Printer Friendly

Articles from Tydskrif vir Letterkunde (March 22, 2007)

1-33 out of 33 article(s)
Title Author Type Words
"Opdrag": inleiding of afskeid? Kannemeyer, J.C. 4662
"Taal moet weerstand bied": 'n Verkenning van Niggie. Botha, Marisa; van Vuuren, Helize 7012
A Century is a Short Time. New Perspectives on the Anglo-Boer War. Pineau, Marisa 860
Antjie Krog en haar literere moeders: die werking van 'n vroulike tradisie in die Afrikaanse poesie. Viljoen, Louise 11426
Biografie in die pryslied: die bydrae van Antjie Krog naas twee Xhosapryssangers. van Niekerk, Jacomien 6001
Die dieper dors. Landman, K.J.H. 1483
Die problematisering van die etiese: Deon Meyer se Infanta as hard-boiled misdaadroman. Wessels, Andries 6964
Die Swart Afrikaanse skrywer-simposium--oorspronge en konteks. Willemse, Hein 4736
Eros ontbind. van Niekerk, Jacomien 885
Es'kia Mphahlele's etching of two axes of religion using the framework of his concept of Afrikan Humanism in Father Come Home. Rafapa, Lesibana 7472
Identity in the Siyagruva Series of novels: toward an intercultural literary discourse. Kaschula, Russell H. 6358
Ja! van Niekerk, Jacomien 747
Juvenile delinquency and violence in the fiction of three Kenyan writers. Odhiambo, Tom 7250
Memorandum: 'n verhaal in skilderye. du Preez, Amanda 1072
Met 'n diepe verlange. van Wyk, Steward 693
Met 'n glimlag. Coetser, Johan 826
Middelman. Bezuidenhout, Zandra 818
Myths of a New World in Edouard Glissant's novels La Lezarde and Le Quatrieme siecle. Alou, Antoinette Tidjani 12248
Ndabethwa lilitye: assumption, translation and culture in the testimony of one person before the South African Truth and Reconciliation Commission. Ratele, Kopano; Mpolweni-Zantsi, Nosisi; Krog, Antjie 7975
Nog altyd hier gewees. van der Ross, R.E. 1030
Nou's ons in ons donner in. Lemmer, Erika 792
Om 'n klein stroompie af te keer. Joubert, Elsa 1805
Oor literere geskiedskrywing en Suid-Afrikaanse studies in Europa: Hoe om die eksotiese vertroud te maak. Koch, Jerzy 8484
Palazzo van die laaste dans. Beukes, Marthinus 1274
Requiem for a fallen Polyphemus: Cameroon's Bate Besong is no more. Ndeh, Fru Festus 2777
Rooi Koos Willemse is soek--Die plaaswinkelstories uit die Klein Karoo. Jordaan, Annette 1063
Room 207. Soldati-Kahimbaara, Khulukazi 1631
Runaway globalization and the cultural imagination of dependency. Okwori, Jenkeri Zakari 6514
Swerwende verse. Cloete, T.T. 6589
The life and times of Sipho Sydney Sepamla: a tribute. Mzamane, Mbulelo Vizikhungo 2714
Tydskrif vir letterkunde: beyond the bounds. Willemse, Hein 1757
Van spoke gepraat. Zajas, Pawel 1292
Wizard of the Crow. Mwangi, Ewan 1649

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |