Printer Friendly

Articles from Transport (March 1, 2010)

1-15 out of 15 article(s)
Title Author Type Words
A fuzzy model for an increase in locomotive traction force/Neraiskusis modelis lokomotyvu traukos jegai didinti. Djukic, Marko; Rusov, Srdjan; Mitrovic, Zoran Report 7109
A potential study on clove oil, eugenol and eugenyl acetate as diesel fuel bio-additives and their performance on one cylinder engine/Biologiniu priedu--gvazdikeliu aliejaus eugenolio ir eugenolio acetato--naudojimas dyzelinio kuro misiniuose ir ju eksploatacines savybes vieno cilindro varikliuose. Kadarohman, Asep; Hernani; Khoerunisa, Fitri; Astuti, Rizki Maryam Report 3307
Analysis of the ecological parameters of the diesel engine powered with biodiesel fuel containing methyl esters from Camelina sativa oil/Dyzelinio variklio ekologiniu parametru tyrimai jam naudojant vasarines judros metilesteriu biodyzelina. Lebedevas, Sergejus; Lebedeva, Galina; Makareviciene, Violeta; Kazanceva, Irina; Kazancev, Kiril Report 4205
Choosing railway vehicles for carrying passengers/ Gelezinkeliu transporto priemoniu keleiviams vezti parinkimas. Dailydka, Stasys Report 3112
Comparable analysis of information and communication technologies in Lithuania and Finland/ Lietuvos ir Suomijos informaciniu ir komunikaciniu technologiju palyginamoji analize. Bazaras, Darius; Ledauskaite, Kristina; Palsaitis, Ramunas Report 3884
Designing container shipping network under changing demand and freight rates/ Konteineriu gabenimo tinklo projektavimas kintant paklausai ir kroviniu kainoms. Chen, Chao; Zeng, Qingcheng Report 8792
Examination of functionality of car deformation zones recovered after the car accident. Prentkovskis, Olegas Report 1144
Finding a solution for a complex street routing problem using the mixed transportation mode/ Gatviu mararutu problema ir jos sprendimo budai taikant misru transportavimo metoda. Matis, Peter Report 4595
Finite element based adaptive neuro-fuzzy inference technique for parameter identification of multi-layered transportation structures/Besikeiciancios neuronines neraiskiosios logikos metodika, skirta parametrams daugiasluoksnese transporto strukturose nustatyti taikant baigtiniu elementu modelius. Gopalakrishnan, Kasthurirangan; Khaitan, Siddhartha Kumar Report 4288
Investigation into marine traffic and a risky area in the Turkish straits system: Canakkale strait/Juru transporto tyrimas ir pavojingas Turkijos sasiauriu tinklas: Dardanelu sasiauris. Basar, Ersan Report 3350
Investigation on transport related biogas utilization/ Biologiniu duju panaudojimas transporte. Kovacs, Viktoria Barbara; Torok, Adam Report 2374
Multi-criteria decision making support tool for freight integrators: selecting the most sustainable alternative/ Daugiatikslis modelis, skirtas multimodaliniam operatoriui parinkti darniaja transportavimo alternatyva. Simongati, Gyozo Report 5697
Research on application of intelligent transport systems in public transport. Prentkovskis, Olegas Report 1239
The possibility of increasing the quantity of oxygenates in fuel blends with no diesel engine modifications/ Galimybe padidinti deguonies prisotintu priedu kieki degalu misiniuose neatliekant dyzelinio variklio modifikaciju. Raslavicius, Laurencas; Bazaras, Zilvinas Report 5138
The steepness of the rising branch of adhesive characteristics between wheel and rail/Sukibimo charakteristiku tyrimas ir tobulinimas gelezinkeliu transporte. Lata, Michael; Cap, Jaroslav Report 3179

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |