Printer Friendly

Articles from Science - Future of Lithuania (January 1, 2019)

1-38 out of 38 article(s)
Title Author Type Words
,,KUKA YOUBOT" DINAMINIU CHARAKTERISTIKU TYRIMAS. Lenkutis, Tadas; Dzedzickis, Andrius; Balitskyi, Oleksii; Petrauskas, Liudas 1251
AKUMULIACINES TALPYKLOS DINAMINIO VEIKIMO EKSPERIMENTINIS IR SKAITINIS TYRIMAS. Kropas, Tomas; Streckiene, Giedre; Frik, Anton 2710
ANALYSIS OF MOBILE SERVICES IN THE FINANCIAL SECTOR. Zigmantaviciute, Evelina; eileikiene, Irma 3721
APSAUGINIU KOMPOZICINIU DANGU METALINES NIKELIO MATRICOS PAGRINDU TYRIMAS. Gendvilis, Ainis; ekamat, Jelena 2191
ASFALTO MISINIU AC 11 VS IR SMA 11 S SU SKIRTINGOMIS MINERALINEMIS MEDZIAGOMIS EKONOMINIO EFEKTO ANALIZE IR VERTINIMAS. eneideraitiene, Lina; Ailioniene, Daiva 2354
ATSINAUJINANCIOS ENERGIJOS SALTINIU DIEGIMO MODERNIZUOJAMUOSE PASTATUOSE IVERTINIMAS GYVAVIMO CIKLO POZIURIU: ATVEJO ANALIZE. RogoPa, Artur; eiupUinskas, Giedrius; Bielskus, Juozas; Miseviciute, Violeta 2940
BETONO SU BIOKURO DEGINIMO PELENU PRIEDU FIZIKINIU IR MECHANINIU SAVYBIU TYRIMAI IR ANALIZE. Augutis, Deividas; Nagrockiene, DPigita 2136
DEBESU KOMPIUTERIJOS PROGRAMINES IRANGOS PASLAUGU GREITAVEIKOS TYRIMAI. Bystrov, Oleg; Pacevic, Ruslan; Kaceniauskas, Arnas 2360
DETERMINING SNOW CAPACITY OF SNOW PROTECTION FACILITIES ON ROADS IN THE MOUNTAINOUS AREA. Tymchenko, Olga; Ugnenko, Evgeniya; Viselga, Gintas; Gargasas, Justinas 2626
EKSPERIMENTINIO SILUMOS SIURBLIO CIKLO VALDYMO ALGORITMO PAIESKA. Frik, Anton; RimdPius, Dovydas; Kropas, Tomas 2062
ELEKTRONINIU MEDIJU SPRENDIMU TAIKYMAS FINTECH SEKTORIUJE. Retkute, Kristina; Davidaviciene, Vida 3707
INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON MICROSTRUCTURAL EVOLUTION AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF AA6061 ALUMINUM ALLOY. Chabba, Hanae; Gedzevicius, Irmantas; Varnauskas, Valentinas; Gargasas, Justinas; Dafir, Driss; Belm 2856
INTRAVENINIO GLIUKOZES TOLERANCIJOS TESTO METABOLINES P SISTEMOS IGYVENDINIMAS APIBENDRINTUOJU KOMBINACINIU BUDU. Kulakovskis, Darius 2869
INVESTIGATION OF DIGITAL RETAIL COMPANIES FINANCIAL PERFORMANCE USING MULTIPLE CRITERIA DECISION ANALYSIS. Urbonaviciute, Kotryna; Maknickiene, Nijole 6425
INVESTIGATION OF INDUSTRIAL INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION METHODS AND THEIR IMPROVEMENT. PaUkonyte, Diana 6348
KELIO SKERSINIO PROFILIO PARINKIMO PAGAL PROJEKTINI VIDUTINI PAROS EISMO INTENSYVUMA IR SUDETI METODIKOS ANALIZE. Jakulyte, Sandra; Laurinavicius, Alfredas; PuodPiukas, Virgaudas 2562
KELIO TRASOS HORIZONTALIUJU KREIVIU ITAKA TRANSPORTO SRAUTO GREICIUI. eeporaitis, Mindaugas; Vorobjovas, Viktoras 3949
KONFLIKTU SPRENDIMAS IR LYDERYSTE: BIBLIOMETRINE ANALIZE. Aukauskas, Mindaugas; Korsakiene, Renata 3947
KRITERIJU PARINKIMAS KULTUROS PAVELDO PASTATU PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI. Morkunaite, Aydrune 3402
MEMBRANINIU SKAICIAVIMU IR DAIKTU INTERNETO TECHNOLOGIJOS. Gedminas, Aurimas 4846
METHODS FOR DETERMINING THE FRICTION COEFFICIENT OF THE ROAD SURFACE. Perova, Elena; Ugnenko, Evgeniya; Viselga, Gintas; Tetsman, Ina 4428
MODELLING OF BONE FIXATION PLATE FROM BIODEGRADABLE MAGNESIUM ALLOY. eeUok, AndPela; Vaitiekunas, Mindaugas 3758
MODULINIO PROJEKTAVIMO TAIKYMO PASLAUGOMS PROBLEMATIKA. Skackauskiene, Ilona; Vesterte, Jurga 5517
NAFTOS PRODUKTU GARAVIMO EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI. Aleknaite, Jurgita; Paliulis, Dainius; VaiUkunaite, Rasa 2686
NUOTEKU VALYMO SORBENTAIS TYRIMAS. Subatkeviciene, Karina; Tetsman, Ina; Gargasas, Justinas 2529
PEREJIMAS PRIE ZIEDINES EKONOMIKOS: STABDANCIU IR SKATINANCIU VEIKSNIU SAVEIKA MIKRO-, MEZO- IR MAKROLYGMENIMIS. Jusel, TomaU; Burinskiene, Aurelija 8975
PRAMONINIU PARKU ISSIDESTYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE. Vabuolyte, Vaida; Burinskiene, Marija 3325
RESEARCH AND IMPROVEMENT OF SUPPLY CHAIN IN THE METALLURGICAL INDUSTR. Pablo Villanueva 3646
RIEBALU ATSKYRIMO NUO POPIERIAUS EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI. Pacekajute, Martyna; Baziene, Kristina 2455
RODIKLIU SVORIU SVARBA BREEAM IR 3E PASTATU DARNUMO VERTINIMO SISTEMOSE. Mikucioniene, Ruta 1982
SESELINE EKONOMIKA LEMIANCIU VEIKSNIU TYRIMAS. Kazimieraityte, Migle; Skvarciany, Viktorija 4012
SILUMNESIO DEBITO ITAKOS FAZINIO VIRSMO MEDZIAGOS VEIKIMUI TYRIMAS. Pakalka, Saulius; Valancius, Kestutis; Damonskis, Matas 2343
SKAITMENINIO KURYBISKUMO TAIKYMAS GENERUOJANT ZAIDIMO OBJEKTUS. Petrovas, Aurimas 1995
SUVIRINIMO MEDZIAGU ITAKOS KARSTOJO CINKAVIMO PROCESO KOKYBEI TYRIMAS. RoPene, Juste; Gedzevicius, Irmantas; Mikaliunas, earunas 1495
TECHNOLOGINIU PARAMETRU ITAKOS VIRINTINES JUNGTIES SAVYBEMS TYRIMAI, SUVIRINANT AISI 304 PLIENA. Sereika, Mantvydas; Varnauskas, Valentinas; Gedzevicius, Irmantas 1562
TOPSIS METODO PRITAIKOMUMAS SALIES YPATINGOS SVARBOS INFRASTRUKTUROS OBJEKTAMS. eerejiene, Svetlana; Goranin, Nikolaj; Tumasoniene, Inga 2294
VARTOTOJU ENERGIJOS TAUPYMO IR SILUMINIO KOMFORTO SUPRATIMO TYRIMAS DARNIUOSE PASTATUOSE. Bielskus, Jonas; Motuziene, Violeta 2708
ZALIOSIOS EKONOMIKOS PROBLEMINES SRITYS GLOBALIOJE RINKOJE. Alekna, Rokas; Kazlauskiene, Egle 3961

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |