Printer Friendly

Browse Taskin, Okan; Ozbek, Zeynep

1-2 out of 2 article(s)
Title Type Date Words
Comparison of mean contrast sensitivity results of LASIK and LASEK in patients with myopia and myopic astigmatism/Miyop ve astigmatizma nedeniyle LASIK ve LASEK uygulanan hastalarda kontrast duyarlilik sonuclarinin degerlendirilmesi. Report Nov 1, 2014 1839
Evaluation of refractive results of LASIK and LASEK in patients with myopia and myopic astigmatism/Miyop ve miyop astigmatizma nedeniyle LASIK ve LASEK uygulanan hastalarda refraktif sonuclarin degerlendirilmesi. Report Sep 1, 2014 3085

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |