Printer Friendly

Articles from Science - Future of Lithuania (August 1, 2017)

1-20 out of 20 article(s)
Title Author Type Words
ADMINISTRACINIU PASTATU SU DIDELIAIS ISTIKLINIMO PLOTAIS KOMFORTO TYRIMAS. Motuziene, Violeta; Miseviciute, Violeta Report 5935
BIODUJU GAMYBOS EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI TAIKANT NUOTEKU DUMBLO IKROVA SU BIOANGLIES PRIEDU. Kolodynskij, Vitalij; Baltrenas, Pranas Report 3178
BIODUJU VALYMO EFEKTYVUMO TYRIMAI NAUDOJANT MIKRODUMBLIU MONORAPHIDIUM GRIFFITHII SUSPENSIJA. Bingelyte, AaAeAeAAivi; Zagorskis, Alvydas Report 4550
DETECTION OF OIL PRODUCT ON THE WATER SURFACE WITH THERMAL INFRARED CAMERA. PilAaAeAeAPis, Kristi; VaiAaAeAeAUis, Vaidot Report 3116
ENERGY EFFICIENT GLAZED OFFICE BUILDING ENVELOPE SOLUTIONS FOR DIFFERENT EUROPEAN CLIMATES. Scanferla, Marco; Motuziene, Violeta 6959
FILTER MEDIAS FROM GRANULATED FOAM-GLASS, PROPERTIES INVESTIGATED FOR WATER TREATMENT POSSIBILITIES. AaAeAeAAurauskiene, Ramu; Valentukeviciene, Marina; AaAeAeAAurauskaite, Ramin Report 2663
KADMIO IR NIKELIO IMOBILIZAVIMO DIRVOEMYJE, PANAUDOJANT GELEIES NANODALELES, TEORINIS MODELIAVIMAS. Danila, Vaidotas; Vasarevicius, Saulius Report 4097
MODELLING OF GROUND BORNE VIBRATION INDUCED BY ROAD TRANSPORT. Astrauskas, Tomas; Grubliauskas, Raimondas Report 2949
MODERNIZUOTU DAUGIABUCIU NAMU MONITORINGO REZULTATU ANALIZE. Rogo?a, Artur; ?iup?inskas, Giedrius; Valancius, Kestutis; Mikucioniene, Ruta 3400
NEAPDOROTU DUGNO PELENU IR SLAKO CHARAKTERISTIKU PRIKLAUSOMYBE NUO FRAKCINES SUDETIES. Seniunaite, Jurgita; Vasarevicius, Saulius Report 4799
PASTATO DINAMINIO ENERGINIO MODELIAVIMO IRANKIU LYGINAMOJI ANALIZE. Pajaujis, Vytautas; Motuziene, Violeta Report 4495
PINE-DERIVED BIOCHAR AS OPTION FOR ADSORPTION OF CU, ZN, CR, PB, NI AND DECREASING OF [BOD.sub.5] IN LANDFILL LEACHATE. Chemerys, Valeriia; Baltrenaite, Edita 4855
PJEZOELEKTRINIO NANOKOMPOZITO NAUDOJIMAS ELEKTROS GAVYBAI. Ciganas, Justas; JanuAaAeAeAUas, Giedri Report 2351
POVANDENINIO TRIUKSMO PASISKIRSTYMO MODELIAVIMAS LIETUVOS BALTIJOS JUROS TERITORIJOJE. Bagocius, Donatas; Narscius, Aleksas Report 3870
SELECTION OF THE CLIMATE PARAMETERS FOR A BUILDING ENVELOPES AND INDOOR CLIMATE SYSTEMS DESIGN. Samarin, Oleg; Paulauskaite, Sabina; Valancius, Kestutis; Ciuprinskas, Kestutis Report 3967
SILUMINIO KOMFORTO UTIKRINIMO VERTINIMAS VAIKU DARELIUOSE. Bielskus, Juozas; ?iup?inskas, Giedrius; Rimd?ius, Dovydas 3159
SILUMOKAICIO TARP VANDENS IR ORO EKSPERIMENTINIS TYRIMAS IR MODELIAVIMAS. Rubcov, Artur; Paulauskaite, Sabina; Miseviciute, Violeta Report 6063
SPECIALAUS CIKLONO SU ANTRINIAIS SRAUTAIS AERODINAMINIU PARAMETRU TYRIMAI. Chlebnikovas, Aleksandras; Baltrenas, Pranas Report 4040
THE DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL BUILDING DESIGN TECHNOLOGY, USING QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT AND AXIOMATIC DESIGN. Lapinskiene, Vilune; Martinaitis, Vytautas Report 4476
VEIKLIOJO DUMBLO PAGRINDU VEIKIANCIO VALYMO IRENGINIO TYRIMAS. Ma?eikiene, Au?ra; Starenko, Julita 3329

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |