Printer Friendly

The incidence of Cryptosporidium infection in children with diarrhea/Ishalli cocuklarda Crptosporidium sikligi.

Abstract

Objective: The aim of our study was to determine the the incidence of Cryptosporidium infection in patients who suffered from diarrhea.

Material and Methods: Fecal samples of 240 children with diarrhea were examined with Kinyoun's acidoresistant staining method. Age, gender, clinical symptoms including height, weight, hydration status, fever, vomiting, abdominal pain, number of stools per day, the past medical history of breastfeeding and animal contact, were recorded in the questionaire.

Results: Cryptosporidium oocytes were determined in both 13 of 229 (5.6%) children with diarrhea who had no known disease previously and 3 of 11 (27%) patients with immunodeficiency disease. The median age of 3.5 (0.1 to 19) years Cryptosporidium was detected in patients 3.75 (0.8 to 11) years and undetectable in patients 3.5 (1.1 to 19) years. The clinical features of patients such as age, gender, and breestfeeding were not significantly associated with Cryptosporidium infection. However, animal contact and malnutrition appeared to increase the risk for Cryptosporidium infection. The severity of Cryptosporidium diarrhea increased in two immunodeficient patients and they died due to sepsis during the following up period.

Conclusion: Our results revealed that some risk factors including exposure to farm animals, malnutrition, primary immunodeficiencies could have importance for the prognosis of Cryptosporidium infection. Therefore, children with severe watery diarrhea should be followed up closely by physicians due to the fatal course of disease. (J Pediatr Inf 2013; 7:92-6)

Key words: Cryptosporidium, diarrhea, immunodeficiency

Ozet

Amac: Bu calisma hastanemiz cocuk poliklinigine basvuran ishalli cocuklarda Cryptosporidium'un sikligini belirlemek amaciyla yapilmistir.

Gerec ve Yontemler: Calismada 240 ishalli cocugun diski ornekleri Kinyoun'un asidorezistan boyama yontemi ile incelendi. Olgularin yasi, cinsiyeti, ates, kusma, karin agrisi, diski sayisi gibi semptomlari, anne sutu alma, hayvanlarla temas oykuleri, boy, kilo ve hidrasyon durumlari anket formlarina kaydedildi.

Bulgular: Daha onceden bilinen hastaligi olmayan 229 ishalli cocugun 13'unde (%5,6), 11 immun yet-mezlikli hastanin ucunde (%27) Cryptosporidium ookisti saptandi. Olgularin ortanca yasi 3,5 (0,1-19) yil, Cryptosporidium saptanan olgularda 3,75 (0,8-11) yil ve saptanamayan olgularda ise 3,5 (1,1-19) yil idi. Yas, cinsiyet, anne sutu alma oykusunun Cryptosporidiosisle belirgin iliskisi bulunmadi. Hayvanlarlatemas ve malnutrisyonun Cryptosporidium riskini arttirdigi goruldu, immune yetmezlikti iki hastada Cryptosporidium ishali cok siddetli seyretti ve bu iki hasta agir sepsisle kaybedildi.

Sonuc: Calismamiz ozellikle hayvan maruziyeti, malnutrisyon, primer immun yetmezlik gibi risk gruplarinda agir sulu diyarelerin etyolojik faktorlerinden Cryptosporidium spp'un onemini ve fatal seyrini gostermistir. (J Pediatr inf 2013; 7:92-6)

Anahtar kelimeler: Cryptosporidium, ishal, immun yetmezlik

Giris

Ishal, dunya ulkelerinde cocukluk caginda onemli bir morbidite ve mortalite nedenidir (1). Gelismekte olan ulkelerde hastaneye yatislarin %30 kadarini gastroenteritler olusturmakta ve her yil ishalden dolayi 2-3 milyon kadar olum olmaktadir (2). Cryptosporidium ishale neden olan onemli bir intestinal parazittir. Baslangicta Cryptosporidium yalnizca immun yetmezlikti bireylerde tanimlanmisken gunumuzde tum dunyada cocuklarda ishale neden olan etken olarak saptanmaktadir (3, 4).

Cryptoporidium cinsine ait en az 21 tur isimlendirilmistir. C. parvum insanlarda ve evcil hayvanlarda hastaliga neden olan ana turdur (4). Cryptosporidium turlerinin enfekte insan veya hayvandan gecisi feces ile atilan ookistlerin yenerek sindirim sistemine alinmasi ile olur. Sehir suyunun, yuzme havuzlarinin enfekte olmasi ile cok yaygin su kaynakli salginlar bildirilmistir (5, 6). Cryptosporidium turlerinin ookist formlari filtrasyondan gecebilir, klor ve diger dezenfektanlara karsi direnclidir. Cok az miktarda ookist alimi bulas icin yeterlidir (4). Bu nedenle hayvan diskisi ile temasi olan hijyene dikkat edilmeyen kirsal kesimde yasayanlarda Crptosporidium sik gorulur. Ayrica malnutrisyonlu, zayif beslenen cocuklarda immun sistem baskiladigindan Cryptosporidium'a duyarlilik artar (7). Eriskinlerde ozellikle HIV pozitiflerde yuksek prevalans bildirilmistir, immun sistemin baskilandigi primer immun yetmezlik ve HIV enfeksiyonu disindaki durumlarda da ornegin; losemi, solid tumorler, lenfoproliferatif hastalik, kronik bobrek yetmezliginde, renal transplantasyon hastalarinda Cryptosporidium sikligi artar (8, 9). Normal immuni-teli hastalarda kisa sureli ve kendiliginden iyilesen bir tablo varken immun yetmezlikti hastalarda hayati tehdit eden uzun sureli, ciddi sivi kayiplarinin oldugu fatal seyirli bir ishale neden olur (10).

Gerec ve Yontemler

Gastroenterit etyolojisinde Crytosporidium infeksiyonlarinin sikligi ve ozelliklerini belirlemek amaci ile yapilan bu arastirmaya hastanemize 1 Haziran 2005-30 Ekim 2005 tarihleri arasinda ishal yakinmasi ile basvuran 1 ay--18 yas arasinda 240 cocuk hasta alindi.

Hastalarin oykulerinden; yas, cinsiyet, basvuru yakinmalari, gunluk diski sayisi, ates, kusma, karin agrisi olup olmadigi formlara kaydedildi. 0-2 yas arasi cocuklarda anne sutu alip almadigi sorgulandi. Kullanilan suyun ozelligi, sehir sebeke suyu, siselenmis hazir su, kaynatilarak tuketilen su olarak siniflandirildi. Cryptosporidium zoonotik bir enfeksiyon oldugundan cevrede hayvan beslenmesi ve hayvanlarla temas oykusu arastirildi. Fizik muayenede hastalarin agirlik ve boylari kaydedilerek beslenme durumlari degerlendirildi. Hastalarin hidrasyon durumlarina bakilarak dehidratasyon bulgulari olup olmadigi kaydedildi. Diski ornekleri makroskopik ve mikroskopik olarak incelendi. Kinyoun'un asidorezistan boyama yontemi kullanilarak ookistler saptandi. Uygulanan tedavi, hastaneye yatirilma, olum olup olmadigi kaydedildi. Hastaneye yatirilarak tedavi alan hastalar immun yetmezlik acisindan arastirildi.

Istatistiksel analiz

Istatistiksel analiz icin SPSS 15,0 programi kullanildi. Verilerin normal dagilima sahip olup olmadigi Shapiro-Wilk testi ile incelenmis ve normal dagilim gostermeyen veriler icin iki grup karsilastirmalari Mann-Whitney U testi ile incelenmistir. Cryptosporidium's etki eden faktorler ikili lojistik regresyon testi ile incelenmistir. p<0,05 olan sonuclar istatistiksel olarak anlamli kabul edildi.

Bulgular

Calismaya ishal yakinmasi olan 240 cocuk alindi. Hastalarin 101 'i (%42) kiz ve 139'u (%58) erkekti ve yaslari 1 ay ile 18 yas arasinda degismekteydi. Olgularin ortanca yasi 3,5 (0,1-19) yil, Cryptosporidium saptanan hastalarin 3,75 (0,8-11) yil ve saptanamayan hastalarda ise 3,5 (1,1-19) yil idi. Cryptosporidium izolasyonu yonunden hastalarin yaslari arasinda istatistiksel olarak anlamli fark gorulmedi (p=0,819).

Daha onceden bilinen hastaligi olmayan 229 ishalli cocugun 13'unde (%5,6), 11 immun yetmezlikti hastanin ucunde (%27) Cryptosporidium saptandi.

Cinsiyet, yas gruplarina gore dagilim, anne sutu alimi, kullanilan suyun kaynagi ile Cryptosporidium ishali acisindan istatistiksel olarak anlamli sonuc bulunmadi.

Hastalarin 30'unda (%12,5) hayvanla temas oykusu (inek, koyun, tavuk, kopek) vardi. Hayvanla temas oykusu olan 30 hastanin 4'unde (%13,3), hayvanla temas oykusu olmayan 210 hastanin ise 12'sinde (%5,7) Cryptosporidium izole edildi.

Ates, karin agrisi, diski sayisinin Cryptosporidium pozitifligi ile istatistiksel olarak anlamli iliskisi saptanmadi (p>0,05).

Olgularimizin 175'inde (%73) hidrasyon normaldi. Cryptosporidium saptanan hastalarin 10'unda (%62,5) hidrasyon normal, 4'unde (%25) %5 dehidratasyon, 1 'inde (%6,3) %10 dehidratasyon, 11 (%6,3) %10'dan fazla dehidratasyon saptandi. Bu sonuclar istatistiksel olarak anlamli kabul edilmedi (p=0,144).

Hastalarin nutrisyon durumlari (Yasa gore agirlik % = cocugun agirligi/ayni yastaki saglikli cocugun agirligiX100) degerlendirildiginde Cryptosporidium saptanan hastalann 4'unde (%25) normal, 8'inde (%50) hafif (1 .derece), 4'unde (%25) orta-agir (2-3.derece) malnutrisyon saptandi. Nutrisyon degerlendirmesinde yasa gore agirlik <%75 Bulunanlarin %90 veuzerindeolanlara gore Cryptosporidium (+) saptanma orani 9,9 kat (2,23-44) fazla bulundu (p=0,003). Yasa gore agirlik %75-89 arasinda olanlarin nutrisyonu normal degerlendirilenlere (%90 ve uzeri) gore Cryptosporidium saptanma orani 3,9 kat (1,1-13,5) fazla bulundu (p=0,03). Malnutrisyon duzeyi normal olanlara gore hafif, orta-agirmalnutrisyonu olanlarin Cryptosporidium olma riski daha fazlaydi (Tablo 1, 2).

Diski orneklerinin makroskopik incelemesinde Cryptosporidium ishalli 16 hastanin 8'inde (%50) sulu diski gozlenirken, 6'sinda (%37,5) sulu-mukuslu, 2'sinde (%12,5) kanli ishal gozlenmistir. Hastalarda sulu ya da dizanterik formda ishal gozlenmesi acisindan istatistiksel olarak anlamli bir fark saptanmadi (p=0,215).

Cryptosporidium saptanan 16 hastanin 12'si (%75) ayaktan izlendi, 4'u (%25) ise yatirilarak tedavi aldi. Hastaneye yatirilarak tedavi alan dort hastanin ikisi immun yetmezlik tanisiyla izleniyordu. Hastaneye yatirilarak tedavi alma ile Cryptosporidium izolasyonu arasindaki iliski istatistiksel olarak anlamli bulundu (p=0,03).

Cryptosporidium saptanan iki vakada ishal cok agir seyretti ve bu iki olgu kaybedildi. Bu iki vakadan biri 5,5 yasinda kiz hastaydi, ilk iki yil icerisinde ciddi ve tekrarlayan enfeksiyonu olmayan hastanin bundan sonra tekrarlayan cilt enfeksiyonlari, ishal, gelisme geriligi olmus. Son olarak gecirdigi akciger enfeksiyonu sonrasi anemi gelisen hastaya kan transfuzyonu yapilmis. Kronik ishal, anemi etyolojisi, hepatosplenomegali acisindan arastirilan hastanin aclik mide suyunda Candida spor ve hifalari, agiz mukozasinda kandidiazis gorulmesi, tekrarlayan enfeksiyonlari gelisme geriligi nedeniyle immunolojiye danisilan hastanin annebabanin birinci derece akrabaligi vardi. Genel durumu kotu kasektik, soluk, kronik hasta gorunumundeydi. Vucut agirligi: 11,5 kg (3p altinda), boy: 89 cm (3p altinda), batinda belirgin distansiyonu olan hastanin karaciger ve dalak midklavukuler hatta 4 cm palpabldi. Diger sistemleri normaldi. Hemoglobin 8 gr/dL, beyaz kure sayisi 10900/[mm.sup.3], trombosit sayisi 683000/[mm.sup.3], gaita mikroskopide Cryptosporidium ookistleri tespit edilen hastaya yapilan immunolojik tetkikler sonrasi ciddi kombine immun yetmezlik tanisi konuldu. Cryptosporidium enfeksiyonu icin azitromisin ve paromomisin tedavisi 15 gun verildi. Agir kilo kaybi, ciddi hipopotasemisi gelisen hasta sepsis nedeniyle kaybedildi.

Diger olgu ise 4,5 yasinda kiz hastaydi, anne-baba arasinda birinci derce akrabalik olan hastanin ilk alti ay gelisimi normal, asilari komplikasyonsuz yapilmis. Altinci ayindan sonra kronik supuratif otitis media, kronik ishali baslayan ve tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonlari geciren hasta otuz aylikken ciddi kombine immun yetmezlik tanisi aldi. Aylik duzenli olarak intravenoz immunglobulin ve trimetop-rim sulfometoksazol, antifungal profilaksi baslandi. On gundur suren sulu ishali nedeniyle mahallinde yatirilarak izlenen ve diski mikroskobik inceleme, kulturde etyolojik etken tespit edilemeyen hastada verilen antimikrobiyal, antiparaziter, antifungal tedavilere yanit alinamamis. Hastanemize sevk edilen hastanin vucut agirligi 18 kg dan 11 kg'a gerilemisti, agir dehidratasyonu vardi. Vucut agirligi: 11,8 kg (10-25 p), boy: 84 cm (10-25 p) Beyaz kure sayisi 19000/ [mm.sup.3], hemoglobin: 9,5 gr/dL, MCV: 64 fl, trombosit sayisi 549000/[mm.sup.3]. Serum elektrolitlerinde agir hipopotasemisi (K: 2,5 mg/dL) saptanan hastanin gaita mikroskopisinde Cryptosporidium ookistleri goruldu. Hastaya azitromisin ve paromomisin tedavileri, intravenoz immunglobulin verildi, ancak hasta sepsis nedeniyle kaybedildi.

Tartisma

Gelismis ulkelerde gastroenteritlerden %30-40 oraninda viral etkenler (ozellikle rotavirus) sorumluyken, gelismekte olan ulkelerde bakteriyel ve paraziter etkenler daha on plandadir (2). Cryptosporium baslangicta ozelikle primer ve sekonder immun yetmezlik (ozellikle AIDS) hastalarinda gorulmustur. Fakat yeni tanimlanan laboratuvar tekniklerinin yardimi ile immun yetmezligi olmayan kisilerde ishal salginlarinda tanimlanmaya baslamistir (4).

Cryptosporidium gorulme oranlari dunya uzerinde bolgesel farkliliklar gostermektedir. Normal populasyonda; sosyoekonomik duzeyi dusuk, temizlige cok dikkat edilmeyen gelismekte olan ulkelerde %5-17, gelismis ulkelerde Cryptosporidium prevalansi %1-3 olarak bulunmustur. Kanada'dan Ratnam ve arkadaslarinin yaptiklari bir calismada prevalans %1,2, Kuveyt'te %10, Afrika'da %7,4, iran'da %2,9 ve %7, Misir'da %17 bildirilmistir (11-16).

Ulkemizde yapilan arastirmalarda Ege Bolgesi'nde Koturoglu ve ark.'nin (17) yaptigi calismada %13,5, yine ayni bolgeden Aksoy ve arkadaslari %7,8 Cryptosporidium saptamislardir. Akyon ve ark.'nin (18) Ankara'da yaptigi calismada %3,5 oraninda Cryptosporidium ookistleri saptanmistir (19).

Calismamizda iki yas alti cocuklarin anne sutuyle beslenmesinin Cryptosporidium enteritlerine koruyucu etkisinin olmadigi goruldu. Khan ve ark.'nin (20) Banglades'ten yaptigi calismada da anne sutunun Cryptosporidium enfeksiyonundan koruyucu etkisinin olmadigi saptanmistir. Ancak Misir'da yapilan calismada anne sutunun Cryptosporidium ile iliskili ishalde koruyucu etkisinin oldugu vurgulanmistir (16).

Calismamiz hayvanla temas oykusu olmasinin Cryptosporidium enfeksiyonu riskini 2,5 kat arttirdigi gosterdi. Ancak Izmir'de yapilan calismada Criyptosporidium enfeksiyonu icin hayvanlarla temasin risk olusturmadigi saptanmisti (1 T). Cryptosporidium ookistleri cevre sartlanna direncli olduklarinda enfekte hayvanin diskisiyla kontamine yiyecek ve iceceklerle kolayca insana bulasabilirler (13).

Suyun klorlanmasi yeterli koruma saglamamaktadir. Suyun bir dakika sureyle kaynatilmasi veya 20 dakika iyodinle muamele edilmesi, ya da filtre edilmesi ookistlerin etkisiz hale getirilmesi/uzaklastirilmasi icin kolay ve etkili yontemlerdir, ancak belediyeler icin sehir sebeke sularina uygulanmasi pratik degildir (4). Calismamizda Ankara sehir sebeke suyunun siselenmis hazir su ve kaynatilmis suya gore Cryptosporidium enteriti riskini arttirma yonunde istatistiksel anlamli etkisinin olmadigi goruldu. Iran ve Banglades'den yapilan calismalarda da kullanilan suyun kaynagi ile Cryptosporidium enfeksiyonu arasinda iliski bulunmamistir (15, 20).

Ishalli hastalarda semptomlar benzerdir. Karin agrisi, kusma, ates gibi klinik bulgularla diger ishal etkenlerinden Cryptosporidium ishalini ayirmak zordur. Koturoglu ve arkadaslarinin yaptigi calismada da semptomlarla Cryptosporidium diyaresi arasinda korelasyon gorulmemistir (17).

Calismamizda Cryptosporidium saptanan hastalarin %37,5'i dehidrate bulundu. Bunlarin %25'inde hafif dehidratasyon vardi. Diger calismalarda bildirilen dehidratasyon sikligi %13-81 arasindaydi (20, 21).

Malnutrisyonu olan cocuklarda Cryptosporidium sikligi artar. Calismamizda Cryptosporidium saptanan hastalarin %75'inde malnutrisyon vardi. Iran'dan yapilan calismada Cryptosporidium saptanan hastalarin %47'sinin kilosu dusuk bulunmustur (15). Ancak Banglades'te kentsel kesimden yapilan calismada hastalarda malnutrisyon sikligi yuksek bulunmamis ve Cryptosporidium ile malnutrisyon arasinda iliski saptanmamistir (21). Bizim calismamizda hastanemize basvuran hastalarin onemli bir kismi sosyoekonomik seviyesi dusuk, yasam kalitesi bozuk, iyi beslenememis cocuklardan olustugu icin malnutrisyon orani yuksekti.

Cryptosporidium enteritlerinin siklikla sulu ishale yol actigi gorulmektedir (7). Calismamizda ise sulu ya da dizanterik formda ishal gozlenmesi acisindan istatistiksel anlamli sonuc bulunmadi.

Immun yetmezlikli bireylerde Cryptosporidium sikligi artar. Eriskinlerde ozellikle HIV pozitiflerde yuksek preva-lans bildirilmistir, immun sistemin baskilandigi primer immun yetmezlik ve HIV enfeksiyonu disindaki durumlarda da ornegin; losemi, solid tumorler, lenfoproliferatif hastalik, kronik bobrek yetmezliginde Cryptosporidium sikligi artar. Losemili cocuklarda, kemik iligi ve solid organ transplantasyonu yapilmis ve transplantasyon sonrasi immun sup-resif tedavi alan cocuklarda immun direncin dusmesine bagli olarak prevalansin arttigi ve bu hastalarda gastrointestinal yakinmalarin cikmasi durumunda Cryptosporidium ookistlerinin arastirilmasi gerektigi vurgulanmistir (8, 22).

Primer ve sekonder immun yetmezlikli bireylerde klinik cok agir seyredebilir. Ishal, kolera benzeri semptomlara yol acabilir. Gunluk 20 litreye kadar su kaybi ve sistemik tutulum olabilir. Russell ve arkadaslarinin bildirdigi dort yasinda akut lenfoblastik losemi tanisiyla izlenen bir hastada iki ay devam eden ciddi diyare ve kilo kaybi olan vakada da Cryptosporidium saptanmistir (22). Calismamizda Cryptosporidium saptanan olgulardan ikisinde ciddi kombine immun yetmezlik saptandi ki, bu iki vakada da Cryptosporidium diyaresi cok agir ve kronik seyretti. Klinik tablo giderek bozuldu, asiri kilo kaybi ile malnutrisyon ve kaseksiye giren hastalar beslenme guclugu ve sepsis nedeniyle kaybedildiler. Her iki hastaya da paromomisin, azitromisin, intravenoz immunglobulin kombine tedavisi verildi.

Crptosporidiosis'in laboratuar tanisinda Kinyoun modi-fiye asit-fast metodu ile boyama, kolay ve kisa zamanda sonuc alinabilmesi nedeniyle bircok laboratuarda esas metod haline gelmistir. Boyama yontemleri disinda organizmanin kendisinin ya da cozunebilir antijenlerinin arastirildigi Immunofluoresan yontemi (IFA), ELISA yontemleriyle tani desteklenebilir. IFA hastaligin erken doneminde tanida onemlidir ancak pahali bir tekniktir. Spesifik anti-Crypfosporidium IgG, IgM ELISA yontemiyle tespit edilebilir. Son zamanlarda PCR teknikleri tani amaciyla gelistirilmis, ancak hem pahali, hem de yalanci pozitiflige neden olduklarindan tanida kullanimlari sinirli kalmistir. Tani amaciyla birden fazla yontemin mikroskopik yontemlerle kombine kullanilmasi sonuclarin guvenilirligini arttirir (23). Bizim calismamizda diski ornekleri deneyimli biyologlar tarafindan modifiye asitfast metodu ile boyama ile calisildi.

Cryptosporidium'a karsi kesin etkili terapotik bir etken bulunmamakla birlikte denenen ilaclar bulunmaktadir. Trad ve arkadaslari ishal nedeniyle basvuran 140 cocukta Cryptosporidium arastirmis ve yedisinde Cryptosporidium diyaresi gelismis, bunlardan immun sistemi normal olan uc cocukta intravenoz sivi tedavisi ile semptomlar duzelmis, spesifik antimikrobiyal tedaviye gerek duyulmamistir. Akut lenfoblastik losemi nedeniyle kemoterapi alan dort hastada ciddi Cryptosporidia! diyare gelismis. Bunlardan ikisine paromomisin, birine azitromisin, bir hastaya ise paromomisin ve azitromisin kombine olarak verilmis, tum hastalarda tedaviden iyi sonuc alinmis ve rekurrens gozlenmemistir (24).

Sonuc

Ishal vakalannda klasik diski parazit testlerinden daha genis bir laboratuvar arastirmasinin yapilmasi gerekmektedir. Ozellikle kirsal kesimde yasayan, hayvancilikla ugrasan malnutrisyonu olan kucuk bebeklerde gorulen ishallerde ve immun yetmezlik, losemi, lenfoma, transplantasyon yapilan hastalarda gorulen ishallerde Cryptosporidium akilda tutulmalidir. Bu hasta gruplarinda immun yetmezligin derecesine gore Cryptosporidium ishalinin ciddi morbidite ve mortalite ile seyredebilecegi unutulmamalidir. Hastaliga karsi bazi kemoterapotiklerin kullanima girmesine karsin immun yetmezikli hastalarda henuz onemli bir fayda gorulmemesi nedeniyle bulas yollari kesilmeli, bulasin onlenmesi icin toplum sagligi ile ugrasan uzmanlar uyarilmalidir.

doi: 10.5152/ced.2013.27

Received/Gelis Tarihi: 08.02.2013

Accepted/Kabul Tarihi: 01.08.2013

Conflict of Interest

No conflict of interest was declared by the authors.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Ankara Hematology and Onkology Training and Research Hospital Local Ethics Committee (Date: 24/04/2006, protocol no:2)

Informed Consent: Written informed consent was obtained from patients who participated in this study.

Author Contributions

Concept--A.K., AM.; Design--AK., S.E.; Supervision G.K.; Funding--AK, S.E.; Materials--A.K., H.S.; Data Collection and/or Processing--A.K., H.S.; Analysis and/or Interpretation--AK., H.S.; Literature Review--AK., AM.; Writing--AK., AM.; Critical Review--AM., G.K.; Other--AK., S.E.

Cikar Catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir.

Hakem degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik komite onayi. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Egitim Arastirma Hastanesi Yerel Etik Kurulu'ndan (Tarih:24/04/2006 protokol no:2) alinmistir.

Hasta Onami: Bu calismaya katilan hastalardan yazili hasta onami alinmistir.

Yazar Katkilari

Fikir--A.K, A.M.; Tasarim--A.K., S.E.; Denetleme--G.K.; Kaynaklar--A.K., S.E.; Malzemeler--A.K., H.S.; Veri toplanmasi ve/veya islemesi--A.K., H.S.; Analiz ve/veya yorum A.K., H.S.; Literatur taramasi--A.K., A.M.; Yaziyi yazan -AK., AM.; Elestirel inceleme--AM., G.K.; Diger--A.K., S.E.

Kaynaklar

(1.) Dennehy PH. Acute diarrheal disease in children: epidemiology, prevention and treatment, infect Dis Clin North Am 2005; 19: 585-602. [CrossRef]

(2.) Gestanaduy AS, Begue RE. Acute gastroenteritis. Clin Pediatr 1999; 38:1-12. [CrossRef]

(3.) Shirley DA, Moonah SN, Kotloff KL. Burden of disease from Cryptosporidiosis. Curr Opin Infect Dis 2012; 25:555-63. [CrossRef]

(4.) Yoder JS, Wallace RM, Collier SA, Beach MJ, Hlavsa MC; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Cryptosporidiosis surveillance- United States, 2009-2010. MMWR Surveill Summ 2012; 6: 1-12.

(5.) Mac Kenzie WR, Hoxie MS, Proctor ME ve et al. A massive outbreak in Milwaukee of Cryptosporidium infection transmitted through the public water supply. N Engl J Med 1994; 331:161-7. [CrossRef]

(6.) Sorvillo FJ, Fujioka K, Nahlen B, Tormey MP, Kebabjian R, Mascola L. Swimming-associated Cryptosporidiosis. Am J Public Health 1992; 82: 742-4. [CrossRef]

(7.) Current WL, Garcia LS. Cryptosporidiosis. Clin Microbiol Rev 1991;4:325-358.

(8.) Chieffi PP, Paschoalotti MA, Vergueiro CS, Chiattone C. Infection by Cryptosporidium sp. in immunocomprimised haemotological patients. Rev Inst Med Trop S Paulo 2005; 47:301-2. [CrossRef]

(9.) Krause I, Amir J, Cleper R ve et al. Cryptosporidiosis in children following solid organ transplantation. Pediatr Infect Dis J 2012; 31:1135-8. [CrossRef]

(10.) Petersen C. Cryptosporidiosis in patients infected with the human immunodeficiency virus. Clin Infect Dis 1992; 15: 903-9. [CrossRef]

(11.) Ratnam S, Paddock J, McDonald, Whitty D, Jong M, Cooper R. Occurrence of Cryptosporidium oocysts in fecal samples submitted for routine microbiological examination. J Clin Microbiol 1985; 22: 402-4.

(12.) Iqbal J, Hira PR, Al-Ali F, Philip R. Criptosporidiosis in Kuwaiti chiildren: seasonality and endemicity. Clin Microbiol infect 2001; 7: 261-6. [CrossRef]

(13.) Molbak K, Aaby P, Hojlyng N.Silva AP. Risk factors for cryptosporidium diarrhea in early childood: A case- control study from Guinea-Bissau, West Africa. Am J Epidemiol 1994; 139: 734-40.

(14.) Nahrevanian H, Assmar M, Samin MG. Cryptosporidiosis among immunocompetent patients with gastroenteritis in Iran: a comparison with other enteropathojenic parasites. J Microbiol Immunol infect 2007; 40:154-6.

(15.) Homedi Y, Safa O, Haidari M. Cryptosporidium infection in diarreheic children in Southeastern Iran. Pediatr Infect Dis J 2005; 24: 86-8. [CrossRef]

(16.) Abdel-Messih IA, Wierzba TF, Abu-Elyazeed R, Ibrahim AF, Ahmed SF, Kamal K, Sanders J, Frenck R. Diarrhea associated with Cryptosporidium parvum among young children of the Nile River Delta in Egypt. J Trop Pediatr 2005; 51:154-9. [CrossRef]

(17.) Koturoglu G, Bayram S, Kurugol Z, Turgay N, Mutlubas F. Akut ishalli cocuklarda Cryptosporidium sikligi ve risk faktorleri. T Klin J Pediatr 2004; 13: 16-9.

(18.) Aksoy U, Akicisu C, Sahin S, Usluca S, Yalcin G, Kuralay F, Oral AM. First reported waterborne outbreak of Cryptosporidiosis with Cyclospora co-infection in Turkey. Euro Surveill 2007; 12: E070215.4

(19.) Akyon Y, Erguven S, Arikan S, Yurdakok K, Gunalp A. Cryptosporidium parvum prevalence in a group of Turkish children. Turk J Pediatr 1999; 41: 189-96.

(20.) Khan WA, Rogers KA, Kanm MM ve et al. Cryptosporidiosis among Bangladeshi children with diarrhea: A prospective, matched, case-control study of clinical features, epidemiology and systemic antibody responses. Am J Trop Med Hyg 2004; 71:412-9.

(21.) Bhattacharya MK, Teka T, Faruque AS, Fuschs GJ. Cryptosporidium infection in children in urban Bangladesh. J Trop Pediatr 1997; 43: 282-6. [CrossRef]

(22.) Russell T, Lynch J, Ottoloni MG. Eradication of Cryptosporidium in a child undergoing maintenance chemotherapy for leukemia using high dose azithromycin therapy. J Pediatr Hematol Oncol 1998; 20: 83-5. [CrossRef]

(23.) Leitch GJ, He Q. Cryptosporidiosis-an overview. J Biomed Res 2012; 25:1-16. [CrossRef]

(24.) Trad O, Jumaa P, Uduman S, Nawaz A. Eradication of Cryptosporidium in four children with acute lymphoblastic leukemia. J Trop Pediatr 2003; 49:128-30. [CrossRef]

Arzu Karli [1], Ayse Metin [2], Saime Ergen [3], Hande Simsir [4], Gulsen Kose [5]

[1] Ondokuz Mayis Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Cocuk Enfeksiyon Hastaliklari Bilim Dali, Samsun, Turkiye

[2] Ankara Hematoloji ve Onkoloji Egitim Arastirma Hastanesi, Cocuk Immunoloji Bolumu, Ankara, Turkiye

[3] Aksehir Devlet Hastanesi, Cocuk Klinigi, Konya, Turkiye

[4] Hacettepe Universitesi Tip Fakultesi, Biyoloji Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

[5] Ankara Hematoloji ve Onkoloji Egitim Arastirma Hastanesi, Cocuk Noroloji Bolumu, Ankara, Turkiye

Correspondence Address

Yazisma Adresi:

Arzu Karli, MD

Ondokuz Mayis

Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve

Hastaliklari Anabilim Dali, Cocuk Enfeksiyon

Hastaliklari Bilim Dali, Samsun, Turkiye

Phone: +90 362 319 1919

(D. 3885) E-mail: drarzukarli@yahoo.com
Tablo 1. Malnutrisyon Cryptosporidium iliskisi

Malnutrisyon      Cryptosporidium  Cryptosporidium   P
(Yasa gore agirlik%)   (+) n (%)     (-) n (%)

Normal (%90 ve ustu)    4 (%25)     139 (%62)   0,006
Hafif (%89-75)       8 (%50)     71 (%32)    0,03
Orta- agir         4 (%25)      14 (%6)    0,003
(%74 ve alti)

Tablo 2. Malnutrisyon Cryptosporidium iliskisi *

                    Standart
             B (Katsayi)   Hata    P

Normal (%90 ve ustu) **
Hafif (%89-75)        1,365    0,63   0,03
Orta- agir          2,295    0,761   0,003
 (%74 ve alti)

              Odds orani (%95
              guven araliktan)

Normal (%90 ve ustu) **
Hafif (%89-75)       3,915(1,14-13,5)
Orta- agir        9,929 (2,236-44,093)
 (%74 ve alti)

* : Lojistik regresyon modeli icin p degeri anlamli
(p=0.014) bulunmustur.

**: Lojistik regresyonda kategorik degiskenler icin,
referans kategori oldugundan degerleri verilmemistir.
COPYRIGHT 2013 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Investigation/Ozgun Arastirma
Author:Karli, Arzu; Metin, Ayse; Ergen, Saime; Simsir, Hande; Kose, Gulsen
Publication:Journal of Pediatric Infection
Article Type:Report
Date:Sep 1, 2013
Words:3523
Previous Article:Evaluation of the patients with influenza viruses/Influenza tanisi alan hastalarimizin degerlendirilmesi.
Next Article:Demographic and clinical findings in children with enteroviral infection outbreak/Enteroviral enfeksiyon salgini olan cocuklarda demografik ve klinik...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters