Printer Friendly

Articles from Transport (December 1, 2010)

1-15 out of 15 article(s)
Title Author Type Words
A new approach to estimating the occupation time of the railway infrastructure/Naujoji gelezinkelio infrastrukturos uzimtumo vertinimo metodika. Gasparik, Jozef; Zitricky, Vladislav Report 3705
A new approach to the analysis of the contact surfaces of rolling kinematic couple/Naujas poziuris i besisukancios kinematines poros kontaktinius pavirsius. Benes, Libor; Kaloc, Rudolf; Minar, Lubos Report 3051
A new fuzzy additive ratio assessment method (ARAS-F). Case study: the analysis of fuzzy multiple criteria in order to select the logistic centers location/Naujas neraiskusis adityvinis kriteriju santykiu ivertinimo metodas (ARAS-F). Tiriamasis uzdavinys: neraiskioji daugiakritere analize logistikos centro vietai parinkti. Turskis, Zenonas; Zavadskas, Edmundas Kazimieras Report 7354
Dependence of evaporation losses on petrol quality/Kuro garavimo itaka kokybei. Chernyak, Larisa; Boychenko, Sergey; Fedorovich, Ludmila; Novikova, Valentina; Prentkovskiene, Rasa; Report 4235
Development of automobile distribution networks on the basis of multi-criteria evaluation of distribution channels/ Lengvuju automobiliu paskirstymo tinklu sudarymas, remiantis distribuciniu kanalu daugiakriteriu vertinimu. Vasiliauskas, Aidas Vasilis; Vilkelis, Aurimas; Zinkeviciute, Virgilija; Batarliene, Nijole Report 4566
Estimation of the logit model for the online contraflow problem/ Logit modelio vertinimas, sprendziant priespriesinio eismo srauto problema realioje aplinkoje. Nassiri, Habibollah; Edrissi, Ali; Alibabai, Hamed Report 6630
Malaysian energy demand and emissions from the transportation sector/Energijos poreikiai ir transporto tarsa Malaizijoje. Al-Mofleh, Anwar; Taib, Soib; Salah, Wael A. Report 3512
Multi attribute decision making: assessing the technological and operational parameters of an aircraft/Daugialypis sprendimu priemimas: orlaiviu technologiniu ir eksploataciniu parametru vertinimas. Cokorilo, Olja; Gvozdenovic, Slobodan; Mirosavljevic, Petar; Vasov, Ljubisa Report 3105
Productivity of a gasodynamic loosener/Grunto duju ir dinaminio purentuvo nasumas. Dyakov, Ivan; Ivkin, Valery Report 3680
Ship passing through straits/Laivo uzimama juosta tiesiuose kanaluose. Paulauskas, Vytautas Report 3137
The criteria for identifying the quality of passengers' transportation by railway and their ranking using AHP method/Keleiviu vezimu gelezinkeliais kokybes kriterijai ir ju svarbos nustatymas taikant AHP metoda. Sivilevicius, Henrikas; Maskeliunaite, Lijana Report 10337
The cross-entropy method for combinatorial optimization problems of seaport logistics terminal/Kryzmines entropijos algoritmas optimizavimo problemoms spresti juros uosto logistikos terminale. Yildiz, Turkay; Yercan, Funda Report 6613
The experimental study of shallow flows of liquid on the airport runways and automobile roads/Negiliu skyscio srautu eksperimentiniai tyrimai aerodromu kilimo ir tupimo takuose bei automobiliu keliuose. Beljatynskij, Andrey; Prentkovskis, Olegas; Krivenko, Julij Report 6391
Theoretical investigation into exhaust gas energetic utilisation/Teorinis ismetamuju duju energetinio panaudojimo tyrimas. Torok, Adam; Stuban, Norbert Report 2403
Tractor engine load and fuel consumption in road construction works/ Traktoriaus variklio apkrova ir degalu sanaudos, atliekant keliu tiesimo darbus. Janulevicius, Algirdas; Juostas, Antanas; Pupinis, Gediminas Report 4921

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |