Printer Friendly

Tubal Reanastomoz Sonrasi Gebelik Sonuclari, Tersiyer Merkezde 10 Yillik Deneyim/Pregnancy Outcomes after Tubal Reanastomosis, 10-Year Experience at a Tertiary Center.

GIRIS

Tubal sterilizasyon dunya genelinde yaygin kullanilan kontraseptif yontemler arasindadir. Amerika Birlesik Devletleri'nde her 3 kadindan 1'ine cerrahi sterilizasyon uygulanmaktadir (1). Tum kontraseptif yontemler arasinda 35-45 yas kadinlar arasinda en sik tercih edilen yontem olan tubal sterilizasyon sonrasi pismanlik oranlari %2-13 olarak bildirilmistir (2-4). Pismanlik nedenleri arasinda; yeni bir cocuk istegi, cocuk olumu, es olumu, bosanma, yeniden evlenme, dini inanclardan kaynaklanan baski, zamanla kadinda meydana gelen yeni saglik problemlerinin tubal sterilizasyona baglanmasi gibi faktorler sayilabilir. Gelismis ulkelerde ise en sik neden bosanma sonrasi yeni bir esten cocuk istemidir (5). Tubal sterilizasyon sonrasi cesitli nedenlerle reanastomoz talebi %14,3 olup yalnizca %1,1'i reanastomoz operasyonu gecirmektedir (6). Tubal reanastomoz operasyonu laparotomik olarak ilk kez 1974'te Gomel (7) tarafindan, laparoskopik olarak ise 1989 da Sedbon ve ark. (8) tarafindan bildirildi. Bu calismamizdaki amac referans merkezi olan klinigimizde yapilan tubal reanastomoz sonuclarimizi ulusal ve uluslararasi literatur esliginde incelemektir.

YONTEMLER

Ataturk Universitesi Tip Fakultesi Kadin Hastaliklari ve Dogum Klinigimizde Ocak 2007 ile Ocak 2017 arasinda tubal reanastomoz operasyonu uygulanan 68 olgu degerlendirildi. Calisma dizayni Ataturk Universitesi Tip Fakultesi Klinik Arastirmalar Etik Kurulu tarafindan onaylandiktan sonra olgulara ait veriler hasta arsiv dosyalarindan ve hastane bilgi islem otomasyon merkezinden temin edildi. Hastalarin sterilizasyon yaslari, sterilizasyon ile reanastomoz arasi sure, demografik ozellikler, tubal reanastomoz isteme sebebleri, bazal hormon degerleri, es spermiogram bilgileri ve operasyon bilgileri kaydedildi. Reanastomoz sonrasi kontrollere gelen hastalarin dosya ve bilgileri ayrica incelendi. Sonrasinda tum hastalar ile telefon yolu ile iletisime gecilerek sozel olarak onamlari alindiktan sonra gebe kalip kalmadiklari, gebelik elde edildiyse ne sekilde sonuclandigi ogrenildi. Ek olarak tekrardan tubal reanastomoz isteme sebebleri sorularak kaydedildi. Tubal reanastomoz istegi olan tum hastalardan menstruasyonun 2. ya da 3. gunu bazal hormon profili istendi. Eslerinin spermiogramlari degerlendirildi. Tubal reanastomoz operasyonu geciren 68 olgunun dosya, otomasyon ve telefon gorusmesi sonucu elde edilen veriler kaydedildi. Alti hastanin operasyon sonrasi kontraseptif yontem kullandiginin tespit edilmesi, 10 hastanin da dosya bilgilerinin eksikligi ve telefon ile iletisime gecilememesi sebebiyle 16 olgu calisma disi birakilarak 52 olgu dahil edildi. Olgulara minilaparotomi ile tubal reanastomoz cerrahisi uygulandi. Operasyonda tubal uclar serbestlestirildikten sonra 6-0 absorbabl suturler kullanilarak 4 kadrandan biraraya getirilmek suretiyle anostomoz saglandi. Reanastomoz sonrasinda intraoperatif olarak metilen mavisi verilerek tuplerden gecis ve kacak kontrolu yapildi. Operasyonda kilavuz kateter kullanilmissa metilen mavisi verilmemis, bu vakalarda kateter 5-7 gun sonra cekilmistir. Postoperatif kontrollerine duzenli gelen hasta grubunda 3-6. aylar arasi gebelik olusmamis ise histerosalpingografi ile tubal pasaj kontrolu yapilmistir. Calismaya dahil olan 52 olgu ile degisik araliklarla telefon gorusmesi yapilarak gebelik sonuclari kaydedildi.

Istatistiksel Analiz

Veriler SPSS 21.0 for Windows 7 (IBM Statistical Package for the Social Sciences Corp.; Armonk, NY, ABD) bilgisayar paket programi kullanilarak olusturuldu. Analiz icin Student t-test ve ki-kare testi kullanildi. Tanimlayici degerler ortalama [+ or -] standart deviasyon olarak belirtildi.

BULGULAR

Calismadaki olgularin yaslari 26-45 arasinda olup ortalama 34,6 idi. Sterilizasyondan reanastomoz anina kadar gecen sure en kisa 11 ay, en uzun 134 ay, ortalama 28,4 ay idi. Olgularin 38'i (%73) 35 yas ve alti, 14'u (%27) 35 yas ustu idi. Toplam 52 vakada reanastomoz sonrasi 28 (%53,8) gebelik, 17 (%32,6) canli dogum, 4 (%7,7) ektopik gebelik, 7 (%13,5) abortus oranlari tespit edildi. Demografik ozellikler ve gebelik sonuclari Tablo 1'de gosterildi. Otuz bes yas ve alti olgular ile 35 yas ustu olgularin gebelik sonuclari karsilastirildiginda anlamli fark tespit edilmese de 35 yas alti gebelik oranlari %57,8'e karsi %42,9 idi (Tablo 2). Tubal sterilizasyon ile reanastomoz arasi sureye gore 36 aydan oncesi ve sonrasina gore yapilan karsilastirmada sure 36 aydan kisa ise gebelik oranlari %58,8'e karsi %44 idi (p>0,05) (Tablo 3). Reanastomoz endikasyonlari incelendiginde 30 (%57,7) fikrini degistirdigi ve yeni bir cocuk istedigi icin, 11 (%21,1) ozellikle pelvik agri basta olmak uzere ek saglik sorunlarinin yeni bir gebelikle gececegine inandigi icin, 6 (%11,5) dini inanc dolayisiyla vicdanen rahatsiz oldugu icin, 3 (%5,8) bosanip yeniden evlenme sonrasi cocuk istedigi icin, 2 (%3,9) cocuk olumunu takiben yeni bir cocuk istegi icin reanastomoz istedigi belirlenmistir (Tablo 4).

TARTISMA

Tubal sterilizasyon kontraseptif yontemler arasinda son derece etkin bir yontem olmasina ragmen, en onemli problem sonradan duyulan pismanliktir. Bu pismanlik nedeniyle hastalar cerrahi olarak operasyon istemektedirler. Genc yasta tubal sterilizasyon geciren kadinlarda reanastomoz istegi daha sik olmaktadir (9). Reanastomoz isteginin sterilizasyondan sonra yillar icerisinde arttigi 3. yilda %4, 7. yilda %8, 13. yilda ise %13'lere ciktigi bildirilmistir (10). Bir calismada tubal reanastomoz talebi %14,3 olmasina ragmen ancak %1,1 gibi kucuk bir gruba reanastomoz islemi uygulanmistir (6). Senturk ve ark. (11) yaptigi calismada da calismamiza benzer sekilde 40 olgunun 6 yildan once, 19 olgunun 6 yil ve sonrasinda islemi gerceklestirdigi bildirilmistir. Tum bu bulgulardan hareketle ozellikle tubal sterilizasyon isteyen kadinlara sterilizasyon islemini yapmadan once yaslari, mevcut cocuk sayilari ve cinsiyetleri, eslerinin fikirleri alinip emin olunduktan sonra yapilmalidir. Tubal reanastomoz sonrasi basarida gebelik oranlarini etkileyen en onemli faktor anne yasidir (12, 13). Artan yas ile birlikte over rezervi azalmakta ve ek cevresel faktorlerde gebelik oranlarinin azalmasina katki saglamaktadir. Tubal reanastomoz cerrahisi icin yas siniri bildirilmese de reanastomoz sonrasi basari oranlarinin ozellikle 40 yas ustu hastalarda minumuma indigi bildirilmis ve 35-40 yasin esik deger olarak alinabilecegi belirtilmistir (14-17). Calismamizda da 35 yas alti gebelikler oransal olarak yuksek bulunmustur. Reanastomoz sonrasi gebelik elde etmede yastan sonra diger onemli 2 faktorun reanastomoz cerrahisi sonrasi kalan tubal uzunluk ve anastomoz bolgesinin yeridir. Anastomoz sonrasi tubal uzunlugun 4 cm ve uzeri oldugu olgular ile istmik-istmik bolge anastomozu yapilan olgularda daha yuksek gebelik oranlari bildirilmistir (18, 19). Klinigimizde reanastomoz operasyonlarinda istmik-istmik bolge anastomozuna engel bir durum yok ise islem istmik-istmik bolge arasinda yapilmaktadir. Reanastomoz sonrasi gebelik oranlari literaturde cok degisken araliklarda bildirilmesine ragmen cogu calismada %55-80 arasindadir (20-22). Alti bin alti yuz doksan iki tubal reanastomoz olgusunu iceren buyuk calismada gebelik orani %69, canli dogum orani %35 ve ektopik gebelik orani %13,1 olarak bildirilmistir (22). Ulkemizden yayinlanan 4 calismayi inceledigimizde sirasiyla gebelik oranlari %30,5, %47,4, %60, %55,2, ektopik gebelik oranlari ise %5,5, %3,4, %0,3, %1,7 olarak bildirilmistir (11, 14, 23, 24). Ulkemizden yapilan calismalar Tablo 5'te ozetlenmistir. Seyfettinoglu ve ark. (23) calismasindaki sonuclar disinda ulkemizden bildirilen calismalarda sonuclar literatur ile benzerdir. Literaturde ektopik gebelik oranlari %2,9-%13,1 araliginda bildirilmistir (19, 22, 25, 26). Sterilizasyon ile tubal reanastomoz arasindaki sure arttikca gebelik sansi azalmaktadir (19, 27). Calismamizda 3 yildan kisa ve uzun sureler karsilastirildiginda gebelik oranlari %58,8'e %44 olarak bulundu.

SONUC

Tubal sterilizasyon sonrasinda herhangi bir nedenle tekrar gebelik planlayan olgular icin ozellikle de 40 yas altinda tubal reanastomoz operasyonu ilk dusunulmesi gereken cerrahi prosedurdur. Dusuk maliyeti, yuksek tekil gebelik oranlari, dusuk ovaryan hiperstimulasyon riski, intraoperatif olarak eslik eden uterin ve tubaovaryan patoloji ve pelvik adezyonlara eszamanli mudahale imkani sunmasi ek avantajlaridir.

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik komite onayi Ataturk Universitesi Tip Fakultesi'nden alinmistir.

Hasta Onami: Sozlu hasta onami bu calismaya katilan hastalardan alinmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir--O.E.Y., N.G.; Tasarim--O.E.Y., N.G., R.A.A.; Denetleme--O.E.Y., M.I., B.B.; Kaynaklar--O.E.Y., M.I., Y.K., R.A.A., B.B.; Malzemeler--O.E.Y., N.G.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi--O.E.Y., N.G., R.A.A.; Analiz ve/veya Yorum--O.E.Y., N.G., R.A.A., M.I., B.B., Y.K.; Literatur Taramasi--O.E.Y., N.G., R.A.A.; Yaziyi Yazan--O.E.Y., N.G.; Elestirel Inceleme--R.A.A., M.I., B.B., Y.K.; Diger--R.A.A., M.I., B.B., Y.K.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Ataturk University School of Medicine.

Informed Consent: Verbal informed consent was obtained from patients who participated in this study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept--O.E.Y., N.G.; Design--O.E.Y., N.G., R.A.A.; Supervision--O.E.Y., M.I., B.B.; Resources--O.E.Y., M.I., Y.K., R.A.A., B.B.; Materials--O.E.Y., N.G.; Data Collection and/or Processing--O.E.Y., N.G., R.A.A.; Analysis and/or Interpretation--O.E.Y., N.G., R.A.A., M.I., B.B., Y.K.; Literature Search--O.E.Y., N.G., R.A.A.; Writing Manuscript--O.E.Y., N.G.; Critical Review--R.A.A., M.I., B.B., Y.K.; Other--R.A.A., M.I., B.B., Y.K.

Conflict of Interest: Authors have no conflicts of interest to declare.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

KAYNAKLAR

(1.) Fritz M, Speroff L. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.

(2.) Mosher WD, Jones J. Use of contraception inthe United States: 1982-2008. Vital Health Stat 2010; 23: 1-44.

(3.) Liskin L, Rinehart W, Blackburn R, Rutledg AH. Minilaparatomy and laparoscopy: safe, effective, and widely used. Popul Rep C 1985; C125-67.

(4.) Wilcox LS, Chu SY, Peterson HB. Characteristics of women who considered or obtained tubal reanastomosis: results from a prospective study of tubal sterilization. Obstet Gynecol 1990; 75: 661-5.

(5.) Calvert JP. Reversal of female sterilization. Br J Hosp Med 1995; 53: 267-70.

(6.) Curtis KM, Mohllajee AP, Peterson HB. Regret following female sterilization at a young age: A systematic review. Contraception 2006; 73: 205-10. [CrossRef]

(7.) Gomel V. Tubal reconstruction by microsurgery. Fertil Steril 1977; 28: 59-65. [CrossRef]

(8.) Sedbon E, Delajolinieres JB, Boudouris O, Madelenat P. Tubal desterilization through exclusive laparoscopy. Hum Reprod 1989; 4: 158-9. [CrossRef]

(9.) Wilcox LS, Chu SY, Eaker ED, Zeger SL, Peterson HB. Risk factors for regret aftertubal sterilization: 5 years of follow-up in a prospective study. Fertil Steril 1991; 55: 927-33. [CrossRef]

(10.) Peterson HB, Xia Z, Hughes JM, Wilcox LS, Tylor LR, Trussell J. The risk of-pregnancy after tubal sterilization: findings from the U.S. Collaborative Review of Sterilization. Am J Obstet Gynecol 1996; 174: 1161-8. [CrossRef]

(11.) Senturk MB, Budak MS, Togrul C, Tahaoglu AE, Balsak D, Akgol S. Tubal Reanastomoz Yapilan Olgularin Gebelik Oranlari. Okmeydani Tip Dergisi 2016; 32: 79-82.

(12.) Kim JD, Kim SH, Doo JK, Rhyen CH. Areporton 387 cases of microsurgical tubal reversals. Fertil Steril 1997; 68: 875-80. [CrossRef]

(13.) Dubinston JB, Chapron C. Single suture laparoscopic tubal reanastomosis. Curr Opin Obstet Gynecol 1998; 10: 307-13. [CrossRef]

(14.) Yavuz A, Akkurt MO, Yalcin Y, Tatar B, Karakoc G. Tubal Reanastomoz Sonrasi Gebelik Sonuclari. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2015; 25: 227-30. [CrossRef]

(15.) Dubinston JB, Chapron C, Nos C, Morice P,Aubriot FC, Garnier P. Sterilization reversal: fertitity results. Hum Reprod 1995; 10: 1145-51. [CrossRef]

(16.) Yoon TK, Sung HR, Kang HG, Cha SH, Lee CN, Cha KY. Laparoscopic tubal anastomosis:fertility outcome in 202 cases. Fertil Steril 1999; 72: 1121-6. [CrossRef]

(17.) Cohen MA, Chang PL, Uhler M, Legro R, Sauer MV, Lindheim SR. Reproductive outcome after sterilization reversal in women ofadvanced reproductive age. J Assist Reprod Genet 1999; 16: 402-4. [CrossRef]

(18.) Silber SJ, Cohen R. Microsurgical reversal of female sterilization: the role of tubal length. Fertil Steril 1980; 33: 598-601. [CrossRef]

(19.) Jain M, Jain P, Garg R, Triapthi FM. Microsurgical tubal recanalization: a hope for hopeless. Indian J Plast Surg 2003; 36: 66-70.

(20.) Gomel V. Microsurgical reversal of female sterilization: a re-appraisal. Fertil Steril 1980; 33: 587-97. [CrossRef]

(21.) Kim SH, Shin CJ, Kim JG, Moon SY, Lee JY, Chang YS. Microsurgical reversal of tubal sterilization: a report on 1,118 cases. Fertil Steril 1997; 68: 865-70. [CrossRef]

(22.) Berger GS, Thorp JM Jr, Weaver MA. Effectiveness of bilateral tubotubal anastomosis in a large outpatient population. Hum Reprod 2016; 31: 1120-5. [CrossRef]

(23.) Seyfettinoglu S, Arlier S, Adiguzel FI, Adiguzel C, Narin MA, Nazik H. Tubal Reanastamoz Sonrasi Fertilite Sonuclari. J Clin Anal Med 2016; 7: 85-8.

(24.) Cetin C, Cetin MT, Urunsak IF. Unilateral laparoscopic tubal reversal versus IVF. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2013; 23: 771-4. [CrossRef]

(25.) Schepens JJ, Mol BW, Wiegerinck MA, Houterman S, Koks CA. Pregnancy outcomes and prognostic factors from tubal sterilization reversal by sutureless laparoscopical re-anastomosis: a retrospective cohort study. Hum Reprod 2011; 26: 354-9. [CrossRef]

(26.) Moon HS, Joo BS, Park GS, Moon SE, Kim SG, Koo JS. High pregnancy rate after microsurgical tubal reanastomosis by temporary loose parallel 4-quadrant sutures technique: a long long-term follow-up report on 961 cases. Hum Reprod 2012; 27: 1657-62. [CrossRef]

(27.) Magdi M, Hanafi MM. Factors affecting the pregnancy rate after microsurgical reversal of tubal ligation. Fertil Steril 2003; 80: 434-40. [CrossRef]

Omer Erkan Yapca, Neset Gumusburun, Ragip Atakan Al, Bunyamin Borekci, Metin Ingec, Yakup Kumtepe

Ataturk Universitesi Tip Fakultesi, Kadin Hastaliklari ve Dogum Anabilim Dali, Erzurum, Turkiye

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Omer Erkan Yapca, E-posta: sevabina@gmail.com

Gelis Tarihi / Received Date: 11.09.2017 Kabul Tarihi / Accepted Date: 02.11.2017

ORCID IDs of the authors: O.E.Y. 0000-0002-5578-0126; N.G. 0000-0003-4746-5414; R.A.A. 0000-0003-2921-1891; B.B. 0000-0002-5917-1643; M.I. 0000-0001-8585-0968; Y.K. 0000-0002-4998-8262.

DOI: 10.5152/jarem.2017.1720
Tablo 1. Demografik ozellikler ve gebelik sonuclari

Tubal sterilizasyon yasi           29,6 (25-41)
Reanastomoz yasi               34,6 (26-45)
Sterilizasyon-reanastomoz arasi sure (ay)  28,4 (11-134)
Reanastomoz oncesi gebelik sayisi       3,6 (2-9)
Reanastomoz oncesi canli dogum sayisi     2,8 (1-6)
Reanastomoz sonrasi toplam gebelik      28 (%53,8)
Canli dogum ile sonuclanan gebelikler    17 (%32,6)
Ektopik gebelikle sonuclananlar        4 (%7,7)
Abortus ile sonuclananlar           7 (%13,5)

Tablo 2. Yasa gore gebelik sonuclari

      Gebelik   Gebelik    Toplam
Yas (yil) (evet) n (%) (hayir) n (%) olgu n (%) p

<35     22 (57,8)  16 (42,2)   38 (100)
>35     6 (42,9)   8 (57,1)   14 (100)  0,617

Ki-kare test

Tablo 3. Tubal sterilizasyon-reanastomoz arasi sureye gore gebelik
sonuclari

      Gebelik    Gebelik    Toplam
Sure (ay) (evet) n (%) (hayir) n (%) olgu n (%) p

<36    20 (58,8)   14 (41,2)   34 (100)
>36     8 (44)    10 (56)    18 (100)  0,764

Ki-kare test

Tablo 4. Tubal reanastomoz endikasyonlari

Endikasyon                n (%)

Fikir degisikligi, yeni cocuk istemi   30 (57,7)
Ek saglik sorunlari icin gebelik istemi 11 (21,1)
Dini inanc (vicdan rahatlatma)      6 (11,5)
Bosanma, yeniden evlenme         3 (5,8)
Cocuk olumu sonrasi gebelik istemi    2 (3,9)
Toplam                  52 (100)

Tablo 5. Ulkemizden sunulan calismalar

Calisma          Olgu sayisi Gebelik orani

Sunulan calisma      52 (%100)  28 (%53,8)
Seyfettinoglu ve ark (23) 36 (%100)  11 (%30,5)
Senturk ve ark. (11)    59 (%100)  28 (%47,4)
Yavuz ve ark. (14)     30 (%100)  18 (%60)
Cetin ve ark. (24)     58 (%100)  32 (%55,2)

Calisma          Canli dogum orani Ektopik gebelik orani

Sunulan calisma      17 (%32,6)     4 (%7,7)
Seyfettinoglu ve ark (23)  5 (%13,8)     2 (%5,5)
Senturk ve ark. (11)    Belirtilmemis   2 (%3,4)
Yavuz ve ark. (14)     Belirtilmemis   1 (%0,3)
Cetin ve ark. (24)     Belirtilmemis   1 (%1,7)
COPYRIGHT 2018 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Ozgun Arastirma/Original Investigation
Author:Yapca, Omer Erkan; Gumusburun, Neset; Al, Ragip Atakan; Borekci, Bunyamin; Ingec, Metin; Kumtepe, Ya
Publication:Journal of Academic Research in Medicine
Date:Aug 1, 2018
Words:2590
Previous Article:Procalcitonin-Guided Antibiotic Treatment in Lower Respiratory Tract Infections/Prokalsitonin Rehberliginde Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlari...
Next Article:Metastatik Mide Karsinomlu Hastalarda Periton Metastazi Varliginin Prognostik Etkisi/Prognostic Effect of Peritoneal Metastasis in Patients with...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |