Printer Friendly

Articles from The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi) (February 1, 2009)

1-27 out of 27 article(s)
Title Author Type Words
A case of acute rheumatic fever presenting with syncope due to complete atrioventricular block/Tam atriyoventrikuler blok nedeni ile senkopla basvuran akut romatizmal ates vakasi. Duran, Nilufer Eksi; Sonmez, Kenan; Biteker, Murat; Ozkan, Mehmet 643
A case with Wolf-Parkinson-White syndrome first presented with a devastating event: aborted sudden cardiac death/Ilk bulgusu ani olum olan Wolf-Parkinson-White sendrom tanili bir olgu. Ulger, Zulal; Karapinar, Bulent; Akyol, Bedir; Arslan, Mehmet Tayyip; Levent, Erturk; Ozyurek, Arif 1670
Aortic valve replacement in isolated severe aortic stenosis with left ventricular dysfunction: long-term survival and ventricular recovery/Sol ventrikul disfonksiyonunun eslik ettigi izole ileri aort darliginda aort kapagi replasmani: uzun donem sagkalim ve ventrikuler duzelme. Rabus, Murat Bulent; Kirali, Kaan; Kayalar, Nihan; Yayla-Tuncer, Eylem; Toker, Mehmet Erdem; Yakut, Report 3810
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia /cardiomyopathy with coronary artery fistula: an uncommon occurrence/Aritmojenik sag ventrikul displazili koroner arteryel fistul: nadir bir olusum. Kocaturk, Hasan; Bayram, Ednan; Colak, Mehmet Cengiz 725
Coronary artery anomalies in patients with syndrome X/Sendrom X'li hastalarda koroner arter anomalileri. Akgullu, Cagdas; Yilmaz, Yusuf; Yucel, Enver; Kaderli, Aysel Aydin; Kumbay, Ethem; Aydinlar, Ali Letter to the editor 620
Demonstration of double aortic arch with multislice computed tomography/Cift aortik arkin cok kesitli bilgisayarli tomografi ile gosterimi. Ozcan, Hatice Nursun; Ozcan, Firat; Adiguzel, Deniz; Ardic, Selim 212
Development of atherosclerosis and in-stent restenosis in an unusual case of dual left anterior descending coronary artery/Ateroskleroz ve stent ici darlik gelisen nadir bir cift sol on inen koroner arter olgusu. Yasar, Ayse Saatci; Bilen, Emine; Bilge, Mehmet; Tolunay, Hatice; Ipek, Gokturk 280
Effects of metoprolol and diltiazem on plasma homocysteine levels in patients with isolated coronary artery ectasia/Izole koroner arter ektazili hastalarda metoprolol ve diltiazem'in plazma homosistein duzeylerine etkisi. Demir, Mehmet; Ozaydin, Mehmet; Varol, Ercan; Dogan, Abdullah; Altinbas, Ahmet 735
Epidural anesthesia versus general anesthesia in patients undergoing minimally invasive direct coronary artery bypass surgery/Minimal invazif koroner baypas cerrahisi yapilan hastalarda genel anesteziye karsi epidural anestezi. Kurtoglu, Murat; Ates, Sanser; Bakkaloglu, Beyhan; Besbas, Selmin; Duvan, Ibrahim; Akdas, Hatice; Ay Clinical report 3432
Hyperthyroidism as a rare cause of complete AV block/Tam AV blokun nadir bir nedeni olarak hipertiroidism. Karakas, Can Yoldas; Topaloglu, Caner; Canbolant, Elif; Seyfeli, Ergun; Akgul, Ferit 654
Insulin resistance is related with oxidative stress in systemic lupus erythematosus/Sistemik lupus eritematozda insulin direnci oksidatif stres ile iliskilidir. Koca, Suleyman Serdar; Karaca, Ilgin; Yavuzkir, Mustafa Ferzeyn; Dagli, Necati; Ozgen, Metin; Ustund Report 4260
Investigation of the embolic foci through echocardiography evaluation in patients undergoing urgent femoral embolectomy/Acil femoral embolektomi uygulanan hastalarda ek okardiyografik degerlendirme ile emboli odaginin arastirilmasi. Yetkin, Ufuk; Abud, Burcin; Gokalp, Orhan; Ozpak, Berkan; Sahin, Aykut; Goktogan, Tayfun; Gurbuz, Al Report 2563
Kounis syndrome: first series in Turkish patients/Kounis sendromu: Turk hastalardaki ilk olgu serisi. Biteker, Murat; Duran, Nilufer Eksi; Biteker, Funda; Civan, Hasret Ayyildiz; Gunduz, Sabahattin; Gok 1447
Mid-segment harvesting of right internal thoracic artery decreases sternal ischemia/Orta segment sag internal torasik arter kullanilmasi sternum iskemisini azaltir. Kaya, Kaan; Kahraman, Dogan; Cavolli, Raif; Emiroglu, Ozan; Eryilmaz, Sadik; Tasoz, Refik; Ozyurda, Report 4861
Necklace fistula for complicated dialysis access patients/Komplike diyaliz girisim yolu bulunan hastalar icin "kolye arteriovenoz fistul". Sirlak, Mustafa; Eryilmaz, Sadik; Cakici, Mehmet; Inan, Bahadir; Kaya, Bulent; Ozyurda, Umit 1076
Our country, science and AKD in new year/Yeni yilda AKD, bilim ve ulkemiz. Timuralp, Bilgin 861
Prevalence of risk factors of ST segment elevation myocardial infarction in Turkish patients living in Central Anatolia/Ic anadolu bolgesinde yasayan hastalarda ST segment yukselmeli miyokard infarktusu risk faktorleri prevalansi. Aygul, Nazif; Ozdemir, Kurtulus; Abaci, Adnan; Aygul, Meryem Ulku; Duzenli, Mehmet Akif; Vatankulu, Report 5274
QT interval and dispersion differences between normal and prehypertensive patients: effects of autonomic and left ventricular functional and structural changes/Normal ve prehipertansif hastalarda QT aralik ve dispersiyon farkliliklari: otonomik ve sol ventrikuler yapi ve fonksiyon degisikliklerin etkileri. Dogru, Mehmet Tolga; Guneri, Mahmut; Tireli, Emine; Sahin, Omer; Celik, Turgay; Iyisoy, Atila Report 6101
Relation between angiotensin-converting enzyme I/D gene polymorphism and pulse pressure in patients with a first anterior acute myocardial infarction/Ilk kez anteriyor akut miyokard infarktuslu hastalarda anjiyotensin donusturucu enzim I/D gen polimorfizmi ile nabiz basinci arasindaki iliski. Ozturk, Onder; Ozturk, Unal 4090
Ruptured abdominal aortic aneurysms: a five-year experience/Rupture abdominal aort anevrizmalari: bes yillik deneyimimiz. Tetik, Omer; Yetkin, Ufuk; Ilhan, Gokhan; Yasa, Haydar; Ergunes, Kazim; Bayrak, Serdar; Gunes, Tevfi 943
Spontaneous dissection of the left main coronary artery regressed with thrombolytic therapy: evaluation with multislice computed tomography angiography/Trombolitik tedavi ile gerileyen bir spontan sol ana koroner arter disseksiyonu: cok kesitli bilgisayarli tomografi anjiyografi ile degerlendirilmesi. Karaahmet, Tansu; Tigen, Kursat; Gurel, Emre; Cevik, Cihan; Mutlu, Bulent; Basaran, Yelda 347
The cardiac examination and the cardiac murmurs/Kardiyak muayene ve kalp ufurumleri. Cetinkaya, Semra 1284
The longest documented left main coronary artery/Dokumante edilmis en uzun ana koroner arter. Tatli, Ersan; Aktoz, Meryem; Aydin, Gokhan; Barutcu, Ahmet 281
The ratio of congenital heart disease and innocent murmur in children in Van city, the Eastern Turkey/Dogu anadolu bolgesi Van ilinde ilkogretim cagi cocuklarinda konjenital kalp hastaligi ve masum ufurum orani. Uner, Abdurrahman; Dogan, Murat; Bay, Ali; Cakin, Caner; Kaya, Avni; Sal, Ertan Report 4631
Valve sparing ascending and transverse aorta aneurysm repair with mild hypothermia in takayasu arteritis/Takayasu arteritte hafif hipotermik kosullarda aort koku tamiri ve arkus aorta replasmani. Ates, Sanser; Duvan, Ibrahim; Kurtoglu, Murat; Bakkaloglu, Beyhan; Besbas, Selmin; Aybek, Tayfun 823
Vasovagal syncope in monozygotic twins/Tek yumurta ikizlerinde vazovagal senkop. Arikan, Erdinc; Yesil, Murat; Apali, Zeynep; Postaci, Nursen; Bayata, Serdar 1100
Ventricular septal diverticule and ventricular septal defect after penetrating cardiac trauma/Penetran kardiyak travmadan sonra gelisen ventrikuler septal divertikul ve ventrikuler septal defekt. Pac, F. Aysenur; Cagdas, Deniz N. 970

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |