Printer Friendly

Unilateral ablative lesions of the subthalamic nucleus in moderate-to-advanced Parkinson's disease/Orta-ileri evre Parkinson hastaliginda subtalamik nukleusun unilateral ablatif lezyonlari.

Giris

Parkinson hastaligi (PH) ana bulgulari bradikinezi, rijidite, istirahat tremoru ve postural instabilite olan ilerleyici norodejene-ratif bir hastaliktir (1). Hastaligin ilk yillarinda dopaminerjik tedaviye olan yuz guldurucu cevap yillar ilerledikce giderek azalir ve hastalarin buyuk bir kisminda dopaminerjik tedaviye bagli olarak gelisen motor komplikasyonlar ortaya cikar (2). Doz sonu kotulesmesi, "acik-kapali" dalgalanmalar, diskineziler ve distoni gibi motor komplikasyonlar hastalarin yasam kalitelerini olumsuz etkiler ve tedavide buyuk sinirlamalara yol acarlar. Motor kompli-kasyonlari olan hastalara yonelik cerrahi yaklasimlar ile yuz guldurucu sonuclar elde edilebilir (3). Gunumuzde PH'ya yonelik en sik kullanilan cerrahi yontem subtalamik nukleus (STN) hedef alinarak yapilan derin beyin stimulasyonu (DBS) ameliyatlaridir. Bu ameliyatlar ile hastalarin motor semptomlari gerilemekte ve motor komplikasyonlar belirgin olarak azalmaktadir. Ancak hem ulkemizde hem de dunyada basta maliyet olmak uzere cesitli nedenlerle DBS ameliyatlari yeteri kadar yapilamamaktadir. Parkinson hastaliginda DBS ameliyatlarinin alternatifi olabilecek subtalamik nukleusun ablasyonu (subtalamotomi) ile ilgili calismalar literaturde sinirli sayidadir (4-11).

Daha once tarafimizdan subtalamotomi ameliyatlarinin Parkinson hastalarinda guvenli bir girisim oldugunu ve pallidotomi-ye benzer klinik yarar sagladigini gosteren iki calisma yayinlanmistir (12,13). Buradaki calismada ozellikle motor komplikasyon-lari nedeniyle medikal tedaviden sinirli yarar saglanabilen ve maliyet nedeniyle DBS uygulanamayan orta-ileri evre Parkinson hastalarindaki unilateral subtalamotominin uzun sureli izlem sonuclari sunulmaktadir.

Yontemler

Bu calismaya Istanbul Tip Fakultesi Hareket Bozukluklari Po-liklinigi'nden izlenen ve optimum ilac tedavisine ragmen motor komplikasyonlari nedeniyle belirgin maluliyetleri bulunan Parkinson hastalari alindi. Hastalarin tamami Birlesik Krallik Beyin Bankasi kriterlerine gore idyopatik PH tanisi almisti (14). Kranyal manyetik rezonans (MR) incelemeleri hastalarin tamaminda normal sinirlar icinde idi. Calisma icin dislama kriterleri atipik parkinsonizm bulgularinin varligi, preoperatif levodopa cevabinin motor bulgular icin %50'den az olmasi, demans, major depresyon ve psikoz gibi psikiyatrik hastaliklar, hastanin kranyal MR veya kranyal bilgisayarli tomografi (BT)'ye girmesini engelleyecek durumunun olmasi, hastanin PH icin daha once cerrahi gecirmis olmasi ve genel durumunun kotu olmasi idi.

Calismaya alinan 11 Parkinson hastasinin sekizi erkek, ucu kadindi. Yas ortalamalari 52 [+ or -] 14 yil, ortalama hastalik suresi 11.2 [+ or -] 4.5 yil idi. Hoehn & Yahr olcegine gore kapali donemlerinde 3. ya da 4. evre olarak degerlendirildiler (15). Hastalarin tamami levodopa aliyordu. Ilave olarak 7 hasta pramipeksol, bromokrip-tin ve pergolid tedavilerinden birisini kullanmaktaydilar. Ayrica hastalardan 2'si benztropin, 7 hasta amantadin tedavisi almaktaydi. Cerrahi oncesinde hastalarda ciddi motor komplikasyon-lardan biri veya birkaci gozleniyordu (doz sonu kotulesmesi, acik-kapali fenomeni, maluliyet verici diskineziler, distoni). Hastalarin genel klinik ozellikleri Tablo 1'de gosterilmistir.

Ilac tedavisi ile sinirli iyilesme gosteren hastalarin tamamina Parkinson hastaligi cerrahisi endikasyonu konuldu. Maliyet basta olmak uzere cesitli nedenlerle bu hasta grubunda STN-DBS yapilamadigi icin subtalamotomi yapilmasina karar verildi. Calisma icin Istanbul Tip Fakultesi Etik Kurulu'ndan onay alindi. Her hastaya yapilacak islem anlatilarak bilgilendirilmis onamlari alindi.

Klinik Degerlendirme

Hastalar Birlesik Parkinson Hastaligi Degerlendirme Olcegi (BPHDO)'ne gore degerlendirildiler (16). Butun klinik degerlendirmeler ayni norolog tarafindan yapildi. Degerlendirmeler preoperatif, cerrahi sonrasi ilk gun ve belirli periyodik araliklarla yapildi. Hastalari izleme zaman araligi 12 ile 20 ay arasinda (ortalama 14 [+ or -] 2.94 ay) degisiyordu. Hastalar kontrollerinde "acik" ve "kapali" donemlerinde degerlendirildi. "Kapali" donem degerlendirmesi icin hastalarin en az 12 saat ilacsiz kalmalarina ozen gosterildi. "Acik" donem hastanin L-dopa ve diger antiparkinson ilaclarini aldiktan 1 saat sonraki durum olarak kabul edildi. Ilac dozlari toplam esdeger levodopa dozu olarak hesaplandi (100 mg standart salinimli levodopa = 125 mg yavas salinimli levodopa = 1 mg pergolid= 1 mg pramipeksol = 10 mg bromokriptin).

Cerrahi

Subtalamatomi operasyonlarinin tumu tek tarafli olarak yapildi. Hastanin motor semptomlarinin agir oldugu tarafin karsisina STN lezyonu uygulandi. Hastalarin butun antiparkinson ilaclari operasyondan en az 12 saat once kesildi ve operasyon esnasinda sedasyon kullanilmadi. Subtalamik nukleus, operasyon oncesi kranyal BT ve/veya MR ile saptandi. Subtalamik nukleu-su hedeflemek icin koordinatlar midkomusural noktanin 1-3 mm arkasi, 11-13 mm yani ve 4 mm asagisi olarak belirlendi. Intrao-peratif kranyal BT ile midkomissural nokta, anterior ve posterior kommisurlarin koordinatlari belirlendi ve islem lokal anestezi altinda uygulandi. Stereotaktik islemler Leksell stereotaktik cerceve (Elekta AB, Stockholm), 1 mm capinda 3 mm ucu olan isi ayarli elektrod (Fisher AG, Freiburg) ve radyofrekans lezyon jeneratoru (Fisher AG, Freiburg) kullanilarak yapildi. Yuksek frekansli stimulasyon 100 Hz'de uygulandi ve kontralateral rijidite ve bradikinezide duzelme saglanincaya kadar voltaj yavasca arttirildi. Elektrot, hedefi 2 mm gecinceye kadar 1 mm'lik artislarla ilerletildi ve her aralikta stimulasyon tekrarlandi. Rijidite ve bradikinezide duzelme saptanmadiginda veya yeterli motor duzelme elde edilemediginde elektrod ucu 1 mm'lik artislarla anterior ve posterior olarak bolgeyi arastirmak icin ilerletildi. Kontralateral yuz ve ekstremitelerde tonik kasilma, pupilde buyume, parestezi, konjuge bakis paralizisi, vertigo ve konusma bozuklugu meydana gelmesi halinde stimulasyona son verildi. Parmak vurma, hizli ardi sira hareketler, rijidite ve konusma stimulasyon esnasinda degerlendirildi. Eger rijitide ve bradikinezi 100 Hz - 1.5 V'luk stimulasyonla duzelmisse ve 100 Hz--3.0 V'da bes dakika icinde herhangi bir yan etki veya istemsiz hareket ortaya cikmi-yorsa lezyon yapilmasina karar verildi. Kalici lezyon icin elektro-dun basi 73[degrees]C'ye kadar 60 saniye boyunca isitildi. Bu islem 2-3 mm capinda bir lezyonla sonuclandi. Postoperatif kranyal MR incelemelerinde vakalarin tumunde lezyonlarin STN lokalizasyo-nunda oldugu goruldu.

Istatistiksel Analiz

Preoperatif ve postoperatif verilerin degerlendirmesi icin Wilcoxon testi kullanildi. Anlamlilik degeri p<0.05 olarak kabul edildi (Version 11.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

Sonuclar

Unilateral subtalamotomi kontralateral beden yarisinda daha fazla; aksiyel ve ipsilateral beden yarisinda daha az olmak uzere belirgin motor iyilesme sagladi (Tablo 2). Hastalarin postoperatif Birlesik Parkinson Hastaligi Evrelendirme Olcegi'ndeki tremor, bradikinezi, rijitide, yuruyus, donma ve yuz ifadesi alt skorlarindaki duzelme istatistiksel olarak anlamli idi. Ortalama acik-donem toplam BPHDO ve iki tarafli BPHDO bolum III motor skorlar sirasiyla 61.7 [+ or -] 19.2'den 31.6 [+ or -] 15.7'ye (p=0.001) ve 26.1 [+ or -] 11.1'den 15 [+ or -] 11.1'e (p=0.02) geriledi. Iki yanli ileri derecede kisitlayici diskinezileri olan dokuz hastanin altisinda diskineziler belirgin olarak azaldi (BPHDO IV. bolume gore %40, Sekil 1). Dis-kinezilerdeki gerilemenin ozellikle ilac dozlarindaki azalmayla iliskili oldugu dusunuldu. "Acik-kapali" dalgalanmalari olan 8 hastanin toplam "acik" gecen zaman suresi %50 oraninda artti, ancak diger 3 hastada belirgin olarak degisiklik olmadi. Cerrahi oncesi ve sonrasi levodopa-esdeger dozlari karsilastirildiginda; ilac dozlari sekiz hastada azaldi, bir hastada artti, diger iki hastada degisiklik olmadi. Hastalarin ortalama gunluk esdeger levo-dopa dozu preoperatif 985 mg'dan postoperatif 760 mg'a dustu (p=0.02).

Unilateral subtalamatomi yapilan 11 hastanin 10'unda cerrahi sonrasi anormal istemsiz hareket ya da baska bir komplikas-yon (konfuzyon, bilissel bozukluk, ataksi, gorme problemleri, vb.) gorulmedi. Sadece bir hastada lezyon yapildiktan hemen sonra karsi vucut yarisinda hemiballistik hareketler gelisti. Bunun uzerine baslanan valproat (1000 mg/gun) tedavisi ile hastanin ballis-tik hareketleri 2 hafta icinde tamamen duzeldi. Hemiballizm gelisen hasta 69 yasindaydi ve hastaliginin suresi 15 yil idi. Hastanin valproat tedavisi azaltilarak 3 ay icinde kesildi. Hastalarin 12 aydan--20 aya kadar degisik araliklarda olan postoperatif degerlendirmelerinde baska bir komplikasyon gozlenmedi.

Tartisma

Parkinson hastalarinda STN lezyonlarinin motor bulgulari azaltacagi fikri ilk olarak MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahid-ropridin) verilerek parkinsonizm olusturulan maymunlarin STN eksitatuar noronlarinda asiri aktivite varliginin gosterilmesiyle dogmustur (17,18). MPTP verilerek parkinsonizm olusturulan maymunlardaki elektrofizyolojik ve metabolik calismalar STN-internal pallidum yolunda aktivasyonun ileri derecede artmis oldugunu gosterir (19). Parkinson hastalarinda da STN'nin asiri aktivitesi ana patofizyolojik degisikliklerdendir (20). Bu bulgu STN'nin PH cerrahisi icin uygun bir hedef haline gelmesine yol acmistir. Subtalamik nukleusun yuksek stimulasyonu veya kalici lezyonlari, STN'den cikan eksitatuar aktiviteyi azaltir ve bu tum parkinsonyan motor semptomlarda duzelme ile sonuclanir (3). Bu bulguyla uyumlu olarak PET calismalarinda subtalamotomi-nin globus pallidus interna ve subsantia nigra basta olmak uzere talamus ve ponstaki aktiviteyi azalttigi gosterilmistir (21). Ayrica subtalamatomi sadece anormal ateslemede azalmaya neden olmamakta ayrica anormal ritim ve paternleri de duzenlemektedir (20). Unilataral veya bilateral STN lezyonlarinin parkinsonyan motor bulgulara etkili olabilecegi son yillarda yayinlanan birkac seride bildirilmistir (4- 11). Tarafimizdan daha once yapilan 6 ay izlemli randomize bir calismada unilateral STN lezyonlarinin en az globus pallidus lezyonlari kadar Parkinson hastalarinin motor bulgularina yararli olabilecegi gosterilmistir (13).

Burada sunulan calismada literaturle uyumlu olarak tek tarafli STN lezyonlarinin orta-ileri evredeki Parkinson hastalarin-daki tum ana motor bulgular icin etkili oldugu bulundu. Unilateral subtalamotomi kontralateral vucut yarisindaki motor bulgularda belirgin duzelmeye ilave olarak daha az oranda aksiyel ve ipsilateral bulgularda duzelme saglamistir. Aksiyel ve ipsilateral bulgulardaki iyilesme bizim calismamizda oldugu diger subtalamotomi serilerinde de bildirilmistir (4-6,8,11). Bu calismada subtalamotomi yapilmis hastalarin cogunda "kapali" donemlerinde azalma ve "acik" donemlerinde artma gozlenmistir. Hastalarda subtalamotomi sonrasi motor bulgularda elde edilen yarar STN-DBS calismalarina benzerdir (3). Ortalama 1 yillik takip sonuclarini sundugumuz hastalarimizdaki uzun izlem verileri sinirli sayidaki literatur ile uyumludur (4-6,8,11). Literaturde yaklasik 3 yila varan izlem sureleri olan subtalamotomi hastalarinin sonuclari da bizim calismamizla benzerlik tasimaktadir. Bu veriler subtala-motominin etkisinin kisa sureli olmadigini gostermektedir. Ancak 3 yillik sureyi kapsayan, en uzun sure izlemli bir unilateral subtalamotomi vaka serisinde aksiyel ve ipsilateral motor bulgularin zaman icinde kotulesebilecegi bildirilmistir (11).

[GRAPHIC 1 OMITTED]

Bu calismanin onemli sonuclarindan biri de maluliyet verici diskinezilerin belirgin olarak azalmasidir. Daha once STN'ye yapilan lezyon ve DBS calismalarinda uyumlu olarak diskineziler-de azalma bildirilmistir (3,4-11). Diskinezilerdeki azalmanin lez-yonun veya stimulasyonun direkt etkisinden cok ilac dozlarinda-ki dususle iliskisi oldugu dusunulmektedir. Subtalamik nukleus lezyonu yapilmis 21 hastanin izlendigi bir calismada gunluk levodopa dozunda %42'ye varan azalma bildirmistir (6). Bizim calismamizda da ilac dozlarindaki azalma hastalarin cogu icin dikkat cekiciydi. Bu serideki hastalardan bir tanesinde ilac dozunda artma gorulmustur. Postoperatif STN lezyonu uygun lokalizas-yonda olan bu hastanin dikkat cekici ozelligi 18 ay ile en uzun sure izlemli hastalardan birisi olmasiydi. Bu hastadaki ilac dozunun artma nedeni PH'nin zaman icindeki ilerlemesi olabilir.

Literaturde subtalamotominin bilateral olarak yapilabilecegine dair calismalar da vardir (7,9,10). Bilateral olarak uygulanan pallidotomi operasyonlarinda komplikasyon gorulme orani cok yuksektir (21). Bu nedenle bilateral subtalamotomi gelecekte tercih edilen bir yontem olabilir. Sinirli sayidaki calisma bilateral subtalamotominin unilateral uygulamadan daha etkili olabilecegini dusundurmustur. Ancak bilateral subtalamotominin ataksi ve dizartri gibi komplikasyonlara neden olma olasiligi daha fazladir (7,9,10). Son zamanlarda yapilmis bilateral subtalamotomi ve bilateral STN-DBS'yi karsilastirilan prospektif bir pilot calismada 12 ay sonunda etkinlik ve yan etki acisinda belirgin bir farklilik bulunmamistir (7). Ancak bu calismanin kucuk olcekli bir pilot calisma oldugu unutulmamalidir.

Gunumuzde STN-DBS ameliyatlari en sik tercih edilen Parkinson cerrahisi yontemidir. Ozellikle medikal tedaviye direncli motor dalgalanmalari ve diskinezileri olan Parkinson hastalari icin STN-DBS ameliyatlari yapilir. Lezyonlarin geri donusumsuz olmasi ve komplikasyon oldugu takdirde sinirli yaklasimlarin yapilabilmesi ablasyon ameliyatlarinin dezavantajlaridir. Ancak ablasyon ameliyatlari ucuza mal olur ve daha sonraki izleme ihtiyac gostermemektedir. Buna karsin DBS'nun maliyeti yuksektir ve ameliyat sonrasindaki takiplerde bu konuda uzmanlasmis personele ihtiyac vardir. Derin beyin stimulasyonu uygulamalarinin bilinen intraoperatif yan etkileri disinda postoperatif infek-siyon, hemoraji, kablonun kirilmasi ve deri erozyonlari gibi baska sorunlarla da karsilasilabilir. Ayrica stimulator omrunu 3-5 yil icinde tamamlar. Derin beyin stimulasyonuna bagli cesitli komplikasyonlar bu tedavinin gecici veya kalici olarak hastalarin %5-10'unda birakilmasina neden olur (23). Subtalamotominin STN-DBS'nin yerini tamamen alacagini soylemek yanlis olur, ancak bizim serimizde oldugu gibi ekonomik nedenlerle STN-DBS'ye ulasimin zor oldugu hasta grubunda akla gelecek bir secenek olmalidir. Ayrica DBS implantasyonunu infeksiyon veya kardiyak pacemaker gibi nedenlerle kullanamayan ve stimulatorun ayarlanmasi icin takiplere gelmesi zor olan hastalar icin de subtalamotomi akilci bir secenek olarak dusunulebilir.

Normal insanlarda ve maymunlarda STN'nin hasara ugramasi hemiballizm veya hemikoreyi tetikler (24,25). Ancak MPTP lezyonlu maymunlarda durum biraz daha farklidir. Bu maymunlarda STN lezyonlari nadiren hemiballizme neden olur veya olustugu takdirde hafiftir ve birkac hafta icinde gecme egilimindedir (26). Guridi ve Obeso'ya gore PH'da STN lezyonlari hemiballizm esigini arttirir (27). Parkinson hastalarindaki tek tarafli ya da iki tarafli STN lezyonlari sonucunda kore veya ballistik hareketler gozlenebilir. Ancak bu istemsiz hareketler hayvan calismalarina uyumlu sekilde sik gorulmez ve ortaya ciktiginda genellikle zamanla kaybolma egilimindedir. Simdiye kadar unilateral subtala-motomiye bagli en yuksek bildirilen hemiballismus-hemikore orani %16'dir (11). Bizim serimizde 1 hastada hemiballismus gelisti ve valproat tedavisi ile hastanin istemsiz hareketleri zaman icinde tamamen kayboldu. Postoperatif kranyal MR incelemesinde bu hastanin lezyonunun STN sinirlari icinde oldugu goruldu. Literaturde STN lezyonlarinin lokalizasyonu ile hemiballismus gelisme riski arasinda kesin bir korelasyon bulunamamistir (11,28). Ancak literaturde subtalamotomi sonrasi koreik-ballistik hareketleri uzun sureli devam eden hastalar da bildirilmistir (11,28). Subtalamotomi sonrasi hemiballismus bildirimleri buyuk oranlarda olmasa da bu yontemin uzun vadede kullanilmasini engelleyen en onemli nedendir. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte STN lezyonlarinin pallidofugal lifleri tutmamasina ve buyuk olmamasina ozen gostermek hemiballismustan kacinmak icin etkili olabilir (5,11). Hastalarimizda hemiballismus disinda bilissel bozukluk, disfaji veya baska bir komplikasyon gelismemesi de bu yontemin guvenilir oldugunu gostermektedir.

Sonuc olarak daha onceki calismalar ve bu vaka serisi goz onune alindiginda subtalamotomi orta-ileri PH tedavisinde etkili ve guvenilir bir yontem olarak gozukmektedir. Derin beyin stimu-lasyonunun ulasilamadigi veya uygun olmadigi durumlarda sub-talamotomi alternatif bir yontem olarak dusunulebilir. Ancak subtalamotominin gunluk kullanima gecebilmesi icin, STN-DBS calismalarinda oldugu gibi buyuk olcekli, kontrollu, randomize calismalara ihtiyac vardir.

DOI: 10.4274/npa.y6010

Kaynaklar

(1.) Lees AJ, Hardy J, Revesz T. Parkinson's disease. Lancet 2009; 373:2055-66.

(2.) Olanow CW, Stern MB, Sethi K. The scientific and clinical basis for the treatment of Parkinson disease. Neurology 2009; 72(Suppl 4):S1-136.

(3.) Foltynie T, Hariz MI. Surgical management of Parkinson's disease. Expert Rev Neurother 2010; 10:903-14.

(4.) Alvarez L, Macias R, Guridi J ve ark. Dorsal subthalamotomy for Parkinson's disease. Mov Disord 2001; 16:72-8.

(5.) Su PC, Tseng HM, Liu HM et al. Subthalamotomy for advanced Parkinson disease. J Neurosurg 2002; 97:598-606.

(6.) Vilela Filho O, Silva DJ. Unilateral subthalamic nucleus lesioning. A safe and effective treatment for Parkinson's disease. Arq Neuropsiquiatr 2002; 60:935-48.

(7.) Merello M, Tenca E, Perez Lloret S et al. Prospective randomized 1-year follow-up comparison of bilateral subthalamotomy versus bilateral subthalamic stimulation and the combination of both in Parkinson's disease patients: a pilot study. Br J Neurosurg 2008; 22:415-22.

(8.) Patel NK, Heywood P, O'Sullivan K et al. Unilateral subthalamotomy in the treatment of Parkinson's disease. Brain 2003; 126:1136-45.

(9.) Alvarez L, Macias R, Lopez G et al. Bilateral subthalamotomy in Parkinson's disease: initial and long-term response. Brain 2005; 128:570-83.

(10.) Tseng HM, Su PC, Liu HM et al. Bilateral subthalamotomy for advanced Parkinson disease. Surg Neurol 2007; 68 Suppl 1:43-50.

(11.) Alvarez L, Macias R, Pavon N ve ark. Therapeutic efficacy of unilateral subthalamotomy in Parkinson's disease: results in 89 patients followed for up to 36 months. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009; 80:979-85.

(12.) Barlas O, Hanagasi HA, Imer M et al. Do unilateral ablative lesions of the subthalamic nucleus in parkinsonian patients lead to hemiballism? Mov Disord 2001; 16:306-10.

(13.) Coban A, Hanagasi HA, Karamursel S et al. Comparison of unilateral pallidotomy and subthalamotomy findings in advanced idiopathic Parkinson's disease. Br J Neurosurg 2009; 23:23-9.

(14.) Hughes AJ, Daniel SE, Kilford L et al. Accuracy of clinical diagnosis of idiopathic Parkinson's disease: a clinico-pathological study of 100 cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1992; 55:181-4.

(15.) Hoehn M, Yahr M. Parkinsonism: onset, progression and mortality. Neurology 1967; 17:427-42.

(16.) Fahn S and Elton RL, Members of the UPDRS Development Committee: Unified Parkinson's disease rating scale. In: S. Fahn, C.D. Marsden, D.B. Calne and A. Lieberman, Editors, Recent developments in Parkinson's disease, MacMillan Health Care Information, Florham Park 1987; 153-63.

(17.) Miller WC, DeLong MR. Altered tonic activity of neurons in the globus pallidus and subthalamic nucleus in the primate in MPTP model of parkinsonism. In: Carpenter MB, Jayaraman A, eds. The basal ganglia II. New York: Plenum press, 1987: 415-27.

(18.) Bergman H, Wichmann T, Karmon B et al. The primate subthalamic nucleus. II. Neuronal activity in the MPTP model of parkinsonism. J Neurophysiol 1994; 72:507-20.

(19.) Wichmann T, Bergman H, De Long MR. The primate subthalamic nucleus. III. Changes in motor behaviour and neuronal activity in the internal pallidum induced by subthalamic inactivation in the MPTP model of parkinsonism. J Neurophysiol 1994; 72:521-30.

(20.) Obeso JA, Rodriguez-Oroz MC, Rodriguez M et al. Pathophysiology of the basal ganglia in Parkinson's disease. Trends in Neuroscience 2000: 23(Suppl 10):8-19.

(21.) Su PC, Ma Y, Fukuda M et al. Metabolic changes following subthalamotomy for advanced Parkinson's disease. Ann Neurol 2001; 50:514-20.

(22.) Merello M, Starkstein S, Nouzeilles MI et al. Bilateral pallidotomy for treatment of Parkinson's disease induced corticobulbar syndrome and psychic akinesia avoidable by globus pallidus lesion combined with contralateral stimulation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001; 71:611-4.

(23.) Benabid AL, Chabardes S, Mitrofanis J et al. Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus for the treatment of Parkinson's disease. Lancet Neurol 2009; 8:67-81.

(24.) Crosman AR, Sambrook MA, Jackson A. Experimental hemichorea/hemiballismus in the monkey: studies on the intracerebral site of action in a drug-induced dyskinesia. Brain 1984; 107:579-96.

(25.) Vidakovic A, Dragasevic N, Kostic VS. Hemiballism: Report of 25 cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994; 57:945-9.

(26.) Guridi J, Herrero MT, Luquin R et al. Subthalamotomy improves MPTP-induced parkinsonism in monkeys. Stereotact Funct Neurosurg 1994; 62:98-102.

(27.) Guridi J, Obeso JA. The role of the subthalamic nucleus in the origin if hemiballism and Parkinsonism: New surgical perspectives. The Basal Ganglia and new Surgical approaches for Parkinson's disease. Advances in Neurology. (eds: JA. Obeso, MR: DeLong, C. Ohye and CD Marsden). Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia 1997; Vol 74; 235-47.

(28.) Tseng HM, Su PC, Liu HM. Persistent hemiballism after subthalamoto-my: the size of the lesion matters more than the location. Mov Disord 2003; 18:1209-11.

Hasmet A. HANAGASI, Orhan BARLAS *

Istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakultesi, Noroloji Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

* Istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakultesi, Norosirurji Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Hasmet A. Hanagasi, Istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakultesi, Noroloji Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye Tel: +90 532 272 85 19 E-posta: hasmet@yahoo.com Gelis tarihi/Received: 01.02.2011 Kabul tarihi/Accepted: 11.02.2011
Tablo 1. Subtalamotomi yapilmis hastalarin preoperatif genel klinik
ozellikleri

Klinik ozellikler

Yas                52 [+ or -] 14
Erkek/Kadin               8/3
Hastalik suresi (yil)      11.2 [+ or -] 4.5
Levodopa gunluk dozu (mg)     985 (600-1800)
Hoehn&Yahr
 III                  3
 IV                   8
BPHDO bolum III "acik" donem  26.1 [+ or -] 11.1

BPHDO: Birlesik Parkinson Hastaligi Degerlendirme Olcegi

Tablo 2. Unilateral subtalamatomi yapilan hastalarin preoperatif ve
postoperatif Birlesik Parkinson Hastaligi Degerlendirme Olcegi motor
skorlarinin karsilastirilmasi

Motor Bulgular           Pre-op       Post-op

Aksiyel Bulgular
Yuz ifadesi          1.9 [+ or -] 0.8   1.4 [+ or -] 0.8
Donma             1.7 [+ or -] 1.5   0.9 [+ or -] 1.1
Yuruyus            1.9 [+ or -] 0.7   0.8 [+ or -] 0.7
Postural Denge         1.5 [+ or -] 0.9   0.9 [+ or -] 0.7

Ekstremite Bulgulari
Bradikinezi-Kontralateral    9 [+ or -] 3    3.3 [+ or -] 3.7
Bradikinezi-Ipsilateral    6.8 [+ or -] 2.7   4.1 [+ or -] 3
Rijidite-Kontralateral     4.1 [+ or -] 1.4   1.3 [+ or -] 1.3
Rijidite-Ipsilateral      2.5 [+ or -] 0.9   1.5 [+ or -] 1.1
Bradikinezi- Kontralateral   2.8 [+ or -] 2.3   1 [+ or -] 1.3
Bradikinezi-Ipsilateral    2.5 [+ or -] 2.1   1.7 [+ or -] 1.4

Motor Bulgular         p

Aksiyel Bulgular
Yuz ifadesi          0.01
Donma             0.02
Yuruyus            0.006
Postural Denge         0.06

Ekstremite Bulgulari
Bradikinezi-Kontralateral   0.003
Bradikinezi-Ipsilateral    0.008
Rijidite-Kontralateral    0.004
Rijidite-Ipsilateral      0.06
Bradikinezi- Kontralateral   0.01
Bradikinezi-Ipsilateral    0.02
COPYRIGHT 2011 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Research Article/Arastirma Makalesi
Author:Hanagasi, Hasmet A.; Barlas, Orhan
Publication:Archives of Neuropsychiatry
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Jun 1, 2011
Words:3124
Previous Article:Neurological soft signs in bipolar disorder: the impact of comorbid attention deficit hyperactivity disorder/Iki uclu bozuklukta silik norolojik...
Next Article:Prevalence of ADHD in adult psychiatric outpatient clinic and comorbid psychiatric disorders in ADHD/Genel psikiyatri polikliniginde eriskin dikkat...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |