Printer Friendly

Articles from Transport (June 1, 2011)

1-15 out of 15 article(s)
Title Author Type Words
A multicriterial mathematical model for creating vehicle routes to transport goods/Transporto priemoniu marsrutu prekems vezti daugiakriterinis matematinis modelis. Kleprlik, Jaroslav; Becickova, Marketa; Brazdova, Marketa Report 1992
Assignment of stochastic models for the domain of port terminal operations/Stochastiniu modeliu taikymas, atliekant operacijas uosto terminale. Hess, Mirano; Hess, Svjetlana Report 6288
Bus stop location under different levels of network congestion and elastic demand/Autobuso stoteles nuotolio nustatymas skirtingais transporto grusties atvejais reguliuojant poreikius. Alonso, Borja; Moura, Jose Luis; dell'Olio, Luigi; Ibeas, Angel Report 4566
Context sensitive solutions using interval analysis/Kontekstiniai sprendimai, naudojant intervaline analize. Bosurgi, Gaetano; D'Andrea, Antonino; Pellegrino, Orazio Report 4855
Estimation of the drag coefficient of mine imitator in longitudinal air flow using numerical methods/Minos imitatoriaus pasipriesinimo koeficiento nustatymas horizontaliajame oro sraute, naudojant skaitinius metodus. Fedaravicius, Algimantas; Jonevicius, Vaclovas; Kilikevicius, Sigitas; Paukstaitis, Linas; Saulys, P Report 2501
Financing road projects by private finance initiative: current practice in the UK with a case study/Privatus keliu projektu finansavimas: siuolaikine praktika Jungtineje Karalysteje. Akbiyikli, Rifat; Dikmen, Seyyit Umit; Eaton, David Report 5064
Improving transport costing by using operation modeling/Transporto sanaudu apskaiciavimo tobulinimas, taikant operatyvu veiklos modeliavima. Bokor, Zoltan Report 3409
Non-competition guaranteed value and effect on the toll road project/Bekonkurencines vertes ir ju itaka mokamosios automagistrales projektui. Zhang, Guo-Xing; Wang, Peng; Guo, Ju-E.; Chai, Guorong; Liu, Peng Report 4679
Prediction of passenger flow on the highway based on the least square support vector machine/Maziausiu kvadratu atraminiu vektoriu metodo taikymas keleiviu srautui greitkelyje prognozuoti. Hu, Yanrong; Wu, Chong; Liu, Hongjiu Report 4079
Research of congestions in urban transport network using cellular automaton model/Spusciu miesto transporto tinkle tyrimas, taikant lastelinio automato modeli. Jablonskyte, Janina; Ilgakojyte-Bazariene, Jurga; Kersys, Arturas; Pakalnis, Algis Report 4893
Study on heterogeneous traffic flow characteristics of a two-lane road/Heterogeninio transporto eismo srauto charakteristikos dvieju juostu kelyje. Sharma, Nitish; Arkatkar, Shriniwas Shrikant; Sarkar, Ahoske Kumar Report 9083
The development of a conflict hazardous assessment model for evaluating urban intersection safety/Transporto priemoniu susidurimo pavojaus vertinimo modelio raida, analizuojant susikirtimo tasku sauga miesto sankryzose. Zhou, Sien; Sun, Jian; An, Xiao; Li, Keping Report 5119
The improvement conception of drivers training and examination system in Lithuania/Vairuotoju rengimo ir egzaminavimo sistemos Lietuvoje tobulinimo koncepcija. Valiunas, Valdas; Peceliunas, Robertas; Nagurnas, Saulius; Zuraulis, Vidas; Kemzuraite, Kristina; Su Report 6475
The influence of oxidation on tribological properties of rapeseed oil/Oksidacijos itaka rapsu aliejaus tribologinems savybems. Kreivaitis, Raimondas; Padgurskas, Juozas; Gumbyte, Milda; Makareviciene, Violeta; Spruogis, Bronisl Report 3756
The optimization of traffic signal timing for emergency evacuation using the simulated annealing algorithm/Optimalus sviesoforo signalo laiko nustatymas, naudojant modeliuojamaji atkaitinimo algoritma avarines evakuacijos metu. Jahangiri, Arash; Afandizadeh, Shahriar; Kalantari, Navid Report 4558

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |