Printer Friendly

Ukmerge: town structure and urban processes/Ukmerge: miesto struktura ir urbanistiniai procesai.

Ivadas

Lietuvos urbanistikos teorijoje ir praktikoje didziausio demesio daugiau kaip pries 30-40 m. buvo susilauke 10 miestu, kurie sudare tolygios sklaidos vadinamuju senuju ir naujuju regioniniu centru sistema. Aktyvu, mazdaug 20 m. trukusi, jos vystyma dabartiniu supratimu galima vadinti sekmingu salies miestu sistemos vystymo valdymo pavyzdziu. Taciau atkurus salies nepriklausomybe, tokio tipo urbanistinei politikai vykdyti neatsirado salygu ir galimybiu. Todel besivystancios rinkos ekonomikos santykiai per pirmaji desimtmeti reiksmingiausiu miestu skaiciu sumazino iki 5 didmiesciu, kuriuos galima vadinti buvusios tolygios desimties regioniniu centru sistemos reliktu. Del antrojo desimtmecio ekonomines raidos ypatybiu auksciausius hierarchinius rangus islaike Vilnius, Klaipeda ir is dalies Kaunas. Todel tokia centru sistemos raida rodo, kad rinkos ekonomikos salygomis ir esant palyginti mazai bei nedidelio veiklos intensyvumo miestu sistemai galima tiketis tik 2-3 didmiesciu bendros sistemines reiksmes augimo.

Naturalu, kad ir zemesniuose hierarchiniuose lygiuose vyksta ne mazesnes reiksmes ir intensyvumo pokyciai (apie tai placiau monografijoje, Juskevicius, Valeika 2007). Vyksta is dalies ir paieskos islaikyti bei didinti miestu socialini, investicini patraukluma tarpusavio konkurencijos salygomis, stabilizuoti demografini potenciala ir t. t. Paiesku iniciatyva pastaruosius 20 m. priklause is esmes vietos politikams, ypac merams, verslininkams. Pagrindiniai veiksniai vadybiniai gebejimai, lobizmas, kompetencija. LR teritorijos bendrojo plano vaidmuo situose procesuose buvo simbolinis.

Per pastaruosius 5 metus vis daugiau miestu, administraciniu rajonu bei savivaldybiu yra parenge atitinkamus bendruosius planus. Visi jie yra viesi ir lengvai prieinami. Tai teigiamas pozymis. Taciau salyje nera jokios bendrojo planavimo metodines rekomendacijos ar bent rodikliu, skirtu lyginamajai analizei, saraso. Todel nera elementariu prielaidu bendrojo planavimo kokybes analizei ir urbanistinio planavimo sistemai vystyti.

Sio straipsnio tikslas--supazindinti skaitytojus su Ukmerges miesto bendrojo plano rengimo pirmosios dalies--esamos bukles ivertinimo--svarbiausiais metodikos principais (Ukmerges miesto ... 2010). Autoriai tikisi, kad tokiu ar panasiu budu galima butu susipazinti, ivertinti skirtingas nuomones ir sukaupti kritine mase informacijos. Atsirastu galimybe apsispresti del metodikos tolimesnio vystymo krypciu.

Ukmerge salies miestu sistemoje

Ukmerges vaidmuo salies gyvenime yra susijes su trimis periodais. Prieskario laikotarpiu (pagal 1923 ir 1935 m. statistinius duomenis, Lietuvos statistikos metrastis 1931) Ukmerge buvo svarbus salies centras, nes pagal gyventoju skaiciu ji buvo 5 pagal ranga miestas (be Vilniaus). Iki 1959 m. Ukmerges reiksme isliko stabili, ji buvo 7 pagal ranga salies miestas.

1959-1989 m. Ukmerges reiksme, palyginus su kitais salies miestais, nuo 7 sumazejo iki 15 rango (1 pav.).

Pagrindines priezastys--Ukmerge nepateko i sparciai vystomu regioniniu centru (Utena, Alytus, Marijampole, Taurage, Telsiai) kategorija ir todel neturejo atitinkamu resursu; ji nepateko ir i pramoniniu prioritetinio vystymo miestu (Jonava, Kedainiai, Mazeikiai) grupe; jos patraukluma mazino gelezinkelio nebuvimas. Be to, salies miestu--regioniniu centru--isdestymo ideja remesi tolygios 10 (nei daugiau, nei maziau) regioniniu centru sklaidos principu, kuris Ukmergei nebuvo palankus.

1989-2008 m. Ukmerge islaike 15 ranga. Tai rodo, kad rinkos salygos is dalies suvienodino visu miestu vystymo galimybes, todel dar veikia vystymosi inercijos veiksniai. Veikia ir kiti veiksniai: miesto patraukluma lemia vadybiniai gebejimai; konkurencija ir miestu susitarimai del bendradarbiavimo ar veiklos specializacijos pasidalinimo; darbo jegos kvalifikacijos skirtumai; pasiulos investuoti turinys ir kokybe laiko ir erdves poziuriu. Dalis veiksniu netiesiogiai yra uzprogramuoti 2002 m. Seimo patvirtintame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane (LRTBP). Siame plane Ukmergei yra suteikta II lygmens regioninio naujai pletojamo centro kategorija. Taciau sis planas neturi finansiniu ir kitokiu priemoniu, leidzianciu siekti istatymo, t. y. LRTBP numatyto tikslo. Be to, sis tikslas niekaip nekoreliuoja su salyje veikiancia finansavimo sistema.

[FIGURE 1 OMITTED]

Geografine ir komunikacine padetis yra dvilype. Ukmerge yra 4 regioniniu (apskriciu) miestu centre, taciau toki privaluma mazina per daug didelis atstumas uzmegzti ir islaikyti intensyvius ir pastovius kasdieninius socialinius ir ekonominius rysius su minetais centrais, o ypac naudingus su Vilniumi ir Kaunu. Pacios Ukmerges formuojama itakos zona yra per daug maza, kad uzpildytu savo ir gretimu rajonu kaimu ir miesteliu funkcines atskirties zonas. Is 2 pav. parodyto principo matyti, kad atskirties zonos gali buti sumazintos, jeigu salies teritorijos (placiaja prasme) centru tinklas butu formuojamas is didesnio skaiciaus miestu.

Teoriskai toks tinklas su neesminiais nukrypimais egzistuoja, ji sudaro 27 miestai: 14 didziausiu ir 13 mazesnio rango miestu. Pastaruju miestu dislokacija koreliuoja su regresiniu raidos zonu egzistavimu (3 pav.). Praktiskai si ideja turetu buti pletojama Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane kartu su mintimi, kad 27 strukturiniu miestu tinklas turetu tapti salies administracinio padalinimo reformos pagrindu, jeigu nebus neigiami darnios urbanistines pletros policentriskumo ir tolygios centru sklaidos privalumai. Apskritai LRTBP turetu buti skirtas vien strateginio miestu tinklo ir strategines infrastrukturos formavimo ilgalaikei politikai igyvendinti. Vystymo prioritetai, salies BP sprendiniu igyvendinimo finansines, ekonomines ir kitokios paramos mechanizmai, kuriu turinys turetu koreliuoti su valstybes investiciju bei kitomis programomis, principu visuma kaip irankis, padedantis isvengti bereikalingos miestu konkurencijos, realus subsidiarumas turetu buti naujo tipo LRTBP esminiai pozymiai. Miestu tinklo vystymo prioritetu sarasa turetu pradeti Ukmerge, Raseiniai, Taurage, Rokiskis, Varena.

[FIGURE 2 OMITTED]

[FIGURE 3 OMITTED]

Gyventojai, demografines tendencijos

Ukmerges miesto gyventoju skaicius nuo 1923 m. per gyventoju surasyma uzfiksuoto 11 365 gyv. skaiciaus iki 1935 m. isaugo 2,8 proc., t. y. vidutiniai metiniai augimo tempai buvo labai mazi--tik 0,2 proc.

Pagal 1959 m. gyventoju surasymo duomenis Ukmergeje gyveno 14,9 tukst. gyventoju. Statistiniai metiniai augimo 1935-1959 m. tempai buvo didesni--1,0 proc. (cia ir toliau Statistikos departamento duomenys).

Didziausi Ukmerges miesto gyventoju skaiciaus augimo tempai buvo 1960-1993 m.--vidutiniskai 2,2 proc. per metus. Tai is esmes atitinka bendra salies urbanizacijos lygio augima, kuris buvo susijes su darbo jegos pertekliumi kaime ir jos migracija i miestus. 1992 m. rengtame Ukmerges miesto generaliniame plane buvusios gyventoju skaiciaus didejimo tendencijos buvo ekstrapoliuojamos, todel jeigu hipoteze butu pasitvirtinusi, 2010 m. Ukmergeje galejo gyventi apie 50 tukst. gyventoju.

Nuo 1993 m. susiformavo priesinga tendencija--gyventoju skaicius mazeja, vidutiniai metiniai mazejimo tempai buvo -0,4 proc. Mazejimo tendencija budinga visiems miestams, isskyrus Vilniu. Statistiskai, ypac globalios finansines ir ekonomines krizes laikotarpiu, kol kas nera jokiu veiksniu, kurie lemtu augimo tendencijas.

Pagrindiniai gyventoju skaiciaus augimo ir mazejimo saltiniai--naturalus prieaugis (n) ir migracija (m). Ju proporcijos keitesi nuolat:
Metai 1981 1985 1988 2004 2007 2008

n, gyv. sk. 121 111 160 -47 -200 -154
m, gyv. sk. 556 420 221 7 71 -132


Pastaruosius 15 m. naturalus prieaugis Lietuvoje, Vilniaus apskrityje buvo neigiamas. Ukmerges rajone ir mieste taip pat neigiamas, taciau cia jis 3-5 ir daugiau kartu didesnis (Ukmerges ... 2008). Pagrindines priezastys--gyventoju senejimas, mazas gimimu skaicius. 2007 ir 2008 m. naturalaus prieaugio kreive siek tiek pakilo, taciau prognozuoti, kad tai ilgalaikes teigiamos tendencijos pradzia, nera jokiu argumentu. Todel remiantis retrospektyvinio periodo ilgalaikemis tendencijomis, galima su didele tikimybe prognozuoti, kad naturalus prieaugis (n) Ukmerges mieste 10-15 m. isliks neigiamas:
I variantas,
susiklosciusios tendencijos n = -0,07 proc. per metus

II variantas, optimistinis n = -0,04 proc. per metus


Ukmerges miesto ir rajono gyventoju migracijos saldo statistines tendencijos yra siek tiek kitokios. Lietuvos ir Vilniaus apskrities migracijos saldo 1996-2000 m. buvo neigiamas ir atitinkamai sudare apie -6 ir -4 gyv./1000 gyv. Nuo 2001 iki 2007 m. Vilniaus apskrities migracijos saldo tapo teigiamas--apie 2, o salies--apie -2 gyv./1000 gyventoju. Ukmerges miesto ir rajono migracijos saldo buvo dazniau teigiamas negu neigiamas ir palyginti stabilus. Stabiluma leme geros uzimtumo galimybes ir is dalies Vilniaus metropolio patrauklumas. Tiketina, kad Ukmerges migracijos saldo ir ateityje priklausys nuo Vilniaus metropolio vystymosi tempu. 2008 m. staigus nuosmukis--Ukmerges miesto migracijos saldo sudare -4,8 gyv./1000 gyv. Kol kas si fakta butu galima laikyti atsitiktiniu atveju, jeigu tai nesutaptu su ekonominio nuosmukio pradzia. Kadangi tai ciklais pasikartojantis procesas, o kitokiu konkreciu argumentu nera, 10-15 m. periodui prognozuojamas silpnas teigiamas migracijos saldo:
I variantas m = 0,03 proc. per metus

II variantas, optimistinis m = 0,04 proc. per metus


Remiantis naturalaus prieaugio ir migracijos saldo prognozemis, 2020-2023 m. tiketinas optimistinis Ukmerges gyventoju skaicius galetu sudaryti apie 28 tukst. gyventoju, ivertinant statistines tendencijas--23-24 tukst. gyventoju. Prognozes tikslumas yra neapibreztas. Taciau rinkos ekonomikos salygomis nera kito budo kaip statistine ekstrapoliacija iki 10 m. laikotarpiui. Todel Ukmerges miesto bendrasis planas turetu buti rengiamas 23-28 tukstanciu gyventoju miestui (4 pav.).

Tam tikruose Ukmerges bendruomenes sluoksniuose tai buvo ivertinta kaip pesimistinis poziuris i miesto pletros potenciala. Taciau jo pervertinimas yra blogiausias atvejis, nes tada gyventoju skaicius taptu tam tikros spekuliacijos priemone, lemtu nepagristai dideles pretenzijas plesti socialine ir technine infrastruktura bei zemes poreiki. Tokia informacija vieso joje erdveje taip pat butu neigiamas veiksnys. Esama teritoriju planavimo sistema tokioje diskusijoje nera pagrindas. Sistema butu naudinga, jeigu bendrasis planavimas butu testinis, t. y. butu galima reaguoti bet kuriuo laiko momentu i bet kuriuos realius poreikius.

[FIGURE 4 OMITTED]

Ukmerges miesto struktura

Miesto potencialaus vystymo teritorija, identifikuota Ukmerges rajono teritorijos bendrajame plane, buvo suskirstyta i 37 miesto rajonus (toliau--rajonus), ivertinant svarbiausiu gatviu tinkla, vyraujanti statiniu ir veiklos pobudi, gamtiniu kompleksu ribas (1 lentele). Toks rajonavimas yra prielaida esamos bukles strukturinei analizei ir ivertinimui, veliau--variantiniam planavimui ir diferencijuotam pletros reglamentavimui. Be to, tai prielaida miesto vystymo monitoringo sistemai kurti.

Vienas is svarbiu teigiamu miesto strukturos pozymiu yra polifunkciskumas. Pagal jo laipsni rajonai pasiskirsto i 4 grupes (5 pav.):

a) Didziausio funkcinio integruotumo 5 gyvenamieji rajonai, kuriems budingos isvystytos centrines funkcijos. Siuose rajonuose sukoncentruota 74 proc. viso miesto administraciniu, sveikatos apsaugos, prekybos, svietimo, kulturos paslaugu potencialo. Rajonu sklaida faktiskai sudaro pagrinda efektyviai policentrinei miesto strukturai formuoti.

b) 9 misrus gyvenamieji, pramones rajonai. Taciau dauguma ju yra silpnai isvystyti, turi tik viena kita papildomos funkcijos objekta. Jiems vystyti turetu buti taikomas diferencijuotas funkcines pletros rezimas, suderintas su policentrines strukturos principais.

c) 20 specializuotu gyvenamuju, pramones, sodu bendriju, sporto ir kitokiu rajonu, neturinciu ryskiu pozymiu.

d) 3 neuzstatytu zemes ukio, pavieniu sodybu ir gamtiniu teritoriju rajonai. Rajonai buvo identifikuoti miesto potencialios pletros teritorijoje, kuri yra traktuojama kaip prielaida ir prevencine priemone isvengti chaotisko uzstatymo.

Teigiamas strukturos pozymis yra gyventoju ir darbo vietu skaiciaus santykis. Kuo jis didesnis, tuo rajonas autonomiskesnis, patogesnis gyventi, mazesnis susisiekimo transporto priemonemis poreikis, tai prielaida socialinei integracijai. Santykis nera normuojamas, taciau paprastai rekomenduojama, kad kiekviename rajone butu darbo vietu tiek, kad jos sudarytu bent 5-10 proc. cia gyvenanciu dirbanciuju asmenu skaiciaus. Apskritai darbo vietu sklaida ir tankis (2009 m. imoniu apklausos duomenys) strukturiniu poziuriu yra nepalankus:
Darbo vietu tankis,
d. v./ha 0 0,1-0,9 1-1,9 2-2,9 3-3,9 6,8 10,3
Rajonu skaicius 18 4 4 5 4 1 1


Todel toki slenksti perzengia tik tie misrus gyvenamieji rajonai, kuriuose darbo vietu tankis yra 3-10 d. v./ha. Tokie yra 6 rajonai (6 pav.). Siuo poziuriu neisvystytu rajonu yra apie 80 proc. Todel galima kalbeti apie ilgalaiki tiksla didinti tokiu rajonu polifunkciskuma. Tai problema, ji bus aktuali ir ateityje, nes investicijos i gamybos, prekybos, paslaugu ir kitas sferas yra neapibreztos laiko ir erdves poziuriu. Be to, investiciniu objektu dislokacija mieste gali buti sunkiai sprendziama problema del dvieju priestaringu kriteriju vadinamuju viesuju ir privaciu (konkreciau -pelno) interesu. Tokiai problemai spresti planavimo sistemoje turetu buti sukurti sklypu, ypac skirtu socialinei infrastrukturai vystyti, ilgalaikio rezervavimo principai ir atitinkamas finansinis ar kitoks mechanizmas savivaldybei, igyvendinanciai miesto bendrojo plano sprendinius.

Darbo ir gyventoju tankis ir tankio sklaidos ypatybes miesto strukturoje yra svarbiausi pozymiai, lemiantys galimybe formuoti viesojo trans-portomiesta. Pagal rengejo atliktus tyrimus bei skaiciavimus gyventoju ir darbo vietu tankis analizuojamoje Ukmerges teritorijoje yra labai diferencijuotas: praktiskai nuo 0 iki labai didelio 108 g. d. v. sk./ha tankio. Paprastai teigiama, kad viesojo transporto rinka gali susiformuoti, jeigu gyventoju ir darbo vietu tankis yra didesnis negu 30 g. d. v. sk./ha viesojo transporto tinklo arba stoteliu pasiekiamumo zonoje. Tokie yra 6 rajonai. Turetu buti ivykdyta ir kita salyga--teritorija turi buti kompakti ska (tai konkretus darniosios pletros reikalavimas) ir uzimanti plota, bent du kartus didesni negu susisiekimo pesciomis erdve. Ukmergeje ivykdyti tokius reikalavimus yra sunku.

6 pav. identifikuota tik is dalies kompaktiska teritorija, kurioje 30 g. d. v. sk./ha kriteriju atitinka 40 proc. rajonu. Tai pagrindinis Ukmerges viesojo transporto veiklos laukas, kurio potencialas butu pakankamas pagrindas ir ateityje islaikyti gyvybinga susisiekimo sistema, jeigu jame darbo ir gyventoju tankis permanentiskai butu didinamas.

Centriskumas--miesto strukturos pozymis, rodantis, kokiu mastu miesto centras yra veiklos ir itakos (rinkos) centre; esant stambesniam masteliui--ar racionaliai isnaudojamos gretimos centro teritorijos. Jeigu miesto centru laikytume istorine miesto dali (5 pav. 11 ir 12 Nr.), tai is 6 ir 7 pav. matytume, kad Ukmerges miesto siaures ir vakaru strukturines dalys yra daug silpniau isvystytos ir todel komunikaciniu poziuriu neisnaudojami centro privalumai. T. y. centras yra ex centre. Is dalies si trukuma kompensuoja centri niu funkciju slinktis Vytauto prospektu rytu kryptimi. Siuo poziuriu diskutuotinas buvusio karinio miestelio teritorijos pertvarkymas i poilsio, svietimo, prekybos ir pramogu parka. Vien parkui skiriamas 21,9 ha plotas yra per daug didelis, ir apskritai karinio miestelio pertvarkymas i strukturini elementa, konkuruojanti su miesto esamu centru, yra klaidinga koncepcija. Miesto sisteminiu interesu poziuriu cia turetu atsirasti misrus 23 aukstu gyvenamasis kompleksas, galintis sumazinti miesto vystymo disproporcijas.

[FIGURE 5 OMITTED]

[FIGURE 6 OMITTED]

Is 7 pav. matyti, kad centro aktyvumas, palyginti su apibendrintu 1935 m. situacijos modeliu, yra daug mazesnis. Aktyvumo duobe per pastaruosius 50 m. suformavo iscentrine miesto pletra, ypac daugiaauksciu namu statyba. Tai siuolaikine daugelio miestu strukturu kaitos ir centru nykimo problema, kuri budinga bent kiek didesniam miestui. Ji is dalies yra objektyvi, susijusi su gyvenimo kokybes (bustas ir jo aplinka, kurios indikatoriai yra intensyvus eismas, susikimsimas, tarsa) ir busto tipo bei jo vietos laisvo pasirinkimo galimybemis, kuriu anksciau nebuvo. Tokias prielaidas siandien is esmes sudaro masine automobilizacija ir apskritai rinkos ekonomikos raida ir socialiniu santykiu kaita. Visa tai yra vieno is miesto gyvavimo ciklo suburbanizacijos --pozymiai. Jai reguliuoti rengiami ivairiu pavadinimu planai, is dalies tinka bendresnis pavadinimas--"miesto regeneracijos projektas", kuris daznai apima, pavyzdziui, tokias savokas kaip miesto centro rekvalifikacija, aiksciu rehabilitacija, infrastrukturos modernizacija, bustu renovacija, istoriniu pastatu rekonversija, tradicine konversija, bet kuris naujos statybos tipas (Galivel & Associes 1999).

[FIGURE 7 OMITTED]

Ukmerges atveju reikia pabrezti dar tris svarbius "duobes" aspektus. Pirma, pagrindine dali uzima senamiestis--111,12 ha (patikslintas variantas), tai sudaro 5,4 proc. miesto ploto (Ukmerges ... 1997). Palyginkime--Vilniaus senamiestis uzima tik 0,9 proc., Rygos senamiestis--1,43 proc. (Marana 2006). Finansine, visuotinio demesio, ivairiausiu tvarkymo ir kokybes vystymo galimybiu prasme sie du senamiesciai yra nepalyginami. Todel neproporcingai didelis Ukmerges senamiestis bendruomenei gali buti nepakeliama nasta ne viena ir ne du desimtmecius. Tokia perspektyva nebus patraukli ir nedidins senamiescio patrauklumo, greiciau atvirksciai--stipres regresiniai procesai. Antra, senamiescio vizualines apsaugos zona padidina nediskutuojamo reguliavimo teritorija dvigubai--iki 11 proc. visos miesto teritorijos arba iki 25 proc. uzstatytos teritorijos. Senamiestis praktiskai tampa lemiamu miesto vystymo ir jo sistemos funkcionavimo kokybes veiksniu. Todel, trecia, remiantis ES programos URBACT II principais turetu buti ne tik horizontali ivairiu veiklos sektoriu (susisiekimo, ekonominio vystymo, socialines infrastrukturos ir t. t.) integracija, bet ir vertikali integracija tarp ivairiu valstybes, regioninio ir lokalaus valdymo lygmenu, tarp privataus ir vieso sektoriu, bendruomenes interesu (Drubigny 2010). T. y. Ukmerges senamiescio problemu sprendimas neturetu apsiriboti saugomos teritorijos vidiniais aspektais ir vidiniais resursais. Kitu saliu miestu patirtis rodo, kad miestu regeneracijai nepakanka vien politiniu ir ekonominiu sluoksniu kompetencijos, nes dazniausiai ju veiklos motyvai yra skirtingi. Todel siekiama suburti kuo didesne institucine ivairove (Di Ciommo 2010).

Pagal 1995 m. dokumenta "Ukmerges miesto urbanistinio paminklo sklypu planas. Projektinis sklypu planas" senamiescio teritorijoje siuloma atkurti perimetrini gatves apstatymo pobudi; parengti paminklosaugini diferencijuota reglamenta, kurio pagrindines tezes--saugomas esamas uzstatymas (galimas remontas, rekonstrukcija, restauravimas), nekeiciami pastatu matmenys, saugomi elementai ir formos bei kiti reikalavimai. Per 16 m. mineto dokumento efektyvumas nebuvo patikrintas. Pagal turima informacija artimiausiu metu bus rengiamas naujas senamiescio teritorijos reglamentas ir reikalavimai vizualines apsaugos zonai. Koks bus konkretus turinys, galima tik spelioti. Taciau neziurint to, straipsnio kontekste ir apskritai Ukmerges miesto bendrojo plano kontekste kyla abejoniu:

-- reglamentas tikriausiai bus rengiamas ilgai ir detaliai, taciau jis gali greitai pasenti dar iki igyvendinimo pradzios, nes visiskai neapibrezta investiciju ir prielaidu joms atsirasti tikimybe miesto erdves ir laiko poziuriu; nezinoma visuomenes interesu bei socialines ir ekonomines aplinkos kaita, taip pat daugybe kitu dalyku;

-- jau buvo konstatuota, kad Ukmerges senamiestis yra lemiamas veiksnys formuojant kokybiska miesto sistema. Todel faktas, kad miesto bendrojo plano ir senamiescio reglamento rengimo terminai nesutampa, visais poziuriais yra neigiamas dalykas;

-- reglamentas be konkretaus suplanavimo projekto ir atitinkamu jo igyvendinimo mechanizmu neturi realios prasmes;

-- tradiciskai reglamentuojami morfologiniai pozymiai. Funkcinis turinys paprastai yra ignoruojamas, paliekamas savieigai--vadinamosioms urbanistinems mutacijoms (Juskevicius et al. 2009), todel galimos ir nepageidautinos strukturines deformacijos;

-- didele tikimybe, kad senamiestis bus traktuojamas kaip autonominis vienetas, nepagristai sumenkinant jo daugialypius tiesioginius ir griztamuosius rysius miesto sistemoje.

Racionalaus miesto vystymo ir atitinkamos strukturos formavimas yra ilgalaikis procesas, kuriame realiai del investiciju neapibreztumo, gyventoju mokumo ir finansiniu, organizaciniu bei kitu priezasciu gali atsirasti nesuderintu miesto pletros veiksmu, neigyvendintu sprendiniu, gali atsilikti igyvendinimas. Todel siulytina tokia veiksmu eile:

a) Turetu buti suformuotas miesto vystymo ilgalaikis veiksmu planas. Jo tikslas--formuoti poli-centrine struktura, kurioje butu islaikytos pagristos darbo vietu ir gyventoju skaiciaus proporcijos; darbo vietu ir gyventoju tankis, palankus viesojo transporto veiklai; miesto centro gyvybingumas; islaikytas ne mazesnis negu esamas miesto strukturos kompaktiskumo laipsnis. Visa tai prielaidos, kad isores efektu poveikiai (tarsa, triuksmas, neracionalios laiko islaidos ir t. t.) bus minimizuoti.

b) Is 7 pav. matyti, kad veiksmu ilgalaikis prioritetas turetu buti Ukmerges miesto isvystymo disproporciju sumazinimas. Aktualiausia, taciau ir silpniausia vieta--senamiestis, tai yra miesto centras. Europoje tai zinoma problema, kurios sprendimas siejamas su viso miesto regeneracija arba su veiksmais, kurie grazintu vidurine gyventoju klase i senamiesti (pavyzdziui, Programme d'Actions ... 2004; Ananian 2009). O tai priklausys nuo senamiescio teritorijos vystymo strategijos. Jeigu ji atmes toki tiksla, "gali susiformuoti "riestainio tipo" miestai del priemiesciu vystymosi, o viduryje nelieka nieko, isskyrus istorines miesto dalis ir prekybos bei laisvalaikio centrus. Blogiausia, kad savivaldybes tokios situacijos nelaiko problema, nes mano, kad centrai susitvarkys savaime. Problema ta, kad vien laisva rinka negali pateikti sprendimo" (pagal Lorens 2006).

c) Disproporciju sumazinimo pagrindine priemone turetu buti miesto strukturines dalies suplanavimo projektas, kuris atspindetu diferencijuota miesto vystymo politika (vystymo strategijas) su atitinkamais vystymo, saugojimo, modernizavimo ir kitokio tipo veiklos rezimais bei specifiniais reglamentais. Tokiu projektu rengimas nera isvystytas (uzuomazgos tik Vilniuje), taciau juos rengti yra perspektyvu. Nedetalizuojant cia tokiu projektu rengimo algoritmo, butina pabrezti kelis principinius dalykus:

-- pirmoji suplanavimo projekto dalis turetu buti uzstatymo projektas, rengiamas remiantis ilgalaikiu veiksmu planu, strategijomis ir miesto bendrajame plane nustatytais teritoriniais prioritetais palyginti maziems kvartalams ar konkretiems kompleksams, jeigu jie turi suinteresuotus savininkus ar vystytojus, o ju siulomai veiklos programai pritare savivaldybe. Veiklos programa yra diskusiju objektas;

-- reglamentas yra suplanavimo projekto dalis, kuri rengiama kartu su uzstatymo projektu ir kuri is esmes pakeicia isankstines konkretaus kvartalo ar komplekso projektavimo salygas bei ju sklypu detaliuosius planus. Esminiai reglamento skyriai: veiklos programa arba veiklos rezimas; veiklu ir statybu draudimai (prevencine priemone); salygos statyti; gatviu, gatveliu, taku parametrai; automobiliu statymo reikalavimai; viesosios erdves; inzineriniu tinklu specifiniai techniniai, tiesimo, eksploatavimo reikalavimai; statybiniai reikalavimai (intensyvumai, auksciai ir t. t.); estetiniai ir kompoziciniai reikalavimai ar rekomendacijos (Juskevicius, Jauneikaite 2008);

-- organizacinis ir juridinis reglamentas butu taip pat suplanavimo projekto dalis, taciau apimtu ir jo igyvendinimo aspektus: juridinius ir finansinius savininku, vystytoju ir savivaldybes isipareigojimus (sutartis) bei valstybes ir ivairiu fondu finansines paramos ir kitokius dokumentus, kuriu visuma garantuoja tinkama projekto finansavima; projekto igyvendinimo terminus, kontrole ir pan.; ivairius ekonominius svertus--diferencijuotus mokescius, kreditu palukanas (Lemaitre 2007).

Zemes naudojimas

Zemes naudojimo intensyvumas ir struktura yra vienas is svarbiausiu miesto strukturos rodikliu, nuo kurio priklauso gyvenamosios aplinkos kokybe, viesuju erdviu tipas ir privalumai, miesto ukio ekonomiskumas, miesto strukturinio vystymo galimybes.

Pirmas Ukmerges miesto ekstensyvaus zemes naudojimo pozymis--mazas gyventoju ir bustu tankis (2 lentele). 23 rajonuose (62 proc.) gyventoju tankis yra mazesnis kaip 13 gyv./ha. Daugiausia tai periferines teritorijos. Uz ju pastaraisiais desimtmeciais susikloste palyginti siaura juosta ir keli koncentruoti zidiniai, kuriuose tiketinas gyventoju skaiciaus augimas. Tai savaimines faktinio miesto pletros ir miesto "isskydimo", kuris miesto ekonomikos poziuriu yra nepateisinamai brangus, pozymiai.

Antras pozymis--zemes naudojimo miesto reikmems intensyvumas. Pagal BP rengejo atliktus tyrimus ir skaiciavimus (M1:10000) zemes naudojimo intensyvumas yra labai diferencijuotas, nes neuzstatytos teritorijos atskiruose rajonuose sudaro nuo 0 proc. iki 99 proc. Pagal laisvos, neuzstatytos teritorijos dali (proc.) visus miesto rajonus skirstome i 6 grupes (3 lentele).

Skaiciuojamasis teorinis miesto pletros potencialas sudaro apie 1750 ha. Vidines pletros, t. y. isiterpiant i esama uzstatyma, potencialas yra apie 430 ha. Neuzstatytu teritoriju isisavinimas senamiestyje yra labiausiai neapibreztas. Todel vidinis potencialas vertintinas apie 400 ha bruto. Kituose miesto rajonuose konkrecios aplinkybes is dalies sumazins ir si plota. Taciau didele tikimybe, kad tai kompensuos smulkus konvertuojamu, rekonstruojamu esamu pastatu sklypai. Vienas is argumentu, kad gali taip ivykti, yra tas, jog pagal gyventoju ir bustu surasyma ne maziau kaip 45 proc. pastatu yra statyti iki 1960 m., o tarp ju mediniai namai sudaro 76 proc., taigi tiketina labai didele fizine, funkcine ir kitokia neatitiktis dabartinei sampratai bei normoms. Procesai gali buti vangus, taciau vargu ar tiketini tokie atvejai kaip, pavyzdziui, Kopenhagos centre 19 pastatu grupei (281 butas) regeneruoti miesto municipalitetas ir busto bei urbanistikos ministerija (1998-2002 m.) skyre apie 40 mln. euru (SBSBY 2002): regeneruoti buvo siekiama tokiu mastu, kad pastatu grupe atitiktu galiojancias normas ir sukurtu dar viena efektyvu pavyzdi.

Vidiniu teritoriju isisavinimas turetu buti negincijamas prioritetas efektyvaus zemes, esamu gatviu ir socialines bei technines infrastrukturos, viesojo transporto naudojimo poziuriais. Planavimo poziuriu ju isisavinimas turetu vykti dviem budais. Pirmasis--labiau gyventoju privacios iniciatyvos pagrindu rengiami pavieniu sklypu detalieji planai. Antrasis--didesnese ir konversinese teritorijose rengiami suplanavimo projektai. Juos inicijuoti turetu savivaldybe ir nekilnojamojo turto vystytojai. Jeigu is vidines apie 400 ha pletros potencialo gyvenamai statybai butu skirta apie 300 ha, tai imant minimalu 10 bustu/ha tanki, teoriskai tokio dydzio teritorijoje tilptu apie 7,5 tukst. gyventoju. Toks potencialas pagal prognozuojama gyventoju skaiciu formaliai butu pakankamas. Taciau yra ir kitu veiksniu.

Isorines pletros, t. y. praktiskai naujose ar silpnai isisavintose teritorijose, pletros potencialas yra labai didelis--apie 1350 ha. Yra keli tokiu teritoriju paskirties aspektai. Pirmasis--prevencine priemone isvengti chaotisko uzstatymo, o esant pagristam poreikiui--priemone, skirta formuoti kompaktiskus pagal is anksto parengtus suplanavimo projektus misriu funkciju gyvenamuosius strukturinius vienetus. Tarp ju turetu buti ir skirtingo morfologinio tipo vienetai, kurie neefektyvus vidinems erdvems (pavyzdziui, 30-40 aru ir didesni sklypai, smulkiu priemiestinio tipo ukiu sodybos, kurioms budingos rekreacines, pazintines funkcijos). Antrasis--centralizuotu inzineriniu tinklu ir pagrindinio miesto masyvo gatviu tinklo testinumas gali buti labai brangus. Todel isorines pletros teritorijose gali buti formuojami nedideli kompaktiski branduoliai miesteliai, turintys bent minimalia socialine infrastruktura, misria ar specifine ekonomine baze, lokalius inzinerinius tinklus. Tokie miesteliai kartu su Ukmerge sudarytu vadinamaji archipelaga--glaudziai susijusi salyna. Treciasis aspektas--kadangi gamybines, verslo veiklos sritys, ju veiklos technologijos ir intensyvumas bei kiti pozymiai nera prognozuojami, tikslinga rezervuoti palyginti dideles bei skirtingos dislokacijos teritorijas ir taip sudaryti didesne pasirinkimo ivairove. Ketvirtas aspektas--turi islikti atviros erdves (zemes ukio, gamtiniu kompleksu ir kitos teritorijos), zeldynai bei kiti krastovaizdi formuojantys elementai.

Zeldynai--vienas is miesto strukturos elementu. Situo poziuriu svarbus trys pozymiai--santykinis zeldynu kiekis, ju sklaida ir kokybe. Pagal turimus duomenis zeldynu plotas--beveik 80 kv. m/1 gyv., tai kelis kartus daugiau, negu tradiciskai suprantamas viesuju zeldynu minimumas (cia neiskaiciuoti sklypu vidiniai zeldiniai). Be to, yra isvystytos sodu bendrijos--statistiskai apie 60 kv. m/1 gyv. Taciau zeldynu sklaida nera tolygi, geriausia situacija yra tik pietineje miesto dalyje. Tuo labiau, kad pietine ir is dalies rytine dali supa miskai. Todel siaurineje miesto dalyje, ypac naujai isisavinamose teritorijose, suplanavimo projektuose turetu buti suformuotas rislus smulkesniu viesuju zeldynu tinklas. Tokie zeldynai--tai viesosios erdves, kurios ypac aktualios vienbuciu namu grupese (vaiku zaidimams, sportavimui, mikroklimatui ir pan.), kuriose absoliuciai vyrauja privacios erdves. Risli ir tolygios sklaidos miesto zeldynu sistema laikoma geriausiu strukturiniu variantu. Praktiskai sukurti toki varianta yra sudetingas uzdavinys, ypac jeigu jis yra susijes su nauju zeldynu formavimu. Vargu ar rasime miesta, kuris issprende toki uzdavini. Dauguma remiasi naturaliu zeldynu pagrindu susiklosciusia situacija. Ukmergeje del didelio zeldynu kiekio esama dispersine sistema galima pripazinti tinkama.

Esmine problema--viesuju zeldynu kokybe. Pagal turimus duomenis Ukmergeje yra du parkai, kuriu bendras plotas 6,7 ha. Kiti zeldynai--naturalus, kuriu pritaikymas miestieciu poreikiams, o veliau prieziura, reikalautu dideliu istekliu. Vienas is urbanistinio planavimo principu--parkai turi buti pasiekiami pesciomis. Pasiekiamumo riba--spindulys R < 800 m. Tokiu atveju 4 parku pakaktu "padengti" pagrindini uzstatyta gyvenamaji masyva. Zinoma, tokiu atveju butu svarbus parku turinys: patrauklios pramogos, paslaugos, tinkama inzinerine iranga, uztikrintas saugumas vaikams ir suaugusiems.

Bustas. Gyvenamosios teritorijos

Svarbiausias apsirupinimo bustu rodiklis--naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui. Per beveik 20 m. apsirupinimo lygis nuo 17,2 kv. m/gyv. 1989 m. isaugo iki 25,1 kv. m 2008 m., t. y. 1,46 karto (8 pav.). Toks apsirupinimo bustu augimas buvo susijes su gyvenamojo fondo augimu ir gyventoju skaiciaus mazejimu.

Fondo kitima sudare du periodai: iki 1998 m. kasmetiniai vidutiniai augimo tempai buvo 1,7 proc., veliau iki 2008 m. augimas buvo letesnis--1,4 proc., nors Lietuvos mastu tai buvo busto pletros bumo laikotarpis. Is to galima daryti atsargias isvadas, kad Ukmerges gyvenamojo fondo augimas buvo mazesniu laipsniu susijes su banku paskolomis.

Bustu statistika rodo, kad palyginti su gyventoju ir bustu surasymo duomenimis 2001 m., 2008 m. apie 5 procentais (apie 550) sumazejo bustu apskritai ir individualiuose namuose. Galima daryti prielaida, kad tai is dalies yra susije su 2001 m. uzfiksuotu dideliu 660 negyvenamu bustu skaiciumi, ju transformacijomis. Pagal statistinius duomenis 1-2 proc. bustu yra gyvenami sezono metu ar naudojami kaip antras bustas. Pagal Ukmerges rajono gyventoju apklausa (RAIT 2005) antraji busta turi apie 13 proc., analizuojamoje Ukmerges teritorijoje sodu bendrijose yra apie 550 sodu namu. Todel neaisku, kokiu mastu turima apsirupinimo bustu statistika koreliuoja su realia situacija del minetu priezasciu ir del visada egzistuojanciu busto bei seimos dydziu disproporciju, deklaruojamos ir realios gyvenamosios vietos bei emigracijos dydziu skirtumu. Bet kuris bandymas prognozuoti tiketina apsirupinimo bustu lygi gali buti sutiktas su nepasitikejimu.

Urbanistinio planavimo srityje apsirupinimo bustu lygis kaip ir gyventoju skaicius yra svarbiausi dydziai. Is dalies iseitis--lyginamoji analize. Sovietmecio norma buvo 18 kv. m/gyv., ji buvo suprantama kaip geras ir ilgalaikis standartas. Kartu su kitomis normomis jis leme daugiabuciu namu butu dydzius, nomenklatura ir gyvenimo buda, gyvenamosios aplinkos kokybe. Dabartinis apsirupinimo lygis--p = 25 kv. m/gyv. Retorinis klausimas--ar tokio pakanka. Pagal apklausos (RAIT 2005) rezultatus isigyti tinkamesni busta planavo 44 proc. gyventoju, tai didelis bustu pletros poreikis. EU25 vidurkis yra apie 35 kv. m/gyv., Danijoje -apie 55 kv. m/gyv. Sie skaiciai tik iliustruoja fakta, kad statistiskai egzistuoja ryskus koreliacinis rysys tarp apsirupinimo bustu lygio p ir salies BVP dydzio. Lietuvos rodikliai rodo, kad apsirupinimas bustu yra geresnis, negu galima butu tiketis pagal BVP dydi.

Jeigu Ukmerges bustu fondas augs tokiais pat tempais (statistine ilgalaike tendencija), tai apsirupinimo lygis priklausys nuo gyventoju skaiciaus augimo: jei gyventoju prognoze--23,6 tukst. gyv., tai apsirupinimo lygis--30,8 kv. m/gyv., jei gyventoju prognoze -28 tukst. gyv., tai apsirupinimo lygis--26 kv. m. Jeigu 2020-2023 m. orientyras butu 35 kv. m, busto fondas turetu augti 5 kartus sparciau (9 pav.).

[FIGURE 8 OMITTED]

Bustu tipu struktura is esmes nekinta: butai daugiabuciuose namuose sudare 70-72 proc., individualus namai ir ju dalys--25-29 proc., bustu bendrabuciuose skaicius labai mazas--45 vnt. (10 pav.). Rinkos salygomis sios proporcijos tiesmukai nera reguliuojamos, tai gyventoju laisvo pasirinkimo ir finansiniu galimybiu reikalas. Pagal apklausos rezultatus gyventojai pirmenybe teikia tokiems tipams:
Kaimo sodyboms 49 proc.
Vienbuciams namams 33 proc.
Daugiabuciams namams 17 proc.
Blokuotiems namams 1 proc.


Remiantis bendruoju planu (BP) aiski gyventoju nuomone--absoliuti dauguma renkasi individualu busta. Finansiniu galimybiu kaip ir busto kainu lygio prognoze BP neimanoma. Todel manome, kad poreikio proporcijos kaip ir pats busto poreikio dydis gali labai svyruoti. Visa tai bus susije ne vien su ekonomines raidos ciklais. Ryskeja mintys, kad naujo busto poreikis turi buti kuo tiksliau apskaiciuotas, ivertinant gyventoju senejimo, seimu dydziu, komforto ir gyvenimo budo kaitos tendencijas. Naujo busto ir nauju teritoriju poreiki harmoningai turi papildyti urbanistines renovacijos galimybes vystyti busto sfera (Lemaitre 2007). Ukmerges atveju yra galimybes skatinti visas gyvenamojo fondo pletros formas: butu transformacija, esamu pastatu priestatu, anstatu statyba, pastatu kon versija, nauju namu statyba esamo uzstatymo ir naujai isisavinamose teritorijose. Triju formu apytikris santykis galetu buti 20:40:40, prioriteta teikiant vidinems miesto erdvems.

[FIGURE 9 OMITTED]

[FIGURE 10 OMITTED]

Daugiabuciai namai pasklide 13 rajonu. Didinti daugiabuciu namu sklaida netikslinga. Jeigu tokiu namu poreikis atsirastu, jie galetu buti statomi vidiniu ir tik jau turinciu daugiaauksciu namu rajonu laisvose teritorijose arba tada, jei jos gerai aprupintos inzineriniais tinklais. Taciau butina atsisakyti laisvo uzstatymo principu ir vien 5 aukstu namu tipu statybos bei automobiliu garazu koncentracijos. Prioritetas turetu buti teikiamas 2-3 aukstu daugiabuciams namams.

Bendroje busto strukturoje valstybes, savivaldybes nuosavybes namai 2001 m. sudare 0,9 proc. Jeigu sie bustai atitinka socialinio busto kategorija, tai ju yra nepaprastai mazai (pavyzdziui, Prancuzijoje veikia istatymu galia turinti nuostata, kad visose didesnese kaip 3 tukst. gyventoju vietovese socialinis bustas turi sudaryti >20 proc.). Apskritai daugelyje Lietuvos miestu susiformavo kritiska socialinio busto situacija (ju trukumas, naudojimo ir prieziuros problemos ir pazeidimai, abejotinos bustu statybos bei nuomos kainos). Siuolaikinio urbanistinio planavimo poziuriu daznai daroma klaida--socialiniai bustai koncentruojami, pavyzdziui, viename tam pastatytame name. Pagal miestu darniaja pletra rekomenduojama ne tik funkcine, bet ir socialine integracija, kuria bent is dalies galima igyvendinti sudarant bustu, butu tipu ivairove. Paprasciausias budas vystyti socialinio busto sektoriu--savivaldybei pirkti pavienius butus daugiabuciuose namuose.

Del apsirupinimo bustu lygio augimo, kuris hipotetiskai vertinamas kaip 10 kv. m/gyv. busto fondo prieaugis, reikalingos naujai isisavinamos gyvenamosios teritorijos. Optimistines pletros atveju bendras gyvenamojo fondo padidejimas turetu buti apie 300 tukst. kv. m. Jeigu vidines ir isorines pletros teritorijose bustu tankis bruto butu atitinkamai 20 b./ha ir 10 b./ha., tai bendras teritorijos poreikis butu 420 ha.

Gatviu tinklas. Viesasis transportas

Ukmerges bendrojo plano kompetencijai priklauso pagrindiniu B, C ir E kategoriju gatviu ir taku tinklo pestiesiems bei dviratininkams formavimas, rysiu su uzmiescio keliais formavimas ir jungciu su D kategoriju gatvemis sprendimas. Tai svarbiausias miesto strukturos elementas, nuo kurio priklauso ne vien utilitarine susisiekimo funkcija, bet viso miesto funkcionavimo ir gyvenamosios aplinkos kokybe.

Esminiai B, C gatviu tinklo reikalavimai is esmes yra elementarus, ir juos reglamentuoja atitinkamas statybos techninis reglamentas. Pagal bendraji plana tinklas tikraja zodzio prasme yra konstruojamas remiantis minimaliais privalomais reikalavimais. Turetu buti variantinis miesto strukturos ir gatviu tinklo modeliavimas. Taciau tam reikalingas miesto kompiuterinis modelis, atitinkama informacija ir modeliavimo rezultatu ivertinimo metodika. Is dalies panasia galimybe turi tik Vilniaus miestas. Apskritai miesto susisiekimo sistemos konstravimo principas yra priestaringas:

-- tinklo tankis del viesojo transporto turi buti ne mazesnis kaip 1,5 km/kv. km, o del eismo saugos jungtys su D gatvemis turetu buti ne dazniau kaip kas 200 m. Taciau modeliuojant galima rasti dar kuklesnius, bet pagristus variantus;

-- gatviu tinklas turi buti rislus, toks garantuoja tinklo funkcionavimo patikimuma, trumpesniu marsrutu pasirinkimo galimybes, tolygesni gatviu ir sankryzu apkrovima. Ukmerges siaurines dalies gatviu tinklo rislumo koeficientas k = 1,65. Tai geras rodiklis, todel esminiu esamo tinklo pakeitimu ne-reika. Pietinis gatviu tinklas yra neracionalus, nes k = 1,05 labai mazas. Tai lemia istoriskai susiklostes spindulinis tinklas ir vienintele jungtis--tiltas--su pagrindiniu miesto masyvu. A priori galima tvirtinti, kad viso gatviu tinklo kokybe pageretu, jeigu abi miesto dalys butu sujungtos maziausiai trimis tiltais. Taciau, kiek kainuos ir ar atsipirks, reikia pagrindimo. Trumpa jo esme: prognozuojamas mobilumas transporto priemonemis ir rysiu tarp rajonu sklaida; skaiciuojami srautai veikiant vienam, dviem ar trims tiltams ir ju kombinacijoms; kiekvienam variantui skaiciuojamos pasekmes (rida, laidumas, kamsciai, kuro sunaudojimas, sugaistas laikas, tarsos emisija ir pan.), ir jeigu butu naudojama visuotinai pripazinta metodika, butu ivertintos statybos, eksploatavimo islaidos bei pasekmiu pinigines vertes (monetarizuoti isores efektai). Tik taip galima butu patvirtinti 1, 2 ar 3 tiltu efektyvuma. Kiti kokybinio aptarimo budai yra rizikingi. Tuo paciu modeliu galima butu ieskoti santykinai efektyviausio miesto fizines ir funkcines strukturos varianto;

-- gatviu tinklas turi buti diferencijuotas: i B kategorijos gatves labiau koncentruojamos visu rusiu transporto priemones, tarp ju tikrojo ir vietinio tranzitinio eismo; i C kategorijos centrines miesto ir jo fragmentu gatves, turincias labiau isreiksta viesuju erdviu charakteri, gatves pritaikytos viesajam transportui, pestiesiems ir dviratininkams. Siuo skirstymu remiantis yra parengta gatviu tinklo schema (10 pav.). Taciau jos privalumai ateityje priklausys nuo keturiu svarbiausiu veiksniu. Pirma, nuo adekvacios ir permanentiskai tobulinamos eismo organizacijos. Antra, nuo savaiminio srautu gatviu tinkle persiskirstymo (teigiama reakcija i "siauras" vietas), kuris priklausys nuo tinklo rislumo. Trecias veiksnys--finansines savivaldybes galimybes vystyti gatviu tinkla be atsilikimo nuo realiu poreikiu. Savivaldybes galimybes ribotos, netgi planavimo sprendinius riboja isores institucijos. Todel daugelyje savivaldybiu atsilikimas matuojamas desimtmeciais. Ketvirta savivaldybes dazniausiai desimtmeciui ar ilgesniam laikotarpiui neranda budu rezervuoti komunikacinius koridorius. Todel nera jokios garantijos, kad suplanuotas tinklas bus nutiestas;

-- gatviu tinklas, sankryzu tipai turi garantuoti normalu laiduma. Pagal STR "Miestu, miesteliu ir kaimu susisiekimo sistemos" reikalavimus pagrindiniu gatviu minimalus eismo juostu skaicius turi buti 2 arba 4. Pagal 2009 m. tyrimu duomenis esminiu gatviu tinklo laidumo problemu nera, nes vidutinis pagrindiniu gatviu apkrovimas buvo 340 aut./h 2 kryptimis, o apkrovimo pasiskirstymas buvo toks:
 Pagrindiniu
Srauto dydis, gatviu
aut./h 2 krypt. ilgis, proc.

Iki 100 9
100-250 50
250-500 24
500-750 6
750-1000 5
1000-1250 4
Daugiau kaip 1250 2


Uzfiksuotas maksimalus 1620 aut./h 2 krypt. srautas yra tik trumpoje centrines sankryzos ir tilto prieigu atkarpoje. Tai greiciau kintamo prisotinto srauto trumpalaike problema negu reali susisiekimo problema. Palyginus analizuojamos teritorijos gatviu tinkla ir jo apkrova akivaizdu, kad tinklas yra perteklinis.

Yra galimybe palyginti Ukmerges pagrindiniu gatviu 1989 ir 2009 m. apkrovas (tie patys gatviu pjuviai, 1989 m.--privestiniai vienetai, t. y. sunkvezimiai ir kt. perskaiciuoti i lengvuosius aut., 2009 m.--srautas fiziniais vienetais):
Gatves Vidutiniu
 srautu
 santykis
 2009 ir
 1989 m.

Antakalnio 0,38
Vilniaus 1
Vyta uto 0,93
Kestucio, Kauno 0,86
Vidutiniskai 0,73


Viena is gatviu apkrovos sumazejimo priezasciu gyventoju skaicius, oficialiai sumazejes iki 89 proc. palyginus su 1989 m. Tiketina, kad sumazejo dar daugiau, sumazejus jaunesnio darbingo amziaus gyventoju. Antra--automobiliu srautai persiskirste didesniame gatviu tinkle. Trecia--keitesi miesto funkcine struktura (darbo vietu dislokacija, veiklos pobudis), uzimtumo lygis. Didele tikimybe, kad tendencijos 10 m. perspektyvai isliks panasios, srautu prieaugis bus mazas. Todel strateginis gatviu tinklo vystymo budas--sankryzu laidumo didinimas.

Paprastai deklaruojama, kad susisiekimo sistemoje viesajam transportui (VT) turi buti skiriamas vystymo ir atitinkamo finansavimo bei eismo gatviu tinkle prioritetas. Pagrindiniai argumentai: mazesnes miesto vystymo ir eksploatavimo islaidos, mazas erdves eismui poreikis, mazesne tarsa, didesne eismo sauga. Realiai tokio prioriteto nera, gyventoju mobilumo (kel. km) santykis viesuoju transportu ir lengvuoju automobiliu yra mazdaug 3:7. Sioje konkurencijoje iki siol visur laimi lengvasis automobilis, nors VT tinklas yra gerai isvystytas, absoliuti dauguma uzstatytu teritoriju patenka i 800 m stoteliu pasiekiamumo zona. Taciau esama viesojo susisiekimo sistema yra nepatogi, nes net patogiausias daznis i < 0,5 h yra tik miesto centrineje dalyje. Jeigu Ukmerges gyventoju skaicius mazes tokiais kaip iki siol tempais, islaikyti viesojo susisiekimo sistema bus vis sunkiau. Sunkinancios aplinkybes yra nenutrukstamas automobilizacijos lygio augimas (Ukmerges savivaldybeje yra apie 440 l. aut./ 1000 gyv., 2007 m. duomenys) ir gyventoju senejimas. Tokiu atveju gali buti reikalinga radikali VT organizacine ir finansine reforma.

Uzimtumas, ekonomine ir urbanistine pletra

Metinio nedarbo lygio dinamika (11 pav.) rodo, kad didziausio gyventoju uzimtumo laikotarpis baigesi 2007 m., ir prasidejo nuosmukis. Ukmerges savivaldybes nedarbo lygio dinamika yra panasi i Vilniaus apskrities ir salies dinamika. Nera jokios tikimybes, kad savivaldybe viena gali isspresti uzimtumo problemas. Pagal analogija su 2001 m. krize uzimtumo nuos-mukis Ukmerges savivaldybeje gali buti didesnis negu vidutiniskai salyje ir Vilniaus apskrityje, o neigiamos tendencijos gali testis apie 5 m.

Uzimtumas--tai procesu indikatorius. Panasiai keisis materialines ir tiesiogines uzsienio investicijos; mazes gyventoju mokumas ir busto sferos investicinis aktyvumas; reali gyventoju, ypac jaunesniu, didesnes emigracijos tendencija. Visa tai yra ir bus veiksniai, kurie laikinai slopins urbanistines pletros intensyvuma. Pastaraisiais metais Ukmerges miesto gyventoju uzimtuma ir ivairias paslaugas teike ivairios daugiau kaip 165 socialines infrastrukturos, administracines ir ivairios kitokios istaigos, organizacijos; 48 verslo, gamybos imones ir bendroves. Visu situ imoniu, istaigu, organizaciju veikla 2005-2008 m. garantavo didziausia gyventoju uzimtuma ir maziausia 3,7-4,8 proc. nedarbo lygi. T. y. remiantis bendruoju planu galima konstatuoti, kad tokia darbo vietu pasiula buvo pakankama. Ekonomines bazes strukturos privalumas--veiklos diversifikacija, nors baldu ir medzio apdirbimo specializacija turi rizikos. Dar vienas trukumas--is esmes nera tradicine pramone papildanciu informaciniu technologiju, biotechnologiju veiklos uzuomazgu. Gyventoju nuomone (RAIT 2005), truksta kulturos istaigu pasirinkimo ivairoves ir pramogu pasiulos.

Nuosmukio laikotarpiu tolesnes miesto raidos procesai bus priestaringi: keisis veiklos intensyvumas, kai kurios imones nutrauks veikla, atsiras ir nauju imoniu. Tai naturalus rinkos procesai. Bendrajam planavimui visa tai yra formali problema: neimanoma nustatyti esmines miesto raidos tendencijas, o tuo labiau konkretybes, susijusias su imoniu dydziais, profiliu, gamybos technologija, tarsos potencialu ir t. t. Todel BP sprendiniuose imanoma pateikti tik teritorinio pasirinkimo naujoms gamybos veikloms vystyti ivairove.

Isvados

Svarbiausia isvada--Ukmerges miestas turi geras ir visas esmines urbanistines strukturos, ekonomines ir socialines bazes, zemes ir gamtiniu resursu prielaidas vystyti miesto sistema, kurios orientyras butu darnioji pletra. Taciau gyventoju skaiciaus mazejimo tendencijos, ekonomikos nuosmukis sukure pletros neapibreztumo situacija, kuri netelpa i 10 m. laikotarpio standartinio konkretaus bendrojo planavimo remus. Savivaldybe nedisponuoja miesto zeme, finansiniais miesto tolygaus vystymo resursais, neturi savarankisku ekonominiu ir kitokiu svertu, kad galetu reguliuoti miesto urbanistini vystyma erdves ir laiko poziuriu, neisspresta viesuju ir privaciu interesu problema. Todel egzistuoja gilus reikalaujamo konkretaus planavimo--neapibreztu igyvendinimo galimybiu--konfliktas, kuris devalvuoja pati planavima ir visas procedurines pastangas. Konflikta issprestu kitokia negu dabartine planavimo ideologija--ilgalaike strategija, testinis rekomendacinis bendrasis planavimas, igyvendinimo (suplanavimo) projektai, ivertinimo metodika, visuomenes ir politiku svietimas, naujas planavimu igyvendinimo istatymas.

Specifines urbanistines pletros problemos:

-- Ukmerges miesto vieta salies miestu centru sistemoje turetu buti reiksmingesne, jeigu salies vystymo politika neneigia pletros policentriskumo ir tolygios centru sklaidos privalumu;

-- strukturinio isvystymo disproporciju sumazinimas. Svarbiausios: senamiescio ir vizualines apsaugos zonos saugojimo teritorinis (iki 25 proc. miesto uzstatytos teritorijos) ir funkcinis (apie 40 proc. socialiniu interesu) dominavimas bei vidine priestara (tik 7 proc. gyventoju koncentracija) ir faktas, kad neparengtas ir neverifikuotas jo reglamentas lemia kokybiskos prieziuros, sutvarkymo bei vystymo neapibreztuma ir rizika; ryskia (51-84 proc.) miesto potencialo koncentracija 8 miesto rajonuose papildo 29 silpnai isvystyti, daugiausiai specializuoti rajonai; tinkamas darbo vietu ir gyventoju skaiciaus santykis yra tik 20 proc. miesto rajonu;

-- esamu viesu zeldynu, gatviu tinklo laidumo santykiniai pertekliai ir kokybinio vystymo proporciju problema;

-- viesojo transporto islaikymas, jo rinkos ir patrauklumo didinimas;

-- neisnaudoti vidiniai miesto pletros rezervai gyvenamajai ir kitokiai statybai, daugumai uzstatytu teritoriju pripazintinas modernizavimo rezimas (daugiabuciu namu teritoriju perplanavimas, is dalies uzstatymo tankinimas, rekonstrukcija, renovacija ir t. t.);

-- neuzstatyti mieste esantys rajonai laikytini pagrindiniu miesto organizuotos pletros po 10-15 m. rezervu, kuris is esmes skiriamas statyti polifunkciams strukturiniams vienetams nenutrukstamo uzstatymo principu.

doi: 10.3846/tpa.2010.07

Literatura

Ananian, P. 2009. Habitat, centralites et regeneration urbaine a Bruxelles [interaktyvus] [ziureta 2010 03 05]. Prieiga per interneta: <http://www.urba.ucl.ac.be/hd/ revitalisationcentresville.html>.

Di Ciommo, F. 2010. Les politiques de regeneration a Paris, Milan, Naples [interaktyvus] [ziureta 2010 02 11]. Prieiga per interneta: <http://latts.cnrs.fr/site/th_fiche.php? >.

Drubigny, J. L. 2010. Comprendre le developpement urban integre [interaktyvus] [ziureta 2010 03 06]. Prieiga per interneta: <http://urbact.eu/fr/header-main/developpe-ment-urbainintegre/ comprendre-le-developpement-ur-bain-integre>.

Galivel & Associes. 1999. Regeneration urbain et habitat: moteur de l'economie et de l'emploi a Montelimar [interaktyvus] [ziureta 2010 03 08]. Prieiga per interneta: <www.Constructapromotion.com/ dossierdepresse/news/news_FR_19.pdf>.

Juskevicius, P.; Jauneikaite, K. 2008. Urbanistiniu strukturu formavimo ir zemes naudojimo klasifikavimo problematika, Urbanistika ir architektura 32(4): 240-247. doi:10.3846/1392-1630.2008.32.240-247

Juskevicius, P.; Mozuriunaite, S.; Motieka, S. 2009. Lietuvos urbanistiniu sistemu transformacijos ir mutacijos, Urbanistika ir architektura 33(4): 225-238. doi:10.3846/1392-1630.2009.33.225-238

Juskevicius, P.; Valeika, V. 2007. Lietuvos miestu sistemu raida. Vilnius: monografija. Vilnius: Baltijos kopija. 240 p. Lemaitre, E. 2007. Quelques exemples de maitrise de l'etalement urbain en France (Lettre Evaluation nil--juin 2007) [interaktyvus] [ziureta 2010 02 23]. Prieiga per interneta: <http://www.ecologie.gouv.fr/Quelques-exemples-de-l. html>.

Lorens, P. 2006. Trends and Problems of Contemporary Urbanization Processes in Poland, in Urban and regional planning and development series: Spatial planning and urban development in thenew EU member states. Ashgate publishing company, 95-112.

Marana, I. 2006. Development and Planning in Latvia, the Riga Region and the City of Riga, in Urban and regional planning and development series: Spatial planning and urban development in the new EU member states. Ashgate publishing company, 225-242.

Programme d'Actions Prioritaires Centre D'Activites Regionales Split. 2004. Lignes directrices pour une regeneration urbaine dans la region Mediterraneenne [interaktyvus] [ziureta 2010 03 06]. Prieiga per interneta: <www.pap-thecoastcentre.org/fren-ch/ Regeneration%20urbaine.pdf>.

SBSBY 2002. Hedebygade--mixed tenure urban regeneration in central Copenhagen [interaktyvus] [ziureta 2010 03 06]. Prieiga per internata: <http://www. cecodhas.org/content/ view/388/207/>.

UAB "RAIT", SI "Vilniaus planas". 2005. Tyrimo ataskaita. Vilniaus apskrities (be Vilniaus miesto)gyventoju apklausa 2005 m. Ukmerges miesto bendrasis planas. Esamos bukles analize. 2010 (planas rengiamas vadovaujantis 2008 m. liepos 31 d. tarybos sprendimu Nr. 7-155).

Ukmerges miesto urbanistinio paminklo sklypu planas. Projektinis sklypu planas. 1994 (patvirtintas 1995 m. gruodzio 6 d. tarybos sprendimu Nr. 157).

Ukmerges miesto generalinis planas. 1997 (patvirtintas 1997 m. gruodzio 17 d. tarybos sprendimu Nr. 72).

Ukmerges rajono savivaldybes teritorijos bendrasis planas. 2008 (patvirtintas 2008 m. gruodzio 17 d. tarybos sprendimu Nr. 7-2220).

Pranciskus Juskevicius (1), Kristina Gauce (2), Arvydas Dziugas (3)

(1) Urbanistikos katedra, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Pylimo g. 26/Traku g.1, 01332 Vilnius, Lietuva

(2) UAB "Statybos strategija", Smolensko g. 10, 03201 Vilnius, Lietuva, Miestu statybos katedra, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Sauletekio al. 11,10223 Vilnius, Lietuva

(3) Ukmerges rajono savivaldybes administracija, Kestucio a. 3, 20114 Ukmerge, Lietuva El. pastas: 1pjuskevicius@gmail.com; (2) kristina@s-strategija.lt; 3a.dziugas@ukmerge.lt Iteikta 2010 03 29

PRANCISKUS JUSKEVICIUS

Dr Habil, Prof, Dept of Urban Design, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Pylimo g. 26/Traku g. 1, 01132 Vilnius, Lithuania. E-mail: pjuskevicius@gmail.com Publications: author of over 70 research papers, author or coauthor of 5 monographs. Projects: project manager or coauthor of some town master plans, land use projects, transport feasibility studies. Research interests: urbanism, urban morphology, public transport, mobility.

KRISTINA GAUCE

Head of Territory Planning Department, UAB "Statybos strategija", Smolensko g. 10, 03201 Vilnius, Lithuania. E-mail: kristina@sstrategija.lt Dr, assistant, Dept of Urban Engineering, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Sauletekio al. 11, 10223 Vilnius, Lithuania. Email: Kristina.gauce@ vgtu.lt. Publications: author or co-author of 10 research papers. Projects: project leader or co-author of various land use planning projects. Research interests: mobility management, integration of mobility planning into land use planning process.

ARVYDAS DZIUGAS

Senior architect, head of Department of Architecture and Territory Planning, Municipality of Ukmerge Region, Kestucio g. 3, 20114 Ukmerge, Lithuania. E-mail: a.dziugas@ukmerge.lt Projects and research interests: elaboration of the territorial and architectural conception of Ukmerge Region, contributing and harmonizing regulations.
1 lentele. Imoniu ir istaigu bei bustu sklaida

Table 1. Dispersion of enterprises, institutions
and housing

 Rajono Nr. Viesosios Sveikatos Pramone
 istaigos, apsauga
 sportas

 1 -- -- --
 2 1 -- --
 3 -- 2 1
 4 -- -- --
 5, 6 -- 1 1
 7, 8 1 -- 1
 9 2 -- 2
 10 1 -- 7
 11 31 16 --
 12 -- 1 --
 13 3 2 --
 14 3 -- --
 15 6 10 2
 16, 17 2 -- 1
 18 3 3 2
 19 -- -- 9
 20 1 -- 6
 21 1 1 2
 22, 23, 24 2 -- 1
 25, 26 -- -- --
 27 -- -- 4

 28, 29 -- -- --
 30 -- -- 4
 31, 32 1 -- --
 33 1 -- 7
34, 35, 36, 37 2 -- 3
Koncentracijos 70 84 51
 indeksas:

 Rajono Nr. Prekyba, svietimas, Bustai
 paslaugos kultura

 1 1 1 3
 2 1 1 3
 3 11 3 19
 4 3 -- 2
 5, 6 2 -- 3
 7, 8 2 -- 5
 9 3 -- 2
 10 1 2 5
 11 49 8 6
 12 4 1 1
 13 7 5 8
 14 3 -- 5
 15 6 3 16
 16, 17 5 1 5
 18 5 3 10
 19 2 -- --
 20 2 1 --
 21 2 -- 1
 22, 23, 24 -- -- 1
 25, 26 1 -- 2
 27 -- -- --

 28, 29 -- -- 1
 30 -- -- --
 31, 32 -- -- 2
 33 -- -- --
34, 35, 36, 37 1 -- --
Koncentracijos 75 83 65
 indeksas:

Pastaba. Lenteleje vienetais nurodytas imoniu ir istaigu
skaicius, bustai--procentais nuo bendro identifikuoto
butu ir vienbuciu namu skaiciaus.

2 lentele. Orientacinis Ukmerges analizuojamos teritorijos
balansas

Table 2. Guiding balance of Ukmerge territory under
analysis

 ha proc.

Neuzstatytas, laisvas plotas 1750 57
Uzstatytas plotas 923 30
Zalieji plotai 219 7
Sod? bendrijos 161 5
Inzinerini? statini? plotas 36 1
Is viso 3089 100

Pastaba. Skaiciavimuose neidentifikuoti gatviu
koridoriai ir neivertinti sklypu vidiniai zeldynai.

3 lentele. Rajonu grupes pagal neuzstatytos teritorijos dydi F

Table 3. Groups of districts by size of nonbuilt area (F)

F, proc. Rajonu Nr. Rajonu F, ha
 sk.


<10 4, 6, 7, 13, 14 5 6

~ 20 senamiestis 11, 12 2 24

10-30 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 167
 15, 17, 18, 26

30-60 9, 16, 19, 20, 21, 10 317
 32, 33, 35, 30, 34

60-90 23, 24, 27, 29 4 328

>90 22, 25, 28, 31, 36, 37 6 908

Is viso 1750

11 pav. Ukmerges savivaldybes gyventoju nedarbo lygio dinamika

Fig. 11. Dynamics of citizens' unemployment level in Ukmerge
municipality

Metai Lietuva Vilniaus apsk. Ukmerges r.

1993 4,4 3,4 6,6
1994 3,8 3,2 4,6
1995 6,1 5,3 8,5
1996 7,1 7,3 10,1
1997 5,9 6,5 8,8
1998 6,4 5,7 8,5
1999 8,4 6,8 11,6
2000 11,5 9,2 15,9
2001 12,5 10,0 17,4
2002 11,3 8,7 14,7
2003 10,3 7,6 12,8
2004 8,6 6,8 5,2
2005 6,1 4,8 3,9
2006 3,4 2,9 4,3
2007 3,2 2,8 3,7
2008 3,4 3,2 3,8
2009 8,0 7,7 8,7
(l ketv.)

Note: Table made from line graph.
COPYRIGHT 2010 Vilnius Gediminas Technical University
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Juskevicius, Pranciskus; Gauce, Kristina; Dziugas, Arvydas
Publication:Town Planning and Architecture
Article Type:Report
Geographic Code:4EXLT
Date:Jun 1, 2010
Words:7434
Previous Article:Premises for development of sustainable architecture in urban environment/Darnios architekturos kurimo urbanizuotoje aplinkoje prielaidos.
Next Article:Factors causing transformations of urban functions and their research issues/Urbanistiniu funkciju kaita lemiantys veiksniai ir ju tyrimo klausimai.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters