Printer Friendly

Secondary intraocular lens implantation in children with aphakia/Afak cocuklarda sekonder goz ici lens implantasyonu.

Giris

Cocukluk cagi katarakt cerrahisi ve optik rehabilitasyonu pediatrik oftalmolojinin en tartismali konulari arasinda yer almaktadir. Optik duzeltme yontemleri gozluk, kontakt lens ve goz ici lens (GIL) implantasyonu olup her yontemin kendine gore avantaj ve dezavantajlari vardir (1,2). GIL implantasyonu hemen optik duzelme sagladigi, ebeveyn veya cocugun uyumunu gerektirmedigi icin teorik olarak gozluk ve kontakt lenslerden ustundur. Ancak, yasamin ilk iki yilindaki aksiyel uzunluk artisi ve korneal kurvatur degisikligi nedeniyle cogunlukla iki yasin ustundeki olgularda uygulanmaktadir (1).

Cesitli nedenlere bagli olarak primer katarakt cerrahisi sirasinda afak birakilan cocuklarda optik rehabilitasyonu saglamak amaciyla sekonder GIL implantasyonu yaygin olarak uygulanan bir yontemdir. Implantasyon yeri icin belirleyici olan primer katarakt cerrahisi sirasinda birakilan arka kapsulun durumudur. Yeterli kapsul desteginde ideal olani GIL'in kapsuler kese icine yerlestirilmesidir (3,4). Ancak, on ve arka kapsulun zaman icerisinde epitelial hucre proliferasyonuna bagli yapisikligi nedeniyle kapsuler kese icine lens implantasyonu zorlasmaktadir. Boyle bir durumda siliyer sulkus yerlesimli GIL implantasyonu en iyi secenektir (5). Arka kapsulun tamamen intakt olmadigi durumlarda periferde kalan kapsul destegi de siliyer sulkusa lens yerlestirilmesine olanak saglamaktadir (5,6). Kapsul desteginin yeterli olmadigi durumlarda ise, teknik zorlugu ve olasi komplikasyonlari nedeniyle tartismali olmakla birlikte skleral fiksasyonlu GIL'leri kullanilmaktadir (7-9). Biz de bu calismada primer katarakt cerrahisi sirasinda afak birakilan pediatrik olgularda siliyer sulkus ve skleral fiksasyon yontemleriyle uygulamis oldugumuz sekonder GIL implantasyon sonuclarini degerlendirmeyi amacladik.

Gerec ve Yontem

Subat 2001-Mart 2009 tarihleri arasinda klinigimizde sekonder arka kamara GIL uygulanan ve en az 6 ay izlem suresine sahip, onam formlari alinmis pediatrik olgular geriye donuk olarak incelendi. Yuzeyel kornea skari disinda gormeyi etkileyecek ciddi on ve arka segment patolojilerine sahip travmatik olgular ile muayene sirasinda uyum zorlugu yasanan olgular calismaya alinmadi.

Arka kapsul desteginin durumuna gore, siliyer sulkusa sekonder GIL yerlestirilen olgular (Grup 1) ile skleral fiksasyonlu sekonder GIL yerlestirilen (Grup 2) olgular ameliyat oncesi ve sonrasindaki goz muayene bulgulari ve ortaya cikan komplikasyonlar acisindan degerlendirildi. Ayrintili goz muayeneleri yapilan olgularda GIL gucu icin Sanders-Retzlaff-Kraff (SRK) II formulu kullanildi. Ameliyat sonrasinda miyopiye kayma olasiligi nedeniyle diger goz emetropsa 2-4 yas arasindakilerde +2,00 diyoptri, bes yas ve ustundekilerde emetropi amaclandi. Ameliyat sonrasinda anizometropinin +3,00 diyoptriden fazla olmamasi icin diger gozun refraksiyonu ile karsilastirildi (10,11).

Tum olgular genel anestezi altinda ameliyata alindi. Ameliyat oncesinde pupillalar fenilefrin ve tropicamid ile dilate edildi. Goz ve cevresi %5'lik povidone-iodine ile silinerek kirpikler iceride kalacak sekilde drep ile kapatildi, fornikslere damlatilan povidone-iodine yaklasik iki dakika bekletildikten sonra serum fizyolojik ile yikandi.

Arka kapsul destegi olan Grup 1 olgularinda 2,5 mm'lik ust korneal tunel insizyonla on kamaraya girildi. On kamara ve pupilla alanindaki vitreus varliginda on vitrektomi yapildi. On kamara viskoelastik madde ile doldurularak iris ve kapsul arasi sinesiler spatul ve kapsul makasi yardimiyla acildi, varsa korteks kalintilari temizlendi. Gereken olgularda arka kapsulotomi ve on vitrektomi yapildi. On kamara tekrar viskoelastik madde ile doldurulduktan sonra korneal kesi 3,2 mm'ye genisletildi. Polimetilmetakrilat haptikli katlanabilir hidrofobik akrilik GIL'i enjektor ile siliyer sulkusa yerlestirildi. Viskoelastik madde irrigasyon ve aspirasyon ile cikarilarak yara dudaklari 10/0 poliglaktin sutur ile kapatildi. Ameliyat sonunda subkonjonktival deksametazon sodyum fosfat ve gentamisin sulfat ile intravenoz 1mg/kg prednol enjeksiyonu yapildi.

Arka kapsul destegi olmayan Grup 2 olgularinda konjonktival peritomi ve gereginde hemostaz saglanarak saat 2 ve 8 hizasinda, 3 mm kenarlari olan ucgen seklinde skleral flepler hazirlandi. Vitrektomi probunun girecegi buyuklukte ust limbal kesi ile on kamaraya girildi. On kamara ve pupilla alanindaki vitreus vitrektomi ile temizlendi. On kamara viskoelastik madde ile doldurularak kesi 7 mm'ye genisletildi. Polipropilen monoflaman 10/0 luplu PC-9 suturler polimetilmetakrilat yapisindaki lensin haptiklerinden gecirildikten sonra pupilla alanindan girilerek cerrahi limbustan 1 mm uzaktan ve skleral flebin altindan cikartildi. Lens arka kamaraya, haptikler siliyer sulkusa yerlestirildi, skleral fleplerin altindan cikarilan sutur uclari skleraya suture edildi. On kamaradaki vitreus icin gereginde tekrar vitrektomi yapildi. Limbal kesi ve skleral flepler 10/0 monoflaman naylon sutur, konjonktivalar 8/0 poliglaktin sutur ile kapatildi. Ameliyat sonunda subkonjonktival deksametazon sodyum fosfat ve gentamisin sulfat ile intravenoz 1 mg/kg prednol enjeksiyonu yapildi.

Ameliyattan sonra birinci gunden itibaren olgularin klinik seyrine gore topikal deksametazon, tobramisin ve siklopentolat kullanildi. Ameliyat sonrasinda 1,3,7,14. gunlerde ve sonrasinda uygun araliklarla goz muayeneleri yapildi. Refraksiyonun stabil oldugu olgulara gereginde bifokal gozluk recetesi verildi, ambliyopi icin iyi goren goze kapama tedavisi baslandi. Gorme derecesinde el hareketlerinden 3 metreden parmak saymaya artis, 3 metre parmak saymadan 0,1'e (Snellen eseli) artis veya ameliyat oncesi degerden 2 siralik artis saglanmasi anlamli olarak kabul edildi.

Grup 1 ve Grup 2 olgularina ait veriler karsilastirildi. Istatistiksel degerlendirme SPSS (Statistical Package for Scientific Studies, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 17.0 istatistik paket programinda %95 guvenle yapildi. Istatistiksel analiz icin Mann Whitney u ve Fisher'in ki kare testleri kullanildi, p degerinin 0,05'ten kucuk olmasi anlamli olarak kabul edildi.

Bulgular

Dahil edilme kriterlerine sahip 11 erkek (%39,3), 17 kiz (%60,7) toplam 28 olgunun 38 afak gozu calismaya alindi. Afak olan 11 goz travmatik katarakt, 27 goz konjenital katarakt nedeniyle ameliyat edilmisti. Arka kapsul destegi yeterli 15 gozde siliyer sulkusa hidrofobik akrilik katlanabilen GIL (Grup 1), arka kapsul destegi yetersiz 23 gozde skleral fiksasyonlu polimetilmetakrilat GIL implantasyonu uygulandi (Grup 2). Sirasiyla Grup 1 ve Grup 2'de 2 goz ve 9 goz travmatik katarakt nedeniyle, 13 goz ve 14 goz konjenital katarakt nedeniyle ameliyat edilmisti (p=0,145).

Olgularin primer katarakt cerrahisi sirasindaki yas ortalamalari Grup 1 olgularinda 2,1[+ or -]2,2 (sinirlar, 0,5-8) yil, Grup 2 olgularinda 6[+ or -]5,7 (sinirlar, 0,5-17,5) yil idi (p= 0,007). Sekonder GIL implantasyonu sirasindaki yas ortalamasi Grup 1 olgularinda 6,1[+ or -]4,1 (sinirlar, 3-17,5) yil, Grup 2 olgularinda 10,4[+ or -]5 (sinirlar, 2,5-17,8) yil olarak saptandi (p=0,009). Sekonder GIL implantasyonu sonrasinda ortalama izlem suresi Grup 1 olgularinda 19,4[+ or -]6,6 (sinirlar, 9-28) ay, Grup 2 olgularinda 19,4[+ or -]10 (sinirlar, 6-48) ay idi (p=0,986).

Ameliyat oncesi Grup 1 olgularinin 2'sinde, Grup 2 olgularinin 6'sinda (p=0,440) nefelyon izlendi. Sasilik, sirasiyla Grup 1 ve Grup 2 olgularinin 3'unde ve 7'sinde (p=0,709) gorulurken nistagmus 3'unde ve 4'unde goruldu (p=0,999). Her iki grubu olusturan olgularin hicbirinde cerrahi mudahale sirasinda komplikasyon gelismedi.

Ameliyat sonrasinda Grup 1 olgularinin 2'sinde cerrahiyi gerektiren GIL desantralizasyonu disinda komplikasyon izlenmedi. Grup 2 olgularinin 1'inde tekrar mudahaleyi gerektirmeyen GIL desantralizasyonu goruldu (p=0,550). On kamara reaksiyonu veya fibrinoid reaksiyona bagli membran 4 olguda gelisti (p=0,013). Enflamasyon gelisen gozlerde topikal ve gereginde oral steroidlerle duzelme saglandi. Olgularin 3'unde lens haptiklerinin skleraya fiksasyonu sirasinda irisin tutulmasi nedeniyle pupilla duzensizligi ortaya cikti (p=0,026). Ameliyattan sonra dorduncu ve altinci ayda 2 olguda sutur erozyonu tespit edildi (p=0,509). Skleral fleplerin altindaki suturlerin erozyonu ve sutur iritasyonu icin cerrahi revizyon yapildi.

Olgularin ameliyat oncesi duzeltilmis gorme keskinlikleri el hareketleri ile 1,0 arasinda iken ameliyat sonrasi gec donem kontrollerinde 5 metreden parmak sayma ile 1,0 arasinda degismekteydi. Ameliyat sonrasi anlamli gorme artisi Grup 1 olgularinin 7'sinde, Grup 2 olgularinin 13'unde gerceklesti (p=0,741). Titmus ve Worth 4 nokta testi ile ameliyat oncesi hicbir olguda binokuler gorme fonksiyonlari yokken, ameliyat sonrasinda Grup 1 olgularinin ikisinde, Grup 2 olgularinin 5'inde degisik kademede binokuler gorme fonksiyonlari mevcuttu (p=0,041).

Olgularin ozellikleri Tablo 1'de, ameliyat sonrasi bulgulari Tablo 2'de gosterilmistir.

Tartisma

Pediatrik kataraktlarin tedavisi eriskinlerinkinden daha karmasik olup cerrahinin zamani, teknigi, implante edilecek GIL'i, arka kapsul opaklasmasi, gozun buyumekte olusu ve ambliyopi tedavisi goz onune alinmasi gereken baslica faktorlerdir (1,12,13). Son yillarda kaliteli GIL'lerin, viskoelastiklerin ve cerrahi tekniklerin gelismesiyle kullanimi yayginlasmakla birlikte primer katarakt cerrahisi sirasinda GIL implantasyonu cogunlukla iki yas ve ustundeki cocuklarda uygulanmaktadir (1). Primer katarakt cerrahisi sirasinda afak birakilan cocuklarin optik rehabiltasyonunda kullanilan duzeltme yontemleri ise gozluk, kontakt lens ve sekonder GIL implantasyonudur (1,2,13).

Arka kapsul destegi yeterli olan olgularda sekonder olarak siliyer sulkus destekli GIL implantasyonu yapilmaktadir. Bu olgularda olusan komplikasyonlarin standart katarakt cerrahisi ile hemen hemen paralellik gosterdigi bilinmektedir (14,15). Sulkus yerlesimli sekonder GIL implantasyonunda en sik bahsedilen komplikasyonlarin basinda lensin desantralizasyonu gelmektedir. Trivedi ve arkadaslarinin (6) calismasinda sulkus yerlesimli polimetilmetakrilat yapisindaki GIL implantasyonunda gorulmeyen desantralizasyonun, katlanabilir GIL'lerde %28,6 oraninda, Crnic ve arkadaslarinin (16) calismasinda %5 oraninda goruldugu bildirilmistir. Sulkus destekli GIL implantasyonu olgularindaki GIL desantralizasyonu cerrahiye, aksiyel uzunluktaki artisa, travma ve kasima gibi nedenler disinda sinesilere ve kapsuler kontraksiyona baglanmaktadir. Calismamizdaki Grup 1 olgularinin %13,3'unde ameliyat sonrasi ilk gunde ortaya cikan ve tek komplikasyon olma ozelligini gosteren GIL desantralizasyonu iris ve kapsul arasindaki mevcut sinesilere ve GIL implantasyonu oncesinde bu sinesilerin iyi ayrilmamasina baglanmistir. Bu nedenle, siliyer sulkus destekli sekonder GIL implantasyonu sirasinda sinesilerin titizlikle ayrilmasi ve postoperatif donemde yeni sinesilere yol acabilecek enflamasyona karsi yakin izlem ve tedavi, GIL santralizasyonu icin onem tasimaktadir. Sulkus yerlesimli sekonder GIL implantasyonlarinda skleral fiksasyonlu sekonder GIL implantasyonuna gore kendi olgularimizda oldugu gibi cok daha az komplikasyon gorulmektedir. Bu durum kucuk cocuklarda primer katarakt cerrahi sirasinda on kapsuloreksis ve lensin irrigasyon aspirasyonu sonrasinda primer arka kapsulotomi ve on vitrektomi yapilarak periferde birakilacak kapsul desteginin onemini gostermektedir (6,15-18).

Arka kapsul desteginin bulunmadigi durumlarda on kamara lensleri cocuklarin onundeki uzun yasam suresi ve uveit, glokom, hifema, makuler odem, korneal yetmezlik ve pupilla ektopisi gibi olasi komplikasyonlar nedeniyle onerilmemektedir (6,19). Bu durumlarda teknik zorlugu ve komplikasyonlari acisindan tartismali olmakla birlikte skleral fiksasyonlu GIL'leri kullanilmaktadir. Skleral fiksasyonlu GIL implantasyonunda suturlerin gecis yerine gore pupilla alanindan icten disa "ab interno" veya skleradan yapilan distan ice "ab eksterno" yontemleri uygulanmaktadir. Uthoff ve Teichmann (20) calismalarinda "ab externo" ve "ab interno" fiksasyon sonuclarinin farkli olmadigini bildirmekle birlikte cerrahi limbustan uzakligi daha net belirleyebilmek ve iris altinda ignenin ucunu gormeden manuplasyon yapmamak icin son yillarda daha cok distan iceriye gecis tercih edilmektedir (21).

Skleral fiksasyonlu sekonder GIL implantasyonunda bildirilen baslica komplikasyonlar vitreus hemorajisi, hifema, suprakoroidal hemoraji, koroidal efuzyon, kistoid makula odemi, retina dekolmani, pigment dispersiyonu, enfeksiyon, glokom, pupilla tutulumu, GIL desantralizasyonu ve dislokasyonudur (7,8,22-25). Olgularimizin hicbirinde arka segment komplikasyonlarinin gorulmemesini lens haptiklerinin skleraya suturasyonu oncesi ve sonrasinda yaptigimiz on vitrektominin vitreoretinal traksiyonlari azaltmasina baglamaktayiz. Bu olgularda karsilastigimiz komplikasyonlarin basinda on kamara reaksiyonu ve pupilla duzensizligi gelmektedir. Olgularimizda Kumar ve arkadaslarinin (24) bildirdigi orana (%18,8) yakin degerlerde (%17,4) tedavi ile duzelen on kamara reaksiyonu gelismesi yaklasik 7 mm'lik genis bir limbal kesi yapilmasina ve nispeten uzun suren bir cerrahi islem olmasina baglanabilir. Benzer sekilde degisik calismalarda %23,8'lere (7,25) varan pupilla duzensizligi bu calismada Sharpe ve arkadaslarinin (25) bildirdigi orana (%14,3) yakin olarak %13,04 olguda goruldu. Pupilla duzensizligini "ab interno" gecisle yapilan calismamizda skleral suturlerin pupilla alaninda icten disa dogru gecisi sirasinda irisin yakalanabilme olasiligina baglamaktayiz. Ozellikle asiri vitrektomi sonucu gelisen hipotoni ve genis limbal kesiye bagli olarak sutur gecislerinde zorluk yasandigi gorusundeyiz. Katarakt cerrahisinde kucuk kesinin cerrahi mudahale sirasinda on kamaranin daha iyi kontrolu, postoperatif donemde hizli yara iyilesmesi ve daha az enflamasyona yol acmasi gibi bilinen ustunlukleri nedeniyle bu olgularda korneal tunel kesi ile birlikte katlanabilir lensin "ab externo" olarak siliyer sulkusa suturasyonu bir secenektir (21).

Lensin skleraya asimetrik fiksasyonu nedeniyle ortaya cikan GIL desantralizasyonu degisik calismalarda %1,9-28 oraninda (4,20,23-25) bildirilmis olup bu calismadaki Grup 2 olgularinin %4,3'unde gorulmustur. Desantralizasyon disinda bu calismada gorulmeyen ancak Asadi ve Kheirkhah (8) ve Buckley'in (23) ameliyat sonrasi gec donemlerde %24'e varan oranlarda bildirdikleri GIL dislokasyonu, basta 10/0 polipropilen suturun zamanla biyodegradasyonu olmak uzere gozun buyumesi, kasima ve travma gibi nedenlere bagli olarak spontan kopmasiyla ortaya cikabilecek ciddi bir komplikasyondur. Sutur kopmasina karsi 10/0 yerine 9/0 polipropilen gibi alternatif sutur secimi dusunulmesi gerektigi ileri surulmektedir (23,26).

Skleral fiksasyonlu GIL implantasyonunda siklikla bildirilen diger bir komplikasyon vitreus hemorajisi ve hifemadir. Literaturde %1-52 oranlarinda bildirilen (8,20,22) gecici vitreus hemorajisi ve hifemanin bizim olgularimizda gorulmeyisini skleral fleplerin ve sutur gecis yerlerinin siliyer arterlerin bulundugu saat 3-9 hizasi disinda, vaskularize siliyer cisimden uzakta ve siliyer sulkusta olmasina baglamaktayiz. Bu olgularda suturlerin zaman icerisinde aciga cikmasi ve sutur erozyonu pediatrik olgularda %228,5 oraninda bildirilmektedir (7,20,22,24). Calismamizdaki Grup 2 olgularinin %8,7'sinde ameliyattan sonra dorduncu ve altinci ayda gorulen sutur erozyonu ve iritasyonu sutur uclarinin skleral flepler tarafindan iyi ortulmemesine bagli olabilir. Endoftalmiye kadar varabilecek ciddi komplikasyonlara yol acabilmesi nedeniyle sutur uclarinin acikta kalmayacak sekilde skleraya gomulmesi veya skleral fleplerle ortulmesiyle birlikte bu olgularin dikkatli ve uzun sureli izlemi gereklidir (7,26).

Pediatrik katarakt cerrahisinde gorsel sonuclar yalnizca cerrahinin basarisina ve optik aksin acikligina degil ameliyat sonrasindaki gorsel rehabilitasyona da baglidir. Deprivasyon ambliyopisini engelleyip gormeyi arttirmak ve fuzyonu saglamak icin primer katarakt cerrahisinden itibaren uzun sureli izlem gerekmektedir (17,27,28). Ambliyopi tedavisi disinda kataraktin tek veya iki tarafli olmasi, yogunlugu, ameliyat teknikleri, eslik eden goz patolojileri, primer cerrahi ile sekonder GIL implantasyonu arasinda gecen sure ve izlem surelerinin farkli olmasi calismalar arasinda gorsel kazanim acisindan karsilastirma yapmayi zorlastirmaktadir. Sekonder GIL implantasyonu olgularinda Snellen eseline gore gorme keskinliginde 1 siradan daha fazla bildirilen artis orani %19,2-89 arasinda degismektedir (6-9,14-16,2225,29). Bu calismadaki tum olgularda %52,6; arka kapsul destegi olan ve sulkusa sekonder GIL implantasyonu yapilan gozlerde %46,7, skleral fiksasyonlu sekonder GIL implantasyonu yapilan gozlerde %56,5 oraninda anlamli gorme keskinligi artisi elde edildi. Iki grup arasinda gorme keskinligi acisindan istatistiksel anlamda farklilik olmamakla birlikte binokuler gorme acisindan Grup 2 olgularinda anlamli farklilikta binokuler gorme kazanimi ve fuzyon gerceklesti. Bu durum Grup 2 olgularinda Grup 1 olgularina gore daha fazla travmatik kataraktin olmasi ve primer katarakt cerrahisi sirasindaki yaslarinin daha fazla olmasi nedeniyle cerrahi oncesi binokuler gorme potansiyellerinin varligi ile aciklanabilir.

Sonuc olarak; afak cocuklarin optik rehabilitasyonunda siliyer sulkus yerlesimli veya skleral fiksasyonlu sekonder GIL uygulamasi etkili bir yontem olmakla birlikte degisik tekniklerin karsilastirilildigi daha genis serilerde ve uzun izlem surelerindeki prospektif calismalara gereksinim vardir.

DOI: 10.4274/tjo.40.295

Kaynaklar

(1.) Simons BD, Siatkowski RM, Schiffman JC, Flynn JT, Capo H, Munoz M. Surgical technique, visual outcome, and complications of pediatric intraocular lens implantation. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 1999;36:118-24. [Abstract]

(2.) Brady KM, Atkinson CS, Kilty LA, Hiles DA. Cataract surgery and intraocular lens implantation in children. Am J Ophthalmol. 1995;120:1-9. [Abstract]

(3.) Wilson ME Jr, Englert JA, Greenwald MJ. In-the-bag secondary intraocular lens implantation in children. J AAPOS. 1999;3:350-5. [Abstract]

(4.) Elgin U, Mutluay A, Cankaya B. Cocukluk caginda, sekonder arka kamara lensi implantasyonun uzun donemde sonuclari. Turk J Ophthalmol. 2002;32:687-91.

(5.) Awad AH, Mullaney PB, Al-Hamad A, Wheeler D, Al-Mesfer S, Zwaan J. Secondary posterior chamber intraocular lens implantation in children. J AAPOS. 1998;2:269-74. [Abstract] / [PDF]

(6.) Trivedi RH, Wilson ME Jr, Facciani J. Secondary intraocular lens implantation for pediatric aphakia. J AAPOS. 2005; 9: 346-52. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(7.) Ozmen AT, Dogru M, Erturk H, Ozcetin H. Transsclerally fixated intraocular lenses in children. Ophthalmic Surg Lasers. 2002;33:394-9. [Abstract]

(8.) Asadi R, Kheirkhah A. Long-term results of scleral fixation of posterior chamber intraocular lenses in children. Ophthalmology. 2008;115:67-72. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(9.) Cakmak SS, Unlu K, Bilek B, Ari S. Cocuklarda skleral tespitli arka kamara goz ici lensi implantasyonu. T Klin Oftalmol. 2004;12:145-49. [Abstract]

(10.) Pavlovic S, Jacobi FK, Graef M, Jacobi KW. Silicone intraocular lens implantation in children: preliminary results. J Cataract Refract Surg. 2000;26:88-95. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(11.) Dahan E, Drusedau MU. Choice of lens and dioptric power in pediatric pseudophakia. J Cataract Refract Surg. 1997;23:618-23. [Abstract]

(12.) Speeg-Schatz C, Flament J, Weissrock M. Congenital cataract extraction with primary aphakia and secondary intraocular lens implantation in the ciliary sulcus. J Cataract Refract Surg. 2005;31:750-6. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(13.) Magli A, Fimiani F, Bruzzese D, Carelli R, Giani U, Iovine A. Congenital cataract extraction with primary aphakia and secondary intraocular lens implantation in the posterior chamber. Eur J Ophthalmol. 2008;18:903-9. [Abstract]

(14.) DeVaro JM, Buckley EG, Awner S, Seaber J. Secondary posterior chamber intraocular lens implantation in pediatric patients. Am J Ophthalmol. 1997;123:24-30. [Abstract]

(15.) Ozkiris A, Devranoglu K, Tamcelik N, Ozkan S. Cocuklarda sekonder intraokuler lens implantasyonu sonuclarinin degerlendirilmesi. Turk J Ophthalmol. 2001;31:419-22.

(16.) Crnic T, Weakley DR Jr, Stager D Jr, Felius J. Use of AcrySof acrylic foldable intraocular lens for secondary implantation in children. J AAPOS. 2004;8:151-5. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(17.) Biglan AW, Cheng KP, Davis JS, Gerontis CC. Secondary intraocular lens implantation after cataract surgery in children. Am J Ophthalmol. 1997;123:224-34. [Abstract]

(18.) BenEzra D, Cohen E. Posterior capsulectomy in pediatric cataract surgery; the necessity of a choice. Ophthalmology. 1997;104:2168-74. [Abstract]

(19.) Epley KD, Shainberg MJ, Lueder GT, Tychsen L. Pediatric secondary lens implantation in the absence of capsular support. J AAPOS. 2001;5:301-6. [Abstract] / [PDF]

(20.) Uthoff D, Teichmann KD. Secondary implantation of scleral-fixated intraocular lenses. J Cataract Refract Surg. 1998;24:945-50. [Abstract]

(21.) Akkin C, Erakgun T. Afak gozlerde sekonder katlanabilir intraokuler lens implantasyonu. MN Oftalmoloji. 2000;7:333-7.

(22.) Bardorf CM, Epley KD, Lueder GT, Tychsen L. Pediatric transscleral sutured intraocular lenses: efficacy and safety in 43 eyes followed an average of 3 years. J AAPOS. 2004;8:318-24. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(23.) Buckley EG. Safety of transscleral-sutured intraocular lenses in children. J AAPOS. 2008;12:431-9. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(24.) Kumar M, Arora R, Sanga L, Sota LD. Scleral-fixated intraocular lens implantation in unilateral aphakic children. Ophthalmology. 1999;106:2184-9. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(25.) Sharpe MR, Biglan AW, Gerontis CC. Scleral fixation of posterior chamber intraocular lenses in children. Ophthalmic Surg Lasers. 1996;27:337-41. [Abstract]

(26.) Por YM, Lavin MJ. Diagnostic and surgical techniques. Zarbin M, Chu D, eds. Techniques of intraocular lens suspension in the absence of capsular/zonular support. Surv Ophthalmol. 2005;50:429-62. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(27.) Sener EC, Tatlipinar S, Onen M, Goktas A, Turkcuoglu P, Sanac AS. Konjenital katarakt olgularinin klinik ozellikleri, tedavi ve rehabilitasyon sonuclari. Turk J Ophthalmol. 2002;32:25-31.

(28.) Kucuksumer Y, Utine CA, Perente I, Kevser MA, Yilmaz OF. Pediatrik katarakt olgularina cerrahi yaklasimimiz. Turk J Ophthalmol. 2006;36:118-24.

(29.) Zetterstrom C, Lundvall A, Weeber H Jr, Jeeves M. Sulcus fixation without capsular support in children. J Cataract Refract Surg. 1999;25:776-81. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

Nazife Sefi Yurddkul, Ahmet Maden

Izmir Ataturk Egitim ve Arastirma Hastanesi 1. Goz Klinigi, Izmir, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Nazife Sefi Yurdakul, Halk Sokak 26, Sahilevleri-Narlidere, 35320, Izmir, Turkiye Tel.: +90 232 244 44/2775 Gsm: +90 533 502 89 52 E-posta: nsefi@yahoo.com Gelis Tarihi/Received: 08.04.2010 Kabul Tarihi/Accepted: 07.06.2010
Tablo 1. Sekonder olarak siliyer sulkus (Grup 1) ve skleral suturlu
(Grup 2) goz ici lens (GIL) implantasyonu uygulanan olgularin
ozellikleri

                Grup 1 (n=15)    Grup 2 (n=23)

Primer katarakt cerrahisi   2,1 [+ or -] 2,2   6 [+ or -] 5,7
sirasindaki yas (yil)       (0,5-8)       (0,5-17,5)
Sekonder GIL implantasyonu   6,1 [+ or -] 4,1   10,4 [+ or -] 5
sirasindaki yas (yil)       (3-17,5)      (2,5-17,8)
Sekonder GIL implantasyon   19,4 [+ or -] 6,6   19,4 [+ or -] 10
sonrasi izlem (ay)         (9-28)        (6-48)
Travmatik katarakt        2 (%13,3)      9 (%39,1)
Konjenital katarakt        13 (%86,7)      14 (%60,9)
Korneal nefelyon         2 (%13,3)      6 (%26,1)
Sasilik              3 (%20)       7 (%30,4)
Nistagmus             3 (%20)       4 (%17,4)

               p degeri

Primer katarakt cerrahisi   0,007 *
sirasindaki yas (yil)
Sekonder GIL implantasyonu
sirasindaki yas (yil)     0,009 *
Sekonder GIL implantasyon   0,986 *
sonrasi izlem (ay)
Travmatik katarakt      0,145 **
Konjenital katarakt      0,145 **
Korneal nefelyon       0,440 **
Sasilik            0,709 **
Nistagmus           0,999 **

* Mann Whitney u testi

** Fisher'in ki kare testi

Tablo 2. Sekonder olarak siliyer sulkus (Grup 1) ve skleral suturlu
(Grup 2) goz ici lens (GIL) implantasyonu uygulanan gozlerin
ameliyat sonrasi ozellikleri

              Grup 1    Grup 2
              (n=15)    (n=23)   p degeri

GIL desantralizasyonu  2 (%13,3)   1 (%4,3)   0,550 *
Fibrinoid reaksiyon     --    4 (%17,4)   0,013 *
Pupilla duzensizligi     --    3 (%13)   0,026 *
Sutur erozyonu        --    2 (%8,7)   0,509 *
Anlamli gorme artisi   7 %46,7)  13 (%56,5)  0,741 *
Binokuler gorme     2 (%13,3)  5 (%21,7)   0,041 *

* Fisher'in ki kare testi
COPYRIGHT 2010 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Yurddkul, Nazife Sefi; Maden, Ahmet
Publication:Turkish Journal of Ophthalmology
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2010
Words:3334
Previous Article:Follow-up and treatment results in ocular toxoplasmosis/Okuler toksoplazmozisde takip ve tedavi sonuclarimiz.
Next Article:Trachoma in Turkey and Australia-a tale of two countries/ Turkiye ve Avustralya'da trahom-iki ulkenin hikayesi.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters