Printer Friendly

Articles from Tydskrif vir Letterkunde (March 22, 2009)

1-27 out of 27 article(s)
Title Author Type Words
"Labyrinth of loneliness": Breyten Breytenbach's prison poetry (1976-1985). Van Vuuren, Helize Report 5852
"Writing is travelling unfolding it's own landscape." A discussion with Breyten Breytenbach on A Veil of Footsteps. Saayman, Sandra 5726
'n Vurk in die pad. Roodt, P.H. 721
30 nagte in Amsterdam. Anker, Johan 1665
Annerlike Afrikaans. Bosman, Nerina 633
Creative movements of a free mind: Notes on the discrepancy between Breytenbach's integrated creative process and the fragmented perception of his work/ De creatieve bewegingen van een vrije geest: aantekening over het contrast tussen Breytenbach's integrale werkwijze en de gefragmenteerde perceptie van zijn werk. van Krevelen, Laurens Report 3147
Die onbekende ontmoeting. Naude, Charl-Pierre Poem 171
Fanmail vir Breyten. Bezuidenhout, Zandra Poem 148
Flags between words as poetical centre pins in Breyten Breytenbach's two volumes, nege landskappe van ons tye bemaak aan 'n beminde and die windvanger/ Vlae tussen woorde as poetikale spilpunte in nege landskappe van ons tye bemaak aan 'n beminde en die windvanger van Breyten Breytenbach. Beukes, Marthinus Report 5428
Groot Verseboek. van Coller, H.P. 1917
Karmawiel. Hambidge, Joan Poem 134
Leroux: 'n lewe. Roos, Henriette 1674
Murder your darlings: Breytenbach, death and the woman/Murder your darlings: Breytenbach, die dood en die vrou. Smith, Francois Report 6503
Niet bestelde brief aan een nomade. Berge, Hans C. ten 3045
Platero en ek. Jordaan, Annette 1226
Taal as "ingang" tot die wereld: reis, verbeelding, herinnering en identiteit na aanleiding van Breytenbach se A Veil of Footsteps. Burger, Willie Report 7773
The decentralisation of the subject in Breyten Breytenbach's poetry collection ('YK')/ Die "ek" in ('YK'): Die desentralisasie van die subjek in Breyten Breytenbach se digbundel ('YK'). Smuts, Lisbe Report 7291
The introspective perception/Die inkerende waarneming. du Plooy, Heilna Report 7094
The reader in Breyten Breytenbach's prison poetry/ Die leser in Breyten Breytenbach se tronkpoesie. Viljoen, Louise Report 10368
The transitory language of forgetting: The metaphor in the work of Breyten Breytenbach/ Die vlugtige taal van vergeet: Die metafoor by Breyten Breytenbach. Coetzee, Ampie Report 7023
To come home in style: constructions of territory in Breyten Breytenbach's 'n Seisoen in die paradys (1976) and Dog Heart (1998)/ Om tuis te gaan in styl: territoriumskepping in Breyten Breytenbach se 'n Seisoen in die paradys (1976) en Dog Heart (1998). Anker, W.P.P. Report 9634
True confessions, end papers and the Dakar conference: a review of the political arguments. Giliomee, Hermann Report 6823
Van roes en amarant. Bezuidenhout, Zandra 866
Van Volksmoeder tot Fokofpolisiekar. Kritiese opstelle oor Afrikaanse herinneringsplekke. Muller, Julian C. 1693
Vrypas. Jordaan, Annette 1254
Wat woorde beteken: 'n Voorwoord. Coetzee, Ampie 2347
Zen Communist: Breyten Breytenbach's view from underground. Nash, Andrew Report 8012

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |