Printer Friendly

Articles from Town Planning and Architecture (June 1, 2011)

1-12 out of 12 article(s)
Title Author Type Words
Apie angliskaja ideju ir strukturu versija. Buivydas, Rimantas 290
Apie forma architekturoje. Maciulis, Algimantas 500
Early 20th-century wooden tenement buildings in Estonia: building blocks for neighborhood longevity/20 A. daugiabuciai mediniai namai Estijoje: gyvybingos kaimynystes kvartalai. Hess, Daniel B. Report 3916
Empowering public spaces as catalysers of social interactions in urban communities/Miesto viesosios erdves kaip socialinio bendradarbiavimo vietos bendruomenese katalizatorius. Stauskis, Gintaras; Eckardt, Frank Report 6384
Phenotype and genotype of sustainable building architecture/Darnios pastatu architekturos genotipas ir fenotipas. Kamicaityte-Virbasiene, Jurate; Grazuleviciute-Vileniske, Indre Report 5237
Remembering in the city: characterising urban change/Miesto atmintis: urbanistiniu pokyciu aspektai. Report 3105
Some peculiarities of typological development of experimental architecture/Kai kurie eksperimentines architekturos tipologines raidos ypatumai. Grunskis, Tomas Report 4461
The 20th century phenomenon of large-scale construction of residential areas in Lithuania within the context of European industrialized construction/XX a. masines statybos gyvenamuju kompleksu fenomenas Lietuvoje europiniame industrines statybos kontekste. Dijokiene, Dalia; Dzervus, Petras Report 4799
The commodification of the past in an urban space/Praeities suprekinimas urbanistinese erdvese. Cepaitiene, Rasa Report 5975
The spaces of a city and the cultural narratives/Miesto erdves ir kulturos naratyvai. Kacerauskas, Tomas Report 3647
Urban genotype: some aspects and investigation of their changes/Urbanistinis genotipas: kai kurie aspektai ir ju kaitos tyrimai. Zaleckis, Kestutis; Matijosaitiene, Irina Report 3547
Wooden architecture in cities: opportunities for preserving/Miestu medines architekturos issaugojimo galimybes. Luksionyte, Nijole Report 4827

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |