Printer Friendly

The glossary Agresia et siluestria animalia (Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. 73.41, fol. 1v-8v). A study, critical edition and commentary/ El glosario Agrestia et silvestria animalia (Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, 73. 41, ff. 1v-8v). Estudio, edicion critica y comentario.

7. APROXIMACION A LA DATACION Y LOCALIZACION DEL TEXTO

Como termino ante quem del glosario contamos solo con la copia del manuscrito, que Beccaria situa, para los folios iniciales, a finales del s. ix. Un seguro termino post quem lo constituye su fuente mas tardia conocida y datada con precision, las Etimologias del Hispalense, que fueron redactadas en el primer tercio del s. vii. El manuscrito utilizado pertenecia, con seguridad, a la familia italica. Mas concretamente, como he apuntado mas arriba, el glosario presenta un buen numero de lecturas significativas que concuerdan con el manuscrito de Wolfenbuttel, Herzog August Bibliothek, 4148 (Weissenburg 64) (= K), que tanto Bischoff como Lindsay creen copiado en Bobbio hacia mediados del s. viii (23). Dado que esta familia de manuscritos parece estar limitada geograficamente al norte de italia y cronologicamente al s. viii, las correspondencias citadas autorizan a creer que haya sido K--o, en la hipotesis mas desfavorable, un manuscrito muy proximo a el--la fuente directa del glosario Agrestia et siluestria animalia. Teniendo en cuenta esta referencia cronologica y geografica, podemos alcanzar la conclusion verosimil de que el glosario fue redactado en la italia del norte en una horquilla cronologica que va desde mediados del s. viii hasta una epoca no mas avanzada de mediados del s. ix.

8. Edicion y comentario

En la edicion que sigue he sanado, cuando ello era posible con un cierto grado de verosimilitud, las transposiciones que el texto presenta en el manuscrito y he numerado las entradas consecutivamente (24). Ello implica partir del presupuesto de que estamos ante una copia y no ante un original y, por tanto, se impone la necesidad de enmendar el texto en aquellos errores que pueden deberse a la mano de un copista. Pero, dado que estamos ante un testigo unico, he optado por la prudencia en la correccion. En particular, he preferido mantener algunas formas defectuosas cuando existe constancia, o sospecha, de que el error figuraba ya en la fuente o en alguno de sus manuscritos. En cuanto al aspecto grafico, siempre controvertido cuando se trata de un manuscrito unico, he preferido uniformizar las siguientes grafias: utilizo siempre el diptongo ae, que en el manuscrito aparece como ae, como e o como ; he regularizado el empleo de la h, en el que no se aprecia en el manuscrito un uso uniforme, siendo omitida con frecuencia en el termino herba y en el verbo habere; utilizo la grafia ge-/gi-, que con no poca frecuencia alterna en el manuscrito con ie-/ii-; y he normalizado el empleo de la b y de la u, salvo en el caso del adjetivo berbecinus/uerbecinus, doblete que creo que puede responder a usos del autor. Con la excepcion de ae y h, en todos los casos queda constancia de la lectura del manuscrito en el aparato. El aparato critico es negativo, recogiendo unicamente, en caso de correccion, la forma deturpada del manuscrito.

En cuanto al comentario, antes que ofrecer una gran cantidad de erudicion, he preferido prestar atencion unicamente a aquellos aspectos que podrian causar dificultades de comprension del texto. Con frecuencia he estimado necesario remontarme a las fuentes de donde deriva, en ultima instancia, la informacion de una entrada del glosario, para recorrer el camino seguido por el texto desde aquellas hasta el manuscrito de Florencia. No pocas veces es el proceso de transmision, con sus accidentes y con las modificaciones voluntarias del texto, el que explica la morfologia de un giro sintactico o la presencia de una acepcion novedosa de un termino hasta ahora de dificil comprension.
SIGLAS Y ABREVIATURAS

F         Firenze, Biblioteca Medicea
          Laurenziana, 73.41, ff. lv-8v
K         Wolfenbuttel, Herzog August
          Bibliothek 4148 (Weissenburg 64)
PDiet.      Peri dietis Theodori ad
          fidem codicis Vindocinensis
          175 trans criptum
Etym.       Isidori Hispalensis
          Etymologiae siue Origines
Howald-Sigerist  E. Howald / H. E. Sigerist,
          Antonii Musae de herba uettonica
          liber. Pseudoapulei Herbarius.
          Anonymi de taxone liber. Sexti
          Placiti liber medicinae ex
          animalibus etc., Lipsiae-Berolini, 1927
          (CML 4)
Heiberg      J. L. Heiberg, Glossae medicinales,
          Kjabenhavn, 1924
[equivalent to]  rasura


8.1. Edicion

1. <Agrestia et> siluestria animalia sicciora sunt his quae in do<mibus> nutriuntur [PDiet. 6, 1].

2. Agninae carnes ita sunt leues <quem>admodum et berbecinae (25) [PDiet. 6, 10]. 3 (26). Alfitae panis plus nutrit quam ceteri, set minus (27) uentrem procurat [PDiet. 2, 6]. Alfita (28) graece, id est sucus pulentae, infrigdat uentrem [PDiet. 1, 4].

4. Alicae sucus infundit et uentrem procurat [PDiet. 1, 5]. Alicae siligo fortiter cocta[m] nutrit et uentrem procurat [PDiet. 2, 16].

5. Azimus panis, id est sine fermento, plus nutrit, minus uentrem deducit [PDiet. 2, 4].

6. Aurata piscis siccior est et uentrem stringit, set interiora eius uentrem deducunt [PDiet. 8, 14].

7. Anser humidior est et uentrem procurat [PDiet. 7, 7].

8. Anguilla dicta ab angue (29). Origo eius ex limo, adeo lenis ut quanto strictius tenetur tanto citius elabitur. Fertur ut Gangen, fluuius Orientis, gignat anguillas trecentis pedibus [Etym. 12, 6, 41]. Anguilla grauior est in omnibus [PDiet. 8, 8]. Anguilla uino necata, qui ex eo biberit taedium habebit uinum [Etym. 12, 6, 41].

9. Ans auis dicitur ab assiduitate natandi, ex quo genere dicuntur quaedam germanae, quod plus ceteris nutria<n>t [Etym. 12, 7, 51].

10. Amigdala uiridis nutrit et uentrem procurat; sicca nutrit, set uentrem non procurat [PDiet. 16, 9].

11. Alium calidum est, flegma per uentrem deponit, inflationem prouocat, oculis contrarium[s] est [PDiet. 9, 3].

12. Adorei (30) panis, id est frumenti, fortis (31) <est>, nutrit <et uentrem minus procurat> [PDiet. 2, 7].

13. Adrinia (32) uentrem stringit [PDiet. 16, 18].

14. Anetum calidum est et calefacit et dessicat et urinam prouocat [PDiet. 9, 7].

15. Acetum dicitur uel quia acutum uel quia aquatum est. Vinum enim mixtum aqua (33) cito in (34) hunc saporem redigitur, unde acetum quasi aquetum (35) [Etym. 20, 3, 9]. Acetum natura frigidum est, uentrem constringit eo quod acidum sit et non nutrit [PDiet. 13].

16. Acorum herba similibus foliis iride, radicibus acerrimi odoris, set iucundi (36), propter quod aromatica est [Etym. 17, 9, 10].

17. Allech pisciculus dicitur qui idoneus est ad liquorem salsamentorum [Etym. 12, 6, 39].

18. Albulae aquae (37) iuxta Romam uulneribus medentur (38) [Etym. 13, 13, 1].

19. Amomum est frutex butrosum (39). Nascitur in Syria et Armenia, semen re<d>dens (40) sibi con[n]exum, flore albo ueluti uiolae, folia (41) similis brioniae, odore[m] bono (42), somno<s> suauificat (43). Dictum amomum quod ueluti odorem cinnami referat [Etym. 17, 8, 11].

20. Aneson graece, siue latine anesum, herba est acerrime feruens [Etym. 17, 11, 6].

21. Apoplexia dicta quod ex mortali percusso repentinus casus fit. Est autem subita effusio sanguinis qua suffocati intereunt [Etym. 4, 6, 10].

22. Aprunae carnes plus nutriunt et plus siccant [PDiet. 6, 15].

23. Aristolocia herba dicitur quod sit op<t>ima fetis mulieribus, nam supersessa partum matricem beneficio uaporis expurgat. Cuius genera sunt duo, longa et rotunda [Etym. 17, 9, 52].

24. Absintium herba graece probabilior in Ponto nascitur, unde dicitur absintium ponticum [Etym. 17, 9, 60].

25. Absintiatum (44) uinum (45) stomacho utile est, uentrem procurat, colera emundat [PDiet. 12, 14].

26. Bitulinae (46) carnes minus quidem, sed tamen similiter ut bubulae faciunt [PDiet. 6, 6].

27. Bletum calefacit et uentrem procurat [PDiet. 9, 10].

28. Brancon guttur, brancias fauces. Brancus est praefocatio faucium <a> frigido humore [Etym. 4, 7, 13].

29. Boglosus nerba graece dicta eo quod habeat folia asperrima ad modum linguae bouis (47), quae mirum in modum ob nutriendam sapientiam infundenda[m] uino a ueteribus memoratur. Et fertur praebere hilaritatem conuiuii. Sumitur etiam pro oleribus [Etym. 17, 9, 49].

30 (48). Bubulae carnes fortes sunt, nimium stringunt uentre<m>, et sua grauedine et fortitudine consumunt superfluos <hu>more<s> stomachi [PDiet. 6, 5].

31. Buctiones numidi (49) sunt et uentrem procurant [PDiet. 7, 10].

32. Bu<l>bi calefaciunt et flecma per uentrem deponunt [PDiet. 9, 25].

33. Buccellatum siccat et extenuat corpora (50) [PDiet. 2, 10].

34. Berbex dicitur uel a uiribus, quod fortior sit ceteris ouibus, uel quod sit uir et masculus, uel quod habeat uermes in capite, quorum pruritu (51) excitati cum magno inpetu se percutiuntur inuicem [Etym. 12, 1, 10].

35. Berbecinae (52) carnes digestiuae sunt plus quam aliae et uentrem procurant [PDiet. 6, 10].

36. Caper siue capra ideo dicuntur <a (53) > carpendis uirgultis uel asperis carpendis <uel (54) > a crepitu crurum [Etym. 12, 1, 15].

37. Caprinae carnes leuiores sunt et minus uentrem procurant [PDiet. 6, 7].

38. Caprearum agrestium maiorum carnes sicciores sunt minoribus et uentrem stringunt (55) [PDiet. 6, 13].

39. Carnes in sale coctae (56) et conditae desiccant corpora et <ex>tenuant, uentrem sufficienter procurant [PDiet. 6, 4].

40. Ceruorum maiorum carnes sicciores sunt minoribus et uentrem stringunt [PDiet. 6, 14].

41. Caballus (57) dictus a cabo (58) quia gradiens, impressa ungula terra, concauat [Etym. 12, 1, 42].

42. Asinus dictus a sedo quasi mansuetus animal, tardus et nimis domabilis et prius ad sedum domitus quam equus, unde et nomen accepit [Etym. 12, 1, 38].

43. Cameli dicti a graeco carni, id est humile, et camur (59), id est curuum, quia curuum habent dorsum et quando [h]onerantur accumbunt ut fiant humiliores. Arabici cameli bina tubera habent in dorso, alibi singula [Etym. 12, 1, 35].

44. Caseum nutrit et ardorem facit et uentrem stringit eo quod cum coagulo (60) magis stringatur [PDiet. 11, 1]. Caseum caprinum stringit. Caseum <bub>ulum plus ardorem facit, quia siccum est. Caseum ouillum plus nutrit et minus uentrem stringit, eo quod pingue (61) sit [PDiet. 11, 4-6].

45. Coruus siue corax dicitur a sono gutturis. Fertur ut natos suos pleniter non nutriat prius quam eos nigros uideat (62) effectos, <postquam ... > largius pascat eos. Hic prior in cadaueribus oculum petit [Etym. 12, 7, 43].

46. Cornix, annosa auis, graece sic nominatur, de qua stu<l>ti (63) mentientes agures ferunt insidiarum uias monstrare, futura praedicere, pluuias portendere (64) uocibus inportunis [Etym. 12, 7, 44].

47. Columba dicta quod collum eius ad singulas conuersiones colorem muta[n]t. Veneria dicebatur (65) quod frequenta<n>s nidos o<s>culo amore<m> concipi[un]t. Auis (66) mansueta et sine felle, hospitia (67) humana diligens, blanda habit[r]atrix domorum [Etym. 12, 7, 60-61].

48. Coturnice<s> (68) a uoce dicuntur. <H>as Graeci ortigias uocant quia prius in Ortigia insula uisae sunt. Haec tempora sui aduentus seruantes maria transuolant [Etym. 12, 7, 64].

49. Cyconiae dictae a sono quo crepitant, quasi ci<ca>niae (69). Sunt nuntiae ueris, comites societatis, hostes serpentium. Maria transuolant, in Asia<m> pergunt, praecedente<s> agmini (70) cornices (71), easque quasi exercitus insequentes. Inpensius fouent nidos et assiduo incubitu plumas exuunt et quanto tempore nutri<un>t fetus, tanto et ipsae a filiis nutri<un>tur [Etym. 12, 7, 16-17].

50. Cignus abyssus dicitur a canendo, eo quod carminis dulcedinem modulatis uocibus fundit propter longum et fluxuosum collum. <Ferunt> in <H>iperboreis partibus praecinentibus citaredisll aduolare[o] plurimos olores, id est cigni, ap[er]teque ad modum concinere. Hunc nautae in bonam prognosim (73) habent [Etym. 12, J, 1S1P], eo uiso futuram quietem sperant.

5l. Cerasia uiridia uentrem purgant, sicca stringunt [PDiet. 16, 1J].

52. Cepae calidae sunt et oculis utiles [PDiet. P, 4].

53. Cypressus arbor graece dicitur ciparissus, eo quod caput eius a rotunditate in cacumen erigitur, unde et conon uocatur, id est arta rotunditas. Et fructus eius conos dicitur quia talis est eius rotunditas ut imitetur conum, <unde> et coniferae (74) cyparissi dicuntur [Etym. 1J, J, S4].

54. Cicuta est quod inter nodos cannarum latet (75), et ideo cicuta dicta quod geniculatos (76) nodos habeat occultos, ut canna. Haec, dum hominibus uenenum si<t>, capellas (77) efficit pingues [Etym. 1J, P, J1].

55. Ciclaminos herba graece dicta a quodam Ciclo, qui <pri>mus inuenit eius uirtutem, siue quod habeat radicem rotundam. Cicla graece rotunda dicitur. Cuius radix uel sucus admixtus uino facit ebrios. Nascitur in locis siluosis et agris [Etym. 1J, P, SP]. Cicla graece, latine rotunda.

56. Cima dicitur summitas herbarum (78) uel olerum, quasi coma[m]. Vegens eius uirtus naturalis [Etym. 1J, 10, 4].

57. Ciminum <...> [Etym. 1J, 11, 6].

58. Cipa dicitur quia non est aliud (79) nisi tantum caput [Etym. 1J, 10, 12].

59. Cinnamum arbor Indiae <et> Ethyopiae, frutice breui, duorum tantum cubitorum, colore (80) subnigro uel cinereo, tenuissimarum uirgarum, unde dictum est cinnamum quod in modum cannae sit cortex eius, rotunda et gracilis. Nam quod in crassitudinem extenditur despectui est, eximium est quod gracilius. Et dum frangitur emittit uisibile spiramentum ad imaginem nebulae seu pulueris [Etym. 1J, S, 10].

60. Cyparum graece dicitur quod habeat uirtutem feruentem. Est radix iunci trianguli (81), foliis similibus porri, radicibus nigris siue (82) contiguis (83), in similitudine<m> oliuarum, odorissimis atque acerrimis. Nascitur in paludibus et uacuis locis. Nascitur alia species cypari in India, et eorum lingua dicitur zinziber (84) [Etym. 17, 9, 8].

61. Cymi<ci>a herba dicta propter similitudinem cimicis, unde Graeci curionem eam dicunt (85). Nascitur in locis asperis et cultis [Etym. 17, 9, 57].

62. Cyto<ca>cia herba (86) dicta quod cito uentrem depurget, quam uulgus corrupte uiticociam dicit [Etym. 17, 9, 65].

63. Citria est medica arbor, dicta ita quod eius pomum (87) [h]ac folia referant odorem citri [Etym. 17, 7, 8].

64. Cicer procurat uentrem et urinam [PDiet. 4, 2].

65. Cicercla facit inflationem st[h]omachi et uentrem procurat [PDiet. 4, 8].

66. Circulae humidae (88) sunt et uentrem procurant [PDiet. 7, 10].

67. Citonia inmatura faciunt indigestione<m> (89), adducunt uire<s> stomachi et nutriunt et sucus earum procurat euersione<s> stomachi et prohibet nausiam [PDiet. 16, 2].

68. Colliria dicta quia detergunt uitia oculorum [Etym. 4, 9, 10].

69. Coriandrum ex graeco corian dicitur, cuius semen in dulce uino (90) datum proniores reddit (91) in uenerem, et supra modum datum nutrit amentiam. Ex eo traditur fieri canos [Etym. 17, 11, 7].

70. Costum est radix herbae nascentis (92) in India, Arabia[m] et Syria[m], set melius (93) arabicum, album, leue (94) et suaue, iucundior (95), aridum, gustu incendens ; Indicum uero est colore atro et leue, uelut ferula; Syriacum colore buxeo, pondere graue, odore acro (96) [Etym. 17, 9, 4].

71. Coloquintis (97) est cucurbita agrestis et uehementer amara, quae ut cucurbita tendit flagella per terram (98). Dicta quod sit fructu rotunda, foliis ut cucumis usualis (99) [Etym. 17, 9, 32].

72. Conditum uinum cum melle calefacit homini et uentrem procurat [PDiet. 12,10].

73. <Conditum uinum cum passo calefacit homini et uentrem procurat> et plus humectum stomachum tenet et multum iuuat [PDiet. 12, 11].

74. Capillum (100) Veneris herba ideo dicitur quia post alopiciam recreat elapsos capillos, uel quod coercet fl<u>ores capillorum, uel quod sit uirgulis nigris, lenibus (101), cum splendore, quasi capilli. Nascitur in locis aquosis [Etym. 17, 9, 67].

75. Cameleon herba (102) graece, latine uascaro dicitur eo quod uis<c>um gignat (103), in quo haerent (104) aues quae descendunt ad escam propria uoluntate[m] [Etym. 17, 9, 70].

76. Calamitin herba graece, latine menta agrestis (105), uulgo nepita dicitur [Etym. 17, 9, 82].

77. Camipetos herba graece dicta quod terrae adhaereat et habeat odorem pini. Hanc incucurbitularem latine dicunt [Etym. 17, 9, 86].

78. Carex est herba acuta et durissima, similis sparto [Etym. 17, 9, 102].

79. Caulis generaliter (106) dicitur medius frutex omnium olerum uel herbarum (107), qui uulgo dicitur tyrsus, quod (108) a terra sursum conscendat, unde specialiter dicitur quoddam genus olerum caulis, quia tyrsus eius amplius coalescit ceteris oleribus [Etym. 17, 10, 3].

80. Caparis graece dicta quod habeat in summitate[m] ut capitula [Etym. 17, 10, 20].

81. Camimelus herba graece dicta quod habeat odorem mali matiani et sit breuis terraeque uicina [Etym. 17, 9, 46].

82. Camitrios herba dicta graece quod sit breuis et per terram strata et minuta, foliis paruissimis [Etym. 17, 9, 47].

83. Cassia nascitur in Arabia, uirga robusti corticis et purpurei floris, ut piperis, et uirtutis (109) similis cinnami, duplum in medicamina mittitur [Etym. 17, 8, 12].

84. Calamus aromaticus gignitur in India, genuculatus (110) multis nodis (111), usualis ut calamus, unde et dictum est calamus. Est fuluus et flagrans suauitatem spiritus, unde aromaticus dicitur. Qui, cum frangitur, fit scissibilis (112) in multas partes, gustu cassiae similans, cum leui acrimonio remordenti [Etym. 17, 8, 13].

85. Carpobalsamum est fructus siue (113) semen balsami arboris [Etym. 17, 8, 14].

86. Carenum uinum, id est passum, calefacit, siccat et urinam procurat, et faucibus medetur [PDiet. 12, 8-9].

87. Castaneae uentrem purgant, set faciunt inflationem, et coctae minus faciunt inflationem [PDiet. 16, 11].

88. Cardus calefacit et urinam procurat [PDiet. 9, 19].

89. Caules calefaciunt et uentrem procurant. Radices eorum minus (114) uentrem procurant [PDiet. 9, 11].

90. Centaurum fingunt hominem equo mixtum, quos quidam fuisse dicunt equites Thes<s>alorum, quod discurrentes in bello ita uidebantur ut unum corpus equorum et hominum [Etym. 11, 3, 37].

91. Cerui dicti apo ton cerato<n>, id est a cornibus. Cerata (115) graece, latine cornua [Etym. 12, 1, 18].

92. Cera[h]uniae uuae (116) dictae quia rubent ut ignis [Etym. 17, 5, 17].

93. Cedrum sumptum prodest contra futurum uenenum, non contra acceptum [Etym. 17, 10, 10]. Cedrus arbor graece cedros dicitur, quasi ciomenes drios igron (117), id est arboris umor ardentis. Cuius folia <ad> similitudinem cypressi, lignum iucundior (118) est et diu durans et a tinea <n>umquam exterminatur, unde et in templis ex hoc laccunaria <fiunt>. Nascitur in Creta et Africa et Syria [Etym. 17, 7, 33]. 94 (119). Congri pisces siccant et u[n]rinam procurant [PDiet. 8, 20].

95. Dafnen Graeci dicunt laurum arborem, quia (120) numquam deponat uiriditatem [Etym. 17, 7, 2].

96. Dactilus dicitur paeonia herba ad similitudinem digitorum [Etym. 17, 9, 48]. Et dactili sunt fructus palmae, dicti ad similitudinem digitorum, quia longi (121) sunt, quorum nomina uariantur. Alii dicunt palmulae similes mirobalani (122) [Etym. 17, 7, 1].

97. Dulcia omnia mixta cum lacte plus nutriunt et uentrem curant, set capiti contraria sunt et stomacho (123) insuauia. Cum oleo cocta nutriunt et <uentrem et> urinam curant, et omnia dulcia praestant inflationem et digestiones procurant, et non exhibeantur ieiun[i]o stomacho aut post cibos, set mediis tantum cibis [PDiet. 17, 1-3].

98. Duracina infundunt et uentrem purgant [PDiet. 16, 13].

99. Daucus herba (124) foliis est similis fenuculi[s], tyrso bipalmis [Etym. 17, 9, 65].

100. Dactili nutriunt, uentrem stringunt [PDiet. 17, 4].

101. Dragma est octaua pars unciae, constans scripulis tribus, id est lentis granis XLVIII; signatur (125) ita < ... >[Etym. 16, 25, 13; Etym. 16, 25, 8; Etym. 16, 25, 7].

102. Dracontea herba dicta quod hasta eius sit uaria in modum colubri imiteturque similitudinem draconis (126), uel quod timeat aduentum hirundinum [Etym. 17, 9, 35-36].

103. Eliotropium (127) herba dicta quod floreat solistitio (128) aestiuo, uel quod motibus solis folia circum acta conuertat, unde latine dicta est solisequia, nam et sole oriente aperit flores suos et in eius occasu se claudit. Haec dicitur intubus siluatica et uerrucaria, quod ex aqua potata uel posita in cataplasmate extinguat uerrucas [Etym. 17, 9, 37].

104. Enpiis ab apostoma intrinsecus dicta uel in latere uel in stomacho cum dolore et febribus et tussi[m] et abundantibus spumis et purulenti&lt;i&gt;s [Etym. 4, 7, 20].

105. Enulam herbam rustici alam dicunt. Est radice aromatica, summi odoris cum leui acrimonia [Etym. 17, 11, 9].

106. Eruca herba (129) dicta quasi uruca, quod sit ignitae (130) uirtutis, et saepe in cibo (131) sumpta moueat (132) incendium ueneris. Quarum altera est usualis, altera agrestis [Etym. 17, 10, 21]. Eruca calefacit et urinam procurat [PDiet. 9, 1].

107. Euforuium dicitur quod eius sucus acuat uisum. Cuius tanta uis est ut super adiecta (133) duris carnibus citius coqui (134) compellit. Nascitur in multis locis, plurimum in Mauritania [Etym. 17, 9, 26].

108. Exercitium omne et labor naturaliter siccat (135) corpora et fortia facit, et animae prodest et sensus augentur. Exercitium leue post cibos uel deambulatio corpora siccat et uentrem non sinit pinguescere. Et matutinum exercitium uel deambulatio corpora temperat et infundit, capiti multum prodest et oculis et omnibus (136) <sensibus,> et uentrem facilem facit. Et post exercitium uel laborem mollis deambulatio multum iuuat. Laboris enim uexatione[m] siccitatem sui uel molli uel blanda iniectione retemperat. Exercitium in puluere corpus infrigidat et tumorem nudis pedibus tollit. Puluis enim frigidus est. Exercitium cum oleo calefacit corpus. Natura olei calida est [PDiet. 20, 1-6].

109. Fasiolum uentrem et urinam procurat [PDiet. 4, 6].

110. Faba (137) integra nutrit corpus et uentrem stringit et inflationem facit et flegma desiccat. Fracta nutrit et uentrem procurat, tumoribus oculorum magnum remedium est (138) [PDiet. 5, 1-2].

111. Fasianus siccae naturae est, uentrem stringit [PDiet. 7, 2].

112. Feniculum dicitur quod est tyrsi seu quod radicis sucus acuat uisum; cuius gustu fertur serpentes deponere annua<m> senectutem [Etym. 17, 11, 4].

113. Fecula est uua pinguis. Decocta usque ad crassitudinem mellis [h]ac refrigerata utilis est stomacho [Etym. 20, 3, 13].

114. Ficus su<m>ptae saepius in cibum (139) a senibus distendere fertur rugas eorum, et arbores eius ferocissimos tauros ligatos repente mansuescere dicunt [Etym. 17, 7, 17]. Ficus uirides infundunt (140) et uentrem procurant, et siccae urinam mouent (141) et desiccant [PDiet. 16, 7-8].

115. Flegmon est feruor stomachi cum extensione atque dolore consequente febre. Flegmon dictum apo flegi, id est inflammans [Etym. 4, 6, 7].

116. Flegma, id est frigida, a greco f<l>egmone, id est rigore [Etym. 4, 5, 7]. Flegma uersus in putredine fit exulceratione pulmonis [Ind. ual. XI ed. Avagliano].

117. Frigidus panis minus siccat [PDiet. 2, 11].

118. Frigiditas genuculorum et nasus hominis cum sudore assiduo emitriteum significant [Ind. ual. XVIII ed. Avagliano].

119. Fulicae humidae sunt et uentrem procurant [PDiet. 7, 10].

120. Fungi dicti quod aridi concipiant ignem acceptum [Etym. 17, 10, 18].

121. Gallina minus sicca est, uentrem procurat et nutrit. Gallina rustica humidior est et uentrem procurat [PDiet. 7, 6-7].

122. Gallus minus siccus est, uentrem procurat et nutrit [PDiet. 7, 6].

123. Gentiana dicta, ut (142) medici dicunt, ab inuentore[m], radice similis aristolociae (143). Nascitur in Alpibus atque in Galatia Asiae [Etym. 17, 9, 42].

124. Glaucus piscis natura siccior est [PDiet. 8, 1], et est albus; aestate[m] raro apparet, nisi tantum nubilo [Etym. 12, 6, 28].

125. Pira uehementer sunt [h]onerosa, magis quam alia poma [Etym. 17, 7, 15].

126. Lapacia herba in cibo sumpta stomachum confortat, uentrem reprimit [Etym. 17, 10, 20].

127. Lactuca dicta quia (144) exuberat [h]abundantia lactis, seu quia lacte implet feminas nutrientes [Etym. 17, 10, 11]. Lacte nutrimur (145), sanguine uiuimus (146) [Etym. 20, 2, 34].

128. Lac omne nutritorium est, set bubulum graue est ad digestionem et uentrem stringit. Lac caprinum et ouillum recens leue est et uentrem purgat. Equinum lac magis (147) utilior est. Asininum lac plus omnibus nutrit et uentrem purgat et uires multum adquirit. Caninum lac est infantibus magnum tutamentum, maxime si ab infante ipsa canis (148) sucetur [PDiet. 3, 1-6].

129. Lactucae leniter uentrem (149) procurant [PDiet. 9, 21].

130. Lenticula stomachum mouet et uentrem stringit [PDiet. 4, 7].

131. Leporinae carnes plus stringunt uentrem, membra desiccant et urinam moue<n>t [PDiet. 6, 17].

132. Lupini sumpti prosunt contra futurum uenenum, non contra acceptum [Etym. 17, 10, 10]. Lupini calefaciunt et nutriunt et sunt digestibiles et uentrem deducunt

[PDiet. 4, 1].

133. Lupus piscis (150) uentrem et urinam procurat [PDiet. 8, 10].

134. Locusta (151) piscis siccae naturae est [PDiet. 8, 6].

135. Lauacrum fluuii infundit et infrigdat, maris aut aquarum sulfurearum (152) uel aluminosarum siccant et calefaciunt (153); et balnei (154) calidi ieiunum (155) infundit (156) et infrigdat (157), et nimis calidi subuertit neruos et oculos nocet. Et lauacrum solum in recente[m] corpora siccare consueuit. Lauacris adhibitum (158) oleum calefacit et infundit et uentrem procurat, maxime si oleum (159) in aqua miscetur [PDiet. 18, 1-4].

136. (160). Mandragora herba dicta quod habeat mala bene olentia, in magnitudine<m> mali matiani (161), unde eam Latini malum terrae dicunt, poetae antropomoreos, quod habeat radicem forma hominis similanti. Cuius cortex admixta (162) uino datur hi<s> bibendum quorum corpus secandum est propter curam, ut soporati dolorem non sentiant. Malum terrae idem est quod et mandragora. Mandragorae genera (163) sunt duae: femina foliis similibus lactucae, generans (164) mala in similitudine<m> prunarum; masculus uero foliis similibus betae [Etym. 17, 9, 30]. Mandragora ebraice, latine genus (165) pomi simillimum paruo peponi (166) specie uel odore [Eucher. instr. 2, p. 146,18 Wotke].

137. Malua (167) ex parte dicitur apo tui malassin (168), eo quod molliendi aluum soluendique naturam habeat. Cuius sucus si quis mixto oleo se super [h]uncxerit negatur ferire ab apibus. Folia eius ex oleo trita et inposita creduntur afferre torporem scorpionibus (169) [Etym. 17, 10, 5]. Malua humida est et uentrem procurat [PDiet. 9, 18]. Malua agrestis dicitur altea herba [Etym. 17, 9, 75].

138. Matris animula herba dicta serpullus quod prouocet menstrua [Etym. 17, 9, 51].

139. Malum punicum sic est utendum ut non e[t] cibo nutriatur corpus, set medicare potius quam alere uideatur [Etym. 17, 7, 6].

140. Malagranata Afra uentrem stringunt et oculis prosunt [PDiet. 16, 4].

141. Mel iuuenibus perfecta aetate manentibus in calore suo contrarium est, quia auget calorem calori; senibus atque pituitate laborantibus bonum est [Etym. 20, 2, 37].

142. Mespola uentrem constringunt et umorem corporis siccant, maxime si inmatura (170) accipiantur [PDiet. 16, 3].

143. Mullus (171) piscis dicitur quod mollis sit et tener. Fertur libidinem inhibere, oculorum aciem uetare atque, in uinum necatus (172), hi qui inde biberint taedium uinum habeant [Etym. 12, 6, 25].

144. Mugilis piscis uentrem et urinam procura[n]t [PDiet. 8, 11].

145. Mulus piscis siccior est et urinam procurat [PDiet. 8, 12].

146. Mirtus arbor dicta a mari eo quod magis litorea arbor sit; hinc a Graecis murine (173) dicitur. Medici hanc aptam dicunt plurimis necessitatibus mulierum [Etym. 17, 7, 50].

147. Myrra arbor Arabiae altitudinis quinque cubitorum, similis spinae quam acantu<m> dicitur. Huius gutta uiridis et amara est, unde myrra dicitur. Sponte manans gutta est pretiosior; elicita e uulnere corticis, uilior; et fumus (174) sarmentorum eius satis est noxius et insanabilem morbum contrahunt, nisi ad odorem storacis accurra<n>t [Etym. 17, 8, 4].

148. Milimindrum <...> [Etym. 17, 9, 41]

149. <Nardum ...> Indicum multiforme[m] est, set melius est Syriacum, leue, fuluum, co[m]mosum, spica paruum, odorissimum (175), similans cyperum. Quod si multum in ore tardauerit, siccat linguam [Etym. 17, 9, 3].

150. Olei natura calida est, quo per[h]unctum corpus tempore hiemis nutritorium est et arcet (176) frigus et crescit <et> pinguescit [PDiet. 20, 6]. Oleum calidum (177) est et nutritorium et uentrem procurat, set accepta rosa refrigera<ns et> stypticus (178) inuenitur [PDiet. 14].

151. Ordeum natura frigidum est et humectum. Si fuerit sucus eius candidus uentrem purgat, corpus infundit et infrigdat [PDiet. 1, 1].

152. Orizae (179) sucus minus infundit, uentrem stringit et nutrit et uires acquirit [PDiet. 1, 6].

153. Ordei panis stringit et infrigdat et uires continet [PDiet. 2, 5].

154. Ostreae humidae (180) sunt, leniter uentrem et urinam procurant [PDiet. 8, 21].

155. Ouellinae carnes ita ut uerbecinae sunt [PDiet. 6, 10].

156. Oui natura humida et fortis est. Ouum (181) humidum (182) est eo quod leuem uicem habeat et nutrit eo (183) quod forte natura (184) est, set animantis. Oua sorbilia nutriunt et infundunt et uentrem procura<n>t et inflationem faciunt. Oua cruda plus infundunt et faucibus prosunt et uoce<m> clarificant. Oua dura, id est (185) percocta, minus nutriunt et non infundunt et uentrem stringunt. Oui uitellus (186) pro anacolima illinitus efficaciter refrigerare et stringere potest [PDiet. 10, 1-3; 10, 5].

157. Oxea acutus morbus qui aut cito transit aut cito interficit [Etym. 4, 6, 1]. Oxia medici graece dicunt acutus morbus [ ].

158. Oxizoma animalia nutriunt competenter, set minus calefaciunt [PDiet. 6, 3].

159. Ozimum calidum est et uentrem stringit [PDiet. 9, 8].

160. Panis mundus siccat et uentrem procurat [PDiet. 2, 2] et infrigdat. Panis omnis qui minus coquitur plus nutrit [PDiet. 2, 8].

161. Pa<pa>uer nigrum uentrem stringit; album (187) nutrit et uentrem procurat [PDiet. 4, 9-10].

162. Pauo siccae naturae est, uentrem stringit [PDiet. 7, 3].

163. Palumbus ma<n>suetus uentrem stringit, plus nutrit [PDiet. 7, 5].

164. Perdix (188) siccior est, [h]urinam mouet (189) [PDiet. 7, 4].

165. Pisum procurat uentrem [PDiet. 4, 3].

166. Pistaciae nutriunt et uentrem stringunt [PDiet. 16, 14].

167. Pisces omnes qui tempestatibus et fluctibus caeduntur solidiores carnes habent et sunt digestibiles [PDiet. 8, 3].

168. Porcinas carnes plus nutriunt et minus uentrem procurant. Porcillina similiter ut porcina [PDiet. 6, 8-9].

169. Porcellinae garimatiae (190) carnes minus nutriunt, uentrem et urinam procurant [PDiet. 6, 12].

170. Poma omnia quae sunt cum seminibus uentrem procurant [PDiet. 16, 1].

171. Porri sectiui (191) leniter uentrem procurant [PDiet. 9, 21].

172. Portulaca calefacit et stringit (192) nausiam et absoluit obligationem dentium [PDiet. 9, 24].

173. Pondus ani ita ut desideret assellari ex perfrictione fit, cui subueniendum est caldamentis et positionibus [Ind. ualit. XXIIII ed. Avagliano].

8.2. Comentario

2. leues] La fuente, PDiet. 6, 10, dice que la carne de macho cabrio, la de oveja y la de cordero son digestivas: Berbicina ouellina et agnina digestibilia sunt, plus uentrem procurant. De las tres entradas del glosario que derivan de este pasaje (Agrest. 2, Agrest. 35 y Agrest. 155) el autor reemplaza digestibilis por digestiuus en Agrest. 35 (berbecinae carnes); en la presente entrada, en cambio, utiliza el adjetivo leuis. De donde se desprende que los tres adjetivos tenian el mismo sentido en la lengua relacionada con el proceso de la digestion.

8. anguilla uino necata, qui ex eo biberit] Para un anacoluto similar, Agrest. 143, ... (mullus) in uinum necatus, hi qui inde biberint ... taedium habebit uinum] En esta entrada y en la 143, el sintagma isidoriano taedium uini habent se transforma en taedium uinum habere. Para el acusativo en aposicion en lugar del genitivo, Vaananen, Veikko, Introduccion al latin vulgar. Version espanola de M. Carrion, Madrid, 1968 (reimpr. Madrid, 1982), 246 ([section] 361). No obstante, aunque la fuente repite la misma estructura en dos lugares diferentes, Etym. 12, 6, 25 y 12, 6, 41, el glosario presenta en esta entrada una variacion del orden de palabras, con colocacion del verbo en posicion media, siguiendo una tendencia presente en muchas otras entradas. En la entrada 143, en cambio, mantiene el verbo en posicion final.

9. Ans] El glosario florentino da la lectura ans, concordante con la mayoria de los manuscritos de la fuente, Etym. 12, 7, 51. Los editores de las Etimologias isidorianas restituyen sistematicamente la grafia clasica anas que figura en solo unos pocos codices (Cf. Andre, Jacques, Etymologiae XII, p. 263). Incluso en el caso de que la restitucion anas en Isidoro sea correcta, lo cual esta lejos de ser seguro, el autor del glosario utilizo un testigo isidoriano con la variante ans, que da tambien K. De la fuente se desprende que el Hispalense ponia en relacion el termino a-nas, a traves de los casos oblicuos (a-natis), con el verbo natare. No obstante, tanto la mencion del zoonimo en nominativo como la propia grafia ans, que encubre una pronunciacion as, hace verosimil que tanto en el glosario Agrestia et siluestria animalia como en la mayoria de los manuscritos de las Etimologias nos encontremos ante la busqueda artificiosa de una relacion etimologica ans (= asy-assiduitate. El propio Isidoro insiste en relacionar ans/anas a la vez con natare y con assiduitas en Etym. 12, 7, 52: Anseris nomen anas (ans TUVDBHY (1) K) deditper diriuationem, uel a similitudine uel quod et ipsa natandi frequentiam habeat. Iste uigilias noctis assiduitate clangoris testatur. Cf. para un juego similar Etym. 10, 17, Assiduus dicebatur apud antiquos qui assibus ad aerarium expensum conferendis erat ... Para este tipo de formulas, C. Codoner, Introduccion al libro X de las Etymologiae, Logrono, 2002, p. 83.

12. Adorei panis] La fuente, PDiet. 2, 7 (Panis de adore, id est frumento, fortis est et nutrii) glosa el ablativo adore por medio de frumento. El autor del glosario sustituye el giro preposicional por un genitivo sintacticamente equivalente que coloca en el inicio de la frase, situando asi la entrada en la serie de la A. Sustituciones similares de giros preposicionales e inversion del orden de palabras en el inicio de una entrada se repiten en numerosos lugares del glosario. Para la simple inversion del orden de los terminos en el inicio de las entradas, cf. 4. Alicae sucus (< Sucus alice PDiet.), 5. Azimus panis (< Panis azimus PDiet.), 117. Frigidus panis (< Panis frigidus PDiet.), 150. Olei natura (< Natura olei PDiet.), 152. Orize sucus (< Sucus orize PDiet.). Para la sustitucion de un complemento preposicional con de por un genitivo, combinado ademas con la modificacion del orden de palabras, cf. Agrest. 3. Alfitepanis (< Panis de alfita PDiet.), 153. Ordeipanis (< Panis de ordeo PDiet.). El procedimiento provoca, ademas, en el presente caso, la separacion entre el termino glosado (adorei) y la glosa (frumenti).

13. Adrinia] Se trata del prunus siluestris (Prunus spinosa L.). El manuscrito florentino da la lectura Adrima, despues de la cual figuran dos letras raspadas. De los manuscritos del Peri dietis Theodori, el de Vendome da Adrinia y el del Vaticano Atrinia. Es esta ultima la forma real del fitonimo, muy poco atestiguado, a juzgar por los escasos ejemplos hasta ahora conocidos. Cf. Mittellateinisches Worterbuch, Band I. A-B, Munchen, 1967, s. v. <<atrinia>>, que cita unicamente Comp. Luc. H 22 y Mappae Clavicula 277. ANDRE, Jacques, Lexique des termes de botanique en latin, Paris, 1956, s. v. <<atrinia>>, menciona la pervivencia del termino en los dialectos de la Italia del Sur. He corregido adrima en adrinia porque se trata de una segura confusion paleografica (ni = m), pero he mantenido la forma en -d-, que quiza se nos ha transmitido bien, a juzgar por las variantes de la tradicion manuscrita del Peri dietis Theodori.

19. butrosum] El manuscrito da butrorum, quizas una lectura deficiente de butrosum (a su vez, deturpacion de botruosum, el termino empleado por Isidoro) por una confusion paleografica s-r, que se repite en otras entradas del glosario. La lectura butrosum es tambien la del ms. K isidoriano.

flore albo ueluti uiole] Los textos mencionan la existencia de tres variedades de violeta, que se diferencian por el color de las flores, blancas, amarillas y rojas. Vease, al respecto, Ps.-Diosc. Herb. fem. 58: Violae genera sunt tria, purpureum, album et melinum; Lib. Gloss. s. v. <<Viola>>: Viola, id est leutia. Huius herbae genera sunt tria, purpurea, albida et subnigra, id est melina, una uis (HEIBERG, J. L., Glossae medicinales, Kabenhavn, 1924, 89). Para otros textos antiguos, ANDRE, Jacques, Les noms de plantes dans la Rome antique, Paris, 1985, s. v. <<viola>>.

cinnami] De los dos fitonimos relativos al cinamomo, cinnamus y cinnamomus, la lectura cinnami figura solo en el manuscrito K isidoriano.

21. Apoplexia] La definicion procede, a traves de Isidoro, de Celio Aureliano, Medic. resp. 28 (Rose, Valentin, Anecdota Graeca et Graecolatina, II, Berlin, 1870, 228): Unde apoplexia dicta est? Quod tamquam letali percussu repentinum casum faciat. Graeci enim percussum plexin uocauerunt. Interesa tambien la descripcion de la patologia por Casio Felix, De medicina 65 (ed. Fraisse): Apoplexia est dicta passio ab eo quod mortifero ictu corporis simul et animae concidantpatientes. Et est paralysis acuta neruorum qui singulis motibus membrorum inseruiunt cum animi compatientis insensibilitate. Sequitur autem patientes insensibilitas totius corporis et oppressio subita praeter rationem et paralysis, ut etiam repentino casu obmutescant et sensibus omnibus priuentur. El Liber Aurelii, en su cap. 19 (ed. Daremberg, p. 58) ofrece una descripcion que presenta tambien puntos de contacto con la que dan Isidoro y el glosario: Apoplexia est deprehensio, atque lapsus, atque subductio; plerumque sine febribus uenit et ad repentinum talis, ut sine sensu et ueluti mortuum efficiat eum cui cumuenit. Erit semper acuta et numquam inueteratur...

23. supersessa partum matricem] El texto presenta una dificultad sintactica, la combinacion del participio supersessa con el acusativo partum como consecuencia de la omision de la preposicion post en alguna fase de la transmision del texto. En efecto, el lema isidoriano, que deriva de una traduccion latina del De materia medica de Dioscorides tambien conservada en el Pseudo-Dioscorides De herbis femininis, da post partum, pero el manuscrito K, entre otros, omite, como nuestro glosario, la preposicion. El resultado es una sucesion supersessa partum matricem, en la que los dos acusativos pudieron haber sido interpretados, quizas, con el mismo sentido que partum matricis. Remito, para mayores detalles sobre esta posible construccion sintactica, al comentario a Agrest. 8 y Agrest. 143. Cf. PS.-DIOSC. Herb. fem. 12: (Aristolocia) Dicitur quod mulieribus fetis optima sit. Nam decoctio supersessa post partum matricem beneficio uaporis expurgat. huius herbae genera sunt duo: unum quod dicitur longum [quod est masculinum], aliud rotundum.

24. La informacion deriva, a traves de Isidoro, de una traduccion latina del De materia medica de Dioscorides transmitida de manera fragmentaria en algunos manuscritos interpolados del Herbario de Pseudo-Apuleyo. Cf. HOWALD-SIGERIST, 183 (interpol. al cap. 101 pseudoapuleyano): Absintium est omnibus cognitum, cuius probabilius genus est Ponticum, uirtutis acerrimae, feruentis et redarguentis, amarae (= Diosc. mat. med. 3, 23, 1, [TEXTO IRREPRODUCIBLE EN ASCII].

probabilior] El adjetivo probabilis es, en los textos latinos derivados de una fuente griega, la equivalencia o la traduccion del griego aoicrcog o [TEXTO IRREPRODUCIBLE EN ASCII], y, en el caso de los textos de fitoterapia, se empleaba, en concurrencia con optimus, melior y utilis, para hacer referencia a la variedad de la planta mas adecuada para su empleo en medicina. Vease, al respecto, A. WALDE-J. B. HOFFMAN, LEW, II, Heidelberg, 1982 (1.a ed. Heidelberg, 1822), 366. Para otros ejemplos reenvio al texto interpolado en Ps.-Apuleyo 125 (HOWALD-SIGERIST, 216): Petroselinon nascitur in petris, sed est summum ac probabile Macedonicum ... (= ISID. Etym. 17, 11, 2); y Liber Glossarum s. v. <<Murra>> (HEIBERG, 47): Murra ... est enim uiridis adque relucens et uirtutepotior, sed estprobabilis recens et tota unius coloris ... (= Diosc. 1, 64, 3, ... [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII]). El empleo de probabilior en el glosario, en lugar de probabilius, forma utilizada tanto en la interpolacion del Herbario pseudoapuleyano como en las Etimologias de Isidoro, se debe quizas a la adicion en el glosario del termino herba.

29. Boglossus] La justificacion etimologica del fitonimo se basa exclusivamente en la semejanza de forma entre las hojas de la planta y la lengua de bovino, ad modum lingue bubule, no en la cualidad de la aspereza, como parece a primera vista. Los terminos asperrima y ad modum lingue bubule se refieren a cualidades diferentes, segun se desprende de la fuente ultima de Isidoro y, a traves de el, del glosario, que se encuentra en DIOSC. 4, 127: [TEXTO IRREPRODUCIBLE EN ASCII].

33. Buccellatum] Para el sentido del adjetivo, ThLL s.v. <<buccello>> y Mittellateinisches Worterbuch, s. v. <<buccellatus>>. Amiano Marcelino (17, 8, 2) atribuye al termino caracter vulgar: ... XX dierum frumentum, ex eo quod erat in sedibus consumendum, ad usus diuturnitatem excoctum, bucellatum (ut uulgo appellant), umeris imposuit libentium militum .

34. Berbex] La colocacion de la entrada en la serie de la letra B indica que tal grafia era la que mostraba tambien el manuscrito de la fuente (ISID. Etym. 12, 1, 10) utilizado por el glosador. Berbix es la lectura del ms. K isidoriano. La grafia con b se adecua igualmente a la que presenta el adjetivo que introduce la entrada siguiente, Berbecinae carnes (Agrest. 35), en contraste con la forma carnes uerbecinae empleada en Agrest. 155.

uermes] la ficticia relacion etimologica entre berbex y uermes se basa en una pronunciacion vulgar de berbex con confusion de la segunda b con la nasal labial m y con la simplificacion del grupo final ks en s. Es decir, que berbex tendria una pronunciacion vulgar bermes. La confusion b-m esta documentada en otros terminos en la Antiguedad Tardia, en pares como uerbena-uermena, proboscide-promoscide, etc. La etimologia se basa exclusivamente en un juego linguistico, sin relacion alguna con los referentes reales, tal como erroneamente debio de interpretar Andre, a juzgar por su ironica nota a ISID. Etym. 12, 1, 10.

35. Para el empleo del adjetivo digestiuus en lugar de digestibilis, cf. el comentario a Agrest. 2.

38. La redaccion de la presente entrada coincide casi al pie de la letra con la de Agrest. 40, con la unica diferencia de estar referidas a carnes de animales distintos.

41. Caballus ... a cabo] El autor del glosario modifica levemente el texto de Isidoro que le sirve como fuente. El lema isidoriano (Etym. 12, 1, 42) dice lo siguiente:

Caballus antea cabo dictus, propter quod gradiens ungula impressa terram concauat. El orden de palabras en la entrada del glosario resulta particularmente importante por cuanto permite deducir con claridad que su autor utiliza el zoonimo cabus, i, cuya existencia como sinonimo de caballus habia sido puesta en duda y que en fechas recientes fue defendida, si bien con extrema prudencia, por Velazquez Soriano, Isabel, Latine dicitur, vulgo uocant. Aspectos de la lengua escrita y hablada en las obras gramaticales de Isidoro de Sevilla, Logrono, 2003, 422-424).

43. cami id est humile] La etimologia se basa en un juego de palabras entre cami, humus y humile, si bien la referencia a humus no esta explicita, sino que se deduce solo a partir de la relacion cami-humile. Para el empleo de otras etimologias basadas en cami, transcripcion del adverbio griego %a^ai, cf. la justificacion de los fitonimos Camipetos (Agrest. 77), Camimelus (Agrest. 81) y Camitrios (Agrest. 82). Pero en estos ultimos se emplea explicitamente el termino terra (no humus) y se alude a la escasa altura de la planta por otros medios (quod terrae adhaereat, en relacion con Camipetos; y el adjetivo breuis, en referencia a Camimelus y Camitrios).

56. cima] La explicacion deriva, en ultimo termino, del Comentario a la antigua traduccion de los Aforismos hipocraticos (= Lat-A), de donde la toma Isidoro y, finalmente, el glosario. Pero dicha fuente refiere el termino a los atletas que estan en la cima: De crasso enim dicit id est de athletis uel eos qui in cima sunt quia in istis uigens uirtus naturalis et fortes sunt . Ignoramos si la transferencia desde el primer significado, el referido a los atletas, al segundo, el que se refiere a la punta de una planta, es obra de Isidoro o de alguna fuente intermedia por este utilizada. Para mas detalles, FERRACES RODRIGUEZ, Arsenio, <<Isidoro de Sevilla y los textos de medicina>>, Isidorus medicus. Isidoro de Sevilla y los textos de medicina, A Coruna, 2005, 24.

59. Cinnamum] La informacion sobre la planta deriva, Isidoro mediante, de una traduccion latina de Diosc. mat. med. 1, 14, 1-3. Un texto casi identico al isidoriano y al del glosario figura en el Liber Glossarum, s. v. <<Cirmamomum>> (HEIBERG, 19-20).

60. Cyparum ... feruentem] Tanto el glosario como su fuente justifican la etimologia del fitonimo a partir del gr. jrup. Pero se trata de una etimologia implicita, es decir, que se deduce solo de manera indirecta, a partir del empleo del verbo feruere. Los manuscritos de las Etimologias coinciden, tanto en la aparicion del termino en el inicio como en el final de la noticia, en la forma con vocalismo -a- (cyparum), que Andre, por un prejuicio clasicista, corrige en ambos casos en quiperum. El glosario Agrestia et siluestria animalia viene a reforzar la hipotesis de que las formas con vocalismo-a-(cyparum o quiparum) han de ser respetadas y de que, en el caso isidoriano, la correccion en quiperum es una mas entre las intervenciones indebidas del editor frances en el texto del libro 17 de las Etimologias. Para otros ejemplos remito a FERRACES RODRIGUEZ, Arsenio, <<Correcciones indebidas en las Etimologias de Isidoro de Sevilla>>, La Filologia hoy. Actualizacion y perspectivas, I, Madrid, 1999, 649-660.

siue] lectura erronea, en lugar de sibi, originada en la tradicion manuscrita de Isidoro, de donde la toma el autor del glosario.

69. Coriandrum] La informacion no pasa de los Dynamidia pseudohipocraticos a Isidoro, como erroneamente cree Andre en el comentario a ISID. Etym. 17, 11, 7, y de ahi al glosario. Por el contrario, es la version de los Dynamidia conservada en tres manuscritos vaticanos la que hace uso del texto isidoriano. Remito, para el problema, a mis Estudios sobre textos latinos de fitoterapia entre la Antiguedad Tardia y la Alta Edad Media, A Coruna, 1999, 19-95. Isidoro toma los datos de Gargilio Marcial med. 4, cuyo capitulo presenta en la edicion mas reciente (Maire, Brigitte, Gargilius Martialis. Les remedes tires des legumes et des fruits, Paris, 2002) un establecimiento del texto deficiente. Sobre el problema, FERRACES RODRIGUEZ, Arsenio, <<Texto y tradicion indirecta. A proposito de una edicion reciente de Gargilio Marcial>>, Athenaeum 94, 2006, 707-715 (mas concretamente, 711-713).

corian] Variante transmitida por algunos manuscritos de Isidoro, entre ellos K, frente a corion, transcripcion del griego koqiov, otro de los nombres del coriandro, que da el resto de la tradicion isidoriana. El hecho de figurar la lectura corian en varios manuscritos de Isidoro y su perfecta adecuacion al fitonimo coriandrum aconseja mantener la lectura sin correccion.

74. Capillum Veneris] Uno de los nombres del adiantum. La fuente ultima de la informacion, que Andre, en nota a ISID. Etym. 17, 9, 67, no identifica, es una traduccion latina de Diosc. mat. med. 4, 134, que ha dejado huella tambien en una interpolacion al capitulo 47 del Herbario de Pseudo-Apuleyo (HOWALD-SIGERIST, 97): (Callitricum) Nascitur in aquosis locis, uirgulis nigris, lenibus, cum splendore, bipalmis ... Las tres explicaciones etimologicas, que el glosario toma directamente del libro 17 de las Etimologias, se basan en el termino capillus y parten de la descripcion botanica de la planta por Dioscorides (mat. med. 4, 134 RV): [TEXTO IRREPRODUCIBLE EN ASCII].

fluores] El manuscrito da la lectura flores. Atendiendo a la fuente, he optado por la correccion en fluores, si bien no hay que excluir completamente que flores sea la lectura que ha salido de manos del autor. La desaparicion de la u ante o/u es un rasgo frecuente en el latin vulgar y tardio. Cf VAANANEN, Veikko, Introduccion, cit., 87.

75. uascaro] La lectura uascaro, en lugar de uiscarago, es la que dan dos manuscritos de Isidoro, entre ellos K, y de ahi debe de haberla tomado el autor del glosario.

77. Camipetos] La etimologia se funda en dos terminos griegos, el adverbio [TEXTO IRREPRODUCIBLE EN ASCII]; de ahi la precision de que esta tendida por la tierra (quod terre adhereat) y de que tiene el olor del pino (et habeat odorem pini). Vease, a este proposito, el comentario a Agrest. 43.

79. caulis ... qui uulgo dicitur tyrsus] Caulis y tyrsus son dos sinonimos empleados indistintamente en latin para referirse al tallo de las plantas, pero el segundo pertenece al registro vulgar de la lengua, segun atestiguan explicitamente tanto este texto como su fuente, Isidoro de Sevilla, Etym. 17, 10, 3, que a su vez toma el dato de Servio, adAen. 12, 413: caulem autem medium fruticem, qui uulgo thyrsus dicitur. De la pertenencia de los dos terminos a registros linguisticos diferentes dan testimonio dos traducciones latinas del De materia medica de Dioscorides, una conservada parcialmente en el De herbis femininis y otra en las interpolaciones del Herbario pseudoapuleyano. El primer traductor utiliza siempre caulis como traduccion del griego KccuXog; la segunda traduccion, en cambio, mucho mas vulgar, utiliza siempre thyrsus. Remito, para los datos, a FERRACES RODRIGUEZ, Arsenio, Estudios, cit. p. 278.

81-82. Cf. el comentario a Agrest. 43 (Cameli) y a Agrest. 77 (Camipetos).

86. Carenum uinum id est passum] En esta entrada el termino carenum se encuentra glosado por medio de passum. Se trata de dos realidades diferentes, segun atestiguan los textos. Cf. ANTID. AVG. p. 57,4 (Sigerist), carenum autpassum mittis. El primero ([TEXTO IRREPRODUCIBLE EN ASCII]) designa un tipo de vino dulce espesado mediante un proceso de decoccion. Cf. Alphita 1 carenum est uinum coctum ... ad consumptionem duarum partium; el segundo, en cambio, es un vino preparado con uvas pasas. Debe de tratarse de una glosa erronea, si bien resulta dificil establecer si el error se debe al texto del Peri dietis Theodori manejado por el autor del glosario o si se produjo en el propio proceso de transmision de este ultimo.

97. curant (1-2)] Frente a la expresion habitual, uentrem/urinam procurare, este es el unico pasaje del glosario en el que se encuentra el verbo simple, curare. Algunos manuscritos del Peri dietis Theodori, entre ellos el de Vendome, dan tambien la forma sin preverbio. Es probable que curare sea una buena lectura, generada por el autor a partir del empleo de un manuscrito de la fuente que daba el mismo verbo.

101. signatur ita] La entrada se encuentra incompleta. Quizas falta el signo para la dracma, que segun Isidoro (Etym. 16, 25,) era el siguiente: <.

102. Para el salto que el glosario presenta desde el lema de Isidoro relativo a la dracontea (Etym. 17, 9, 35) hasta el que se ocupa de la celidonia (Etym. 17, 9, 36), remito a la p. 103 de este mismo trabajo.

107. Datos similares en Cur. herb. 28, 3, Ad uulnera recentia. (Symfitum) gluttinat. Frusta etiam carnis in caccabo sparsa coagulat.

112. La informacion etimologica deriva, en ultimo termino, de DIOSC. mat. med. 3, 75, a traves de la traduccion latina de la que proceden tambien las interpolaciones del Herbario pseudoapuleyano identificadas por Howald y Sigerist. De esa traduccion toma Isidoro de Sevilla los datos que luego pasaran al glosario. Cf. Diosc. mat. med. 3, 70, 2: [TEXTO IRREPRODUCIBLE EN ASCII]; y Ps.-Apvl. 125 interp. (HOWALD-SIGERIST, 213): Feniculum ... sed ex eius tyrsis siue ex foliis sucus sole persiccatus acuet uisum ... La informacion relativa a las serpientes cuenta con el precedente de Plin. nat. 20, 254 y, sobre todo, de Garg. med. 25, Traditum in libris et serpentes annuam senectutem feniculi gustatione deponere et oculorum caliginem suco eius excludere, que es la fuente de donde toma la informacion Isidoro.

El glosario se muestra muy cercano a ISID. Etym. 17, 11, 4; Feniculum Latini uocant quod eius tirsi seu radicis sucus acuat uisum; cuius uirtus traditur ut serpentes annuam senectutem eius gustu deponant. Las variaciones introducidas por el glosador son minimas: dicitur en lugar de Latini uocant, fertur en lugar de traditur, y, en el plano sintactico, preferencia por una oracion de infinitivo (serpentes ... senectutem) en lugar de una oracion introducida por la conjuncion ut. Ninguna de ellas afecta al contenido. Pero entre el lema, tal como fue editado por Lindsay y por Andre, y la entrada del glosario existe una diferencia mas, que afecta a la propia interpretacion del texto: en lugar de quod eius tirsi seu radicis sucus, el glosario da quod est tirsi seu quod radicis sucus. La variante est en lugar de eius y la introduccion de quod son lecturas del manuscrito K isidoriano, que Andre no menciona en el aparato critico, pero que si recoge Lindsay. La omision de Andre es tanto mas desafortunada cuanto que la redaccion de K no es fortuita. Muy al contrario, debe de tratarse de una alteracion intencional, cuyo resultado final son dos justificaciones etimologicas diferentes para el nombre del feniculum, que recibe este nombre <<porque es solo tallos>> (quod est tyrsi) o bien porque <<el jugo de su raiz agudiza el sentido de la vista>> (quod radicis sucus acuat uisum).

tyrsi] Para el termino tyrsus remito al comentario a Agrest. 79.

senectutem] El termino senectus, y su doblete senecta, se utilizaban para referirse a la piel de la que se desprenden las serpientes en la primavera. Para otros ejemplos del vocablo en el mismo contexto, ISID. Etym. 12, 4, 46 ... Serpentes autem diu uiuere dicuntur, adeo ut deposita uetere tunica senectutem deponere atque in iuuentam redire perhibeantur. Citare igualmente varias recetas de un texto todavia inedito, las Curae quae ex hominibus atque animalibus fiunt, quizas redactadas por los s. V-VI, significativas para conocer el sentido exacto del termino. Tomo los datos de una edicion critica en vias de preparacion: 10,5, Alii dicunt quod senecta serpentis, id est tunica quam se serpens expoliat, cum aceto et aqua calida in lana conclusa et auribus inmissa grauedinem aurium tollit; 59,4, Senectus serpentis, id est tunica quam se expoliat, in corio taurino conclusa et homini alligata spasmo eum tangi non permittit; 62,19: Anguium senectus, id est tunica quam se expoliat, lumbis mulierum alligata faciliores partus facit.

126. uentrem] La fuente, ISID. Etym. 17, 10, 20, da la lectura uenerem. La confusion entre uenerem reprimere y uentrem reprimere era muy frecuente en textos medicos. Vease, al respecto, el comentario de Andre (p. 239) al pasaje isidoriano y a su relacion con el recetario de Gargilio Marcial.

136. poetae] Tal es la lectura tanto del texto de Isidoro, en las mas autorizadas ediciones, como del glosario Agrestia et siluestria animalia. Pero el Liber Glossarum, que hace uso tambien del lema de Isidoro sobre la mandragora, da una lectura diferente, profetae. Y es probable que se trate de una lectura originaria en el texto de Isidoro, posteriormente leida erroneamente por los copistas. Al termino, atestiguado reiteradamente en textos de fitoterapia, entre otros en las listas de fitonimos de Dioscorides y en las del Herbario de Pseudo-Apuleyo, le ha dedicado un articulo en fechas recientes BOSCHERINI, Silvano, <<L'Erbario di Apuleio e le ricette dei profeti>>, Galenos 1, 2007, 113-118. Segun Boscherini, el nombre se referia a la clase sacerdotal egipcia, encargada de la custodia y transmision del saber farmacologico y magico. Una vez confundidos los profetae con los poetae, esta ultima lectura paso desde Isidoro al glosario florentino.

antropomoreos] Se trata de la lectura transmitida por la mayor parte de los manuscritos isidorianos, con la excepcion de W, que da antropomorfeos. La justificacion etimologica que da Isidoro, y con el el glosario florentino--quod habeat radicem formam hominis similantem--, ha llevado a los editores, y particularmente a Andre, a la correccion de antropomoreos en antropomorfon. Pero ello dista de estar claro. Plinio y Dioscorides mencionan para la mandragora el fitonimo morion, que debe ponerse en relacion con el griego ijxooia <<locura>>. En consecuencia, parece preferible la conservacion de la lectura antropomoreos, con el sentido de la planta <<que enloquece al hombre>> y que encaja perfectamente con las propiedades magicas que desde siempre se le atribuian a la mandragora.

Mandragora genera sunt duae] He mantenido el texto tal como ha sido transmitido por el manuscrito, evitando corregir duae en dua, porque la extrana concordancia genera duae, es, con toda probabilidad, consecuencia de la modificacion de la fuente por el autor. Isidoro utiliza el termino species (species sunt duae), que en el glosario es sustituido por genera, sin que el anonimo glosador modifique al mismo tiempo el numeral.

143. Fertur ... abeant] contaminacion de dos estructuras sintacticas diferentes, fertur + infinitivo y fertur ut ... De ahi el subjuntivo habeant, frente al indicativo habent en la fuente. Para otros ejemplos de fertur ut, cf. Agrest. 8 y Agrest. 45; para fertur mas infinitivo, Agrest. 29, Agrest. 112 y Agrest. 114.

uetare] He mantenido la lectura, en apariencia erronea, porque coincide con la que da el ms. K isidoriano. Para el significado de este verbo remito a ISID. Etym. 12, 7, 77 ... quae si aduersae sunt (alites), inebrae dicuntur, quod inhibeant, id est uetent.

tedium uinum habeant] Cf. el comentario a Agrest. 8.

150. refrigerans et stypticus] El texto procede en ultima instancia del Liber pigmentorum o Alfabetum Galieni (s. v. <<Oleum>>) que senala como maravilla del aceite anejo (oleum uetus) el hecho de que, a pesar de tratarse de una sustancia calefactoria, al mezclarlo con rosas, se vuelve refrigeratorio (. et, dum sit res termantica, accepta rosa refrigerans inuenitur). Los terminos refrigerans y stypticus son sinonimos y como tales son empleados en los textos medicos. Pero, en este caso, mientras la fuente ultima emplea unicamente el termino latino, el glosario, como su fuente, el Peri dietis Theodori, utiliza los dos. Es posible que en algun estadio de la transmision el helenismo se haya introducido como glosa al termino latino y posteriormente haya sido incorporado al texto por un copista poco atento.

158. oxizoma] El termino, que resulta de una decurtacion de oxizomena, el participio de [TEXTO IRREPRODUCIBLE EN ASCII], hace referencia a un alimento sazonado con vinagre. La forma inicial, oxizomena, figura todavia en un manuscrito de la fuente, el de Londres, BL, Add. 8928, f. 14v: Oxizomina uero id est qu aceto condiuntur nutriunt competenter sed minus calefaciunt. He mantenido la forma breve, que da la mayor parte de la tradicion del Peri dietis Theodori y que cuenta con otros ejemplos en los textos, por ejemplo, en Apicio. Cf el indice de la edicion de J. ANDRE, Apicius. L'art culinaire, Paris, 1987, 232.

169. Porcellinae garimatiae] El manuscrito da la lectura gamaritie, probable deturpacion del adjetivo garimatiae, que debia de hacer referencia a alimentos preparados con garum de excelente calidad. Para los problemas terminologicos reenvio a FERRACES RODRIGUEZ, Arsenio, <<Un problema de tradicion lexicografica: garimatia-garismatia>>, AION filol.) 32, 2010, 123-130.

Apendice:

Peri dietis Theodori: transcripcion del texto del manuscrito de Vendome, Bibliotheque municipale, 175 (193)

[94r]

INCIPIUNT PER&lt;I&gt; DIETIS TEODORI CAPITULA

I. De frumenti natura II. De tritici uirtute III. De lacte diuerso IIII. De leguminibus V De fabe natura VI. De animalibus uariis VII. De uolatilibus VIII. De piscibus VIIII. De oleribus X. De oui natura XI. De casei natura XII. De uini natura XIII. De aceti natura XIIII. De olei natura XV. De aqu natura XVI. De pomis diuersis XVII. De dulcibus XVIII. De lauacro XVIIII. De uomitu XX. De exercitio

EXPLICIUNT CAPITULA. INCIPIT PROLOGUS cuius supra.

Nos frustra mortalium genus ad regendum nostrorum corporum sanitatem officia ciborum scientia nostra non lateant, ut et salubria appetere, contrario cautius uitare possimus. Huius monitionis quam semper saluti humanc debui, studio eorum soluo (194), quoniam habet hoc bone ualitudinis conscientia, ut delectet nos ratio per quam sani esse possimus.

INCIPIT LIBER.

I. DE FRUMENTI NATURA

1. Ordium natura frigidum est et humectum. Sucus eius, si candidus fuerit, uentrem purgat, corpus infundit. 2. Tesenas pingues et maturas nutrit et infundit et uentrem procurat. Tisina frigida et infrigdat et uentrem constringit. 3. Sucus ex cantabro et leuis est et uentrem procurat. 4. Sucus polento quam greci adfitan appellant infrigdat et uentrem stringit et uires acquirit. 5. Sucus alicc infundit et nutrit et uentrem procurat. 6. Sucus orizc minus infundit et uentrem stringit et uires acquirit et nutrit.

II. DE TRITICI VIRTUTE

I. Tritici uirtus solidior est quam ordei, plus nutrit et sic uentrem stringit. Similiter sucus eius. 2. Panis mundus siccat et uentrem procurat. 3. Panis ex fermento leuior est et uentrem satis procurat. 4. Panis azimus, id est sine fermento, plus nutrit, [94v] minus uentrem producit. 5. Panis de ordeo stringit et infrigidat et uires contenit. 6. Panis de alfitan plus nutrit quam ceteri, sed minus uentrem procurat. 7. Panis de adore, id est frumento, fortis est, nutrit et uentrem minus procurat. 8. Omnis panis qui minus cocet plus nutrit. 9. Panis calidus corpus exiccat. 10. Bucellatus et siccat et corpora extenuat.

II. Panis frigidus minus exsiccat. 12. Pultes ex farina communi nutriunt et uentrem purgant. 13. Pultes ex farina candida plus nutrit et plus uentrem procurant. 14. Pultes ex lacte cocti plus nutriunt et plus uentrem procurant, multo magis si sero fiant. 15. Pultes ex melle et oleo cocti nutriunt quidem, sed ledunt et uentrem non procurant. 16. Silico alice fortiter cocta nutrit, simul et uentrem procurat. Sucus et infundit et infrigidat. 17. Tritici farina recens siccior est et minus uentrem procurat.

III. DE LACTE DIVERSO

1. Lac omne quidem nutritorium est, excepto bubulo, quoniam graue est et digestionem et uentrem stringit. 2. Lac caprinum recens leue est, uentrem purgat. 3. Lac ouillum similiter. 4. Lac equinum magis utilior est. 5. Lac asine plus omnibus superius nutrit et uentrem purgat, sed uires multum acquirit. 6. Lac caninum infantibus magnum est tu&lt;ta&gt;mentum, maxime si ab infante ipsa canis sugatur.

IIII. DE LEGVMINIBUS

1. Lupini calefaciunt et nutriunt et sunt digestibiles et uentrem deducunt. 2. Cicer uentrem et urinam procurant. 3. Pisum et maucum uentrem procurant. 4. Sisama sicca inflationem facit <et uentrem stringit, membra inpinguat. 5. Sisama infusa> non tantum uentrem stringit, sed inflationem et pinguedinem corpori facit. 6. Fasiolum uentrem et urinam procurat. 7. Lenticula stomachum mouet, uentrem stringit. 8. Cicercla uentrem procurat et stomachi inflationem facit. 9. Papauer nigrum uentrem stringit. 10. Papauer album nutrit et uentrem procurat.

V DE FABE NATVRA

1. Faba integra nutrit corpus et uentrem stringit, inflationem facit et flegma desiccat.

2. Faba fracta nutrit et uentrem procurat. Tumoribus oculorum magnum [95r] remedium est.

VI. DE ANIMALIBVS VARIIS

1. Omnium animalium diuersorum agrestia et siluestria sicciora sunt ab his que in domibus nutriuntur. 2. Cetera que uino conziuntur et siccant et nutriunt et calefaciunt. 3. Oxizoma uero nutriunt competenter, sed minus (195) calefaciunt. 4. Carnes uero sale conditas et coctas et corpora desiccant, extenuant et uentrem sufficienter procurant. 5. Bubula fortis est et nimium uentrem stringit et stomachi humores superfluos abstergit et consumit fortitudine et grauitudine sua. 6. Vitulina minus quidem, sed tamen similiter. 7. Caprina leuior est et minus uentrem procurat. 8. Porcina plus nutrit et minus uentrem procurat. 9. Porcellina plus nutrit et minus uentrem procurat. 10. Berbicina ouellina et agnina digestibilia sunt, plus uentrem procurant. 11. Hedina similiter ut caprina. 12. Porcellina garimatia minus nutriunt et uentrem et urinam procurant. 13. Caprearum agrestium maiora sicciora sunt minoribus et uentrem stringunt. 14. Ceruina maior minoribus similiter, sed uentrem stringit. 15. Aprina plus nutrit, plus siccat. 16. Callum plus nutrit et digestibilis est. 17. Leporina plus stringit uentrem, membra desiccat et urinam mouet.

VII. DE VOLATILIBVS

1. Omnia uolatilia natura sicciora sunt quadrupedibus, eo quod neque uesicas ad urinas segregantes concessas habeant neque saliuas immittunt. 2. Fasiarum sicci natura est, uentrem stringit. 3. Pauones similiter. 4. Perdix et turtur sicciores sunt, urinam mouent. 5. Palumbus mansuetus uentrem stringit, plus nutrit. 6. Galline, galli, pullicini, minus sunt sicci, uentrem procurant, nutriunt. 7. Gallini rusticas et anseres humidiores sunt et uentrem procurant. 8. Turdus similiter ut perdix. 9. Ficetula minus siccat, uentrem procurat. 10. Anates, circula, fulica uel buciones humidi sunt et uentrem procurant. 11. Strutionina infundit et uentrem procurat.

VIII. DE PISCIBUS DIVERSIS

1. Piscium natura aliqua sicciora sunt, ut scorpius, conchi[95v]lia, dracon, conlaucus. 2. Omnes asperi semper leuiores sunt et delicati, quia ociosi sunt. 3. Omnis qui fluctibus et tempestatibus ceduntur solidiores carnes habent et sunt digestibiles. 4. Polipus et sepia uidentur esse leues, neque nutriunt neque uentrem procurant, et oculis obscuritatem adiciunt, sed iuscella eorum uentrem deducunt. 5. Murena humidior est et uentrem procurat. 6. Locusta et rubus sicci sunt. 7. Sardena corpus et dentes siccat et urinam procurat. 8. Anguilla grauior est in omnibus. 9. Thinnos siccat, mediocriter uentrem deducit. 10. Lupus uentrem et urinam procurat. 11. Mugiles et solia similiter. 12. Mulus siccior est et urinam procurat. 13. Asellus leuior est et uentrem deducit. 14. Aurata siccior est, uentrem stringit, sed interiora eius uentrem deducunt. 15. Umbra humectat et uentrem procurat. 16. Scilla siccat et urinam procurat. 17. Iginus similiter uentrem soluit. 18. Acernia siccior et urinam procurat. 19. Scaurus et torpedo similiter. 20. Cancri siccant et urinam procurant. 21. Ostree humide sunt, leniter uentrem et urinam procurant.

VIIII. DE OLERIBUS VARIIS

1. Que genera olerum in ore ueluti calidi et boni odoris sensum habent, ut est appium, sinape, erucae, calefaciunt et urinam procurant. 2. Ruta uentrem et urinam procurat. 3. Allium calidum est, flegma et uentrem deponit, inflationem prouocat, oculis contrarium est, et odor eius pro filacterio est collo suspensus. 4. Cepc calidc sunt et oculis utiles sunt. S. Radices utiles sunt et flegma dissoluunt et inflationem procurant. Folia uero eorum omnibus articulis dolentibus imposita prosunt. Quc radix a ieiuno uel post balneum commixta si fuerit, numquam a nullo ueneno potest noceri. 6. Nasturcium calidum est, corpora extenuat et urinc difficultatem facit. i. Anetum calidum est, excalfacit et desiccat et urinam prouocat. S. Ozimum calidum est et uentrem stringit. 9. Beta frigida est, uentrem procurat et iuuat contra uenenum suspic&lt;i&gt;onis. 10. Bletum calefacit et uentrem procurat. 11. Caules calefaciunt et uentrem [96r] procurant. Radices eorum nimis uentrem procurant. li. Cucurbita calefacit, infundit et uentrem deducit. 13. Rappa corpori uaporem (196) mouet et uentrem procurat. 14. Puleium calefacit, uentrem et urinam procurat, partum expellit et nausiam prohibet. 1S. Origanum calefacit et uentrem procurat. 16. Satureia similiter. li. Thimum calefacit et uentrem et urinam procurat et flegma deponit. 18. Malua humida est et uentrem procurat. 19. Cardus calefacit et urinam procurat. iO. Intiba minus calefaciunt, epatis prodest. il. Porri sectiui et lactucc leniter uentrem procurant. ii. Asparagi et urinam et uentrem procurat. 23. Urtice similiter ut asparagi, sed calore suo nimis flegma deducit et dissoluit. 24. Portulaca calefacit et nausiam stringit et dentium oblecatione dissoluit. iS. Bulbi calefaciunt et flegma per uentrem deponunt.

X. DE OVI NATURA

l. Ouum natura humidum et forte est; humidum uero eo quod linem uicem habeat et nutrit eo quod forte est natura, sed animantes. i. Oua sorbilia nutriunt et infundunt et uentrem procurant, sed inflationem faciunt. 3. Oua dura, id est percocta, minus nutriunt et non infundunt, sed uentrem stringunt. 4. Oua cruda plus infundunt et faucibus prosunt et uocem clarificant. S. Oui uitellus efficaciter refrigerare et stringere potest pro anacolima inlinitus.

XI. DE CASEI NATURA

1. Caseum nutrit et ardorem facit et uentrem stringit, eo quod cum coagulat stringatur. i. Coagulatum plus nutrit et minus uentrem stringit. 3. Coagulatum bubulum omnibus tumoribus medetur super impositum, maxime oculis fit et uentrem stringit. 4. Caseum caprinum similiter stringit. S. Bubulum plus ardorem facit, quia siccum est. 6. Caseum ouinum plus nutrit et nimis uentrem stringit, eo quod pingue sit.

XII. DE VINI NATURA

1. Vinum omne natura calidum est. 2. Vina recentia uetustis calidiora sunt, plus nutriunt et uentrem procurant. 3. Vina alba et dulcia nutriunt et urinam procurant. [96v] 4. Vina nigra sanguinem nutriunt, neque uentrem neque urinam procurant, sed et capiti et oculis contraria sunt. S. Vina nimis uetusta corpus siccant et coleram nutriunt et uentrem stringunt. 6. Vinum, maxime si cum modica aqua bibatur, salutem corporis maximum auxilium prestat et urinam procurat. 7. Defritum uinum, id est sapa quc de musto decoquitur, calefacit, infundit et uentrem procurat. 8. Carenum similiter ut defritum. 9. Passum calefacit, siccat et urinam procurat et faucibus medetur. 10. Conditum ex melle calefacit et uentrem procurat. 11. Conditum ex passo similiter, plus tamen humectum stomachum iuuat. 12. Conditum ex mastice stomachum corroborat et refrigerat. <13. Sambucatum et rosatum refrigerat> et uentrem et urinam procurat. 14. Absentiatum stomacho utile est et uentrem procurat et colera mundat. 15. Violatium urinam procurat, lumbricos excludit et stomachum corroborat.

XIII. DE ACETI NATURA

Acetum natura frigidum est; uentrem constringit, eo quod aquatum sit et non nutrit.

XIIII. DE OLEI NATURA

Oleum calidum est et nutritorium est, uentrem procurat, sed accepta rosa refrigerans et stipticus inuenitur.

XV DE AQUE NATURA

1. Aquc omnis natura frigida est et humecta. 2. Aqua que de <lapide> manat et leuior et limpidior est, et uentrem et urinam procurat. Quc de paludibus (197) emanat grauior est. 3. Aqua cocta salutem corporis multum medetur.

XVI. DE POMIS DIVERSIS

1. Poma omnia quc cum seminibus sunt uentrem procurant. 2. Citonia immatura indigestionem faciunt, stomacho uires adducunt et nutriunt. Sucus earum stomachi euersiones procurant et nausiam prohibet. 3. Mespolia, sorba, pera et his similia uentrem constringunt et humorem corporis siccant, maxime si immatura accipiantur. 4. Mala granata afra uentrem stringunt et oculis prosunt. 5. Botrus uuarum calidus est, infundit et uentrem procurat, [97r] maxime si albus sit; immaturus minus (198) calefacit et uentrem stringit. 6. Uua passa ardorem facit et siccat et uentrem procurat. 7. Ficus uirides infundunt et uentrem procurant. 8. Ficus siccus siccant et urinam mouent. 9. Amigdala uiridis nutrit et uentrem procurat; sicca similiter, sed uentrem non procurant. 10. Nuces uirides et siccc similiter ut amigdala. 11. Castanec uentrem purgant, sed inflationem faciunt; coctc inflationem minus faciunt. 12. Nuclei nutriunt, ardorem faciunt, uentrem procurant. 13. Duratina infundit et uentrem <procurat>. 14. Pistatiae nutriunt et uentrem stringunt. 15. Damascenas similiter uentrem stringunt. 16. Vnicina infundunt, sed uentrem non procurant. 17. Cerasea uirides uentrem procurant, sicca uentrem stringunt. 18. Adrinia similiter ut damascenas.

XVII. DE DVLCIBVS

1. Dulcia omnia cum lacte mixta plus nutriunt et uentrem curant, sed capiti contraria sunt, stomacho insuaue est. 2. Dulcia omnia ex oleo cocta nutriunt et uentrem et urinam curant. 3. Dulcia omnia quidem inflationem prestant et digestionem procurant; ieiuno stomacho et post cibos non exhibeantur, mediis uero cibis hominibus debent ministrari. 4. Dactuli nutriunt, uentrem stringunt, sed stomacho contrarii sunt.

Similiter ordinamus de omnibus sanitatis precepta disposita.

XVIII. DE LAVACRO

1. Lauacrum in fluuio corpus infundit et infrigdat. 2. Lauacrum maris salsum aut aquarum sulphurearum aut aluminarum siccant corpus et calefaciunt. 3. Lauacrum uero balnei calidum ieiunum infundit et infrigidat; nimis uero calidum et neruos subuertit et oculis nocet. 4. Lauacrum solum in recente corpora siccare consueuit. 5. Lauacris oleum adhibitum calefacit, infundit et uentrem procurat, maxime si oleum in aqua miscetur.

XVIIII. DE VOMITV

1. Vomitus aliquando corpora infundit et relaxat, aliquando constringit et desiccat.

2. Siquis relaxare corpus aut mollire uentrem uoluerit, post cibum una uel duas [97v] horas interstitium dimittatur, ut omne corpus infundat acceptis dulcibus et humidioribus cibis. Tunc deinde competenter uomitum exerceat. 3. Siquis uero desiccare corpus et uentrem stringere uoluerit, statim post cibum iactare se non differat, priusquam eorum sucus ad inferiora uentris descendat, ita ut tunc uiscidiores et salsiores prius cibis cogantur accipere.

XX. DE EXERCITIO

1. Exercitium nomine uel labor naturaliter corpora siccat et fortia facit, similiter animc prodest et sensus auget. 2. Exercitium leue uel post cibos uel deambulatio corpora desiccat et uentrem pinguescere non permittit. 3. Matutino (199) exercitio uel deambulatio corpora temperat et infundit, capiti multum prodest et oculis et omnibus sensibus, sed et uentrem facilem facit. 4. Post exercitium uero uel laborem mollis deambulatio multum iuuat. Laboris (200) etenim uexationem societatem sui uel molli uel blanda iniectionem retemperat et (5.) exercitium in puluerem corpus infrigidat et tumorem nudis pedibus tollit. Puluis etenim frigidus est. 6. Exercitium cum oleo calefacit corpus. Natura enim olei calida est. Hiemis tempore oleum perunctum corpus nutritorium est et arcendo (201) enim frigore corpus crescere et pinguescere facit.

* Este articulo se enmarca dentro de las lineas de investigacion de los Proyectos FFI2009-11333 (Ministerio de Ciencia e Innovacion) e INCITE08PXIB104153PR (Xunta de Galicia). El estudio introductorio es una version revisada y muy ampliada de un trabajo publicado inicialmente en el volumen Tradicion griega y textos medicos latinos en el periodo presalernitano. Actas del VIII Coloquio Internacional <<Textos medicos latinos antiguos>> (A Coruna, 2-4 septiembre 2004), A Coruna, 2007, pp. 85-103.

(1) La descripcion mas completa del manuscrito es la de Beccaria, Augusto, I codici di medicina del periodo presalernitano (secoli IX, X e XI), Roma, 1956, 281-284.

(2) Beccaria, I codici, cit. n. 1, 281; Collins, Minta, Medieval Herbals. The Illustrative Traditions, London, 2000, 230. En general para la datacion de los manuscritos en escritura beneventana, Loew, Elias A., The Beneventan Script. A History of the South Italian Minuscule, Oxford, 1914. El autor cita el manuscrito 73.41, pero nada dice sobre la diferencia entre el cuaternion inicial y los restantes.

(3) Beccaria, I codici, cit. n. 1, 281-284; Maggiulli, Gigliola,-Buffa Giolito, Franca L'altro Apuleio. Problemi aperti per una nuova edizione dell'Herbarius, Napoli, 1996, 95-176; Collins, Medieval Herbals, cit. n. 2, 180-183 y 230 (n. 143).

(4) Sudhoff, Karl, <<Diaeta Theodori>>, Archiv fur Geschichte der Medizin 8, 1915, 377- 403. Para Isidoro de Sevilla utilizo, a excepcion de los libros 12 y 17, la unica edicion completa del texto, Lindsay, Wallace M., Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum siue Originum libri XX, I-II, Oxford, 1911 (reimpr. Oxford, 1990). Las citas de los libros 12 y 17, en cambio, seran extraidas de las ediciones siguientes: AndrE, Jacques, Isidorus Hispalensis. Etymologiae XII, Paris, 1986; Id., Isidorus Hispalensis. Etymologiae XVII, Paris, 1981.

(5) Bituline es, por ejemplo, la lectura de un autorizado manuscrito del Peri dietis Theodori, el de Londres, British Library, Add. 8928, s. xi, f. 14v.

(6) Cf., por ejemplo, las entradas sobre la Anguilla (Agrest. 8) y sobre el Acetum (Agrest. 15), o las series Berbex-Berbecinae carnes (Agrest. 34-35), Caper-Caprinae carnes-Caprearum agrestium (Agrest. 36-38), Frigidus-Frigiditas (Agrest. 117-118), Gallina-Gallus (Agrest. 121-122), Lactuca-Lac-Lactucae (Agrest. 127129. En todas ellas el autor del glosario agrupa las voces derivadas de una misma raiz.

(7) Para la colocacion de la serie bubule carnes-buctiones-bulbi-buccellatum despues de la voz boglossus, y no en el inicio de la serie de la B, debe ser tenido en cuenta el hecho de, salvada la descolocacion de las voces Absintiatum y Congri pisces, la voz boglossus figura al final de folio (2v) y la serie mencionada da inicio a un folio (5v).

(8) Observese que, aunque mas extensa, la voz Lac (Agrest. 128) presenta la misma estructura: en primer lugar, una noticia sobre las propiedades de la leche en general y a continuacion las noticias sobre la leche obtenida de cada uno de los animales (lac bubulum, lac caprinum et ouillum, equinum lac, asininum lac, caninum lac).

(9) La configuracion de la entrada sobre el Nardus debia de mostrar una configuracion similar a la del Costum (Agrest. 70), donde, en paralelo con la fuente, ISID. Etym. 17, 9, 4, se mencionan sucesivamente tres tipos dentro de la misma planta, entre ellos el indicum.

(10) El manuscrito se encuentra deteriorado en el angulo superior izquierdo del folio, siendo las palabras siluestria animalia las primeras que pueden leerse y que en apariencia introducirian una noticia que no se ajustaria al orden alfabetico. Pero la Diaeta Theodori o Peri dietis Theodori, fuente del pasaje, permite completar la parte inicial con los terminos agrestia et, lo cual indica que la entrada esta colocada en el lugar que le corresponde alfabeticamente.

(11) Sudhoff, <<Diaeta Theodori>>, cit. n. 4; Lindsay, Isidori Hispalensis episcopi, cit. n. 4. En general, para las referencias sobre ediciones de los textos remito a Sabbah, Guy,-CoRSETTl, Pierre-Paul,- FISCHER, KlausDietrich, Bibliographie des textes medicaux latins. Antiquite et haut Moyen Age, Saint-Etienne, 1987 (= BTML), y al suplemento publicado por Fischer, Klaus-Dietrich, BTML. Premier supplement 1986-1999, Saint-Etienne, 2000. A las alli resenadas hay que anadir, en el caso del Peri dietis Theodori (mas conocido como Dieta Theodori) la transcripcion del texto del manuscrito de Montecassino, Biblioteca dell'Abbazia, V 69, efectuada por Avagliano, Faustino, De cibis dal Codice Cassinese 69 (IX secolo), Milano, 1990. Dadas las deficiencias de la edicion publicada por Sudhoff, en el presente trabajo utilizo la transcripcion del texto que he realizado a partir del manuscrito de Vendome 175 y que figura en el apendice de este trabajo. La numeracion de capitulos y parrafos tiene validez solo a efectos del presente articulo.

(12) Aunque el texto es un Pseudo-Teodoro Prisciano, la atribucion a este autor africano se debe, quiza, a que el prologo es una imitacion de los Euporista de Teodoro tal como, con razon, habia senalado ya Rose, Valentin, Theodori Prisciani Euporiston libri III cum physicorum fragmento et additamentis Pseudo-Theodoreis, Leipzig, 1894, XXI.

(13) Mas detalles sobre las fuentes de la version expandida en Ferraces Rodriguez, Arsenio, <<Oribasiana>>, La transmision de la ciencia desde la Antiguedad al Renacimiento. Edicion a cargo de M. T. Santamaria Hernandez, Cuenca, 2008, 71-95.

(14) Porzig, Walter, <<Die Rezensionen der Etymologiae des Isidorus von Sevilla>>, Hermes 72, 1937, 129170; Reydellet, Marc, <<La diffusion des 'Origines' d'Isidore de Seville au haut Moyen Age>>, MEFRA 78, 1966, 383-437; Diaz y Diaz, Manuel C., Los capitulos sobre los metales de las Etimologias de Isidoro de Sevilla, Leon, 1970; Id., <<Introduccion general>> a la edicion bilingue de las Etimologias por J. Oroz y M. A. Marcos Casquero, vol. I, Madrid, 1982, 200-211; Codoner Merino, Carmen, <<Los tituli en las Etymologiae. Aportaciones al estudio de la transmision del texto>>, Actas del I Congreso Nacional de Latin Medieval (Leon, 1-4 Diciembre de 1993), Leon, 1995, 29-46; Ead., Introduccion al libro Xde las Etymologiae: su lugar dentro de esta obra, su valor como diccionario, Logrono, 2002.

(15) Bischoff, Bernhard, <<Die europaische Verbreitung der Werke Isidors von Sevilla>>, Isidoriana. Estudios sobre San Isidoro de Sevilla en el XIV centenario de su nacimiento, Leon, 1961, 317-344 (reimpr. en Mittelalterliche Studien, I, Stuttgart, 1966, 171-194), especificamente 322; Diaz y Diaz, <<Introduccion general>>, cit. n. 14, 200-211.

(16) En este caso la divergencia entre iucundiorem y iucundior est se explica perfectamente a traves de una abreviatura iucundiore.

(17) Para otros ejemplos, cf. Agrest. 93 e ISID. Etym. 17, 7, 33; Agrest. 146 e ISID. Etym. 17, 7, 50.

(18) Para Euquerio utilizo la edicion Sancii Eucherii Lugdunensis Formulae spiritalis intellegentiae. Instructionum libri duo. Passio Agaunensium Martyrum. Epistula de laude heremi. Recensuit et commentario critico instruxit Carolus Wotke, Pragae-Vindobonae-Lipsiae, 1894 (CSEL XXXI). El texto de los Indicia ualitudinum fue publicado primero, parcialmente, por Kuhlewein, H., <<Beitrage zur Geschichte und Beurtheilung der hippokratischen Schriften>>, Philologus 42, 1884, 119-133 (edicion en 123), a partir de los manuscritos de Montecassino, V 69 y V 97; y, mas recientemente, en edicion completa, por Avagliano, Faustino, <<Codex Casinensis 69: Anonymi Varia Excerpta Medica (Saec. IX)>>, American Journal of Nephrology 14, 1994, 494-495.

(19) Maioli, G., <<Ramenta patristica 31: Eucheriana (4). Un nuovo codice>>, Ephemerides Carmeliticae Roma 32, 1981, 445-520; Goetz, CGL, IV, p. IX, senala glosas de la obra de Euquerio en el ms. de Montecassino, 439; para la existencia de una antologia del libro II de las Instructiones en area lombarda, Ferrari, Mirella, <<Centri di trasmissione: Monza, Pavia, Milano, Bobbio>>, La cultura antica nell'Occidente latino dal VII all'xi secolo, Spoleto, 1975, 303-320 (sobre la cuestion, 306); Villa, C. <<Uno schedario di Paolo Diacono. Festo e Grauso di Ceneda>>, Italia Medioevale e Umanistica 17, 1984, 56-80 (particularmente, p. 65, n. 30). Que el fragmento de Euquerio pudo haber figurado en el texto isidoriano se desprende de la entrada del Liber Glossarum sobre la mandragora, que ha sido tomada de las Etimologias de Isidoro, pero comprende tambien el fragmento de Euquerio.

(20) He tratado siempre como una noticia unica aquellos casos en que dos pericopas de una misma fuente o de fuentes distintas tenian un mismo referente real.

(21) Se trata de Agrest. 168, Porcinas carnes plus nutriunt et minus uentrem procurant. Porcillina similiter ut porcina. El texto ha sido tomado de PDiet. 6, 8-9, Porcina plus nutrit et minus uentrem procurat. Porcellina plus nutrit et minus uentrem procurat. En realidad, la remision similiter ut porcina dice exactamente lo contrario de la fuente, segun la cual la segunda de las carnes citadas (porcellina) minus nutrit et plus uentrem procurat. No sabemos si la contraposicion, en este punto, entre la doctrina de la fuente y la del glosario se debe a una intervencion voluntaria del glosador, a que el manuscrito de la fuente que tenia a su disposicion presentaba un intercambio de los adverbios plus y minus o simplemente a descuido del autor.

(22) En la entrada sobre el Dactilus (Agrest. 96) confluyen extractos elaborados a partir de dos lemas de las Etimologias cuya voz inicial se enmarca dentro de la serie de la P, Peonia y Palma (Etym. 17, 9, 48 y Etym. 17, 7, 1, respectivamente). Es obligado concluir, por tanto, que el autor del glosario tuvo que redactar la voz sobre el dactilus, en una primera fase, y situarla en la serie de la D, en una segunda fase. Todo ello en el supuesto nada improbable de que en este caso no este operando sobre un extracto isidoriano y no sobre el texto completo.

(23) Bischoff, Bernhard, <<Die europaische Verbreitung>>, cit. n. 15, p. 322; Lindsay, Wallace M., Notae latinae, Cambridge, 1915 (reimpr. Hildesheim, 1963), p. 492. Para una vision general de la transmision manuscrita isidoriana, Diaz y Diaz, Manuel C., <<Introduccion general>>, cit. n. 14, pp. 200-211.

(24) En el caso de la entrada relativa a las Pira he preferido respetar el lugar que ocupa en el manuscrito, entre las que se ocupan del Glaucus piscis (122) y de la Lapacia herba (124), en vez de situarla en un lugar, siempre arbitrario, dentro de la serie de la P.

(25) berbecenae F.

(26) Voces 3-33 post siccum est (u. 44) transp. F.

(27) minus] nimis F

(28) Alfito F.

(29) angues (-s eras.) F.

(30) Adoree F.

(31) fortis frumenti transp. F.

(32) Adrima F.

(33) aqu[equivalent to] F.

(34) in in ras. exhibet F.

(35) aqu[equivalent to]tum F.

(36) iocundi F.

(37) Albols aqus F.

(38) -n-in ras. exhibet F.

(39) butrorum F.

(40) pr.-e-in ras. habet F.

(41) folias (-s in ras.) F.

(42) bonum F.

(43) suaui-ex suabi-corr. F.

(44) Absintiatum] A-in ras. exhibet F.

(45) uinum]-m in ras. F.

(46) Bitulinae] Vituline ex Bituline corr. F.

(47) bobis F

(48) Voces 30-33 (bubulae carnes-buctiones-bulbi-buccellatum) ante u. 97 (congri pisces) transp. F.

(49) humidi] humides F.

(50) corpore F.

(51) pruritum (-m eras.) F.

(52) Berbecene F.

(53) a suppl. (post dicuntur ras. unius litt. exhibet F).

(54) uel suppl. (post carpendis ras. plurium litt. exhibet F).

(55) extringunt (ex-in ras.) F.

(56) in sale cocte corr. male capree F.

(57) Cauallus F.

(58) cauo F.

(59) camus F

(60) coagolo F

(61) pinguis F

(62) uideant (-nt in ras.) F.

(63) de qua stulti] destuti (qua s. l. add.) F

(64) portendere F

(65) Veneria dicebatur] ueneni adicebatur F.

(66) abis (-b-in ras.) F.

(67) ospitio F.

(68) cotirnice F.

(69) cicaniae] cinee F.

(70) agmine F.

(71) cornecis F.

(72) utaredis F.

(73) procons sint F

(74) coni fere F.

(75) latat F.

(76) ieniculatos F.

(77) capillos F.

(78) eruarum (pr.-u-in ras.) F.

(79) aliut F.

(80) colore] colere F.

(81) tri[equivalent to]anguli F.

(82) lege sibi.

(83) continguis (alt.-n-in ras.) F.

(84) zinzeber F.

(85) di cunt F.

(86) erua F

(87) poma (-a in ras.,-um s. l.) F

(88) humiles F.

(89) indiiestione F.

(90) uinum F.

(91) retderet F.

(92) nascendis F.

(93) post melius ras. trium litt. exhibet F.

(94) lebe ex leue corr. F.

(95) iocundior F.

(96) acrum F.

(97) coloquintidis (-id-in ras.) F.

(98) terrem F.

(99) usuaris F.

(100) capillo (-um s. l add.) F

(101) nigris lenibus] nigris et lenibus (et in ras.) F.

(102) erba ex erua corr. F

(103) gignat] gignant (-n-alt. in ras.) FF

(104) erent ex erant corr. IF

(105) egrestis F.

(106) ieneraliter F.

(107) eruarum F

(108) quot F.

(109) uirtutes F.

(110) ienuculatus F.

(111) modis F.

(112) scissibilis] scisciuilis F

(113) sibe F.

(114) nimis F.

(115) certe F.

(116) Cerauniae uuae] cerahunie que F.

(117) drios igron] drosio aron F.

(118) iocondior F.

(119) Voc. 94 post u. 96 transp. F.

(120) quam F.

(121) longe F.

(122) miroualani F.

(123) stomachi F.

(114) erua F

(115) signatus F.

(116) draconis ex dratonis corr. F.

(117) Eliotrofium F.

(118) solestitio F

(119) erua F

(130) sit ignitae] sidignite F.

(131) ciuo F.

(132) mobeat F.

(133) abiecta F.

(134) quoqui F.

(135) siccad F.

(136) manibus F.

(137) faua F.

(138) est s. l. exhibet F.

(139) ciuum F.

(140) infindunt F.

(141) mobent F.

(142) ud F.

(143) aristologiae F.

(144) quia]-a s. l. exhibet F.

(145) nutrimus F.

(146) bibimus ex uibimus corr. F.

(147) maiis F.

(148) cane F.

(149) uenterm F.

(150) pisces F

(151) Lucusta F

(152) sulfureasrum F

(153) calefacit (-un-s. l.) F

(154) ualnei F.

(155) geiunum F.

(156) fundit (in-s. l.) F.

(157) frigdat (in-s. I.) F.

(158) adiuitum F.

(159) oleo (-um s. l. add.) F.

(160) Voces 136-148 post u. 173 transp. F.

(161) madiani F.

(162) am[equivalent to]mixta F.

(163) ienera F.

(164) ienerans F.

(165) ienus F.

(166) poponi F.

(167) malba F.

(168) apo tui malassin] apotui malexin F.

(169) scorpioribus F.

(170) innatura F.

(171) Mululis F

(172) negatus F.

(173) nutine F.

(174) fumum F.

(175) oderissimum F.

(176) arces F.

(177) calidus F.

(178) estyptycus F

(179) Ortiee FF

(180) humides F.

(181) Oui (-um s. l.) F.

(182) humidum] humidis F.

(183) et F.

(184) nature F.

(185) id est] idem F.

(186) uitellum F.

(187) aluum F.

(188) perdis F.

(189) mobet F.

(190) gamaritie F.

(191) sectibi F.

(192) extringit F.

(193) Me he limitado a transcribir el texto del manuscrito, numerando los parrafos, salvo en PDiet. 4, 4-5 y il, 13 en que el manuscrito presenta una laguna. En estos dos pasajes he llenado el vacio textual, de extension muy reducida, con auxilio del manuscrito de Bruxelles, Bibliotheque Royale, 1341-50. He corregido tambien algunos terminos fuertemente deturpados, para facilitar su comprension. En todos los casos he dejado constancia de la enmienda en las notas.

(194) soluo corr. salvo V.

(195) sed minus corr. sedinus (minus s. l. add.) V.

(196) corpori uaporem corr. coriualore V

(197) paludibus corr. pulutibus V

(198) minus corr. uinum V.

(199) matutino corr. matutione V

(200) laboris corr. laupris V.

(201) arcendo corr. aroendo V.

Arsenio Ferraces Rodriguez

Universidade da Coruna

ferraces@udc.es
COPYRIGHT 2010 Ediciones Universidad de Salamanca
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:p. 113-144
Author:Rodriguez, Arsenio Ferraces
Publication:Voces
Date:Jan 1, 2010
Words:14157
Previous Article:The glossary Agresia et siluestria animalia (Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. 73.41, fol. 1v-8v). A study, critical edition and...
Next Article:Towards a new constitution of the text of the Liber glossarum/Per una nuova costituzione del testo del Liber glossarvm.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters