Printer Friendly

The role of stress in alopecia areata and comparison of life quality of patients with androgenetic alopecia and healthy controls/Alopesi areatada stresin rolu ve hastalarin yasam kalitesinin androgenetik alopesi ve saglikli kontrollerle karsilastirilmasi.

Summary

Background and Design: Although alopecia areata is not yet clearly shown to be triggered by emotional stress, neuroendocrinologic studies supports that psychological stress may be effective in the disease process. In this study we aimed to show the role of stressful life events in onset and exacerbation of alopecia areata and the levels of anxiety, depression and quality of life by the comparison with the patients with androgenetic alopecia and healthy controls.

Materials and Methods: Thirty-one consecutive patients with alopecia areata (13 females, 18 males, mean age 28.1 [+ or -]8.9) were included in this study. Forty-six patients with androgenetic alopecia (24 females, 22 males, mean age 28.2[+ or -]7.4) and 45 healthy individuals (25 females, 20 males, mean age 25.4[+ or -]4.4) was created as the two control groups. The patients and the control groups completed the tests including life events scale, Beck depression inventory, Beck anxiety inventory and Skindex-29 scales.

Results: Total scores of the scale of life events in patients with alopecia areata were significantly higher than in healthy controls (p=0.031). There were also significant differences in the sub-units -distress and adaptation- scores of this scale (p=0.028; p=0.036). The scores of Beck depression inventory were significantly higher than control group (p=0.014), however they were identical to the patients' with androgenetic alopecia. The scores of Beck anxiety inventory of all three groups showed no significant difference (p=0,207). The quality of life in patients with alopecia areata which is evaluated with Skindex-29 is severely impaired according to the scores of all three sub-units of this test -symptomatic, functional, and emotional- (p=0.001; p<0.0005; p<0.0005).

Conclusion: Stressful life events seems effective at onset or exacerbation of the disease in patients with alopecia areata. There is an increase in depressive symptoms in patients with alopecia areata. Morever, the quality of life of the patients are profoundly affected. (Turkderm 2012; 46: 134-7)

Key Words: Alopecia areata, androgenetic alopecia, stress, quality of life

Ozet

Amac: Emosyonel stresin alopesi areatayi tetikledigi henuz net olarak gosterilmis degilse de noroendokrinolojik calismalar psikolojik stresin hastalik surecinde etkili olabilecegini desteklemektedir. Bu calismada alopesi areatanin baslangici ve alevlenmesinde stresli yasam olaylarinin rolunu ve alopesi areata hastalarinda anksiyete, depresyon ve yasam kalitesi duzeylerini androgenetik alopesi ve saglikli kontrol grubu ile karsilastirarak ortaya koymayi amacladik

Gerec ve Yontem: Alopesi areata tanisi alan 31 ardisik hasta (13 kadin, 18 erkek, yas ortalamasi 28,1[+ or -]8,9) bu calismaya dahil edildi. Androgenetik alopesi tanisi alan 46 hasta (24 kadin, 22 erkek, yas ortalamasi 28,2[+ or -]7,4) ve 45 saglikli birey (25 kadin 20 erkek yas ortalamasi 25,4[+ or -]4,4) iki kontrol grubu olarak olusturuldu. Hasta ve kontrol gruplari yasam olaylari olcegi, Beck depresyon olcegi, Beck anksiyete olcegi ve Skindex-29 olceklerini tamamladilar.

Bulgular: Alopesi areata hastalarinda yasam olaylari olceginin toplam puanlari, saglikli kontrollere gore anlamli oranda yuksek bulundu (p=0,031). Bu olcegin distres ve uyum alt birim puanlarinda da anlamli farklilik mevcuttu (p=0,028; p=O,036). Beck depresyon olcegi puanlari, saglikli kontrol grubuna gore anlamli olcude yuksek bulunurken (p=0,014) androgenetik alopesi grubundan farksizdi. Beck anksiyete olcegi puanlari ise her uc grupta anlamli fark gostermedi (p=0,207). Skindex-29 ile degerlendirilen yasam kalitesi, alopesi areata hastalarinda, bu testin semptomatik, fonksiyonel ve emosyonel her uc alt birim puanlarina gore ileri derecede bozulmustu (p=0,001; p<0,0005; p<0,0005).

Sonuc: Alopesi areata hastalarinda stresli yasam olaylari hastaligin baslangici veya alevlenmesinde etkili gorunmektedir. Alopesi areata hastalarinda depresif belirtilerde artis mevcut olup yasam kalitesi derinden etkilenmektedir. (Turkderm 2012; 46: 134-7)

Anahtar Kelimeler: Alopesi areata, androgenetik alopesi, stres, yasam kalitesi

Giris

Dermatoloji literaturunde kronik psikolojik stresle module olan hipotalamik-pituiter-adrenal aks ile beyin-deri aksinin kil folikulu icinde bir esdegerinin varligini gosteren bulgular uzerindeki ilgi giderek artmaktadir. Emosyonel stresin alopesi areatayi (AA) tetikledigi henuz net olarak gosterilmis olmasa da, noroendokrinolojik calismalar psikolojik stresin AA hastalik surecinde etkili olabilecegini desteklemektedir (1-3).

Stresli yasam olaylari ile AA baslangici veya AA atagi arasindaki anlamli iliski tanimlayan calismalar kadar, iliski bildirmeyen calismalar da mevcuttur (4,5). Bazi calismalarda ise AA hastalarinin depresyon, anksiyete, sosyal fobi, paranoid bozukluk, uyum bozukluklari gibi bazi psikopatolojik morbiditelere sahip oldugu bildirilmektedir (6,7).

Androgenetik alopesi (AGA), iyi tanimlanmis etyolojisi ile yaygin bir sac hastaligidir. Ancak, AGA genellikle vucut imaj memnuniyetini azaltan orta derecede stresli bir durum olarak yasanabilmektedir8.

Bu calismada, AA'nin baslangici ve alevlenmesinde stresli yasam olaylarinin rolu ve bu hastalardaki anksiyete ve depresyon duzeylerinin AGA'li hastalar ve saglikli kontrol grubu ile karsilastirilarak ortaya konmasi amaclanmistir. Ayrica, AA'nin hastalarin yasam kalitesi uzerine etkisi de incelenmektedir.

Yontem ve Gerecler

Olgu-kontrol calismasi olarak tasarlanan calisma Deri ve Zuhrevi Hastaliklar polikliniklerimize basvuran hastalar ile gerceklestirildi. Universite Etik Kurulu'ndan onayi alinan calismaya, AA'li hastalar ve kontrol gruplarindaki bireyler yazili onamlari alindiktan sonra dahil edildi. AA'li 31 ardisik hasta (13 kadin, 18 erkek, yas ortalamasi 28,1[+ or -]8,9) bu calismaya dahil edildi. Calismaya alinma kriteleri su sekilde belirlendi: 18-60 yaslari arasinda olmak, dermatoloji uzmani tarafindan alopesi areata tanisi almis olmak, AA baslangici veya ataginin degerlendirme tarihinden en cok alti ay once baslamis olmasi, en az sekiz yillik bir egitime sahip olmak.

Tum hastalara dermatolojik muayene ile alopesi areata tanisi konuldu. Sac dokulmesinin siddeti Olsen ve arkadaslari tarafindan gelistirilen yontemle etkilenen sacli deri alani ni n yuzdesi ile belirlendi9. Buna gore AA hastalari sac dokulmesinin siddetine gore alti grup halinde siniflandirildi. SO (n=0; sac dokulmesi yok), S1 (n=25; [less than or equal to] %25), S2 (n=6; %26-50), S3 (n=0; %51-75), S4 (n=0;% 76-99), S5 (n=0; %100). Hastalarin tamaminin S1 ve S2 gruplarinda dagildigi goruldu. Dermatolojik muayene ile AGA tanisi alan 46 hasta (24 kadin, 22 erkek, yas ortalamasi 28,2[+ or -]7,4) ve 45 saglikli birey (25 kadin, 20 erkek, yas ortalamasi 25,4[+ or -]4,4) iki kontrol grubu olarak calismaya alindi. AA oykusu olan bireyler kontrol gruplarina dahil edilmedi. Hastalar ve kontrollere ait demografik verilerin toplanmasinda standardize bir veri formu kullanildi. Tum AA hastalari ve kontrol gruplari yasam olaylari olcegi (YOL), Beck depresyon olcegi (BDO), Beck anksiyete olcegi (BAO) ve Skindex-29'dan olusan bir grup testi tamamladilar.

YOL: insan yasaminda farkli derecelerde stres yaratabilen 116 yasam olayini iceren bu olcekte, AA hastalarindan atagin baslangicindan onceki son alti ay icerisinde baslarindan gecen olaylari isaretlemeleri istenmistir. Olcekteki her yasam olayinin distres ve uyum olmak uzere iki ayri puani mevcut olup, olcek sonucunda elde edilen toplam puan ne kadar yuksek ise stres derecesi o kadar fazla olarak yorumlanmaktadir.

BAO: Kisilerin anksiyete duzeyini belirlemek icin kullanilan 21 maddeli bir olcektir. Olcegi yanitlayan kisilerden, son bir hafta icerisindeki durumlarini goz onunde tutarak, her maddedeki belirtinin kendisini ne olcude rahatsiz ettigini isaretlemeleri istenmektedir. Her belirti icin, sifir puan (hic) ile uc puan (ciddi derecede) arasinda dort sikli bir derecelendirme mevcuttur. Toplam puan ne kadar yuksekse kisinin anksiyete duzeyi o kadar yuksek olarak kabul edilmektedir.

BDO: Kisilerin depresif belirti ve tutum duzeyini belirlemek icin kullanilan 21 maddeli bir olcektir. Olcegi yanitlayan kisilerden, son bir hafta icerisindeki duygu durumlarini goz onunde tutarak, her maddedeki dort sikli cevap seceneginden birisini isaretlemeleri istenmektedir. Her bir maddeden isaretlenen cevap secenegine gore, bir ile dort puan arasinda puan toplanmakta, toplam puan ne kadar yuksekse kisinin depresif belirti ve tutum duzeyi o kadar yuksek olarak kabul edilmektedir.

Skindex-29: Deri hastaliklarinin yasam kalitesi uzerindeki etkilerini olcmek icin Chren ve arkadaslari (10) tarafindan olusturulmus, Turk toplumunda gecerliligi ve guvenilirligi gosterilmis (10) 29 maddelik bir testtir. Semptomatik, emosyonel ve fonksiyonel olarak uc bolumden olusan testin olcek puani, her uc bolumun ayri ayri puanlari ve toplam puan olarak bildirilmektedir.

Istatistiksel Analiz

istatistiksel veriler, ki-kare testi ve ANOVA (post hoc olarak Bonferroni testi) kullanilarak analiz edildi.

Bulgular

Hasta grubumuzu olusturan alopesi areata (AA) olgularinin yas ortalamasi 28,1[+ or -]8,9'di. Degerlendirme oncesi ortalama atak sureleri 2,8[+ or -]1,6 aydi. Hastalarin ortalama atak sayisi ise 1,7 [+ or -] 0,9 idi. ilk alopesi areata atagini 25,0[+ or -]10,0 yasinda gecirmislerdi. Son ataklarinin baslangic yasi ise 27,8[+ or -]9,1 idi. AA hastalarinin hastaliga iliskin genel ozellikleri Tablo 1'de ozetlenmektedir.

AA hastalarinda, son alti ay icerisindeki stresli yasam olaylarinin hastaliga etkisini olcmek amaciyla uyguladigimiz YOL testinin toplam puanlari, saglikli kontrol grubuna gore istatistiksel olarak anlamli olcude yuksek bulundu (p=0,031). Ayrica, yine saglikli kontrol grubu ile karsilastirildiginda, bu testin icerigindeki YOL distres puanlari istatistiksel olarak anlamli olcude yuksek bulunurken, YOL uyum puanlari da yine istatistiksel olarak anlamli olcude dusuk bulundu (p=0,028; p=0,036). AGA hastalari ile yapilan karsilastirmada, YOL uyum, YOL distres ve YOL toplam puanlarinda istatistiksel olarak anlamli fark saptanmadi.

AA hastalarinda depresif belirtileri olcen BDI puanlari, saglikli kontrol grubuna gore anlamli olcude yuksek bulunurken (p=0,014), AGA grubundan farksizdi. Anksiyete belirtilerini olcen BAI puanlari ise her uc grupta istatistiksel olarak anlamli fark gostermedi. (p=0,207).

Gruplarin yasam kalitesini degerlendirdigimiz Skindex-29 testinin semptomatik, fonksiyonel ve emosyonel her uc alt birim puanlarina gore AA hastalarinda, AGA ve saglikli kontrol grubu ile karsilastirildiginda yasam kalitesinde ileri derecede bozulma saptadik (p=0,001; p<0,0005; p<0,0005)

AA hastalari ile AGA ve saglikli kontrol grubunun BDO, BAO, YOL, Skindex-29 testlerinin sonuclari Tablo 2'de gosterilmektedir.

Tartisma

Calismamizda AA olgularinda hastaligin baslangici veya alevlenmesi ile stresli yasam olaylari arasinda saglikli kontrol grubu ile karsilastirildiginda anlamli bir iliski saptadik. Ayrica, AA hastalarinda depresif belirtilerin saglikli kontrol grubuna gore artmis oldugunu ve AA hastalarinin yasam kalitesinin AGA ve saglikli kontrol grubuna gore belirgin olarak azaldigini tespit ettik.

Stresli yasam olaylarinin AA patogenezindeki rolu uzerinde tartismalar hala surmektedir. Manolache ve arkadaslari, 45 AA hastasi uzerindeki calismalarinda hastalarin %45,6'sinda ailevi problemler, %35,7'sinde kisisel problemler tanimlayarak stresin hastaligin ortaya cikisindaki rolune dikkat cekmistir (4). Ulkemizden Gulec ve arkadaslari ise 52 AA hastasinda, stresli yasam olaylarinin AA ataklari ile iliskisinin bulunmadigini saptamistir (5). Ulkemizden baska bir calismada Yazici ve arkadaslari da 43 AA hastasi uzerindeki calismalarinda, stresli yasam olaylari ile AA arasinda iliski bulunmadigini bildirmislerdir (12).

Yakinlarda yayinlanan bir baska calismada ise Diaz ve arkadaslari, cocuklar ve adolesanlarda, stresli yasam olaylarinin AA'nin ortaya cikmasinda etkili oldugunu ortaya koymuslardir (13). Calismamizda elde ettigimiz sonuclar, AA hastalarinda, son hastalik atagindan onceki alti ay icerisinde yasanan stresli olaylarin saglikli kontrol grubuna gore anlamli olcude fazla oldugunu ortaya koydu. YOL testinin toplam puanlari, saglikli kontrol grubuna gore anlamli olcude yuksek bulunurken, bu testin icerigindeki toplam YOL uyum puanlari anlamli olcude dusuk, toplam YOL distres puanlari da anlamli olcude yuksek saptandi (p=0,031; p=0,028; p=0,036). Bu bulgular, AA hastalarinda belirlenen anlamli duzeydeki yuksek stresin, siklikla karsilastiklari zorlayici yasam olaylarina bagli olarak gerceklestigi seklinde yorumlanabilecegi gibi, YOL'un alt puanlari incelendiginde hastalarin stresle dusuk basa cikma becerilerine sahip bireyler olarak yasadiklari zorlayici olaylar karsisinda yuksek strese sahip olduklari biciminde de degerlendirilebilir.

Hastaliga eslik edebilen psikiyatrik hastaliklar veya psikolojik bozukluklar konusu da tartismalidir. 1984-2006 yillari arasinda yayinlanan dokuz ulkeden toplam 1271 hastalik 19 calismanin sonuclarini degerlendiren sistematik bir calismada Tucker, AA'nin hastalar uzerindeki psikososyal etkisinin net oldugunu dile getirmistir. Bu calismalarin 17'sinde, hastalarin %89'unda, AA'nin emosyonel ve sosyal bozukluklara yol actigi saptanmistir (14). Picardi ve arkadaslari ise kisilik ozellikleri ve sosyal faktorlerin hastaliga yatkinlikta belirleyici olabilecegini savunduklari calismalarinda, AA hastalarinda, dusuk sosyal destek ve yuksek aleksitimi duzeyleri saptamislardir (15). RuizDoblado ve arkadaslari, 32 AA hastasi uzerindeki calismalarinda, hastalarin %43,2'sinde uyum bozukluklari, %41,1'inde yaygin anksiyete bozuklugu, %32'sinde depresif epizodlar tanimlamis ve psikiyatrik komorbiditelere dikkat cekmistir (7). Kokcam ve arkadaslari, 17 AA hastasi uzerindeki calismalarinda hastalarin %36'sinda depresif belirti duzeylerinde artis bildirmislerdir (16). Diger bir calismada ise Hunt ve arkadaslari, AA hastalarinda hem anksiyete, hem da depresyon belirtilerinde artis saptamislardir (17). Ulkemizden Gulec ve arkadaslari ile Yazici ve arkadaslari yukarida degindigimiz calismalarinda, AA hastalarinda, hem depresyon, hem de anksiyete duzeylerini kontrol grubundan farksiz bulunmustur (5,12). Farkli olarak, Yazici ve arkadaslari, AA hastalarinda aleksitimi duzeylerini yuksek saptamis, bu durumun stresle basa cikmada yarattigi zorluklarin AA ile iliskili olabilecegini savunmuslardir (12). Diaz ve arkadaslarinin, cocuklar ve adolesanlar uzerindeki calismasinda ise anksiyete ve depresyon duzeyleri artmis bulunmamistir (13). Calismamizda, AA hastalarindaki depresif belirti duzeylerinin saglikli kontrol grubundan anlamli olcude yuksek oldugunu saptadik (p=0,014). Anksiyete belirtilerinin duzeyi ise AA, AGA ve saglikli kontrol gruplarinda birbirinden farksiz olarak saptandi (p=0,207). Ulkemizden Gulec (5) ve Yazici (12) calismalarindan farkli olarak, depresif bulgularin hasta grubumuzdaki belirgin yuksekligi dikkat cekicidir. Depresyon belirti siddetinin AA hastalarinda anlamli yuksek olmasina ragmen karsilastirma sonuclarina bakildiginda anksiyete belirtileri bakimindan bu fark tespit edilmemistir. Belirti kumelerinin gorunumu ile iliskili bu farkin hastalarin bu calisma kapsaminda degerlendirilmeyen bilissel semalari ya da daha once deginilen sorun cozme bicimlerinin bir yansimasi olabilecegi dusunulmustur.

AA hastalarinda yapilan calismalar, her ne kadar farkli olcekler kullanilsa da, siklikla yasam kalitesinde dususu ortaya koymaktadir. Gulec ve arkadaslarinin calismasinda AA hastalarinda yasam kalitesinde azalma saptanmistir. Bu calismada sagligin sekiz boyutunu 36 maddede inceleyen Kisa form-36 testi kullanilmistir (5). Kuveyt'ten bildirilen yedi yillik genis bir hasta serisinde, siddetli AA'ya sahip 300 eriskin hastanin yasam kalitesinde belirgin dususler saptanmis, Finlay'in 10 soruluk DYKI testinin kullanildigi bu calismada yasam kalitesi ile iliskili bulunan tek parametre, hastalik siddeti olarak bildirilmistir (18). Tan ve arkadaslarinin uzak dogudan bir calismasinda ise 219 AA hastasi uzerinde yasam kalitesini degerlendirmeye yonelik basit bir anket kullanilmis ve hastalarin yasam kalitesindeki belirgin bozulma saptanmistir (19). Yakinlarda yayinlanan bir calismada Reied ve arkadaslari, AA, AGA ve telogen dokulmesi olan 104 kadin hastada yasam kalitesini Skindex-16 ile olcmusler, hastaligin klinik siddetinin yasam kalitesi skorlari uzerinde belirleyici olmadigini saptamistir (20).

Calismamizda kullandigimiz Skindex-29, semptomatik, fonksiyonel ve emosyonel olmak uzere uc alt bolumden olusan bir yasam kalitesi olcegi olup, cesitli deri hastaliklarinin degerlendirilmesinde kullanilmakla birlikte, bilgimize gore alopesi areata hastalarinin yasam kalitesini olcmede henuz kullanilmamistir. Turk toplumuna uyumlulugu da gerceklestirilmis olan olcegin calismamizda, AA, AGA ve saglikli kontrol gruplarindaki sonuclarina gore, her uc alt bolumde de AA hastalarinin yasam kalitesi hem AGA, hem de saglikli kontrol grubuna gore belirgin olarak azalmis gorunmektedir. (p=0,001; p<0,0005; p<0,0005). Bu sonuc AA'nin toplumsal yasantida hem kisi, hem cevresi bakimindan daha yuksek olasilikla normal disi kabul edilebilecek bir gorunume yol acmasi ile aciklanabilir. AA'nin kisinin dis gorunumunde yarattigi dikkat cekici degisiklik bir tur damgalanma etkisi ile hastalarin yasama kalitesini incelenen tum boyutlarda etkilemis olabilir. Ayrica, bu sonuclari degerlendirirken AA hastalarimizin klinik siddete gore daha cok hafif veya orta siddette olarak degerlendirilebilecek S1 ve S2 grubunda oldugu da goz onunde tutulmalidir. Elde ettigimiz sonuclar, celiskili sonuclar bildirilen hastaligin siddeti ile yasam kalitesinin iliskisi konusunda, AA varliginin yasam kalitesi uzerinde hastaligin siddetinden daha etkili olabilecegi seklinde yorumlanabilir.

Calismamizin kisitliliklari hasta grubunun gorece azligi ve hasta grubunu, hastalik siddeti acisindan gorece hafif-orta siddetli olgularin olusturmasidir. Sonuc olarak, AA hastalarinda stresli yasam olaylari hastaligin baslangici veya alevlenmesinde etkili gorunmektedir. Ayrica, AA hastalarinda depresif belirtilerde artis da mevcuttur. AA yasam kalitesini derinden etkilemektedir. Kronik hastalik sureci nedeniyle, hastalarin degerlendirmesinde ruhsal durum mutlaka goz onunde tutulmali, gerektiginde psikiyatri konsultasyonlari istenmelidir. Bu gorusmelerin stresli yasam olaylarinin tetikleyici rolu ve hastalik surecinde eklenen yeni stresler goz onune alindiginda ozellikle stresle basa cikma konusu ekseninde gelismesi, AA tedavisine onemli katkilar saglayacaktir.

DOI: 10.4274/Turkderm.79653

Kaynaklar

(1.) Willemsen R, Vanderlinden J, Roseeuw D, et al: Increased history of childhood and lifetime traumatic events among adults with alopecia areata. J Am Acad Dermatol 2009;60:388-93.

(2.) Paus R, Arck P Neuroendocrine perspectives in alopecia areata: does stress play a role? J Invest Dermatol 2009;129:1324-6.

(3.) Arck PC, Slominski A, Theoharides TC, et al: Neuroimmunology of stress: skin takes center stage. J Invest Dermatol 2006;126:1697-704.

(4.) Manolache L, Benea V: Stress in patients with alopecia areata and vitiligo. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007;21:921-8.

(5.) Gulec AT, Tanriverdi N, Duru C, et al: The role of psychological factors in alopecia areata and the impact of the disease on the quality of life. Int J Dermatol 2004;43:352-6.

(6.) Koo JY Shellow WV Hallman CP et al: Alopecia areata and increased prevalence of psychiatric disorders. Int J Dermatol 1994;33:849-50.

(7.) Ruiz-Doblado S, Carrizosa A, Garcia-Hernandez MJ. Alopecia areata: psychiatric comorbidity and adjustment to illness. Int J Dermatol 2003;42:434-7.

(8.) Cash TF The psychosocial consequences of androgenetic alopecia: a review of the research literature. Br J Dermatol 1999;141:398-405.

(9.) Olsen E, Hordinsky M Olsen E, et at: Alopecia areata investigational assessment guidelines. National Alopecia Areata Foundation. J Am Acad Dermatol 1999;40:242-6.

(10.) Chren MM, Lasek RJ, Flocke SA, et al: Improved discriminative and evaluative capability of a refined version of Skindex, a qualityof-life instrument for patients with skin diseases. Arch Dermatol 1997;133:1433-40.

(11.) Aksu AE, Urer MS, Sabuncu I, et al: Turkish version of Skindex-29. Int J Dermatol 2007;46:350-5.

(12.) Yazici AC, Basterzi A, Tot Acar S ve ark: Alopesi Areata ve Aleksitimi. Turk Psikiyatri Dergisi 2006;17:101-6.

(13.) Diaz-Atienza E Gurpegui M: Environmental stress but not subjective distress in children or adolescents with alopecia areata. J Psychosom Res 2011;71:102-7.

(14.) Tucker P: Bald is beautiful?: the psychosocial impact of alopecia areata. J Health Psychol 2009;14:142-51.

(15.) Picardi A, Pasquini P Cattaruzza MS, et al: Psychosomatic factors in firstonset alopecia areata. Psychosomatics 2003;44:374-81.

(16.) Kokcam i, Akyar N, Sarai Y et al: Oguzhanoglu NK. Psychosomatic Symptoms in Patients with Alopecia Areata and Vitiligo. Turkish Journal of Medical Sciences 1999;29:471-3.

(17.) Hunt N, McHale S: The psychological impact of alopecia. BMJ 2005;331 S51-3.

(18.) Al-Mutairi N, Eldin ON: Clinical profile and impact on quality of life: Seven years experience with patients of alopecia areata. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2011;77:489-93.

(19.) Tan E, Tay YK, Goh CL: The pattern and profile of alopecia areata in Singapore-a study of 219 Asians. Int J Dermatol 2002;41:748-53.

(20.) Reid EE, Haley AC, Borovicka JH, et al: Clinical severity does not reliably predict quality of life in women with alopecia areata, telogen effluvium, or androgenic alopecia. J Am Acad Dermatol 2011. (Epub ahead of print).

Savas Yayli, Ahmet Tiryaki *, Sibel Dogan, Baykal Iskender *, Sevgi Bahadir

Karadeniz Teknik Universitesi Tip Fakultesi, Deri ve Zuhrevi Hastaliklar Anabilim Dali, *Psikiyatri Anabilim Dali, Trabzon, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Savas Yayli, Karadeniz Teknik Universitesi Tip Fakultesi Deri ve Zuhrevi Hastaliklar Anabilim Dali, Trabzon, Turkiye Tel.: +90 462 377 53 88 E-posta: savas_an@yahoo.com Gelis Tarihi/Received: 01.08.2011 Kabul Tarihi/Accepted: 03.11.2011
Tablo 1. Alopesi areata, androgenetik alopesi ve saglikli
kontrol gruplarinin klinik ozellikleri

                           AGA
                 AA      ([double dagger])
             ([dagger]) (n=31)     (n=46)

Cinsiyet (kadin/erkek)     13/18        24/22
Yas            28,1 [+ or -] 9,0  28,2 [+ or -] 7,4
Son atak suresi (ay)    2,8 [+ or -] 1,6
Atak sayisi        1,7 [+ or -] 0,9
Ilk atak baslangic yasi  25,0 [+ or -] 10,0
Son atak baslangic yasi  27,8 [+ or -] 9,1

               Saglikli
                kontrol
                (n=45)      P

Cinsiyet (kadin/erkek)     25/20     0,492
Yas            25,4 [+ or -] 4,4  0,123
Son atak suresi (ay)
Atak sayisi
Ilk atak baslangic yasi
Son atak baslangic yasi

([dagger]) = Alopesi areata

([double dagger]) = Androgenetik alopesi

p<0,05

Tablo 2. Alopesi areata, androgenetik alopesi ve saglikli kontrol
gruplarinin Beck anksiyete olcegi. Beck depresyon olcegi,
Skindex-29 alt olcekleri, yasam olaylari olceklerinin
karsilastirilmasi

Test             AA * (n=31)      AGA ** (n=46)

BAO ([dagger])     16,65 [+ or -] 12,97  13,30 [+ or -] 13,05
BDO ([double dagger])  14,58 [+ or -] 8,89   11,35 [+ or -] 11,86
Skindex-29 Semptom   21,42 [+ or -] 21,52  11,72 [+ or -] 14,61
Skindex-29 Fonksiyon  25,07 [+ or -] 27,04   8,31 [+ or -] 13,05
Skindex-29 Emosyon   34,11 [+ or -] 24,72  15,93 [+ or -] 17,41
YOL ([paragraph])    50,61 [+ or -] 11,29  41,58 [+ or -] 18,79
 Distres
YOL Uyum         4,34 [+ or -] 9,70   37,07 [+ or -] 16,88
YOL Toplam       94,96 [+ or -] 20,88  78,65 [+ or -] 35,53

Test            Kontrol (n=45)     P

BAO ([dagger])     11,40 [+ or -] 11,81  0,207
BDO ([double dagger])  7,78 [+ or -] 8,20   0,014
Skindex-29 Semptom    7,77 [+ or -] 11,30  0,001
Skindex-29 Fonksiyon   3,48 [+ or -] 7,97  <0,0005
Skindex-29 Emosyon    5,77 [+ or -] 10,89  <0,0005
YOL ([paragraph])    40,23 [+ or -] 19,21  0,028
 Distres
YOL Uyum        35,33 [+ or -] 16,66  0,036
YOL Toplam       75,56 [+ or -] 35,80  0,031

* = Alopesi areata

** = Androgenetik alopesi

([dagger]) = Beck anksiyete olcegi

([double dagger]) = Beck depresyon olcegi

([paragraph]) = Yasam olaylari olcegi

p<0,05
COPYRIGHT 2012 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Investigation/Orijinal Arastirma
Author:Yayli, Savas; Tiryaki, Ahmet; Dogan, Sibel; Iskender, Baykal; Bahadir, Sevgi
Publication:Archives of the Turkish Dermatology and Venerology
Article Type:Report
Date:Sep 1, 2012
Words:3387
Previous Article:Drug reactions seen among patients admitted to the Dermatology Department/Dermatoloji poliklinigine basvuran hastalarda gozlenen ilac reaksiyonlari.
Next Article:Serum TNF-[alpha], IL-6 and resistin levels in chronic plaque psoriasis/Kronik plak tip psoriasiste TNF-[alpha], IL-6 ve resistin seviyeleri.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters