Printer Friendly

TOXICOLOGICAL CONSULTATION DATA MANAGEMENT SYSTEM BASED ON EXPERIENCE OF POMERANIAN CENTER OF TOXICOLOGY/SYSTEM ZARZADZANIA INFORMAJ TOKSYKOLOGICZNA NA PODSTAWIE DOSWIADCZEN POMORSKIEGO CENTRUM TOKSYKOLOGII.

WSTEP

Pomorskie Centrum Toksykologii (PCT) pelni funkcje regionalnego osrodka diagnostyki i terapii zatruc. Zasiegiem swojego dzialania obejmuje tereny wojewodztwa pomorskiego, warminsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

Centrum dziala ponadto jako regionalny Osrodek Informacji Toksykologicznej w systemie pracy ciaglej. Konsultacje toksykologiczne sa w nim udzielane wszystkim dzwoniacym pracownikom ochrony zdrowia (w tym przede wszystkim lekarzom, pielegniarkom, ratownikom medycznym) oraz osobom prywatnym. Jako zrodlo referencyjne dla udzielanych informacji wykorzystywana jest przede wszystkim baza danych Micromedex Poisindex[R] System.

W 2013 r. autorzy niniejszej publikacji rozpoczeli proces wdrazania do uzytku w PCT autorskiego systemu elektronicznej archiwizacji i analizy informacji toksykologicznych--Elektronicznego Systemu Zarzadzania Informacja Toksykologiczna [1]. Celem niniejszej pracy byla ocena dzialania systemu po rocznym okresie jego stosowania, a takze przygotowanie raportu z zatruc zgloszonych do Regionalnego Osrodka Informacji Toksykologicznej, wzorowanego na corocznych protokolach Krajowego Systemu Danych o Zatruciach (National Poison Data System--NPDS).

MATERIAL I METODY

Praca zostala przygotowana w oparciu o dane uzyskane z systemu zarzadzania informacja toksykologiczna [1]. W analizie wzieto pod uwage 2550 rekordow, ktore wprowadzono od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 do opisanej powyzej bazy danych, bedacej czescia Elektronicznego Systemu Zarzadzania Informacja Toksykologiczna.

W celu statystycznego opracowania wynikow wszystkie dane uzyskane z systemu wyeksportowano do pliku w programie Microsoft Excel, a nastepnie skorygowano ewentualne bledy. Korekta polegala przede wszystkim na poprawieniu oczywistych bledow pisarskich i nieprawidlowego przypisania miejscowosci do wojewodztw, ujednoliceniu nazewnictwa osrodkow konsultujacych, usystematyzowaniu przyczyn zatrucia, a takze rozdzieleniu konsultacji na pojedyncze rekordy w przypadku opisania kilku pacjentow w jednym rekordzie bazy danych (np. przy narazeniu mnogim).

Z analizowanej bazy nie wykluczono zadnych rekordow wprowadzonych do bazy (czyli wzieto pod uwage 2550), a w przypadku niekompletnie wypelnionych do ich opisania stosowano slowo kluczowe "nieznany".

Analize danych przeprowadzono zgodnie z metodologia eksploracyjnej analizy danych (Exploratory Data Analysis--EDA), w zwiazku z czym stosowano wylacznie statystyki opisowe. Ewentualne dalsze analizy zagadnien szczegolowych moglyby stanowic podstawe dalszych prac badawczych dotyczacych zatruc poszczegolnymi ksenobiotykami i ich grupami.

Do opracowania danych uzyto jezyka programowania R w wersji 3.1.1 [2] i oprogramowania R Studio w wersji 0.98.1060. Do opracowania wynikow uzyto modulow ggplot2 [3] oraz plyr [4].

WYNIKI

W 2014 r. w systemie informatycznym Pomorskiego Centrum Toksykologii odnotowano 2550 konsultacji toksykologicznych, z ktorych 1331 dotyczylo mezczyzn, a 1165 kobiet. W 54 przypadkach nie udalo sie ustalic plci osoby poszkodowanej w wyniku zatrucia.

Sposrod wszystkich konsultacji toksykologicznych najwiecej (N = 2547) informacji udzielono podmiotom zlokalizowanym na terenie Polski (tab. 1). Konsultacji udzielono takze 2 osobom z terytorium Unii Europejskiej (1 osobie ze Szwecji, 1 osobie z Norwegii), a takze 1 osobie przebywajacej na terenie Polinezji Francuskiej.

Struktura wiekowa

Najmlodszy konsultowany pacjent byl w wieku 1 miesiaca, a najstarszy mial 92 lata. Srednia wieku badanych wynosila 26,3 roku, a mediana--23 lata. Wsrod kobiet najmlodsza pacjentka liczyla sobie 1 miesiac, a najstarsza --92 lata. Srednia wieku wynosila 26,4 roku, a mediana --20 lat. Wsrod mezczyzn najmlodszy pacjent mial 1 miesiac, a najstarszy--87 lat. Srednia wieku wynosila 26,81 roku, a mediana--25 lat. Jak pokazuje rycina 1., rozklad cwiartkowy (IQR) wieku dla obu plci okazal sie niemal jednakowy.

W 978 (38,35%) przypadkach osoba konsultowana zostala zakwalifikowana jako dziecko (wiek < 18 lat), a w 1550 (60,78%) przypadkach jako osoba dorosla. W 18 przypadkach nie udalo sie ustalic, do jakiej grupy wiekowej nalezal pacjent, a w 4 przypadkach konsultacja dotyczyla zwierzecia.

Rozklad wieku pacjentow mial charakter bimodalny. Na wykresie widac zwiekszona czestosc wystepowania pacjentow, ktorych wiek okreslony byl liczba calkowita, czesto podzielna przez 5. Wynika to z tego, ze w przypadku nieznanego wieku pacjenta (np. nieprzytomnego, znalezionego bez dokumentow na ulicy) dzwoniacy podawal wiek przyblizony, czesto zaokraglajac go do najblizszej wielokrotnosci liczby 5 (ryc. 2). Pierwsze maksimum lokalne dotyczy wieku 2 lat, natomiast drugie--16 lat.

W celu lepszego zobrazowania wieku zatrutych pacjentow w grupach o najwiekszej czestosci intoksykacji, tj. osob w wieku 0-7 lat i 13-23 lat, na rycinach 3. i 4. przedstawiono rozklad konsultacji dotyczacy tych dwoch przedzialow wiekowych.

Okolicznosci zatrucia

Udzielane informacje toksykologiczne najczesciej dotyczyly zatruc przypadkowych (888 zatruc), rzadziej samobojczych (814 zatruc), a najrzadziej rekreacyjnych (325 zatruc). W 296 przypadkach nie udalo sie ustalic okolicznosci intoksykacji (ryc. 5).

Biorac pod uwage plec badanych, okazalo sie, ze u kobiet doszlo do 521 (44,7%) zatruc samobojczych, 378 (32,4%) przypadkowych i 83 (7,1%) rekreacyjnych. W 110 (9,4%) przypadkach nie udalo sie ustalic rzeczywistej przyczyny intoksykacji. Wsrod mezczyzn odnotowano 467 (35,1%) przypadkow zatruc przypadkowych, 290 (14,6%) samobojczych i 242 (16,8%) rekreacyjnych. W 181 (12,6%) przypadkach nie udalo sie okreslic rodzaju zatrucia. Z kolei wsrod pacjentow, ktorych plci nie udalo sie ustalic, dominowaly zatrucia przypadkowe (43 zgloszenia, 79,6% przypadkow).

Analiza przyczyn zatruc w zaleznosci od wieku pacjentow (ryc. 6) wykazala, ze do przypadkowych intoksykacji najczesciej dochodzilo u dzieci, a do zatruc rekreacyjnych glownie u nastolatkow i mlodych doroslych. Zatrucia samobojcze dotyczyly juz osob 12-letnich, a ich liczba byla podobna we wszystkich kolejnych grupach wiekowych, z niewielka przewaga wsrod osob 18-letnich.

Odbiorca konsultacji toksykologicznych

Lekarze Pomorskiego Centrum Toksykologii wiekszosc konsultacji udzielali pracownikom Szpitalnych Oddzialow Ratunkowych oraz personelowi podstawowych i specjalistycznych karetek Pogotowia Ratunkowego (tab. 2). Na rycinie 7. przedstawiono liczbe konsultacji udzielanych podmiotom z roznych wojewodztw.

Czas od chwili zatrucia do udzielenia konsultacji toksykologicznej

Czas, ktory uplynal od chwili narazenia na ksenobiotyk do momentu udzielenia konsultacji toksykologicznej, przedstawiono w tabeli 3. W 26,86% przypadkow od czasu zatrucia do chwili wykonania konsultacji minelo mniej niz 2 godz., a w 46,90% przypadkow mniej niz 6 godz. W 25,37% przypadkow nie udalo sie ustalic czasu miedzy narazeniem a udzieleniem informacji toksykologicznej.

Miejsce zatrucia

Do zatruc dochodzilo najczesciej w domu pacjentow. Szczegolowy rozklad analizowanych przypadkow przedstawiono na rycinie 8. W domu dochodzilo zwykle do intoksykacji samobojczych i przypadkowych, a nieco rzadziej do tych o charakterze rekreacyjnym.

Na wolnej przestrzeni mialy miejsce najczesciej zatrucia przypadkowe, rekreacyjne i takie, do ktorych doszlo w przebiegu uzaleznienia od srodkow psychoaktywnych. Intoksykacje, do ktorych doszlo w placowkach edukacyjnych mialy najczesciej charakter rekreacyjny i dotyczyly w glownej mierze tzw. nowych substancji psychoaktywnych (Novel Psychoactive Substances --NPS). Do zatruc jatrogennych, ktore mialy miejsce w domu i na terenie szpitali, dochodzilo z podobna czestoscia.

OMOWIENIE

Liczba konsultacji toksykologicznych udzielanych przez lekarzy Pomorskiego Centrum Toksykologii i zarejestrowanych w bazie danych Elektronicznego Systemu Zarzadzania Informacja Toksykologiczna w 2014 r. okazala sie nizsza niz w latach 2012 i 2013.

Zdecydowanie mniejsza liczba zgloszonych zatruc dzieci z grupy wiekowej 0-6 lat dotyczyla tych, ktorych wiek wynosil wiecej niz X,5 lat (gdzie X przyjmowal wartosci 0-5). Wynikala ona najpewniej z zaokraglania wieku pacjentow, przynajmniej w czesci konsultacji, do najblizszego pelnego roku.

W grupie adolescentow i mlodych doroslych widac bylo nagle zmniejszenie liczby konsultacji dotyczacych 18-latkow. Moglo to wynikac z tego, ze jest to grupa wiekowa, ktora zajmuja sie zarowno pediatrzy (jesli zaokragli sie wiek w dol), jak i lekarze specjalizujacy sie w leczeniu osob doroslych (jesli zaokragli sie wiek w gore).

W przypadku struktury wiekowej i okolicznosci zatrucia zwracal uwage stosunkowo niski odsetek konsultacji udzielanych w przypadku zatruc u dzieci. Bylo to szczegolnie widoczne przy porownaniu tego wyniku z danymi amerykanskich Osrodkow Kontroli Zatruc (Poison Control Centers--PCC). Jak bowiem wynika z raportu NPDS z 2013 r. [5], az 48% wszystkich zgloszen odnosilo sie tam wlasnie do dzieci w wieku do 6 lat. Sytuacja ta mogla wynikac z braku wystarczajacego rozpowszechnienia informacji o mozliwosci uzyskania calodobowej, kompetentnej, szybkiej i bezplatnej telefonicznej konsultacji toksykologicznej dla pediatrow i/lub niedostatecznej wiedzy z zakresu mozliwosci stwarzanych przez Osrodki Informacji Toksykologicznej.

Wsrod zatruc odnotowanych u dzieci mlodszych, podobnie jak mialo to miejsce w innych osrodkach informacji toksykologicznych [5-7], dominowaly intoksykacje przypadkowe. Z kolei u osob w przedziale wiekowym 13-17 lat przewazaly zatrucia samobojcze i/lub rekreacyjne.

W analizie danych dotyczacych wieku konsultowanych pacjentow uwage zwracalo to, ze znaczaco wieksza liczba zgloszen dotyczyla osob z niektorych grup (przedzialow) wiekowych. Moglo to wynikac z orientacyjnego szacowania wieku pacjentow przez lekarzy. W przypadku osob doroslych zaokraglano go zwykle o 5 lat, a w przypadku malych dzieci--o pol roku. Orientacyjne szacowanie wieku pacjentow moglo byc spowodowane wieloma czynnikami, np. brakiem dokladnych danych metrykalnych pacjentow, niemoznoscia uzyskania pelnego wywiadu, pospiechem, telefonowaniem przez lekarza leczacego z innego miejsca niz to, w ktorym znajdowal sie diagnozowany pacjent itd.

Problem braku wiedzy o dokladnym wieku pacjenta, ktorego dotyczy zgloszenie, moglby zostac rozwiazany poprzez dodawanie pacjentow, ktorych wiek jedynie oszacowano, do grupy chorych o wieku nieznanym lub poprzez probe doprecyzowania wieku pacjenta w pozniejszym terminie. Ta ostatnia taktyka moglaby okazac sie skuteczna szczegolnie w odniesieniu do dzieci, poniewaz wlasnie w ich przypadku zglaszajacy najczesciej podawali wiek szacunkowy, a nie metrykalny.

Niewielkie rozbieznosci miedzy histogramem pelnego rozkladu wieku pacjentow a histogramami przedzialow wiekowych 0-7 lat i 13-23 lat wynikaly z roznic w metodologii ich tworzenia (rozne szerokosci przedzialu).

W przypadku osob telefonujacych do Osrodka Informacji Toksykologicznej Pomorskiego Centrum Toksykologii ciekawa byla niewielka roznica (1,1 pkt %) miedzy liczba konsultacji udzielonych podstawowym i specjalistycznym zespolom Pogotowia Ratunkowego. Dzialo sie tak mimo znacznie wiekszej liczebnosci zespolow podstawowych. Taki wynik moze byc spowodowany wiekszym rozpowszechnieniem informacji o regionalnych Osrodkach Informacji Toksykologicznej wsrod lekarzy pracujacych w karetkach specjalistycznych niz wsrod ratownikow medycznych z karetek podstawowych.

Zastanawiajaca jest rowniez znikoma liczba informacji udzielanych jednostkom ratownictwa medycznego z wojewodztw innych niz pomorskie. Pomorskie Centrum Toksykologii stanowi bowiem jedyny w Polsce polnocnej osrodek leczenia zatruc i osrodek informacji toksykologicznej, ktory zapewnia calodobowe konsultacje i terapie pacjentow na terenie wojewodztwa pomorskiego, warminsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i czesciowo zachodniopomorskiego (w zakresie narazen na biocydy).

Potencjalnym kierunkiem dalszych badan mogloby byc ustalenie, czy powodem braku takich konsultacji jest niewiedza o mozliwosci ich otrzymania telefonicznie, czy niechec pracownikow Systemu Panstwowego Ratownictwa Medycznego do korzystania z takich konsultacji (szczegolnie kiedy nie ma mozliwosci szybkiego przekazania pacjenta do danego osrodka, co wynika np. z dlugiego czasu transportu).

Analiza zaleznosci miedzy wojewodztwem a typem podmiotu medycznego zglaszajacego sie po informacje toksykologiczna wykazala dobre rozpowszechnienie informacji o PCT wsrod roznych placowek opieki zdrowotnej w wojewodztwie pomorskim. W przypadku pozostalych wojewodztw (kujawsko-pomorskie, warminskomazurskie), objetych opieka tego samego osrodka, konsultacji udzielano niemal wylacznie placowkom stacjonarnym. Moglo to wynikac z niedoinformowania jednostek Systemu Panstwowego Ratownictwa Medycznego o latwym dostepie do konsultacji toksykologicznej, ktore moga uzyskac nawet z miejsca zdarzenia.

Z kolei analiza czasu, ktory uplynal od chwili zatrucia do momentu udzielenia konsultacji toksykologicznej, wykazala, ze prawie polowa konsultacji odbyla sie do 6 godz. od czasu narazenia. Jest to tym bardziej istotne, ze w przypadku ostrej toksycznosci ksenobiotykow niezwykle wazny jest czas do rozpoczecia leczenia.

W trakcie analizy danych z systemu informatycznego zauwazono takze, ze czesto zamieszczane w nich informacje byly niepelne, niedokladne lub zawieraly istotne bledy (zwlaszcza dotyczace dopasowania miejscowosci do wojewodztwa). Jako glowna przyczyne uzytkownicy programu udzielajacy konsultacji wskazywali jego nadmierne rozbudowanie, a takze koniecznosc godzenia pracy zwiazanej z udzielaniem informacji toksykologicznej i jej archiwizowania z praca kliniczna z pacjentami na oddziale.

W przypadku pytan otwartych lub polotwartych zawartych w systemie powaznym problemem, ktory powodowal bledy w analizie danych w ramach niniejszego badania, byla zlozonosc udzielonych odpowiedzi oraz ich rozne zapisywanie przez lekarzy wypelniajacych formularz. Problem ten mozna rozwiazac poprzez zastosowanie w systemie wylacznie pytan zamknietych. Niestety wada takiego rozwiazania byloby zmniejszenie elastycznosci systemu, ktora ze wzgledu na zroznicowanie zdarzen konsultowanych przez toksykologow moglaby utrudniac dopasowanie zglaszanego narazenia do sztywnych ram formularza. Jednoczesnie rozszerzyloby to tresc formularza, a przez to wydluzylo czas poswiecany na jego wypelnianie.

WNIOSKI

1. Konieczne jest lepsze rozpowszechnienie wsrod pracownikow ochrony zdrowia informacji na temat dostepu do konsultacji toksykologicznych.

2. Ujednolicenie i ograniczenie zakresu danych archiwizowanych przez polskie osrodki toksykologiczne pozwoliloby zwiekszyc liczbe poprawnie archiwizowanych konsultacji toksykologicznych dzieki latwiejszemu wprowadzaniu informacji o nich.

3. Dodatkowe obowiazki zwiazane z archiwizowaniem konsultacji toksykologicznych w formie elektronicznej wymagaja zaangazowania dodatkowych pracownikow lub tez zwiekszenia obciazenia praca osob obecnie pracujacych, co wiaze sie z ponoszeniem wiekszych nakladow finansowych przez Regionalne Osrodki Toksykologii (ROT), w ktorych strukturach mieszcza sie osrodki informacji toksykologicznej.

4. Mimo istotnych roznic w funkcjonowaniu sieci informacji toksykologicznej w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki Polnocnej (wynikajacych z ponoszonych na nie roznych nakladow finansowych, innego doswiadczenia i zaplecza kadrowego) takze w naszym kraju mozliwe jest gromadzenie obszernych zbiorow danych na temat zatruc, co daje mozliwosc przeprowadzania ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego lub analiz z zakresu toksykowigilancji.

5. Material uzyskany w ramach niniejszego badania pozwala na prowadzenie dalszych, poglebionych analiz.

6. Przeprowadzanie szczegolowych analiz danych, podobnych do publikowanych w raportach NPDS, byloby mozliwe dzieki ujednoliceniu w calej Polsce systemu zbierania danych o zatruciach.

http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00248

PISMIENNICTWO

[1.] Kabata P.M., Waldman W., Kaletha K., Sein Anand J.: Elektroniczny system zarzadzania informacja toksykologiczna. Przegl. Lek. 2013;70(8):572-575

[2.] The R Foundation for Statistical Computing [Internet]: The R Foundation, Wieden [cytowany 18 lutego 2015]. The R project for statistical computing. Adres: http://www.r-project.org

[3.] Wickham H.: ggplot2. Elegant graphics for data analysis. Springer, New York 2009, http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-98141-3

[4.] Wickham H.: The split-apply-combine strategy for data analysis. J. Stat. Software 2011;40(1):1-29

[5.] Mowry J.B., Spyker D.A., Cantilena L.R. Jr, McMillan N., Ford M.: 2013 annual report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 31st annual report. Clin. Toxicol. 2014;52: 1032-1283

[6.] Bentur Y., Lurie Y., Cahana A., Kovler N., Bloom-Krasik A., Gurevych B. i wsp.: Poisoning in Israel: Annual report of the Israel Poison Information Center, 2012. Isr. Med. Assoc. J. 2014;16(11):686-692

[7.] Hahn A., Begemann K., Sturer A.: [Intoxications in Germany]. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2014;57(6):638-649. Po niemiecku

Piotr Maciej Kabata (1)

Wojciech Waldman (1,2)

Jacek Sein Anand (1,2)

(1) Pomorskie Centrum Toksykologii / Pomeranian Center of Toxicology, Gdansk, Poland

(2) Gdanski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland Zaklad Toksykologii Klinicznej / Department of Clinical Toxicology

Autor do korespondencji / Corresponding author: Piotr Maciej Kabata, Pomorskie Centrum Toksykologii, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdansk, e-mail: p.kabata@pctox.pl Nadeslano: 5 czerwca 2015, zatwierdzono: 10 sierpnia 2015

Caption: Fig. 1. Age of the patients consulted by the Pomeranian Center of Toxicology, 2014

Ryc. 1. Wiek pacjentow konsultowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii w roku 2014

Caption: Fig. 2. Age vs. gender of patients consulted by the Pomeranian Center of Toxicology, 2014

Ryc. 2. Wiek vs plec pacjentow konsultowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii w roku 2014

Caption: Fig. 3. Toxicological consultations of patients in the 0-7 age group provided by the Pomeranian Center of Toxicology, 2014

Ryc. 3. Konsultacje toksykologiczne dotyczace pacjentow w wieku 0-7 lat, udzielone przez Pomorskie Centrum Toksykologii w roku 2014

Caption: Fig. 4. Toxicological consultations of patients in the 13-23 age group provided by the Pomeranian Center of Toxicology, 2014

Ryc. 4. Konsultacje toksykologiczne dotyczace pacjentow w wieku 13-23 lat, udzielone przez Pomorskie Centrum Toksykologii w roku 2014

Caption: Fig. 5. Causes of intoxications consulted in the Pomeranian Center of Toxicology, 2014

Ryc. 5. Przyczyny zatruc konsultowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii w roku 2014

Caption: Fig. 6. Causes of intoxications in patients consulted by the Pomeranian Center of Toxicology by age, 2014

Ryc. 6. Przyczyny zatruc konsultowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii w roku 2014--wedlug wieku pacjentow

Caption: Fig. 7. Entities receiving toxicological consultations from the Pomeranian Center of Toxicology by voivodeships, 2014

Ryc. 7. Odbiorcy konsultacji toksykologicznych udzielonych przez Pomorskie Centrum Toksykologii w roku 2014--wedlug wojewodztw

Caption: Fig. 8. Causes of intoxications consulted by the Pomeranian Center of Toxicology by the place the intoxication occurred, 2014

Ryc. 8. Przyczyny zatruc konsultowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii w roku 2014--wedlug miejsca, w ktorym nastapilo zatrucie
Table 1. Consultations provided by the Pomeranian Center
of Toxicology by voivodeships, 2014

Tabela 1. Konsultacje toksykologiczne udzielone przez Pomorskie
Centrum Toksykologii w roku 2014--wedlug wojewodztw

Wojewodztwo                 Konsultacje
Voivodeship                 Consultations
                         [n]

Pomorskie / Pomeranian            1 879
Warminsko-mazurskie / Warmian-Masurian     353
Kujawsko-pomorskie / Kuyavian-Pomeranian    217
Zachodniopomorskie / West Pomeranian       65
Mazowieckie / Mazovian              11
Dolnosliskie / Lower Silesian           4
Podlaskie / Podlaskie               3
Lodzkie / Lodz                  3
Wielkopolskie / Greater Poland          3
Lubuskie / Lubusz                 2
Podkarpackie / Subcarpathian           2
Swietokrzyskie / Swietokrzyskie          2
Opolskie / Opole                 1
Malopolskie / Lesser Poland            1
Sliskie / Silesian                1
Poza Polski / Outside of Poland          3

Table 2. Sources of toxicology inquiries to the Pomeranian Center of
Toxicology, 2014

Tabela 2. Odbiorcy konsultacji toksykologicznych udzielonych przez
Pomorskie Centrum Toksykologii w roku 2014

Zglaszajacy                       Konsultacje
Inquirer                        Consultations
                              [n (%)]

Szpitalny Oddzial Ratunkowy / Emergency Department   1 495 (58,63)
Karetka podstawowa / Basic ambulance           274 (10,75)
Karetka specjalistyczna / Specialised ambulance      217 (8,51)
Oddzial szpitalny / Hospital ward             189 (7,41)
Osoba prywatna / General public              155 (6,07)
Izba przyjec / Emergency room               127 (4,98)
Osrodek zdrowia / General practitioner ambulatory      58 (2,27)
Centrum Powiadamiania Ratunkowego / Emergency        15 (0,59)
 Service Dispatcher
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe / Helicopter          5 (0,19)
 Emergency Service
Osrodek terapii uzaleznien / Addiction treatment       3 (0,12)
 center
Weterynarz / Veterinarian                  3 (0,12)
Zaklad karny / Penitentiary                 3 (0,12)
Nocna opieka chorych / Overnight ambulatory service     2 (0,08)
Nieznany / Unknown                      1 (0,04)
Pa?stwowa Inspekcja Sanitarna / National Sanitary      1 (0,04)
 Inspectorate
Lekarz przeprowadzajacy sekcje zwlok / Physician       1 (0,04)
 performing autopsy
Lekarz "czatu z pediatra"--Medicover / Physician       1 (0,04)
 hosting "chat with a pediatrician" in "Medicover"

Table 3. Time-lag between acute intoxication and obtaining
information from the Pomeranian Center of Toxicology, 2014

Tabela 3. Czas miedzy zatruciem pacjenta a konsultacja
toksykologiczna udzielona przez Pomorskie Centrum
Toksykologii w roku 2014

Czas od zatrucia
[godz.]        Konsultacje
Time from exposure  Consultations
[h]           [n (%)]

< 1           336 (13,8)
1-2          549 (21,53)
2-6          511 (20,04)
6-12          169 (6,62)
12-24          150 (5,88)
24-48          78 (3,06)
> 48          110 (4,31)
Nieznany / Unknown   647 (25,37)
COPYRIGHT 2015 Nofer Institute of Occupational Medicine
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:PRACA ORYGINALNA
Author:Kabata, Piotr Maciej; Waldman, Wojciech; Anand, Jacek Sein
Publication:Medycyna Pracy
Geographic Code:4EXPO
Date:Sep 1, 2015
Words:2874
Previous Article:COOPERATION WITHIN PHYSICIAN-NURSE TEAM IN OCCUPATIONAL MEDICINE SERVICE IN POLAND KNOWLEDGE ABOUT PROFESSIONAL ACTIVITIES PERFORMED BY THE...
Next Article:MONOINFECTIONS CAUSED BY BORRELIA BURGDORFERI AND BORRELIA BURGDORFERI/ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM CO-INFECTIONS IN FORESTRY WORKERS AND...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |