Printer Friendly

Tedaviye Direncli Cekic Parmak DeFormitesinde Yuzuk Atel Ile Tedavi/Treatment of Mallet Finger Deformity with Ring Splint.

Giris

Cekic Parmak (Mallet Finger) deformitesi, ekstansor tendonun santral silibinin distal falanks tabaninda avulsiyonu veya ekstansor zon I seviyesinde laserasyonu nedeniyle gelisir (1). DIP (Distal Inter falangeal) eklemde aktif ekstansiyon kaybi, fleksiyon deformitesine yol acar, bu da fonksiyonel ve estetik problemlere neden olur.

Distal Inter falangeal eklemde ekstansiyon kaybina ilerleyen surecte PIP (Proksimal Interphalangeal) eklemde hiperekstansiyon deformitesi eslik eder (1).

Cekic parmak deformitesi icin hasarin yerine, sekline, derecesine gore cerrahi ve konservatif tedavi secenekleri vardir (3). Cekic parmak deformitesi icin cesitli tedavi secenekleri bulunmasina ragmen optimal tedavisi halen belirsizdir. Konservatif tedavide ilk secenek atelleme ve egzersizdir (3, 4). Cerrahi tedavi seceneklerinde primer olarak kemik parca kopmalarinda acik veya kapali reduksiyon ve K teli ile tespit, distalde yeterince uzun tendon parcasi varsa tenorafi veya kemige yakin avulsiyonlarda tendonun pull-out tekniklerle tespiti tercih edilmektedir. Sekonder girisimler ise tendon plikasyonu veya artrodezdir (5). Primer tedavi yuz guldurucu olmasina karsin, ihmal edilmis olgularda sekonder tedavi yaklasimlari ayni oranda basarili degildir (6).

Bu calismada cekic parmak deformitesi nedeniyle gec donemde basvuran olgumuzda sekonder cerrahi, atelleme ve egzersiz uygulamasinin basarili sonucu sunuldu.

Olgu Sunumu

Yedi yasinda erkek olgu; elinin uzerine sira dusmesi sonucu dis merkeze basvurmus, direkt grafisinde sag el D1-D3 proksimal falanks frakturu saptanmis, parmak ateli uygulanmis (Resim 1). Takibinde 3. parmakta hareket kisitliligi ve cekic parmak deformitesi gelismis. Yaralanmadan 6 hafta sonra basvuran olguya, kemik patoloji gorulmemesi nedeniyle ekstansor tendon santral slip uzamasi tanisi kondu. Tendon plikasyonu yapildi ve DIP eklemi K teli ile hiperekstansiyonda tespit edildi. Dort hafta sonra K teli cikarildi (Resim 2).

Ekstansiyon zaafinin devam ettiginin gozlenmesi uzerine Saglik Bilimleri Fakultesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bolumu, El Fizyoterapi Unitesine yonlendirildi. Olgunun ailesinden gonullu onami alindi. Yuzuk atel kullanimi oncesi ve sonrasi 3. parmagin MCP, PIP ve DIP eklem fleksiyon ve ekstansiyon acilari gonyometre ile notral sifir yontemine uygun olarak degerlendirildi.

Fizyoterapi

Cekic parmak deformitesinde atel kullanimi tedavinin vazgecilmez bir parcasidir. Atel kullaniminda karsilasilan en onemli sorun atele bagli gorulen cilt problemleri ve parmagin kullaniminin engellenmesidir. Yuzuk atel cilt problemlerine neden olmamasi ve elin gunluk yasam aktivitelerinde kullanimina izin vermesi nedeni ile tercih edilmektedir. Yuzuk atel uygulamasi icin DIP ve PIP eklem cevresel olarak olculur, deformiteyi duzeltecek sekilde ayarlanarak hastaya ozel olarak hazirlanir.

Cerrahi sonrasi K teli ile fiksasyon yapilan olguya 6. haftada DIP eklemi ekstansiyonda tutan yuzuk atel uygulanarak PIP eklem fleksiyon egzersizleri verildi (Gunde 4 kez 10 tekrarli), egzersizler aileye ogretilerek ev programi olarak da yapilmasi istendi (Resim 3). Olgunun fizyoterapi oncesi eklem hareket acikligi olcumleri Tablo 1 'de gosterilmistir.

Onikinci haftada olgunun DIP ekstansiyon acisinin duzelmesi ve PIP eklemin hiperekstansiyona kacisi nedeni ile yuzuk atel PIP eklem hiperekstansiyona engel olacak sekilde modifiye edilerek kullanildi. Olgunun 16. hafta sonunda PIP ekleminde 10 derecelik hiperekstansiyon mevcut oldugundan PIP eklem icin yuzuk atelin kullanimina devam edildi (Resim 4). Atel, ust ekstremitenin gunluk yasam aktivitelerinde kullanimina engel olmadi.

Olgunun 16. haftadaki fonksiyonel sonucu; Crawford Kriterlerine gore iyi olarak degerlendirildi (Resim 4).

Olgunun 16. haftadaki son eklem hareket acikligi olcumleri Tablo 2'de gosterilmistir.

Tartisma

Cocukluk cagi el yaralanmalarina en sik ev kazalari neden olur. Zon I ekstansor tendon kesileri sonucu cekic parmak deformitesi gelisimi de sik gorulen bir yaralanma turudur (5).

Cekik parmak deformitesine yol acan yaralanmalar; ekstansor tendonun santral slibinin zon I seviyesinde kesilmesi, kemikten avulse olmasi veya kemige yapistigi yerden bir parca kemikle beraber kopmasidir. Cekic parmak deformitesinin olus sekline gore tedavisinde acik cerrahi ve girisimsel minimal invazif yontemlerin yaninda atelleme gibi konservatif tedavi secenekleri olmasina ragmen ihmal edilme orani da yuksektir (7-9).

Cerrahi tedavide, Primer tenorafi yapacak kadar uzun bir distal parca bulunmadigi durumlarda pull-out tekniklerle tendon distal ucu kemige tespit edilir. Her durumda DIP eklemi hiperekstansiyonda tespit eden K teli uygulanir. K teli orta falanksta kalmali PIP eklemine uzanmamalidir. Primer tedavinin basarisiz oldugu veya ihmal edilmis olgularda, sekonder cerrahi tedaviler daha az yuz guldurucu olmakla beraber uygulanabilir, bunlar uzamis tendonun kendi uzerinde katlanarak, kisaltilarak gerginlestirilmesi, tendonun proksimalde kaldigi yerden ayristirilarak pull-out tekniklerle distal falankasa tutturulmasi veya artrodez girisimleridir.

Valdes ve ark. (3); cekic parmakta konservatif tedaviyi iceren sistematik derlemelerinde cekic parmagin konservatif tedavisinde farkli ortezler ile immobilizasyon yontemleri oldugunu, immobilizasyon suresinin 6-8 hafta surekli daha sonra 4 hafta daha takilmasi gerektigini belirtmislerdir.

Biz de calismamizda 6 hafta tam immobilizasyondan sonra yuzuk atel ile egzersiz uyguladik ve gece immobilizasyona devam ettik. Literaturde pek cok calisma cekic parmak tedavisinde kullanilan atellerin deri problemlerine neden oldugunu belirtmektedir (6). Yuzuk atelin avantaji; deri problemlerine neden olmamasi ve elin gunluk yasam aktivitelerinde kullanimina izin vermesidir.

Cekic parmak deformitesinin tedavi sonuclarinin degerlendirilmesinde Crawford siniflamasi tercih edilir (7, 8). Biz de calismamizda Crawford siniflamasini kullandik. Bloom ve ark. (9) cekic parmagin gerek konservatif gerekse cerrahi tedavisinde hasta egitimi ve duzenli takibin onemli rol oynadigini belirtmislerdir. Ailenin tedavi surecine aktif katilimi ve hastanin rehabilitasyon programina uyumu da tedavinin basarisini etkiler (5). Yuzuk atel ve egzersiz tedavisinin zihinsel engelliler disinda kisitlamasi yoktur (10).

Sonuc

Ihmal edilmis bir cekic parmak deformitesi nedeniyle basarisiz bir sekonder cerrahi geciren 7 yasinda cocuk hastamizda yuzuk atel kullanimi ve duzenli fizyoterapi ile deformitenin duzeltilmesi yanisira elin gunluk yasam aktivitelerinde kullaniminda da artis saglanmistir. Detayli degerlendirme, uygun atel ve duzenli takip ile ihmal edilmis gec olgularda iyi sonuclar elde edilebilecegini dusunmekteyiz.

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu calismaya katilan hastanin ailesinden alinmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - E.G.; Tasarim - Z.H.; Denetleme - E.G.; Kaynaklar - Z.H.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi - Z.H.; Analiz ve/veya Yorum - Z.H., E.G.; Literatur Taramasi - Z.H.; Yaziyi Yazan - Z.H., E.G.; Elestirel Inceleme - E.G.; Diger - Z.H.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Informed Consent: Written informed consent was obtained from patients' parents who participated in this study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - E.G.; Design - Z.H.; Supervision - E.G.; Resources - Z.H.; Data Collection and/or Processing - Z.H.; Analysis and/or Interpretation - Z.H., E.G.; Literature Search - Z.H.; Writing Manuscript - Z.H., E.G.; Critical Review - E.G.; Other - Z.H.

Conflict of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

Kaynaklar

(1.) Bellemere P. Treatment of chronic extensor tendons lesions of the fingers. Chir Main 2015; 34: 155-81. [CrossRef]

(2.) Smit JM, Beets MR, Zeebregts CJ, Rood A, Welters C. Treatment options for mallet finger: a review. Plast Reconstr Surg 2010; 126: 1624-9. [CrossRef]

(3.) Valdes K, Naughton N, Algar. Conservative treatment of mallet finger: A systematic review. J Hand Ther 2015; 28: 237-45. [CrossRef]

(4.) Handoll HH, Vaghela MV. Interventions for treating mallet finger injuries. Cochrane Database Syst Rev 2004: CD004574

(5.) Ozdemir A, Karaltin MV, Yogun FN, Akkus MA, Akpinar AC, Yildiz K, et al. Analysis of Hand Injuries in Children Between 0-6 Years ofAge. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2015; 24: 89-94. [CrossRef]

(6.) Smit JM, Beets MR, Zeebregts CJ, Rood A, Welters C. Treatment options for mallet finger: a review. Plast Reconstr Surg 2010; 126: 1624-9. [CrossRef]

(7.) Doyle JR. Extensor tendons: Acute injuries. In: Green DP, Hotchkiss RN, Pederson WC, eds. Green's Operative Hand Surgery. 4th ed. New York: Churchill Livingstone; 1999: 195-8.

(8.) Crowford GP. The molded polythene splint for mallet finger deformities. J Hand Surg Am 1984; 9: 231-7. [CrossRef]

(9.) Bloom JM, Khouri JS, Hammert WC. Current concepts in the evaluation and treatment of mallet finger injury. Plast Reconstr Surg 2013; 132: 560-6. [CrossRef]

(10.) Skirven TM, Osterman AL, Fedorczyk J, Peter C, Amadi Kathleen A. Sluka Rehabilitation Hand and Upper Extremity. Elsevier, 2011.

Zeynep HOSBAY (1) [iD], Ethem GUNEREN (2) [iD]

(1) Bezmialem Vakif Universitesi Saglik Bilimleri Fakultesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bolumu, Istanbul, Turkiye

(2) Bezmialem Vakif Universitesi Tip Fakultesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Zeynep HOSBAY, Bezmialem Vakif Universitesi Saglik Bilimleri Fakultesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bolumu, Istanbul, Turkiye E-mail: zeynephosbay@gmail.com

Cite this article as: Hosbay Z, Guneren E. Treatment of Mallet Finger Deformity with Ring Splint. Bezmialem Science 2018; 6(3): 212-6.

Gelis Tarihi / Received : 08.05.2016

Kabul Tarihi / Accepted: 08.01.2018

DOI: 10.14235/bs.2018.1031
Tablo 1. Olgunun fizyoterapi oncesi eklem hareket acikligi olcumleri

3. parmak  Ekstansiyon/Fleksiyon (Derece)

MCP      0 /90
PIP     +30/90
DIP     -50/60

MCP: metakarpofalangeal; PIP: proksimal interfalangeal; DIP: distal
interfalangeal.

Tablo 2. Olgunun fizyoterapi sonrasi eklem hareket acikligi olcumleri

3. parmak  Ekstansiyon/Fleksiyon (Derece)

MCP      0/85
PIP     +10/100
DIP     -20/60

MCP: metakarpophalangeal; PIP: proksimal interphalangeal; DIP: distal
interphalangeal.
COPYRIGHT 2018 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Olgu Sunumu / Case Report
Author:Hosbay, Zeynep; Guneren, Ethem
Publication:Bezmialem Science
Article Type:Clinical report
Date:Jul 1, 2018
Words:1543
Previous Article:Kok Yuzey Ortulmesinin Aselluler Dermal Matriks ile Tedavisi\Treatment of Root Surface Covering By Acellular Dermal Matrix.
Next Article:Two Self-Stabbing Pneumothorax Cases/Kendini Bicaklama ile Olusan Iki Pnomotoraks Vakasi.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |