Printer Friendly

The efficiency of 1064 nm Nd:YAG laser in the treatment of different types of verruca/ 1064 nm Nd YAG lazerin farkli verruka tiplerinin tedavisinde etkinligi.

Giris

Sigiller (verruka) human papilloma virus (HPV) tarafindan deri ve mukozalarda olusturulan benin epitelyal neoplazmlar-dir (1). Bulasici olmasi nedeniyle toplumda ve ozellikle pediat-rik-adult doneminde gorulme sikligi %10 civarindadir (2,3). HPV, DNA virusudur ve HPV'nin 100'den fazla genotipi tespit edilmistir (4,5). Kendini zaman zaman sinirlayan hastalik tedavisiz de gecebilmekte cogu zaman tibbi tedavi gerekmektedir. Tedavi secenekleri arasinda; kriyoterapi, keratolitikler, topikal immunoterapi, oral simetidin, antimitotik ajanlar, fotodina-mik terapi, elektrocerrahi, intralezyonel tedavi, cerrahi ekzis-yon, karbondioksit lazer, pulsed dye lazer (PDL) ve Nd YAG lazer mevcuttur (6,7,8). Tibbi tedaviler hem uzun hem de zahmetli bir sureci icermektedir. Lazer tedavilerinde amac hedef dokuda destruksiyon saglamaktir. Nd YAG lazer hedef dokuda fototermal etki ile koagulasyon, fotokimyasal etki ile damarda parcalanma saglayarak etki eder. 1064 nm dalga boyu hemoglobin tarafindan guclu olarak absorbe edilmekte sigilin prolifere ve genislemis olan kan damarlarini parcalamaktadir. Bu etki sayesinde ayni zamanda yuzdeki telenjiyektazi ve alt ekstremite varis tedavilerinde de kullanim alani bulmustur (9). Biz 1064 nm Nd YAG lazerin farkli verruka tiplerinde etkinligini arastirmayi amacladik.

Gerec ve Yontem

Calisma grubumuzu; Eylul 2007- Eylul 2008 tarihleri arasinda Manisa Vatan Hastanesi dermatoloji poliklinigimize basvuran daha once tedavi almamis, farkli bolge yerlesimli verrukalari olan 198 kisiden olusturduk. Yerlesim yerlerine gore; periungual, fasiyal, palmar, plantar ve genital olarak sinflandirdik. Tedavi sonrasi sonuclar; klinik olarak 3- %75-100 iyilesme, 2%50-75 iyilesme, 1- %25-50 iyilesme, 4- %0-25 iyilesme olarak ve hasta memnuniyetini de 3- cok memnun, 2- memnun, 1- az memnun, 0- memnun degil olarak degerlendirdik.

Tedavi sirasinda gozlenen yan etkiler de kayit edildi. Yan etkiler, agri ve eritem, skar ve hipopigmentasyon, hiperpig-mentasyon, bolgesel duyu kaybi, hemorajik bul olarak kate-gorize edildi. Uygulama seanslari arasindaki sure 4 hafta idi. Islemlerimizde Fotona DUALiS XP MAX ND:YAG (130W) 4mm baslik ile, 15 milisaniye, 120-200 J/[cm.sup.2] ve 1,5 Hz ayarlari ile uygulama yaptik. Ilk once verrukanin santraline sonra perife-rine atis yapilip en son tekrar santrale tek atis yapilarak islem sonlandirildi. Agri kesici hicbir hastada kullanilmadi. Istatistiksel degerlendirmelerde Chi-Square testi ve SPSS versiyon 13 bilgisayar programi kullanildi. Tum analizlerde 0.001 anlamlilik duzeyi olarak kabul edildi.

Bulgular

Yedi ile 65 yas arasindaki 198 hastanin 83'u bayan (%41,9), 115'i erkek (%58,1), kadin/erkek orani 0,72, toplam verruka sayisi 1127, ortalama verruka sayisi 6,59, standart sapma 14,28 olarak tespit edildi. Hastalarin 25'i (%12,6) periungual, 16'si (%8,1) fasiyal, 45'i (%22,7) palmar, 70'i (%35,4) plantar, 42'si (%21,2) genital bolge yerlesimli idi.

Cinsiyet ile verruka tipleri arasinda istatistiksel olarak anlamli iliski tespit edilmedi (p>0,001). Yas ile verruka tipi arasinda istatistiksel olarak anlamli iliski mevcuttu, yas arttikca genital verruka gorulme orani da artmaktaydi (p<0,001). Verruka tipi ile verruka sayisi arasinda istatistiksel anlamli iliski saptandi, genital bolge verrukalarinda verruka sayisi artmaktaydi (p<0,001). Verruka tipleri ile uygulama seans sayisi arasinda istatistiksel anlamli iliski saptandi, plantar bolge verrukalarinda seans sayisi artmaktaydi (Tablo 1), (p<0,001). Hasta memnuniyeti ile verruka tipi arasinda istatistiksel anlamli iliski vardi, plantar yerlesimli verrukalarda hasta memnuniyeti en yuksekti (p<0,001). Verruka tipi ile hastaligin nuksu arasinda istatistiksel olarak anlamli iliski tespit edilmedi (Tablo 2) (p>0,001). Lezyon sayisi ile nuks orani arasinda istatistiksel anlamli iliski tespit edildi, lezyon sayisi artikca nuks orani da artiyordu (p<0,001). Nuks orani %16,2 (Tablo 2), klinik iyilesme degerlendirilmesinde %75-100 arasi iyilesme orani % 97, hasta memnuniyeti acisindan %50'nin uzerinde iyilesme orani % 98,5 olarak tespit edildi. Yan etki olarak %64,1 oraninda agri ve eritem; %21,2 oraninda agri, eritem, skar ve hipo-pigmentasyon; %2,5 oraninda agri, eritem ve hiperpigmentasyon; %4,5 oraninda oraninda agri, eritem, skar, hipopig-mentasyon ve lokal duyu kaybi, %1,5 oraninda agri, eritem, hiperpigmentasyon ve hemorajik bul, %1,0 oraninda agri, eritem, lokal duyu kaybi ve hemorajik bul tespit edildi (Tablo 3). Tum verrukalarin %43.4'u ilk seansta, %91,4'u iki seansta, %98'i uc seansta ve %100'u de dort seansta tedavi olmustur (Resim 1a,1b,2a,2b), (Tablo 1).

Tartisma

Verrukalar genital bolge yerlesimlileri disinda malin transformasyon gostermezler. Kozmetik gorunumle birlikte yasam kalitesini dusurerek kisilere sosyal etki ile zarar verirler. Ayrica bulasici ozelliklerinden dolayi kisa surede tedavi edilmesi gereklidir. Yapilan calismalarda verrukalarin tedavisinde kullanilan yontemlerden bazilarinin etkinlikleri; kriyotera-pi %26-93, topikal keratolitikler %26-87, topikal immunote-rapi %7-90, oral simetidin %10-82, intralezyonel bleomisin %14-94 oraninda olup (6), diger arastirmalarda da hastaligin gecme orani imikimod %56 (10), kantaridin %80 (11), salisilik asit %75 (12), intralezyonel bleomisin %92 (13) olarak bildirilmistir. Lim ve Goh 10 aylik bir calismada periungual ve subungual verrukalarda karbondioksit lazerin etkinligini %57 oraninda tespit etmislerdir (14). Krebs, kondiloma akuminatada tek kur karbondioksit lazer ile iyilesme oranini %68-86 olarak bildirmistir (15). Park ve ark. pediatrik seride pulsed dye lazer ile yaptiklari calismada tam duzelme oranini %48,1, tedaviden fayda gorme oranini %60,7 olarak bildirmislerdir (16).

[ILLUSTRATION OMITTED]

Han ve ark. long-pulsed Nd: YAG Lazer ile 369 hastalik seride iyilesme oranini %96, ilk tedaviden sonraki temizlenme oranini verruka vulgariste %72,6, derin palmoplantar verruka-larda %44,1 olarak bulmuslardir (17). Calismamizda klinik iyilesme degerlendirilmesinde %75-100 arasi iyilesme orani %97, hasta memnuniyeti acisindan %50'nin uzerinde iyilesme orani %98,5 olarak tespit edildi. Oranlarimiz Han ve ark.'nin calisma sonuclari ile yakin benzerlik gosterdi (17). Agri en sik gozlenen yan etki olmasina ragmen hastalar agriyi tolere ettiler. Han ve ark.'lari yan etki olarak calismalarinda %82 oraninda agri, %15 oraninda lokal duyu kaybi, %5 oraninda hiperpigmentasyon, %4 oraninda hipopigmentasyon ve %7 oraninda hemorajik bul tespit etmislerdir (17). Calismamizda yan etki olarak; %64,1 oraninda agri ve eritem; %21,2 oraninda agri, eritem, skar ve hipopigmentasyon; %2,5 oraninda agri, eri-tem ve hiperpigmentasyon; %4,5 oraninda oraninda agri, eritem, skar, hipopigmentasyon ve lokal duyu kaybi, %1,5 oraninda agri, eritem, hiperpigmentasyon ve hemorajik bul, %1,0 oraninda agri, eritem, lokal duyu kaybi ve hemorajik bul tespit edildi ve bu sonuclar Han ve ark.'nin yan etki sonuclarina yakin benzerlik gostermekteydi (17).

Verrukalardaki geleneksel tedavi yontemlerinden koter ve kriyoterapide kisiler hem agri duymakta, hem de iyilesme sureci uzun ve zahmetli oldugundan kisiler oncelikle ilac tedavisini tercih etmekte ve bu arada verrukalarin sayisinda artma olabilmektedir. Lazer tedavisi sayesinde kisilerin hastanede kalma ve yara yerinin iyilesme sureleri kisalmakta bu da isgucu kaybinda azalmaya neden olmamakta ve tedavi etkinliginin yuksek duzeyde olmasi, hastalarin tedavi memnuniyetini buyuk oranda arttirmaktadir.

Diger tedavi yontemleri ile karsilastirdigimizda verrukalarin etkin tedavisinde 1064 nm Nd YAG lazer ile tedavi basari orani oldukca yuksek olup agri disinda yan etki potansiyeli de fazla degildir. Sistemin dezavantaji pahali olmasidir. Igne korkusu olanlarda, cocuklarda, uzun suren lokal tedavi istemeyenlerde en etkili, en az zaman kaybina yol acan yontem oldugu dusuncesindeyiz. Bu calismanin sonuclari; 1064 nm Nd:YAG lazerin verrukalarin tedavisinde, yasam kalitesini bozmadan etkili bir yontem olarak kullanilabilecegini ortaya koymaktadir.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

DOI: 10.4274/turkderm.44.156

Kaynaklar

(1.) Icke I, Basak PY, Demirel R, Akkaya VB. Isparta il merkezinde et kesimi ve satisi ile ugrasanlarda verruka prevalansi. TURKDERM 2005;192-7.

(2.) S Karsai, S Roos, S Hammes, C Raulin. Pulsed dye laser: what's new in nonvascular lesions? JEADV 2007;21:877-90.

(3.) Wimmersdorf MB, Scherer K, Baumler W, et al. Treatment of therapy-resistant verruca vulgaris with long-pulsed tunable dye laser. Hautarzt 2001;52:701-4.

(4.) Burk RD, Chen Z, Doorslaer VK. Human Papillomaviruses: Genetic Basis of Carcinogenicity. Public Health Genomics 2009;12:281-90.

(5.) Cobo F, Concha A, Ortiz M. Human Papillomavirus (HPV) Type Distribution in Females with Abnormal Cervical Cytology. A Correlation with Histological Study. The Open Virology Journal 2009;3:60-6.

(6.) Park HS, Choi WS. Pulsed dye laser treatment for viral warts: A study of 120 patients. Journal of Dermatology 2008;35:491-8.

(7.) Takahashi Y, Takeda A, Kuriyama M et al: Condyloma acumina-tum of the urethral in a child: a case report and review of the literature. Hinyokika Kiyo. 1985;31(8):1483-8.

(8.) Altinyazar HC, Demirel CB, Koca R, Tekin NS. Verruka plantaris olgularinin intralezyonel interferon ile tedavisinde anestezinin onemi. TURKDERM 2004;38:297-9

(9.) Wiess RA, Wiess MA. Early clinical results with a multiple synchronized pulse 1064 NM laser for leg telangiectasias and re-ticular veins. Dermatol Surg 1999;25:399-402.

(10.) Hengge UR, Esser S, Schultewolter T, Behrendt C, Meyer T, StockflethE, Goos M. Self-administered topical 5% imiquimod for the treatment of common warts and molluscum contagio-sum. Br J Dermatol 2000;143:1026-31.

(11.) Coskey RJ. Treatment of plantar warts in children with a salicylic acidpodophyllin-cantharidin product. Pediatr Dermatol 1984;2:71-3.

(12.) Gibbs S, Harvey I, Sterling JC, Stark R. Local treatments for cutaneous warts. Cochrane Database Syst Rev 2003;3:CD001781.

(13.) Munn SE, Higgins E, Marshall M, Clement M. A new method of intralesional bleomycin therapy in the treatment of recalcitrant warts. Br J Dermatol 1996;135:969-71.

(14.) Lim JT, Goh CL. Carbon dioxide laser treatment of periungual and subungual viral warts. Aust J Dermatol 1992;33:87-91.

(15.) Krebs HB. Combination of laser plus 5-fluorouracil for treatment of extensive genital condylomata acuminata. Lasers Surg Med 1988;8:135-8.

(16.) Park HS, Kim JW, Jang SJ, Cho JC. Pulsed Dye Laser Therapy for Pediatric Warts. Pediatric Dermatology 2007;24:177-81.

(17.) Han TY, Lee JH, Lee CK, Ahn JY, Seo SJ, Hong CK. Long-Pulsed Nd:YAG Laser Treatment of Warts: Report on a Series of 369 Cases. J Korean Med Sci 2009;24:889-93.

Tuncer Sacar, Handan Sacar *

Odemis Devlet Hastanesi 2. Dermatoloji Klinigi, Izmir, Turkiye

Bornova Sifa Hastanesi Dermatoloji Klinigi, Izmir, Turkiye
Tablo 1. Tedavi seansi ile verruka tipi arasindaki iliski

               Fasiyal
        Periungual   plana   Palmar

Seans 1      %72    %62,5   %62,2
         (n:18)    (n:10)   (n:28)

Seans 2      %28,0    %37,5   %37,8
         (n:7)    (n:6)   (n:17)

Seans 3      %0      %0     %0
         (n:0)    (n:0)   (n:0)

Seans 4      %0      %0     %0
         (n:0)    (n:0)   (n:0)

        Plantar  Genital  Toplam

Seans 1     %35,7   %11,9   %43,4
        (n:25)   (n:5)   (n:86)

Seans 2     %52,9   %66,7   %48,0
        (n:37)   (n:28)  (n:95)

Seans 3     %7,1   %19,0   %6,6
        (n:5)   (n:8)   (n:13)

Seans 4     %4,3    %2,4   %2,0
        (n:3)   (n:1)   (n:4)

* (p<0.001)

Tablo 2. Verruka tipi ile nuks arasindaki iliski

            Fasiyal
     Periungual   plana   Palmar

Nuks    %6,3     %6,3   %21,9
orani    (n:2)    (n:2)   (n:7)

--      --      --    --

     Plantar  Genital    Toplam

Nuks   %28,1   %37,5     %100
orani   (n:9)   (n:12)    (n:32)

                Total nuks
--     --     --   orani %16,2

Tablo 3. Yan etki tablosu

Gorulme orani  Gurulen yan etkiler

%64,1      Sadece agri ve eritem

%21,2      Agri, eritem, skar, hipopigmentasyon

%2,5       Agri, eritem, hiperpigmentasyon

%4,5       Agri, eritem, skar, hipopigmentasyon,
         lokal duyu kaybi

%1,5       Agri, eritem, hiperpigmentasyon,
         hemorajik b?

%1,0       Agri, eritem, lokal duyu kaybi,
         hemorajik bul
COPYRIGHT 2010 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Investigation/Orijinal Arastirma
Author:Sacar, Tuncer; Sacar, Handan
Publication:Archives of the Turkish Dermatology and Venerology
Article Type:Report
Date:Sep 1, 2010
Words:1774
Previous Article:Serum iron and ferritin levels in patients with vitiligo/Vitiligolu hastalarda serum demir ve ferritin duzeyleri.
Next Article:Hypophosphatemic osteomalacia in neurofibromatosis type 1: insufficiency fractures/Norofibromatozis tip 1'de hipofosfatemik osteomalazi: yetmezlik...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters