Printer Friendly

Treatment options in benign prostate hyperplasia associated with lower urinary tract symptoms / Benign prostat hiperplazisi ile iliskili alt uriner sistem semptomlarinda tedavi secenekleri.

ABSTRACT

Benign prostatic hyperplasia is a common cause of lower urinary tract symptoms. Men who are treated for benign prostatic hyperplasia potentially reduce their lifetime risk of acute urinary retention and the need for benign prostatic hyperplasia-related surgery. In this review, the treatment options of benign prostatic hyperplasia as related to lower urinary tract symptoms are summarized.

Key words: BPH; symptom; treatment

OZET

Benign prostat hiperplazisi, alt uriner sistem semptomlarinin en sik nedenidir. Benign prostat hipeplazisi'nin tedavisi hayat boyunca akut uriner retansiyonu ve cerrahiye olan gereksinimi azaltmalidir. Bu derlemede, benign prostat hiperplazisi ie iliskili alt uriner sistem semptomlarinin tedavi secenekleri ozetlenmistir.

Anahtar sozcukler: BPH; semptom; tedavi

Giris

Erkeklerde alt uriner sistem semptomlari (AUSS)'nin en mnemli nedenlerinden bir tanesi benign prostat hiperplazisi (BPH)'dir. BPH ile iliskili AUSS'nin nedenleri, prostata ait dinamik ve statik komponentler ile mesanedeki degisikliklerdir. Prostata ait dinamik komponent, prostatin stromasinda bulunan duz kas tonusunun artisi, statik komponent ise buyumus olan prostatin prostatik uretraya yapmis oldugu basidir. Prostatin dinamik ve statik komponentlerine bagli olarak mesanede olusan bazi degisiklikler de AUSS'na katki yapmaktadir. BPH ile iliskili AUSS'nin tedavisinde gunumuz verileri hangi hastaya hangi tedavi verilecegi konusunda cok aydinlatici degildir. Ancak kesin olan nokta, mutlaka uygulanacak olan tedavinin hekim ve hastanin ortak karari olmasi ve hastaya gore belirlenmesinin gerekli oldugudur. Cunku ayni semptom her kiside ayni derecede rahatsizlik olusturmayabilir. Bu nedenle semptomlarin duzeyi ile beraber mutlaka kisiye verdikleri rahatsizlik derecelerinin de kontrol edilmesi cok mnemlidir. (1), (2) BPH ile iliskili AUSS'nin tedavi karari ve seciminde dikkate alinmasi gereken bazi onemli faktorler vardir:

1. Hastaliga ait faktorler a. Semptom duzeyi ve rahatsizlik derecesi

a. Yedi soruluk Uluslararasi Prostat Semptom Skoru (IPSS), hastanin semptom derecesinin rakamsal degerini bize gostermektedir. Bu degere gore, semptom duzeyi hafif (skor: 0-7), orta (skor: 8-19) ve ciddi (skor: 20-35) olarak siniflanir. Ayrica ayni sorgulamanin bir parcasi olan yasam kalitesi skoru da bu semptomlarin verdigi rahatsizlik derecesinin hastanin hayat kalitesine olan yansimasini gosterir. Yasam kalitesi skoru 0 ile 6 arasinda rakamsal bir deger alir. Ucten az yasam kalitesi skoru AUSS'nin hastayi cok rahatsiz etmedigini ifade eder. (1)

b. Akut uriner retansiyon (AUR) ve cerrahi icin risk faktorlerinin varhgi: Prostat Semptom Medikal Tedavisi (MTOPS) calismasi bu konuda bize isik tutmaktadir. Bu calismanin verilerine gore, 62'nin Uzerindeki yas, 10.6 mL/sn altindaki maksimum idrar akim hizi, 39 mL'den fazla postvoiding rezidUel idrar (PVR) miktari, 31 mL'den fazla prostat hacmi ve 1.6 ng/mL'den fazla serum prostat spesifik antijen (PSA) dUzeyi AUR ve cerrahi icin risk faktorleri olarak belirtilmektedir. (3)

c. BPH ile iliskili komplikasyonlahn varhgi: Hastanin ilk olarak hekime basvurdugu anda bobrek fonksiyon bozuklugu, hidronefroz, tasma inkontinansi, tekrarlayan Uriner enfeksiyon, tekrarlayan hematUri, mesane tasi ve AUR varligi da tedavi karari ve seciminde onemli kriterlerdir. (4)

2. Hastaya ait faktorler

Hasta tercihi ve beklentileri dikkate alinmasi gereken diger bir faktordUr. Hastalar genellikle hemen tedavi olmak isterler ve tedavi sirasinda cinsel fonksiyonlarin bozulmasini arzu etmezler. Ayrica hastalar yapilacak olan tedavinin ekonomik olarak kendilerini sikintiya sokmamasini isterler. Bu nedenle hastaya ait bu faktorlerin tedavi kararinda mutlaka goz onUne alinmasi gerekmektedir.

3. Hekime ait faktorler

Tedaviyi uygulayacak olan hekimin deneyimi ve sahip oldugu teknolojik donanimda tedavi karari ve seciminde onemli olan faktorlerdir.

BPH ile iliskili AUSS'nin tedavisinde pek cok yontem kullanabiliriz: (5)

- Izlem-Gozlem

- Medikal tedavi

a. Alfa bloker ilaClar

b. 5-alfa redUktaz enzim inhibitorU ilaClar

c. Anti-kolinerjikler

d. Tamamlayici ve Alternatif tip

e. Desmopressin

f. Loop diUretikleri

g. Fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitorleri

h. Kombine tedaviler

i. Alfa bloker + 5-alfa redUktaz inhibitorleri

ii. Alfa bloker + Antikolinerjik

iii. Alfa bloker + fosfodiesteraz tip 5 inhibitorleri

iv. Alfa bloker + 5-alfa redUktaz inhibitorleri + Antikolinerjik

- Cerrahi tedavi

- Minimal invaziv tedavi

Izlem-Gozlem

IPSS<8 olan veya IPSS>8 olan ancak rahatsiz edici olmayan semptomu olan kisilerde izle-gozlem uygun bir seCenektir. Bu kisilere diyet ayarlamasi ve bazi yasam tarzi degisiklikleri de onerilerek daha fazla fayda saglanabilir. Asiri sivi aliminin onlenmesi, tuz-baharat kullaniminin azaltilmasi, kahve/cay ve alkol tuketiminin duzenlenmesi, mesane egitimi (saatli idrar yapma), ikili idrar yapma ve uretral sagma bu hastalarda anlamli bir fayda saglayabilir. Ancak bu kisilerin duzenli takip (3, 6. ve 12. aylar) edilmeleri gereklidir. (6) Avrupa Uroloji Birligi Kilavuzu'na gore, hafif derecede AUSS olan hastalarda izlemgozlem uygulanmasi onerilmektedir (Kanit derecesi: 1b, Oneri derecesi: A). Ayrica, bu kilavuza gore AUSS olan hastalara tedavi oncesinde ya da tedavi ile birlikte yasam tarzi degisikliklerinin anlatilmasi onerilmektedir (Kanit derecesi: 1b, Oneri derecesi: A). (7)

Medikal tedavi

a. Alfa adrenerjik reseptor blokeri ilaclar

Alfa adrenerjik reseptorler, alfa-1 ve alfa-2 olarak iki tiptir. Alfa-1 adrenerjik reseptor'in Alfa-[1.sub.a], Alfa-[1.sub.b] ve Alfa-[1.sub.d] olmak Uzere Uc alt tipi bulunmaktadir. Alfa-[1.sub.a], prostat da en fazla bulunan (%70) alt reseptor tipidir. VaskUler sistemde ve santral sinir sistemi'nde en sik bulunan reseptor alt tipi Alfa-[1.sub.b], mesane ve spinal kord da en fazla bulunan reseptor alt tipi ise Alfa-[1.sub.d]'dir.[8] Ilk olarak 1975 yilinda klinik kullanima giren alfa adrenerjik reseptor blokeri ilaclar gUnUmUzde BPH ile iliskili AUSS'larinin giderilmesinde ilk basamak tedavi olarak kullanilmaktadirlar. CUnkU etkinlikleri birkac gUnde baslamakta ve 1-2 hafta icerisinde en yUksek seviyeye ulasmaktadir. (9) Hasta tedavi altinda iken ilk kontrolU 4-6 hafta sonra yapilir. Daha sonra 6-12 aylik periyotlar ile kontroller uygundur. GUnUmUzde klinik kullanimda olan alfa adrenerjik reseptor blokeri ilaclar terazosin, alfuzosin, doksazosin ve tamsulosin'dir. Yakin gelecekte bunlara silodosin de eklenecektir.

Alfa adrenerjik reseptor blokeri ilaclarin etkinligi AUSS'nin dUzeyi ile iliskilidir. Yani semptom dUzeyi arttikca ilacin etkinligi artmaktadir. (10) Ancak bu ilaclar AUR gelismesini geciktirmelerine karsin AUR riskini ve BPH ile iliskili cerrahi ihtiyacini azaltmazlar.[9] TUm alfa reseptor blokeri ilaclar, AUSS'ni azaltmada ve maksimum idrar akim hizini arttirmada plaseboya gore belirgin UstUnlUk gosterir. Ancak etkinlik acisindan aralarinda anlamli bir farkliliklari yoktur. BugUn icin uluslararasi literatUrde tUm alfa adrenerjik reseptorU ilaclarin etkinliklerinin birbiri ile karsilastirildigi calisma/calismalar bulunmamaktadir. Eldeki veriler genelde meta-analiz calismalarinin sonuclarina dayalidir. Meta-analiz calismalarinin sonuclarina gore, maksimal idrar akim hizindaki artis alfa adrenerjik reseptor blokeri ilaclar ile %15-30 (2-3 mL/sn) dUzeyindedir. Bu artis plasebodan 10-15 kat daha fazladir. IPSS'de ise dUzelme alfa adrenerjik reseptor blokeri ilaclar ve plasebo da sirasi ile %30-45 ve %10-20 arasindadir. (11), (12)

Alfa adrenerjik reseptor blokeri ilaclarin Uro-selektif olmalarinin AUSS'nin tedavisinde daha fazla fayda saglayabilecegi dusunulmustur. Uro-selektivite, agirlikli olarak prostatta bulunan alfa-[1.sub.a] adrenerjik reseptorlerin bu ilaclar tarafindan bloke edilmesini ifade etmektedir. Yapilan calismalarda, alfa-[1.sub.a] selektif reseptor blokajinin beklendigi gibi mesane cikim tikanikligini giderdigi ancak AUSS'nda yeterli rahatlamayi saglamadigi gosterilmistir. (13) Cunku AUSS'nin duzelmesi sadece prostatik stromanin gevsemesine bagli degildir. Alfa adrenerjik reseptoru ilaclarin spinal duzeydeki ve mesane uzerindeki alfa-[1.sub.d] reseptoru uzerindeki etkilerinin de AUSS'larinin giderilmesinde onemli oldugu gosterilmistir. Bu nedenle uro-selektivite konusu gunumuzde gundemden dusmustur. (12), (14), (15)

Alfa adrenerjik reseptor blokeri ilaclar ile ilgili bir diger onemli konu, bir alfa adrenerjik reseptor blokeri basarisiz oldugunda digerlerinin kullanilmasinin fayda saglayip saglamadigidir. Bu konunun arastirildigi BPH'ne bagli AUSS olan 50 erkek hastanin yer aldigi randomize, prospektif bir calismada, 25 hasta Doksazosin ve 25 hastaya Alfuzosin 3 ay sure ile kullanmislardir. Kullanilan bu ilaclar ile IPSS ve maksimum idrar akim hizi'nda %20'den az duzelme elde edilen hastalarda ilac degisimi yapilmistir. Bu calismanin sonuclarina gore ilac degisimi hastanin sikayetlerinde anlamli bir ilerleme saglamamistir. Bu calismanin yazarlari, bir alfa bloker tedavisine yanit vermeyen hastalarda mevcut tedavinin baska bir alfa bloker ilac ile degistirilmesinin anlamli olmadigini vurgulamislardir. (16) Baska bir calismada ise, BPH'ne bagli AUSS olan 40 erkek hastaya 3 ay sure ile 5 mg/gun terazosin tedavisi verilmistir. Hastalar 1 aylik ilacsiz donem sonrasinda 3 ay sure ile 10 mg/gun alfuzosin tedavisi kullanmistir. Yazarlar, ilac degisiminin hastalarin semptomlarina yonelik ek bir fayda saglamadigini bildirmektedirler. (17) Bu konudaki genel dusunce, bir alfa adrenerjik reseptor blokeri ilac ile yeterli cevap elde edilememis ise digerleri ile de benzer sonuclarin alinacagi seklindedir.

Alfa adrenerjik reseptor blokeri ilaclarin kullanimi ile ilgili uzerinde durulmasi gereken onemli bir nokta ilk kez 2005 yilinda tanimlanmis olan "intraoperatif floppy iris" sendromudur. Bu klinik tablo, alfa adrenerjik reseptor blokeri ilac alan kisilerde katarakt cerrahisi esnasinda kucuk pupil ve sismis iris ile karakterizedir. Bu nedenle planlanmis katarakt cerrahisi oncesinde hastalara alfa adrenerjik reseptor blokeri ilaclar verilmemelidir. Alfa adrenerjik reseptor blokeri alan kisilerde bu ilaclar katarakt cerrahisinden 1-2 hafta once kesilmelidir. (5)

Sonuc olarak tum alfa adrenerjik reseptor blokeri ilaclar benzer klinik etkinlige sahiptir. Aradaki fark yan etki profilinden kaynaklanmaktadir. Mevcut preparatlar icerisinde Tamsulosin (standart form ve TOCAS), alfuzosin ve doksazosin GITS icin doz titrasyonuna gerek yoktur. Ancak doksazosin GITS ve alfuzosin, standart tamsulosin'e gore daha az ejakulasyon bozuklugu yapma oranina sahiptir. Terazosin'in ciddi vaskuler ve santral sinir sistemi yan etkileri vardir. Genel dusunce olarak basarili bir alfa bloker tedavisi icin alfa [1.sub.a] ve [1.sub.d] reseptor blokajinin yapilmasi daha fazla saglayacaktir ve bir alfa bloker basarisiz ise digerleri de basarisiz olacaktir.

Avrupa Uroloji Birligi Kilavuzu, alfa bloker ilaclARIn orta-siddetli derecede AUSS olan hastalarda kullanilmasini Onermektedir (Kanit derecesi:1a, Oneri derecesi: A). (7)

b. 5-alfa redtiktaz inhibitoru ilaclar

BPH ile iliskili AUSS'nin medikal tedavisinde diger secenek 5-alfa redUktaz inhibitOrU (5-ARI) ilaclARIn kullanimidir. Markette iki tane 5-ARI ilac mevcuttur. Markette ilk olarak kullanima sunulmus olan Finasterid 5 mg ve daha sonra yerini alan Dutasterid 0.5 mg'dir. Finasterid sadece 5-AR tip 2 enzimini bloke eder. Dutasterid ise 5-AR tip 1 ve 2 enzimlerini bloke etmektedir. Bu ilaclARIn kullanimina hastanin prostat bUyUklUgUne ve serum PSA dUzeyine gOre karar verilir. Eger prostat bUyUklUgU 30 mL'den fazla ve serum PSA dUzeyi 1.5 ng/mL'den yUksek ise 5-ARI ilac kullanimi Onerilmektedir.[18] Bu ilaclARIn etkinliginin gOrUlebilmesi icin en az 3-6 ay kullanilmalARI gereklidir. Bu sUre sonrasinda prostat hacminde ortalama %25 oranda azalma, IPSS'de 4.5 puan iyilesme, maksimum idrar akim hizinda ise 2 ml/sn civARInda artis gOzlendigi bildirilmektedir. Bunun disinda plasebo ile karsilastirildiklARInda, AUR ve cerrahiye gitme ihtiyacinda %50'lik bir azalma da elde edilebilmektedir. Ayrica serum PSA dUzeyinde de %50'lik bir azalma olacagi unutulmamalidir. (5) Bu ilaclar, ilk yilda %4-6.5 oraninda libido azalmasi, %6-8 oraninda erektil disfonksiyon, %2-4 oraninda ejakulat hacminde azalma gibi bazi cinsel fonksiyon bozukluklARIna yol acabilir. Ancak ilk yil bitiminden sonra bu yan etkiler plaseboda gOrUlen dUzeylere inmektedir. (5), (18) Bu ilaclARI kullanan kisiler 6-12 aylik aralarla kontrol edilmelidirler. Kontrollerde saptanan serum PSA dUzeyinin gercek degerin yARIsi oldugu bilinmelidir. 5-ARI ilaclARIn kullanimi ile ilgili 2 Onemli konu daha vardir. Bunlardan ilki prostata bagli refrakter hematUrinin tedavisinde 5-ARI ilaclARIn kullanimidir. Bu ilaclARIn refrakter hematUri'nin tedavisinde kullanilabilecegi bildirilmektedir. (5) Diger konu ise transUretral prostat rezeksiyonu sirasinda meydana gelen kanamayi Onlemede preoperatif olarak 5-ARI ilaclARIn kullanimidir. Bu konuda literatUrde olumlu ve olumsuz sonuclar bulunmaktadir (19), (20). Bu nedenle 5-ARI'nin bu alandaki kullanimi icin henUz yeterli veri bulunmamaktadir. (5)

Avrupa Uroloji Birligi Kilavuzu'na gOre, 5-ARI ilaclARIn ortasiddetli derecede AUSS olan ve >40 mL prostat hacmine sahip olan ya da serum PSA dUzeyi yUksek (>1.4-1.6mikrogram/litre) olan hastalarda kullanilmasi Onerilmektedir. Ayrica kilavuz, bu ilaclARIn kullaniminin hastaligin progresyonu ile ilgili olan AUR ve cerrahiye olan gereksinimi geciktirdigini belirtmektedir (Kanit derecesi: 1b, Oneri derecesi: A). (7)

c. Antikolinerjik ilaclar

BPH ile iliskili AUSS'nin tedavisinde antikolinerjik ilaclar son yillarda kullanima girmistir. Markette olan antikolinerjik ilaclar Darifenasin, Fesoterodin, Oksibutinin HCL, Propiverin, Solifenasin, Tolterodinve Trospiyum Cl'dur. Antikolinerjik ilaclar ozellikle depolama semptomlari on planda olan kisilerde bu tedavi secenegi dusunulmelidir. Prostat hacmi 30 mL'den az, maksimum idrar akim hizi 10 mL/sn'nin altinda ve idrar yaptiktan sonraki reziduel idrar miktari 40 mL'den fazla ise antikolinerjiklerin tek basina kullanimi uygun degildir. Ancak bu ilaclarin alfa adrenerjik reseptor blokeri ilaclar ile beraber verilmesi uygundur. Eger idrar yaptiktan sonraki reziduel idrar miktari 200 mL'nin uzerinde ise antikolinerjik ilaclar kullanilmamalidir. (21) Antikolinerjik ilac alan hastalar AUSS stabil oluncaya kadar 4-6 haftada bir, daha sonra 6-12 ayda bir kontrol edilmelidir.

Avrupa Uroloji Birligi Kilavuzu'na gOre, antikolinerjik ilaclarin orta-siddetli AUSS olan ve Ozellikle mesane depolama semptomlarinin baskin oldugu hastalarda kullanilmasi Onerilmektedir (Kanit derecesi:1b, Oneri derecesi: B). Bu hastalara ilac kullanimi sirasinda AUR meydana gelebilecegi belirtilmelidir (Kanit derecesi:4, Oneri derecesi: C). (7)

d. Fitoterapotik ilaclar

Fitoterapi, BPH ile iliskili AUSS'nin tedavisinde Ozellikle Fransa ve Almanya'da uzun suredir kullanilmaktadir. Markette bulunan fitoterapOtik ilaclar; Cucurbita pepo, Hypoxis rooperi, Pygeum africanum, Secale cereale, Saw Palmetto ve Urtica dioica'dir. FitoterapOtik ilaclar icerisinde en cok kullanilani Saw Palmetto'dur. Ancak bu ilacin etki mekanizmasi net bilinmemektedir. Bu ilacin plasebo ile yapilan karsilastirmali calismalarinda klinik etkinligi tam olarak ispatlanamamistir. (5) Bu nedenle iyi planlanmis calismalara gerek vardir. Avrupa Uroloji Birligi Kilavuzu, meta-analizlerin metodolojik sorunlari ve fitoterapOtik ajanlar arasinda heterojenite oldugu icin fitoterapOtiklerin BPH ile iliskili AUSS'nin tedavisinde kullanimi ile ilgili bir Oneride bulunmamaktadir. (7)

e. Desmopressin ve loop diuretikleri

BPH ile iliskili AUSS'nin tedavisinde son yillarda klinik kullanima giren 2 ilac desmopressin ve loop diuretikleri (Ozellikle furosemid)'dir. Bu ilaclar standart tedavinin basarisiz oldugu rahatsiz edici nokturi varliginda kullanimlari dusunulebilecek ilaclardir. Desmopressin baslanmadan Once mutlaka nokturinin diger medikal nedenleri (Diyabetes mellitus, diyabetes insipitus, hiperkalsemi, konjestif kalp yetmezligi, adrenal yetmezlik, karaciger yetmezligi, kalsiyum kanal blokerleri/diuretik kullanimi) ekarte edilmelidir. Desmopressin'in ilk dozundan 3 gun sonra mutlaka serum sodyum duzeyine bakilmalidir. Hastada serum sodyum duzeyi azalmis ise kesilmelidir. Yirmi dOrt saatlik idrarin 1/3'unun gece yapildigi kisilerde de nokturi icin Ogleden sonra loop diuretiklerinin kullanilmasi ciddi fayda saglamaktadir. (22)

Avrupa Uroloji Birligi Kilavuzu, desmopressin'in nokturnal poliuri'ye ikincil olarak gelisen nokturi tedavisinde kullanimini Onermektedir (Kanit derecesi: 1b, Oneri derecesi: A). (7)

f. Fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitorleri

BPH ile iliskili AUSS'nin tedavisinde fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitorleri'nin kullanimi son zamanlarda gundeme gelmistir. Cunku BPH ile iliskili AUSS ve erektil disfonksiyon benzer fizyopatolojiye sahip olan ayni yas grubunun hastaliklARIdir. Bu nedenle tek ilac ile iki hastaligin tedavi edilebilirligi konusu hem hekimler hem de hastalar icin bir cazibe merkezi olmustur. Ancak klinik veriler henuz bu konuda beklentileri tam olarak karsilayamamistir. Yeni randomize, kontrollu calisma verilerine gerek vardir. (22) Amerikan Ilac ve Gida Guvenligi Dairesi, Tadalafil icin 5 mg/gun dozunda BPH ile iliskili AUSS tedavisinde kullanimi icin 2011 yilinda onay vermistir. Avrupa Uroloji Birligi Kilavuzunda, fosfodiesteraz tip-5 inhibitorleri'nin ortasiddetli derecede AUSS olan hastalarda kullanilmasi onerilmektedir (Kanit derecesi:1b, Oneri derecesi: Belirtilmemistir). (7)

g. Kombinasyon tedavileri

Bazi hastalarda tek ilac yerine birden fazla ilacin kullanildigi kombinasyon tedavileri gerekebilir. En sik kullanilan kombinasyonlar alfa bloker + 5ARI ilaclar, alfa bloker + antikolinerjik ilaclar, alfa bloker + fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitorleri, alfa bloker + 5-ARI ilaclar + antikolinerjik ilaclar seklindedir. Ancak bu kombinasyon tedavilerinin rutin kullanimi ile ilgili bir konsensus bulunmamaktadir. (5), (22)

Avrupa Uroloji Birligi Kilavuzu, alfa-1 bloker+5-ARI kombinasyonunun orta-siddetli derecede AUSS olan, >40 mL prostat hacmi olan ve maksimum idrar akim hizi dusuk olan hastalarda kullanimini onermektedir. Buna ek olarak bu kombinasyon tedavisinin 1 yildan az kullanilmasini onermemektedir (Kanit derecesi: 1b, Oneri derecesi: A). Ayrica kilavuz, alfa-1 bloker+antimuskARInik tedavi kombinasyonunun monoterapi ile duzelmeyen orta-siddetli AUSS tedavisinde kullanimi onermektedir (Kanit derecesi: 1b, Oneri derecesi: B). (7)

Cerrahi tedavi

Ciddi AUSS'nin medikal olarak yeterli tedavi edilememesi ve BPH ile iliskili komplikasyonlARIn gelismesi sonrasinda cerrahi tedavi karARI alinmalidir. BPH ile iliskili komplikasyonlar kronik retansiyon (renal fonksiyon bozuklugu, hidronefroz, dolma-tasma inkontinansi), AUR, mesane tasi olusumu, tekrarlayan hematuri ve tekrarlayan uriner enfeksiyondur. Cerrahi tedavi secenekleri prostatin buyuklugune gore transuretral prostat rezeksiyonu (TURP), acik prostatektomi, holmium laser ile prostat enukleasyonu (HoLEP), transuretral prostat vaporizasyonu (TUVP) ve transuretral prostat insizyonu (TUIP)'dur. Buyuk prostatlarda acik prostatektomiye alternatif olarak TURP, HoLEP ve TUVP yapilabilir. Buyuk prostatin tanimi kilavuzlarda farklilik gostermektedir. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) kilavuzu (22), buyuk prostat hacmi icin sinir degeri 80 ml olarak kabul ederken Amerikan Uroloji Birligi kilavuzunda bu deger 100 mL olarak belirtilmektedir. (5) Amerikan Uroloji Birligi kilavuzuna gore, kucuk prostat hacmi icin sinir deger 30 mL'dir. (5) Otuz mL'den kUcUk prostatlarda TUIP, veya Holmium lazer ile mesane boynu insizyonu yapilabilir. Ancak bu islemler sonra tekrar operasyon oraninin yUksek oldugu bilinmeli ve hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir. (5), (22) Halen altin standart cerrahi yontemler TURP ve acik prostatektomi'dir. GUncel teknolojiler icerisinde bu 2 yonteme yakin sonuclarin elde edildigi yeni yontem, mevcut veriler isiginda HoLEP olarak gorUlmektedir. (5), (22)

Avrupa Uroloji Birligi Kilavuzu, BPH ile iliskili AUSS olan ve prostat hacmi 30-80 mL arasinda olan hastalarda monopolar TURP yapilmasini onermektedir. Monopolar TURP, diger minimal invaziv tedavi seceneklerine gore daha UstUndUr. Ancak bu yontemin morbidite orani, bipolar TURP ve diger minimal invaziv tedavi seceneklerine gore daha fazladir. TUI P'in, prostat hacmi <30 mL (orta lobu olmayan) olan ve BPH ile iliskili AUSS olan hastalarda kullanilmasi onerilmektedir. Acik prostatektomi operasyonu'nun ise prostat hacmi >80-100 mL olan ve AUSS olan hastalarda klinikte holmiyum lazer mevcut degil ise yapilmasi onerilmektedir. TURP ile etkinlik ve komplikasyonlar acisindan karsilastirilabilecek tek yontem HoLEP olarak gorUnmektedir (Kanit derecesi: 1a, Oneri derecesi: A). (7)

Sonuc olarak, BPH ile iliskili AUSS'lari ile gelen kisilerde semptom dUzeyine ve tipine, bu semptomlarin hastaya verdigi rahatsizlik derecesine, AUR ve cerrahi icin risk faktorlerinin varligina, medikal tedaviye verilen cevaba ve BPH ile iliskili komplikasyonlarin varligina gore izlem-gozlem, medikal tedavi veya cerrahi tedavi seceneklerinin nasil uygulanmasi gerektigi Urologlarin Uzerinde onemle durmasi gereken bir konudur.

Cikar catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir

Clinic of 3nd Urology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Submitted: 15.01.2012

Accepted: 16.07.2012

Correspondence: Altug Tuncel

Birlik Mah, 462. Sokak, 10/9, Cankaya 06610 Ankara, Turkey

Phone: 0555 331 33 93

E-mail: tuncelaltug@yahoo.com

[c] Copyright 2012 by Turkish Association of Urology

Available online at www.turkishjournalofurology.com

Kaynaklar

(1.) Emberton M, Fitzpatrick JM, Rees J. Risk stratification for benign prostatic hyperplasia (BPH) treatment. BJU Int 2011;107:876-80. [CrossRef]

(2.) Roehrborn CG, Barkin J, Siami P, Tubaro A, Wilson TH, Morrill B, et al. Clinical outcomes after combined therapy with dutasteride plus tamsulosin or either monotherapy in men with benign prostatic hyperplasia (BPH) by baseline characteristics:4-year results from the randomized, double blind Combination of Avodart and Tamsulosin (CombAT) trial. BJU Int 2011;107:946-54. [CrossRef]

(3.) Crawford ED, Wilson SS, McConnell JD, Slawin KM, Lieber MC, Smith JA, et al. Baseline factors as predictors of clinical progression of benign prostatic hyperplasia in men treated with placebo. J Urol 2006;175:1422-6. [CrossRef]

(4.) Koyanagi T, Artibani W, Correa R, Desgranchamps F, De Reijke TM, Govier F, et al. Initial diagnosis evaluation of men with lower urinary tract symptoms. In: Denis L, Griffiths K, Khoury S, Cocket ATK, McConnel J, Chatelain C, Murphy G, Yoshida O, editors. 4th International Consultation on Benign Prostatic Hyperplasia (BPH). Playmouth: Health Publication;1997. p.179-264.

(5.) Mc Vary KT, Roehrborn CG, Avins AL, Barry MJ, Bruskewitz RC, Donnell RF, et al. Management of Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) American Urological Association Guideline 2010. http://www.auanet.org/content/clinical-practice-guidelines/clinicalguidelines.cfm?sub=bph

(6.) Beckman TJ, Mynderse LA. Evaluation and medical management of benign prostatic hyperplasia. Mayo Clin Proc 2005;80:1356-62 [CrossRef].

(7.) Oelke M, Bachmann A, Descazeaud A, Emberton M, Gravas S, Michel MC, et al. Guidelines on the management of male lower urinary tract symptoms (LUTS) incl. Benign prostatic obstruction (BPO). EAU Guidelines 2012, European Association of Urology 2012. http://www.uroweb.org/gls/pdf/12_Male_LUTS_LR%20May%209th%202012.pdf

(8.) Roehrborn CG, Schwinn DA. Alpha1-adrenergic receptors and their inhibitors in lower urinary tract symptoms and benign prostatic hyperplasia. J Urol 2004;171:1029-35. [CrossRef]

(9.) Emberton M, Fitzpatrick JM, Rees J. Risk stratification for benign prostatic hyperplasia (BPH) treatment. BJU Int 2011;107:876-80. [CrossRef]

(10.) Roehrborn CG, Siegel RL. Safety and efficacy of doxazosin in benign prostatic hyperplasia: a pooled analysis of three double -blind placebo-controlled studies. Urology 1996;48:406-15. [CrossRef]

(11.) Djavan B, Chapple C, Milani S, Marberger M. State of the art on the efficacy and tolerability of alpha 1-adrenoceptor antagonists in patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia. Urology 2004;7:1081-8. [CrossRef]

(12.) Lepor H. Alpha blockers fort he treatment of benign prostatic hyperplasia. Rev Urol 2007;9:181-90.

(13.) Power RE, Fitzpatrick JM. Medical treatment of BPH: an update on results. EAU Update Series 2004;2:6-14. [CrossRef]

(14.) Ishizuka O, Persson K, Mattiasson A, Naylor A, Wyllie M, Andersson K. Micturition in conscious rats with and without bladder outlet obstruction: role of spinal alpha 1-adrenoceptors. Br J Pharmacol 1996;117:962-6. [CrossRef]

(15.) Schwinn DA, Price DT, Narayan P. Alpha 1 adrenoceptor subtype selectivity and lower urinary tract symptoms. Mayo Clin Proc 2004;79:1423-34. [CrossRef]

(16.) Samli MM, Dincel C. Terazosine and doxazosine treatment of BPH: results of randomized study with crossover in nonresponders. Urol Int 2004;73:125-9. [CrossRef]

(17.) Senkul T, Yilmaz O, Iseri C, Adayener C, Akyol I, Ates F. Comparing therapeutic outcome of different alpha-blocker treatments for BPH in the same individuals. Int Urol Nephrol 2008;40:663-6. [CrossRef]

(18.) Laborde EE, McVary KT. Medical management of lower urinary tract symptoms. Rev Urol 2009;11:19-25.

(19.) Ozdal OL, Ozden C, Benli K, Gokkaya CS, Bulut S, Memis A. Effect of short term finasteride therapy on peroperative bleeding in patients who were candidates for transurethral resection of the prostate (TUR-P):a randomized controlled study. Prostate Cancer Prostatic Dis 2005;8:215-8. [CrossRef]

(20.) Tuncel A, Ener K, Han O, Nalcacioglu V, Aydin O, Seckin S, et al. Effects of short term dutasteride ans serenoa repens on perioperative bleeding and microvessel density in patients undergoing transurethral resection of the prostate. Scand J Urol Nephrol 2009;43:377-82. [CrossRef]

(21.) Kaplan SA, Roehrborn CG, Abrams P, Chapple C, Bayendam T, Guan Z. Antimuscarinics for treatment of storage lower urinary tract symptoms in men: a systematic review. Int J Clin Pract 2011;65:487-507. [CrossRef]

(22.) The management of lower urinary tract symptoms in men. NICE Guideline 2010.
COPYRIGHT 2012 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Review
Author:Atan, Ali; Tuncel, Altug
Publication:Turkish Journal of Urology
Date:Dec 1, 2012
Words:3542
Previous Article:CIS of the bladder: a review of literature / Mesanede karsinoma in situ: literatur derlemesi.
Next Article:Two giant stones located in the penile and prostatic urethra: a case report and review of the literature / Penil ve prostatik uretra yerlesimli iki...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |