Printer Friendly

The role of mast cells in the pathogenesis of primary and recurrent pterygium/Primer ve nuks pterjium patogenezinde mast hucrelerinin rolu.

Summary

Purpose: In this study, we aimed to investigate the roles of mast cells in pterygium pathogenesis and to compare the number of mast cells in primary and recurrent pterygium.

Material and Method: In this study, we evaluated 49 eyes of 49 outpatients with pterygium and the 2 eyes of 1 outpatient with pterygium. Twenty-eight of pterygium tissues were primary type and twenty-three of them were recurrent type. Normal conjunctival tissues in the upper temporal quadrant of same eyes were included In the control group. The numbers of mast cells in the tissues of primary pterygium group, recurrent pterygium group and control group were compared.

Results: The mean mast cell number in the pterygium tissues (8.9 [+ or -] 6.5) was statistically significantly higher than the mean mast cell number in the control tissues (6.0+4.7) (p=0.000). Even though the mean mast cell number in the recurrent pterygium tissues (93 [+ or -] 7.4) was higher than that in the primary pterygium tissues (8.5 [+ or -] 5.3), the difference was not statistically significant (p=0.68).

Discussion: These results suggest that mast cells play an important role in pterygium pathogenesis; however, more studies are necessary to demonstrate the difference between primary pterygium and recurrent pterygium. (Turk J Ophthalmol 2012; 42: 183-5)

Key Words: Primary pterygium, recurrent pterygium, mast cell

Ozet

Amac: Bu arastirmada, pterjium patogenezinde mast hucrelerinin rolu ve primer pterjium ile nuks pterjium dokularindaki mast huete sayilarinin karsilastirilmasi amaclandi.

Gerec ve Yontem: Pterjiumu bulunan 49 olgunun tek gozu 1 olgunun da iki gozu arastirmaya alindi. Dokularin 28'i primer 23'u ise nuks pterjiuma ait idi. Kontrol grubu olarak ayni goz ust temporal kadrandaki normal konjonktiva dokusu alindi. Primer pterjium, nuks pterjium ve kontrol grubunun dokularindaki mast hucre sayilan karsilastirildi.

Sonuclar: Pterjium dokusundaki ortalama mast hucresi sayisi (8,9 [+ or -] 6,5) normal konjonktiva dokusundaki ortalama mast hucre sayisindan (6,0 [+ or -] 4,7) istatistiksel olarak anlamli fazla idi (p=0,0001). Nuks pterjium dokularindaki ortalama mast hucre sayisi (9,3 [+ or -] 7,4) primer pterjium dokusundaki ortalama mast hucre sayisindan (8,5 [+ or -] 5,3) fazla olmasina ragmen istatistiksel olarak anlamli degil idi (p=0,68).

Tartisma: Bu sonuclar mast hucresinin pterjium patogenezinde onemli bir rol oynadigini gostermektedir. Ayrica, primer ve nuks pterjium arasindaki farki gostermek acisindan daha fazla arastirmaya gereksinim vardir. (Turk J Ophthalmol 2012; 42: 1835)

Anahtar Kelimeler: Primer pterjium, nuks pterjium, mast hucresi

Giris

Klinik olarak pterjium, kapak araligina uyan bolgede bulber konjonktivadan korneaya dogru fibrovaskuler anormal bir dokunun uzanmasidir. (1) Etiyolojisi hala tam olarak bilinmemekle birlikte, son yillarada daha cok ultraviyole isinina bagli limbal kok hucre degisiklikleri uzerinde durulmaktadir. (2,3) Ultraviyole isigindan etkilenmenin nispeten yuksek oldugu ulkelerde yaygin gorulen pterjium esas olarak subepitelyal dokuda meydana gelen dejeneratif bir bozukluktur. Ayrica kronik inflamasyon, gozyasi fonksiyon bozukluklari, p53 tumot baskilayici gen anormallikleri ve human papilloma virus sorumlu tutulan diger nedenlerdir. (4-6)

Pterjium, semptom vermeden gelisebilecegi gibi yanma, irritasyon, sulanma, yabanci cisim hissi ve fotofobi gibi semptomlara neden olabilir. Ayrica gozyasi tabakasinin refraktif yuzeyinin bozulmasi ve kornea uzerinde olusan cekintiye bagli astigmatizmanin induklenmesi ile ya da gorme aksinin kapanmasina bagli gorme azalmasi gibi sikayetler olusturabilir. (7,8) Pterjium, gozyasi film tabakasi bozukluklarina, kuruluga, dellen olusumuna, korneada hasara ve kronik inflamasyona neden olabilir. (9,10)

Pterjiumda immunolojik degisiklikler morfolojik degisikliklere eslik eder. Immunfloresan boyalarla pterjium dokusunda IgG ve IgE'ye rastlanmistir. (11) Mast hucreleri normalde bag dokusunda epitel yuzeyi altinda ve kan damarlari etrafinda yer alir. Mast hucrelerinin akut immun reaksiyonlardaki rolu cok iyi bilinmektedir. Ayrica bu hucrelerin kronik inflamatuvar ve immunolojik olaylarda da yer aldigi belirtilmistir. (12) Pterjium histolojik olarak sttomada bag dokusu hyalinizasyonu, yaygin veya kumesel eozinofilik granuler materyal ve fibroblast artisi, hyalinize bolgelere komsu elastik boyalarla boyanan kalinligi ve kivrimlari artmis fibriller, hyalinize ve granuler bolgelerde eozinofili veya bazofili gosteren birikintilerle karakterizedir. (13) Mast hucrelerinin kollajenin yikimi ve yeniden duzenlenmesinde onemli bir yeri vardir. Histolojik olarak pterjiumda konjonktiva stromasi yikilmis ve reorganize olmustur. (14)

Bu arastirmada inflamatuvar ve immunolojik olaylarda onemli rol oynadigi bilinen mast hucresinin pterjium patogenezindeki rolunun arastirilmasi ve primer pterjium ile nuks pterjium dokularindaki mast hucre sayilarinin karsilastirilmasi amaclanmistir.

Gerec ve Yontem

Manisa Devlet Hastanesi Goz Hastaliklari poliklinigine Agustos-Kasim 2010 tarihleri arasinda pterjium nedeniyle basvuran ve cerrahi uygulanan 50 hasta arastirmaya alindi. Ileri derecede vaskularizasyon ve odem saptanan inflamatuvar pterjiumlar, pterjium disinda okuler patoloji saptanan ve immun sistemik hastaligi olan olgular arastirma disi tutuldu. Hastalarin 23'u kadin 27 si erkek idi. Arastirmaya 50 olgunun tek gozu 1 olgunun iki gozu alindi. Olgularin 28'i primer 23'u nuks pterjium idi. Hastalardan bilgilendirilmis onama formu alindi.

Tum olgulara limbal konjonktival otogreft yontemiyle pterjium eksizyonu uygulandi. Kontrol grubu olarak pterjium cerrahisi geciren vakalarin ayni gozunun ust temporalindeki normal konjonktiva dokusu alindi.

Ameliyatlarin hepsi lokal anestezi altinda ve ameliyat mikroskobu kullanilarak yapildi. Pterjiumun kornea kisminin eksizyonu 15 derece bisturi ucu kullanilarak limbusa dogru yapildi. Limbusu gectikten sonra Wescot makas kullanarak pterjium, govdesi altindaki tenon ile birlikte disseke edildi. Pterjium dokusu, uzerinde A harfi yazili olan patoloji kabina konuldu. Daha sonra acikta kalan skleranin boyutlari olculdu. Ciplak skleranin boyutlarindan yaklasik olarak 1 mm buyuk olacak sekilde ayni gozun ust temporalindeki konjonktiva dokusu disseke edildi. Greftin alindigi konjonktiva komsulugundan 1x2 mm boyutlarinda normal konjonktiva dokusu alinip uzerinde B harfi yazili olan patoloji kabina konuldu. Patoloji laboratuvari A ve B kaplarindaki dokular yonunden onceden bilgilendirildi.

Patolojik Inceleme

Pterjium dokusu ve alinan normal konjonktiva dokusu patoloji laboratuvarinda histopatolojik olarak incelendi. Histopatolojik inceleme icin doku ornekleri %10'luk formaldehit solusyonunda bir gece fikse edildikten sonra doku takip islemine alindi. Dehidratasyon, seffaflandirma ve parafinizasyon basamaklarini iceren doku takibi isleminden sonra parafin gomme islemiyle hazirlanan parafin bloklardan 1x2 mm boyutlarinda 3 [micro]m kalinliginda kesitler alindi. Hematoksilen--Eozin (H-E) boyama, immunohistokimyasal (IHK) ve toluidin mavisi ile boyama uygulandi. Mast hucreleri doku orneklerinde stromada isik mikroskopu ile 400 buyutme altinda 3 ayri bolgede sayilarak ortalama mast hucre sayisi kaydedildi.

Istatistiksel analiz

Istatistiksel analiz icin SPSS 12,0 programi kullanildi. Tum degiskenlerin ve gruplarin normal dagilima uygunluguna bakildi ve test edildi. Tanimlayici istatistikler ardindan hasta ve kontrol gruplarinin karsilastirilmasinda bagimli gruplarda t-testi, primer ve nuks pterjium gruplarinin karsilastirilmasinda bagimsiz gruplarda t-testi uygulandi. Istatistiksel olarak 0,05'in altindaki p degerleri anlamli kabul edildi.

Bulgular

Olgularimizin yas ortalamasi 46,0 [+ or -] 12,6 olup 27'si erkek 23'u kadin idi. 400 buyutme altinda 3 ayri bolgede sayilan ortalama mast hucrelerin sayisi normal konjonktiva dokusunda 6,0 [+ or -] 4,7 (en az: 1,0; en cok: 12) iken pterjium dokusunda 8,9 [+ or -] 6,5 (en az:3,0; en cok:22,0) idi. Ptetjium dokusundaki ortalama mast hucresi sayisi normal konjonktiva dokusundaki ortalama mast hucre sayisindan istatistiksel olarak anlamli fazla idi (p=0,000) (Tablo 1).

Primer pterjium dokusundaki ortalama mast hucre sayisi 8,5 [+ or -] 5,3 iken nuks pterjium dokusundaki ortalama mast hucre sayisi 9,3 [+ or -] 7,4 bulundu. Primer ve nuks pterjium dokularindaki ortalama mast hucre sayisi karsilastirildiginda aralarinda istatistiksel olarak anlamli fark saptanmadi (p=0,68) (Tablo 2).

Tartisma

Pterjium, etiyoloji ve patogenezi tam olarak bilinmeyen, interpalpebral aralikta ve genellikle nazal tarafta yerlesim gosteren, bulber konjonktivanin korneaya dogru ilerledigi ucgen seklinde, dejeneratif ve hiperplastik bir lezyondur. (15)

Alerjik reaksiyonlarda rol oynadigi bilinen mast hucrelerinin kornea, tumor ve diger dokularda anjiogenez ile iliskili oldugu bilinmektedit. Pterjiumda korneada anjiogenez yoktur. Korneanin konjonktiva damarlariyla invazyonu pterjium nedenlerinden biridir. Doku kulturlerinde mast hucreleri mikrovaskuler endotel hucrelerinin cogalmasini uyarir ve tumor anjiogenez bolgelerinde belirgin birikim gosterir. (14,16) Mast hucrelerinin pterjium patogenezindeki etkisi tam olarak bilinmemekle birlikte inflamasyon ve anjiogenez ile iliskisi, vazoaktif ozellikte mediatorler icermesi nedeniyle patogenezde rolu oldugu dusunulmektedir. (17)

Ermis ve ark.'nin (18) arastirmasinda pterjiumu bulunan 28 hastanin 56 gozu arastirma kapsamina alinip, pterjium doku ornekleri ile diger gozden alinan limbusa yakin normal konjonktiva doku ornegi karsilastirilmis ve sonucunda pterjium doku orneklerinde mast hucre yogunlugunun arttigi saptanmistir. Biz arastirmamizda kontrol grubu olarak ayni goz ust temporal kadrandaki saglam konjonktivasini aldik.

Butrus ve ark.'nin (14,19) arastirmasinda pterjium saptanan 12 olgu ile yas olarak uyumlu 10 saglikli kontrol olgusunun konjonktivalari incelendiginde pterjiumlu doku orneklerinde kontrol olgularindan iki kat daha fazla mast hucre yogunlugu oldugu saptanmistir. Baska bir arastirmada mast hucre yogunlugu, pterjiumlu olgularda yas olarak uyumlu kontrol olgularina gore iki kat fazla bulunmustur.

Nakagami ve ark.'nin (20) arastirmasinda pterjiumlu gozler ile kontrol grubu olarak katarakt ameliyati uygulanan olgularin konjonktiva dokusu incelenmis ve pterjium dokularinda kontrol grubuna gore iki kat fazla mast hucre yogunlugu saptanmistir. Bizim arastirmamizda da pterjium dokusu ile ayni goz ust temporal kadrandaki normal konjonktiva dokusu karsilastirilmis olup pterjium dokusundaki ortalama mast hucre sayisi diger arastirmalardaki gibi iki kat kadar fazla olmamakla birlikte literature uyumlu olarak istatistiksel anlamda fazla bulunmustur.

Ratnakar ve ark.'nin (21) arastirmasinda 30 pterjium dokusuyla kontrol grubu olarak normal konjonktiva dokusu karsilastinlmis, kontrol grubunda mast hucre sayisi her [mm.sup.2] de 12,4 [+ or -] 2,3 iken pterjium dokularinda degisik morfolojik tiplerde farkli mast hucre sayilari saptanmistir. Anjiomatoz dokuda her [mm.sup.2] de 15,1 [+ or -] 3,1, mikst tip dokuda 22,7 [+ or -] 3,8, fibroz dokuda ise 9,5 [+ or -] 3,2 mast hucresi sayilmistir. Bu arastirma sonucunda mast hucrelerinin pterjiumda anjiogenezis ve progresyonda rolu olabilecegi dusunulmustur. Arastirmamizda pterjium dokulari morfolojik olarak alt gruplarda incelenmemistir. Ancak ileri derecede vaskularizasyon ve odem bulunan inflamatuvar dokular arastirma disi tutulmustur.

Karahan ve ark.'nin (17) arastirmasinda primer ve nuks pterjiumlara ait doku ornekleri karsilastirilmis, 52 primer pterjium ve 12 nuks pterjium dokulari incelenmis, ortalama mast hucre sayisi primer pterjium grubunda 3,84 [+ or -] 2,45, nuks pterjium grubunda 5,08 [+ or -] 1,83 olarak bulunmus olup nuks pterjium dokusundaki ortalama mast hucre sayisi primer dokudan daha fazla olmasina ragmen aradaki fark istatistiksel olarak anlamli bulunmamistir. Bizim arastirmamizda primer ve nuks doku ornek sayisi birbirine daha yakin olup, primer pterjium dokularinda ortalama mast hucre sayisi 8,5 [+ or -] 5,3 iken nuks pterjium dokularinda 9,3 [+ or -] 7,4 olarak tespit edilip aradaki fark diger arastirmadaki gibi istatistiksel olarak anlamli degil idi. Ancak nuks dokularda bir miktar artisin olmasi nuks gelisiminde mast hucrelerinin rolu oldugunu dusundurebilir.

Sonuc olarak; immunolojik ve inflamatuvar olaylarda etkinligi bilinen mast hucrelerinin pterjium dokusunda normal konjonktiva dokusundan fazla bulunmasi, pterjium patogenezinde mast hucresinin onemli bir faktor oldugunu dusundurmektedir. Nuks olgularda da istatistiksel acidan anlamli olmayan bir miktar artis, mast hucresinin nuks gelisiminde de rolu olabilecegini dusundurmektedir. Primer ve nuks pterjiumu karsilastiran daha genis olgulu arastirmalar bu konuda yararli olacaktit.

DOI: 10.4274/tjo.42.28190

Kaynaklar

(1.) Grimmet MR, Holland EJ. Management of pterygium. In: Krachmer JH, Mannis MJ, Holland EJ, eds. Cornea, Surgery of Cornea and Conjunctiva. Mosby St. Louis vol III; 1997; 153:1873-5.

(2.) Detels R, Dhir SP Pterygium: a geophraphical study. Arch Ophthalmol. 1967;78:485-91.

(3.) Moran DJ, Hollows FC. Pterygium and ultraviolet radiation: a positive correlation. Br J Ophthalmol. 1984;68:343-6.

(4.) Rajiv, Mithal S, Sood AK. Pterygium and dry eye-a clinical correlation. Indian J Ophthalmol. 1991;39:15-6.

(5.) Varinli S, Varinli I, Koksal Erkisi M, Doran F. Human papillomavirus in pterygium. Cent Afr J Med. 1994;40:24-6.

(6.) Tan DT, Lim AS, Gob HS, Smith DR. Abnormal expression of the p53 supressor gene in the conjunctiva of patients with pterygium. Am J Ophthalmol. 1997;123:404-5.

(7.) Taylor HR. Studies on tear film in climatic droplet keratopathy and pterygium. Arch Ophthalmol. 1980;98:86-8.

(8.) Waller SG, Adamis AP Pterygium. In: Tasman W, Jaeger EA, eds. Duane's Clinical Ophthalmology. Lipincott Comp. Philadelphia;1994:1-13.

(9.) Hill JC, Maske R. Pathogenesis of pterygium. Eye (Lond). 1989;3:218-26.

(10.) Yasar T, Ozdemir M, Cinai A, Demirok A, Ilhan B, Durmus AC. Effects of fibrovascular traction and pooling of teats on corneal topographic changes induced by pterygium. Eye (Lond). 2003;17:492-6.

(11.) Pinkerton OD, Hokama Y, Shigemura LA. Immunologic basis for the pathogenesis of pterygium. Am J Ophthalmol. 1984;98:225-8.

(12.) Galli SJ. New concepts about the mast cell. N Engl J Med. 1993;328:257-65.

(13.) Hogan MJ, Alvarado J. Pterygium and Pinguecula: electron microscopic study. Arch Ophthalmol. 1967;78:174-86.

(14.) Butrus TJ, Ashraf FA, Laby DM, Rabinowitz Al, Tabbara SA, Hidayat AA. Increased number of mast cells in pterygia. Am J Ophthalmol. 1995 ;119:236-7.

(15.) Duke-Elder S. Pterygium: System of Ophthalmology, St. Louis, London C.V Mosby. 1965;8:573-85.

(16.) Ryan TJ. Factors influencing the growth of vascular endothelium in the skin. Br J Dermatol. 1970;82:99-l 11.

(17.) Karahan N, Baspinar S, Candir O. Pterjium ve nuks pterjiumlardaki mast hucreleri. MN Oftalmoloji. 2006;13:225-7.

(18.) Ermis SS, Aktepe F, Inan UU, Ozturk F, Dilek H. Pterjium ve mast hucresi. T Klin J Oftalmoloji. 2003;12:92-5.

(19.) Erkin EF, Kandiloglu AR, Inan U, Turkdogan P, Kayikcioglu O, Guler C. Pterjiumda mast hucresi artisi. MN Oftalmoloji. 2000;7:58-60.

(20.) Nakagami T, Murakami A, Okisaka S, Ebihara N. Mast cell in pterygium: number and phenotype. Jpn J Ophthalmol. 1999;43:75-9.

(21.) Ratnakar KS, Goswamy V, Agarwal LP Mast cells and pterygium. Acta Ophthalmol (Copenh). 1976;54:363-8.

Hulya Deveci, Ayla Yuceturk *, Bengu Gunay Yardim *, Saime Aydin

Manisa Devlet Hastanesi, Goz Hastaliklari Birimi, Manisa, Turkiye

* Manisa Devlet Hastanesi, Patoloji Birimi, Manisa, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Hulya Deveci, Manisa Devlet Hastanesi, Goz Hastaliklari Birimi, Manisa, Turkiye Tel.: +90 236 233 33 69 Gsm: +90 533 212 99 56 E-posta: hulyadeveci@mynet.com Gelis Tarihi/Received: 26.09.2011 Kabul Tarihi/Accepted: 06.02.2012
Tablo 1. Pterjium-koncrol gruplarinin karsilastirilmasi

         n  Mast hucre sayisi   t    P

Pterjium grubu  51  8,9 [+ or -] 6,5  4,186  0,000
Kontrol grubu  51  6,0 [+ or -] 4,7

Tablo 2. Primer pterjium-nuks pterjium gruplarinin
karsilastirilmasi

             n  Masr hucre sayisi   t   P

Primer pterjium grubu  28  8,5 [+ or -] 5,3  0,406  0,68
Nuks pterjium grubu   23  9,3 [+ or -] 7,4
COPYRIGHT 2012 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Deveci, Hulya; Yuceturk, Ayla; Yardim, Bengu Gunay; Aydin, Saime
Publication:Turkish Journal of Ophthalmology
Article Type:Report
Date:May 1, 2012
Words:2275
Previous Article:Application of amniotic membrane in ocular surface diseases: clinical features and treatment outcomes/Okuler yuzey rekonstruksiyonunda amniyon zari...
Next Article:Preocular tear film tests in acute hemorrhagic conjunctivitis caused by coxsackievirus A24 variant/Koksaki A24 etkenli akut hemorajik konjonktivitli...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters