Printer Friendly

TOPUK AGRISININ NADIR BIR NEDENI, KALKANEUS YERLESIMLI INTRAOSSEOZ LIPOM: 9 OLGUNUN RETROSPEKTIF ANALIZI VE LITERATUR DERLEMESI/A RARE CAUSE OF THE HEEL PAIN: INTRAOSSEOUS LIPOMA OF THE CALCANEUS: A REVIEW OF LITERATURE AND RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 9 CASES.

OZET

Amac: Intrakalkaneal lipom nadir gorulur ve siklikla asemptomatiktir. Semptomatik olan vakalarda ise cogunlukla ilk ve en sik sikayet basit topuk agrisidir. Bu calismanin amaci, topuk agrisi sebebiyle basvurduklari kliniklerde cesitli on tanilar alarak cerrahi disi yontemler ile tedavi edilmeye calisilan ve klinigimizde cerrahi olarak basariyla tedavi edilmis 9 olgunun retrospektif analizini ve literatur derlemesini sunmaktir.

Gerec ve Yontem: Klinigimizde 2008 ve 2015 yillari arasinda intrakalkaneal lipom tanisi ile ameliyat edilen 9 hasta (4 kadin, 5 erkek) calismaya dahi edildi. Ortalama yas 40,6 (19-70) yil idi. Ortalama takip suresi 50,4 (12-114) ay idi. Baslangictaki yanlis tani ile gercek tani arasindaki sure 20,8 (12-48) ay idi. Hastalar klinigimize basvurmadan once, Achilles tendiniti, epin kalkanei, retrokalkaneal bursit ve plantar fasiit tanilari almis ve tedavi edilmeye calisilmistir. Bulgular: Yedi hasta kuretaj & kemik grefti ve 2 hasta kuretaj & kemik sementi ile tedavi edildi. Tum hastalar ortalama 5 (3-11) ayda tamamen agrisiz iyilesti. Kemik greftlerinin tam olarak konsolidasyonu ortalama 6 (5-9) ayda goruldu. Ortalama AOFAS skoru ameliyat oncesi 80,4 ten birinci yilda 95,3'e yukseldi.

Sonuc: Topuk agrisi olan hastalarda intrakalkaneal lipom ayirici tanida dusunulmelidir. Kuretaj ve kemik grefti ile grefonaj agrili ve kritik boyutta intrakalkaneal lipomlar icin iyi bir cerrahi tedavi secenegi olabilir.

Anahtar kelimeler: Topuk agrisi; kemik ici lipomlar; kalkaneus.

ABSTRACT

Objective: Intracalcaneal lipoma is a rare disease and frequently asymptomatic. Usually the first and the most common complaint is simple heel pain in symptomatic cases. The purpose of this study is to present a literature review and retrospective analysis of 9 cases with intracalcaneal lipoma whose various preliminary diagnosis varied in other clinics due to heel pain.

Material and Methods: Between 2008 and 2015, 9 patients (4 females and 5 males) with intracalcaneal lipoma were operated in our institution. The mean age of the patients was 40.6 (19-70) years. The mean follow-up was 50,4 (12-114) months. The time between initial misdiagnosis and confirmed diagnosis was 20.8 (12-48) months. The patients were treated as misdiagnosed with Achilles tendinitis, epin calcanei, retrocalcaneal bursitis and plantar fasciitis before admission to our clinic.

Results: Seven patients were treated with curratage & bone grafting and 2 patients with curettage & bone cementing. All patients recovered without heel pain in the mean 5 (3-11) months. Complete consolidation of the bone graft was seen at the mean 6 (5-9) month. The mean AOFAS score was increased from 80.4 preoperatively to 95.3 at the first year.

Conclusion: Intracalcaneal lipoma should be considered in the differential diagnosis of the patients with heel pain. Curettage and bone grafting can be a good surgical option for the treatment of painful and critically sized intracalcaneal lipomas.

Keywords: Heel pain; intraosseous lipoma; calcaneus.

GIRIS

Intraosseoz lipomlar olgun yag hucrelerinden koken alan, etiyolojisi aydinlatilamamis, selim karakterli kemik tumorleridir (1). Vucutta en sik proksimal femur bolgesine yerlesim gosterirlerken, kalkaneus bu nadir kemik tumorleri icin 2. en sik lokalizasyondur. Kalkaneusda karakteristik olarak kalkaneus boynunun tabanina (Ward Ucgeni) yerlesim gosterirler (2). Intrakalkaneal lipom olarak da bilinen, kalkaneus yerlesimli intraosseoz lipomlar siklikla asemptomatik olmalarindan dolayi, genellikle rastlantisal olarak tespit edilirler. Semptomatik olan vakalarda ise cogunlukla ilk ve en sik sikayet basit topuk agrisidir. Bu nedenle gerek poliklinik gerekse acil basvurularinda, tedavi eden hekimlerin karsisina zorlu ve gozden kacirilmasi olasi bir tani olarak cikmaya devam etmektedir (3).

Bu calismanin amaci, topuk agrisi sebebiyle basvurduklari kliniklerde cesitli on tanilar alarak cerrahi disi yontemler ile tedavi edilmeye calisilan, klinigimizce intrakalkaneal lipom oldugu anlasilan ve cerrahi olarak basariyla tedavi edilmis 9 olgunun retrospektif analizini ve literatur derlemesini sunmaktir.

GEREC VE YONTEM

Klinigimizde Eylul 2008 ve Ocak 2015 tarihleri arasinda intrakalkaneal lipom tanisi ile tedavi edilen 9 (4 kadin ve 5 erkek) hasta calismaya dahil edildi.

Hastalarin ortalama yasi 40,6 (19-70) yil ve ortalama takip suresi 50,4 (12-114) ay idi. 5 hastada sol (%55), 4 hastada sag kalkaneus kemiginde intraosseoz lipom mevcuttu. Calisma protokolu, hastalara ait medikal kayitlardan elde edilen demografik veriler, dis merkez on tanilar, ilk tani ile esas tani (intrakalkaneal lipom) alana kadar gecen sure, ameliyat oncesi fizik muayene bulgulari, tumore ait klinik ve radyolojik bulgular ve Milgram siniflamalarinin incelenmesi ile olusturuldu. On tani ile esas tani alana kadar gecen ortalama sure 20,8 ay (12-48) olarak belirlendi. Klinigimiz tarafindan intrakalkaneal lipom tanisi koyulana kadar 2 hasta asil tendiniti (%22,2), 2 hasta topuk dikeni (%22,2), 3 hasta retrokalkaneal bursit (%33,3) ve 2 hasta plantar fasiit (%22,2) on tanilari ile cerrahi disi yontemlerle tedavi edilmeye calisilmisti. Hastalarin tumu sikayetlerinin gecmemesi uzerine tarafimiza basvururken, 1 hasta tedavi gordugu merkezden tarafimiza topuk dikeni sebebiyle cekilen ayak lateral grafisinde saptanan kalkaneusa lokalize kistik lezyon sebebiyle tarafimiza yonlendirilmisti.

Cerrahi tedavi endikasyonu 6 hastada (olgu-3, 4, 6, 7, 8, 9) kritik boyutlarda olmayan ancak kronik topuk agrisina yol acan intrakalkaneal lipom, geriye kalan 3 hastada (olgu-1, 2, 5) kronik topuk agrisina ek olarak kritik boyutlarda olup patolojik kiriga yol acabilecek intrakalkaneal lipomdu (Tablo 1).

Hastalarin ameliyat oncesi fizik muayenelerinde gerek inspeksiyon bulgulari gerekse ayak bilegi ve ayak eklem hareket acikliklarinda patoloji saptanmazken, hastalarin tamaminda cekilen ayak direkt yan radyografilerinde kalkaneusa lokalize duzgun sinirli osteolitik lezyon gorulmekteydi (Resim 1). Lezyon boyut ve dogasini incelemek amaciyla hem bilgisayarli tomografi hem de manyetik rezonans goruntuleme ile ileri incelemeler yapildi (Resim 2). Direk radyografi bulgularina gore yapilan Milgram siniflamasinda 3 hasta evre 1 (%33,3), 4 hasta evre 2 (%44,4) ve 2 hasta evre 3 (%22,2) olarak siniflanmistir.

CERRAHI TEKNIK

Hastalar lateral dekubit pozisyonunda etkilenen taraf yukarida kalacak sekilde operasyon masasinda hazirlandi. 10 dakikalik ekstremite elevasyonunu takiben, uyluk orta kismina pnomotik turnike uygulandi. Cerrahi saha sterilizasyonu yapildi. Tum hastalarda; ayak dis yuzeyinde, merkezi peroneal tuberkul olan yaklasik 4 cm lik, ayak uzun aksina paralel longitudinal insizyon tercih edildi. Cilt, cilt alti dokular ve fasya gecildikten sonra inferior peroneal retinaculum insizyon hattinin ortasinda peroneal tuberkulden olasi bir tendon yaralanmasini onlemek adina siyrildi. Dikkatle yumusak dokular diseke edildi ve kemik dokuya ulasildi.

Kalkaneusta yer alan lezyonlar skopi ile tespit edildikten sonra, delici motor yardimi ile kemige yaklasik 2x2 cm lik bir pencere acildi ve kemik ici lezyona ulasildi. Lezyon kurete edilerek kuretaj materyali patolojik tani icin labaratuara yollandi. Kurete edilen kemik bosluk 4 hastada allogreft (INFUSE[TM] Bone Graft), 3 hastada cam greft (GlassBONE[TM]), 2 hastada ise kemik cimentosu (RALLY[TM] Bone Cement) ile dolduruldu (Resim 3).

Islem sonrasi turnike acilip kanama kontrolu yapildi. Tum hastalara birer adet dren yerlestirilerek cilt ve cilt alti dokular uygun sekilde kapatildi.

BULGULAR

Tum hastalarin kuretaj materyallerinin patolojik tanilari intrakalkaneal lipom ile uyumlu bulundu. Ilk 1 yil icinde 3 aylik peryotlar ile radyografik olarak takip edilen hastalara, ameliyat sonrasi 1. yilda kontrol BT ile goruntuleme yapildi. Ortalama 50,4 aylik takip sureleri (12-114) boyunca erken ve gec bir komplikasyonla karsilasilmamis ve klinik ve radyolojik olarak nuks dusunduren herhangi bir bulguya rastlanmamistir.

Ortalama 5.ayda (3-11) topuk agrilarinda tamamen rahatlama saptanirken, ortalama 6. ayda (5-9) radyografik olarak greft konsolidasyonunun tamamlandigi tespit edildi (Resim 4). Hastalarin ameliyat oncesi ortalama Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bilegi Cemiyeti (AOFAS) skorlari 80,4 iken, ameliyat sonrasi 1. sene kontrollerinde ortalama 95,3'e yukseldi (Tablo 2).

TARTISMA

Intraosseoz lipomlar matur lipositlerden koken alan benign kemik tumorleridir (4). Kadin ve erkekler hastaliktan esit siklikta etkilenmektedir. Literaturde, tum kemik tumorleri icerisinde %0,1' den daha az, primer kemik tumorleri icerisinde ise %0,1 ile %2,5 arasinda gorulme sikligina sahip olduklari bildirilmektedir (16, 17). Ilk intraosseoz lipom Brault tarafindan 1868'de femur saftinda bildirilmistir. En sik proksimal femurda subtrokanterik bolgede yerlesim gosterirlerken ikinci sirada kalkaenus yer almaktadir (10). Radyolojik olarak intraosseoz lipomlar iyi sinirli, osteolitik ve ince sklerotik rime sahip gorunumdedirler. Lezyonlar ozellikle fibulada genis olabilirler. Evreye bagli olarak da internal septalar ve nidus formasyonlari var olabilir. Tumorun indolen doneminde kortikal dekstruksiyon ve periosteal reaksiyon gorulmeyebilir (8,20). Intraosseoz lipomlarin kesin tanisi biyopsi metaryalinin patolojik incelemesi ile konulsa da BT ve MR goruntulemeleri tanida yardimcidir. MR T1 ve T2 sekanslarinda subkutan yag dokusuna benzer sekilde yuksek sinyal yogunlugunu gosterebilmektedir (12, 20). Tum intraosseoz lipomlarin yaklasik %15 kadari kalkaneusta lokalizedir ve en sik Ward triangle bolgesinde yer alir (6). Milagram 61 intraosseoz lipom hastasinda yaptigi calismada proksimal femur tutulumunu %34, kalkaneus tutulumunu ise %8 olarak bildirmistir (1).

Milgram'in 1990 yilinda yayinladigi seride intraosseoz lipomlar involusyon derecelerine gore 3 histolojik gruba ayrilmislardir (7). Radyolojik ozellikler de histopatolojik karakteristiklere paraleldir. Ulucay ve ark. guvenilir evreleme metodu olmasi ve direk radyografi goruntulemelerinin histopatolojik bulgulara paralel sonuclar gostermesi sebebiyle kalkaneal intraosseoz lipomlarda Milgram siniflandirmasini kullandiklarini belirtmislerdir (18). Biz de vaka serimizi olusturan hastalarimizin histopatolojik durum tahmini icin bu siniflama sistemini tercih ettik.

Intrakalkaneal lipomlar genellikle asemptomatiktir ve siklikla insidental olarak tespit edilirler. Semptomatik olan vakalarinin %70'inde agri ilk semptomdur ve bu agridan kalkaneusun trabekuler agindaki tekrarlayan minor travmalara bagli gelisen mikrokiriklar sorumlu tutulmaktadir (8). Ek olarak intraosseoz lipoma bagli kalkaneusun patolojik kirigi da bildirilmistir (5, 9, 15,19) Kalkaneusun basinc tasiyan trabekuler alanina lokalize olmayan kucuk kistler genellikle asemptomatiktirler ve konservatif olarak tedavi edilebilirler (14). Literaturu destekler sekilde tamami semptomatik olan hastalarimizda, ilk ve tek semptom topuk agrisiydi. 8 olgu baska merkezlerde farkli on tanilar ile tedavi edilmeye calisilirken, sadece 1 hasta (6.olgu) topuk dikeni on tanisi ile tedavi edildigi klinikten lateral ayak radyografisinde saptanan kistik lezyon sebebiyle tarafimiza yonlendirilmisti.

Intraosseoz lipomlarin ayirici tanisinda akilda tutulmasi gereken cok sayida hastalik vardir. Plantar fasit, asil tendiniti, retrokalkaneal bursit gibi asiri kullanima bagli inflamatuar surecler; gut gibi metabolizma hastaliklari, basit kemik kisti, anevrizmal kemik kisti, osteoblastom, enkondrom, kondromiksoid fibrom, nonossifiye fibrom, dev hucreli tumor, kondroblastom, fibroz displazi ve kondrosarkom gibi neoplastik ve non-neoplastik patolojiler ayirici tanida siralanabilir (2). Mevcut vaka serimizde de literaturu destekler sekilde klinigimiz tarafindan intrakalkaneal lipom tanisi koyulana kadar 2 hasta asil tendiniti, 2 hasta topuk dikeni, 3 hasta retrokalkaneal bursit ve 2 hasta plantar fasit on tanilari ile cerrahi disi yontemlerle tedavi edilmeye calisilmisti. Hastalarimizda siklikla 1.metatarsofalangeal eklemde gorulen gut hastaligi ile uyumlu bulgular bulunmamaktaydi. Ek olarak asil tendiniti ve retrokalkaneal bursitte gorulen topuk arkasi agrisindan ziyade, olgularimizin tumunde topuk dis kenarina lokalize agri mevcuttu. Ayrica hastalarin direkt radyografilerinde kortikal destruksiyon ve periosteal reaksiyon gorulmemesi nedeniyle kondrosarkom dusunulmemis, MRG de sik olarak gorulen "flare fenomeni" nin tespit edilmemis olmasi sebebiyle osteoblastom da dislanmistir. MRG de ne yumusak doku tutulumu nede sivi seviyelerinin gorulmemesi nedeniyle anevrizmal kemik kisti de ekarte edilmis oldu. Intrakalkaneal lipomlarin tedavisi lezyonun lokalizasyonuna, kritik boyutta olup olmamasina ve semptomatik olup olmamasina gore degisiklik gostermektedir. Kritik boyutta kist kavrami bilgisayarli tomografide koronal planda kalkaneusun mediolateral hattinda tum genisligini kaplayan ve sagital planda kalkaneusun anteroposterior hattinda en az % 30 uzunlugunu isgal eden kistler icin kullanilmaktadir. Bu kavrama gore, patolojik kirik olusma ihtimali kritik boyutta olan kistlerde, kritik boyutta olmayanlara oranla daha yuksek oldugu bildirilmektedir (21). Genel kural olarak semptomatik ve kritik boyuttaki kistlerde siklikla cerrahi mudahale gerekmekteyken, kucuk, asemptomatik ve kemigin yuk tasimayan alanlarina lokalize olan kistler de ise cerrahi tedavi uygulamaksizin yakin takip edilebilirler (3). Cerrahi tedavi secenekleri arasinda, greft yapilmaksizin sadece kuretaj, kuretaj ve grefonaj veya kanule kanselloz titanyum vida ile devamli dekompresyon tedavileri yer almaktadir. Diger taraftan, kemik allogreftli veya kalsiyum fosfatli kemik cimentosu ile augmentasyon yontemlerinin etkili sonuclara sahip olduklari literaturde yer almaktadir. Ayrica kalsiyum fosfatli kemik cimentosu ile otogreft karsilastirildiginda, donor saha morbiditesinin endise kaynagi olmaktan cikmasi nedeniyle kalsiyum fosfatli kemik cimentosunun yalnizca otogreft uygulamasina gore daha avantajli oldugu bildirilmektedir (1, 3, 4, 10, 13,22).

Goto (8) ve Hirata (9) yaptiklari calismada, spontan regresyon potansiyeli ve malign transformasyon oranlarinin oldukca dusuk olmasi nedeniyle intraosseoz lipomlarin bircogunda cerrahi tedavinin gerekli olmadigin savunmuslardir. Intraosseoz lipomlarda uygulanan cerrahi tedavinin amacinin agriyi azaltmak ve patolojik kirik gelisimini engellemek oldugu goz onune alindiginda, agrisiz lezyonlarin spontan involusyon ihtimallerinden dolayi konservatif olarak tedavi edilmeleri gerektigi dusunulmektedir (1, 5, 15). Schneider ise cerrahi tedavi gerekliligini malign transformasyon riski ile orantili olarak degerlendirmistir (14). Huch (11) ve Radl'a (22) gore ise eger hasta semptomatik ise kalici tedavi olarak kuretaj ve grefonajin iyi bir secenek oldugunu belirtmislerdir. Literatur ile uyumlu olarak vaka serimizi olusturan 6 hastada (olgu 3, 4, 6-9) cerrahi tedavi endikasyonu kritik boyutlarda olmayan ancak kronik topuk agrisina yol acan intrakalkaneal lipom, 3 hastada ise (olgu 1, 2, 5) kronik topuk agrisina ek olarak kritik boyutlarda olup patolojik kiriga yol acabilecek intrakalkaneal lipomdu. Hastalarimizda tedavi secenegi olarak kistik alanin kuretajini takiben grefonaj veya sementleme ile defekt alaninin doldurulmasi tercih edilmistir. Grefonaj ya da kemik cimentolama tercihi cerrahlarin kendi deneyimleri dogrultusunda yapilmistir.

SONUC

Ameliyat sonrasi ortalama 5. ayda (3-11) topuk agrilari tamamen kaybolan, ameliyat sonrasi artmis AOFAS skorlari ile fonksiyonel olarak mukemmeliyeti yakalayan ve ameliyat sonrasi herhangi bir komplikasyonla karsilasilmayan olgularimizdan yola cikarak intrakalkaneal lipomun cerrahi tedavisinde kuretaj ve takiben grefonaj veya sementleme iyi bir tedavi secenegi olabilir. Ayrica, inatci topuk agrilari ile basvuran hastada ayrici tanida intrakalkaneal lipom mutlaka akilda tutulmalidir.

KAYNAKLAR

(1.) Milgram J.W., Intraosseous lipomas: A clinicopathologic study of 66 cases. Clin Orthop Relat Res 1988; 231: 277-302.

(2.) Futani H, Fukunaga S, Nishio S, Yagi M, Yoshiya S. Successful treatment of bilateral calcaneal intraosseous lipomas using endoscopically assisted tumor resection. Anticancer Res 2007;27(6): 4311-4.

(3.) Narang S, Gangopadhyay M. Calcaneal intraosseous lipoma: A case report and review of the literature. J Foot Ankle Surg 2011;50(2): 216-20.

(4.) Bertram C, Popken F, Rutt J. Intraosseous lipoma of the calcaneus. Langenbeck's Arch Surg 2001; 386(5): 313-7.

(5.) Bagatur AE, Yalcinkaya M, Dogan A, Gur S, Mumcuoglu E, Albayrak M. Surgery is not always necessary in intraosseous lipoma. Orthopedics 2010;33(5): 306

(6.) Blacksin, MF, Ende N, Benevenia J. Magnetic resonance imaging of intraosseous lipomas: A radiologic-pathologic correlation. Skeletal Radiol 1995;24(1): 37-41.

(7.) Coquerelle P, Cotten A, Flipo RM, Chastanet P, Duquesnoy B, Delcambre B. Intraosseous lipoma: role and limitations of modern imaging techniques. Rev Rhum Engl Ed. 1995;62(2): 147-50.

(8.) Goto T. et al., Intraosseous lipoma: a clinical study of 12 patients. J Orthop Sci 2002; 7(2): 274-80.

(9.) Hirata M, Kusuzaki K, Hirasawa Y. Eleven cases of intraosseous lipoma of the calcaneus. Anticancer Res 2000; 21(6A): 4099-103.

(10.) Hong J, et al., Titanium is a highly thrombogenic biomaterial: possible implications for osteogenesis. Thromb Haemost 1999; 82(1): 58-64.

(11.) Huch K, Werner M, Puhl W, Delling G.Calcaneal cyst: a classical simple bone cyst? Z Orthop Ihre Grenzgeb 2003; 142(5): 625-30.

(12.) Pappas AJ, Haffner KE, Mendicino SS.Haffner, and S.S. Mendicino, An intraosseous lipoma of the calcaneus: a case report. J Foot Ankle Surg, 2014. 53(5): p. 638-642.

(13.) Saraph V, Zwick EB, Maizen C, Schneider F, Linhart WE. Treatment of unicameral calcaneal bone cysts in children: review of literature and results using a cannulated screw for continuous decompression of the cyst. J Pedatr Ortoph 2004;24(5): 568-73.

(14.) Schneider O, Mischo J, Puschel W. Intraosseous lipoma of the calcaneus. Chirurg 1994;65(1):74-6.

(15.) Weinfeld GD, Yu GV, Good JJ. Intraosseous lipoma of the calcaneus: a review and report of four cases. J Foot Ankle Surg 2002; 41(6):398-411.

(16.) Hassani M, Gharehdaghi M, MD, Khooei AR, Ghodsi E, Nazarzadeh H. Bilateral Intraosseous Tumor of the Calcaneus with Imaging-Pathologic Discordance A Case Report and Literatures Review. Arch Bone Jt Surg 2014; 2(3):238.

(17.) UK Krishnan, Inwards CY. Dahlin's bone tumors: general aspects and data on 10,165 cases. Lippincott Williams & Wilkins, 60. Ed. 2010; 295-304.

(18.) Ulucay C, Altintas F, Ozkan NK, Inan M, Ugutmen E. Surgical treatment for calcaneal intraosseous lipomas. Foot 2009; 19(2):93-7.

(19.) Aumar DK, Dadjo YB, Chagar B. Intraosseous Lipoma of the Calcaneus: Report of a Case and

Review of the Literature. J Foot Ankle Surg 2013; 52(3): 360-3.

(20.) Chow LT, Lee KC. Intraosseous Lipoma: A Clinicopathologic Study of Nine Cases. Am J Surg Pathol 1992;16(4): 401-10.

(21.) Pogoda P, et al., Clinical relevance of calcaneal bone cysts: a study of 50 cysts in 47 patients. Clin Orthop Relat Res 2004; 424: 202-10.

(22.) Radl R, et al., Intraosseous lipoma: retrospective analysis of 29 patients. Int Orthop 2004; 28(6): 374-8.

Ahmet SALDUZ (*), Mehmet DEMIREL (*), Murat ALTAN (*), Serkan BAYRAM (*)

(*) Istanbul Universitesi, Istanbul Tip Fakultesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

(Corresponding author/Iletisim kurulacak yazar: ahmetsalduz@gmail.com)

Date received/Dergiye geldigi tarih: 30.01.2017 -- Date accepted/Dergiye kabul edildigi tarih: 25.03.2017
Tablo 1: Hastalarin demografik ve klinik ozellikleri.

Hasta No  Yas  Cinsiyet  Taraf  Sikayet  Onceki Tedaviler
                   suresi
                   (Ay)

  1    19    K     L    12    Nsaid+Fizik Ted.
  2    70    E     L    48    Nsaid +Tabanlik
  3    42    E     R    22    Nsaid +Tabanlik
  4    36    E     L    18    Nsaid +Fizik Ted.
  5    26    K     R    16    Nsaid
  6    58    E     L    20    Nsaid
  7    38    K     R    14    Nsaid +Fizik Ted.
  8    43    K     R    21    Nsaid +Tabanlik
  9    34    E     L    17    Nsaid
Ortalama  40.6  K/E: 4/5  R/L: 4/5  20.8

Hasta No  Yanlis Tani   Milgram
              Evresi

  1    Asil Tendiniti   1
  2    Plantar Fasiit   2
  3    Epin Calcanei   3
  4    Retrocal. Bursit  2
  5    Asil Tendiniti   3
  6    Epin Calcanei   2
  7    Retrocal. Bursit  2
  8    Plantar Fasiit   1
  9    Retrocal. Bursit  1
Ortalama

Tablo 2: Hatalarin takip sureleri, yapilan tedaviler ve fonksiyonel
skorlari.

Hasta No  Takip Suresi    Cerrahi Tedavi Tipi       Preop
                               AOFASS
  1     17 Ay    Kuretaj + Allogreft Ile Grefonaj   83
  2     72 Ay    Kuretaj + Allogreft Ile Grefonaj   89
  3     114 Ay    Kuretaj + Cam Greft Ile Grefonaj   79
  4     70 Ay    Kuretaj + Allogreft Ile Grefonaj   91
  5      6 Ay    Kuretaj + Cam Greft Ile Grefonaj   79
  6     40 Ay    Kuretaj + Sementleme         82
  7     64 Ay    Kuretaj + Allogreft Ile Grefonaj   72
  8     51 Ay    Kuretaj + Cam Greft Ile Grefonaj   76
  9     20 Ay    Kuretaj + Sementleme         73
Ortalama   50.4 Ay                     80.4

Hasta No  Postop
      AOFASS
  1     95
  2     99
  3     95
  4     94
  5     95
  6     95
  7     95
  8     92
  9     98
Ortalama   95.3
COPYRIGHT 2017 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:KLINIK ARASTIRMA/ CLINICAL RESEARCH
Author:Salduz, Ahmet; Demirel, Mehmet; Altan, Murat; Bayram, Serkan
Publication:Journal of Istanbul Faculty of Medicine
Article Type:Report
Date:Mar 1, 2017
Words:3173
Previous Article:RADYOAKTIF SINOVEKTOMININ NONHEMOFILIK SINOVITLERDE HASTA MEMNUNIYETI UZERINE ETKISI/PATIENT SATISFACTION FOLLOWING RADIOACTIVE SYNOVECTOMY IN...
Next Article:BENIGN BONE AND SOFT-TISSUE TUMORS OF THE EXTREMITIES CAUSING COMPRESSION OF NERVES/SINIR BASISI YAPAN BENIGN KEMIK VE YUMUSAK DOKU TUMORLERI:...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |