Printer Friendly

Symptomatic Kimmerle's anomaly with vertebrobasilar insufficiency signs: a case report/Vertebrobaziler yetmezlik bulgulari ile semptomatik Kimmerle anomalisi: Olgu sunumu.

Kimmerle anomalisi atlasin anatomik bir varyantidir. Atlasin posterior arki ve superior faset eklemin posterior marjini arasinda komplet ya da inkomp-let ossifiye yapi olarak tanimlanir. Vertebral arterin gectigi oluk uzerinde osseoz bir kanal vardir. [1-3] Bu anomali genellikle asemptomatik seyretmektedir. Nadiren servikal rotasyonlar sirasinda, foramina icindeki norovaskuler yapilarin kompresyonuna bagli olarak semptomatik hale gelebilir. Semptomatik hale geldiginde vertebrobaziler yetmezlik bulgulari, Barre-Lieou sendromu ve ust servikal sendrom belirtileri gozlenir. [4] Bu yazida bir kadin hastada vertebrobaziler yetmezlik bulgulari ile semptomatik hale gelmis, iki tarafli, komplet Kimmerle anomalisi sunuldu ve literatur esliginde tartisildi.

OLGU SUNUMU

Yirmi sekiz yasinda kadin hasta, iki yildir suregelen bas boyun agrisi ve bas donmesi yakinmalariyla klinigimize yonlendirildi. Hastanin oykusunden bas agrisini frontal bolgede, boyun agrisini ense bolgesinde hissettigi, bas agrisina zaman zaman bas donmesi ve bulantinin eslik ettigi ve bas donmesinin boyun hareketleriyle arttigi ogrenildi. Hasta fotofobi veya vejetatif semptomlar tanimlamiyordu. Ayrica hastanin yakinmalarinin nedeni aciklanamadigi icin bir dis merkezde psikosomatizasyon bozuklugu dusunulerek psikiatri klinigine yonlendirildigi ogrenildi. Daha oncesinde incelenen kraniyal ve servikal manyetik resonans goruntuleme ile vertebrobaziler Doppler ultrasonografik goruntulemeleri normaldi. Hastanin laboratuvar incelemelerinden hemogram olagan, eri-tosit sedimentasyon hizi 12/saat, C reaktif protein 3.4 mg/L, glukoz 82 mg/dL, AST 20 U/L, ure 23 mg/dL, kreatinin 0.7 mg/dL, TSH 0.98 micU/mL, Vitamin B12 262 pg/mL olarak bulundu. Hasta yapilacak islemler hakkinda bilgilendirildi ve bilgilendirilmis hasta onami alindi.

Fizik muayenesinde, servikal lateral fleksiyonlar ve rotasyonlar minimal kisitli ve agriliydi. Paravertebral kas spazmi vardi. C2 dermatomunda parestezi vardi. Lateral servikal rontgenogramda atlasin posteriorun-da ossifiye yapi goruldu (Sekil 1). Uzman bir radyolog tarafindan incelenen servikal vertebral bigisayarli tomografisinde (BT) Kimmerle anomalisi tespit edildi. (Sekil 2). Boyun ekstansiyonu ve rotasyonu sirasinda degerlendirilen vertebrobaziler Doppler ultrasonografik incelemede sistolik ve diyastolik kan akimlarinda belirgin azalma tespit edildi. Hastaya diklofenak 50 mg 2x1, tiyokolsikosid 8 mg 2x1'den olusan medikal tedavi ve ultrason (1.5 w/[mm.sup.2]), transkutanoz elektriksel sinir stimulasyonu (TENS), sicak paket ve servikal izometrik egzersizlerden olusan fizik tedavi programi verildi. Sikayetleri gerileyen hasta takibe alindi.

TARTISMA

Kimmerle anomalisi; pontikulus postikus, arku-ate foramen, foramen sagittale, kanalis vertebralis adlari ile de bilinen, servikal birinci vertebranin anatomik bir varyantidir. [5] Etyolojisi net olmamakla birlikte, genetik gecis gosterdigi, dogustan olabilecegi ya da primitif ligaman ossifikasyonu nedeniyle gelistigi dusunulmektedir. [3] Anomali iki tarafli veya tek tarafli, komplet ya da inkomplet olarak gozlenebilir. Anomali ile cinsiyet arasinda bir iliski bulunamamistir. [6] Prevelansi literaturde %1.1-37.8 gibi genis bir yelpazede bildirilmektedir. [7,8] Yapilan calismalarin bazilarinin kadaverik olmasi ya da anatomik patolojiyi tespit etmek icin kullanilan inceleme yontemlerinin farkliligindan dolayi, araligin bu denli genis oldugu dusunulmustur. Prevelansi yuksek gibi gorunmesine ragmen, cogu kez asemptomatik seyreder ve kolaylikla gozden kacabilmektedir. Calismalarda komplet anomalinin, inkomplet anomaliye kiyasla daha fazla semptomatik seyrettigi bildirilmistir. [9] Olgumuzda anomali, komplet ve iki tarafli olarak tespit edildi. Bundan dolayi daha semp- tomatik seyrettigi dusunuldu.

Tani icin lateral servikal grafi yeterlidir. Iki tarafli durumlarin tespitinde uc boyutlu yapilandirilmis BT ile degerlendirme yapilabilir. [10] Doppler velosimetre ve dinamik anjiyografik calismalar boyun rotasyonlari sirasinda vertebral kan akimini degerlendirmede yardimci olabilmektedir. [11]

Klinik seyrinin en sik goruldugu yaslar her ne kadar 30-40 yas araligi olarak bildirilse de 10-30 yas araliginda hatta 10 yasindan kucuk olgular da bildirilmistir. [1,4,12,13] Literaturde Kimmerle anomalisi olanlarin, ne kadarinin semptomatik hale geldigine dair prospektif bir calismaya rastlanmadi. Anomalinin semptomatik hale gelmesi; vertebral arterin ve vertebral arterin komsuluk ettigi; vertebral venoz pleksus, periarteriyel sempatik pleksus, suboksipital ve birinci servikal sinirin basisi nedeniyle olusur. Boyun, bas, omuz ve kol agrisi, aurasiz migren ataklari, vertigo, Wallenberg sendromu, Barre-Lieou sendromu, isitme kaybi, bilinc kaybi ve bulanti bu anomalide gorulen semptom ve sendromlardir. [4,12,14-20]

Kimmerle anomalisi olan hastalarin ameliyatlari onem arz etmektedir Ozellikle kraniyovertebral bileske bolge ameliyatlari gibi, posterior yaklasim gerektiren girisimlerde vertebral arter zarar gore-bilir. [21] Literaturde cerrahi sirasinda boynun hipe- rekstansiyonu nedeniyle, vertebral arterde sikismaya bagli, vertebrobaziler inme gelismis bir olgu bildirilmistir. [22] Bu hasta grubu icin travmalar da risk tasimaktadir. Literaturde Kimmerle anomalisi olan cocuklarda tekrarlayan servikal travmalar sonucu vertebral arter diseksiyonunun gelisebildigi bildirilmistir. [23] Bu hastalarda servikal manipulas-yon da risk tasimaktadir. [6] Hastamiza boyun travmalarindan uzak durmasi, olasi bir cerrahi girisim durumunda doktorunu bilgilendirmesi konusunda uyarilarda bulunuldu. Literaturde medikal tedavi ve fizik tedavi ile semptomlari duzelen olgular oldugu gibi [24] cerrahi olarak tedavi gereken olgular [25] da bildirilmistir. Hastamizin semptomlari konservatif tedavi ile rahatladigindan cerrahi bir girisim dusunulmedi.

Ozellikle boyun ve bas agrisiyla birlikte vertigo, bulanti, yuzde hipoestezi ile gelen ve semptomlarinin nedeni net aciklanamayan, hatta psikosomatik bozukluk dusunulen hastalarda, bu anomali akilda tutulmali ve bu acidan degerlendirme yapilmalidir. Lateral ser- vikal grafilerin dikkatli bir seklide gozden gecirilmesi ve uc boyutlu yapilandirilmis BT tani icin onemlidir. Servikal manipulasyon, cerrahi ve tekrarlayan travmalardaki vertebral arter hasari olasiligi konusunda hastalar bilgilendirilmelidir.

DOI:10.5152/tftrd.2015.08068

Cikar cakismasi beyani

Yazarlar bu yazinin hazirlanmasi ve yayinlanmasi asamasinda herhangi bir cikar cakismasi olmadigini beyan etmislerdir. Finansman Yazarlar bu yazinin arastirma ve yazarlik surecinde herhangi bir finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

KAYNAKLAR

[1.] Buna M, Coghlan W, deGruchy M, Williams D, Zmiywsky O. Ponticles of the atlas: a review and clinical perspective. J Manipulative Physiol Ther 1984;7:261-6.

[2.] Pyo J, Lowman RM. The ponticulus posticus of the first cervical vertebra. Radiology 1959;72:850-4.

[3.] Lamberty BG, Zivanovic S. The retro-articular vertebral artery ring of the atlas and its significance. Acta Anat (Basel) 1973;85:113-22.

[4.] Koutsouraki E, Avdelidi E, Michmizos D, Kapsali SE, Costa V, Baloyannis S. Kimmerle's anomaly as a possible causative factor of chronic tension-type headaches and neurosensory hearing loss: case report and literature review. Int J Neurosci 2010;120:236-9.

[5.] Simsek S, Yigitkanli K, Comert A, Acar HI, Seckin H, Er U, et al. Posterior osseous bridging of C1. J Clin Neurosci 2008;15:686-8.

[6.] Krishnamurthy A, Nayak SR, Khan S, Prabhu LV, Ramanathan LA, Ganesh Kumar C, et al. Arcuate foramen of atlas: incidence, phylogenetic and clinical significance. Rom J Morphol Embryol 2007;48:263-6.

[7.] Tubbs RS, Johnson PC, Shoja MM, Loukas M, Oakes WJ. Foramen arcuale: anatomical study and review of the literature. J Neurosurg Spine 2007;6:31-4.

[8.] Elliott RE, Tanweer O. The prevalence of the ponticulus posticus (arcuate foramen) and its importance in the Goel- Harms procedure: meta-analysis and review of the literature. World Neurosurg 2014;82:335-43.

[9.] Cakmak O, Gurdal E, Ekinci G, Yildiz E, Cavdar S. Arcuate foramen and its clinical significance. Saudi Med J 2005;26:1409-13.

[10.] Cho YJ. Radiological analysis of ponticulus posticus in Koreans. Yonsei Med J 2009;50:45-9.

[11.] Baeesa SS, Bokhari RF, Bajunaid KM, Al-Sayyad MJ. Prevalence of the foramen arcuale of the atlas in a Saudi population. Neurosciences (Riyadh) 2012;17:345-51.

[12.] Split W, Sawrasewicz-Rybak M. Clinical symptoms and signs in Kimmerle anomaly. Wiad Lek 2002;55:416-22. [Abstract]

[13.] Schilling J, Alejandro S, Ivan S. Ponticulus posticus on the posterior arch of atlas, prevalence analysis in asymptomatic patients. Int J Morphol. 2010;28:31722.

[14.] Wight S, Osborne N, Breen AC. Incidence of ponticulus posterior ofthe atlas in migraine and cervicogenic headache. J Manipulative Physiol Ther 1999;22:15-20.

[15.] Li S, Li W, Sun J. Operative treatment for cervical vertigo caused by foramen arcuale. Zhonghua Wai Ke Za Zhi 1995;33:137-9. [Abstract]

[16.] Cellerier P, Georget AM. Dissection of the vertebral arteries after manipulation of the cervical spine. Apropos of a case. J Radiol 1984;65:191-6. [Abstract]

[17.] Duval EL, Van Coster R, Verstraeten K. Acute traumatic stroke: a case of bow hunter's stroke in a child. Eur J Emerg Med 1998;5:259-63.

[18.] Limousin CA. Foramen arcuale and syndrome of Barre- Lieou. Its surgical treatment. Int Orthop 1980;4:19-23.

[19.] Tedeschi G. Surgical trial in the vertebral flow alteration due to Kimmerle anomaly. J Neurosurg Sci 1979;23:235-8.

[20.] Wight S, Osborne N, Breen AC. Incidence of ponticulus posterior of the atlas in migraine and cervicogenic headache. J Manipulative Physiol Ther 1999;22:15-20.

[21.] Senoglu M, Gumusalan Y, Yuksel KZ, Uzel M, Celik M, Ozbag D. The effect of posterior bridging of C-1 on craniovertebral junction surgery. J Neurosurg Spine 2006;5:50-2.

[22.] Brown M, Verheyden C. Posterior fossa infarction following cleft palate repair and the arcuate foramen. Plast Reconstr Surg 2009;124:237-9.

[23.] Cushing KE, Ramesh V, Gardner-Medwin D, Todd NV, Gholkar A, Baxter P, et al. Tethering of the vertebral artery in the congenital arcuate foramen of the atlas vertebra: a possible cause of vertebral artery dissection in children. Dev Med Child Neurol 2001;43:491-6.

[24.] Sariyildiz MA, Ozaras N. Kimmerle Anomalisi: Bir Olgu Sunumu.Turk Fiz Tip Rehab Derg 2009;55:87-8.

[25.] Cederberg RA, Benson BW, Nunn M, English JD. Arcuate foramen: prevalence by age, gender, and degree of calcification. ClinOrthod Res 2000;3:162-7.

Rabia Terzi, (1) Tulay Ozer (2)

(1) Derince Egitim ve Arastirma Hastanesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Klinigi, Kocaeli, Turkiye (2) Derince Egitim ve Arastirma Hastanesi, Radyoloji Klinigi, Kocaeli, Turkiye

Iletisim adresi / Corresponding author: Dr. Rabia Terzi. Derince Egitim ve Arastirma Hastanesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Klinigi, 41900 Derince, Kocaeli, Turkiye. e-posta / e-mail: drrabia1@yahoo.com

Gelis tarihi / Received: Temmuz 2014 Kabul tarihi / Accepted: Eylul 2014
COPYRIGHT 2016 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Case Report/Olgu Sunumu
Author:Terzi, Rabia; Ozer, Tulay
Publication:Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Article Type:Case study
Date:Jun 1, 2016
Words:1521
Previous Article:Stroke following zoledronic acid infusion: effect of treatment or coincidence?/Zoledronik asit infuzyonu sonrasi gelisen inme: Tedavinin yan etkisi...
Next Article:Ultrasound guidance for intrathecal baclofen pump refill/Ultrasonografi rehberliginde intratekal baklofen pompasi dolumu.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters