Printer Friendly

The expression and practical use of the negative in French technical texts/Neiginio raiska ir vartojimo praktika prancuziskame techniniame tekste.

Ivadas

Specialybes kalba yra leksiniu ir sintaksiniu elementu visuma, ju sistemos organizavimas, sintaksiniai leksiniu elementu rysiai. Leksikos funkcija sietina su kalbos elementu telkimu i sistema. Pasitelkus sistemini metoda, galima identifikuoti situacija ir paciam pasijusti toje situacijoje. Tai yra, anot prancuzu specialybes (profesines) kalbos mokslininku, "realistinis metodas", kuris rekomenduoja atsizvelgti i didaktikos zinias, publikos specifiskuma, jos kalbines veiklos poreikius ir aplinka (Balmet, Legge 1992: 35). Mokomaja (edukacine) situacija autoriai siulo suvokti kaip sistema, t. y. visuma, kurios sudetingumo laipsnis yra didesnis negu ja sudarancios dalys. Metodas apibreziamas kaip mokymo budu visuma, sistema konkreciam tikslui pasiekti (Sernas 2006: 133). Pripazistama terminijos, kaip mokslo kalbos sudetines dalies, svarba, taciau jos terminologinis aspektas nelaikomas esminiu bruozu. Svarbesnis yra mokslinis stilius, kuriame gausu bendrosios mokslo leksikos, specifiniu zodziu junginiu, parenkamos ne tik nepaprastai ivairios kalbines priemones, jam taip pat labai budingas ju sistemiskumas, neterminologiniu zodziu specifika (Phal 1965: 27-45). Kiti autoriai (Lerat 1995: 62) mano, kad terminija galima puikiausiai (par excellence) apibudinti kaip specialybes (techniniam) tekstui budinga medziaga, kitaip sakant, skiriamasis techninio teksto bruozas ir yra terminija. Kadangi skiriasi komunikacijos akto dalyviu zinios, gyvenimo patirtis, mastymas, lietuviu kalbininkai taip pat siulo ismokyti sisteminiu tam tikro mokslo pagrindu (Kaulakiene 2007: 41), sisteminti kalbine medziaga (Sernas 2006: 126), atsizvelgti i kalbos leksine, gramatine, darybos sistema (Kazlauskiene ir kt. 2006: 211).

Issamus, teisingas supratimas neatsiejamas nuo teorijos patikrinimo praktikoje. Teorija ir praktika ar praktiniai pavyzdziai leidzia lengviau isiminti informacija. Todel kalbininkai, pedagogai vis nuodugniau tiria kalbos reiskiniu struktura ir vartosena kontekste, t. y. konkreciai realizuojant kalba. Gerokai didesnes galimybes susipazinti su rasytine, o ne su zodine techniku kalba, tad praktines kalbos zinios gaunamos is rasytiniu darbu. Pastaruoju metu daugiau demesio skiriama ne apskritai kalbos funkcijai, bet kalbos elementu paskirciai, t. y. kalbos vienetams ir aplinkai, kurioje jie funkcionuoja, kalbos elementu paskirties ir semantikos santykiui. Mokant turinio supratimo mastymo procese, kitaip sakant, mokant suprasti tai, kas perskaityta, butina isskirti keleta skaitymo pakopu, paskui jas atitinkamai apdoroti: strukturu atpazinimo, ju rysiu su kontekstu interpretacijos, medziagos isdestymo logikos, kritinio skaitanciojo poziurio ([TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] 1980: 272-280). Didziausias demesys skiriamas leksiniu-gramatiniu konstrukciju suvokimo aspektui, orientacijai tekste, prasminei teksto analizei, strukturinei-prasminei vienybei, kai sintaksine dalis (sintaksines konstrukcijos) parenkama kaip semantines dalies palaikymo priemone.

Viena is daugelio sintaksiniu konstrukciju yra neiginio raiska--ne tik veiksmazodzio, kaip svarbiausio sakinio vieneto, bet ir kitu sakinio bei kalbos daliu. Straipsnio tyrimo objektas yra prancuzisku ivairiu specialybiu tekstu neigimo savokos ir vartosenos analize. Tyrimo tikslas--isanalizuoti ir apibendrinti ivairius neiginio aspektus. Naudojami sie tyrimo metodai: studijuoti individualaus skaitymo tekstai, stebetas studentu skaitymas ir supratimas, nustatytos daugiausia sunkumu keliancios sintaksines ir leksines neiginio formos.

Tiriamojo darbo analize

Kiekvienas tekstas pasizymi dvieju tarpusavyje susijusiu strukturu vienybe: isorines--strukturinio-kompozicinio teksto organizavimo ir vidines --issamiosios teksto puses, reiskiancios jo prasmini organizavima. Teksto elementai sieja (jungia) viso teksto isorine ir vidine struktura. Kalbines priemones atlieka teksto elementu rysi turinio prasme ([TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] 1981: 16-17).

Leksiniu elementu--termino, kaip skiriamojo techninio teksto vieneto, specifines bendrosios mokslo leksikos ir bendrines kalbos zodziu--pasirinkima ir organizavima lemia sintaksiniai rysiai, del kuriu neformalus ju semantinis laukas igauna tikraja reiksme, kaip teigia prancuzu kalbininkai G. Vinjeris ir A. Martenas ([TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] 1981: 58-59).

Viena is placiai vartojamu sintaksiniu konstrukciju yra neiginys. Gramatikos poziuriu terminas neiginys yra ir semantinis reiskinys, ir leksines bei gramatines formos, kuriomis jis realizuojamas. Logikos poziuriu, neiginio vartojimas invertuoja (apvercia) tiesos prasme. Kitaip sakant, kalbetojas, priskirdamas neigiama reiksme sakinio turiniui, teigia jo neatitikima realybei, atmeta teigini ar priestarauja faktui ar minciai (Riegel et al. 1999: 410).

Loginis ir kalbinis neiginiai nesutampa, o sio nesutapimo aiskinimas susiduria su tam tikrais sunkumais: kalbos neiginyje nelengva surasti loginio neiginio atitikmeni. Atzvalga i ivairiu tipu tarpusavio santykius tarp gramatiniu ir leksiniu kategoriju padeda iveikti siuos sunkumus (Stuogys 2007a: 63).

Neiginio kategorija yra daugialype savo leksinemis ir gramatinemis apraiskomis, morfologinemis raiskos priemonemis. Bet kokiame techniniame tekste yra gramatiskai ivairiai iformintu ir su skirtingais leksiniais niuansais sakiniu. Kai kurie autoriai (Riegel et al. 1999: 411) neiginio raiska skiria pagal dvi dimensijas: gramatine ir leksine. Prancuzu kalboje neigiamam posakiui budingi neigiami zodziai, tradiciskai analizuojami kaip prieveiksmiai: ne ... pas, reciau ne ... point, bet is tikruju jie smarkiai skiriasi nuo kitu prieveiksmiu. Taip pat kitoms gramatinems kategorijoms priklausantys zodziai: ivardziai personne, rien, prieveiksmiai jamais, nulle part, determinantai aucun, nul. Kai kurie kalbininkai (Grevisse 1964: 842) tikraisiais (a proprement dire) neigimo prieveiksmiais vadina nekirciuota forma ne ir kirciuota forma non, o kiti--aucun, personne, rien, jamais, etc., veliau igavusia neigiamos minties raiska. Ne vartojamas tik su veiksmazodziais (visada pries veiksmazodi). Paprastai po veiksmazodzio vartojama pas, point arba kitas neigiamas zodis, o kartais sustiprinama zodziais du tout, pries bendrati abu iskart (i lietuviu kalba verciama salutiniu sakiniu). Ne ... pas yra pats neutraliausias neiginys, ne ... point neigia stipriau, ne ... plus zymi veiksmo nutrukima, laiko sekos nutraukima, isskiriant pries tai ir po to, ne ... guere atitinka ne ... pas beaucoup, t. y. nelabai, ne ... nullement neigia visiskai, t. y. jokiu budu (Steinberg 1962: 289-295).
  Les avions de combat actuels ne volent
  guere plus vite que leurs predecesseurs des
  annees 1970--skraido nedaug greiciau.

  Au client ensuite de s'assurer de ne pas
  avoir oublie sa carte de credit--kad neuzmirso.

  Des vitesses en service pauvant aller de
  350 a 400 km/h ne sont donc nullement
  illusoires.

  Le multimedia n'est deja plus une fiction--jau
  nebera, jau nebe.


Non vartojimas yra platesnis: a) atsakymuose ir kitur jis turi reiksme sakinio, neigiamai zymincio minti, sakini, zodi ar zodziu grupe; b) jis yra neigiamas priesdelis pries kai kuriuos daiktavardzius, su kuriais jungiamas bruksneliu, arba pries budvardzius, prieveiksmius, kai kuriuos prielinksnius ir rasomas atskirai; c) vartojamas pries arba po neigiamo sakinio sustiprina jo pobudi; d) kai kada sustiprinamas kitais neigiamais zodziais et non, mais non, non vraiment, non pas; e) non plus yra vartojamas kaip aussi atitikmuo neigiamame sakinyje, kai susidaro palyginimas ir mintis sustoja prie neigiamo fakto arba paneigiamas faktas, bet ne su veiksmazodziu, ou ... non gali zymeti alternatyva (Grevisse 1964: 806, 844). Stai keletas pavyzdziu is konkreciu individualaus skaitymo techniniu tekstu:
  Le seuil de non-imposition est tres eleve
  La liberte decrire en tant qu'auter et non
  pas en tant qu'Africain.

  Il est considere comme un document preparatoire
  a une decision administrative, donc
  non communicable.

  Le moteur a ete place verticalement a
  l'avant du chassis, ce qui permit le parallelisme
  du villebrequin avec la longueur de la
  voiture et non plus avec les essieux.


Neigiamu zodziu padetis nebutinai nurodo, i ka jie nukreipti. Neiginio kryptis (atstumas) ne visada yra vienoda. Paprastai skiriamas visiskasis arba dalinis neiginys. Visiskasis neiginys, skirtas visam sakiniui, reiskiamas ne ... pas/ point. Jis atitinka logini neigini ir priestarauja teigiamam sakiniui, bet gali sukelti ivairias interpretacijas. Dalinis neiginys, susijes tik su viena sakinio dalimi, reiskiamas ne ir neigiamu zodziu ar determinantu, turinciu teigiama atitikmeni personne/quelqu'un, rien/quelque chose, aucun/un, des, plusieurs, jamais/toujours, parfois, nulle part/quelque part, partout. Antrieji neiginio elementai nurodo nulini kieki, nebuvima, neigia laika, vieta ar nominaliosios grupes referento buvima. Dalinio neiginio zodziai priklauso trims kategorijoms: prieveiksmiams (neigimas laiko ir erdves atzvilgiu), ivardziams ir nezymimiesiems determinantams, su kuriais sudaromos nominaliosios grupes (Riegel et al. 1999: 412). Stai keletas pavyzdziu:
  L'avantage du statoreacteur par rapport
  au turboreactor est de ne posseder aucune
  piece tournante.

  Cette France du terroir n'a jamais empeche
  l'innovation industrielle.

  Rien ne sert de savoir aller dans l'espace si
  l'on ne possede pas les moyens dy accomplir
  des taches.

  Personne ne contestait fondamentalement
  le modele social.


Dvigubasis, arba kauptinis, neigimas duoda teigini, sustiprinta arba susvelninta, ir abu neiginiai panaikina vienas kita (galima palyginti su dviem minusais, kurie duoda pliusa). Taciau galimas dvieju ar net triju dalinio neiginio zodziu vartojimas, norint patikslinti ivairias galimybes, tada neiginiai sustiprina vienas kita, nesvarbu, kokios jie butu prigimties. Pavyzdziui:
  Le solide heritage de formalion aux mathematiques
  n'est pas pour rien dans ces
  succes (yra niekuo detas).

  Cette mutation en cours n'est pas sans en
  evoquer une autre, beaucoup plus ancienne:
  l'invention de l'imprimerie (nera tokia, kad
  nesukeltu = sukelia).

  On ne veut plus de l'ancien modele, non
  sans raison (ne be priezasties = tam yra
  priezastis).

  Si la France est bien placee sur le secteur des
  materiaux tels que les ciments et les verres,
  elle ne demerite pas dans le domaine des
  aciers (nera be nuopelnu = turi nuopelnu).


Kiekio (kiekybes) determinantai gali sukelti interpretacijos problemu. Zinoma, sios konstrukcijos visada yra teigiamo sakinio visiskas paneigimas, bet neiginio kiekybes elementu issidestymo tvarka lemia dvejopa supratima. Kai determinantas eina pries neigini, neiginio poveikis veiksmazodzio grupei sumazeja. Bet kai kiekio determinantas eina po neiginio, jis yra paneigiamas, atsiveria kitos galimybes (Riegel et al. 1999: 423). Determinantas tout, vartojamas kaip teiginys ir atliekantis veiksnio funkcija, neigiamame sakinyje igauna neigiama reiksme (determinanto paneigimas). Tout ce qui reluit n'est pas l'or. Norint paneigti kita sakinio dali, vartojama pabrezimo konstrukcija ce n'est pas ... qui/que (Steinberg 1962: 294-295).
  Specialisee dans les materiaux verriers,
  l'entreprise Saint-Gobain n'est pas moins
  innovante--nera maziau naujoviska = yra
  ne maziau naujoviska.

  La position des termes negatis n'indique
  pas forcement sur quoi ils portent--nenurodo
  butinai = nebutinai nurodo.


Kai kurie neigiami zodziai gali vieni, be antrosios dalelytes, reiksti neigini--nominaliuose arba eliptiniuose sakiniuose be veiksmazodzio arba kai kuriais kitais atvejais. Dazniausiai tai yra ne su veiksmazodziais pouvoir, savoir, cesser, priezodziuose ar sustabarejusiuose posakiuose, lyginamuosiuose sakiniuose po autre, plus, moins ir kt., kai palyginimas zymi nelygybe (tai vadinamasis ne expletif, nei semantiskai, nei sintaksiskai nebutinas ir neturi neiginio reiksmes). Kiti neiginio elementai taip pat. Sisteminis frazeologiniu junginiu sisteminis pobudis atsirado pagal tam tikrus desningumus, del kuriu susidare nekintamais rysiais susietu vienetu sandara. Ne visiems veiksmazodziams budingas vienodas aktyvumas: pasizymintieji dideliu dazniu vartojami retai arba beveik nevartojami, dazniau vartojami nepriklausantieji pagrindiniam leksikos fondui ir sangraziniai veiksmazodziai ([TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] 1987: 35). Manoma, kad mokslo kalboje nederetu vartoti zodziu neiprastomis reiksmemis, bet individuali kalbos vartosena pasizymi ir stiliaus figuromis, ir frazeologiniais posakiais, kad pagyvintu kalba, suteiktu jai vaizdingumo ir israiskingumo (Katalynaite, Dubikaltyte-Raugaliene 2008: 47-56). Pavyzdziui:
  Il n'emepeche que la necessite de maitriser
  certaines filieres techniques a incite plusieurs
  firmes a se donner des moyens autonomes
  de recherche.

  Qui ne s'est offusque de voir trainer des
  emballages en plastique en pleine nature.
  Le concept lui-meme n'a cesse de s'etendre
  a d'autres domaines des renforcements de
  sols.


Is kitu neiginio dalelyciu problemiskiausia yra plus. Galbut todel, kad zodis labai daugiareiksmis: plus--prieveiksmis, aukstesnysis beaucoup laipsnis labiau, daugiau, le plus--auksciausiasis laipsnis labiausiai, daugiausiai, de plus, en plus--dar, be to, taip pat, non plus--aussi atitikmuo neigiamame sakinyje taip pat ne, ne ... plus neiginys, rodantis veiksmo nutrukima--nebe, plus ou moins--daugiau ar maziau, daugmaz, de plus en plus--vis daugiau, vis labiau, tout au plus--daugiausia, plus matematikoje--pliusas, sudeties zenklas, un plus--priedas, nauda, pliusas. Esant tokiai daugybei reiksmiu, neretai pasimetama ir nerandama tikroji reiksme, be to, labiausiai istrigusi yra reiksme daugiau, tad ir stengiamasi ja vartoti. Stai konkretus pavyzdziai, kai neigiama dalelyte plus yra su dviem ir vienu neiginio elementu:
  Il n'est plus besoin d'apprendre des codes
  fastidieux pour lui (a l'ordinateur) donner
  des instructions. Meme plus besoin de taper
  sur le clavier.

  Si l'on intercale une pompe dans la conduite
  de retour, le processus de recyclage de l'eau
  en est accelere. Plus besoin alors de grosses
  tuyauteries.


Abiejuose pavyzdziuose vartojamas neiprastas beasmenis junginys etre besoin (dazniau buna avoir besoin). Pirmajame vartojamas du kartus il n'est plus besoin, o antrajame--tik plus besoin, todel pirmasis sakinys yra daugmaz suprantamas, o antrasis studentams beveik neiveikiamas--cia iskyla ne tik plus daugiareiksmiskumo, bet ir besoin daiktavardines formos problema.

Praktineje vartosenoje nereti atvejai, kai viena is neiginio dalelyciu kartojama du ar net kelis kartus. Jungtukas ni vartojamas sujungti dviem neigiamiems sakiniams arba dviem neigiamo sakinio veiksmazodziams, dviem panasios reiksmes neigiamo sakinio zodziams, ypac kai pirmasis ivedamas prielinksniu sans. Konkretus pavyzdziai:
  Mais cette fois, le succes n'est pas au rendez-vous,
  du moins pas tout de suite.

  En ce qui concerne le prix, la difficulte est
  quil ne doit etre ni trop eleve--pour eviter
  de provoquer une catastrophe economique
  de type de recession--ni trop faible.

  Les betons a comportement ductile ne se
  rompent pas brutalement sous contrainte,
  ni en flexion, ni en traction.


Strukturiskai panasi i neigini, bet uzimanti tarpine padeti tarp neiginio ir teiginio yra restrikcine sintaksine konstrukcija, susidaranti neigiamoje aplinkoje tuo metu, kai nustoja formuotis neiginys. Elementas ne yra realizuojamas, o vietoj antrosios neigimo dalelytes pas pasirodo que ir sukuria panasia i neigini remine konstrukcija ne ... que (Stuogys 2007b: 68-74). Anot minetojo autoriaus, ta sakinio dalis, kuri eina po que, isskiriama is neigiamos aplinkos, patvirtinama tik apribotai, minties pletra viena kryptimi nutruksta. Restrikcine konstrukcija atitinka seulement--tik, kuri galima papildyti rien d'autre, sauf, sinon--nieko kita, isskyrus. Konstrukcija ne ... que tinka apriboti tiesiogini ir netiesiogini papildini, aplinkybes, vardine tarinio dali, bet netinka veiksniui ir tariniui. Veiksnio restrikcijai vartojamas posakis il n'y a que, o tarinio--veiksmazodis substitutas (pakaitalas)--faire asmenuojama forma ir reiksmine veiksmazodzio bendratis. Tam, kad susidarytu neigiama ribojanti konstrukcija, vartojama ne ... pas que, atitinkanti ne ... pas seulement. Si restrikcine sintaksine konstrukcija yra gana paplitusi prancuzu kalboje ir apsunkina suvokti prasme, nes pamacius dalelyte ne savaime kyla asociacijos su neiginiu. Be to, labai daznas sios restrikcines konstrukcijos ne ... que vartojimas su pabrezimo konstrukcija c'est ... que, ir tada gana netolydziai issideste elementai sukelia konstrukciju atpazinimo ir apdorojimo sunkumu: ce n'est que ... que reiketu suprasti ir tik, o kiekvienas zodis atskirai neverciamas. Restrikcijai priklauso pirmasis que, pvz.:
  L'imprimerie mettait fin a la tradition
  orale des textes dont le contenu ne figurait
  que dans quelques originaux enlumines
  (figuravo tik keliuose originaluose, t. y.
  apribojama vietos aplinkybe).

  Ce leadership n'a de sens que parce qu'il a
  ete et demeure l'un des plus puissants moteurs
  de l'Europe spatiale (turi prasmes tik
  todel, kad apriboja priezasties aplinkybe,
  reiskiama salutiniu sakiniu).

  Une idylle est nee: Callas et Paris. Mais
  Paris ne laisse pas que de bons souvenirs a
  la diva (palieka ne tik geru prisiminimu,
  t. y. neigiamai apriboja tiesiogini papildini).

  Ce n'est qu'au cours de la deuxieme moitie
  du XXe siecle que debute l'ere des plastiques
  et des composites (ir tik antrojoje XX a.
  puseje, t. y. apriboja ir apibrezia laiko
  aplinkybe).


Neiginio raiskai priskirtini ir kai kurie zodziai, neturintys strukturiniu neiginio pozymiu, bet esantys neigiami savaime. I lietuviu kalba jie verciami neigiamai, nes jiems nera atitikmenu. Stai keletas pavyzdziu:
  De plus, l'absence de contact avec les rails a
  l'avantage de supprimer les vibrations et les
  bruits et de reduire les risques d'accidents
  (nesant kontakto su begiais).

  Le plazma sanguin peut y etre conserve
  sans y subir de modification chimique
  prematuree (nepatirdama pakitimu).

  La contribution francaise dans le contexte
  europeen et mondial est plus qu'honorable.
  Elle est decrite ici, sans forfanterie et sans
  inutile modestie (nesigiriant ir be reikalo
  nesikuklinant).

  Aujourd'hui, sur les 7 milliards de pieces
  frappes pres de 1,8 sont revenus dans,
  les caisses de la Banque de France, faute
  d'utilisateurs (nesant vartotoju).


Tipiskiausias terminines leksikos neigimo ar priesingos reiksmes perteikimo budas yra neigiamu priesdeliu vartojimas. Leksines formos grindziamos priesingos prasmes zodziu priespriesa. Tai gali buti zodziu junginiai ar duriniai. Pastarieji jau priklausytu zodziu darybos sriciai, tai sudetine ar sudurtine leksika. Kai kurie is tokiu priesdeliu egzistuoja kaip savarankiski zodziai--prielinksniai ar prieveiksmiai, tokie kaip non--neiginio prieveiksmis, contre, zymintis priespriesa, priesinguma, sans, zymintis nebuvima, hors, zymintis esanti uz ko nors ribu, nepasiekiama, neprieinama, mal, reiskiantis bloguma, gerio nebuvima. Kiti savarankiskai neegzistuoja. Labiausiai paplite tokio pobudzio priesdeliai yra sie: me-, mes-, de-, des-, dis-, in- (im-, ir-, il-), anti-, ex-, sub-. Prancuzu mokslo kalbos praktines vartosenos leidinio autoriai mini is viso 135 tokius priesdelius, is kuriu bent 16 daugiau ar maziau zymi neigini (Balmet, Legge 1992: 126-129). Kaip mineta, tai labai produktyvus darybos budas. Daugelis tokiu zodziu placiai vartojami daugelyje kalbu, beje, lietuviu taip pat, ir jau yra tape tarptautiniais zodziais su originalo priesdeliu: destruction, non-sens, dechiffrage, contre-indication. Prefiksaciniai neiginio zymekliai, funkcionuojantys kaip savarankiski leksiniai vienetai, ne visada islaiko savo forma (contre--contredire--contradiction, mal--maudire--malediction), rasyba taip pat ivairi--suduriama tiesiogiai arba su bruksneliu (malentendu-mal-etre). Daugeliu atveju siu neigiamu zodziu prasme nesunku suvokti zinant teiginiu isreiksta termina, bet jeigu lietuviu kalboje nera konkreciu atitikmenu, tada iskyla sunkumu. Stai keletas pavyzdziu:
  Le demarrage se fait, entre 0 et 30 km/h,
  avec une acceleration de 1,25 m/s2 et la
  deceleration maximale en pleine vitesse
  peut atteindre 2,3 m/s2.

  Les sieges sont faits d'un tissu dit antilaceration
  et recouverts de velours.

  Les aciers inoxydables a haute resistance a
  la corrosion participent a la competitivite
  de l'industrie chimique.


Mokslo ir technikos literaturoje nera daug iprastiniu neiginiu, budinga neiginio raiskos ivairove sudaroma leksinemis ir gramatinemis priemonemis.

Isvados

1. Techninio teksto skiriamasis bruozas yra terminija, taciau terminologinis aspektas nelaikomas esminiu jo ypatumu. Reiksmingesnis dalykas yra mokslinis stilius, kalbiniu priemoniu sistemiskumas, kalbos elementu paskirties ir prasmes santykis, strukturinesemantine vienybe.

2. Leksiniu elementu pasirinkima ir vartosena lemia sintaksiniai rysiai. Neiginys, kaip sintaksine konstrukcija, yra ir semantinis reiskinys, ir leksines bei gramatines jo realizavimo formos. Priskiriant sakinio turiniui neigiama reiksme, yra teigiamas jo neatitikimas tikrovei, atmetamas teiginys arba priestaraujama faktui ar minciai.

3. Strukturiskai panasi i neigini yra restrikcine konstrukcija. Ji uzima tarpine padeti tarp teiginio ir neiginio. Reiskinys teigiamas ribotai, is dalies paneigiant.

4. Neiginio kategorija yra daugialype savo leksinemis ir gramatinemis apraiskomis, morfologinemis raiskos priemonemis. Iprastinis neiginys nera labai budingas techniniam tekstui, daznesnis prefiksacinis zodziu darybos budas, vartojant prielinksnius, prieveiksmius ar tiesiog priesdelius ir taip sudarant zodziu junginius ar durinius.

Iteikta 2009-01-20; priimta 2009-02-15

Literatura

Balmet, S. E.; Legge, M. H. de 1992. Pratiques du francais scientifique. Paris: Hachette/Aupely.

Grevisse, M. 1964. Le bon usage. Grammaire francaise. Gembloux: J. Duculot.

Katalynaite, R. E.; Dubikaltyte-Raugaliene, L. 2008. "Leksiniai prancuzu mokslo kalbos aspektai", Santalka 16(2): 47-56.

Kaulakiene, A. 2007. "Mokomuju leidiniu kalba--vienas is taisyklingos studentu kalbos veiksniu", Santalka 15(4): 41-52.

Kazlauskiene, A.; Rimkute, E.; Bielinskiene, A. 2006. Bendroji ir specialybes kalbos kultura. Kaunas.

Lerat, P. 1995. Les langues specialisees. Paris: Presses Universitaires de France.

Phal, M. 1965. Langue scientifique et analyse linguistique. L'iniciation des etudiants et chercheurs etrangers a la langue scientifique et technique. Saint-Cloud.

Riegel, M.; Pellat, J.-C.; Rioul, R. 1999. Grammaire methodique du francais. Paris: Presses Universitaires de France.

Steinberg, N. 1962. Grammaire francaise 1. [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII].

Stuogys, A. 2007a. "Neiginio formavimosi principai ir jo skirtumai siuolaikinese romanu (prancuzu, ispanu, italu) kalbose", Santalka 15(4): 61-67.

Stuogys, A. 2007b. "Teiginio, neiginio ir restrikcijos saveika romanu (prancuzu, ispanu, italu) kalbose", Santalka 15(4): 68-74.

Sernas, V. 2006. Glotoedukologija 2. Kaunas.

[TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII], ?. 1981. [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] (Versta is Vigner, G.; Martin, A. 1976. Le francais technique, BELC).

[TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII].

Ruta Elzbieta Katalynaite

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Sauletekio al. 11, LT-10223, Vilnius, Lietuva El. pastas ukk@hi.vgtu.lt
COPYRIGHT 2009 Vilnius Gediminas Technical University
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Katalynaite, Ruta Elzbieta
Publication:Coactivity
Article Type:Report
Geographic Code:4EXLT
Date:Jun 1, 2009
Words:3048
Previous Article:Portfolio at tertiary level--lifelong learning tool/Aplanko metodas universitetuose--budas mokytis visa gyvenima.
Next Article:Two-word combinations as English and Lithuanian terms of building and civil engineering/Statybos ir civilines statybos terminus reiskiantys...
Topics:

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters