Printer Friendly

Articles from Tydskrif vir Letterkunde (September 22, 2008)

1-38 out of 38 article(s)
Title Author Type Words
"Tintelend oningekring": Elisabeth Eybers: 26 Februarie 1915--1 Desember 2007. Jansen, Ena 2545
"Uit puur verstrooing": lesings, praatjies, artikels, onderhoude en besprekings. Louw, Salomi 932
'n Ander ek. de Villiers, Heidi 1202
2 dae in Mei. Zajas, Pawel 1005
Abraham H. de Vries 70: Elke slot 'n weerbegin. Jordaan, Annette 1154
Africa's variety of Arabo-Islamic literatures--an overview. Haron, Muhammed 6583
Arabic-Afrikaans literature at the Cape. Dangor, Suleman Essop 4082
Bessie Head: Thunder Behind Her Ears. Thomas, Cornelius C. 1618
Chinchilla. van Niekerk, Jacomien 806
Die boek van toeval en toeverlaat. van der Merwe, Chris 968
Die Jakkalssomer. van Zyl, Wium 824
Die Jakkalssomer. van Zyl, Wium 756
Die windvanger. (Resensie-artikel). Burger, Willie 3684
Heilige nuuskierigheid. Bezuidenhout, Zandra 1095
Heritage of African Languages Manuscripts (Ajami). Haron, Muhammed 1591
Horrelpoot. van Coller, H.P. 1555
Huldeblyk aan Elize Botha. Pieterse, H.J. 899
Identity and rediscovery--Andries Visagie interviews Marita van der Vyver and Ingrid Winterbach. 5082
Kaplyn. Bezuidenhout, Zandra 967
Kinders van die Sabbatsee. van Niekerk, Jacomien 425
Met Elisabeth Eybers (1915-2007) is een fenomenale dichteres heengegaan. Ester, Hans 1907
Nagjakkals. van Wyk, Steward 480
Nasleep. Zajas, Pawel 904
Om 'n man te koop. Jordaan, Annette 1088
Onbedoelde land. Cloete, T.T. 1047
Op 'n plaas in Afrika. Cochrane, Neil 1340
Oriental Africa. du Plessis, Hester 5418
Padkos uit toeka. Lemmer, Erika 1018
Polaroid. Anker, Johan 1265
Reconciling Arabo-Islamic culture and feminist consciousness in North African women's writing: silence and voice in the short stories of Alifa Rifaat and Assia Djebar. Nkealah, Naomi 11232
Selected Sufi texts of Shaykh Yusuf: translations and commentaries. Keraan, Mustapha; Haron, Muhammed 10945
Siegfried. Cochrane, Neil 1355
The dialectics of homeland and identity: reconstructing Africa in the poetry of Langston Hughes and Mohamed Al-Fayturi. Gohar, Saddik M. 11996
The metaphor of the dog in Arabic literature. Mohamed, Yasien 6207
The use of the Arabic script in northern Mozambique. Bonate, Liazzat J.K. 3289
Towards a conceptualization of the study of Africa's indigenous manuscript heritage and tradition. Minicka, Mary 9723
Tydskrif vir letterkunde--guidelines to writers / Tydskrif vir letterkunde--riglyne aan skrywers. 1348
Vier gedigte vir Elisabeth Eybers (1915-2007). Hambidge, Joan 308

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |