Printer Friendly

Articles from Science - Future of Lithuania (August 1, 2015)

1-21 out of 21 article(s)
Title Author Type Words
Analysis of air-to-water heat pump in cold climate: comparison between experiment and simulation/Silumos siurblio "oras--vanduo", veikiancio saltame klimate, eksperimentiniu ir modeliavimo rezultatu palyginamoji analize. Janusevicius, Karolis; Streckiene, Giedre Report 3848
Assessment of heavy metals leaching from (bio)char obtained from industrial sewage sludge/Is gamybinio nuoteku dumblo pagamintos bioanglies sunkiuju metalu isplovimo ivertinimas. Peckyte, Julija; Baltrenaite, Edita Report 5602
Bioaccumulation of lead and zinc in fishes from Kairiai landfill aquatic ecosystems/ Svino ir cinko kaupimasis zuvyse, gyvenanciose Kairiu savartyno vandens ekosistemose. Pilecka, Jolanta; Braduliene, Jolita; Paliulis, Dainius Report 3386
Conductivity testing and evaluation/Pavirsiniu nuoteku filtro hidraulinio laidumo tyrimai ir vertinimas. Makaraviciute, Lygita; Marciulaitiene, Egle Report 3888
Energy balance evaluation of industrial buildings with an office complex/Gamybinio pastato su administraciniu korpusu energijos balanso tyrimas. Bielskus, Juozas; Siupsinskas, Giedrius; Rimdzius, Dovydas; Kuzminskas, Kestutis; Gruzda, Sarunas Report 3033
Evaluation of seasonal exergy efficiency of air handing unit/Vedinimo irenginio sezoninio ekserginio naudingumo vertinimas. Genys, Kestutis; Miseviciute, Violeta; Bareika, Paulius Report 3998
Evaluation of the rivers vilnia and siesartis ecotoxicological state based on morphological indexes of juvenile atlantic salmon (Salmo Salar L.)/Siesarties ir vilnios upiu ekotoksikologines bukles ivertinimas pagal atlantines lasisos (Salmo Salar L.) jaunikliu morfologinius rodiklius. Sauliute, Gintare; Svecevicius, Gintaras Report 3722
Experimental researches and comparison on aerodynamic parameters and cleaning efficiency of multi-level multi-channel cyclone/Daugialygiu daugiakanaliu ciklonu aerodinaminiu parametru ir valymo efektyvumo eksperimentiniai tyrimai ir palyginimas. Chlebnikovas, Aleksandras; Baltrenas, Pranas Report 4923
Forecast of biogas generation in Lithuanian regional landfills/Lietuvos regioniniuose savartynuose susidarancio bioduju kiekio prognoze. Salciunaite, Brigita; Bataitiene, Ingrida Pliopaite Report 3384
Formaldehyde removal from wastewater applying natural zeolite/Formaldehido salinimas is nuoteku panaudojant gamtini ceolita. Kulikauskaite, Dovile; Paliulis, Dainius Report 3148
Influence of short-term air pollution with carbon monoxide on the risk of ambulance call-outs related to arterial hypertension/Trumpalaikis oro tarsos anglies monoksidu poveikis greitosios medicinos pagalbos iskvietimu del arterines hipertenzijos rizikai. Braziene, Agne; Vencloviene, Jone; Babarskiene, Ruta; Danilcikaite, Tautvyde Report 3898
Investigation of efficiency of air cleaning from acetone using a segmental construction biofilter/Acetono valymo is oro efektyvumo tyrimai, taikant segmentines konstrukcijos biofiltra. Bacevicius, Denas; Zagorskis, Alvydas Report 2362
Multi-criteria assesment of building integrated photovoltaics/ Daugiakriteris i pastata integruotu saules fotoelementu vertinimas. Motuziene, Violeta; Valancius, Kestutis Report 3062
Permeability of different size waste particles/Skirtingo dydzio atlieku daleliu laidumas dregmei. Gavelyte, Sabina; Baziene, Kristina; Woodman, Nick; Stringfellow, Anne Report 3162
Plasma coating formed Ti[O.sub.2] catalysts usage in cleaning the air from nitrogen oxides and carbon monoxide/Plazminiu purskimu suformuotu Ti[O.sub.2] katalizatoriu taikymas valant is oro azoto oksidus ir anglies monoksida. Kolodynskij, Vitalij; Baltrenas, Pranas Report 3424
Research of apartment buildings' ventilation systems and analysis of system Renewal options/Daugiabuciu gyvenamuju namu vedinimo tyrimai ir sistemu atnaujinimo galimybiu analize. Valancius, Kestutis; Paulauskaite, Sabina; Motuziene, Violeta Report 4320
Research of small household sewage treatment plant working/ Mazo buitiniu nuoteku valymo irenginio darbo tyrimai. Valeikaite, Ernesta; Mazeikiene, Ausra Report 3162
Researches of odour emitted by household waste/Maisto atlieku skleidziamu kvapu tyrimai ir vertinimas. Marciulaitiene, Egle; Lukauskas, Tadas Report 2517
Stream self-purification efficiency/Reguliuoto upelio savaiminio apsivalymo efektyvumo vertinimas. Marozaite, Laima; Saulys, Valentinas Report 3359
Technical measures to decrease heat energy consumption of final customer in multi-apartment buildings according to energy efficiency directive/Technines priemones, skirtos mazinti galutinio vartotojo silumines energijos vartojima daugiabuciuose gyvenamuosiuose pastatuose pagal energijos efektyvumo direktyva. Savickas, Romanas; Savickiene, Lauryna; Bielskus, Juozas Report 3879
Water hammer research in networks/Hidraulinio smugio tyrimai tinkluose. Jurkiene, Anzelika; Rimeika, Mindaugas Report 2736

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |