Printer Friendly

Browse T'Sjoen, Yves

1-5 out of 5 article(s)
Title Type Date Words
Writing after auschwitz, after apartheid, after the digital turn/Schrijven na auschwitz, na apartheid, na de digital turn. Report May 6, 2015 8779
Enclosed views in the Low Countries: the critical response in the twenty first century to Afrikaans poetry in Dutch translation/Beloken blikvelden in de Lage Landen: eenentwintigste-eeuwse receptie van Nederlandse vertalingen van Afrikaanse poezie. Critical essay Aug 30, 2013 8803
Herman de Coninck on Afrikaans and Afrikaner society, culture and politics/'Zou de wereldbol een beetje aan het leeglopen zijn?' Herman de Coninck over het Afrikaans en Afrikaner maatschappij, cultuur en politiek. Mar 22, 2012 8663
An appeal for a more scientifically documented variant edition of Hugo Claus' collected poetry/Hugo Claus als meervoud. Pleidooi voor een wetenschappelijke documentaire varianteneditie van Claus' verzamelde poezie. Report Mar 22, 2012 3869
'Koloniseren is een smaak die je moet leren'--Hugo Claus en Het leven en de werken van Leopold II (1970). Sep 22, 2009 6595

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |