Printer Friendly

Articles from The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering (September 1, 2011)

1-9 out of 9 article(s)
Title Author Type Words
A proposed methodology for the management of low-volume roads in Spain/ Metodologija, siuloma mazo eismo intensyvumo keliams valdyti ispanijoje/ Zemas intensitates celu vadibas metodologijas piedavajums Spanija/ Soovitatav korrashoiumetoodika Hispaania vaikese liiklussagedusega teedele. Moya, Manuel; Gallego, Eutiquio; Garcia, Ana Isabel; Ayuga, Francisco Report 7504
Application of the ultrasonic method in evaluation of properties of stabilized mixes/Ultragarsinio tyrimo metodo taikymas stabilizuotu misiniu savybems vertinti/Ultraskanas metodes lietosana stabilizetu maisijumu ipasibu noteiksanai/ Ultraheli meetodi rakendamine stabiliseeritud segude omaduste hindamisel. Dimter, Sanja; Rukavina, Tatjana; Barisic, Ivana Report 4579
Calculation model for steel fibre reinforced concrete punching zones of bridge superstructure and foundation slabs/ Tiltu gelzbetoniniu perdangu ir pamatu ploksciu praspaudimo zonos dispersinio armavimo skaiciavimo modelis/ Caurspiesanas bides pretestibas aprekina modelis tiltu laiduma un pamatu platnu konstrukcijam no fibrubetona/Terasfiibriga armeeritud .... Marciukaitis, Gediminas; Salna, Remigijus; Jonaitis, Bronius; Valivonis, Juozas Report 4781
Development of Korean Pavement Design Guide for asphalt pavements based on the mechanistic-empirical design principle/Korejos asfalto dangu projektavimo vadovo tobulinimas taikant mechanistini-empirini projektavimo principa/Uz mehaniski-empiriskajiem .... Le, Anh Thang; Lee, Hyun Jong; Park, Hee Mun; Kim, Tae Woo Report 4332
Dynamic factor of bridges subjected to linear induction motor train load/ Tilto, apkrauto traukiniu su linijines indukcijos varikliu, dinaminis koeficientas/ Dinamiskais koeficients tiltiem, kas paklauti lineari asinhrona dzineja vilcienu slodzem/ Lineaarse induktsioonimootoriga rongide koormusele allutatud sildade dunaamilised tegurid. He, Xu-hui; Scanlon, Andrew; Li, Peng Report 4256
Estimation of free-flow speeds on rutted asphalt two-way, two-lane roads with the soft shoulders/ Laisvojo automobiliu srauto vaziavimo greicio nustatymas provezuotuose dvieju krypciu, dvieju eismo juostu keliuose su nesutvirtintais kelkrasciais/ Divvirzienu divjoslu .... Solowczuk, Alicja Report 7037
Estimation of road centerline curvature from raw GPS data/ Centrines kelio linijos kreives nustatymas remiantis neapdorotais GPS duomenimis/ Cela ass liekuma noteiksana no neapstradatiem GPS datiem/ Tee telgjoone koveruse hindamine tootlemata GPS-andmete alusel. Lipar, Peter; Lakner, Mitja; Maher, Tomaz; Zura, Marijan Report 3490
Multiple criteria assessment of pile-columns alternatives/ Daugiatikslis koloniniu poliu alternatyvu vertinimas/ Vairaku kriteriju metode alternativu palu kolonnu novertejumam/ Vaisamba alternatiivide mitmekriteeriumiline hindamine. Susinskas, Saulius; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Turskis, Zenonas Report 4592
Research and assessment of asphalt layers bonding/Asfaltines dangos ir pagrindo sluoksniu sukibimo tyrimai ir vertinimas/Asfalta segas slanu saistes izpete un novertejums/ Asfaldikihtide seotuse uuring ja hindamine. Vaitkus, Audrius; Zilioniene, Daiva; Paulauskaite, Sabina; Tuminiene, Faustina; Ziliute, Laura Report 6649

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters