Printer Friendly

Articles from Turkish Journal of Osteoporosis (August 1, 2011)

1-7 out of 7 article(s)
Title Author Type Words
A neglected risk factor in patients with osteoporosis: cigarette smoking/ Osteoporozlu hastalarda gozardi edilen bir risk faktoru: sigara kullanimi. Tasoglu, Ozlem; Ozdemir, Oya; Kutsal, Yesim Gokce Case study 4221
Are vitamin D levels of the patients with stroke always associated with their functional status?/Inmeli hastalarin D vitamini duzeyleri fonksiyonel durumlariyla her zaman iliskili midir? Ozdemir, Oya; Samut, Gulbuz; Kutsal, Yesim Gokce Report 4381
Can cortical bone sensitivity be used as a practical indicator of bone mineral density in postmenopausal women?/ Kortikal kemik hassasiyeti postmenopozal kadinlarda kemik mineral yogunlugunun pratik bir gostergesi olarak kullanilabilir mi? Gun, Kerem; Uludag, Murat; Ornek, Nurettin Irem; Koyuncu, Halil Report 2001
Case report: Camurati-Engelmann disease and osteoporosis/ Camurati-Engelmann hastaligi ve osteoporoz: olgu sunumu. Ornek, Nurettin Irem; Gun, Kerem; Uludag, Murat; Misirlioglu, Tugce Ozekli; Akarirmak, Ulku; Sari, H Case study 1398
Editorial/Editorden. Meray, Jale Editorial 120
Postural balance in women with osteoporosis and effective factors/ osteoporozlu kadinlarda postural denge ve etkileyen faktorler. Unlusoy, Duygu; Aydog, Ece; Tuncay, Reyhan; Eryuksel, Rahime; Unlusoy, Ihsan; Cakci, Aytul Report 6066
The effect of osteoporosis risk factors on bone mineral density/ Osteoporoz risk faktorlerinin kemik mineral yogunluguna etkisi. Umay, Ebru; Tamkan, Ugur; Gundogdu, Ibrahim; Umay, Serkan; Caka, Aytul Report 5360

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters