Printer Friendly

Articles from Science - Future of Lithuania (December 1, 2017)

1-6 out of 6 article(s)
Title Author Type Words
DALELIU JUDEJIMO AKUSTINIAME LAUKE SKAITINIS MODELIAVIMAS/NUMERICAL MODELING OF PARTICLES MOVEMENTS IN ACOUSTIC FIELD. Vainorius, Darius Report 2078
EKSPERIMENTINIAI LINIJINIO KEITIKLIO SISTEMOS TYRIMAI/EXPERIMENTAL RESEARCH OF LINEAR ENCODER. Gurauskis, Donatas; Kilikevicius, Arturas; Fursenko, Antanas; Samy, Mohammed Report 1158
MATAVIMU REZULTATU, GAUTU MATUOJANT SUDETINGOS GEOMETRINES FORMOS DETALES 3D SKENERIAIS IR KOORDINATINE MATAVIMO MASINA, LYGINAMOJI ANALIZE/A COMPARATIVE ANALYSIS OF MEASUREMENT RESULTS OBTAINED IN MEASURING PARTS HAVING COMPLEX GEOMETRIC SHAPES BY MEANS OF 3D SCANNERS AND CMM. Graibus, Zilvinas; Moksin, Vadim Report 2029
POSITIONING AND CONTROL OF SCANNING ELECTROCHEMICAL MICROSCOPY/SKENUOJANCIOJO ELEKTROCHEMINIO MIKROSKOPO POZICIONAVIMAS IR VALDYMAS. Morkvenaite-Vilkonciene, Inga; Petkevicius, Sigitas; Keraite, Gabriele; Sakalys, Paulius; Lenkutis, Report 2790
PRECIZINIU RASTRU FORMAVIMO SISTEMOS JUOSTOS POSLINKIO MATAVIMO JUNGINIO SKAICIUOJAMIEJI TYRIMAI/ANALYTICAL RESEARCH OF DISPLACEMENT MEASURING UNIT OF THE PRECISE RASTER-FORMING SYSTEMS. Fursenko, Antanas Report 1878
UNMANNED AERIAL VEHICLE APPLIANCE IN MICROGRAVITY RESEARCH/BEPILOCIO ORLAIVIO NAUDOJIMAS MIKROGRAVITACINIAMS TYRIMAMS. Pupinis, Tomas; Brucas, Domantas; Razgunas, Matas; Valdatta, Marcello Report 1723

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters