkmer BC, Schumacher MC, Gschwend JE, Studer UE. Long-term results of standard procedures in urology: the ileal neobladder. World J Urol 2006;24:305-14.

Clinic of Urology, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Submitted:

11.12.2012

Accepted:

05.03.2013

Correspondence:

Zafer Kozacioglu

Clinic of Urology, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, 35380 Izmir, Turkey

Phone: +90 532 271 94 91

E-mail: drzafko@hotmail.com

[C]Copyright 2013 by Turkish Association of Urology

Available online at www.turkishjournalofurology.com
COPYRIGHT 2013 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Kozacioglu, Zafer; Degirmenci, Tansu; Gunlusoy, Bulent; Ceylan, Yasin; Minareci, Suleyman
Publication:Turkish Journal of Urology
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2013
Words:2697
Previous Article:The value of the NMP22 test for superficial bladder cancer diagnosis and follow-up / Yuzeyel mesane tumorlu hastalarin tani ve takibinde NMP22...
Next Article:The effects of retropubic and perineal radical prostatectomy techniques on urinary continence after surgery: results of 196 patients / Retropubik ve...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters