Printer Friendly

Browse Tissue engineering topic

Articles

1-300 out of 580 article(s) nextnext page
Title Author Type Date Words
Orthocell has positive CelGroA study results published by prestigious Tissue Engineering Journal. Sep 18, 2020 677
Poly-3-hydroxybutyrate-based constructs with novel characteristics for drug delivery and tissue engineering applications--A review. Sosa-Hernandez, Juan Eduardo; Villalba-Rodriguez, Angel M.; Romero-Castillo, Kenya D.; Zavala-Yoe, R Aug 1, 2020 8864
Human Cardiac Fibroblast Number and Activation State Modulate Electromechanical Function of hiPSC-Cardiomyocytes in Engineered Myocardium. Rupert, Cassady E.; Kim, Tae Yun; Choi, Bum-Rak; Coulombe, Kareen L.K. Jul 31, 2020 10980
Clinical Application Status of Articular Cartilage Regeneration Techniques: Tissue-Engineered Cartilage Brings New Hope. Jiang, Shuangpeng; Guo, Weimin; Tian, Guangzhao; Luo, Xujiang; Peng, Liqing; Liu, Shuyun; Sui, Xiang Jul 31, 2020 13343
Cerebrospinal Fluid Pulsation Stress Promotes the Angiogenesis of Tissue-Engineered Laminae. Li, Linli; He, Yiqun; Tang, Han; Mao, Wei; Ni, Haofei; Lyu, Feizhou; Dong, Youhai Jul 31, 2020 5443
Tissue Engineering - A Dental Perspective. Maleeha Nayyer, Areej Sheikh, Ayesha Aslam and Muhammad Kaleem Jun 30, 2020 5560
Increased Expression of Sox9 during Balance of BMSCs/Chondrocyte Bricks in Platelet-Rich Plasma Promotes Construction of a Stable 3-D Chondrogenesis Microenvironment for BMSCs. Ba, Ruikai; Kong, Liang; Wu, Guofeng; Liu, Shiyu; Dong, Yan; Li, Bei; Zhao, Yimin Jun 30, 2020 6771
Fabrication of a Microfluidic System Using Micromolded Alginate Gel as a Sacrificial Material for Tissues Engineering. Wang, Meng; Yang, Xiaoning; Liang, Lanju Jun 30, 2020 2949
Swiss-Chinese Cooperation for Organs-on-a-Chip and Stem Cell Research. Kopanska, Katarzyna S.; Rimann, Markus Jun 22, 2020 4154
Tissue Engineering Strategies in Covid-19 Research. Harikrishnan, Pandurangan; Krishnan, Avinesh May 31, 2020 1338
Synthesis, Characterization, and In Vitro and In Vivo Evaluations of Cellulose Hydrogels Enriched with Larrea tridentata for Regenerative Applications. Tovar-Carrillo, Karla Lizette; Saucedo-Acuna, Rosa A.; Rios-Arana, Judith; Tamayo, Genaro; Guzman-Ga May 31, 2020 5849
Three-Dimensional-Printed Poly-L-Lactic Acid Scaffolds with Different Pore Sizes Influence Periosteal Distraction Osteogenesis of a Rabbit Skull. Zhao, Danyang; Jiang, Wenbo; Wang, Yu; Wang, Chuandong; Zhang, Xiaoling; Li, Qingfeng; Han, Dong May 31, 2020 7946
Both Tough and Soft Double Network Hydrogel Nanocomposite Based on O-Carboxymethyl Chitosan/Poly(vinyl alcohol) and Graphene Oxide: A Promising Alternative for Tissue Engineering. Pourjavadi, Ali; Tehrani, Zahra Mazaheri; Salami, Hamid; Seidi, Farzad; Motamedi, Anahita; Amanzadi, May 1, 2020 6933
hCTLA4-Gene-Modified Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells (hBMMSCs) Maintain POSTN Secretion to Enhance the Migration Capability of Allogeneic hBMMSCs through the Integrin [alpha]v[beta]3/FAK/ERK Signaling Pathway. Song, Lei; Zhang, Fei; Zhou, Rui; Xiao, Jun; He, Lei; Dai, Fei Apr 30, 2020 4959
Human Organ-Specific 3D Cancer Models Produced by the Stromal Self-Assembly Method of Tissue Engineering for the Study of Solid Tumors. Roy, Vincent; Magne, Brice; Vaillancourt-Audet, Maude; Blais, Mathieu; Chabaud, Stephane; Grammond, Apr 30, 2020 18416
Spun Biotextiles in Tissue Engineering and Biomolecules Delivery Systems. Miranda, Catarina S.; Ribeiro, Ana R.M.; Homem, Natalia C.; Felgueiras, Helena P. Report Apr 1, 2020 23145
Electrospun Poly([epsilon]-Caprolactone)ZSiIk Fibroin Coaxial Core-Sheath Nanofibers Applied to Scaffolds and Drug Carriers. Zheng, Yahui; Su, Dan; Yuan, Jingjing; Zha, Li; Xiao, Yinghong; Che, Jianfei Apr 1, 2020 5317
Characterization and Application of Carboxymethyl Chitosan-Based Bioink in Cartilage Tissue Engineering. He, Yunfan; Derakhshanfar, Soroosh; Zhong, Wen; Li, Bingyun; Lu, Feng; Xing, Malcolm; Li, Xiaojian Mar 31, 2020 5130
Surface-Modified Graphene Oxide with Compatible Interface Enhances Poly-L-Lactic Acid Bone Scaffold. Wang, Guoyong; He, Chongxian; Yang, Wengjing; Qi, Fangwei; Qian, Guowen; Peng, Shuping; Shuai, Cijun Mar 31, 2020 6434
3D Culture System for Liver Tissue Mimicking Hepatic Plates for Improvement of Human Hepatocyte (C3A) Function and Polarity. Jia, Zhidong; Cheng, Yuan; Jiang, Xinan; Zhang, Chengyan; Wang, Gaoshang; Xu, Jiecheng; Li, Yang; Pe Mar 31, 2020 8991
A Chemically Defined Serum-Free Culture System for Spontaneous Human Mesenchymal Stem Cell Spheroid Formation. Zhao, Yajun; Xiao, E.; Lv, Wanqi; Dong, Xian; He, Linhai; Wang, Yixiang; Zhang, Yi Mar 31, 2020 7092
Flufenamic Acid Inhibits Adipogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells by Antagonizing the PI3K/AKT Signaling Pathway. Liu, Xuenan; Li, Zheng; Liu, Hao; Zhu, Yuan; Xia, Dandan; Wang, Siyi; Gu, Ranli; Zhang, Ping; Liu, Y Mar 31, 2020 5777
Interaction between Mesenchymal Stem Cells and Intervertebral Disc Microenvironment: From Cell Therapy to Tissue Engineering. Vadala, Gianluca; Ambrosio, Luca; Russo, Fabrizio; Papalia, Rocco; Denaro, Vincenzo Mar 31, 2020 13140
Effect of Inflammation on Gingival Mesenchymal Stem/Progenitor Cells' Proliferation and Migration through Microperforated Membranes: An In Vitro Study. Bahrawy, M. Al; Ghaffar, K.; Gamal, A.; Sayed, K. El-; Iacono, V. Mar 31, 2020 4242
Tissue Engineering Approaches for Enamel, Dentin, and Pulp Regeneration: An Update. Ahmed, Geraldine M.; Abouauf, Eman A.; AbuBakr, Nermeen; Dorfer, Christof E.; Sayed, Karim Fawzy El- Mar 31, 2020 10463
Enhanced Cell Proliferation and Osteogenesis Differentiation through a Combined Treatment of Poly-L-Lysine-Coated PLGA/Graphene Oxide Hybrid Fiber Matrices and Electrical Stimulation. Zhu, Jiaqi; Qi, Zhiping; Zheng, Changjun; Xue, Pan; Fu, Chuan; Pan, Su; Yang, Xiaoyu Mar 1, 2020 9528
The Influence of Negative Pressure and of the Harvesting Site on the Characteristics of Human Adipose Tissue-Derived Stromal Cells from Lipoaspirates. Travnickova, Martina; Pajorova, Julia; Zarubova, Jana; Krocilova, Nikola; Molitor, Martin; Bacakova, Mar 1, 2020 10238
Animal Models of Osteochondral Defect for Testing Biomaterials. Meng, Xiangbo; Ziadlou, Reihane; Grad, Sibylle; Alini, Mauro; Wen, Chunyi; Lai, Yuxiao; Qin, Ling; Z Mar 1, 2020 10035
Fabrication and Application of a 3D-Printed Poly-[epsilon]-Caprolactone Cage Scaffold for Bone Tissue Engineering. Wang, Siyi; Li, Rong; Xu, Yongxiang; Xia, Dandan; Zhu, Yuan; Yoon, Jungmin; Gu, Ranli; Liu, Xuenan; Mar 1, 2020 5616
TEDD. Jan 1, 2020 1599
Combinatorial and Computational Approaches in Polymeric Biomaterial Research: Review. Harikrishnan, Pandurangan; Krishnan, Avinesh Jan 1, 2020 3172
Bone Tissue Regeneration in the Oral and Maxillofacial Region: A Review on the Application of Stem Cells and New Strategies to Improve Vascularization. Wu, Vivian; Helder, Marco N.; Bravenboer, Nathalie; ten Bruggenkate, Christiaan M.; Jin, Jianfeng; K Jan 1, 2020 11857
Melatonin Reverses the Loss of Stemness Induced by TNF-[alpha] in Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells through Upregulation of YAP Expression. Wang, Xudong; Liang, Tongzhou; Qiu, Jincheng; Qiu, Xianjian; Gao, Bo; Gao, Wenjie; Lian, Chengjie; C Jan 1, 2020 7532
The Role of Adipose-Derived Stem Cells, Dermal Regenerative Templates, and Platelet-Rich Plasma in Tissue Engineering-Based Treatments of Chronic Skin Wounds. Conese, Massimo; Annacontini, Luigi; Carbone, Annalucia; Beccia, Elisa; Cecchino, Liberato Roberto; Jan 1, 2020 15205
Human Fat-Derived Mesenchymal Stem Cells Xenogenically Implanted in a Rat Model Show Enhanced New Bone Formation in Maxillary Alveolar Tooth Defects. Wofford, Andrew; Bow, Austin; Newby, Steven; Brooks, Seth; Rodriguez, Rachel; Masi, Tom; Stephenson, Jan 1, 2020 7023
Human Adipose-Derived Hydrogel Characterization Based on In Vitro ASC Biocompatibility and Differentiation. Mohiuddin, Omair A.; O'Donnell, Benjamen T.; Poche, J. Nicholas; Iftikhar, Rida; Wise, Rachel M.; Mo Jan 1, 2020 7618
Nanolayer Film on Poly(Styrene/Ethylene Glycol Dimethacrylate) High Internal Phase Emulsion Porous Polymer Surface as a Scaffold for Tissue Engineering Application. Preechawong, Jitima; Noulta, Kornkanok; Dubas, Stephan T.; Nithitanakul, Manit; Sapsrithong, Pornsri Jan 1, 2020 6232
PRELLIS BIOLOGICS LAUNCHES TISSUEWORKSHOP. Jan 1, 2020 611
Structure and Rheological Properties of Bovine Aortic Heart Valve and Pericardium Tissue: Implications in Bioprosthetic and Tissue-Engineered Heart Valves. Alhadrami, Hani A.; Syed, Raza ur Rehman; Zahid, Alap Ali; Ahmed, Rashid; Hasan, Shajia; Hasan, Anwa Jan 1, 2020 5163
Regulation and Directing Stem Cell Fate by Tissue Engineering Functional Microenvironments: Scaffold Physical and Chemical Cues. Xing, Fei; Li, Lang; Zhou, Changchun; Long, Cheng; Wu, Lina; Lei, Haoyuan; Kong, Qingquan; Fan, Yuji Jan 1, 2020 12230
Synthesis and Characterization of a New Collagen-Alginate Aerogel for Tissue Engineering. Munoz-Ruiz, Abraham; Escobar-Garcia, Diana M.; Quintana, Mildred; Pozos-Guillen, Amaury; Flores, Hec Dec 31, 2019 5696
Recombinant Klotho Protects Human Periodontal Ligament Stem Cells by Regulating Mitochondrial Function and the Antioxidant System during [H.sub.2][O.sub.2]-Induced Oxidative Stress. Chen, Huan; Huang, Xiaojun; Fu, Chuanqiang; Wu, Xiayi; Peng, Yingying; Lin, Xuefeng; Wang, Yan Dec 31, 2019 7273
The Application of Hyaluronic Acid-Based Hydrogels in Bone and Cartilage Tissue Engineering. Li, Hongru; Qi, Zhiping; Zheng, Shuang; Chang, Yuxin; Kong, Weijian; Fu, Chuan; Yu, Ziyuan; Yang, Xi Dec 31, 2019 8989
Antimicrobial Properties of Extracellular Matrix Scaffolds for Tissue Engineering. Jimenez-Gastelum, German R.; Aguilar-Medina, Elsa M.; Soto-Sainz, Eduardo; Ramos-Payan, Rosalio; Sil Dec 31, 2019 5911
Mesenchymal Stem Cells Attract Endothelial Progenitor Cells via a Positive Feedback Loop between CXCR2 and CXCR4. Tan, Yingyun; Shu, Linjing; Xu, Peng; Bai, Shi Dec 31, 2019 4721
Decellularized Human Stromal Lenticules Combine with Corneal Epithelial-Like Cells: A New Resource for Corneal Tissue Engineering. Qin, Shuai; Zheng, Shuai; Qi, Bing; Guo, Rui; Hou, Guanghui Dec 31, 2019 5707
Reconstruction of Bone Defect Combined with Massive Loss of Periosteum Using Injectable Human Mesenchymal Stem Cells in Biocompatible Ceramic Scaffolds in a Porcine Animal Model. Lin, Chun-Cheng; Lin, Shih-Chieh; Chiang, Chao-Ching; Chang, Ming-Chau; Lee, Oscar Kuang-Sheng Dec 31, 2019 4820
Tissue Engineering Market to Be influenced by Increasing Expenditure in Research & Development, Global Industry Size, Share, Growth, Analysis, Competitive Landscape, Regional Outlook. Dec 12, 2019 922
Assessment of Fracture Toughness in Bone Tissue Engineering. Nobile, Stefano; Nobile, Lucio Dec 1, 2019 3567
Effects of Gamma Sterilization on the Physicomechanical and Thermal Properties of Gelatin-Based Novel Hydrogels. Dey, Kamol; Agnelli, Silvia; Sartore, Luciana Dec 1, 2019 4716
Stepwise Adipogenesis of Decellularized Cellular Extracellular Matrix Regulates Adipose Tissue-Derived Stem Cell Migration and Differentiation. Zhang, Ziang; Qu, Rongmei; Fan, Tingyu; Ouyang, Jun; Lu, Feng; Dai, Jingxing Nov 30, 2019 5468
Adipose-Derived Stem Cells in Bone Tissue Engineering: Useful Tools with New Applications. Storti, Gabriele; Scioli, Maria Giovanna; Kim, Bong-Sung; Orlandi, Augusto; Cervelli, Valerio Nov 30, 2019 15286
Serum-Free Culture of Human Mesenchymal Stem Cell Aggregates in Suspension Bioreactors for Tissue Engineering Applications. Allen, Leah M.; Matyas, John; Ungrin, Mark; Hart, David A.; Sen, Arindom Nov 30, 2019 11167
Combining ECM Hydrogels of Cardiac Bioactivity with Stem Cells of High Cardiomyogenic Potential for Myocardial Repair. Bai, Rui; Tian, Lei; Li, Yi; Zhang, Jiao; Wei, Yujie; Jin, Zhigeng; Liu, Zhiqiang; Liu, Huiliang Nov 30, 2019 5798
Is There a Noninvasive Source of MSCs Isolated with GMP Methods with Better Osteogenic Potential? Pinheiro, Carla C.G.; Junior, Alessander Leyendecker; Tanikawa, Daniela Y.S.; Ferreira, Jose Ricardo Nov 30, 2019 10247
Hypoxic Preconditioning Enhances Survival and Proangiogenic Capacity of Human First Trimester Chorionic Villus-Derived Mesenchymal Stem Cells for Fetal Tissue Engineering. Hao, Dake; He, Chuanchao; Ma, Bowen; Lankford, Lee; Reynaga, Lizette; Farmer, Diana L.; Guo, Fuzheng Nov 30, 2019 7173
Fabrication and In Vitro Evaluation of 3D Printed Porous Polyetherimide Scaffolds for Bone Tissue Engineering. Tang, Xiongfeng; Qin, Yanguo; Xu, Xinyu; Guo, Deming; Ye, Wenli; Wu, Wenzheng; Li, Ruiyan Nov 30, 2019 4539
Magnesium Enhances Osteogenesis of BMSCs by Tuning Osteoimmunomodulation. Zhang, Xufang; Chen, Qingpiao; Mao, Xueli Nov 30, 2019 6134
Tissue Engineering Market 2019 Global Leading Players, Trends, Segments, Size, Regional Analysis and Industry Growth Drivers by Forecast to 2023. Nov 7, 2019 1071
Biological Influence of Nonswelling Microgels on Cartilage Induction of Mouse Adipose-Derived Stem Cells. Liu, Zheng; Wang, Jun Oct 31, 2019 6994
Injectable Hydrogel Combined with Nucleus Pulposus-Derived Mesenchymal Stem Cells for the Treatment of Degenerative Intervertebral Disc in Rats. Wang, Feng; Nan, Li-ping; Zhou, Shi-feng; Liu, Yang; Wang, Ze-yu; Wang, Jing-cheng; Feng, Xin-min; Z Oct 31, 2019 8729
Functional Hydrogels and Their Application in Drug Delivery, Biosensors, and Tissue Engineering. Wang, Ke; Hao, Yuting; Wang, Yingna; Chen, Jinyuan; Mao, Lianzhi; Deng, Yudi; Chen, Junlin; Yuan, Si Oct 31, 2019 10910
In Vitro Biocompatibility of Electrospun Poly([epsilon]-Caprolactone)/Cellulose Nanocrystals-Nanofibers for Tissue Engineering. Dutta, Sayan Deb; Patel, Dinesh K.; Seo, Yu-Ri; Park, Chan-Woo; Lee, Seung-Hwan; Kim, Jin-Woo; Kim, Oct 31, 2019 6285
Tissue Engineering Market 2027 With Current Industry Status,Top Manufacturers, CAGR Status by 2027. Oct 14, 2019 584
Tissue Engineering Market Driven at 17.22% CAGR due to Growing Need for Human Tissue Replacement. Oct 10, 2019 1061
Inflammatory Response to Chemically Crosslinked Acellular Human Umbilical Veins Implanted Subcutaneously in Albino Wistar Rats. Ramamoorthy, Narayani; Rajkumar, Sashikala Oct 1, 2019 2867
Achilles Tendon Repair by Decellularized and Engineered Xenografts in a Rabbit Model. Bottagisio, Marta; D'Arrigo, Daniele; Talo, Giuseppe; Bongio, Matilde; Ferroni, Marco; Boschetti, Fe Sep 30, 2019 9818
Preparation and Characterization of Coaxial Electrospinning rhBMP2-Loaded Nanofiber Membranes. Zhao, He; Ma, Yali; Sun, Dahui; Ma, Wendi; Yao, Jihang; Zhang, Mei Sep 30, 2019 6024
Organ-on-Chip in Development: Towards a Roadmap for Organs-on-Chip. Mastrangeli, Massimo; Millet, Sylvie; van den Eijnden-van Raaij, Janny Sep 22, 2019 13325
Assessment of an Agarose Hydrogel for Three-Dimensional Bioprinting. Sep 22, 2019 189
Profacgen Enhanced Its Protein Biotinylation Service Recently. Sep 4, 2019 301
Combined Hydroxyapatite Scaffold and Stem Cell from Human Exfoliated Deciduous Teeth Modulating Alveolar Bone Regeneration via Regulating Receptor Activator of Nuclear Factor-kb and Osteoprotegerin System. Prahasanti, Chiquita; Subrata, Lieke Halim; Saskianti, Tania; Suardita, Ketut; Ernawati, Diah Savitr Sep 1, 2019 3604
Characterization of Mechanically Reinforced Electrospun Dextrin-Polyethylene Oxide Sub-Microfiber Mats. Rodriguez-Zamora, Penelope; Pena-Juarez, Ma. Concepcion; Cedillo-Servin, Gerardo; Paloalto-Landon, A Report Sep 1, 2019 5636
Bone Marrow-Derived [CD44.sup.+] Cells Migrate to Tissue-Engineered Constructs via SDF-1/CXCR4-JNK Pathway and Aid Bone Repair. Lu, Yanzhu; Xing, Junchao; Yin, Xiaolong; Zhu, Xiaobo; Yang, Aijun; Luo, Jiyue; Gou, Jing; Dong, Shi Aug 31, 2019 7464
Low-Temperature Deposition Manufacturing: A Versatile Material Extrusion-Based 3D Printing Technology for Fabricating Hierarchically Porous Materials. Liu, Changyong; Tong, Junda; Ma, Jun; Wang, Daming; Xu, Feng; Liu, Yanliang; Chen, Zhangwei; Lao, Ch Aug 31, 2019 7001
Synthesis, Characterization, and In Vitro Drug Delivery of Chitosan-Silica Hybrid Microspheres for Bone Tissue Engineering. Niu, Niu; Teng, Shu-Hua; Zhou, Hua-Jian; Qian, Hai-Sheng Aug 31, 2019 4019
Isolation and culture of dental pulp stem cells from permanent and deciduous teeth. Aug 31, 2019 3175
Artificial Valve Market to Witness Massive Growth by 2025 / Colibri Heart Valve, Cytograft Tissue Engineering, Edwards Lifesciences. Aug 26, 2019 1064
Scaffold Technology Market To Witness Enhanced Application into Stem Cell Research, Drug Development, Cancer, Tissue Engineering & Clinical Application Till 2024 / Million Insights. Aug 23, 2019 1141
Tissue Engineering Market Size is Set to Reach USD 53,424.00 Million By 2024, Industry Overview, Demand Insight, Technology Trends, Top Leaders, Regional Analysis. Industry overview Aug 22, 2019 1208
3D Printing The Human Heart. Aug 3, 2019 794
The Effect of Various Carbon Nanotubes on Barley Germination/Farkli Karbon Nanotuplerin Arpa Cimlenmesi Uzerindeki Etkileri. Akdemir, Hulya; Seven, Merve; Kalay, Saban; Culha, Mustafa; Harvey, Andrew J. Aug 1, 2019 4059
Poly(trimethylene carbonate-co-L-lactide) electrospun scaffolds for use as vascular grafts. Braghirolli, D.I.; Caberlon, B.; Gamba, D.; Petry, J.F.T.C.; Dias, M.L.; Pranke, P. Aug 1, 2019 6158
Functional Skin Grafts: Where Biomaterials Meet Stem Cells. Kaur, Amtoj; Midha, Swati; Giri, Shibashish; Mohanty, Sujata Jul 31, 2019 16700
Dual-Drug-Loaded Silk Fibroin/PLGA Scaffolds for Potential Bone Regeneration Applications. Yao, Jihang; Wang, Yilong; Ma, Wendi; Dong, Wenying; Zhang, Mei; Sun, Dahui Jul 31, 2019 8214
Human Tissue Engineering company Prellis Biologics Raises USD 8.7m Series A Round. Jul 31, 2019 600
Tissue Engineering Market To Be Driven By Growing Necessity Of Enhanced Technology In The Pharmaceuticals And Healthcare Sector Till 2025 / Million Insights. Jul 30, 2019 872
A FRAMEWORK FOR VALUATION AND PRIORITIZATION OF PATENTS USING A COMBINED MADM APPROACH. CASE STUDY: NANOTECHNOLOGY. Dahooie, Jalil Heidary; Mohammadi, Navid; Mohammadi, Mehdi; Shahmohammadi, Parisa; Turskis, Zenonas; Jul 1, 2019 14853
Cytokine Regulation from Human Peripheral Blood Leukocytes Cultured In Vitro with Silver Doped Bioactive Glasses Microparticles. de Lima, Jefferson Muniz; Ferreira, Edlainne Pinheiro; Bonan, Roberta Ferreti; Silva-Teixeira, David Jun 30, 2019 5129
Using Sacrificial Cell Spheroids for the Bioprinting of Perfusable 3D Tissue and Organ Constructs: A Computational Study. Robu, Andreea; Mironov, Vladimir; Neagu, Adrian Jun 30, 2019 5411
TEDD Sino-Swiss Workshop on Tissue Engineering. Jun 22, 2019 175
TEDD at TERMIS European Chapter Meeting 2019. Jun 22, 2019 165
Stem Cell Science On The Verge Of Helping Babies With Underdeveloped Small Intestines. Jun 17, 2019 587
I-Optimal Design of Poly(lactic-co-glycolic) Acid/Hydroxyapatite Three-dimensional Scaffolds Produced by Thermally Induced Phase Separation. Liu, Junyi; Zhang, Jing; James, Paul F.; Yousefi, Azizeh-Mitra Report Jun 1, 2019 6768
Regulatory challenges relating to tissue banks in South Africa: Impediments to accessing healthcare. Labuschaigne, M; Mahomed, S Jun 1, 2019 4153
Application of 3D Printing Technology for Design and Manufacturing of Customized Components for a Mechanical Stretching Bioreactor. Putame, Giovanni; Terzini, Mara; Carbonaro, Dario; Pisani, Giuseppe; Serino, Gianpaolo; Di Meglio, F May 31, 2019 5364
Osteoarthritis, Exercise, and Tissue Engineering: A Stimulating Triad for Health Professionals. Morouco, Pedro; Fernandes, Cristiana; Santos-Rocha, Rita May 31, 2019 4797
Medium Perfusion Flow Improves Osteogenic Commitment of Human Stromal Cells. Pasini, Alice; Lovecchio, Joseph; Ferretti, Giulia; Giordano, Emanuele May 31, 2019 4989
Directional Topography Influences Adipose Mesenchymal Stromal Cell Plasticity: Prospects for Tissue Engineering and Fibrosis. Liguori, Gabriel Romero; Zhou, Qihui; Liguori, Tacia Tavares Aquinas; Barros, Guilherme Garcia; Kuhn May 31, 2019 7909
Biocompatibility of Developing 3D-Printed Tubular Scaffold Coated with Nanofibers for Bone Applications. Vazquez-Vazquez, Febe Carolina; Chanes-Cuevas, Osmar Alejandro; Masuoka, David; Alatorre, Jesus Aren May 31, 2019 6740
An Eye on the Future: One human organ at a time. May 4, 2019 715
Graphene-Reinforced Biodegradable Resin Composites for Stereolithographic 3D Printing of Bone Structure Scaffolds. Feng, Zuying; Li, Yan; Hao, Liang; Yang, Yihu; Tang, Tian; Tang, Danna; Xiong, Wei Apr 30, 2019 7108
Acceleration of Bone Regeneration in Critical-Size Defect Using BMP-9-Loaded nHA/Coll/MWCNTs Scaffolds Seeded with Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells. Zhang, Ran; Li, Xuewen; Liu, Yao; Gao, Xiaobo; Zhu, Tong; Lu, Li Apr 30, 2019 6305
Regulation of Redox Homeostasis by Nonthermal Biocompatible Plasma Discharge in Stem Cell Differentiation. Li, Ying; Choi, Eun Ha; Han, Ihn Apr 30, 2019 10623
Newly-Developed Hydrogel Enhances Cell Encapsulation, Delivery. Apr 8, 2019 566
APPLICATIONS OF ADULT STEM CELLS IN CRANIO MAXILLOFACIAL REGION--A BOON TO MANKIND. Kanathila, Hema; Pangi, Ashwin; Bharathi Report Apr 1, 2019 3906
Characterization and Optimization of the Seeding Process of Adipose Stem Cells on the Polycaprolactone Scaffolds. Kurzyk, Agata; Ostrowska, Barbara; Swieszkowski, Wojciech; Pojda, Zygmunt Mar 31, 2019 9888
Potential Research Tool of Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth: Lentiviral Bmi-1 Immortalization with EGFP Marker. Yao, Siqi; Tan, Lingping; Chen, Huan; Huang, Xiaojun; Zhao, Wei; Wang, Yan Mar 31, 2019 6784
Scaffold Techniques and Designs in Tissue Engineering Functions and Purposes: A Review. Eltom, Abdalla; Zhong, Gaoyan; Muhammad, Ameen Mar 31, 2019 8874
Clinical Applications for Tissue Engineering in Rhinology. Prokopakis, Emmanuel; Doulaptsi, Maria; Karatzanis, Alexander; Kawauchi, Hideyuki Report Mar 1, 2019 2049
Orthopedic Models and Imaging Techniques in Preclinical Researchs/Klinik Oncesi Calismalarda Kullanilan Ortopedi Modelleri ve Goruntuleme Teknikleri. Bedel, Deniz; Kirac, Fatma Suna Report Mar 1, 2019 5518
Disease Models and Imaging Techniques Used in Pre-Clinical Studies--Endocrine Models/Klinik Oncesi Calismalarda Kullanilan Hastalik Modelleri ve Goruntuleme Teknikleri-Endokrinolojik Modeller. Serim, Burcu Dirlik; Kula, Mustafa Report Mar 1, 2019 4225
Morphological Observation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells under Matrigel Three Dimensional Culture Conditions/ Observacion Morfologica de Celulas Madre Mesenquimales de Medula Osea en Condiciones de Cultivo Tridimensional con Matrigel. Liu, Lu-Lu; Zhang, Bin-Bin; Gao, Quan-Wen; Bing, Li; Sha, Huang; Bin, Yao Mar 1, 2019 2478
Global Cellular Encapsulation Market Exhibits Higher Growth Prospects during 2018-2026. Feb 21, 2019 880
Global Cellular Encapsulation Market Exhibits Higher Growth Prospects during 2018-2026. Feb 21, 2019 918
Designing Resorbable Scaffolds for Bone Defects. Danna, Natalie R.; Leucht, Philipp Report Jan 1, 2019 4454
Preclinical Alternative Model for Analysis of Porous Scaffold Biocompatibility Applicable in Bone Tissue Engineering. Petrovova, Eva; Giretova, Maria; Kvasilova, Alena; Benada, Oldrich; Danko, Jan; Medvecky, Lubomir; S Technical report Jan 1, 2019 7581
Advanced In Vitro Models Analysis. Kopanska, Katarzyna S.; Rimann, Markus; Laternser, Sandra; Raghunath, Michael Conference notes Jan 1, 2019 2218
Recent Progress in the Construction of Functional Artificial Bone by Cytokine-Controlled Strategies. Bao, Xiao-Gang; Shi, Meng-Chao; Hou, Chun-Lin; Xu, Guo-Hua Report Nov 5, 2018 3568
An Overview of 3D Bioprinting as a Novel Strategy in the Field of Tissue Engineering. Kazemnejad, Somaieh Editorial Oct 1, 2018 394
Inclusion Body Expression and Refolding of Recombinant Bone Morphogenetic Protein-2. Nasrabadi, Davood; Rezaeiani, Siamab; Sayadmanesh, Ali; Eslaminejad, Mohamadreza Baghaban; Shabani, Report Oct 1, 2018 3303
Three-Dimensional Printing Alginate/Gelatin Scaffolds as Dermal Substitutes for Skin Tissue Engineering. Shi, Lei; Xiong, Liming; Hu, Yiqiang; Li, Wenchao; Chen, ZhiChao; Liu, Kang; Zhang, Xianglin Report Oct 1, 2018 6308
Effect of Optimized Concentrations of Basic Fibroblast Growth Factor and Epidermal Growth Factor on Proliferation of Fibroblasts and Expression of Collagen: Related to Pelvic Floor Tissue Regeneration. Jia, Yuan-Yuan; Zhou, Jing-Yi; Chang, Yue; An, Fang; Li, Xiao-Wei; Xu, Xiao-Yue; Sun, Xiu-Li; Xiong, Report Sep 5, 2018 5077
Centrifugally Spun of Alginate-Riched Submicron Fibers from Alginate/Polyethylene Oxide Blends. Lu, Yishen; Li, Xianglong; Hou, Teng; Yang, Bin Report Sep 1, 2018 4506
Our Regular Roundup of Notable Patents. Corneliussen, Roger Sep 1, 2018 1942
A Novel Bioengineering Technique For personalized Bone Grafts. Aug 6, 2018 550
A Novel Bioengineering Technique For personalized Bone Grafts. Aug 6, 2018 550
A Novel Bioengineering Technique For Personalized Bone Grafts. Jul 30, 2018 550
QU team, others collaborate on research in living heart valves. Jul 13, 2018 438
QU teams up with researchers to develop living heart valves. Jul 12, 2018 451
Elaboracion de un biodiente: enfoque actual y desafios. Intriago Morales, Ruth Viviana; Alvarez Vasquez, Jose Luis Jul 1, 2018 9423
Reglamentacion de dispositivos de ingenieria tisular en algunos paises Latinoamericanos: desarrollo e influencias externas. Pineda Molina, Catalina Jul 1, 2018 6399
CollPlant adds new Scientific Advisory Board member. Jun 20, 2018 218
CollPlant adds new Scientific Advisory Board member. Jun 20, 2018 214
Grafted Organoids Provide Insight. Jun 1, 2018 324
Tissue-Engineered Human Pancreas Cells Treat Diabetic Mice. May 14, 2018 529
Tissue-Engineered Human Pancreas Cells Treat Diabetic Mice: Researchers Have Relationship With Healios Inc., Which Has Licenses To New Technology. May 14, 2018 517
Tissue-Engineered Human Pancreatic Cells Successfully Treat Diabetic Mice. May 9, 2018 646
Developing improved tissue-engineered buccal mucosa grafts for urethral reconstruction. Simsek, A.; Bullock, A.J.; Roman, S.; Chapple, C.R.; MacNeil, S. Report May 1, 2018 6470
Effects of Adipose-derived Mesenchymal Stem Cell Exosomes on Corneal Stromal Fibroblast Viability and Extracellular Matrix Synthesis. Shen, Ting; Zheng, Qing-Qing; Shen, Jiang; Li, Qiu-Shi; Song, Xing-Hui; Luo, Hong-Bo; Hong, Chao-Yan Report Apr 3, 2018 5395
Investigations on the Influence of Magnesium Ion in the Surfactant Assisted Hydrothermaly Synthesized Nanoscale Hydroxyapatite. Bricha, Meriame; Nivedha, V.; Ramadas, M.; Mabrouk, Khalil El; Ballamuruganb, A.M. Apr 1, 2018 6557
Addressing the Organ Shortage Crisis. Villanueva-Simms, Jasmine Mar 22, 2018 444
ENGINEERING NEW TISSUES AND ORGANS: HOW WE CAN ELIMINATE THE MASSIVE ORGAN SHORTAGE IN THE UNITED STATES. Gershlak, Joshua R. Mar 22, 2018 7046
In vitro Flow Perfusion Maintaining Long-term Viability of the Rat Groin Fat Flap: A Novel Model for Research on Large-scale Engineered Tissues. An, Yang; Nie, Fang-Fei; Qin, Ze-Lian; Xue, Hong-Yu; Chen, Lu-Jia; Li, Bi; Li, Dong Report Feb 1, 2018 3554
Effects of bone morphogenetic protein-2 (BMP-2) and vascular endothelial growth factor (VEGF) release from polylactide-poly (ethylene glycol)-polylactide (PELA) microcapsule-based scaffolds on bone. Ren, Q.; Cai, M.; Zhang, K.; Ren, W.; Su, Z.; Yang, T.; Sun, T.; Wang, J. Report Feb 1, 2018 3298
Decellularization of placentas: establishing a protocol. Leonel, L.C.P.C.; Miranda, C.M.F.C.; Coelho, T.M.; Ferreira, G.A.S.; Canada, R.R.; Miglino, M.A.; Lo Report Jan 1, 2018 7417
Bone Remodeling Around Photochemical Fortified-calcium Silicate Implants in Long Term Rabbit Femur Model. Raghavan, R.Narasimha; Vignesh, G.; Mohana, N.; Sivaraman, D.; Pradeep, P.S. Jan 1, 2018 2617
Controlled Processing of Functionalized Biomineralized Bone-like Scaffolds Through Ribose Reinforcement Obtained by Biomimetic Strategies for Bone Augmentation. Shankar, K. Gopal Jan 1, 2018 1036
Evaluation and Assessment of Differentiation Potential of Human Adipose-derived Stem Cells on Chitosan Hydrogel. Debnath, Tanya; Chelluri, Lakshmi Kiran; K. Kona, Lakshmi; Ratnakar, K.S. Jan 1, 2018 2231
Hydrogels for the Application of Articular Cartilage Tissue Engineering: A Review of Hydrogels. Chuang, Er-Yuan; Chiang, Chih-Wei; Wong, Pei-Chun; Chen, Chih-Hwa Jan 1, 2018 10250
Recent Progress of Fabrication of Cell Scaffold by Electrospinning Technique for Articular Cartilage Tissue Engineering. Zhou, Yingge; Chyu, Joanna; Zumwalt, Mimi Jan 1, 2018 6922
Injectable Hydrogel versus Plastically Compressed Collagen Scaffold for Central Nervous System Applications. Tsintou, Magdalini; Dalamagkas, Kyriakos; Seifalian, Alexander Jan 1, 2018 7495
Nano-Ti[O.sub.2] Doped Chitosan Scaffold for the Bone Tissue Engineering Applications. Kumar, Pawan Jan 1, 2018 4297
Synthetic Polymers for Biomedical Applications. Wei, Qiang; Deng, Nan-Nan; Guo, Junling; Deng, Jie Jan 1, 2018 664
In Vitro and In Vivo Characterization of N-Acetyl-L-Cysteine Loaded Beta-Tricalcium Phosphate Scaffolds. Jang, Yong-Seok; Manivong, Phonelavanh; Kim, Yu-Kyoung; Kim, Kyung-Seon; Lee, Sook-Jeong; Bae, Tae-S Jan 1, 2018 7341
Human Umbilical Cord Wharton Jelly-Derived Adult Mesenchymal Stem Cells, in Biohybrid Scaffolds, for Experimental Skin Regeneration. Montanucci, Pia; Pasquali, Camilla di; Ferri, Ivana; Pescara, Teresa; Pennoni, Ilaria; Siccu, Paola; Jan 1, 2018 7973
Potential Roles of Dental Pulp Stem Cells in Neural Regeneration and Repair. Luo, Lihua; He, Yan; Wang, Xiaoyan; Key, Brian; Lee, Bae Hoon; Li, Huaqiong; Ye, Qingsong Jan 1, 2018 11519
Focal Adhesion Kinase and ROCK Signaling Are Switch-Like Regulators of Human Adipose Stem Cell Differentiation towards Osteogenic and Adipogenic Lineages. Hyvari, Laura; Ojansivu, Miina; Juntunen, Miia; Kartasalo, Kimmo; Miettinen, Susanna; Vanhatupa, Sar Jan 1, 2018 7379
Effects of Transplanted Heparin-Poloxamer Hydrogel Combining Dental Pulp Stem Cells and bFGF on Spinal Cord Injury Repair. Luo, Lihua; Albashari, Abdullkhaleg Ali; Wang, Xiaoyan; Jin, Ling; Zhang, Yanni; Zheng, Lina; Xia, J Jan 1, 2018 8453
Advances in Regenerative Medicine and Tissue Engineering: Innovation and Transformation of Medicine. Dzobo, Kevin; Thomford, Nicholas Ekow; Senthebane, Dimakatso Alice; Shipanga, Hendrina; Rowe, Ariell Jan 1, 2018 21290
Current Trends in Biomaterial Utilization for Cardiopulmonary System Regeneration. Fakoya, Adegbenro Omotuyi John; Otohinoyi, David Adeiza; Yusuf, Joshua Jan 1, 2018 26639
The Efficacy of Graphene Foams for Culturing Mesenchymal Stem Cells and Their Differentiation into Dopaminergic Neurons. Tasnim, Nishat; Thakur, Vikram; Chattopadhyay, Munmun; Joddar, Binata Jan 1, 2018 7156
Isolation and Characterization of Multipotent Turkey Tendon-Derived Stem Cells. Liu, Qian; Zhu, Yaxi; Amadio, Peter C.; Moran, Steven L.; Gingery, Anne; Zhao, Chunfeng Jan 1, 2018 6235
Application of Stem Cells and Advanced Materials in Nerve Tissue Regeneration. Li, Huaqiong; Ye, Adam Qingsong; Su, Ming Jan 1, 2018 1200
Osteogenic Potential of Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells on Coralline Hydroxyapatite/Calcium Carbonate Microparticles. Day, A.G.E.; Francis, W.R.; Fu, K.; Pieper, I.L.; Guy, O.; Xia, Z. Jan 1, 2018 5459
Human Urine-Derived Stem Cells: Potential for Cell-Based Therapy of Cartilage Defects. Chen, Long; Li, Lang; Xing, Fei; Peng, Jing; Peng, Kun; Wang, Yuanzheng; Xiang, Zhou Jan 1, 2018 6186
Combining PLGA Scaffold and MSCs for Brain Tissue Engineering: A Potential Tool for Treatment of Brain Injury. Zhou, Ling; Tu, Jiangyi; Fang, Guangbi; Deng, Li; Gao, Xiaoqing; Guo, Kan; Kong, Jiming; Lv, Jing; G Jan 1, 2018 4072
Cell-Free Strategies for Repair and Regeneration of Meniscus Injuries through the Recruitment of Endogenous Stem/Progenitor Cells. Guo, Weimin; Xu, Wenjing; Wang, Zhenyong; Chen, Mingxue; Hao, Chunxiang; Zheng, Xifu; Huang, Jingxia Jan 1, 2018 7809
Detection, Characterization, and Clinical Application of Mesenchymal Stem Cells in Periodontal Ligament Tissue. Tomokiyo, Atsushi; Yoshida, Shinichiro; Hamano, Sayuri; Hasegawa, Daigaku; Sugii, Hideki; Maeda, Hid Jan 1, 2018 6078
Knitted 3D Scaffolds of Polybutylene Succinate Support Human Mesenchymal Stem Cell Growth and Osteogenesis. Ojansivu, Miina; Johansson, Laura; Vanhatupa, Sari; Tamminen, Ilmari; Hannula, Markus; Hyttinen, Jar Jan 1, 2018 7175
Mesenchymal Stem Cells in Oriented PLGA/ACECM Composite Scaffolds Enhance Structure-Specific Regeneration of Hyaline Cartilage in a Rabbit Model. Guo, Weimin; Zheng, Xifu; Zhang, Weiguo; Chen, Mingxue; Wang, Zhenyong; Hao, Chunxiang; Huang, Jingx Jan 1, 2018 6797
Functionally Improved Mesenchymal Stem Cells to Better Treat Myocardial Infarction. Chen, Zhi; Chen, Long; Zeng, Chunyu; Wang, Wei Eric Jan 1, 2018 10907
Successful Low-Cost Scaffold-Free Cartilage Tissue Engineering Using Human Cartilage Progenitor Cell Spheroids Formed by Micromolded Nonadhesive Hydrogel. Stuart, Mellannie P.; Matsui, Renata A.M.; Santos, Matheus F.S.; Cortes, Isis; Azevedo, Mayra S.; Si Jan 1, 2018 7226
Low Magnitude of Compression Enhances Biosynthesis of Mesenchymal Stem Cells towards Nucleus Pulposus Cells via the TRPV4-Dependent Pathway. Gan, Yibo; Tu, Bing; Li, Pei; Ye, Jixing; Zhao, Chen; Luo, Lei; Zhang, Chengmin; Zhang Zetong; Zhu, Jan 1, 2018 6901
Ex Vivo and In Vivo Stem Cells-Based Tissue Engineering Strategies for Their Use in Regenerative Medicine. Carriel, Victor; Geuna, Stefano; Alaminos, Miguel Jan 1, 2018 822
Novel Calcium Phosphate Cement with Metformin-Loaded Chitosan for Odontogenic Differentiation of Human Dental Pulp Cells. Qin, Wei; Chen, Jia-Yao; Guo, Jia; Ma, Tao; Weir, Michael D.; Guo, Dong; Shu, Yan; Lin, Zheng-Mei; S Jan 1, 2018 6193
Induction of Expression of CD271 and CD34 in Mesenchymal Stromal Cells Cultured as Spheroids. Bellagamba, Bruno Correa; Grudzinski, Patricia Bencke; Ely, Pedro Bins; de Jesus Hartmann Nader, Pau Jan 1, 2018 9204
TGF-[beta] Inhibitor SB431542 Promotes the Differentiation of Induced Pluripotent Stem Cells and Embryonic Stem Cells into Mesenchymal-Like Cells. Leyendecker, Alessander, Jr. Jan 1, 2018 7989
Mesenchymal Stromal/Stem Cells in Regenerative Medicine and Tissue Engineering. Fitzsimmons, Ross E.B.; Mazurek, Matthew S.; Soos, Agnes; Simmons, Craig A. Jan 1, 2018 14013
Tissue Engineering of Large Full-Size Meniscus Defects by a Polyurethane Scaffold: Accelerated Regeneration by Mesenchymal Stromal Cells. Koch, Matthias; Achatz, Felix P.; Lang, Siegmund; Pfeifer, Christian G.; Pattappa, Girish; Kujat, Ri Jan 1, 2018 8176
Dorsal Root Ganglion Maintains Stemness of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells by Enhancing Autophagy through the AMPK/mTOR Pathway in a Coculture System. Zhang, Shuaishuai; Li, Junqin; Jiang, Huijie; Gao, Yi; Cheng, Pengzhen; Cao, Tianqing; Li, Donglin; Jan 1, 2018 7859
Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells in the Use of Cartilage Tissue Engineering: The Need for a Rapid Isolation Procedure. Francis, Sam L.; Duchi, Serena; Onofrillo, Carmine; Di Bella, Claudia; Choong, Peter F.M. Jan 1, 2018 5608
Biomaterial Engineering for Controlling Pluripotent Stem Cell Fate. Bertucci, Taylor B.; Dai, Guohao Jan 1, 2018 7371
Stem Cells for Cartilage Repair: Preclinical Studies and Insights in Translational Animal Models and Outcome Measures. Lo Monaco, Melissa; Merckx, Greet; Ratajczak, Jessica; Gervois, Pascal; Hilkens, Petra; Clegg, Peter Jan 1, 2018 19666
Alginate/Hydroxyapatite-Based Nanocomposite Scaffolds for Bone Tissue Engineering Improve Dental Pulp Biomineralization and Differentiation. Sancilio, Silvia; Gallorini, Marialucia; Di Nisio, Chiara; Marsich, Eleonora; Di Pietro, Roberta; Sc Jan 1, 2018 9866
Insights into Endothelial Progenitor Cells: Origin, Classification, Potentials, and Prospects. Chopra, H.; Hung, M.K.; Kwong, D.L.; Zhang, C.F.; Pow, E.H.N. Jan 1, 2018 18566
Influence of Nanofiber Orientation on Morphological and Mechanical Properties of Electrospun Chitosan Mats. Nitti, Paola; Gallo, Nunzia; Natta, Lara; Scalera, Francesca; Palazzo, Barbara; Sannino, Alessandro; Jan 1, 2018 7103
Potential of Electrospun Poly(3-hydroxybutyrate)/Collagen Blends for Tissue Engineering Applications. Salvatore, Luca; Carofiglio, Vito Emanuele; Stufano, Paolo; Bonfrate, Valentina; Calo, Emanuela; Sca Jan 1, 2018 9129
Evaluation of the Morphology and Biocompatibility of Natural Silk Fibers/Agar Blend Scaffolds for Tissue Regeneration. Thu-Hien, Luong; Thanh-Truc, Nguyen; Van Toi, Vo; Khon, Huynh Chan; Bao, Bui Chi; Van Thanh Niem, Vo Jan 1, 2018 3784
Advances in Tendon and Ligament Tissue Engineering: Materials Perspective. Alshomer, Feras; Chaves, Camilo; Kalaskar, Deepak M. Jan 1, 2018 10545
Generation of Femtosecond Laser-Cut Decellularized Corneal Lenticule Using Hypotonic Trypsin-EDTA Solution for Corneal Tissue Engineering. Huh, Man-Il; Lee, Kyoung-Pil; Kim, Jeongho; Yi, Soojin; Park, Byeong-Ung; Kim, Hong Kyun Jan 1, 2018 5997
Auricular Cartilage Regeneration with Adipose-Derived Stem Cells in Rabbits. Oh, Se-Joon; Park, Hee-Young; Choi, Kyung-Un; Choi, Sung-Won; Kim, Sung-Dong; Kong, Soo-Keun; Cho, K Jan 1, 2018 4306
Embedding of Bacterial Cellulose Nanofibers within PHEMA Hydrogel Matrices: Tunable Stiffness Composites with Potential for Biomedical Applications. Hobzova, Radka; Hrib, Jakub; Sirc, Jakub; Karpushkin, Evgeny; Michalek, Jiri; Janouskova, Olga; Gate Jan 1, 2018 6133
A Novel Biodegradable and Thermosensitive Poly(Ester-Amide) Hydrogel for Cartilage Tissue Engineering. Fu, Tsai-Sheng; Wei, Yu-Hong; Cheng, Po-Yuan; Chu, I-Ming; Chen, Wei-Chuan Jan 1, 2018 6254
Synthesis, Characterization, and Visible Light Curing Capacity of Polycaprolactone Acrylate. Tzeng, Jy-Jiunn; Hsiao, Yi-Ting; Wu, Yun-Ching; Chen, Hsuan; Lee, Shyh-Yuan; Lin, Yuan-Min Jan 1, 2018 3749
Composite Scaffolds Based on Intestinal Extracellular Matrices and Oxidized Polyvinyl Alcohol: A Preliminary Study for a New Regenerative Approach in Short Bowel Syndrome. Grandi, Francesca; Stocco, Elena; Barbon, Silvia; Rambaldo, Anna; Contran, Martina; Leon, Francesco Jan 1, 2018 7116
Antibody-Mediated Osseous Regeneration for Bone Tissue Engineering in Canine Segmental Defects. Khojasteh, A.; Hosseinpour, S.; Dehghan, M.M.; Mashhadiabbas, F.; Rad, M. Rezai; Ansari, S.; Mohajer Jan 1, 2018 6216
Current Methods for Skeletal Muscle Tissue Repair and Regeneration. Liu, Juan; Saul, Dominik; Boker, Kai Oliver; Ernst, Jennifer; Lehman Wolfgang; Schilling, Arndt F. Jan 1, 2018 9844
Endowing iPSC-Derived MSCs with Angiogenic and Keratinogenic Differentiation Potential: A Promising Cell Source for Skin Tissue Engineering. Lin, Weimin; Chen, Miao; Hu, Chen; Qin, Siyu; Chu, Chenyu; Xiang, Lin; Man, Yi; Qu, Yili Jan 1, 2018 3977
Plants and Their Bioactive Constituents in Mesenchymal Stem Cell-Based Periodontal Regeneration: A Novel Prospective. Xue, Wenqing; Yu, Jinhua; Chen, Wu Jan 1, 2018 11427
A 3D-Printed PLCL Scaffold Coated with Collagen Type I and Its Biocompatibility. He, Yong; Liu, Wei; Guan, Lianxiong; Chen, Jielin; Duan, Li; Jia, Zhaofeng; Huang, Jianghong; Li, We Jan 1, 2018 5424
Biochemical Stimulus-Based Strategies for Meniscus Tissue Engineering and Regeneration. Chen, Mingxue; Guo, Weimin; Gao, Shunag; Hao, Chunxiang; Shen, Shi; Zhang, Zengzeng; Wang, Zhenyong; Jan 1, 2018 13043
Emerging Technologies and Methods for Musculoskeletal Tissue Repair and Regeneration. Jiang, Cho-Pei; Wang, Liping; Fu, Weijie Jan 1, 2018 362
Effect of Multilaminate Small Intestinal Submucosa as a Barrier Membrane on Bone Formation in a Rabbit Mandible Defect Model. Wu, Weiyi; Li, Bowen; Liu, Yuhua; Wang, Xinzhi; Tang, Lin Jan 1, 2018 6035
Adhesion and Proliferation of Osteoblast-Like Cells on Porous Polyetherimide Scaffolds. Zhang, Yanbo; Li, Ruiyan; Wu, Wenzheng; Qing, Yun'an; Tang, Xiongfeng; Ye, Wenli; Zhang, Zhiyong; Qi Jan 1, 2018 3547
Identifying the Growth Factors for Improving Neointestinal Regeneration in Rats through Transcriptome Analysis Using RNA-Seq Data. Jwo, Shyh-Chuan; Chung, I-Fang; Wang, Hsei-Wei; Chang, Ting-Yu Jan 1, 2018 7681
Future Prospective and Current Trend of Biomaterials and Growth Factor Used for Maxillofacial Hard and Soft Tissue Reconstruction. Cicciu, Marco; Tozum, Tolga; Moreno, Pablo Galindo; Laino, Luigi Jan 1, 2018 1212
Synergistic Effects of Controlled-Released BMP-2 and VEGF from nHAC/PLGAs Scaffold on Osteogenesis. Wang, Ting; Guo, Shu; Zhang, Hua Jan 1, 2018 7697
Engineering large cartilage tissues using dynamic bioreactor culture at defined oxygen conditions. Daly, Andrew C.; Sathy, Binulal N.; Kelly, Daniel J. Jan 1, 2018 5988
QU hosts workshop on tissue engineering, stem cell tech. Nov 18, 2017 261
THE FUTURE OF MEAT? Brief article Nov 1, 2017 120
Tissue Engineering Startup Gains Funding to 3D Print Human Organs. Oct 1, 2017 590
Proliferation and osteogenic activity of fibroblasts induced with fibronectin. Zhang, W.-H.; Li, X.-L.; Guo, Y.; Zhang, Y. Report Oct 1, 2017 3065
Venture Capital Firms Back Startup That Uses 3D Bioprinting. Sep 25, 2017 541
Recreating spider silk in the laboratory. Sep 19, 2017 879
Venture capital firms back startup that uses 3D bioprinting. Sep 18, 2017 538
Finance & funding: Spotlight on 3D bioprinting: venture capital firms back startup that uses 3D bioprinting. Sep 18, 2017 538
12th Edition of International Conference on Tissue Engineering and Regenerative Medicine. Conference news Sep 5, 2017 165
Development of VEGF-loaded PLGA matrices in association with mesenchymal stem cells for tissue engineering. Rosa, A.R.; Steffens, D.; Santi, B.; Quintiliano, K.; Steffen, N.; Pilger, D.A.; Pranke, P. Sep 1, 2017 7845
Spectroscopic analysis of embryo culture media for predicting reproductive potential in patients undergoing in vitro fertilization/In vitro fertilizasyon hastalarinin ureme potansiyelini belirlemede embriyo kultur medyasinin spektroskopik analizle incelenmesi. Bastu, Ercan; Parlatan, Ugur; Basar, Gunay; Yumru, Harika; Bavili, Nima; Sag, Fatih; Bulgurcuoglu, S Report Sep 1, 2017 3466
Novel poly(L-lactide-co-caprolactone)/gelatin porous scaffolds for use in articular cartilage tissue engineering: comparison of electrospinning and wet spinning processing methods. Kalaithong, Wichaya; Molloy, Robert; Theerathanagorn, Tharinee; Janvikul, Wanida Report Aug 1, 2017 6174
Nanotechnology for biomedical applications: recent advances in neurosciences and bone tissue engineering. Nobile, Stefano; Nobile, Lucio Report Jul 1, 2017 5354
Impulse acoustic microscopy: a new approach for investigation of polymer and natural scaffolds. Khramtsova, Elena; Morokov, Egor; Lukanina, Kseniya; Grigoriev, Timofei; Petronyuk, Yulia; Shepelev, Report Jul 1, 2017 3673
Decellularised and Chemically Cross linked Human Umbilical Vein as a Small Caliber Conduit--Scaffold for Vascular Tissue Engineering. Narayani, R.; Rajaram, R. Jul 1, 2017 5262
FDA Partners with industry to develop organs-on-chips. Brief article Jun 22, 2017 113
Tiny Utah firm regenerates skin and hair in pigs. Medical condition overview Jun 8, 2017 400
Explaining the science behind regenerative manufacturing: futuristic biotech engineering developments would drive Kamen's vision for ARMI. Rajala, Liisa Interview May 12, 2017 1499
Advances in cardiac tissue engineering reviewed At symposium. May 8, 2017 594
Healthcare Bio-MEMS Market by Products, Applications, Growth Trends and Forecast to 2021, Upcoming Report by iHealthcareAnalyst, Inc.. May 4, 2017 663
Biodegradable scaffolds aid stem cell differentiation. May 1, 2017 457
Biodegradable scaffolds aid stem cell differentiation. May 1, 2017 429
Application of graphene, graphene oxide and their derivatives as wound healing: A brief review. Aslam, Muhammad Shahzad; Ahmad, Muhammad Syarhabil; Ahmad, Muhammad Ayaz Report May 1, 2017 2872
Loading Orthopedic Devices with Biologics and Pharmaceuticals: Fiber technology enables the delivery of the therapeutic components via a biodegradable platform that can be implanted. Nelson, Kevin May 1, 2017 2341
Biodegradable scaffolds aid stem cell differentiation: technology also benefits bone formation. Apr 24, 2017 442
Tissue Engineering Firm SpinalCyte Granted New European Patent. Apr 10, 2017 198
UNIVERSITY OF UTAH RESEARCHERS UNVEIL SEVERAL NEW DISCOVERIES. Apr 1, 2017 258
Tissue Engineering of Skin: A Review. Nasalapure, Anand V.; Chalannavar, Raju K.; Gani, Ramesh S.; Malabadi, Ravindra B.; Kasai, Deepak R. Apr 1, 2017 11570
Scientists transform spinach leaf into beating heart. Mar 28, 2017 367
Global Translational Regenerative Medicine Market Research Report 2022. Mar 21, 2017 459
Global Translational Regenerative Medicine Market: market size,Trend Analysis and Forecast to 2022. Mar 21, 2017 459
First Patient Enrolled in SpinalCyte Phase I Human Clinical Trial. Jan 27, 2017 183
Human Spare Parts. Jan 15, 2017 949
Implementing a 3D printing service in a biomedical library. Walker, Verma Jan 1, 2017 3287
Addition of Wollastonite Fibers to Calcium Phosphate Cement Increases Cell Viability and Stimulates Differentiation of Osteoblast-Like Cells. Domingues, Juliana Almeida; Motisuke, Mariana; Bertran, Celso Aparecido; Hausen, Moema A.; de Rezend Jan 1, 2017 3669
Versatility of Chitosan-Based Biomaterials and Their Use as Scaffolds for Tissue Regeneration. Ribeiro, Jose Carlos Viana; Vieira, Rodrigo Silveira; Melo, Iracema Matos; Araujo, Vilana Maria Adri Clinical report Jan 1, 2017 14333
Comparative Study of One-Step Cross-Linked Electrospun Chitosan-Based Membranes. Aguirre-Chagala, Yanet E.; Pavon-Perez, Laura B.; Altuzar, Victor; Dominguez-Chavez, Jorge G.; Munoz Jan 1, 2017 8360
Application of Nanomaterials in Stem Cell Regenerative Medicine of Orthopedic Surgery. Pan, Su; Yu, Hongmei; Yang, Xiaoyu; Yang, Xiaohong; Wang, Yan; Liu, Qinyi; Jin, Liliang; Yang, Yudan Jan 1, 2017 8070
Evaluation of the Osteoblast Behavior to PGA Textile Functionalized with RGD as a Scaffold for Bone Regeneration. Ortiz, Marine; Escobar-Garcia, Diana Maria; Alvarez-Perez, Marco Antonio; Pozos-Guillen, Amaury; Gra Jan 1, 2017 4492
Metal-Carbon Interactions on Reduced Graphene Oxide under Facile Thermal Treatment: Microbiological and Cell Assay. Carreno, N.L.V.; Barbosa, A.M.; Duarte, V.C.; Correa, C.F.; Ferrua, C.; Nedel, F.; Peralta, S.; Mill Jan 1, 2017 5297
Optimal Zn-Modified Ca-Si-Based Ceramic Nanocoating with Zn Ion Release for Osteoblast Promotion and Osteoclast Inhibition in Bone Tissue Engineering. Yu, Jiangming; Xu, Lizhang; Xie, Ning; Li, Kai; Xi, Yanhai; Liu, Xiling; Zheng, Xuebin; Chen, Xiongs Jan 1, 2017 5026
Atomic Force Microscopy for Collagen-Based Nanobiomaterials. Stylianou, Andreas Jan 1, 2017 10616
PLA-Based Hybrid and Composite Electrospun Fibrous Scaffolds as Potential Materials for Tissue Engineering. Magiera, Anna; Markowski, Jaroslaw; Menaszek, Elzbieta; Pilch, Jan; Blazewicz, Stanislaw Jan 1, 2017 7037
Intrinsic Osteoinductivity of Porous Titanium Scaffold for Bone Tissue Engineering. Tamaddon, Maryam; Samizadeh, Sorousheh; Wang, Ling; Blunn, Gordon; Liu, Chaozong Jan 1, 2017 6416
Tissue-Engineered Vascular Graft of Small Diameter Based on Electrospun Polylactide Microfibers. Popryadukhin, P.V.; Popov, G.I.; Yukina, G. Yu.; Dobrovolskaya, I.P.; Ivankova, E.M.; Vavilov, V.N.; Jan 1, 2017 5573
Application of Rho Kinase Inhibitors for the Treatment of Corneal Endothelial Diseases. Okumura, Naoki; Kinoshita, Shigeru; Koizumi, Noriko Report Jan 1, 2017 4927
Efficacy Study of Carrageenan as an Alternative Infused Material (Filler) in Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) Porous 3D Scaffold. Johari, Nor Syamimi Che; Aizad, Syazwan; Zubairi, Saiful Irwan Jan 1, 2017 5770
Effects of Genipin Concentration on Cross-Linked Chitosan Scaffolds for Bone Tissue Engineering: Structural Characterization and Evidence of Biocompatibility Features. Dimida, Simona; Barca, Amilcare; Cancelli, Nadia; De Benedictis, Vincenzo; Raucci, Maria Grazia; Dem Jan 1, 2017 5383
A Review of Injectable and Implantable Biomaterials for Treatment and Repair of Soft Tissues in Wound Healing. Chou, Shih-Feng; Gunaseelan, Simi; Kiellani, Mhd Hussam Hijazi; Thottempudi, Venkata Vamsi Krishna; Jan 1, 2017 10361
Model of Murine Ventricular Cardiac Tissue for In Vitro Kinematic-Dynamic Studies of Electromagnetic and [beta]-Adrenergic Stimulation. Fassina, Lorenzo; Cornacchione, Marisa; Pellegrini, Manuela; Mognaschi, Maria Evelina; Gimmelli, Rob Jan 1, 2017 5054
Antinociceptive Effect of Intrathecal Injection of Genetically Engineered Human Bone Marrow Stem Cells Expressing the Human Proenkephalin Gene in a Rat Model of Bone Cancer Pain. Sun, Yi; Tian, Yuke; Li, Haifeng; Zhang, Dengwen; Sun, Qiang Report Jan 1, 2017 6439
Platelet-Rich Plasma as an Autologous and Proangiogenic Cell Delivery System. Zahn, Jessica; Loibl, Markus; Sprecher, Christoph; Nerlich, Michael; Alini, Mauro; Verrier, Sophie; Report Jan 1, 2017 8890
miR-155 Inhibits Mouse Osteoblast Differentiation by Suppressing SMAD5 Expression. Gu, Yue; Ma, Lianjun; Song, Lei; Li, Xiaoping; Chen, Dong; Bai, Xiaoxue Report Jan 1, 2017 3866
Bioengineering Materials in Dental Application. Chang, Wei-Jen; Shinichi, Abe; Kamakura, Shinji; Huang, Ren-Yeong; Chen, Jung-Wei Report Jan 1, 2017 1034
Rapid Chondrocyte Isolation for Tissue Engineering Applications: The Effect of Enzyme Concentration and Temporal Exposure on the Matrix Forming Capacity of Nasal Derived Chondrocytes. Vedicherla, Srujana; Buckley, Conor Timothy Report Jan 1, 2017 6953
Expression of C4.4A in an In Vitro Human Tissue-Engineered Skin Model. Jacobsen, Benedikte; Larouche, Danielle; Rochette-Drouin, Olivier; Ploug, Michael; Germain, Lucie Report Jan 1, 2017 5825
Design and Validation of Equiaxial Mechanical Strain Platform, EQUicycler, for 3D Tissue Engineered Constructs. Elsaadany, Mostafa; Harris, Matthew; Yildirim-Ayan, Eda Report Jan 1, 2017 7202
Placenta Derived Mesenchymal Stem Cells Hosted on RKKP Glass-Ceramic: A Tissue Engineering Strategy for Bone Regenerative Medicine Applications. Ledda, Mario; Fosca, Marco; De Bonis, Angela; Curcio, Mariangela; Teghil, Roberto; Lolli, Maria Graz Report Jan 1, 2017 6842
Investigate the Effect of Thawing Process on the Self-Assembly of Silk Protein for Tissue Applications. Nguyen, Hiep Thi; Luong, Hien Thu; Nguyen, Hai Dai; Tran, Hien Anh; Huynh, Khon Chan; Van Vo, Toi Report Jan 1, 2017 8280
A Comparison of Tissue Engineering Scaffolds Incorporated with Manuka Honey of Varying UMF. Hixon, Katherine R.; Lu, Tracy; McBride-Gagyi, Sarah H.; Janowiak, Blythe E.; Sell, Scott A. Report Jan 1, 2017 6428
Three-Dimensional Human Cardiac Tissue Engineered by Centrifugation of Stacked Cell Sheets and Cross-Sectional Observation of Its Synchronous Beatings by Optical Coherence Tomography. Haraguchi, Yuji; Hasegawa, Akiyuki; Matsuura, Katsuhisa; Kobayashi, Mari; Iwana, Shin-ichi; Kabetani Report Jan 1, 2017 5240
Fabrication and In Vitro Study of Tissue-Engineered Cartilage Scaffold Derived from Wharton's Jelly Extracellular Matrix. Xiao, Tongguang; Guo, Weimin; Chen, Mingxue; Hao, Chunxiang; Gao, Shuang; Huang, Jingxiang; Yuan, Zh Report Jan 1, 2017 6771
In Vitro and In Vivo Evaluation of Commercially Available Fibrin Gel as a Carrier of Alendronate for Bone Tissue Engineering. Kim, Beom Su; Shkembi, Feride; Lee, Jun Report Jan 1, 2017 5719
Fabrication and Evaluation of Electrospun, 3D-Bioplotted, and Combination of Electrospun/3D-Bioplotted Scaffolds for Tissue Engineering Applications. Mellor, Liliana F.; Huebner, Pedro; Cai, Shaobo; Mohiti-Asli, Mahsa; Taylor, Michael A.; Spang, Jeff Report Jan 1, 2017 4891
The Role of Three-Dimensional Scaffolds in Treating Long Bone Defects: Evidence from Preclinical and Clinical Literature--A Systematic Review. Roffi, Alice; Krishnakumar, Gopal Shankar; Gostynska, Natalia; Kon, Elizaveta; Candrian, Christian; Report Jan 1, 2017 10375
Collagen Sponge Functionalized with Chimeric Anti-BMP-2 Monoclonal Antibody Mediates Repair of Critical-Size Mandibular Continuity Defects in a Nonhuman Primate Model. Xie, Yilin; Su, Yingying; Min, Seiko; Tang, Jianxia; Goh, Bee Tin; Saigo, Leonardo; Ansari, Sahar; M Report Jan 1, 2017 5687
Artificial Cardiac Muscle with or without the Use of Scaffolds. Li, Yifei; Zhang, Donghui Report Jan 1, 2017 11162
An ECM-Mimicking, Mesenchymal Stem Cell-Embedded Hybrid Scaffold for Bone Regeneration. Haj, Jozafina; Khalil, Tharwat Haj; Falah, Mizied; Zussman, Eyal; Srouji, Samer Report Jan 1, 2017 7152
Osteogenic Differentiation Capacity of In Vitro Cultured Human Skeletal Muscle for Expedited Bone Tissue Engineering. Miao, Chunlei; Zhou, Lulu; Tian, Lufeng; Zhang, Yingjie; Zhang, Wei; Yang, Fanghong; Liu, Tianyi; Ta Report Jan 1, 2017 4278
Repair of Osteochondral Defects Using Human Umbilical Cord Wharton's Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cells in a Rabbit Model. Liu, Shuyun; Jia, Yanhui; Yuan, Mei; Guo, Weimin; Huang, Jingxiang; Zhao, Bin; Peng, Jiang; Xu, Wenj Report Jan 1, 2017 7003
Cellular Mechanisms of Liver Regeneration and Cell-Based Therapies of Liver Diseases. Kholodenko, Irina V.; Yarygin, Konstantin N. Report Jan 1, 2017 14143
Preparation of P3HB4HB/(Gelatin + PVA) Composite Scaffolds by Coaxial Electrospinning and Its Biocompatibility Evaluation. Ma, Min-Xian; Liu, Qin; Ye, Chuan; Grottkau, Brian; Guo, Bing; Song, Yu-Feng Report Jan 1, 2017 6389
Decellularized Swine Dental Pulp as a Bioscaffold for Pulp Regeneration. Hu, Lei; Gao, Zhenhua; Xu, Junji; Zhu, Zhao; Fan, Zhipeng; Zhang, Chunmei; Wang, Jinsong; Wang, Song Report Jan 1, 2017 5026
Laminin-521 Promotes Rat Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Sheet Formation on Light-Induced Cell Sheet Technology. Jiang, Zhiwei; Xi, Yue; Lai, Kaichen; Wang, Ying; Wang, Huiming; Yang, Guoli Report Jan 1, 2017 6802
Vascular Tissue Engineering: Effects of Integrating Collagen into a PCL Based Nanofiber Material. Bertram, Ulf; Steiner, Dominik; Poppitz, Benjamin; Dippold, Dirk; Kohn, Katrin; Beier, Justus P.; De Report Jan 1, 2017 6686
Skin Tissue Engineering: Application of Adipose-Derived Stem Cells. Klar, Agnes S.; Zimoch, Jakub; Biedermann, Thomas Jan 1, 2017 8829
Crosstalk between Substrates and Rho-Associated Kinase Inhibitors in Cryopreservation of Tissue-Engineered Constructs. Bit, Arindam; Kumar, Awanish; Singh, Abhishek Kumar; Rizvanov, Albert A.; Kiassov, Andrey P.; Patra, Report Jan 1, 2017 6493
Adipose-Derived Stem Cells Cocultured with Chondrocytes Promote the Proliferation of Chondrocytes. Shi, Jie; Liang, Jiulong; Guo, Bingyu; Zhang, Yu; Hui, Qiang; Chang, Peng; Tao, Kai Report Jan 1, 2017 7505
Allogeneic Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cells as a Potential Source for Cartilage and Bone Regeneration: An In Vitro Study. Marmotti, A.; Mattia, S.; Castoldi, F.; Barbero, A.; Mangiavini, L.; Bonasia, D.E.; Bruzzone, M.; De Report Jan 1, 2017 10692
Tissue Engineering to Repair Diaphragmatic Defect in a Rat Model. Liao, G.P.; Choi, Y.; Vojnits, K.; Xue, H.; Aroom, K.; Meng, F.; Pan, H.Y.; Hetz, R.A.; Corkins, C.J Report Jan 1, 2017 6436
Characterization of Mesenchymal Stem Cell-Like Cells Derived From Human iPSCs via Neural Crest Development and Their Application for Osteochondral Repair. Chijimatsu, Ryota; Ikeya, Makoto; Yasui, Yukihiko; Ikeda, Yasutoshi; Ebina, Kosuke; Moriguchi, Yu; S Report Jan 1, 2017 9989
Comparing Circadian Dynamics in Primary Derived Stem Cells from Different Sources of Human Adult Tissue. Rogers, Eve H.; Fawcett, Sandra A.; Pekovic-Vaughan, Vanja; Hunt, John A. Report Jan 1, 2017 6917
Impact of Tissue Harvesting Sites on the Cellular Behaviors of Adipose-Derived Stem Cells: Implication for Bone Tissue Engineering. Rad, Maryam Rezai; Bohloli, Mahbobeh; Rahnama, Mahshid Akhavan; Anbarlou, Azadeh; Nazeman, Pantea; K Report Jan 1, 2017 5695
A Concise Review on the Use of Mesenchymal Stem Cells in Cell Sheet-Based Tissue Engineering with Special Emphasis on Bone Tissue Regeneration. Yorukoglu, A. Cagdas; Kiter, A. Esat; Akkaya, Semih; Satiroglu-Tufan, N. Lale; Tufan, A. Cevik Report Jan 1, 2017 8721
In Vitro and In Vivo Dentinogenic Efficacy of Human Dental Pulp-Derived Cells Induced by Demineralized Dentin Matrix and HA-TCP. Kang, Kyung-Jung; Lee, Min Suk; Moon, Chan-Woong; Lee, Jae-Hoon; Yang, Hee Seok; Jang, Young-Joo Report Jan 1, 2017 6906
Human Adipose-Derived Stem Cells Exhibit Enhanced Proliferative Capacity and Retain Multipotency Longer than Donor-Matched Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells during Expansion In Vitro. Burrow, Kimberley L.; Hoyland, Judith A.; Richardson, Stephen M. Report Jan 1, 2017 8271
The Angiogenic Potential of DPSCs and SCAPs in an In Vivo Model of Dental Pulp Regeneration. Hilkens, Petra; Bronckaers, Annelies; Ratajczak, Jessica; Gervois, Pascal; Wolfs, Esther; Lambrichts Report Jan 1, 2017 7660
The Application of Stem Cells from Different Tissues to Cartilage Repair. Fisher, James N.; Tessaro, Irene; Bertocco, Tommaso; Peretti, Giuseppe M.; Mangiavini, Laura Report Jan 1, 2017 10667
Rapid Rapamycin-Only Induced Osteogenic Differentiation of Blood-Derived Stem Cells and Their Adhesion to Natural and Artificial Scaffolds. Arianna, Carpentieri; Eliana, Cozzoli; Flavio, Acri; Marco, Ranalli; Giacomo, Diedenhofen; Manuel, S Report Jan 1, 2017 6123
MicroRNA-214 Suppresses Osteogenic Differentiation of Human Periodontal Ligament Stem Cells by Targeting ATF4. Yao, Siqi; Zhao, Wei; Ou, Qianmin; Liang, Lanchen; Lin, Xuefeng; Wang, Yan Report Jan 1, 2017 7090
Mesenchymal Stem Cells for the Treatment of Spinal Arthrodesis: From Preclinical Research to Clinical Scenario. Salamanna, F.; Sartori, M.; Brodano, G. Barbanti; Griffoni, C.; Martini, L.; Boriani, S.; Fini, M. Report Jan 1, 2017 12580

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters