Printer Friendly

Turkiye'de saglikli genc erkeklerde cografik bolgelere gore penis boyu: 1,132 vakanin olcum bulgulari: penile length of healthy young men according to geographical regions of Turkey: measurement outcome of 1,132 cases.

Ozet

Amac: Penis boyu tarih boyunca erkekierde ilgi ve merak konusu oimustur. Son zamanlarda uroloji kliniklerine penis boyu kisaligi ile basvuran hasta sayisi artmistir. Bu calismada ulkemizde saglikli genc erkekierdeki ortalama penis boyunu degerlendirdik ve Turkiye'de bolgelere gore penis boyu farkliliklanni inceledik.

Gerec ye yontem: Bu calismaya yaslan 19-30 arasinda olan 1,132 erkek dahil edildi. Gevsek ve gerilmis penis boylari penis dorsumunda pubopenil cilt bileskesinden meatusa kadar olan mesafenin cetvel kullanilarak olcumu ile gerceklestirildi. Tum olcumier ayni arastirmaci tarafindan yapildi. Calismaya dahil olan erkekier Turkiye'de cografik bolgeler gore 7 gruba ayrildi.

Bulgular: Calismaya katilaniarin ortalama yasi 20.3 idi. Ortalama gevsek ve gerilmis penis boylari sirasi ile 9.3[+ or -]1.3 cm ve 13.7[+ or -]1.6 cm olarak olguldu. Gevsek ve gerilmis penis boylari arasinda kuvvetli pozitif bir iliski saptandi (r=0.800, p < 0.001). Cografik gruplar arasinda yas, gevsek ve gerilmis penis boyu acisindan farklilik saptanmadi (yas icin p=0.425, gevsek penis boyu icin p=0.638, gerilmis penis boyu icin p=0.270).

Sonuc: Saglikli genc Turk erkeklerinde ortalama penis boyu bolgelere gore farklilik gostermemektedir. Ulkemizde gorev yapan urologlarin hasta degerlendirmeleri sirasinda toplumumuzdaki ortalama penis boyunu dikkate almalari gerektigini dusunuyoruz.

Anahtar sozcukler: Olcum; penis; penis boyu.

Abstract

Objective: Penile length is a considerable concern for men during history. Recently, the number of men applying to urology clinics for short penile length has increased. In the present study, we aimed to investigate the average penile length of healthy young men and variations of penile length in different regions of Turkey.

Materials and methods: A total of 1,132 men aged 19-30 years were included in the study. The penile length was measured by a ruler on the dorsum of the penis beginning from the pubopenile skin junction to the tip of the glans (meatus) both in flaccid and stretched positions by the same author (Y.A.). The patients were divided into 7 groups according to geographical regions of Turkey.

Results: The mean age of the subjects was 20.3 years. The mean penile length in flaccid and stretched states were measured as 9.3[+ or -]1.3 cm and 13.7[+ or -]1.6 cm, respectively. A strong positive correlation was found between flaccid and stretched penile lengths (r=0.800, p < 0.001). There was no difference in terms of age and flaccid and stretched states of penile length between the geographical groups (p=0.425 for age, p=0.638 for flaccid penile length, p=0.270 for rigid penile length).

Conclusion: There is no regional difference on average penile length in healthy Turkish young men. We think that urologists in Turkey should consider the average penile length in the population during patient evaluation.

Key words: Measurement; penis; penile length.

Penis boyu, genel olarak erkek cinsel organinin uzunlugunu ifade eder. Tarih boyunca penis boyu mistik bir konu olmus, resim sanati calismalarinda ve tarih oncesi donemde magara duvarlarina yapilan cizimlerde sikca konu edilmistir. Ulkemizde penis boyu ile ilgili tarihi eserlere Izmir'deki Efes Mtizesi'nde bulunan Roma donemine ait Bereket Tanrisi Bes (Priapos) basta olmak uzere Anadolu'nun bircok yerinde rastlanmaktadir (Sekil 1). (1) Priapos kulturu (tapimi, dini toreni) once Anadolu'da dogmus, adalar ile butun Yunanistan'a ve Gurley Italya'ya yayilmistir. Serefine bayramlar yapilan Priapos erkeklik orgeni olusuyla yaraticiligi, bollugu, fiziki aski, fertiliteyi ve bereketi simgelemektedir.

Yazili basin ile televizyonun ilgisi ye internetin yaygin olarak kullamma girmesi ile birlikte gunumuzde giderek artan sayida erkek penis boyu kisaligi sikayeti ile uroloji kliniklerine basvurmaktadir. (2) Penis boyu kisaliginda, temel cinsel egitimden penis uzatma ameliyatlanna kadar genis bir yelpazede tedavi secenekleri meveuttur. (3), (4) Penis boyuna yonelik tedavi planindan once yasadigimiz toplumun normallerini bilmemiz gerekir. Ancak ulkemizde penis boyu olcumunu iceren sinirli sayida calisma yaytmlanmistir. (5-8)

Bu calismanin amaci genc ve saglikli erkeklerin ortalama gevsek ve gerilmis penis boylarini olcmek, ulkemizdeki cografi bolgelere gore erkeklerin penis boyunda farklilik olup olmadigini ortaya koymaktir.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Gerec ve youtem

Bu calisma, lokal etik kurul onayini takiben ilk merkez olan Kayseri Asker Hastanesi'nde tiziksel olarak saglikli gorunumdeki erkeklerin rutin saglik muayeneleri sirasinda ve ikinci merkez olan Ankara Numune Egitim ve Arastirma Hastanesi 3. Uroloji poliklinigine erektil disfonksiyon disindaki urolojik yakmmalar ile basvuran erkeklerde yapildi. Toplam 1,212 erkek, yapilacak islemler hakkmda bilgilendirildi. Dogumsal penis anomalisi (epispadias, hipospadias vs.), Peyronie's hastaligi ve penis cerrahisi oykusu olan kisiler calisma disc birakildi. Bu kriterlere gore 14 hipospadias, 2 Peyronie's hastaligi, 3 penil kruvatur cerrahisi oykusu olan ve 7 hipospadias cerrahisi oykusu olan toplam 26 erkek calisma disi birakildi. Muayene olmak istemeyen 54 kisi ise calismaya katilmayi kabul etmedi. Sonuc olarak bu calisma, yaslari 19 ila 30 arasmda olan 1,132 saglikli erkek ile tamamlandi.

Penis boyu ile ilgili tam olcumler; yapilan olcum zamani, oda sicakligi ve farkh olcum yontemleri gibi faktorlerden etkilenmemesi icin benzer cevre kosullannda ayni arastirmaci tarafindan hastalar ayakta ve penis yere paralel pozisyonda iken yapildi. Gevsek ve gerilmis penis boyu, penis sirtindan pubopenil cilt bileskesi ile glans (meatus) arasi mesafe milimetreleri isaretlenmis sert bir cetvel yardimiyla olculdu. (9) Gerilmis penis boyu olcumu sirasinda germe kuvveti, kisinin aci duymaya basladigi ilk an olarak belirlendi. Mikropenis ve makropenis uzunluklan ortalama penis boyu[+ or -]2.5 x standart sapma (SS) formulu ile hesaplandi. (3), (10)

Istatistiksel analiz Social Sciences for Windows icin istatistik paketi (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) versiyon 13.0 yazilimi ile yapildi. Ulkemizden Kuzgunbay ve ark. (7) tarafindan yapilan penis boyunu iceren calisma sonuclari kullamlarak 0.25 cm hata, %5 yanilma ve %80 gucte olcum icin gerekli orneklem buyuklugu ortalama gevsek penis boyu olcumu icin 196 denek ve ortalama gerilmis penis boyu olcumu icin 525 denek olarak bulundu. Ulkemizde penis boyu olcumunun bolgelere gore karsilastirmasi daha once yapilmadigi icin calisma oncesi orneklem buyuklugu hesaplanamadi. Ortalama penis boyu olcumunun bolgelere gore gozlenen gucu calisma sonrasi G-Power 3 istatistik programi kullanilarak hesaplandi. Ortalama gevsek ve gerilmis penis boyu guven araliklan (GA) t-test ile belirlendi. Gevsek ve gerilmis penis boylari arasindaki iliski Pearson korelasyon analizi (korelasyon katsayisi veya r) ile incelendi Calismaya dahil olan erkekler dogum yerleri temel alinarak Turkiye'de cografi bolgelere gore 7 ayri gruba ayrildi. Gruplarm tanimlayici istatistikleri hesaplandi ve bulgular ortalama [+ or -] SS olarak verildi. Ortalama gevsek ve gerilmis penis boyu ANOVA testi ile karsilastirildi. Karsilastirmalarda, p<0.05 istatistiksel olarak anlamli kabul edildi.

Bulgular

Calismaya katilan erkeklerin ortalama yasi 20.3[+ or -]0.9 (yil dagilim 19-30) idi. Ortalama gevsek ve gerilmis penis boylari sirasiyla 9.3[+ or -]1.3 (95%GA 9.2-9.4) cm ve 13.7[+ or -]1.6 cm (95%GA, 13.6-13.8) olarak olctudu (t test, p < 0.001). Gevsek penis uzunlgugu, ortalama gerilmis penis uzunluguna gore 4.4[+ or -]1 cm daha kisa idi. Gevsek ve gerilmis penis boyu arasinda kuvvetli pozitif bir iliski gozlendi (r=0.800, p < 0.001).

Mikropenis ve makropenis sinir degerleri, gevsek penis boyu icin 6.0-12.5 cm ve gerilmis penis boyu icin 9.7-17.7 cm idi. Ortalama gevsek penis boyu sinir degerlerine gore katihmcilarin 5'inde (%0.44) mikropenis, 6'sinda (%0.53) makropenis ve 1.121'inde (%99.03) ise normal penis boyu tespit edildi. Ortalama gerilmis penis sinir degei lerine gore ise katilimcilarin 2'sinde (%0.18) mikropenis, 9'unda (%0.79) makropenis ve 1.121' inde (%99.03) ise normal penis boyu saptandi.

Bolgelere gore incelendiginde gruplar arasinda yas, gevsek ve gerilmis penis boyu arasinda forklift saptanmadi (yas icin p=0.425, gevsek penis boyu icin p=0.638, gerilmis penis boyu icin p=0.270) (Tablo 1). Akdeniz bolgesinde yasayanlar ortalama 13.9[+ or -]1.5 cm ile en buyuk, ic Anadolu ve Marmara bolgesinde yasayanlar ortalama 13.5[+ or -]1.6 cm ile en dusuk gerilmis penis boyuna sahip iken, Dogu Anadolu bolgesinde yasayanlar ortalama 9.5[+ or -]1.2 cm ile en buyuk, Guneydogu Anadolu ve Ege bolgesinde yasayanlar ortalama 9.2[+ or -]1.4 cm ile en dusuk gevsek penis boyuna sahipti. Ortalama penis boyu olcumunun bolgelere gore gozlenen gucu calisma sonrasinda %50.3 olarak bulundu.
Tablo 1. Cografik bolgelere gore erkeklerin penis boyu uzunlukiari
[ortalama[+ or -]standart sapma (dagilim)]

Cografik   n    Yas   Gevsek penis  Gerilmis
bolge        (yil)   boyu (cm)   penis boyu
                        (cm)

Akdeniz    163 20.4[+ or   9.3[+ or  13.9[+ or
            -]0.9     -]1.3    -]1.5
           (19-25)  (6.5-12.3)  (9.7-19.1)

Ege      176 20.3[+ or   9.2[+ or  13.7[+ or
            -]0.8     -]1.4    -]1.7
           (20-26)  (6.1-13.2) (10.0-18.0)

Dogu     151 20.3[+ or   9.5[+ or  13.8[+ or
Anadolu         -]1     -]1.2    -]1.4
           (19-28)  (6.7-14.0) (11.3-18.0)

Guneydogu   106 20.2[+ or   9.2[+ or  13.7[+ or
Anadolu        -]0.7     -]1.4    -]1.7
           (19-23)  (5.7-13.1)  (9.6-17.4)

ic Anadolu  226 20.3[+ or   9.3[+ or  13.5[+ or
            -]1.2     -]1.2    -]1.6
           (19-30)  (5.7-13.1)  (9.8-17.6)

Karadeniz   172 20.2[+ or   9.4[+ or  13.6[+ or
            -]0.6     -]1.4    -]1.7
           (19-24)  (6.4-13.2) (10.0-17.8)

Marmara    138 20.3[+ or   9.3[+ or  13.5[+ or
            -]0.8     -]1.3    -]1.6
           (19-25)  (6.0-12.5)  (9.0-18.3)

Toplam   1,132 20.3[+ or   9.3[+ or  13.7[+ or
            -]0.9     -]1.3    -]1.6
           (19-30)  (5.7-14.0)  (9.0-19.1)


Tartima

Penis boyu erkekligin bir sembolu olarak kabul edilir ve buyuk penis sahibi olma kisinin kendine olan guyeninde artma ile iliskilendirilmistir. (11) Resim ye diger sanat dallarmda tom Dogu ve Bati kulturleri bin yildan fazia sure bu gercege tamkhk etmektedir. (1)

Guntimuzde cok sayida erkek sertlesmis ve gevsek penis boyuna buyuk onem vermektedir. Penis boyu kucuk olanlar ya da oyle oldugunu dusunenlerin cinsel partnerleriyle olan iliskileri de olumsuz etkilenmektedir. (12) Ulkemizde yapilan bir calismada, penis boyunun partnerin cinsel tatmini icin onemli oldugunu dusunen-lerin orani %62.4 olarak bulunmustur. (7)

Gecmis yillarda giderek artan sayida erkek penis boyundan sikayetci olmustur. Bu durum literaturde "Kisa Penis Sendromu" olarak isimlendirilmistir. (2) Aslinda kisa penis sikayeti olanlarm bircogunun penis boyu normal sinirlar icindedir. (2), (11), (13) Internet uzerinden yapilan ve 52,031 kadin ve erkegi iceren bir ankette, erkeklerin %66'si penis boyunun normal sinirlar icinde oldugunu belirtmis, sadece %12'si penis boyunu kucuk olarak bildirmistir, (11) Baska bir calismada, 1,432 saglikli genc erkege penis boylari hakkindaki dusunceleri sorulmus ve katilimcilarin %86.3'u penis boyunun normal oldugunu, %5.1'i kucuk oldugunu bildirmistir. (13) Ulkemizde yapilan ve erkeklerde penis boyunun degerlendirildigi bir calismada ise penis boyundan memnun olanlarin orani %67.2 olarak rapor edilmistirn. (7) Calismamizda erkeklerin %99'unun gevsek ve gerilmis penis boylari normal sinirlar icerisinde bulunmustur.

Penis boyu; gevsek, gerilmis, dogal ya da intrakavernozal vazoaktif ajan enjeksiyonu sonrasi sertlesmis durumlarda olculebilir. Intrakavernozal vazoaktif ajan enjeksiyonu, invaziv bir yontemdir ve uzamis ereksiyon, hematom, penil fibrozis gibi istenmeyen komplikasyonlara neden olabilir. (14) Yine kisilerin kendi kendine penis boylarini olcmeleri istenebilir ancak bildirilen olcum sonuclari genellikle buyuk olma egilimindedir ve guvenilir degildir. (15) Yapilan calismalarda, gerilmis penis boyu olcumunun sertlesmis penis boyu olcumunun yakin sonuclar verdigi bildirilmektedir. Bu nedenle arastirmacilar gerilmis penis boyu olcumunun yeterli olacagtm soylemektedir. (6), (9) Literattirdeki penis boyu olcum yontemleri arasinda kesin bir fikir birligi bulunmamasi gozonunde bulundurularak bizim calismamizda sadece gevsek ve gerilmis penis boyu olcumleri yapilmistir.

Uluslararasi literaturde penis boyu ile ilgili ilk calisma 1899 yilinda Loeb tarafindan rapor edilmistir. Bu caltsmada, 50 denegin ortalama gevsek penis boyu 9.4 cm. olarak bildirilmistir. (4) Kinsey ve ark. (4) 1948 yilinda yayimladiklari ve 2,770 beyaz erkegi iceren calismalartnda ortalama gevsek ve gerilmis penis boylarini sirasi ile 9.7 cm ve 16.7 cm. olarak bildirmislerdir. Baska bir calismada, erkeklerde penis uzunlugu uc durumda olculmustur. Ortalama gevsek, gerilmis ve sertlesmis penis boylari sirasi ile 8.8 cm, 12.4 cm ve 12.8 cm olarak rapor edilmistir. (9) Literaturdeki en fazia denek sayisi iceren calisma Ponchietti ve ark. (16) tarafmdan 2001 yilinda yapilan ve 17-19 yas arasindaki 3,000 italyan erkegini iceren calismadir. Bu calismada ortalama gevsek penis boyu 9.0 cm ve gergin penis boyu 12.5 cm. olarak bulunmustur. Mehraban ve ark. (17) 1,500 erkekte ortalama gerilmis penis boyunu 11.5 cm olarak bildirilmistir. Ulkemizden yapilan bu konudaki ilk calisma Ekmekcioglu ve ark. (5) tarafindan yapilan Kayseri bolgesinde tum yas gruplarindan 1,507 denegi iceren calismadir. Bu calismada, 19 yas ve uzerindeki grupta 242 erkegin ortalama penis boyu 14.5 cm olarak bulunmustur. Sengezer ve ark. (6) calismalarinda, 20 ila 22 yas arasindaki 200 erkegin gevsek penis boyunu 6.8 cm, ortalama gerilmis penis boyunu 8.9 cm ve sertlesmis penis boyunu 12.7 cm olarak bulunmustur. Kuzgunbay ve ark. (7) ise yaslari 19 ila 71 yil arasinda degisen 341 erkekte ortalama gevsek penis boyunu 8.9 cm, gerilmis penis boyunu ise 13.6 cm olarak bulmustur. (7) Ulkemizde bu konuda yapilan en genis olgu sayisina sahip calisma 2,061 saglikli erkegi icermektedir. Bu calismada ortalama gevsek ve gerilmis penis boyu 8.9 cm ve 13.9 cm olarak bulunmustur. (6) Bizim calismamizda, ortalama gevsek penis boyu 9.3 cm ve ortalama gergin penis boyu 13.7 cm olarak tespit edilmistir. Penis boyu ile ilgili bir derlemede ortalama gevsek penis boyunun 9-9.5 cm, gerilmis penis boyunun 14-14.5 cm ve sertlesmis penis boyunun 12.8-14.5 cm oldugu bildirilmistir. (4) Ulkemizde yapilan ve yukarida bahsedilen calismalar ile bizim calismamizin sonuclari arasindaki farkliliga, olcum yonteminin ve calismanin yapildigi toplumun ozelliklerinin farkli olmasinin yol acabilecegini dusunuyoruz (Tablo 2).

Ulkemizdeki calismalardan Ekmekcioglu ve ark. (5) ile Soylemez ve ark. (8) caltsmalarinda pubik yag kalinligi penis boyu olcumune dahil edilmistir. Bu calismalar genc eriskin grubunda ulkemize ait en uzun penis boyu degerlerine sahiptir. Sengezer ve ark. (6) ile Kuzgunbay ve ark. (7) tarafindan yapilan calismalar ve bizim calismamtzda penis boyu benzer yontemlerle olculmustur (Tablo 2). Ulkemizde erkeklerin penis boyu olcumleri ile ilgili yapilan cahsmalarda penis boyu olcumlerinin farkh bulunmasinin kesin nedenine ait bir ongorumuz bulunmamaktadir. Bizim cahsmamizm sonuclari ulkemizde son yillarda yapilan ve genis denek sayisini iceren Kuzgunbay ve ark. (7) ile Soylemez ve ark. (8) tarafindan yapilan calismalar ile benzer bulunmustur.

Calismamizda saglikli genc erkeklerin ortalama penis boyunun bolgelere gore farkliliklari incelenmistir. Sonuclarimiza gore ortalama gevsek ve gerilmis penis boylari acisindan bolgesel farkhlik saptanmannstir. Soylemez ve ark. (8) tarafindan yapilan cahsmada da bizim sonuclarimiza benzer olarak bolgesel farklilik gorulmemistir. Ayni cahsma da Akdeniz bolgesinde yasayanlar ortalama 14.2[+ or -]1.42 cm ile en buyuk gerilmis penis boyuna, Dogu Anadolu bolgesinde yasayanlar ortalama 9.1[+ or -]1.04 cm ile en buyuk gevsek penis boyuna sahip olarak bulunmustur. (8)
Tablo 2. Erkeklerdeki penis boyu olcumu ile ilgili literaturdeki
bazi calismalarin yontem ve vuigulan

Calisma    Denek   Yas   Gevsek  Gergin    Olcum
        sayisi       penis  enis    yontemi
                uzunlugu uzunlugu
                  (cm)   (cm)

Loeb, 1899     50  17-35   9.41     - Bilinmiyor
(4)

Kinsey, 1948  2,270  20-59    9.7   16.74 Bilinmiyor
(4)

Wessells ve    80  21-82   8.85   12.45 Pubopenil
ark. (9)                      cilt
                          bileskesi
                          ile meatus
                          arasi
                          mesafe

Ekmekcioglu    242  [much     -   14.5 Symphisis
ve ark. (5)        less           pubis iie
            than]19           meatus arasi
                          mesafe

Ponchietti ve  3,000  17-19    9.0   12.5 Pubopenil
ark. (16)                      cilt
                          bileskesi
                          ile meatus
                          arasi
                          mesafe

Sengezer ve    200  20-22    6.8    8.9 Pubopenil
ark. (6)                      cilt
                          bileskesi
                          ile meatus
                          arasi
                          mesafe

Mehraban ve   1,500  20-40     -   11.58 Pubopenil
ark. (17)                      cilt
                          bileskesi
                          ile meatus
                          arasi
                          mesafe

Kuzgunbay ve   341  19-71    8.9   13.6 Pubopenil
ark. (6)                      cilt
                          bileskesi
                          ile meatus
                          arasi
                          mesafe

Soylemez ve   2,061  19-27   8.96   13.97 Symphisis
ark. (7)                      pubis ile
                          meatus arasi
                          mesafe

Sunulan     1,136  19-30    9.3   13.7 Pubopenil
calisma                       cilt
                          bileskesi
                          ile mesatus
                          arasi
                          mesafe


Cahsmamiz benzer yas grubunda ve saglikli katihmcilari icermektedir. Bu grupta tek kisi tarafindan yapilan penis boyu olcumu, kisiler arasi farkh olcumlerden kaynaklanacak hatalari en aza indirmektedir. Soylemez ve ark. (8) calismasi da benzer ozellikte katilimcilari icermektedir ve calismamizdan farkh olarak daha buyuk penis boylari olcmelerini, pubik yag kalinligi olcume dahil etmelerinden kaynaklanacagini dusunuyoruz. Ancak cahsmanuz yuksek sayida katilimciyi icerse de sonuclarimiz ulkemizde penis boyu ortalamalan hakkmda saglikh bilgiler verirken bolgeler arasi karsilastirmada yeterli gorunmemektedir.

Mikropenis ve makropenis uzunluklan ortalama penis boyu [+ or -] 2 veya 2.5 SS formulu ile hesaplana-bilmektedir. (3), (10) Calismamizda mikropenis ve makropenis sinir degerleri gerilmis peniste 9.7-17.7 cm olarak bulunmustur. Ekmekcioglu ve ark. (5) calisma-lannda gerilmis peniste mikropenis ve makropenis sinir degerlerini 19 yas grubu icin 12.2-17.1 cm, 20 yas grubu icin 12.5-17.5 cm ve 21 ve uzerindeki yas grubu icin 10.5-18 cm olarak bildirmislerdir. Ayni formul ulkemizden Sengezer ve ark., (6) Soylemez ve ark. (8) ve Kuzgunbay ye ark. (7) calisma sonuclari icin kullanilacak olursa mikropenis ve makropenis sinir degerleri gerilmis penis boyu icin sirastyla 8.8-9.2 cm, 10.6-17.7 cm ve 7.9-19.4 cm olarak bulunacaktir. Ulkemizde yapilan calismalar isiginda gerilmis penis boyu icin mikropenis ve makropenis sinir degerlerinin 8.8 cm ve 15.4 cm oldugu, penis boyu olcumune pubik yag kalinligi eklendiginde 11.5 cm ve 17.6 cm olacagi soylenebilir.

Sonuc olarak, penis boyu kullanilan olcum yonteminden ve toplumsal farkliliklardan etkilenebilir. Calismamizda ulkemizdeki saglikli genc erkeklerden olusan orneklemimizde ortalama gevsek ve gerilmis penis boyunu bulduk ve penis boyu acisindan bolgesel farklihklar olmadigini saptadik. cok sayida merkezin katilimi ile daha cok sayida iceren calimalarm yapilmasi tilkemizin penis nomograminin yapilmasma ye bolgesel farkhliklann daha saglikli degerlendirilmesine olanak saglaya-caktir. Ulkemizdeki urologlar yapdtgimiz toplumun ortalama penis boyu hakkinda bilgi sahibi olmali-dir. Uroloji kliniklerine penis boyu ktsaltgt Sikayeti ile basvuran erkeklerin degerlendirilmesinde ye bu erkeklerde penis bilytitme cerrahisine karar verilirken bulgularnman hekimin alacagi kararda yol gosterici olabilecegini dusunuyoruz.

Cikar catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catimasinin soz konusu olmadlgini bildirmislerdir.

Yazisma (Correspondence): Uzm. Dr. Yilmaz Asian. Sagllk Bakanligi, Ankara Numune Egitim ye Arastirma Hastanesi, 3. Uroloji Klinigi, 06120 Sihhiye Ankara, Turkiye.

Tel: 0312 508 40 00/5281-5890 e-posta: urodrya@yahoo.com

Kaynaklar

(1.) Mattelaer JJ. Ancient Greece and Rome. The Phallus in Art & Culture. History Office European Association of Urology. 2nd ed. Pana Editions: Kortrijk; 2008. p. 8-31.

(2.) Wylie KR, Eardley I. Penile size and the 'small penis syndome' BJU Int 2007;99:1449-55.

(3.) Shamloul R. Treatment of men complaining of short penis. Urology 2005:65:1183-5.

(4.) Dillon BE, Chama NB, Honig SC. Penile size and penile enlargement surgery: a review. Int J Impot Res 2008;20:519-29.

(5.) Ekmekcioglu 0, Nas H, Demirci D, Yilmaz U, Gulmez I. Bolgemizde penis boyutlari. Turk Uroloji Dergisi 1999;25:66-71.

(6.) Sengezer M, Ozturk S, Deveci M. Accurate method for determining functional penile length in Turkish young men. Ann Plast Surg 2002;48:381-5.

(7.) Kuzgunbay B, Turunc T, Guvel S, Ozkardes H. Turk erkeklerinde ortalama penis boyu ve erkeklerin penis boyu hakkindaki dusunceleri. Turk Uroloji Dergisi 2007:33:290-3.

(8.) Soylemez H, Onem K, Duksal I, Cakici H. Turkiye'de bolgelere gore ortalama penis boyutlari. Poster Sunumu. 8. Ulusal Androloji Kongresi, Izmir, Poster no: 09.

(9.) Wessells H, Lue TF, McAninch JW. Penile lenath in the flaccid and erect states: guidelines for penile augmentation. J Urol 1996;156:995-7.

(10.) Feldman KW, Smith DW. Fetal phallic growth and penile standards for newborn male infants. J Pediatr 1975;86:395-8.

(11.) Lever J, Frederick DA, Peplau LA. Does size matter?: men's and women's views on penis size across the lifespan. Psychol Men Masc 2006;7:129-43.

(12.) Alter GJ. Augmentation phalloplasty. Urol Clin North Am 1995;22:887-902.

(13.) Asian Y, Aydin AO, Balm M, Nalcacioglu V, Tekdogan UY, Atan A. Turk erkeklerinde cinsel fonksiyon bozuklugu taramasi: Anket calismasi. Sozlu Sunum. 8. Ulusal Androloji Kongresi, Izmir, Sozlu Sunum No: 09.

(14.) Moemen MN, Hamed HA, Kamel II, Shamloul RM, Ghanem HM. Clinical and sonographic assessment of the side effects of intracavernous injection of vasoactive substances. Int J Impot Res 2004;16:143-5.

(15.) Harding R, Golombok SE. Test-retest reliability of the measurement of penile dimensions in a sample of gay men. Arch Sex Behav 2002;31:351-7.

(16.) Ponchietti R, Mondaini N, Bonafe M, Di Loro F, Biscioni S, Masieri L. Penile length and circumference: a study on 3300 young Italian males. Eur Urol 2001;39:183-6.

(17.) Mehraban D, Salehi M, Zayeri F. Penile size and somatometric parameters among Iranian normal adult men. Int J Import Res 2007;19:303-9.

Yazisma (Correspondence): Uzm. Dr. Yilmaz Aslan. Saglik Bakanligi, AnkaraNumune Egitim Ve Arastirma Hastanesi, 3. Uroloji Klinigi, 06120 Sihhiye Ankara, Turkiye.

Tel: 0312 508 40 00/5281-5890 e-posta: urodrya@yahoo.com

Yilmaz Aslan (1), (2), All Atan (2), Omtr Aydin (2), Varol Nalcacioglu (2), Altug Tuncel (2), Ates Kadioglu

(1.) Kayseri Asker Hastanesi, Uroloji Klinigi, Kayseri

(2.) Saglik Bakanligi, Ankara Numune Egitim ye Arastirma Hastanesi, 3. Uroloji Klinigi, Ankara

(3.) Istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakilltesi, Uroloji Anabilim Dali, Istanbul
COPYRIGHT 2010 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Androloji / Andrology
Author:Aslan, Yilmaz; Atan, Ali; Aydin, Omur; Nalcacioglu, Varol; Tuncel, Altug; Kadioglu, Ates
Publication:Turkish Journal of Urology
Date:Mar 1, 2010
Words:3415
Previous Article:Buyuk capli ust ureter taslarinin tedavisinde iyi bir secenek: perkutan nefroureterolitotomi: a good alternative treatment of large upper ureter...
Next Article:Genel uroloji pratigimizde androlojik olgularin yeri: the place of andrological cases in our general urology practice.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters