Printer Friendly

Articles from The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi) (September 1, 2011)

1-23 out of 23 article(s)
Title Author Type Words
A rare cause of atrial fibrillation: a European hornet sting/Nadir bir atriyai fibrilasyon nedeni: Avrupa esek arisi sokmasi. Okutucu, Sercan; Sabanov, Cingiz; Abdulhayoglu, Enis; Aksu, Nalan Metin; Erbil, Bulent; Aytemir, Kud 918
Acute and long-term follow-up results of percutaneous mitral balloon valvuloplasty: a single-center study/Perkutan mitral balon valvuloplastinin akut ve uzun donem takip sonuclari: tek merkez calismasi. Korkmaz, Sule; Demirkan, Burcu; Guray, Yesim; Yilmaz, Mehmet Birhan; Aksu, Tolga; Sasmaz, Hatice 4990
Adventures at the Anatolian journal of cardiology/Anadolu kardiyoloji dergisi'ndeki maceralar. (Editorial/Editorden). Timuralp, Bilgin Editorial 990
An inferior myocardial infarction due to single dose paracetamol use/Tek doz parasetamol kullanimina bagli inferiyor miyokart enfarktusu. Korkmaz, Hasan; Gurger, Mehtap 1166
Application of healthy heart program in the two semi-rural areas in Eskisehir/Eskisehir'de iki yari-kirsal bolgede saglikli kalp programi uygulamasi. Arikan, Inci; Metintas, Selma; Kalyoncu, Cemalettin 5494
Building the international network of mentors and young scientists: the international Scientific Summer School in Romania 2011/Genc bilim adamlari ve yoneticilerinin uluslararasi aginin kurulmasi: Uluslararasi Bilimsel Yaz Okulu, Romanya, 2011. Bacharova, Ljuba; Mozos, Ioana; Palkovicova, Lubica 1012
Cardiovascular risk assessment and risk stratification- guided therapy: predict, prevent and individualize/ Kardiyovaskuler risk belirlenmesi ve tabakalandirilmasinin kilavuzluguyla yapilan tedavi yaklasimi: ongor, onle ve bireysellestir. Ural, Dilek 4577
Clinical outcomes of mitral valve repair in mitral regurgitation: a prospective analysis of 100 consecutive patients/Mitral yetersizliginde mitral kapak onariminin klinik sonuclari: ardisik 100 hastanin prospektif analizi. Korkmaz, Askin Ali; Onan, Burak; Demir, Ali Soner; Tarakci, Sevim Indelen; Gundogdu, Recep; Akdemir, 6600
Clinical significance of intestinal type fatty acid binding protein in patients undergoing coronary artery bypass surgery/Koroner arter baypas cerrahisi geciren hastalarda intestinal tipteki yag asitini baglayan proteinin klinik onemi. Camkiran, Aynur; Donmez, Asli; Aldemir, Derya; Isguzar, Rauf Agah; Gultekin, Bahadir 4999
Complete cure with medical treatment of prosthetic mitral valve endocarditis, which is initially diagnosed as mitral valve thrombus/Baslangicta mitral kapak trombusu tanisi konulup medikal tedavi ile tam iyilesme saglanan yapay mitral kapak endokarditi. Karabulut, Ahmet; Surgit, Ozgur; Akgul, Ozgur; Yildirim, Aydin Letter to the editor 768
Evaluation of the effects of chronic biomass fuel smoke exposure on peripheral endothelial functions: an observational study/Kronik biyokutle yakit dumani maruziyetinin periferik endotelyal fonksiyonlar uzerindeki etkilerinin degerlendirilmesi: bir gozlemsel calisma. Buturak, Ali; Genc, Ahmet; Ulus, Ozden Sila; Duygu, Egemen; Okmen, Arda Sanli; Uyarel, Huseyin 4849
Influence of the severity of obstructive sleep apnea on nocturnal heart rate indices and its association with hypertension/Tikayici uyku apnesi ciddiyetinin gece kalp hizi indeksleri uzerine etkisi ve hipertansiyon ile iliskisi. Ozeke, Ozcan; Gungor, Mutlu; Hizel, Serap Bilen; Aydin, Dilek; Erturk, Ozcan; Celenk, Mehmet Kutlu; 4717
Involvement of galectin-3 in cadmium-induced cardiac toxicity/Galektin-3'un kadmiyuma bagli kardiyotoksisiteye katilimi. Yazihan, Nuray; Kocak, Mehtap Kacar; Akcil, Ethem; Erdem, Onur; Sayal, Ahmet; Guven, Cengiz; Akyurek 3594
Microorganisms and valve tissue/demonstration of chlamydophila pneumoniae, mycoplasma pneumoniae, cytomegalovirus, and Epstein-Barr virus in atherosclerotic coronary arteries, nonrheumatic calcific aortic and rheumatic stenotic mitral valves by polymerase chain reaction/Mikroorganizmalar ve kapak dokusu/aterosklerotik.... Davutoglu, Vedat; Ercan, Suleyman; Oylumlu, Muhammed Letter to the editor 1020
Moxifloxacin-dependent torsades de pointes/Moksifloksasin'e bagli torsades de pointes. Tiryakioglu, Selma Kenar; Tiryakioglu, Osman; Akturk, Faruk; Mehmetoglu, Ertugrul; Kumbay, Ethem 1229
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels in right and left heart failure: an observational study/Sag ve sol kalp yetersizliginde notrofil jelatinaz-birlesik lipokalin seviyeleri: gozlemsel bir calisma. Koca, Fatih; Tanboga, Ibrahim Halil; Can, Mehmet Mustafa; Ozkan, Alper; Keles, Nursen; Tokgoz, Hacer 4954
Nuclear leakage and hypertension: is there any relationship?/Nukleer sizinti ve hipertansiyon: herhangi bir iliski var mi? Wiwanitkit, Viroj Letter to the editor 370
Percutancous mitral valvuloplasty: the debate is there/Perkutan mitral valvuloplasti: burada tartisma var. Nammas, Wail 1362
RF ablation of WPW syndrome using Ensite Array balloon mapping and Hansen-Sensei robotic cool-path catheter/Ensite Array baton haritalama ve Hansen-Sensei robot cool-path kateter ile WPW sendromunun RF ablasyonla tedavisi. Chasan, Ritvan; Soydan, Nedim; Burgazli, Mehmet K.; Franzen, Wolfgang; Parahuleva, Mariana S.; Erdog Letter to the editor 587
The effect of streptokinase therapy in STEMI and conventional therapy in NSTEMI patients on TIMI risk index, B-type natriuretic peptide and high-sensitive C-reactive protein/Akut STEMI'de streptokinaz tedavisi ve NSTEMI'de konvansiyonel tedavivinin TIMI risk indeksi, B-tip natriuretik peptit ve yuksek-duyarlikli C-reaktif protein uzerindeki etkisi. Kurt, Ibrahim Halil; Kemal Batur, Mustafa; Unal, Ilker Clinical report 5077
The effects of penetration and dose on in vivo imaging/In vivo goruntulemede penetrasyon ve dozun etkisi. Ulus, A. Tulga; Turan, Nilufer N.; Pinarli, Ferda; Erdolu, Burak; Tuncer, Serdar; Fadillioglu, Ersin 1148
Tricuspid annular motion in right coronary artery-related acute inferior myocardial infarction with or without right ventricular involvement/Sag ventrikul tutulumunun eslik ettigi ve etmedigi sag koroner arterle ihskili akut infcriyor miyokart enfarktusunde trikuspit annulus flareketi. Bayata, Serdar; Avci, Eyup; Yesil, Murat; Ankan, Erdinc; Postaci, Nursen; Tuluce, Selcen Yakar Clinical report 3992
Value of IGF-I levels in the evaluation of response to treatment with levosimendan in patients with severe heart failure/Ciddi kalp yetersizligi olan hastalarda levosimendan tedavi yanitini degerlendirmede IGF-I duzeyinin degeri. Isik, Serhat; Cetin, Mustafa; Cicekcioglu, Hulya; Ucar, Ozgul; Cetin, Zehra Guven; Ozuguz, Ufuk; Bak Clinical report 6347

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |